| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 398
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
PRISTOPI K MONETIZACIJI MOBILNIH APLIKACIJ
Gregor Plavčak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema pregled prihodkovnih modelov in različnih pristopov monetizacije mobilnih aplikacij. Predstavili smo ponudnike mobilnih operacijskih sistemov, proizvajalce pametnih naprav, distribucijske platforme, mobilne operaterje, ponudnike mobilnih aplikacij in končne uporabnike. Raziskali in predstavili smo brezplačni prihodkovni model, plačljivi prihodkovni model, prihodkovni model mikro transakcij, naročnin, oglaševanja, partnerstva in podpornih aplikacij. Na kratko smo analizirali ponudnike distribucijskih platform, mikro transakcij in oglaševanja. Na podlagi zbranega znanja smo za konkretni primer mobilne aplikacije izbrali kombinacijo prihodkovnih modelov in opisali način vključitve v aplikacijo.
Keywords: informacijske rešitve, mobilne aplikacije, prihodkovni modeli, mikro-transakcije, oglaševa-nje, sistemi lojalnosti, mobilni operacijski sistemi
Published: 13.09.2016; Views: 717; Downloads: 73
.pdf Full text (1,84 MB)

92.
KRITIČNI DEJAVNIKI INFORMATIZACIJE MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETIJ
Romana Mernik, 2016, master's thesis

Abstract: Statistike uspešnosti projektov informacijskih tehnologij so izjemno slabe, v veliko primerih zaradi neustreznih in pomanjkljivih znanj s strani vodij projektov. Danes se podjetja raje odločijo za nakup in uvedbo rešitev ERP, kot pa za razvoj programske opreme na ključ zaradi razlogov, kot so: nižji stroški razvoja rešitve, krajši čas tajanja projekta uvedbe rešitev ERP. Organizacija mora izbrati tako rešitev ERP, ki se kar najbolje prilagaja njenim poslovnim procesom, zagotavlja funkcionalnost v organizaciji, podpira spreminjajoče poslovno okolje, nudi pomoč ponudnika rešitve ERP pri uvedbi rešitve, ipd. Obstajajo mnogi razlogi, ampak če povzamemo glavne razloge je informacijska tehnologija bistven dejavnik pri povečanju učinkovitosti izvajanja vseh vrst procesov ter hitrosti pretoka in pridobivanja kakovostnih informacij, ki sta najpomembnejša pogoja za hitro, pravočasno in pravilno odločanje. To pa je ključnega pomena za preživetje, razvoj in uspešnost vsakega podjetja. Da bi uspešno izpeljali projekte uvajanja ERP je potrebno predvsem tesno sodelovanje vodstva z načrtovalci, pravilno zastaviti zahteve bodočega sistema, tesno sodelovanje z bodočimi uporabniki ter vzpostaviti ustrezno komunikacijo med vsemi poslovnimi enotami podjetja, ki sistem načrtuje in uvaja. Projekt mora imeti ustrezen načrt uvedbe, zastavljeni morajo biti cilji, ki jih je potrebno doseči in ne nazadnje postavljen mora biti proračun projekta, ki ga je potrebno spoštovati. S pravo poslovno informacijsko rešitvijo lahko tako zagotovimo pravilne poslovne odločitve na podlagi zanesljivih in kvalitetnih podatkov, ki omogočajo lahko dostopne in pregledne poslovne analize.
Keywords: Informacijske tehnologije, rešitve ERP, dejavniki uspešnosti informacijskih sistemov, uvajanje celovitih informacijskih rešitev, dejavniki uspešnosti ERP projektov.
Published: 12.09.2016; Views: 621; Downloads: 33
.pdf Full text (882,79 KB)

93.
ANALIZA PROSTO-DOSTOPNIH REŠITEV ZA ADMINISTRACIJO INFORMACIJSKE OPREME V PODJETJU
Uroš Štumpfl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili rešitve, ki se uporabljajo za administracijo informacijske opreme v podjetjih. Poudarili smo najpogosteje uporabljene plačljive rešitve ter kot alternativo tudi prosto dostopne. V nalogi je podrobneje predstavljeno orodje Spiceworks, ki spada pod prosto dostopne rešitve. Na kratko so predstavljene tudi prednosti in slabosti plačljivih ter prosto dostopnih rešitev.
Keywords: informacijska oprema, Spiceworks, Microsoft System Center, rešitve za administracijo informacijske opreme
Published: 06.09.2016; Views: 795; Downloads: 123
.pdf Full text (1,77 MB)

94.
Implementacija odprtokodne programske rešitve OpenERP v podjetju Koroške pekarne
Matjaž Kalič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V času tehnološkega razcveta na tržišču uspevajo podjetja, ki se zavedajo pomena informacij. S pomočjo celovitih informacijskih rešitev lahko obvladujejo tako notranje kot zunanje informacije, lažje sledijo trendom, se prilagajajo zahtevam tržišča in si tako pridobijo strateško prednost pred tekmeci. V diplomskem delu smo najprej predstavili odprtokodne rešitve ter njihov pomen v svetu informacijskih rešitev. Predstavili smo razvoj sistemov ERP in njihov vpliv na uspešnost poslovanja. Raziskavo smo razširili na področje odprtokodnih sistemov ERP, ki se v zadnjem času lahko funkcionalno primerjajo s komercialnimi rešitvami in so cenovno primernejša za majhna in srednje velika podjetja. V teoretičnem delu smo se poglobili v odprtokodni sistem OpenERP in se seznanili z izdelavo novih funkcionalnosti. V sodelovanju s podjetjem Koroške pekarne, d. d., smo na podlagi zahtev izvedli implementacijo rešitve ter analizirali uspešno izvedbo.
Keywords: Celovite informacijske rešitve, ERP, odprtokodno, OpenERP, Odoo
Published: 06.09.2016; Views: 733; Downloads: 83
.pdf Full text (2,39 MB)

95.
ELEKTRONSKO POSLOVANJE V OSKRBNIH VERIGAH
Stjepan Glasnović, 2016, master's thesis

Abstract: Sodobno poslovno okolje zahteva od podjetij hitrejše odzivanje na zahteve, spremembe in konkurenco. Elektronsko poslovanje postaja nepogrešljiv del vsakega podjetja, saj mu omogoča vrsto koristi. Sprva so te koristi odražajo v poenostavljenih poslovnih procesih, hitrejšemu kroženju informacij, kasneje pa to lahko privede tudi do finančnih in drugih koristi. V magistrskem delu sem želel raziskati, v kolikšni meri slovenska podjetja uporabljajo e-poslovanje za doseganje svojih ciljev. Najprej sem se lotih analize obstoječe literature na temo e-poslovanja in oskrbnih verig, kjer sem poskušal pridobiti čim več informacij glede samega začetka e-poslovanja, kako to vpliva na poslovanje podjetja in na kakšen način so podjetja elektronsko povezana znotraj oskrbnih verig ter kakšne rešitve za to obstajajo na trgu. V empiričnem delu sem analiziral 48 slovenskih podjetij z vidika uporabe e-poslovanja in s primerjavo z ostalimi raziskavami poskušal izluščiti trend uporabe različnih rešitev. Prav tako sem želel izvedeti, ali so uporabljene informacijske rešitve prinesle kakršne koli koristi slovenskim podjetjem.
Keywords: e-poslovanje, oskrbne verige, informacijske rešitve, ERP, RIP
Published: 23.08.2016; Views: 660; Downloads: 98
.pdf Full text (1,43 MB)

96.
Uvajanje sistema poslovne inteligence v koncernu
Nejc Menard, 2016, specialist thesis

Abstract: Skupaj z rastjo poslovnih sistemov raste tudi potreba po ustreznih informacijah o stanju znotraj sistema. V te namene so bili razviti sistemi poslovne inteligence. Ta širok pojem omogoča podjetjem ali organizacijam vpogled v delovanje njihovih kritičnih funkcij skozi orodja za poročila, analizo in vizualizacije. Na podlagi privzetega modela uvajanja informacijskih rešitev smo zapisali usklajene prilagoditve in jih preverili na primeru implementacije rešitve v koncernu Kolektor. S tem specialističnem delom smo skozi implementacijo rešitve raziskali in analizirali prilagojeno metodologijo uvajanja rešitev poslovne inteligence in ključnih faktorjev uspeha na konkretnem primeru. Naloga predstavlja model uvajanja in ključne dejavnike uspešnosti. Skozi nalogo smo pridobili odgovor na vprašanje, ali lahko to zapišemo kot novi prilagojeni model uvajanja z določenimi lastnostmi in določimo dejavnike uspešnosti, ki pomenijo dodano vrednost za podjetje, v katerem se taka ali podobna rešitev poslovne inteligence uvaja.
Keywords: poslovna inteligenca, vizualizacija podatkov, integracija sistemov, model implementacije informacijske rešitve, ključni dejavniki uspeha
Published: 07.07.2016; Views: 1224; Downloads: 49
.pdf Full text (2,07 MB)

97.
UVEDBA SAP ERP REŠITVE V IZBRANO TRGOVSKO PODJETJE
Mateja Juras, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vse večje mednarodno povezovanje gospodarstev oziroma globalizacija ponuja veliko novih priložnosti kot tudi izzivov. S trendom globalizacije se je okrepila težnja podjetij za iskanje novih poti, kako izboljšati poslovanje, povečati konkurenčnost, najti nova tržišča, nove metode proizvodnje, prodaje itd. Če želijo podjetja preživeti, se morajo prilagajati zahtevam trga, kar pomeni posodobiti poslovanje in iti v korak s časom. Čezatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo (angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership; v nadaljevanju TTIP) bo imelo v bližnji prihodnosti močan vpliv na nove zahtev in smernice poslovanja na trgu. Realnost, s katero se danes srečujejo podjetja, zahteva predvidevanje in odzivnost na vedno večje zahteve trga. V tem močno konkurenčnem okolju poslovna strategija določa in zagotavlja vire kot tudi preživetje podjetja. Učinkovita poslovna strategija se danes osredotoča na agresivno in učinkovito uporabo informacijske tehnologije. Celovite programske rešitve (v nadaljevanju rešitve ERP) so skupek poslovnih programskih orodij, ki podjetjem omogočajo, da učinkovito obvladujejo in zagotavljajo vire (material, človeške vire, finančne vire itd.) z uporabo celovite in integrirane rešitve za informacijsko-procesne potrebe podjetja. Ta zagotavlja procesno podporo tako za poslovanje kot tudi za poslovne procese podjetja. Sodobna tehnologije omogoča tako ekonomsko preglednost kot tudi prenos dela na stroškovno ugodnejše lokacije, mednarodno mobilnost kapitala in možnost mednarodnega prenosa (angl. outsourcing) posameznih dejavnosti. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen rešitev ERP, prikazati potek njihovega razvoja, značilnosti, opisati kritične dejavnike uspeha uvedbe ter prednosti in slabosti rešitve. Cilj diplomskega dela je na eni strani pregledati strokovno literaturo in na drugi predstaviti praktični primer uvedbe ERP-rešitev v izbranem slovenskem podjetju. Sistem SAP je bil izredno uspešno implementiran. Izveden je bil v določenem časovnem obdobju in okviru predvidenih stroškov. Vsi načrtovani mejniki so bili doseženi.
Keywords: celovite informacijske rešitve, ERP, implementacija, kritični dejavniki uspeha (KDU)
Published: 10.06.2016; Views: 722; Downloads: 77
.pdf Full text (1,76 MB)

98.
KRITIČNI DEJAVNIKI USPEHA PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V POSLOVNI BANKI
Manja Turnšek, 2016, master's thesis

Abstract: V poslovnem svetu se nenehno srečujemo z izzivi, kako zagotavljati visoko raven kakovosti izvajanja poslovnih procesov, kako znižati stroške poslovanja, kako pridobiti potrebne informacije za odločanje, kako dobiti celovit pregled nad poslovanjem, zagotoviti potrebne vire in podobno. Cilj vsake organizacije je čim boljša informacijska podpora poslovnim procesom oziroma poslovnemu sistemu kot celoti. S prenovo poslovanja oziroma prenovo poslovnih procesov lahko zagotovimo konkurenčno prednost na podlagi izboljšane kakovosti poslovanja in nižjih stroškov. Prenova informacijskega sistema je zahtevna in kompleksna naloga, zanjo je treba angažirati različne strokovnjake in uporabiti mnoge tehnike, orodja in modele, s katerimi opredelimo poslovne procese. Metodologije prenove poslovnih procesov je treba izbrati kot smernice posameznih avtorjev, saj ne obstaja univerzalni pristop k prenovi vseh procesov. Za uspešno izvedbo prenove informacijskega sistema je nujna podpora vodstva, z njo da udeležencem v projektu in končnim uporabnikom njegovih rezultatov vedeti, da je projekt nujen za organizacijo kot celoto, pri težavah v napredovanju zastavljenega projekta pa se pravočasno vključi v njihovo razreševanje. Nadalje sta pomembna timsko delo in vključitev interdisciplinarnih timov, torej strokovnjakov s področja tehnoloških znanj, informatikov, vodij poslovnih področij, zunanjih razvijalcev rešitev in končnih uporabnikov. Da se to doseže, je pomemben vodja projekta, zagotoviti mora usklajeno in koordinirano delovanje članov tima, da bodo opravili svoje naloge v dogovorjenih rokih planiranega projekta. Poslovne banke si ne morejo privoščiti, da ne bi sledile trendom razvoja informacijske tehnologije. Njihove stranke oziroma komitenti bank zahtevajo vedno boljše storitve kjerkoli in kadarkoli. Prilagajanje željam komitentov povečuje konkurenčno prednost in banke, ki ne bodo sledile trendom, bodo pričele izgubljati tržne deleže. Banki niso konkurenčne samo druge banke in ostale finančne institucije, temveč tudi nefinančne institucije, ki se pojavljajo z vse širšim obsegom storitev na finančnem trgu. V raziskavi je obravnavana problematika prenove informacijskih sistemov v organizacijah in poslovnih bankah, prav tako metodologija projektnega vodenja in nujnost upoštevanja kritičnih dejavnikov uspeha prenove informacijskih sistemov. Prikazani sta analiza primera prenove informacijskega sistema v veliki banki in analiza kritičnih dejavnikov uspeha prenove informacijskega sistema v veliki banki na podlagi postavljenega modela kritičnih dejavnikov uspeha prenove informacijskega sistema v poslovni banki.
Keywords: prenova informacijskega sistema, celovite informacijske rešitve (rešitve ERP), prenova poslovnih procesov, projektni menedžment, kritični dejavniki uspeha.
Published: 31.05.2016; Views: 1443; Downloads: 200
.pdf Full text (1,28 MB)

99.
SMERNICE RAZVOJA MOBILNE APLIKACIJE DRAWISSIMO
Gregor Žvikart, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili ključne vidike razvoja mobilne aplikacije Drawissimo. Podali smo razloge za razvoj rešitve izobraževalne narave za mlade in utemeljili izbiro platforme Android. Bistveni faktor, kateri vpliva na prihodek, ki ga generira mobilna aplikacija, je izbira ustreznega poslovnega modela, zato smo raziskali poslovne modele mobilnih rešitev ter ocenili primernost prihodkovnega modela aplikacije Drawissimo. Analizirali smo tudi osemnajst najpopularnejših aplikacij iz kategorije izobraževalne igre na tržnici Google Play. Na osnovi ugotovitev pregleda, statistik in rezultatov dosedanje uporabe ter na podlagi splošnih priporočil glede monetizacije, marketinga ter delovanja in funkcionalnosti najuspešnejših sorodnih aplikacij, smo oblikovali smernice razvoja naslednje verzije aplikacije Drawissimo.
Keywords: mobilna tehnologija, informacijske rešitve, izobraževalne mobilne aplikacije, prihodkovni model, monetizacija, marketing
Published: 15.04.2016; Views: 1156; Downloads: 113
.pdf Full text (2,93 MB)

100.
E - POSLOVANJE NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA
Doroteja Zelnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času so računalniki in tehnologija popolnoma prevzeli poslovanje. Podjetja morajo, če želijo preživeti v boju s konkurenco, slediti najnovejšim trendom in uvajati potrebne spremembe in novosti v poslovanju. Z vsemi prednostmi, ki jih prinaša takšen način poslovanja pa se srečujemo tudi z nevarnostmi. Nekaterim se lahko izognemo s primerno zaščito in načinom varovanja tehnološke opreme. Delo diplomskega seminarja je razdeljeno na tri dele. Na začetku je predstavljeno elektronsko poslovanje. V drugem delu je opisano elektronsko računovodstvo, ki predstavlja kakovostnejše računovodske storitve in velja za sodobno obliko vodenja računovodstva. V tretjem delu je nato predstavljen praktičen primer računovodskega servisa, ki zelo dobro ponazarja elektronsko poslovanje in uporabo spletne informacijske rešitve.
Keywords: E-poslovanje, celovite informacijske rešitve, e-računovodstvo, e-račun.
Published: 22.03.2016; Views: 796; Downloads: 78
.pdf Full text (1,57 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica