| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU PILREMAG D.O.O.
Maja Jevšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna podjetja se zavedajo, da le kakovostni proizvodi in storitve niso dovolj, da bi bili uspešni ali pa vodilni na trgu ponudbe in povpraševanja. Tisti najuspešnejši so že pred časom ugotovili, da se ključ do uspeha skriva v njihovih zaposlenih — v znanju, usposobljenosti in kompetencah obstoječih zaposlenih ter tistih, ki bodo v podjetje še prišli. V srednje velikih in večjih podjetjih so v ta namen razvili različne sisteme razvoja kadrov, ki so bolj ali manj učinkoviti, bistvo vseh pa je, da sistematično spremljajo posameznega zaposlenega od začetka zaposlitve ter ves čas gradnje njegove kariere v podjetju. V prvem delu diplomskega dela so predstavljene teoretične osnove (izhodišča) sistema razvoja kadrov, ki so pomembne za kasnejšo izgradnjo modela sistema razvoja kadrov za določeno organizacijo. V drugem delu je predstavljeno podjetje PILREMAG d.o.o., v katerem je narejen posnetek obstoječega stanja razvoja kadrov. Na osnovi posnetka obstoječega stanja v podjetju je izdelan model sistema razvoja kadrov, ki ustreza obravnavanemu podjetju in ki bi ga bilo smiselno integrirati v delovanje podjetja, spremljati njegovo delovanje ter ga kasneje še nadgrajevati.
Keywords: planiranje in selekcija kadrov, izobraževanje in usposabljanje kadrov, sistem razvoja kadrov, kadrovski informacijski sistem, razvoj kariere
Published: 01.12.2009; Views: 2145; Downloads: 364
.pdf Full text (2,19 MB)

3.
VPLIV VODJE NA RAZVOJ SODELAVCEV
Jožica Fabjan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj in uspešnost podjetja sta tesno povezana z razvojem vseh, ki v podjetju delajo. Ljudje, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami, so strateškega pomena, ter zagotovo eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti in uspešnosti sodobnega časa. Odločilno vlogo pri usmerjenem razvoju ljudi v organizaciji, strokovnjaki pripisujejo vodjem na vseh hierarhičnih ravneh organizacijske strukture podjetja. V diplomski nalogi, ki je razdeljena na teoretični in empirični del smo najprej s pomočjo strokovne literature opredelili nekatere pojme in zakonitosti, ki spremljajo karierni razvoj zaposlenega v podjetju. V drugem delu pa smo s pomočjo anketne, ki smo jo izvedli v manjši delovni enoti velikega farmacevtskega podjetja, analizirali mnenja zaposlenih in preverjali začetne hipoteze. Med mnogimi ugotovitvami naj izpostavimo, da je vsak posameznik v velikem podjetju še kako pomemben. Tega se zaveda tudi najvišje vodstvo podjetja, saj so vlaganja v razvoj zaposlenih strateškega pomena. Ugotovili smo tudi, da je karierni razvoj zaposlenih odvisen od podjetja in tudi od njih samih in da ima neposredni vodja velik vpliv na svoje podrejene in na njihov razvoj. Dobri medsebojni odnosi in zaupanje zagotavljajo učinkovito in uspešno delo in prispevajo pomemben delež k osebni rasti in razvoju sodelavcev.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: - vodja, - vodenje, - organizacija, - razvoj kariere, - medsebojni odnosi
Published: 05.09.2011; Views: 1451; Downloads: 176
.pdf Full text (939,25 KB)

4.
NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE KARIERE V SLOVENSKI ORGANIZACIJI
Maja Torbica Rizvić, 2011, master's thesis/paper

Abstract: POVZETEK V posameznih razvojnih fazah podjetja se spreminjajo vloga človeka, odnos do znanja, odnos do delovnega mesta in intelektualnega kapitala. Vsaka faza evolucijskega razvoja zahteva povsem drugačen pristop k izobraževanju, razvoju kadrov, timskemu delu in nagrajevanju. Pri pisanju teoretičnega dela magistrskega dela smo uporabljali metode deskripcije, analize in sinteze, metode proučevanja in metodo kompilacije. V praktičnem delu magistrskega dela smo uporabili spletno raziskovanje. Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij. Prvo poglavje ali uvodni del je namenjen opredelitvi področja, opisu problema, opredelitvi namena, ciljev, predpostavk, omejitev raziskave in navedbi uporabljenih raziskovalnih metod. Drugo poglavje je namenjeno izzivu razvoja kadrov v organizaciji. V tem poglavju smo opisali dejavnike, ki vplivajo na razvoj kadrov v organizaciji; dejavnike, med katere spada upravljanje z znanjem idr. Nato smo se posvetili elementom in sestavinam razvoja kadrov, kot so strokovni, delovni in osebnostni razvoj. Na koncu smo se na kratko posvetili ciljem razvoja kadrov v organizaciji. Tretje poglavje je namenjeno ciljno usmerjenemu izobraževanju zaposlenih v organizaciji. Govorili smo o njegovi vlogi in pomenu, o ciljih, o procesu načrtovanja in o spremljanju uspešnosti. V četrtem poglavju dela je obravnavana opredelitev teoretičnih izhodišč razvoja karier. Osredotočili smo se na opredelitev pojma kariera, razpravljali smo o ekonomskih in medosebnih dejavnikih, ki vplivajo na kariero. Na individualno kariero vplivata okolje in organizacija, v kateri je posameznik zaposlen. Peto poglavje je namenjeno razvoju, načrtovanju in upravljanju karier. V petem poglavju smo najprej obravnavali teorije razvoja in upravljanja karier, nato smo predstavili modele in metodologijo, v kateri smo opisali nosilce, postopke, orodja in pripomočke načrtovanja karier. Predstavili smo še sisteme za razvoj in upravljanje kariere. V šestem poglavju ali praktičnem delu je predstavljena izvedena raziskava, opisan je raziskovalni vzorec. V tem poglavju smo izvedli analizo rezultatov in preverjanje hipotez. V sedmem in osmem poglavju najdemo ključne misli in ugotovitve, ki smo jih pridobili v teku pisanja magistrskega dela.
Keywords: Ključne besede: kariera, delo, osebnostni razvoj, razvoj kariere, vodenje kariere, upravljanje kariere, načrtovanje kariere, razumevanje kariere.
Published: 02.11.2011; Views: 2015; Downloads: 290
.pdf Full text (2,21 MB)

5.
MANAGEMENT IN KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH V SOCIALNEM VARSTVU
Timi Soršak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Besedo karierni razvoj dan danes vsak posameznik razume drugače. Če želimo razvijati svojo delovno karierno, moramo biti motivirani, imeti zastavljene določene cilje, imeti ustrezno podporo tudi od sodelavcev ter nadrejenih in kar je najpomembnejše, pripravljeni moramo biti vlagati več truda kot običajno zahteva proces dela. Pri tem ima zelo pomembno vlogo management in vodilni ljudje v organizacijah, ki imajo pomembno nalogo pri spodbujanju zaposlenih k njihovi delovni karieri in odkrivanju potencialov. V zdravstveni negi je poudarek na izobraževanju medicinski sester, predvsem diplomiranih medicinskih sester in sicer na podiplomskih študijih, kjer imajo možnost razvijati svojo delovno kariero in poklicno pot. Doktorskega študija iz zdravstvene nege v Sloveniji še nimamo, imajo pa medicinske sestre možnost doktorskega študija drugod v tujini. Namen je predstaviti organizacijo Hrastovec, opredeliti pojme socialno varstvo, zdravstvena nega, vseživljenjsko učenje, management ter karierni razvoj in predstaviti kako je karierni razvoj odvisen od dejavnikov, kot so management, vseživljenjsko učenje, zdravstvena nega, socialno varstvo, zadovoljstvo pri delu, želja po napredovanju oz. karieri, ter predvsem izdelava in izpeljava anketnega vprašalnika. V raziskavi smo uporabili kvantitativno deskriptivno metodo dela. S pomočjo anketnega vprašalnika smo anketirali 40 zaposlenih v socialno varstvenem zavodu in sicer v zdravstveni negi in oskrbi ter vodilne delavce tega zavoda, ki so predstavljali tudi naš glavni raziskovalni vzorec. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da imajo zaposleni v socialno varstvenem zavodu Hrastovec deljene občutke glede kariernega razvoja. Določeni svoj karierni razvoj v zavodu vidijo, določeni pa te možnosti ne vidijo. Ob enem lahko ugotovimo, da zavod sicer podpira sam karierni razvoj, saj imajo organizirana razna izobraževanja, izpopolnjevanja in podobno. Iz raziskave lahko razberemo, da zaposleni v zavodu želje po kariernem razvoju imajo. Pri tem jih ovirajo nekateri negativni dejavniki, ki so prisotni med zaposleni. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo tekmovalnost med zaposlenimi. Sam karierni razvoj zaposlenih bi izboljšali, bi pri zaposlenih izboljšali z rednimi letnimi razgovori, kjer bi zaposleni videli svoje možnosti glede samega razvoja njihove kariere in kaj od njih pričakujejo zaposleni.
Keywords: Kariera, razvoj delovne kariere, management in organizacija, zdravstvena nega, socialno varstvo, vseživljenjsko učenje, pomen učenja.
Published: 27.09.2013; Views: 1612; Downloads: 258
.pdf Full text (717,33 KB)

6.
NAČRTOVANJE KARIERE DIPLOMANTOV NA FOV
Eva Brodar, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Kariera in načrtovanje kariere imata danes veliko večji pomen kot nekoč, ko je zaposlitev lahko dobil vsak, ki je želel delati. Za razvoj kariere je treba imeti točno in jasno določene cilje, zavedati pa se je treba tudi, da je pot do njih lahko zelo naporna. Veliko truda je treba vložiti v načrtovanje kariere, da bi bila ta uspešna, in glede na težave, s katerimi se soočamo mladi pri iskanju zaposlitve, je treba načrtovanje kariere začeti že zelo kmalu, saj si moramo pridobiti izkušnje, ki jih delodajalec zahteva, ko išče zaposlene. V diplomskem delu želimo ugotoviti, kakšno je obnašanje posameznika med načrtovanjem kariere in na kakšne načine si gradi kariero. V prvem delu smo teoretično predstavili pojme kariera, razvoj kariere in učenje. V drugem, raziskovalnem delu pa smo izvedli raziskavo in si skušali odgovoriti na vprašanja, ki smo si jih zastavili. Ugotovili smo, da je študentski servis idealen za pridobivanje delovnih navad in izkušenj in da ima marsikdo možnost napredovanja na trenutnem delovnem mestu. Prav tako smo ugotovili, da delovne izkušnje vlivajo samozavest posamezniku pri iskanju zaposlitve.
Keywords: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, učenje, planiranje razvoja kariere
Published: 27.03.2015; Views: 873; Downloads: 183
.pdf Full text (609,73 KB)

7.
ŽENSKE IN RAZVOJ KARIERE
Nina Žižek, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu se bomo posvetili razvoju kariere žensk. Magistrsko delo je smiselno strukturirano na podajanje teoretičnih izhodišč in empiričnih ugotovitev pridobljenih na osnovi sekundarnih raziskav, ki so dostopne na svetovnem spletu. V drugem poglavju pričenjamo s podajanjem teoretičnih izhodišč, ki se navezujejo na razvoj kariere. V empiričnem delu pa podajamo ugotovitve uspešnih žensk iz podjetja IBM, ki so v okviru raziskave iz leta 2013 podale svoje mnenje o razvoju uspešne kariere pri tej multinacionalki. V tretjem poglavju pa se posvečamo pomembnosti usklajevanja kariernih in družinskih obveznosti. Najprej začenjamo s podajanjem empiričnih dejstev iz tujine, nato pa se osredotočamo še na pomembnost tovrstnega usklajevanja v slovenskih podjetij. V Sloveniji so se reševanja omenjenega problema lotili že leta 2007, ko je bila prvič izvedena pilotska raziskava za pridobitev certifikata "Družini prijazno podjetje", število sodelujočih podjetij pa iz leta v leto narašča. To poglavje smiselno zaključujemo s primerom usklajevanja družinskih in kariernih obveznosti pri podjetju IBM Slovenija. En del tega magistrskega dela pa smo posvetili tudi neučinkovitemu usklajevanju obeh področij. Kot posledica neučinkovitega usklajevanja se lahko pojabi stres, kasneje izgorelost, kar lahko vodi do zdravstvenega absentizma oz. pogostega koriščenja bolniškega staleža s strani zaposlenih. Če podjetje z ustreznimi ukrepi ne poskrbi za potrebe zaposlenih mater pa se lahko poveča tudi fluktuacija oz. odhodi iz podjetja. Svoje delo bomo sklenili s podajanjem sklepnih misli in potrjevanjem zastavljenih hipotez. Zaradi prostorske omejenosti smo določene vsebine vključili med priloge, saj smo mnenja, da le te bistveno pripomorejo k dvigu kakovosti le tega. Med prilogami se posvečamo spolnim kvotam in njihovi pomembnosti (in ali) nepomembnosti pri spodbujanju večje zastopanosti žensk na ključnih položajih odločanja. To poglavje zaključujemo s predstavitvijo slovenskih priznanj Artemida in Managerkam prijazno podjetje.
Keywords: Ključne besede: ženske, razvoj kariere, družini prijazno podjetje, IBM
Published: 24.08.2015; Views: 663; Downloads: 102
.pdf Full text (1,65 MB)

8.
REDNI LETNI RAZGOVORI V HYPO BANKI D.D.
Saša Džomba, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu opisujemo redne letne razgovore njihov namen, cilje, koristi ter ugotavljamo kaj so njihove slabosti in prednosti. Opisujemo tudi vlogo kadrovske službe pri izvajanju rednih letnih razgovorov. Ugotavljamo, da so razgovori lahko dobro motivacijsko orodje za zaposlene in hkrati omogočajo boljšo komunikacijo med zaposlenimi in podjetjem ter jim omogočajo boljšo osebnostno kot tudi poslovno rast v življenju kot tudi v poslovni karieri.
Keywords: Redni letni razgovori, motivacijsko sredstvo, komunikacija, razvoj delovne kariere.
Published: 24.12.2015; Views: 658; Downloads: 69
.pdf Full text (1,13 MB)

9.
KARIERNE ZMOŽNOSTI MLADEGA DIPLOMANTA OB VSTOPU NA TRG DELA V 21. STOLETJU
Nina Šalamun, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo skušali prikazati karierne zmožnosti mladih diplomantov ob vstopu na trg dela v 21. stoletju. Opisali smo teoretična spoznanja o karieri in kako so se ta spreminjala skozi zgodovino. Izpostavili smo teorijo kariernih sider, ki jo teoretiki ocenjujejo za najbolj celovito, in opisali nove vzorce karier, ki so se pojavili zaradi tržnih in ekonomskih sprememb. Prikazali smo, kakšna znanja in kompetence so potrebni današnjim diplomantom na trgu delovne sile in kakšen je njihov položaj glede na demografska gibanja, kakovost izobraževanja in neskladja na trgu dela. Na koncu smo analizirali statistične podatke, na podlagi katerih smo ugotovili, da večina mladih diplomantov zaseda delovna mesta za določen čas in da so do začetka gospodarske krize v letu 2008 imeli mladi diplomanti veliko možnosti zasesti delovna mesta, primerna njihovi izobrazbi, po tem letu pa so se te možnosti močno zmanjšale.
Keywords: mladi diplomanti, kompetence, razvoj kariere, karierna sidra, portfolijo kariera, prekarno delo
Published: 02.06.2016; Views: 497; Downloads: 67
.pdf Full text (1,68 MB)

10.
ISKANJE IN USTVARJANJE KARIERNE POTI
Renata Bogataj Špenko, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Načrtovanje in realizacija karierne poti je proces, ki poteka skozi vse življenje. Razvijanje kariere vsakega posameznika poteka po določenem postopku, ki zahteva veliko energije, vztrajnosti in vizije. Prej ko se bomo lotili razmišljanja o njej in si jo sistematično načrtovali, bolj bomo uspešni. Kadar se odločamo za kariero in tehtamo možnosti, ni dovolj, da upoštevamo le svoje želje in interese, temveč je potrebna pravilna ocena naših osebnostnih lastnosti, sposobnosti in pridobljenih znanj. Dobro pripravljen karierni načrt je lahko neprecenljiva vrednost, ki nam lahko izboljša kakovost življenja. Diplomska naloga v prvem delu obravnava koncept iskanja, načrtovanja in upravljanja kariere in motivacijske dejavnike. Opisani bodo teoretični vidiki posameznikove izbire kariere ter karierna orientacija, v katerem se identificirajo subjekti, ki bistveno vplivajo na odločitev mladih pri izbiri kariere. V drugem, raziskovalnem delu je opisan raziskovalni vzorec, pri čemer želimo ugotoviti, kakšno je obnašanje posameznika med načrtovanjem kariere. Analizirali smo dejavnike, ki so vplivali na izbiro karierne poti, pri čemer smo si pomagali s primerjalno analizo teoretičnih virov in s statističnimi metodami na podlagi podatkov, pridobljenih z anketami. Raziskovalni del v drugem sklopu zajema tudi praktične predloge za samostojno načrtovanje kariere, ki bo lahko v pomoč pri samostojnem načrtovanju kariere posameznika.
Keywords: - kariera - razvoj kariere - načrtovanje kariere - dejavniki za izbiro poklicne poti
Published: 27.05.2016; Views: 690; Downloads: 145
.pdf Full text (1,16 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica