| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V POMURSKI REGIJI
Alenka Horvat, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Turizem je tudi za pomursko regijo prava razvojna priložnost. Pomurje je lepa, predvsem podeželska pokrajina, ki ima veliko še neizkoriščenih turističnih danosti. Značilnosti prostora, ohranjenost narave, vodni viri in značilnosti poselitve so potenciali, ki omogočajo oblikovanje prepoznavnega in regionalno značilnega turističnega produkta. Turizem pa se žal razvija le v nekaterih delih Pomurja, predvsem v Moravskih Toplicah in tamkajšnji prebivalci se zavedajo, da ostalih delov regije, v katerih prav tako najdemo naravne zaklade, turisti ne poznajo. Zdraviliški turizem je že sedaj in bo tudi v bodoče trdna osnova pomurskega turizma in bi se morale ob njem razvijati še vse ostale vrste turizma ter spremljevalne dejavnosti. Z raziskavo so se potrdile trditve raziskave (glej stran 6): • Pomurje je ekološko zelo dobro ohranjena pokrajina z bogatimi viri termalne in mineralne vode, ki so osnova turizma v tej regiji, vendar pa po mnenju anketirancev obstaja še veliko neizkoriščenih možnosti. • Naravne danosti za zdraviliški turizem in reka Mura prispevajo k turistični prepoznavnosti regije, medtem ko sta lovni in kmečki turizem ob vinskih cestah, glede na danosti, še vedno premalo razvita. • Med anketiranimi prebivalci Pomurja in zaposlenimi v turistični panogi pozitivni učinki turizma prevladujejo nad negativnimi. • Naklonjenost nadaljnjemu razvoju in širjenju turizma v Pomurju je zelo velika pri obeh skupinah anketirancev.
Keywords: konkurenčne prednosti turizma v Sloveniji, možnosti za razvoj turizma v Pomurju, mnenja domačinov in zaposlenih v turistični panogi o učinkih turizma, pozitivni in negativni učinki turizma.
Published: 18.11.2009; Views: 4165; Downloads: 564
.pdf Full text (1,03 MB)

3.
MANAGEMENT V TURIZMU - RAZVOJNE MOŽNOSTI OBČINE RADLJE OB DRAVI
Tomaž Ravnjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Turizem postaja v Sloveniji vse pomembnejša gospodarska dejavnost, z vstopom v Evropsko unijo pa sta se njegova vloga in vrednost še povečali. Zaradi pogostega zamenjevanja z drugimi državami ali regijami (Slovaška, Slavonija), si Slovenija v Evropski uniji želi boljšo prepoznavnost in uveljavitev na vseh področjih; tudi na področju turizma. Uveljavitev Slovenije kot turistične dežele doma in v svetu pa med drugim pogojuje tudi celovita in kakovostna ter z razvojnimi trendi usklajena turistična ponudba, kakor tudi strateški interes države na tem področju. Turizem postaja dejavnost, ki omogoča razvoj, zaposlovanje, zaslužek in socialno varnost, predvsem če upoštevamo, da večina gospodarskih storitvenih dejavnosti sodeluje v turistični ponudbi in da ima skoraj vsak kraj v državi možnost za razvoj turizma. Za turizem je bilo do devetdesetih let značilno povpraševanje po morski obali, vodnih področjih, počitnicah v določenem času (na primer voda- poletje, sneg- zima) in počitnicah za počitek in razvedrilo. Toda turizem se je v zadnjih desetih letih prostorsko in časovno globaliziral in močno spremenil, glede na svoj namen potovanja in različne načine potrošnje. V svetovnem merilu raste v turizmu povpraševanje po storitvah wellnessa, kulturni ponudbi in aktivnemu preživljanju počitnic. Turizem predstavlja na podeželju večinoma eno izmed dopolnilnih dejavnosti, ki ustreza novejšim težnjam razvoja podeželja in ki temelji na ohranitvi kulturne identitete ter ponudbi zdravega bivanjskega okolja,okusne hrane in sprostitve. Razvoj turizma na podeželju prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju in s tem odpravlja razlike v razvitosti regij. Glavni namen tega diplomskega dela je predstaviti turizem kot enega izmed dejavnikov, ki lahko doprinesejo k blagostanju posameznih slovenskih pokrajin, v mojem primeru občine Radlje ob Dravi. Pri pisanju diplomske naloge so mi bili v pomoč zaposleni na mestni občini Radlje ob Dravi in drugi občani kraja Radlje ob Dravi, ki so posredno povezani z turizmom v mestu. Pomagali so mi videti in doživeti kraj ne samo v vlogi turista, ampak tudi skozi oči prebivalcev mesta ter se seznaniti s težavami, na katere naletijo prebivalci in turisti.
Keywords: Destinacijski management, Radlje ob Dravi, razvoj turizma, podeželski turizem, doživljajski turizem, mestni turizem, turistična ponudba, dediščina, gastronomija, rekreacija in šport.
Published: 14.12.2009; Views: 3071; Downloads: 399
.pdf Full text (3,45 MB)

4.
MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI LJUTOMER
Eva Mohorko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem raziskala sedanje stanje turizma v občini Ljutomer, njene značilnosti in stališča lokalnega prebivalstva o razvoju turizma. Razvoj turizma ima pozitivne in negativne socialne, ekonomske in ekološke vplive. Z raziskavo mnenj lokalnega prebivalstva sem prišla do ugotovitev, da prevladuje več pozitivnih vplivov turizma kot pa negativnih. Več koristi od turizma zaznavajo domačini, ki so dejavni v turistični dejavnosti kot ostali anketirani domačini. Ugotavljanje pozitivnih in negativnih vplivov turizma pa ni dovolj. Uskladiti je potrebno vse vplive in vire vplivov, upoštevati pa tudi interese prebivalcev, da se zagotovi razvoj, ki ne bo škodoval nikomur, ne naravnemu ne družbenemu okolju. To bi dosegli s trajnostnim razvojem turizma, s čimer se strinjajo tudi domačini. Prav tako so mnenja, da turistični potencial podeželja ostaja neizkoriščen. Želeli bi si dodatne turistične ponudbe in več dogajanja v svojem kraju. Občina Ljutomer ima velike potenciale za razvoj turizma in tudi stališče domačinov do razvoja turizma je pozitivno. V prihodnosti bo potrebno odpraviti vse slabosti turistične ponudbe, ki so bile ugotovljene v SWOT analizi. Dejstva, kot so na primer rast zasedenosti prenočitvenih kapacitet, povečanje delovnih mest v turistični dejavnosti, povečanje števila turistov kažejo na uspešen razvoj turizma, vendar še kljub temu niso izpolnjeni vsi pogoji za nadaljnjo uspešnost. Pogoj za uspešen razvoj turizma v občini Ljutomer je tudi povezovanje vseh turističnih ponudnikov z drugimi podjetji na tem območju, ki so povezana s turizmom v t.i. turistične grozde, s tem pa naredili turistični produkt občine Ljutomer bolj zanimiv.
Keywords: Ključne besede: občina Ljutomer, turizem in lokalno prebivalstvo, vplivi turizma, trajnostni razvoj turizma, turistični grozd.
Published: 21.01.2010; Views: 2595; Downloads: 512
.pdf Full text (648,54 KB)

5.
RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V MORAVSKIH TOPLICAH
Jožek Špilak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava analizo razvoja zdraviliškega turizma v naselju Moravske Toplice od njegovih začetkov do danes. V diplomskem delu so bile uporabljene metoda opazovanja, kartiranja, izvedba in analiza anket, metoda analize nosilne zmogljivosti in SWOT analiza. Z anketiranjem smo preverili splošno zadovoljstvo turistov s turistično ponudbo v naselju in aktivnostmi, s katerimi se ukvarjajo. Moravske Toplice spadajo med pomembnejše slovensko zdraviliško naselje, kamor pride veliko število turistov. V nalogi je ugotovljeno, da je zdraviliški turizem v Moravskih Toplicah velik porabnik vode. Rezultati so pokazali, da predstavlja zdraviliški turizem problem glede ustvarjanja odpadkov. Na podlagi anket in raziskav je bilo v nalogi ugotovljeno, da je najboljši možni razvoj turizma v Moravskih Toplicah razvoj »blagega« turizma z visoko kvalitetno ponudbo.
Keywords: turistična geografija, nosilna zmogljivost, indikatorji, trajnosti razvoj, vplivi turizma, turistična infrastruktura, turistična superstruktura, Moravske Toplice.
Published: 06.01.2010; Views: 2519; Downloads: 523
.pdf Full text (19,31 MB)

6.
RAZVOJ STORITEV IN BLAGOVNE ZNAMKE SRCE SLOVENIJE
Mojca Hauptman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela obsega predstavitev procesov, ki so potekali tako v zunanjem okolju, kot v posameznih podjetjih in pripeljali do nastanka oz. ustanovitve blagovne znamke Srce Slovenije. Po eni strani diplomsko delo preko geografskih značilnosti, naravne in kulturne dediščine ter razvojnih spodbud v okolju poišče identiteto območja, ki osmišlja nastanek blagovne znamke. Po drugi strani pa predstavi procese, ki so se dogajali znotraj posameznih podjetji, in nato pripeljali do odločitve za ustanovitev znamke. Pomembni sta predvsem dve podjetji, in sicer Center za razvoj Litije, ki nastopa kot ustanovitelj znamke, ter Zadruga za razvoj podeželja Jarina kot glavna pobudnica nastanka znamke. Osredotočamo se zlasti na prepoznavanje razvojnih spodbud, na podlagi katerih je prišlo do ustanovitve blagovne znamke, obravnavamo pa tudi finančne vidike. Realno sliko stanja poskušamo pridobiti preko znanstvene metode, ugotavljanja prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti — SWOT analize, katere ugotovitve nas vodijo k oblikovanju smernic razvoja znamke, ki jih bo potrebno upoštevati v prihodnje. Osnovne elemente, ki jih raziskujemo v okviru naše raziskave, obširneje predstavljamo na podlagi teoretičnih izhodišč. Namen diplomskega dela je ugotoviti, da je bila ustanovitev blagovne znamke na tem območju smiselna, kar omogoča hitrejši in kvalitetnejši ter celostni in trajnostni razvoj okolja, ki ga pokriva. Cilj pa je prepoznati in ovrednotiti tiste aktivnosti, ki bodo zagotovile kvaliteten razvoj blagovne znamke Srce Slovenije.
Keywords: razvoj turizma, blagovna znamka, identiteta okolja, trženje, upravljanje
Published: 12.04.2010; Views: 1746; Downloads: 224
.pdf Full text (3,48 MB)

7.
ANALIZA RAZVOJNIH PRILOŽNOSTI TURIZMA IN NJEGOVE PROMOCIJE V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI
Sonja Ramšak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga, Analiza razvojnih priložnosti turizma in njegove promocije v Zgornjesavinjski dolini, je razdeljena na štiri poglavja. V prvem poglavju smo opredelili področje in opisali problem raziskave, namen, cilje in osnovne trditve. Navedli smo tudi predpostavke in omejitve raziskave, ter metode, ki smo jih uporabili v diplomski nalogi. V drugem poglavju smo pojasnili pojem promocije ter predstavili njene instrumente. Prav tako pa smo navedli, kako potekata informiranje turistov in promocija v Zgornjesavinjski dolini. Tretje poglavje smo namenili razvoju turizma v Zgornjesavinjski dolini, ki vsebuje podatke o turističnem razvoju ter njeno ponudbo, ki vključuje naravne in kulturne danosti, šport in rekreacijo, nastanitvene zmogljivosti, kulinariko, festivale in kulturne prireditve. Navedli smo tudi organizacije, ki se ukvarjajo s promocijo turizma v Zgornjesavinjski dolini in opredelili njihove naloge. Izvedli smo tudi SWOT analizo turizma, ki prikazuje prednosti slabosti, priložnosti in pomanjkljivosti Zgornjesavinjske doline. V četrtem poglavju smo analizirali rezultate anketne in komentirali njene rezultate. S pomočjo ankete smo prišli do spoznanja, da so turisti premalo obveščeni o turističnem dogajanju in ponudbi v Zgornjesavinjski dolini, vzrok pa je iskati v slabi promociji in slabem promocijskem gradivu. Razmere bi se uredile, če bi bilo na voljo dovolj finančnih virov ter če bi turistične agencije sodelovale in bi turističnim povpraševalcem predstavile turistični produkt tako da bi vsebovala informacije in ponudbi celotne Zgornjesavinjske doline.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Zgornjesavinjska dolina, promocija turizma, razvoj turizma, SWOT analiza, analiza ankete.
Published: 23.08.2010; Views: 2028; Downloads: 353
.pdf Full text (3,33 MB)

8.
TURIZEM V OBČINI RUŠE
Katja Herič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Turizem je ena od najhitreje se razvijajočih panog. Pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine in omogoča povečevanje družbene blaginje. In zaradi tega, je občina Ruše svoj razvoj videla v razvoju turizma na tem območju.
Keywords: geografija turizma, turistični kraj, občina Ruše, turistični razvoj, turistična ponudba, turistična infrastruktura
Published: 05.09.2011; Views: 2166; Downloads: 462
.pdf Full text (3,07 MB)

9.
TURISTIČNI POTENCIAL TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Andrej Martinek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Človek je v svoji preteklosti gledal na naravo, kot na nekaj samoumevnega in ji ni namenjal veliko pozornosti. Z vedno večjim uničevanjem narave in onesnaženostjo pa je prišla tudi zamisel o varovanju in ohranjanju narave za sedanje in prihodnje generacije. Zavedanje človeka o pomembnosti narave je tudi tista misel, ki je sprožila idejo o nastanku Triglavskega narodnega parka, ki se lahko pohvali z izjemno pestro, raznoliko in ohranjeno naravo, ki je bila že od nekdaj atraktivna za človeka in je v ta del Slovenije privabljala številne obiskovalce. V svoji diplomski nalogi zato predstavljam turistični potencial Triglavskega narodnega parka. V prvem delu sem spregovoril nasploh o varstvu okolja, nato pa sem prešel na ekološko problematiko in probleme s katerimi se sooča Triglavski narodni park. Nato sem nadaljeval s turizmom, njegovim razvojem, usmeritvijo in predstavitvijo turizma, ki ga najdemo v Triglavskem narodnem parku. V drugem delu sem najprej predstavil Triglavski narodni park, ga umestil v prostor in prikazal njegovo zgodovino. Nato sem predstavil naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja narodnega parka. V tretjem delu pa sem predstavil naravni in kulturno-zgodovinski potencial za turizem in turistično ponudbo parka. Za konec sem naredil analizo turističnega prometa v Triglavskem narodnem parku ter v zaključku podal še svojo S.W.O.T. analizo.
Keywords: Triglavski narodni park, varstvo okolja, trajnostni razvoj turizma, naravni in kulturni-zgodovinski potencial za turizem
Published: 27.10.2011; Views: 2187; Downloads: 307
.pdf Full text (5,04 MB)

10.
RAZVOJ TURIZMA V OBČINI ORMOŽ
Jasmina Žinko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava turistično ponudbo občine Ormož. V raziskavi sem proučevala mnenja domačinov o turizmu in možnih smereh njegovega razvoja. Stališča domačinov do razvoja turizma so pretežno pozitivna, opažajo pa tudi, da so v ponudbi turizma še precejšnje slabosti. Glavne prednosti v razvoju turizma v občini so ugodna geografska lega, bogata naravna in kulturna dediščina, gostoljubnost domačinov ter pestra kulinarična ponudba. Zaradi navedenih prednosti občino obišče vedno več turistov. Pomanjkljivosti pri razvijanju turizma v občini se kažejo v šibki turistični infrastrukturi, slabi povezanosti turističnih ponudnikov in premajhnem vključevanju domačinov pri načrtovanju razvoja turizma. Naravna in kulturna dediščina celotnega območja omogočata mestu in občini osnovne vsebine za dolgoročno uspešen razvoj na področju turizma. Občina Ormož lahko postane razvita turistična destinacija s kakovostno turistično ponudbo s poudarkom na aktivnostih v naravi, vinu in kulinariki.
Keywords: Ključne besede: turistična ponudba v občini Ormož, vpliv domačinov na razvoj turizma, mnenja domačinov o razvoju turizma, povezovanje turističnih ponudnikov.
Published: 01.06.2012; Views: 1647; Downloads: 179
.pdf Full text (2,10 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica