| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Procesi profesionalizacije na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji
Marjan Malešič, Julij Jeraj, 2018, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Namen članka je predstaviti dejavnike, ki vplivajo na stopnjo profesionalnosti področja zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji. Proces profesionalizacije razumemo v strukturnem in funkcionalnem smislu. Metode: Pri proučevanju smo uporabili metodo analize vsebine normativnih dokumentov, programov izobraževanja in usposabljanja ter publikacij, ki jih izdajajo ustanove sistema ter raziskovalni inštituti. Analizirali smo podatke Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) o strukturi zaposlenih na obravnavanem področju ter njihovem izobraževanju in usposabljanju. Nestrukturiran intervju smo izvedli s tremi predstavniki URSZR in dvema predstavnikoma gasilske organizacije. S sekundarno analizo javnomnenjskih podatkov in njihovo interpretacijo smo predstavili odnos javnosti do sistema varstva pred nesrečami in njegovih posameznih akterjev. Ugotovitve: Z raziskavo smo ugotovili, da področje zaščite, reševanja in pomoči ni v celoti profesionalizirano niti v strukturnem niti v funkcionalnem pogledu. Popolna strukturna profesionalnost ni smotrn cilj, saj sistem v veliki meri temelji na visoko razvitem prostovoljstvu, ki je potrebno za spoprijemanje sistema z nesrečami. Temu navkljub bi bilo treba poklicne strukture okrepiti, vsaj primerljivo z ravnjo izpred dveh desetletij in več oziroma glede na njihove obstoječe sistemizacije delovnih mest. K povečanju stopnje funkcionalne profesionalnosti bi prispevala uporaba vseh obstoječih možnosti izobraževanja in usposabljanja ter oblikovanje specialističnih programov na področju zaščite, reševanja in pomoči. Oblikovanje enotnega profesionalnega združenja bi prispevalo k poenotenju standardov na področju izobraževanja in usposabljanja ter k oblikovanju skupnega etičnega kodeksa. Omejitve: Avtorja članka v analizo nista mogla vključiti vseh struktur, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, temveč sta se osredotočila zgolj na ključne akterje s področja zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči. Praktična uporabnost: Praktična uporabnost analize je v pričakovanju, da bi uresničenje vseh predlogov, ki izhajajo iz ugotovitev, omogočilo uspešnejše spoprijemanje z izzivi na področju odziva na nesreče in še povečalo ugled sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v javnosti. Izvirnost: Članek je izviren, vendar temelji na citirani literaturi, virih in podatkih.
Keywords: profesionalizacija, zaščita, reševanje in pomoč, Civilna zaščita, gasilci, izobraževanje in usposabljanje, etika, javno mnenje, Slovenija
Published: 16.05.2020; Views: 271; Downloads: 27
URL Link to full text
This document has many files! More...

2.
STRATEGIJA IN USPEŠNOST BANČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z DRŽAVAMI EU V ČASU FINANČNE KRIZE
Iris Šteinbauer, 2016, master's thesis

Abstract: Banke imajo pomembno vlogo v nacionalnih ekonomijah držav po svetu, zato je zdrav bančni sistem pomemben element finančne stabilnosti in predstavlja osnovo za vzdrževanje in razvoj ter nemoteno delovanje celotnega gospodarskega sistema. Glavna dejavnost bančnega sistema je torej finančno posredništvo, ki je opredeljeno kot zbiranje finančnih sredstev od tistih, ki imajo presežke in njihovo posojanje tistim, ki ta sredstva potrebujejo. V bančnem sistemu se pojavljajo številna tveganja, ki vplivajo na poslovanje bank. Tveganje potencialno zmanjšuje dobiček oziroma povečuje izgubo, zato postaja upravljanje s tveganjem ključna bančna funkcija. Ob pojavu gospodarske krize so ustvarjalci ekonomske in monetarne politike primorani izvesti določene ukrepe na področju finančnega trga. Evropska komisija je sprejela več ukrepov v zvezi s posameznimi bankami, ter bančnimi sistemi kot celoto na področju jamstev in likvidnostnih programih podpore. Enotni mehanizem nadzora je nov sistem bančnega nadzora za države članice euroobmočja. Enotni mehanizem nadzora zajema naloge v okviru preverjanja, ali banke izpolnjujejo bančna pravila Evropske unije ter zgodnje reševanje težav bančnega sistema držav članic. EMN je eden od treh stebrov bančne unije EU, skupaj z enotnim mehanizmom za reševanje (EMR) in enotnim skladom za reševanje, ki skupaj tvorita celoto. Finančna institucija, ki se znajde v težavah v času krize in verjetno ne bo več sposobna plačevati svojih dolgov, lahko zaprosi za javnofinančno pomoč s strani nacionalnih in evropskih organov (Evropska komisija, ECB). Poznamo različne oblike prestrukturiranja in reševanja bank (dokapitalizacija, privatizacija, zadolževanje bank). Državna pomoč finančnemu sektorju Evropske unije predstavlja državno intervencijo, ki spodbuja finančni sektor. Državno pomoč zagotavljajo vlade držav članic Evropske unije z namenom preprečevanja resnih motenj v finančnem sistemu Evropske unije in tudi posledično tudi v gospodarstvu. Državna pomoč lahko povzroči izkrivljanje konkurence med bankami, zato so določili ukrepe za njeno omejevanje po posameznih oblikah instrumentov državne pomoči finančnemu sektorju. Evropska komisija uporablja štiri glavne instrumente državne pomoči, ki so namenjeni ohranjanju stabilizacije in podpori bilanc stanja bank na strani sredstev in na strani obveznosti. Za podporo na strani sredstev bilance stanja bank sta določena dva instrumenta državne pomoči, in sicer instrument dokapitalizacije in instrument oz. ukrep za oslabljena sredstva. Za stabilizacijo na strani obveznosti v bilanci stanja banke so namenjena jamstva in ukrep za likvidnostno podporo. Glavni cilj Evropske unije do leta 2020 je spodbujanje gospodarske rasti, ki bo s tem vplivala na posodobitev nadzora državne pomoči Evropske komisije. Poudarjajo spodbujanje držav članic Evropske unije, da usmerijo javna sredstva, ki so redka, v skupne prednostne naloge s poudarkom na učinkovitosti in kakovosti javne podpore s strani nacionalnih in evropskih organov. Takšen način vpliva na združljivost vseh ukrepov državne pomoči, ter posodobitev nadzora državne pomoči vseh držav članic Evropske unije. Takšna oblika pomoči usmerja bančni sektor k trem ciljem Evropske komisije, in sicer doseganje finančne stabilnosti, ohranjati kreditne tokove in preprečiti izkrivljanje konkurence.
Keywords: enotni mehanizem nadzora, enotni mehanizem reševanja, enotni sklad za reševanje, bančna unija, državna pomoč
Published: 12.01.2017; Views: 932; Downloads: 111
.pdf Full text (1,14 MB)

3.
Iskanje in reševanje pogrešanih oseb s psi
Karmen Medija, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča. Naravne nesreče spreminjajo okolje, povzročajo materialno škodo in ogrožajo življenja ljudi. Pomembno je, da s čimprejšnjim odzivom vseh služb, ki sodelujejo pri reševanju, poskušamo zmanjšati posledice nesreč in reševati življenja ljudi. Smernice INSARAG so predvsem pomembne zaradi tega, ker lahko reševalne ekipe med seboj sodelujejo s takojšnjim odzivom na množično nesrečo, ne glede na jezik države in njene ostale ureditve. Vodniki reševalnih psov so s svojimi psi pomemben del iskalnih in reševalni akcij, svoje pse v ta namen šolajo vrsto let, šolanje se začne že pri izbiri mladička, nato pa nadaljuje skozi vse življenje. Namen. Namen diplomskega dela je predstaviti, na kakšen način je v Sloveniji urejeno iskanje in reševanje pogrešanih oseb in pri tem izpostaviti vlogo reševalnega psa. Metodologija raziskovanja. Diplomsko delo je teoretično, pregledali smo obstoječo strokovno literaturo in do sedaj opravljene raziskave na predstavljeno temo. Pri izdelavi diplomskega dela sta uporabljeni deskriptivna metoda dela in metoda analize primarnih in sekundarnih virov. Teoretična izhodišča smo predstavili opisno, na zastavljena raziskovalna vprašanja smo odgovorili s pomočjo preučitve in analize obstoječe domače in tuje literature. Diskusija in sklep. Iz leta v leto narašča iskanje izgubljenih in pogrešanih oseb. Vodniki reševalni psov se kot prostovoljci udeležujejo s svojimi psi pri iskanju in reševanju pogrešanih oseb v gozdu, ruševinah in pod snežnimi ali zemeljskimi plazovi. Za svoje delo ne dobijo plačila, nagrade ali priznanja, ampak pomagajo sočloveku. Biti reševalec s psom pomeni način življenja, mnogo odrekanja in znanja, prav tako pa tudi velik finančni strošek, saj si vodniki opremo, stroške usposabljanj, prevoze na treninge in vsa zavarovanja pokrivajo sami. Vodniki reševalnih psov težijo k izboljšanju nacionalno – varnostnega sistema, vendar imajo premalo podpore s strani delodajalcev in države. Menimo, da bi morali delodajalci zaradi izostanka vodnikov reševalnih psov z dela dobiti ustrezno denarno nadomestilo s strani države. Vodniki reševalnih psov si tudi prizadevajo, da bi se v Sloveniji uporaba psov razširila tudi v druge službene namene.
Keywords: potresi, ruševine, psi, iskanje, reševanje, nujna medicinska pomoč
Published: 30.05.2014; Views: 1347; Downloads: 156
.pdf Full text (2,12 MB)

4.
MODEL ORGANIZIRANOSTI HELIKOPTERSKEGA REŠEVANJA V SLOVENIJI
Mihael Avbelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili helikoptersko reševanje, klasificirali vrste helikopterskega reševanja in podali organizacijske osnove ter njihovo aplikacijo v helikopterskem reševanju. Z deskriptivno metodo smo opisali obstoječe sisteme helikopterskega reševanja v več evropskih državah in v ZDA ter z retrospektivno metodo podrobno opisali razvoj helikopterskega reševanja v Sloveniji do danes. S primerjalno analizo smo ugotovili razlike med slovenskim sistemom in tujimi opazovanimi sistemi ter identificirali slabosti oz. področja, ki jih je v slovenskem sistemu možno izboljšati. Oblikovali smo model rešitve in sicer smo predlagali reorganizacijo obstoječega sistema z združitvijo obstoječih razdrobljenih resursov v javno podjetje, ki bi zagotovilo zadovoljevanje potreb javnih nujnih služb, tako področja zdravstva in reševanja kot področja notranjih zadev. S tem bi zagotovili združitev vseh helikopterskih reševalnih služb v enotno organizacijo, s čimer bi zagotovili učinkovitejšo in bolj ekonomično rabo teh visoko specializiranih in relativno dragih resursov.
Keywords: reševanje, helikopter, nujna medicinska pomoč
Published: 09.11.2012; Views: 1342; Downloads: 221
.pdf Full text (9,29 MB)

5.
Psihosocialna pomoč v policiji in primerjava z ureditvijo pri URSZR : diplomsko delo
Danijel Bijelić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Delovno mesto utegne biti zanimivo in sproščujoče. Velik pomen gre pripisati šefom oziroma vodilnim v službi, kajti njihov pristop in način komuniciranja sta bistvenega pomena, da se človek dobro počuti in s tem dobro dela. To velja za povprečne poklice, kot je na primer delo v podjetju. Poklic policista zahteva mnogo več kot le toplo besedo šefa, pogovor s sodelavcem itd. Ker za policiste velja, da so posebna subkultura, smo v diplomski nalogi prikazali, kako je treba obravnavati policiste, ki zaradi stresnih situacij in kritičnih dogodkov vsekakor potrebujejo primeren pristop in pomoč. Namen diplomske naloge je ugotoviti možnosti nudenja psihosocialne pomoči policistom, ki to potrebujejo. Predstavljeni so nekateri modeli nudenja pomoči, med katerimi je v ospredju CISM (Critical Incident Stress Management). CISM je model, ki si v diplomski nalogi zasluži posebno mesto, saj je kot tak dobro zasnovan in obsega predkrizno fazo, fazo akutne krize in fazo po kriznem dogajanju. Tudi policija v Sloveniji že ima ustaljeno prakso nudenja psihosocialne pomoči, ki se nadgrajuje in preoblikuje v obliki projekta policijskih zaupnikov. Predstavljene so možnosti nudenja psihosocialne pomoči v specialni enoti policije in tudi zgodovina nudenja pomoči pri MNZ. Že iz naslova je razvidno, da smo v diplomskem delu primerjali ureditev nudenja psihosocialne pomoči v policiji in na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR). Zanimalo nas je, kakšni so postopki oziroma kakšna je ureditev nudenja psihosocialne pomoči zaposlenim pri URSZR. Ugotovitve in rezultati primerjave so prikazali sliko stanja, v katerem se sistema razlikujeta oziroma sta si podobna. Tako policija kot URSZR še vedno izpopolnjujeta svoja sistema, saj so obremenitve vedno hujše in s tem je vedno več ljudi v težavah. Podrobneje smo prikazali stresne situacije, v katerih se pri svojem delu znajdejo enote URSZR, ker pa je poudarek na poklicnih gasilcih, smo predstavili primer travmatske situacije, ko je v švedskem Goeteborgu v neki diskoteki zagorelo, gasilcem pa so očitali neenako »obravnavanje« žrtev in počasno intervencijo, saj so bile žrtve makedonski priseljenci. Primer je prinesel mnoge spremembe in izboljšanja.
Keywords: policija, policijsko delo, policisti, Uprava RS za zaščito in reševanje, stres, psihosocialna pomoč, primerjave, diplomske naloge
Published: 09.07.2012; Views: 2062; Downloads: 335
.pdf Full text (470,00 KB)

6.
7.
8.
9.
Komunikacija in reševanje konfliktov v nujni medicinski pomoči
Tadej Lunder, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vedno komuniciramo, tudi kadar ne govorimo. V komunikaciji, lahko pride do nasprotnih mnenj in konfliktov; če je zraven še težko in odgovorno delo, so možnosti za nastanek konfliktov še večje. V diplomskem delu je predstavljen pomen profesionalne komunikacije in reševanja konfliktov pri obravnavi bolnika/poškodovanca na terenu. Komunicirati in reševati konflikte je treba znati ne samo teoretično, ampak tudi v praksi. Teorija nas uči dobre komunikacije in spoznavanja konfliktov ter njihovega učinkovitega reševanja. Metodologija dela. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji z uporabo zaprtega tipa anketnega vprašalnika. Raziskovalni vzorec je vključeval 50 reševalcev iz treh reševalnih postaj štajerske regije. Raziskava je potekala v PHE Maribor, ZD Slovenska Bistrica in ZD Slovenske Konjice. Rezultati raziskave. Z raziskavo smo dosegli zastavljene cilje, hkrati pa spoznali težave pri nezadostnem posedovanju znanja pri zaposlenih s srednješolsko izobrazbo, katerim primanjkuje znanja in čuta odgovornosti po boljšem znanju in obvladovanju komunikacije in reševanja konfliktov. Sklep. Z raziskavo smo želeli ugotoviti pomen obvladovanja komunikacijskih veščin, kot tudi sposobnosti ustreznega pristopa reševanja konfliktov s katerimi se srečamo reševalci v ambulanti za nujno medicinsko pomoč in na terenu.
Keywords: komunikacija, reševanje konfliktov, nujna medicinska pomoč
Published: 09.03.2010; Views: 3295; Downloads: 559
.pdf Full text (249,78 KB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica