| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 213
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
VPLIV KLIME NA RAST IN RAZVOJ PODJETJA
Benjamin Babič, 2010, final seminar paper

Abstract: Tema, ki smo jo obravnavali v diplomski nalogi sodi na področje strateškega managementa in politike podjetja. V raziskavi nas je zanimalo predvsem ali se v razvojni fazi življenjskega cikla podjetja v kateri se nahaja podjetje Zlatorog Oprema d.o.o. pojavi vrsta klime, ki jo določa teorija. Zlatorog Oprema d.o.o je podjetje, ki ponuja storitve: proizvodnja in projektiranje pakirne tehnike in sistemov na osnovi avtomatizacije, paletizacije in robotizacije. Pri izvedbi diplomskega dela smo si pomagali s teoretičnimi dognanji domačih in tujih avtorjev s področja klime podjetja ter rasti in razvoja podjetja. V drugem delu, kjer smo v praksi obravnavali podjetje, smo na kratko opisali metode raziskovanja, predstavili smo tudi osnovne lastnosti podjetja Zlatorog oprema d.o.o., nakar smo izvedli raziskavo s pomočjo vprašalnikov oziroma anket. Nazadnje smo s pomočjo ugotovitev določili razvojno fazo v življenjskem ciklu podjetja ter klimo, ki se pojavlja v tej fazi v podjetju. Ugotovili smo, da je razvojna faza v kateri se nahaja podjetje Zlatorog Oprema d.o.o., faza preobrata podjetja. Vrsta klime, ki smo jo prav tako določili pa je klima interesov.
Keywords: klima podjetja, rast podjetja, razvoj podjetja, razvojni model, vpliv klime, vrsta klime, razvojna faza življenjskega cikla podjetja, podjetje Zlatorog Oprema d.o.o., anketni vprašalnik.
Published: 09.11.2011; Views: 1534; Downloads: 194
.pdf Full text (969,16 KB)

62.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA ZASTOR, D.O.O.
Helena Krašovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Zastor, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991. Ob ustanovitvi podjetja je bila njegova temeljna dejavnost storitev zastopstva in prodaja delovne zaščite, kmalu pa se je začela razvijati tudi dejavnost proizvodnje stenja za sveče. Zaznana poslovna priložnost, nov izziv, vztrajnost, pripravljenost učenja, ustanoviteljeva sposobnost prevzemanja tveganja in njegove osebnostne lastnosti so dejavniki, ki so pripeljali do tega, da je ta dejavnost postala osnovna dejavnost podjetja Zastor, d.o.o. in da podjetje danes v Sloveniji zaseda vodilno pozicijo v tej panogi. Vizija podjetja Zastor, d.o.o. temelji na maksimalnem upoštevanju želja in potreb njihovih kupcev. Zavedajo se, da podjetje obstaja zaradi njih in ne obratno, zadovoljnost kupcev bo njihovo vodilo in motivacija tudi v prihodnje. Kakovost proizvodov in storitev je najpomembnejša vrednota podjetja, ki je pomembno vplivala na rast in razvoj podjetja v preteklosti, njena pomembnost pa se tudi v planiranem obdobju ne bo zmanjšala. Vizija in obstoječa politika podjetja Zastor, d.o.o. je bila osnova, na kateri smo temeljili pri planiranju in oblikovanju politike podjetja, ki smo jo zapisali po proučitvi podjetja in razvoja okolja v katerem podjetje deluje. Za uresničitev planirane politike podjetja smo planirali razvoj proučevanega podjetja na ravni strateškega managementa. Iskali smo razvojne možnosti podjetja, določili programsko-tržna področja, prikazali strukture podjetja in predlagali strategije ter izbrane strategije s programom razvoja postavili v čas in prostor.
Keywords: politika podjetja, vizija, strateški management, programsko-trţno področje, razvoj podjetja
Published: 18.11.2010; Views: 1373; Downloads: 137
.pdf Full text (1019,04 KB)

63.
RAST IN RAZVOJ DRUŽINSKEGA PODJETJA: PRIMER PODJETJA AVTOHIŠA PETROVČIČ
Sara Petrovčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen primer uspešnega družinskega podjetja in njegove razvojne možnosti. Motiv za izbrano temo je bil, da je podjetje v družinski lasti in da bo diplomska naloga podjetju v korist. Praktični del diplomske naloge je sestavljen na osnovi internih podatkov podjetja Avtohiša Petrovčič. Diplomska naloga je razdeljena na tri dele. V prvem teoretičnem delu, so razloženi pojmi družinsko podjetje, prednosti in slabosti družinskega podjetja in vloga družinskih podjetij v gospodarstvu. Drugi teoretični del, vključuje pojme strateškega planiranja razvoja družinskega podjetja, vizijo in poslanstvo podjetja, razvoj in rast družinskega podjetja, življenjski cikel podjetja, model razvoja družinskega podjetja, družino, kot pomemben dejavnik podjetja in razvojni management podjetja. V tretjem, praktičnem delu, je predstavljeno majhno družinsko podjetje Avtohiša Petrovčič, s.p., z naslednjimi pojmi: analiza okolja podjetja, cilji in strategije razvoja podjetja, projektni plan podjetja, ekonomičnost, eksploatacija in analiza tveganj projekta.
Keywords: Ključne besede: družina, podjetje, družinsko podjetje, strateško planiranje, vizija in poslanstvo podjetja, razvoj in rast družinskega podjetja, življenjski cikel podjetja, model razvoja družinskega podjetja, razvojni management.
Published: 03.02.2011; Views: 2982; Downloads: 730
.pdf Full text (466,31 KB)

64.
RAZVOJNA VLOGA KULTURE V PODJETJU
Vesna Srnko, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Pričujoče magistrsko delo se ukvarja s pojmom kulture podjetja in njene vloge v razvoju podjetja. Enotne definicije kulture podjetja ni, vsem pa je skupno, da kultura podjetja predstavlja sistem vrednot, norm, predstav, prepričanj in simbolov, ki jih uporabljajo v podjetju. Kulture med podjetji se razlikujejo zaradi različnih stališč in vrednot zaposlenih. Vsako podjetje ima svojo unikatno kulturo. V zadnjem času se podjetja vse bolj zavedajo pomena kulture podjetja, saj le-ta ponuja podjetju edinstveno konkurenčno prednost, ki jo je skoraj nemogoče posnemati. Kulturo podjetja torej predstavljajo zaposleni s svojimi vrednotami in normami, torej predstavljajo strateški vir podjetja. Pri nastanku kulture podjetja ima glavno besedo ustanovitelj podjetja, saj v podjetje vnese svoja načela, vrednote in poglede. Skozi delovanje podjetja, ko pa se kultura podjetja oblikuje, dopolnjuje in spreminja, sodelujejo tudi zaposleni, saj lahko le na takšen način pride do oblikovanja takšne kulture, ki bo podjetju omogočala uspešen razvoj in dosego želenih rezultatov. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V prvem poglavju je predstavljen uvod. Drugo poglavje (teoretični del) govori o kulturi podjetja. V tem poglavju so predstavljene splošne opredelitve kulture podjetja, obravnavane so vrednote kot sestavni del kulture podjetja. V nadaljevanju poglavja je predstavljena moč kulture podjetja (šibka, močna kultura) ter tipologije kulture podjetja po različnih avtorjih. Drugo poglavje zaključujemo z utemeljitvijo izbrane tipologije uporabljene v vprašalniku (tipologija Cameron-a in Quinn-a). Tretje poglavje (teoretični del) govori o razvojni vlogi kulture v podjetju.V prvem podpoglavju je predstavljena splošna opredelitev razvoja podjetja. Osrednjo besedo namenjamo izbranim dejavnikom, ki vplivajo na razvoj podjetja (strategije, strukture, kultura). Pozornost smo posvetili tudi harmonično usklajenemu razvoju podjetja. Teoretični del magistrskega dela zaključimo z sklepnimi spoznanji. V empiričnem delu magistrskega dela je na kratko predstavljeno podjetje Sekirca d.o.o., v katerem je bila izvedena raziskava. Nadalje smo naredili razvojno analizo obravnavanega podjetja. Osrednji del empiričnega dela predstavlja analiza vprašalnika o kulturi podjetja. Glede na analizo vprašalnika smo ugotovili, da v obravnavanem podjetju prevladujeta tako "kultura trga" kot "hierarhična kulturo", kultura tega podjetja pa je srednje močna. Empirični del magistrskega dela zaključujemo s predlogom ukrepov za obravnavano podjetje.
Keywords: kultura podjetja, vrednote, moč kulture podjetja, tipi kulture podjetja, razvoj podjetja, struktura podjetja, strategije podjetja
Published: 11.05.2011; Views: 1745; Downloads: 317
.pdf Full text (1,03 MB)

65.
POMEN PLANIRANJA TEMELJNIH STRATEGIJ ZA RAZVOJNO USPEŠNOST PODJETJA
Lea Blatnik, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Živimo v času, ko so spremembe edina stalnica. Okolje organizacij se neprestano spreminja ter postaja vse bolj kompleksno. Sestoji iz političnih, ekonomskih, socialnih ter tehnoloških spremenljivk. Podjetja na večino od njih nimajo vpliva. Zunanje okolje podjetju nudi priložnosti, grozijo pa mu tudi nevarnosti. Prepoznavanje enih kot drugih je naloga vodstev. Če želijo preživeti ali rasti, se morajo spremembam neprestano prilagajati in v skladu s svojimi notranjimi prednostmi iskati najboljše razvojne možnosti. Temeljna naloga managerja je, da pravočasno zazna spremembe v okolju in ustrezno ukrepa. Hitrost odgovora na spremembe v zunanjem okolju je pogojena z gibkostjo načina vodenja in je pomembna prednost v dani situaciji. V magistrski nalogi smo ugotavljali pomen planiranja temeljnih strategij za razvojno uspešnost podjetja. Najprej smo podali teoretična izhodišča različnih avtorjev, ki smo jih nato uporabili na praktičnem primeru konkretnega podjetja. Strategija je plan, s katerim organizacija premika sedanje stanje v prihodnje želeno stanje. Strategija omogoča podjetju, da doseže uspešen položaj v njegovem okolju, prav tako svoj največji potencial, hkrati pa nenehno spremljanje možnih sprememb, ki lahko uspešno vplivajo na spremembe v strateškem planu. Skratka, strategija opredeljuje, kje smo, kam gremo in kako bomo do tja prišli. Zato naj management praviloma planira, in to čim bolj vseobsežno in dolgoročno, bodisi na formaliziran ali neformaliziran način. Dokumentiranje načrtov politike ima pomembne prednosti — saj preprečuje nesporazume in izgubljanje planov, usklajuje delovanje managerjev ter olajšuje širše osvajanje ciljev in strategij v podjetju.
Keywords: Strategija, temeljna strategija, splošna strategija, poslovna strategija, funkcijska strategija, razvoj podjetja, program razvoja.
Published: 11.05.2011; Views: 2111; Downloads: 328
.pdf Full text (847,29 KB)

66.
PLANIRANJE RAZVOJA V PODJETJU SVIT-ZOLAR, D.O.O.
Janja Zolar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Velik del malih in srednje velikih podjetij predstavljajo družinska podjetja, ki postajajo pomemben dejavnik razvoja slovenskega gospodarstva. Vendar pa zelo skromen delež majhnih podjetij zraste v srednje velika podjetja, saj jih veliko (okoli 40%) ne preživi prva tri do štiri leta. V diplomskem delu je prikazano planiranje razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa v malem družinskem podjetju. Na podlagi raziskav smo opredelili politiko podjetja SVIT-ZOLAR, d.o.o. in nadaljevali s planiranjem na ravni strateškega managementa: iskali smo strateške možnosti in strategije, strategije ekonomsko ovrednotili in planirali prihodnjo razvojno strukturiranost podjetja. Delo smo zaključili s programom razvoja in seznamom uresničitvenih projektov ustanovitve podjetja.
Keywords: - družinsko podjetje - razvoj podjetja - politika podjetja - strateški management
Published: 06.05.2011; Views: 2108; Downloads: 0

67.
Proučitev življenjskega cikla podjetja in vzpostavljanje njegove dinamičnosti: Primer podjetja Komunala Ormož d.o.o.
Nataša Cvoernjek, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Cilj dinamičnih podjetij ni preživeti, temveč uspeti. Dinamično podjetje se mora, da bi bilo uspešno, intenzivno razvijati, obvladovati razvojne krize in jih pravočasno predvideti, predvsem pa mora biti sposobno nenehno izkoriščati prave poslovne možnosti na čim bolj inovativen način. Magistrsko delo je razdeljeno na dva sklopa, teoretični in aplikativni del. V teoretičnem delu magistrske naloge ugotavljamo posebnosti razvoja in rasti podjetja. V sklopu tega predstavljamo nekatere izbrane modele rasti in razvoja ter obravnave življenjskih ciklov podjetja. Nadalje smo se dotaknili tudi obravnave podjetniških kriz ter opredelitve dinamičnosti podjetja. V aplikativnem delu magistrske naloge proučujemo življenjski cikel podjetja in vzpostavljanje njegove dinamičnosti. Raziskava je bila izvedena na primeru podjetja Komunala Ormož d.o.o. V tem aplikativnem delu je bila pozornost namenjena tudi proučevanju krize podjetja. Za izbrano podjetje smo proučevali tudi stanje dinamičnosti, ugotavljali odstopanja dejanskega stanja izbranega podjetja od ciljnega stanja dinamičnosti ter podali predlog ukrepov za dinamizacijo podjetja. Diagnozo razvojne stopnje podjetja, s pomočjo katere smo ugotavljali v kateri fazi življenjskega cikla se proučevano podjetje nahaja, smo izvedli s pomočjo Pümpin in Prangejeve metode (Pümpin, Prange 1995). Raziskava o kriznem stanju izbranega podjetja je potekala na osnovi spoznanj kriznih modelov po Pümpin in Prangeju (Pümpin, Prange 1995) ter Kropfbergerju (2003).
Keywords: rast in razvoj, življenjski cikel, rastoče podjetje, kriza podjetja, krizno stanje podjetja, dinamično podjetje, Komunala Ormož d.o.o.
Published: 13.05.2011; Views: 3683; Downloads: 778
.pdf Full text (917,63 KB)

68.
POMEN KULTURE PODJETJA PRI NJEGOVEM RAZVOJU
Monika Krbavac, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Živimo v času, ko so spremembe stalnica, še posebej v poslovnem svetu. Zaradi vedno večje neizprosnosti konkurence in okolja, družbenih sprememb, razvoja tehnologij, informatizacije in predvsem globalizacije se morajo podjetja neprestano prilagajati in boriti za svoj razvoj, ki pogojuje uspešnost podjetja. Podjetja bodo preživela, če bodo sposobna pravočasno spoznati spremembe, se jim prilagoditi in izrabiti svoje možnosti za razvoj. Podjetja morajo gojiti močno zavest kulture podjetja, saj ta predstavlja temelj vsakodnevnega delovanja in komunikacije. Njeno jedro predstavljajo zaposleni s svojimi vrednotami in normami. Skrbno negovano kulturo mora podjetje razumeti kot pristop k trajnostnemu razvoju. Gre v bistvu za osebnost podjetja, ki jo je skoraj nemogoče posnemati. Zato njeno proučevanje, usklajevanje, prilagajanje in razvijanje podjetju ponuja edinstveno konkurenčno prednosti. Za proučevanje kulture podjetja smo se odločili zaradi lastnih opažanj problemskih stanj na tem področju v proučevanem podjetju. Cilj magistrskega dela je predstaviti podjetju pomen sistematičnega in učinkovitega vodenja podjetja v skladu z njegovo prevladujočo kulturo, ki naj za podjetje predstavlja najbolj trajen razvojni smoter. Z raziskavo želimo prispevati k uspešnejšemu delovanju proučevanega podjetja in večjemu blagostanju njihovih udeležencev. Magistrsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu predstavljamo najpomembnejša znanstvena spoznanja, ki se nanašajo na raziskovalni problem. Predstavimo teoretične pojme, ki pojasnjujejo koncept kulture podjetja. Torej pojasnimo njene značilnosti, sestavine, funkcije in tipologije. Govorimo tudi o razvojnem pomenu kulture podjetja, ki ima vpliv na poslovanje podjetja in njegovo uspešnost. V raziskovalnem delu magistrskega dela predstavimo podjetje in analiziramo njegove razvojne priložnosti in nevarnosti. Osrednji raziskovalni del predstavlja analiza kulture proučevanega podjetja, ki jo opravimo s pomočjo izbrane metodologije. V sklepnem delu povzamemo rezultate raziskave, predstavimo ugotovitve in jih zaključimo s predlogom za uspešnejše obvladovanje podjetja in njegovega razvoja.
Keywords: kultura podjetja, razvoj podjetja, uspešnost podjetja, tip kulture podjetja, moč kulture podjetja, vrednote
Published: 23.09.2011; Views: 1668; Downloads: 1

69.
USMERJANJE RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA NA OSNOVI UGOTOVLJENEGA RAZVOJNEGA STANJA
Petra Božič, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Družinska podjetja pogosto opredeljujemo kot posebno vrsto podjetij. Toda kaj je družinsko podjetje? To je vprašanje, na katerega še vedno ne moremo podati jasnega odgovora, predvsem zaradi odsotnosti univerzalne definicije družinskega podjetja. Večina raziskovalcev se strinja, da je vključitev družine v podjetje tista značilnost, po kateri se ta podjetja razlikujejo od drugih. Udeležba družine se ponavadi nanaša na udeležbo članov družine v lastništvu in managementu, s tem pa družina pomembno vpliva na številne razsežnosti razvoja ter delovanja podjetja (Duh 2008,108). Družinska podjetja tvorijo pomemben del gospodarske združbe v državah EU in nekaterih drugih državah. Tako so tudi pomemben dejavnik krepitve uspešnosti, konkurenčnosti in dinamičnosti nacionalnih gospodarstev pa tudi gospodarstva EU. Številne raziskave, izvedene predvsem v državah s tradicijo privatnega lastništva in družinskega podjetništva, kažejo, da imajo družinska podjetja številne razvojne posebnosti in da je temu ustrezno potrebno oblikovati tudi podporo njihovim razvojnim prizadevanjem, in sicer podporo v obliki svetovalnih storitev, izobraževanja, oblik financiranja, ukrepov ekonomske politike in drugih oblik podpornega okolja (Duh 2008,102). Edina stalnica današnjega časa so spremembe. Zato se mora podjetje zavedati, kakšne so njegove značilnosti oz. v kateri fazi življenjskega cikla se trenutno nahaja, ter na podlagi informacij in ugotovitev o obstoječem stanju tudi ustrezno ukrepati (Lester, Parnell 2008, Lester et al. 2008/2009 v Štrukelj 2010, 81). Ta problem je enako pereč v podjetjih vseh velikosti, ne glede na njihovo lastniško strukturo (Chawla et al. 2007 v Štrukelj 2010, 81). Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Najprej bomo opredelili teoretična spoznanja o modelih razvoja družinskega podjetja in življenjski cikel podjetja. Pri življenjskem ciklu podjetja bomo opisali ključne značilnosti življenjskega cikla podjetja in življenjski cikel družine in družinskega podjetja. Pri modelih razvoja družinskega podjetja bomo opisali nekatera pomembnejša spoznanja o modelih razvoja podjetja, tuje modele razvoja družinskega podjetja in model razvoja družinskega podjetja razvit v Sloveniji. Pri modelih razvoja podjetja po Pümpinu in Prangeju (1995) pa bomo opisali ključne značilnosti pionirskega podjetja, ključne značilnosti rastočega podjetja, ključne značilnosti zrelega podjetja in ključne značilnosti podjetja v preobratu. V nadaljevanju bomo na praktičnem primeru podjetja Kranjc d.o.o. opredelili razvojno stanje družinskega podjetja. Predstavili bomo temeljne podatke o podjetju in družini podjetja Kranjc d.o.o., kjer bomo zajeli nastanek podjetja, ključne spremembe v razvoju in rasti podjetja, podjetje danes ter temeljne podatke o družini. Analizirali bomo ustanovitelja, ustanoviteljevo hčerko in hčerkinega partnerja. Pridobljeno znanje in mišljenje bomo na koncu magistrskega dela strnili v sklepnih ugotovitvah.
Keywords: družinsko podjetje, življenjski cikel, razvoj podjetja, modeli razvoja.
Published: 27.10.2011; Views: 1684; Downloads: 194
.pdf Full text (5,21 MB)

70.
MODEL RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA ŽARN KRŠKO D.O.O.
Anja Zorič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja, tako v Sloveniji kot po svetu, so pomemben sestavni del gospodarstva, saj vplivajo na razvoj celotne družbe. Tako kot družinska podjetja vplivajo na razvoj družbe, pa tudi sama sprejemajo določene vplive in dejavnike, brez katerih ne bi mogla rasti in se razvijati. Tu imajo pomembno vlogo člani družine, tako skupno kot individualno. V proučevanem podjetju je pomembno vlogo odigral oče, ustanovitelj, ob podpori soproge in kasneje celotne družine. Svoje norme, prepričanja, načela in vrednote, tako poslovne kot družinske, je uspešno prenesel na naslednjo generacijo, tako da so glavni cilji, prioritete in naloge družine ostali ves čas enaki. Da je podjetje doseglo današnjo stopnjo rasti in razvoja, je bil potreben tudi razvoj družine. Oče in mati sta svoja strokovna in pridobljena znanja prenašala na otroke in jih tako že v zgodnjih letih vključevala v poslovni proces. Tako je postalo jasno, da bodo potomci nekoč prevzeli podjetje in posel. S spremembo pravne oblike in s postavitvijo otrok na vodstvena delovna mesta so se v podjetju pojavile tudi nekatere spremembe. Prišlo je novo, sveže znanje in nekoliko drugačno, še uspešnejše opravljanje delovnih nalog. Posamezniki so tako s svojim znanjem zelo vplivali na razvoj in rast družinskega podjetja. Tudi kot družina so pripomogli k slovesu, ki ga žanjejo v ožji okolici. Uskladiti so uspeli interese družine in podjetja. Poznani so kot izjemno marljivi, delovni in zanesljivi podjetniki. Držijo se reka, da kri ni voda, kar lahko opazi vsakdo, ki je v njihovi družbi preživel vsaj malo časa. Menimo, da je ravno ta značilnost ena izmed njihovih glavnih značilnosti in prednosti. Spoznali smo, da imajo proučevani modeli razvoja skupne lastnosti in razlike. Vsi modeli so pokazali, da je podjetje še vedno v fazi razvoja in rasti, vendar pa je vsak model zasnovan tako, da obravnava samo določeno vejo razvoja podjetja, kot je na primer vodenje. Naš glavni cilj je bil torej spoznati, kako je podjetje poslovalo in delovalo skozi posamezne razvojne faze. Ugotovili smo, da je podjetje trenutno še vedno v fazi rasti, in podali predloge za njegovo nadaljnjo rast in kako naj preide v naslednjo fazo rasti in razvoja. Menimo, da je v njem potrebnejša notranja rast kot pa zunanja, saj svoje storitve v celoti obvladajo in jih še ne nameravajo širiti na nove trge. Ustanovitelj razmišlja predvsem o reorganizaciji podjetja, kar trenutno predstavlja njihov največji problem. Menimo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje in potrdili teze, ki smo si jih zastavili v prvem delu diplomskega seminarja.
Keywords: Ključne besede: • družinsko podjetje, • rast in razvoj družinskega podjetja, • vpliv posameznikov in družine na razvoj družinskega podjetja, • nasledstvo družinskega podjetja, • modeli razvoja družinskega podjetja, • Žarn Krško, d. o. o.
Published: 14.12.2011; Views: 2144; Downloads: 237
.pdf Full text (384,57 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica