| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 42
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V PODJETJIH
Maja Bombek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje ljudi je zelo zahtevna naloga, saj mora vodja voditi tako, da bodo zaposleni delovali v dobro podjetja. S tem je potrebno spremeniti klasične in tradicionalne vloge vodenja. Vodja mora postati fleksibilen in prilagodljiv, ne sme se več samo osredotočati na številke in količine, svojo energijo mora usmeriti tudi na ljudi, ki jih vodi. Vodja mora zato obvladovati vse prvine uspešnega komuniciranja. Le na tak način bo postal boljši vodja in se s svojimi zaposlenimi lažje prilagajal moderni poslovni realnosti. S tem bo lahko uspešno reševal medsebojne odnose in konflikte, ki nastajajo med zaposlenimi v podjetju. Konflikti se pojavljajo v vsaki organizaciji, med posamezniki in v skupini. V današnjih časih so konflikti že dobrodošli, saj lahko z njimi dosežemo tudi boljše poslovanje podjetja. To so pozitivni konflikti, ki nam pomagajo pri utrjevanju skupin znotraj podjetja, spodbujajo inovativnost zaposlenih, med zaposlenimi spodbujajo tekmovalnost in s tem tudi doseganje večje produktivnosti. Vse to pa lahko vodi do tega, da si izberemo nove cilje in nove interese ter jih poskušamo tudi doseči. Negativne posledice konfliktov se lahko kažejo kot razbijanje enotnosti sistema in lahko povzročajo napetosti med posamezniki in skupinami. Konflikte moramo pravi čas prepoznati in jih pričeti sproti obvladovati in reševati.
Keywords: vodenje in vodja, osebne značilnosti vodenja, medosebni odnosi, konflikti, reševanje konfliktov, preprečevanje konfliktov, obvladovanje konfliktov.
Published: 23.06.2009; Views: 2991; Downloads: 808
.pdf Full text (1,23 MB)

2.
REŠEVANJE KONFLIKTOV MED ZAPOSLENIMI V PODJETJIH
Simona Duh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi opredeljujem pomen konfliktov, posledice konfliktov ter uspešno reševanje le teh.
Keywords: konflikt, konflikt v podjetju, reševanje konfliktov, spodbujanje konfliktov, obvladovanje konfliktov
Published: 02.12.2009; Views: 3049; Downloads: 946
.pdf Full text (2,38 MB)

3.
4.
NAČINI REŠEVANJA KONFLIKTOV V IZBRANI ORGANIZACIJI
Nuša Fojkar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Skozi celotno diplomsko delo bomo skušali ugotavljati, kakšne načine konfliktov poznamo. Ker je reševanje konfliktov precej širok pojem in je prisoten v našem vsakdanjem življenju, se bomo osredotočili samo na načine reševanja in na njihovo reševanje na praktičnem primeru znotraj organizacije. V teoretičnem delu bomo najprej opisali, kaj je konflikt, kakšne vrste le-teh poznamo, kakšne posledice poznamo in podobne okoliščine v zvezi s konflikti. Za tem se bomo navezali na načine reševanja konfliktov in jih podrobno opisali. Nadaljevali bomo s praktičnim delom. Sestavili bomo vprašalnik, ga razdelili med delavce znotraj organizacije in na podlagi njihovih odgovorov naredili analizo. Ta bo potekala v več programih (v Wordu, Excelu in SPSSu). Razlog za to odločitev, da osvežimo znanje in poskrbimo za raznolikost diplomskega dela. Temu bo sledil še predlog izboljšav in sklep celotnega diplomskega dela.
Keywords: KLJUČNE BESEDE • konflikti • obvladovanje konfliktov • reševanje konfliktov • načini reševanja konfliktov
Published: 20.07.2009; Views: 3125; Downloads: 568
.pdf Full text (422,86 KB)

5.
NAČINI REŠEVANJA KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
Vladimir Radić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Konflikti so neizogiben del našega vsakdanjika, tako v domačem okolju, kot tudi v delovnem okolju in ravno zato sem si izbral za temo diplomskega dela načine reševanja konfliktov v organizaciji. V vsaki organizaciji se pojavljajo različni konflikti oziroma nesoglasja, katere rešujejo na različne načine, ki so lahko uspešni ali pa neuspešni.
Keywords: Konflikt Reševanje konfliktov Komunikacija
Published: 20.07.2009; Views: 2960; Downloads: 965
.pdf Full text (514,55 KB)

6.
LUTKA - SREDSTVO ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV V VRTCU
Nina Strmljan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge sem prikazala vlogo lutke v vzgoji, izobraževanju in terapiji. V nadaljevanju sem se osredotočila na konflikte, metode reševanja konfliktov po Gordonu in reševanje konfliktov z lutko. V empiričnem delu so predstavljeni odgovori, ki sem jih dobila s pomočjo ankete, ki so jo reševale vzgojiteljice mariborskih vrtcev (vrtec Otona Župančiča, Jožice Flander, Jadvige Golež in vrtec Studenci Maribor). Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti, ali vzgojiteljice uporabljajo lutke v vzgoji, izobraževanju, terapiji in pri reševanju konfliktov ter kakšen je odziv otrok na uporabo lutk v naštete namene. Pri omenjenih vidikih so me zanimale razlike glede na starostno skupino, v kateri dela vzgojiteljica. Ugotovila sem, da so lutke v vrtcih otrokom vedno dosegljive. Vzgojiteljice jih najpogosteje uporabljajo za lutkovne predstave in kot motivacijsko sredstvo. Nekoliko manj pridejo v poštev kot didaktično sredstvo in najmanj kot sredstvo za reševanje konfliktov. Vzgojiteljice, ki v konfliktnih situacijah posežejo po lutki, poročajo o zelo pozitivnem odzivu otrok.
Keywords: otrok, lutka, terapevtsko sredstvo, pedagoško sredstvo, konflikt, reševanje konfliktov
Published: 09.10.2009; Views: 4212; Downloads: 1179
.pdf Full text (541,55 KB)

7.
VLOGA MANAGEMENTA PRI PREPREČEVANJU MOBBINGA V PODJETJU
Bojana Pavše, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Konflikti so stalen del našega življenja in dela. Velikokrat nastanejo kot nesporazum v eni osebi, še večkrat pa med dvema ali več posamezniki ali med skupinami. Vzrokov za konflikt je navadno več, ki se med seboj prepletajo in je dobro da jih poznamo, saj lahko le tako pravilno ravnamo. Kadar se konflikt ne odpravi in se prične širiti ter traja dlje časa, lahko to privede do mobbinga. Mobbing lahko z drugimi besedami poimenujemo psihoteror na delovnem mestu. Pri tem je napadena oseba šibkejša in je sistematično od ene ali več oseb, večkrat ali v daljšem časovnem obdobju, direktno ali indirektno napadena s ciljem, s katerim jo storilci izločijo iz skupine in delovnega razmerja. Leymann je definiral 45 mobbing dejanj, ki jih je razdelil v pet skupin. Ena izmed najpogostejših posledic mobbinga je tudi absentizem. Posledic pa ne občuti samo žrtev, temveč tudi sodelavci ter celotno podjetje, kar ima izrazito negativen finančni rezultat. Zatiskanje oči pred mobbingom je izredno škodljiv pojav, zato je nujno, da se v reševanje ter odpravo tega problema vključi management konfliktov. Z rešitvijo ter preprečevanjem konfliktov se bo iz podjetja odpravil tudi mobbing. Najprej je potrebno izpolniti vse pogoje, potrebne za konstruktivno reševanje konfliktov, ki so vzrok mobbinga ter nato slediti korakom reševanja mobbinga z uporabo managementa konfliktov. Vsako podjetje lahko izvaja ukrepe, s katerimi je možno odpraviti ter preprečevati mobbing, veliko pa bi pripomogla tudi sprememba zakonodaje, ki bi v kazenski zakonik kot kazniva dejanja vključila mobbing ravnanja. Z analizo odgovorov zaposlenih v nekaterih slovenskih podjetjih na anketni vprašalnik, smo prišli do ugotovitev, da je mobbing v podjetjih, kjer so anketiranci zaposleni, prisoten.
Keywords: konflikt, mobbing, absentizem, management konfliktov, reševanje konfliktov, reševanje mobbinga
Published: 25.01.2010; Views: 2090; Downloads: 273
.pdf Full text (829,94 KB)

8.
KONFLIKTI - NEGATIVNI UČINKI V ORGANIZACIJI
Marija Miškulin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Delovno organizacijo sestavljajo med ostalim tudi ljudje, ki so zaradi delovne obveznosti prisiljeni vsakodnevno sodelovati ter se soočati. Glede na to, da v delovni organizaciji preživimo večji del vsakdanjika, je neizogibno, da se pojavijo konflikti. Konfliktne situacije spodbujajo spremembe, nove zamisli in ideje, sicer pa ignorirani in nerazrešeni konflikti lahko imajo pogubne posledice za organizacijo, zaradi česa je naloga vseh udeleženih v konfliktu ter vodij, da se čimprej soočajo z njimi. S konflikti se je smotrno soočati že ob samem nastanku oziroma ko jih zaznamo in prepoznamo, saj se bomo tako izognili morebitnemu razvitju mobinga. Za uspešno razrešitev konfliktov je potrebno poznati vzroke ter načine reševanja in obvladovanja konfliktov. Nezadovoljstvo zaposlenih, okrnjena in otežena komunikacija, absenteizem, fluktuacija, zmanjšanje učinkovitosti in produktivnosti, upadanje motiviranosti in lojalnosti organizaciji so nekateri od stroškov, ki jih povzročajo neobvladani konflikti in posledično mobing. Vzroke za mobing največkrat najdemo v organizaciji dela (nejasna navodila, premalo zaposlenih, visoka odgovornost in nizka možnost odločanja, podcenjevanje sposobnosti in dela zaposlenih). Vsaka delovna organizacija, ki želi biti uspešna in konkurenčna na trgu in se zaveda prednosti in slabosti konfliktnih situacij ter pomembnosti človeškega kapitala, se bo zavzemala za izboljšanje delovnih pogojev ter za pristne in zdrave medsebojne odnose. Zavedala se bo dejstva, da vlaganja v pozitivno klimo ter v pristne odnose je bolj donosno kot ingnorirani in neobvladani konflikti. Zaradi tega je smotrno, da se managerji odločajo za izobraževanje vodilnega kadra glede pravilnega ravnanja v primeru konfliktov in mobinga.
Keywords: konflikt, organizacijski konflikt, vertikalni konflikt, horizontalni konflikti, ravnanje s konflikti, reševanje konfliktov, posledice konfliktov, pozitivni učinki konfliktov, negativni učinki konfliktov, mobing, posledice mobinga
Published: 25.11.2009; Views: 2976; Downloads: 813
.pdf Full text (267,94 KB)

9.
AVTORITETA V VZGOJI IN POSTAVLJANJE MEJ
Simona Arnuš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Biti vzgojitelj, je zahtevna in odgovorna naloga. Želja vsakega starša in vzgojitelja je, da bi otroke vzgajal čim bolje, vendar včasih, lahko povsem nehote, pride do težav. Starši imajo radi svoje otroke in jim želijo le najboljše. Želijo, da razvijejo svoje talente, najdejo dobre prijatelje in poiščejo svoje mesto v življenju, kjer bodo srečni. Ustreči želijo njihovim željam, hkrati pa vedo, da jim morajo biti zgled, avtoriteta in morajo postaviti tudi meje njihovim zahtevam in vedenju, saj jih želijo pripraviti na življenje — na sobivanje z drugimi ljudmi. V diplomskem delu so podrobneje obravnavani trije večji pojmi: avtoriteta, vzgoja in postavljanje mej. V današnjem času se vse pogosteje sprašujemo, v kolikšni meri je v vzgoji avtoriteta prisotna, kako zelo je potrebna in kako si jo lahko pridobimo. V delu smo se opredelili tudi na vzgojo, vzgojne metode, vzgojne stile, potrebe otrok, in na medsebojne odnose, kateri so zelo pomembni pri vzgajanju otrok. Seznanimo se tudi s pomembnostjo postavljanja meja, njihovimi težavami in nasveti pri postavljanju, pomenom pohvale in nagrade, ter kaznimi in posledicami za neprimerno vedenje. Starši in vzgojitelji se pogosto tudi sprašujejo, kako najti ravnotežje med razvajanjem in strogostjo. Ni dobro, če so pretirano omejujoči ali preveč popustljivi. Iskanje prave mere vedno pomeni postavljanje jasnih, trdnih in pravičnih mej, ki se jih morajo otroci zavedati, jih poznati in se jih držati, saj so postavljene meje ključnega pomena pri vzgajanju otrok in pomembno vplivajo na oblikovanju avtoritete in moči v vzgoji. Otroci vsekakor potrebujejo avtoriteto, saj se le tako počutijo varne in sprejete. Če je ne dobijo, jo izsilijo.
Keywords: avtoriteta, vzgoja, vzgojni stili in metode, medsebojni odnosi, postavljanje mej, moteče vedenje in reševanje konfliktov, nagrada, kazen in posledice.
Published: 03.03.2010; Views: 6518; Downloads: 1959
.pdf Full text (537,18 KB)

10.
Komunikacija in reševanje konfliktov v nujni medicinski pomoči
Tadej Lunder, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vedno komuniciramo, tudi kadar ne govorimo. V komunikaciji, lahko pride do nasprotnih mnenj in konfliktov; če je zraven še težko in odgovorno delo, so možnosti za nastanek konfliktov še večje. V diplomskem delu je predstavljen pomen profesionalne komunikacije in reševanja konfliktov pri obravnavi bolnika/poškodovanca na terenu. Komunicirati in reševati konflikte je treba znati ne samo teoretično, ampak tudi v praksi. Teorija nas uči dobre komunikacije in spoznavanja konfliktov ter njihovega učinkovitega reševanja. Metodologija dela. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji z uporabo zaprtega tipa anketnega vprašalnika. Raziskovalni vzorec je vključeval 50 reševalcev iz treh reševalnih postaj štajerske regije. Raziskava je potekala v PHE Maribor, ZD Slovenska Bistrica in ZD Slovenske Konjice. Rezultati raziskave. Z raziskavo smo dosegli zastavljene cilje, hkrati pa spoznali težave pri nezadostnem posedovanju znanja pri zaposlenih s srednješolsko izobrazbo, katerim primanjkuje znanja in čuta odgovornosti po boljšem znanju in obvladovanju komunikacije in reševanja konfliktov. Sklep. Z raziskavo smo želeli ugotoviti pomen obvladovanja komunikacijskih veščin, kot tudi sposobnosti ustreznega pristopa reševanja konfliktov s katerimi se srečamo reševalci v ambulanti za nujno medicinsko pomoč in na terenu.
Keywords: komunikacija, reševanje konfliktov, nujna medicinska pomoč
Published: 09.03.2010; Views: 3159; Downloads: 550
.pdf Full text (249,78 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica