| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Umestitev občinskih redarstev v nacionalno-varnostno strukturo Republike Slovenije
Miha Dvojmoč, 2006, published scientific conference contribution

Keywords: nacionalna varnost, redarstvo, redarji, občine
Published in DKUM: 21.03.2024; Views: 83; Downloads: 3
.pdf Full text (380,96 KB)

2.
Primerjalna analiza pritožbenih mehanizmov med delom občinskih redarjev, zasebnih varnostnikov in detektivov v Sloveniji in na Hrvaškem : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Tea Makovec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Pritožbo lahko posameznik vloži takrat, kadar se ne strinja z dejanjem ali opustitvijo dejanja represivnega organa, saj ti razpolagajo s pooblastili, med katerimi so tudi prisilna sredstva. Vsak organ mora že po zakonu varovati človekove pravice in njegove svoboščine, vendar se to ne zgodi vedno, zato je pomembno imeti ustrezno vzpostavljen pritožbeni mehanizem. Med najbolj razdelanimi je tisti v policiji, toda ker policisti niso edini, ki posegajo v človekove pravice in svoboščine, v tem zaključnem delu obravnavamo pritožbene postopke zoper delo občinskih redarjev, zasebnih varnostnikov in detektivov v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. Poleg pritožbenih postopkov smo predstavili še zakonsko ureditev, pooblastila in nadzor nad vsako dejavnostjo. Nadzor nad njimi mora biti vzpostavljen nepristransko in neodvisno. V obeh državah nadzor nad prej naštetimi dejavnostmi opravljata Ministrstvo za notranje zadeve in policija. Na Hrvaškem nadzor nad občinskimi redarji poleg ministrstva opravlja organ državne uprave pristojen za občinske zadeve, pri nas pa nad detektivsko dejavnostjo bdi Detektivska zbornica Republike Slovenije. Tako na Hrvaškem kot v Sloveniji je vzpostavljen pritožbeni mehanizem, ki posamezniku omogoča, da vloži pritožbo, če meni, da so mu bile z uveljavljenjem represivnih pooblastil, kršene njegove pravice. Toda skozi zaključno delo smo ugotovili, da pritožbeni mehanizmi ne zagotavljajo enake obravnave, zato bi se pri nas in v Republiki Hrvaški moral vzpostaviti samostojen pritožbeni organ, ki bi deloval ločeno od institucij in bi reševal pritožbe nad delom represivnih organov.
Keywords: pritožbeni mehanizmi, občinski redarji, zasebni varnostniki, detektivi, Slovenija, Hrvaška, diplomske naloge
Published in DKUM: 26.04.2023; Views: 690; Downloads: 73
.pdf Full text (1,03 MB)

3.
Primerjava pogojev za uporabo prisilnih sredstev med policijo, vojsko, varnostniki, carinskimi uslužbenci in občinskimi redarji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Marko Ravbar, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava tematiko prisilnih sredstev različnih represivnih organov, opisuje njihovo delo ter opredeljuje uporabo prisilnih sredstev med njihovim delom. Podrobneje smo opisali delo policije, vojske, varnostne službe, carinskih uslužbencev in občinskih redarjev ter primerjali uporabo prisilnih sredstev pri opravljanju njihovega dela. Represivni organi imajo pri opravljanju svojih delovnih nalog različna pooblastila, med katerimi so tudi prisilna sredstva. Prisilna sredstva določa zakon in med ta sodijo sredstva za vezanje in vklepanje, telesna sila, plinski razpršilec in druga z zakonom določena sredstva za pasivizacijo, palica, službeni pes, električni paralizator, sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, konjenica, vodni curek in strelno orožje. Prisilna sredstva se vrstijo po vrsti od najmilejšega do najhujšega, saj z njimi lahko povzročimo hujše posledice, lahko tudi smrt. Pooblaščena oseba lahko prisilna sredstva uporabi, da zaščiti svoje življenje, življenje varovane osebe oziroma življenje drugih oseb ter za preprečitev hujših kaznivih dejanj. V diplomskem delu smo proučili zakonodajo in ugotovili, da imajo različni represivni organi načeloma enaka prisilna sredstva, vendar se razlikujejo po pogojih za njihovo uporabo. Pri uporabi prisilnih sredstev morajo upoštevati osnovna načela za uporabo prisilnih sredstev, kot so načela sorazmernosti, zakonitosti, strokovnosti in integritete ter enake obravnave. Če se načela ne upoštevajo, lahko hitro pride do nezakonite uporabe prisilnih sredstev ali celo do njihove zlorabe.
Keywords: diplomske naloge, prisilna sredstva, represivni organi, policija, varnostniki, vojska, carinski uslužbenci, občinski redarji
Published in DKUM: 31.08.2021; Views: 894; Downloads: 160
.pdf Full text (1,16 MB)

4.
Občinska redarstva v Sloveniji - analiza dosedanjega razvoja in pogled v prihodnost
Miha Dvojmoč, 2017, review article

Abstract: Namen prispevka: Varnost je pomemben dejavnik za zadovoljstvo prebivalcev lokalne skupnosti. Za zagotavljanje varnosti je pomembno sodelovanje različnih akterjev, še posebej policije in občinskega redarstva. Namen prispevka je predstaviti organe za zagotavljanje varnosti na lokalni ravni, kot sta občinsko redarstvo in občinska inšpekcija, predstaviti zakonsko ureditev ter analizirati njihov razvoj. Metode: Z analizo vsebine pisnih virov smo pregledali strokovno literaturo in zakonodajo ter naredili primerjalno analizo zakonov. Uporabili smo deskriptivno metodo in metodo klasifikacije, ki sta nam pomagali pri analiziranju in predstavitvi lokalnih organov za zagotavljanje varnosti ter umestitvi na slovensko področje. Ugotovitve: Sodelovanje med policisti in občinskimi redarji se v nekaterih primerih ni razvilo v tej meri, da bi ustrezalo partnerstvu. Redarstvo je občinski prekrškovni organ, katerega delovno področje določajo zakoni in predpisi. Občinsko redarstvo se je začelo razvijati leta 1998 s sprejetjem Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP, 1998). Od takrat so se pristojnosti in pooblastila samo še razvijala in nadgrajevala. V slovenskem prostoru je to dokaj mlada dejavnost, saj se je razvoj občinskih redarstev pojavil šele leta 2006 s sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, 2006). Izkušnje iz prakse kažejo, da je bistvo občinskih redarjev opozarjanje, izvajanje nekaterih ukrepov v prometu in mandatno kaznovanje storilcev prekrškov. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek predstavlja pregled razvoja lokalnih organov za zagotavljanje varnosti v Republiki Sloveniji.
Keywords: občinsko redarstvo, redarji, lokalna samouprava, Slovenija
Published in DKUM: 14.04.2020; Views: 1264; Downloads: 91
.pdf Full text (376,77 KB)
This document has many files! More...

5.
Mestno redarstvo Občine Slovenska Bistrica - ocena prebivalcev o pluralni policijski dejavnosti : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Petra Gaber, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Varnost je del vsakdanjega življenja vseh prebivalcev, ampak se jih tega včasih zaradi hitrega tempa življenja premalo zaveda, zato so ustanove, institucije in določeni organi, ki skrbijo za vsakodnevno varnost ljudi in okolja, v katerem se živi. Cilj diplomskega dela je predstavitev delovanja Mestnega redarstva občine Slovenska Bistrica. Velik korak naprej za omenjeno občino je bilo leto 2012, saj se je sprejetjem Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole ustanovila skupna občinska uprava za opravljanje nalog občinske uprave na področju občinskega redarstva ter inšpekcije. Prelomnica redarstva nasploh v Sloveniji je bilo leto 2006 s sprejetjem ZORed, saj so le-ti postali prekrškovni organ, večala so se pooblastila in prav tako področja dela. Velik napredek v mestni občini Slovenska Bistrica se zasledi po letu 1998, ko je bil sprejet zakon o varnosti o cestnem prometu, saj se je po sprejetem zakonu začel kazati razvoj in napredek redarstva. Prelomnica te občine je bilo leto 2015, ko je bila mestna občina Slovenska Bistrica nagrajena za najbolj varno mesto v Sloveniji. V nadaljevanju diplomskega dela je zaslediti poglavja o metodoloških pristopih; mestnem/občinskem redarstvu; zgodovini redarstva; delovni obleki redarjev; pooblastilih in nalogah redarjev; zakonih ter pravilnikih, povezanih z delom mestnega redarstva; mestnem redarstvu občine Slovenska Bistrica in opredelitev pridobljenih informacij. Informacije so bile pridobljene iz ankete, v kateri se je poizvedovalo, kako so občani zadovoljni s kakovostjo dela mestnih redarjev v mestni občini ter kako varno se v njej počutijo. Ugotovljeni so bili pozitivni rezultati.
Keywords: diplomske naloge, občina Slovenska Bistrica, medobčinski inšpektorat, redarstvo, mestni redarji
Published in DKUM: 10.06.2019; Views: 1374; Downloads: 107
.pdf Full text (1,17 MB)

6.
Delo skupnega medobčinskega redarstva v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Domen Jazbec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Občinski redarji so v 21. stoletju s svojo prisotnostjo nepogrešljivi. Saj tako na določenih področjih kot sta varnost cestnega prometa ter javni red in mir, nadomestijo oziroma zmanjšajo prisotnost policije. Z njihovo prisotnostjo se tudi občani zavedajo svojih dejanj ter s tem zmanjšujejo število prekrškov. Pomembna prisotnost pooblastil, ki jih uporabljajo pooblaščene uradne osebe zaposlene v redarskih službah ter policiji, se kaže z uspešnostjo na področju zagotavljanja varnosti in dela teh služb. Njihov namen uporabe je ključen za preventivno varnost lokalne skupnosti. Medobčinsko redarstvo, ki kot ena izmed oblik zagotavljanja varnosti, s svojim delom omogoča normalno delovanje lokalne skupnosti, deluje v skladu z letnim načrtom občin. Glede na medsebojno povezovanje Občin pri zagotavljanju skupne varnosti se tudi sredstva za delovanje medobčinskega redarstva zagotavljajo v deležih, ki jih prispeva posamezna občina, glede na razpon dela. Primer uspešnega delovanja medobčinskega redarstva se kaže v povezovanju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnico, ki so v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu in drugimi potrebnimi zakoni, s skupnim odlokom ustanovile skupnega prekrškovnega organa. Uspešno delo občinskih redarjev je povezano z odobravanjem prebivalcev občin, ki njihovo delo spremljajo. Prav tako pa dobro sodelovanje s Policijo odseva zunanjost redarstva kot službe, ki je v današnjem svetu čedalje bol prisotna. V diplomskem delu smo raziskali delo medobčinskega redarstva v Posavju. Opravili anketo s prebivalci občin, glede zadovoljstva z delom medobčinskega redarstva ter opravili končne zaključke glede postavljenih hipotez.
Keywords: redarstvo, medobčinsko redarstvo, zagotavljanje varnosti, redarji, pooblastila, diplomske naloge
Published in DKUM: 07.09.2017; Views: 1494; Downloads: 115
.pdf Full text (1,33 MB)

7.
Primerjava pooblastil policistov, občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Borut Jagodič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Varnost je pomembna dobrina in je v hierarhiji potreb po Maslowu uvrščena na drugo mesto, takoj za fiziološkimi potrebami človeka. V današnji družbi je varnost zelo ogrožena, zato ji je potrebno posvečati še toliko več pozornosti. V naši državi za varnost skrbi kar nekaj različnih organov. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na službo policije, občinskega redarstva in cestninskega nadzora. Predstavili smo vlogo in razvoj posameznih organov skozi zgodovinska obdobja, položajne oznake in uniformo, ki je z zakonom enotno predpisana za zaposlene v določenem organu. Prav tako smo predstavili tudi naloge in delovna področja posameznega organa. Podrobneje smo pregledali, opisali, razložili, analizirali in primerjali različna pooblastila, ki jih pri opravljanju svojih nalog lahko uporabljajo vse tri zgoraj omenjene službe. Ugotovili smo, da imajo policisti največ pooblastil, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, medtem ko imajo cestninski nadzorniki takšnih pooblastil najmanj. Prav tako smo ugotovili, da so si določena pooblastila pri vseh treh organih podobna.
Keywords: policija, policijsko delo, občinsko redarstvo, redarji, cestninski nadzorniki, pooblastila, primerjava, diplomske naloge
Published in DKUM: 18.05.2017; Views: 1331; Downloads: 156
.pdf Full text (657,96 KB)

8.
Carina kot policijska služba : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Andreja Verbič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Carina v Sloveniji deluje pod okriljem Finančne uprave Republike Slovenije od leta 2014. Uvrščamo jo v pluralno policijsko družino ravno tako kot policijo, zasebno varovanje, pravosodno policijo, občinsko redarstvo in detektivsko dejavnost ter podobne organizacije. Namen pluralne policijske dejavnosti je varovanje ljudi in premoženja, zagotavljanje zakonitosti in javnega reda, izvajanje splošnega družbenega nadzorstva ter zagotavljanje varnosti v družbi. Carinska služba skrbi za zaščito gospodarskih, finančnih in varnostnih interesov ne le Slovenije, temveč tudi enotnega carinskega območja EU s pomočjo carinskih služb ostalih držav Evropske unije. Naloge, ki jih izvajajo cariniki, so carinski in trošarinski nadzor; obračun in pobiranje uvoznih, izvoznih dajatev ter trošarin; carinske preiskave; kontrola potnikov, blaga in storitve ter druge naloge določene z zakonom. Pri opravljanju svojih nalog se povezujejo tudi z domačo in tujo policijo ter s tujimi carinskimi organi in tako skupaj skrbijo za varnost in zaščito prebivalcev, predvsem pa varujejo pred nepoštenim in nezakonitim trgovanjem. Policija in Finančna uprava medsebojno sodelovanje krepita na skupnih delovnih sestankih. Primerjava pooblastil policistov, carinikov, zasebnih varnostnikov in občinskih redarjev pripelje do ugotovitve, da so pooblastila carinikov najbolj podobna pooblastilom, ki jih imajo policisti, zato lahko v skladu z definicijo pluralne policijske družine carino označimo kot policijsko službo.
Keywords: pluralna policijska dejavnost, finančna uprava, carina, cariniki, naloge, sodelovanje, policisti, redarji, varnostniki, pooblastila, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.12.2016; Views: 1760; Downloads: 104
.pdf Full text (981,69 KB)

9.
Pravna analiza razmerij med policijo in redarstvom na področju lokalne samouprave : diplomsko delo univerzitetnega študija
Tjaša Vidovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji zagotavljata varnost v lokalnih skupnostih tako policija kot občinska redarstva. V primerjavi s policijo, ki je pristojna za opravljanje nalog na območju celotne Slovenije, pa so občinska redarstva omejena na območje občine ustanoviteljice. V prvem delu diplomske naloge sem analizirala kakšna pooblastila imajo policisti po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije ter občinski redarji po Zakonu o občinskem redarstvu. Vključila sem še primerjavo njunih nalog po Zakonu o javnem redu in miru, Zakonu o pravilih cestnega prometa in po Zakonu o prekrških. V tem delu sem tudi analizirala primer Mestne občine Ptuj, ki je najstarejše mesto v Sloveniji in zato turistično privlačna destinacija, prepletena z veliko rekreativnimi potmi in je ureditev področja varnosti pomembna. V zadnjem delu sem primerjala pravno ureditev Slovenije z ureditvijo drugih držav članic Evropske Unije, natančneje s Hrvaško in Italijo. Kljub temu da so članice Evropske Unije in so pravni redi držav članic v skladu z mednarodnim pravom, pa se njihovi notranji pravni redi med seboj razlikujejo.
Keywords: lokalna samouprava, varnost, zagotavljanje varnosti, policija, policisti, redarstvo, redarji, pooblastila, pravna ureditev, diplomske naloge
Published in DKUM: 16.11.2016; Views: 1058; Downloads: 138
.pdf Full text (447,34 KB)

10.
Primerjava policijskega dela z delom občinskega redarstva v Mestni občini Koper : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Danjela Hrvatin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu primerjamo delo policije z delom občinskega redarstva v Mestni občini Koper. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer subjekta spoznavamo glede na zgodovino, naloge, delovno področje, pooblastila in prisilna sredstva. V nadaljevanju se dotaknemo sodelovanja, dilem in primerjave policije z občinskim redarstvom. Na koncu pa v empiričnem delu opravimo analizo ankete, rezultate le te združimo s teoretičnim delom in tako potrdimo oz. zavrnemo predpostavke, ki smo si jih zastavili.
Keywords: policija, policijsko delo, redarstvo, občinsko redarstvo, redarji, pooblastila, primerjave, diplomske naloge
Published in DKUM: 25.10.2016; Views: 1392; Downloads: 92
.pdf Full text (351,30 KB)

Search done in 0.96 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica