| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 147
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Delavnice za nadarjene učence od 3. do 5. razreda osnovnošolskega izobraževanja
Blaž Kavčič, Katja Kramljak, 2021, master's thesis

Abstract: Za nadarjene učence so značilne nadpovprečne sposobnosti in specifične lastnosti na vsaj enem izmed področij, kot so: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno področje. Šola jim mora zato zagotavljati ustrezne pogoje, med katerimi so prilagojene vsebine, metode in oblike dela, obiskovanje dodatnega pouka in individualna ter skupinska pomoč. Namen magistrskega dela je bil izdelati delavnice za nadarjene učence, ki bi zajemale naslednja področja: ustvarjalno, socialno-emocionalno, gibalno, kognitivno in naravoslovno področje, s katerimi bodo učenci razvijali svoje sposobnosti, hkrati pa si bodo oblikovali celostno osebnost, učiteljem pa bodo v pomoč pri delu z nadarjenimi učenci. Delavnice so namenjene učencem od 3. do 5. razreda osnovne šole, v skupini po 15 učencev in trajajo od 2 do 4 šolske ure. Povezujejo se skozi izmišljeno zgodbo o potovanju na tuj planet, kjer učenci spoznajo veliko o sebi in o svetu, ki jih obdaja.
Keywords: nadarjeni učenci, delavnice, celosten osebnostni razvoj, nadpovprečne sposobnosti, nadarjenost
Published: 07.04.2021; Views: 124; Downloads: 38
.pdf Full text (4,99 MB)

2.
Vpliv bivalnega okolja na motorični status otrok
Janja Fužir, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv bivalnega okolja na motorični status otrok je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorične sposobnosti in dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, to so: dednost, okolje in lastna dejavnost. V empiričnem delu smo ugotavljali vpliv kraja bivanja na gibalni razvoj otroka. Med seboj smo primerjali mestno in podeželsko okolje. Za pridobivanje podatkov o motoričnem statusu otrok smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Merski instrument predstavlja štirinajst motoričnih testov, ki so bili razdeljeni na informacijsko in energijsko komponento gibanja. Raziskovalni vzorec je neslučajnosten iz konkretne populacije mestnih in podeželskih otrok. Na podlagi rezultatov motoričnih testov smo ugotovili, da imajo otroci s podeželja boljšo motorično učinkovitost kot otroci iz mesta. Otroci s podeželja so dosegli boljše rezultate v informacijskem delu motoričnega statusa, otroci iz mesta pa v energijskem delu motoričnega statusa. Za vse tri ugotovitve velja, da razlika med skupinama ni statistično značilna (P > 0,05).
Keywords: vpliv okolja, mestno okolje, podeželsko okolje, motorične sposobnosti, razvoj otroka
Published: 28.07.2020; Views: 240; Downloads: 66
.pdf Full text (1,16 MB)

3.
Vadba v predšolskem obdobju
Urška Zorman, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vadba v predšolskem obdobju smo izvedli gibalne teste pri predšolskih otrocih, ki so obiskovali vadbo Veselih žogic. Želeli smo ugotoviti, katere gibalne sposobnosti so v tem obdobju bolj razvite in katere manj. Poleg tega smo želeli ugotoviti, če obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami. V raziskavo je bilo vključenih 25 otrok med 4. in 6. letom starosti. Od tega je bilo 13 deklic in 12 dečkov. Izvedli smo šest gibalnih testov, s katerimi smo merili vzdržljivostno in eksplozivno moč, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost in natančnost. Rezultate smo analizirali s programom SPSS in Excel. S pridobljenimi podatki smo hipotezo 1 potrdili, otroci so dosegali boljše rezultate pri testih gibljivosti, vzdržljivostni moči, eksplozivni moči in koordinaciji. Slabše razvite sposobnosti so imeli v ravnotežju in natančnosti. Hipoteze 2, 3 in 4, da obstajajo razlike med dečki in deklicami v moči (vzdržljivostna moč nog in eksplozivna moč nog), gibljivosti in agilnosti pa smo morali zavreči, vsi t-testi so pokazali, da ni statistično značilnih razlik med spoloma. Hipotezo 5, da bodo naši vadeči dosegali boljše rezultate v gibljivosti in slabše v ravnotežju, smo lahko potrdili. Med vsemi testi jim je največ težav delal test »Flamingo« in test zadevanja tarče. Na splošno smo bili s pridobljenimi rezultati zadovoljni.
Keywords: predšolski otrok, gibalne sposobnosti, gibalni razvoj, gibalni testi, razlike med dečki in deklicami
Published: 22.11.2019; Views: 541; Downloads: 132
.pdf Full text (1,36 MB)

4.
Izbor metod pri razvoju moči mladih košarkarjev
Goran Zelenko, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Izbor metod pri razvoju moči mladih košarkarjev sem podrobneje opisal moč. Ta je skupaj s koordinacijo tista gibalna sposobnost, ki najbolj vpliva na razvoj mladega košarkarja in košarkarske igre same. Košarka se je skozi zgodovino razvijala predvsem zaradi teh dveh sposobnosti. Vadba moči v vrhunskih košarkarskih klubih postaja stalna praksa.
Keywords: moč, košarka, razvoj gibalnih sposobnosti, vadba moči
Published: 18.11.2019; Views: 291; Downloads: 34
.pdf Full text (4,44 MB)

5.
Razvoj interaktivne mobilne aplikacije za mentalni fitnes
Nik Prodanović, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Mentalni fitnes je skupek vaj za trening kognitivnih sposobnosti, katerih namen je ohraniti ali izboljšati te sposobnosti, saj se s staranjem možganov zmanjšajo. Cilj diplomskega dela je bil izdelati interaktivno mobilno aplikacijo za mentalni fitnes, ki omogoča vaje za treniranje kognitivnih sposobnosti. V diplomskem delu so predstavljena nekatera priljubljena ogrodja za medplatformski razvoj aplikacij, analizirane obstoječe aplikacije za mentalni fitnes in predstavljena uporabljeno ogrodje in uporabljene knjižnice pri razvoju rešitve. Iz analize anketiranja in rezultatov vaj je bilo ugotovljeno, da bi uporabniki aplikacijo priporočili drugim, da je uporabniški vmesnik premalo originalen in da so uporabniki pri večini vaj izboljšali rezultate.
Keywords: mentalni fitnes, Xamarin, razvoj mobilne rešitve, kognitivne sposobnosti
Published: 13.11.2019; Views: 341; Downloads: 60
.pdf Full text (1,91 MB)

6.
Naravne oblike gibanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
Špela Mestnik, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela, z naslovom Naravne oblike gibanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, je bil preučiti pomen naravnih oblik gibanja in pripraviti zglede učnih priprav za poučevanje naravnih oblik gibanja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole. V teoretičnem delu magistrskega dela sta opisana šport in športna vzgoja v šoli. Sledi predstavitev biološkega, čustvenega, socialnega in gibalnega razvoja otroka ter gibalnih sposobnosti. Gibalna aktivnost pozitivno vpliva na telesni, socialni in čustveni razvoj. V magistrskemu delu smo se osredotočili na naravne oblike gibanja, kamor prištevamo bazične gibalne strukture, in sicer tek, skok, met ... Poleg posameznih naravnih oblik gibanja so predstavljene tudi elementarne igre. Izbira igre, ki vključuje elementarne oblike človekovega gibanja, je pomembna, saj lahko z njo uresničujemo cilje vadbene enote. Praktični del temelji na učnih pripravah za hojo in tek, skoke, mete, dviganje in nošenje, plezanje in padce, plazenje in lazenje ter potiskanja in vlečenja. Aktivnosti v okviru učnih priprav so ciljno usmerjene, zabavne in raznovrstne. Učne priprave so zastavljene in napisane tako, da učenca metodično vodijo do usvojitve posameznih naravnih oblik gibanja, ob tem pa se zabavajo in razvijajo pozitiven odnos do športa. Med izdelanimi učnimi pripravami smo izpeljali naslednje tri: skoki, plezanje in padci ter plazenje in lazenje. Izvajane učne priprave smo ovrednotili s samoanalizo. Večina otrok je edine organizirane športne aktivnosti deležna v šolah, a kljub temu da se ta izvaja v celoti, ne zadovolji otrokovih potreb, zato je zelo pomembna kakovost. Vsebina magistrskega dela bo lahko v pomoč učiteljem razrednega pouka, ki bodo z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi pri otrocih razvijali spoznavne, gibalne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Prav tako zajema korekten nabor idej za smiselno poučevanje naravnih oblik, kjer učenci pridobivajo novo in nadgrajujejo že obstoječe znanje.
Keywords: prva triada, naravne oblike gibanja, gibalni razvoj otroka, gibalne sposobnosti, učne priprave
Published: 29.08.2019; Views: 1531; Downloads: 498
.pdf Full text (3,56 MB)

7.
Gibalni razvoj otrok starih od tri do štiri leta
Miha Planinšič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Gibalni razvoj otrok, starih od 3 do 4 leta, smo v teoretičnem delu predstavili gibalne sposobnosti ter njihov razvoj, gibalni razvoj v 3. in 4. letu starosti, dejavnike gibalnega razvoja in kakšen pomen ima kvaliteten gibalni razvoj v predšolskem obdobju. V empiričnem delu smo opisali motorične teste, ki smo jih uporabili na testiranjih in predstavili rezultate naše raziskave. V okviru diplomske naloge smo spremljali gibalni razvoj otrok, starih od 3 do 4 leta. Raziskovalni vzorec je bil neslučajnostni iz konkretne populacije otrok. Naš namen je bil raziskati, kakšna je gibalna učinkovitost ter kakšen je gibalni napredek otrok v sedemmesečnem obdobju. Podatke o gibalnem razvoju smo pridobivali s pomočjo testov gibalnih sposobnosti v obdobju od oktobra 2017 do aprila 2018. Ugotovili smo, da so deklice gibalno bolj učinkovite kot dečki, a med njimi ni statistično značilnih razlik. Rezultati testov gibalnih sposobnosti so pokazali, da so v povprečju otroci na finalnem testiranju svoje rezultate izboljšali v primerjavi z inicialnim testiranjem. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo razbrali, da so nekateri otroci tudi nazadovali. Tako smo prišli do zaključka, da se otrok mora vsakodnevno gibati, če želi napredovati, drugače se lahko zgodi, da otrok v gibalnih sposobnostih tudi nazaduje.
Keywords: gibalni razvoj, od 3 do 4 leta, testi gibalnih sposobnosti, predšolski otrok
Published: 18.06.2019; Views: 1145; Downloads: 381
.pdf Full text (591,84 KB)

8.
Vpliv zunanjih dejavnikov na razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti 6–7 let starih otrok
Tina Kolarič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Teoretični del diplomskega dela zajema predstavitev elementarnih glasbenih sposobnosti pri 6–7 let starih otrocih. Podrobneje smo predstavili stopnje in razvoj glasbenih sposobnosti, teste, s katerimi lahko ta razvoj preverjamo, način priprave učitelja na glasbeno uro ter dejavnike, ki jih mora pri tem upoštevati. Na koncu smo opisali glasbene dejavnosti, s pomočjo katerih razvijamo elementarne glasbene sposobnosti. V empiričnem delu smo raziskovali vpliv različnih dejavnikov (spol, starost, splošna in glasbena izobrazba staršev ter otrokove šolske in obšolske glasbene dejavnosti) na razvitost melodičnega in ritmičnega posluha. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom za starše in testi razvitosti elementarnih glasbenih sposobnosti. Raziskava je pokazala, da imajo višje razvite glasbene sposobnosti otroci, katerih starši imajo višjo izobrazbo.
Keywords: Melodični in ritmični posluh, razvitost glasbenih sposobnosti, vloga učitelja, glasbeni razvoj.
Published: 20.05.2019; Views: 491; Downloads: 90
.pdf Full text (876,24 KB)

9.
Eksperimentalni dnevi z vodo
Anita Podkubovšek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Eksperimentalni dnevi z vodo je razdeljena na teoretični in empirični del. V prvem delu je predstavljeno zgodnje naravoslovje (opredelitev in pomen zgodnjega naravoslovja), eksperimentalno delo (stopnje eksperimenta in vloga odraslih pri eksperimentalnem delu) ter voda (opisane so lastnosti vode, pomen vode ter lastnosti drugih kapljevin). V drugem, empiričnem delu so predstavljene naravoslovne dejavnosti, usmerjene na spoznavanje lastnosti vode. V dejavnosti so bili vključeni otroci od 4 do 5 leta starosti. Otroke smo najprej razdelili v tri sposobnostne skupine, pri katerih nas je zanimalo razumevanje, znanje in motivacija za delo pri istih nalogah za vse tri skupine. V nadaljevanju so otroci prav tako ostali razdeljeni v tri sposobnostne skupine, a so imeli različne naloge (naloge razdeljene po zahtevnosti). Tukaj nas je zanimalo ali so naloge primerno zahtevne za določeno skupino. V tretjem delu smo otroke različnih skupin med seboj premešali. Zadali smo jim iste naloge, pri nalogah smo želeli preveriti ali so navodila primerna, jasna, ali sposobnejši otroci bolj aktivno sodelujejo kot šibkejši ter ali šibkejši otroci samo sledijo sposobnejšim otrokom in se s slednjimi strinjajo v vseh trditvah.
Keywords: eksperimenti, lastnosti vode, otroci, naravoslovje, razvoj spretnosti in sposobnosti, dejavnosti z vodo in drugimi kapljevinami
Published: 10.05.2019; Views: 587; Downloads: 108
.pdf Full text (4,09 MB)

10.
Razvoj branja v drugem starostnem obdobju
Martina Gjerek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Razvoj branja v drugem starostnem obdobju smo se v prvem delu posvetili pomenu branja v predšolskem obdobju. Predstavili smo, kaj otroka motivira, da bere, kaj pomeni spodbudno in branju primerno okolje doma in v vrtcu, kakšno vlogo ima vzgojitelj in morebitne težave, ki se lahko ob branju in razvoju pojavljajo. Nato smo opredelili predšolsko pismenost, kjer imata veliko vlogo družinska pismenost in koncept tiska, kot pomembne dejavnike za uspešno branje pa smo razložili in spoznali še slušno, glasovno in vidno oziroma grafično zavedanje ter abecedni princip. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšen je razvoj otrok v pomurskem vrtcu na podlagi prepoznavanja in poimenovanja črk. To dejavnost smo izvedli z dvajsetimi otroki, starimi 4, 5 in 6 let. Glede na pridobljene rezultate prejšnje dejavnosti, smo izbrali posameznike, ki so sodelovali pri drugi dejavnosti, kjer so prebrali enostavne besede. Vse rezultate smo vnesli v tabele in jih interpretirali.
Keywords: Razvoj branja, zaznavne sposobnosti, prepoznavanje črk, poimenovanje črk, branje besed.
Published: 10.05.2019; Views: 415; Downloads: 85
.pdf Full text (913,66 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica