| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Redni letni razgovori administrativnih delavcev na fakultetah Univerze v Mariboru
Teja Per, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru teoretičnega dela smo izvedli podroben pregled splošnega stanja na področju izvajanja rednih letnih razgovorov in njihov vpliv na nadaljnji razvoj kariere posameznika na podlagi študije različne literature. Opravili smo pregled različnih teorij posameznih avtorjev o definicijah razgovorov znotraj organizacij. Poskušali smo opredeliti pojme redni letni razgovor, sistem razvoja kadrov, vlogo vodje ter navedli prednosti in slabosti razgovorov. Podrobno smo opisali postopek priprave na razgovor zaposlenega tako s strani vodje kot s strani zaposlenega. V metodološkem delu smo izvedli analizi obstoječega stanja na področju izvajanja redih letnih razgovorov preko merjenja mnenj administrativnih delavcev zaposlenih znotraj posameznih fakultet članic Univerze v Mariboru. Na podlagi izvedene ankete kot primer dobre prakse predlagamo usposabljanje vodij za čim bolj učinkovito izvedbo rednih letih razgovorov. Hkrati predlagamo tudi večje sodelovanje vodje pri pojasnjevanju posameznih delovnih nalog in doseganju zastavljenih ciljev. Vodje bi morale ob začetku izvajanja rednih letnih razgovorov bolj podrobno opredelili posamezne delovne naloge, ki jih mora vsak zaposleni opraviti, določiti, po katerih standardih naj bi zaposleni delali, ter morale bi se tudi dogovoriti, katere so potrebne kompetence za opravljanje posameznega dela. Menimo, da v kolikor je zaposleni natančno seznanjen s svojimi nalogami, cilji in roki, je lahko pri svojem delu bolj učinkovit in motiviran. Predlagamo sprotno vpisovanje dogodkov in mnenj vodje v obrazec za zapisovanje kritičnih ter izjemnih dogodkov, kamor si vodja zapisuje tako napake kot tudi dosežke zaposlenega, in preko teh zapisov, ki jih opravi skozi leto, se lahko pred samo izvedbo razgovora tudi ustrezno pripravi. Zelo pomemben element uspešne izvedbe rednega letnega razgovora je ustrezno usposobljena vodja za uspešno izvedbo razgovora ter priprava vodje na sam razgovor. Vodja bi morala zaposlenim predstaviti redni letni razgovor kot nekaj pozitivnega, kar bi omogočilo še več priložnosti za dosego zastavljenih ciljev, za reševanje problemov ter za povečevanje motivacije pri delu.
Keywords: redni letni razgovor, univerzitetna administracija, razvoj kariere, vloga vodje
Published: 27.10.2020; Views: 223; Downloads: 56
.pdf Full text (1,07 MB)

2.
Razvoj kariere žensk na področju višjega managementa
Ines Stojanović, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili trenutno stanje na področju razvoja kariere žensk v višjem managementu v Sloveniji. Predstavili smo ovire, s katerimi se ženske srečujejo na svoji karierni poti, ter ključne lastnosti za uspešno kariero. V prvem delu magistrske naloge smo predstavili teoretična izhodišča in opredelili pojme, ki so ključni za lažje razumevanje empiričnega dela. V empiričnem delu smo raziskali, ali mora ženska prestaviti materinstvo v zameno za uspešno kariero, katere lastnosti so ključne za uspešno kariero žensk na področju višjega managementa v Sloveniji, ter predlagali rešitve, ki jih lahko vsaka posameznica, organizacija in država sprejme za izboljšanje problematike. Zadnji del smo posvetili povzetku preverjanja hipotez in razpravi glede na pridobljene rezultate. Delo smo zaključili s sklepnimi mislimi.
Keywords: razvoj kariere žensk, ženske v višjem managementu, žensko vodenje, stekleni strop, ključne lastnosti, uspešna kariera
Published: 14.11.2019; Views: 413; Downloads: 88
.pdf Full text (1,47 MB)

3.
KARIERNE ZMOŽNOSTI MLADEGA DIPLOMANTA OB VSTOPU NA TRG DELA V 21. STOLETJU
Nina Šalamun, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo skušali prikazati karierne zmožnosti mladih diplomantov ob vstopu na trg dela v 21. stoletju. Opisali smo teoretična spoznanja o karieri in kako so se ta spreminjala skozi zgodovino. Izpostavili smo teorijo kariernih sider, ki jo teoretiki ocenjujejo za najbolj celovito, in opisali nove vzorce karier, ki so se pojavili zaradi tržnih in ekonomskih sprememb. Prikazali smo, kakšna znanja in kompetence so potrebni današnjim diplomantom na trgu delovne sile in kakšen je njihov položaj glede na demografska gibanja, kakovost izobraževanja in neskladja na trgu dela. Na koncu smo analizirali statistične podatke, na podlagi katerih smo ugotovili, da večina mladih diplomantov zaseda delovna mesta za določen čas in da so do začetka gospodarske krize v letu 2008 imeli mladi diplomanti veliko možnosti zasesti delovna mesta, primerna njihovi izobrazbi, po tem letu pa so se te možnosti močno zmanjšale.
Keywords: mladi diplomanti, kompetence, razvoj kariere, karierna sidra, portfolijo kariera, prekarno delo
Published: 02.06.2016; Views: 736; Downloads: 87
.pdf Full text (1,68 MB)

4.
ISKANJE IN USTVARJANJE KARIERNE POTI
Renata Bogataj Špenko, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Načrtovanje in realizacija karierne poti je proces, ki poteka skozi vse življenje. Razvijanje kariere vsakega posameznika poteka po določenem postopku, ki zahteva veliko energije, vztrajnosti in vizije. Prej ko se bomo lotili razmišljanja o njej in si jo sistematično načrtovali, bolj bomo uspešni. Kadar se odločamo za kariero in tehtamo možnosti, ni dovolj, da upoštevamo le svoje želje in interese, temveč je potrebna pravilna ocena naših osebnostnih lastnosti, sposobnosti in pridobljenih znanj. Dobro pripravljen karierni načrt je lahko neprecenljiva vrednost, ki nam lahko izboljša kakovost življenja. Diplomska naloga v prvem delu obravnava koncept iskanja, načrtovanja in upravljanja kariere in motivacijske dejavnike. Opisani bodo teoretični vidiki posameznikove izbire kariere ter karierna orientacija, v katerem se identificirajo subjekti, ki bistveno vplivajo na odločitev mladih pri izbiri kariere. V drugem, raziskovalnem delu je opisan raziskovalni vzorec, pri čemer želimo ugotoviti, kakšno je obnašanje posameznika med načrtovanjem kariere. Analizirali smo dejavnike, ki so vplivali na izbiro karierne poti, pri čemer smo si pomagali s primerjalno analizo teoretičnih virov in s statističnimi metodami na podlagi podatkov, pridobljenih z anketami. Raziskovalni del v drugem sklopu zajema tudi praktične predloge za samostojno načrtovanje kariere, ki bo lahko v pomoč pri samostojnem načrtovanju kariere posameznika.
Keywords: - kariera - razvoj kariere - načrtovanje kariere - dejavniki za izbiro poklicne poti
Published: 27.05.2016; Views: 954; Downloads: 167
.pdf Full text (1,16 MB)

5.
Vpliv Kariernega centra UM FOV na kariero študenta
Petra Gorjanc, 2016, specialist thesis

Abstract: Trg dela in spremembe, ki so povezane z njim, študente že v času študija spodbujajo k načrtovanju njihovih karier, saj se v današnjem svetu številni diplomanti ob prehodu na trg dela soočijo z dejstvom, da je konkurenca med mladimi iskalci zaposlitve neizprosna. Za enostavnejši prehod študentov na trg dela na visokošolskih zavodih skrbijo karierni centri, ki študentom v času študija pomagajo pri razvoju njihovih karier, jih spodbujajo pri pridobivanju novih znanj ter obveščajo o novostih na trgu dela in v okolju. Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (UM FOV) deluje Karierni center, ki študentom nudi različne aktivnosti, s katerim naj bi si študenti povečevali svoje znanje in kompetence in si posledično povečali tudi konkurenčnost na trgu dela. V specialističnem delu smo se osredotočili na vpliv Kariernega centra UM FOV na kariere študentov. V teoretičnem delu smo predstavili koncept kariere in teorije razvoja kariere, slovenski visokošolski sistem študija, posameznikove kompetence in problematiko zaposlovanja mladih. Raziskava o vplivu Kariernega centra na kariere študentov je bila izvedena med študenti UM FOV. Rezultati kažejo, da študenti ne razmišljajo o svoji karieri samo zaradi vpliva okolice, temveč imajo močno voljo za doseganje svojih kariernih ciljev. Študenti v večini poznajo aktivnosti Kariernega centra, vendar je le-te treba v času študija posameznih generacij študentov posodabljati, nadgrajevati in prilagajati zahtevam okolja. Študenti menijo, da so aktivnosti Kariernega centra uporabne pri gradnji njihove kariere. Prav tako bodo po zaključku študija, ob vstopu na trg dela, uporabili znanja, pridobljena v sklopu dejavnosti Kariernega centra. Ugotovitve raziskave so dobra podlaga za boljšo organizacijo aktivnosti Kariernega centra UM FOV, ki jih bo na podlagi mnenj študentov mogoče posodobiti in na ta način povečati pomen Kariernega centra tudi pri sodelovanju fakultete z okoljem. Menimo, da je za kakovostno izvajanje študijskih programov potrebna ustrezna podpora študiju, ki jo študenti pričakujejo od fakultete. Pri tem so aktivnosti Kariernega centra brez dvoma lahko podpora študentom pri načrtovanju njihovih karier.
Keywords: Karierni center UM FOV, fakulteta, kariera, študent, razvoj kariere
Published: 26.05.2016; Views: 899; Downloads: 110
.pdf Full text (1,89 MB)

6.
REDNI LETNI RAZGOVORI V HYPO BANKI D.D.
Saša Džomba, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu opisujemo redne letne razgovore njihov namen, cilje, koristi ter ugotavljamo kaj so njihove slabosti in prednosti. Opisujemo tudi vlogo kadrovske službe pri izvajanju rednih letnih razgovorov. Ugotavljamo, da so razgovori lahko dobro motivacijsko orodje za zaposlene in hkrati omogočajo boljšo komunikacijo med zaposlenimi in podjetjem ter jim omogočajo boljšo osebnostno kot tudi poslovno rast v življenju kot tudi v poslovni karieri.
Keywords: Redni letni razgovori, motivacijsko sredstvo, komunikacija, razvoj delovne kariere.
Published: 24.12.2015; Views: 821; Downloads: 90
.pdf Full text (1,13 MB)

7.
ŽENSKE IN RAZVOJ KARIERE
Nina Žižek, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu se bomo posvetili razvoju kariere žensk. Magistrsko delo je smiselno strukturirano na podajanje teoretičnih izhodišč in empiričnih ugotovitev pridobljenih na osnovi sekundarnih raziskav, ki so dostopne na svetovnem spletu. V drugem poglavju pričenjamo s podajanjem teoretičnih izhodišč, ki se navezujejo na razvoj kariere. V empiričnem delu pa podajamo ugotovitve uspešnih žensk iz podjetja IBM, ki so v okviru raziskave iz leta 2013 podale svoje mnenje o razvoju uspešne kariere pri tej multinacionalki. V tretjem poglavju pa se posvečamo pomembnosti usklajevanja kariernih in družinskih obveznosti. Najprej začenjamo s podajanjem empiričnih dejstev iz tujine, nato pa se osredotočamo še na pomembnost tovrstnega usklajevanja v slovenskih podjetij. V Sloveniji so se reševanja omenjenega problema lotili že leta 2007, ko je bila prvič izvedena pilotska raziskava za pridobitev certifikata "Družini prijazno podjetje", število sodelujočih podjetij pa iz leta v leto narašča. To poglavje smiselno zaključujemo s primerom usklajevanja družinskih in kariernih obveznosti pri podjetju IBM Slovenija. En del tega magistrskega dela pa smo posvetili tudi neučinkovitemu usklajevanju obeh področij. Kot posledica neučinkovitega usklajevanja se lahko pojabi stres, kasneje izgorelost, kar lahko vodi do zdravstvenega absentizma oz. pogostega koriščenja bolniškega staleža s strani zaposlenih. Če podjetje z ustreznimi ukrepi ne poskrbi za potrebe zaposlenih mater pa se lahko poveča tudi fluktuacija oz. odhodi iz podjetja. Svoje delo bomo sklenili s podajanjem sklepnih misli in potrjevanjem zastavljenih hipotez. Zaradi prostorske omejenosti smo določene vsebine vključili med priloge, saj smo mnenja, da le te bistveno pripomorejo k dvigu kakovosti le tega. Med prilogami se posvečamo spolnim kvotam in njihovi pomembnosti (in ali) nepomembnosti pri spodbujanju večje zastopanosti žensk na ključnih položajih odločanja. To poglavje zaključujemo s predstavitvijo slovenskih priznanj Artemida in Managerkam prijazno podjetje.
Keywords: Ključne besede: ženske, razvoj kariere, družini prijazno podjetje, IBM
Published: 24.08.2015; Views: 810; Downloads: 114
.pdf Full text (1,65 MB)

8.
NAČRTOVANJE KARIERE DIPLOMANTOV NA FOV
Eva Brodar, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Kariera in načrtovanje kariere imata danes veliko večji pomen kot nekoč, ko je zaposlitev lahko dobil vsak, ki je želel delati. Za razvoj kariere je treba imeti točno in jasno določene cilje, zavedati pa se je treba tudi, da je pot do njih lahko zelo naporna. Veliko truda je treba vložiti v načrtovanje kariere, da bi bila ta uspešna, in glede na težave, s katerimi se soočamo mladi pri iskanju zaposlitve, je treba načrtovanje kariere začeti že zelo kmalu, saj si moramo pridobiti izkušnje, ki jih delodajalec zahteva, ko išče zaposlene. V diplomskem delu želimo ugotoviti, kakšno je obnašanje posameznika med načrtovanjem kariere in na kakšne načine si gradi kariero. V prvem delu smo teoretično predstavili pojme kariera, razvoj kariere in učenje. V drugem, raziskovalnem delu pa smo izvedli raziskavo in si skušali odgovoriti na vprašanja, ki smo si jih zastavili. Ugotovili smo, da je študentski servis idealen za pridobivanje delovnih navad in izkušenj in da ima marsikdo možnost napredovanja na trenutnem delovnem mestu. Prav tako smo ugotovili, da delovne izkušnje vlivajo samozavest posamezniku pri iskanju zaposlitve.
Keywords: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, učenje, planiranje razvoja kariere
Published: 27.03.2015; Views: 1104; Downloads: 207
.pdf Full text (609,73 KB)

9.
MANAGEMENT IN KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH V SOCIALNEM VARSTVU
Timi Soršak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Besedo karierni razvoj dan danes vsak posameznik razume drugače. Če želimo razvijati svojo delovno karierno, moramo biti motivirani, imeti zastavljene določene cilje, imeti ustrezno podporo tudi od sodelavcev ter nadrejenih in kar je najpomembnejše, pripravljeni moramo biti vlagati več truda kot običajno zahteva proces dela. Pri tem ima zelo pomembno vlogo management in vodilni ljudje v organizacijah, ki imajo pomembno nalogo pri spodbujanju zaposlenih k njihovi delovni karieri in odkrivanju potencialov. V zdravstveni negi je poudarek na izobraževanju medicinski sester, predvsem diplomiranih medicinskih sester in sicer na podiplomskih študijih, kjer imajo možnost razvijati svojo delovno kariero in poklicno pot. Doktorskega študija iz zdravstvene nege v Sloveniji še nimamo, imajo pa medicinske sestre možnost doktorskega študija drugod v tujini. Namen je predstaviti organizacijo Hrastovec, opredeliti pojme socialno varstvo, zdravstvena nega, vseživljenjsko učenje, management ter karierni razvoj in predstaviti kako je karierni razvoj odvisen od dejavnikov, kot so management, vseživljenjsko učenje, zdravstvena nega, socialno varstvo, zadovoljstvo pri delu, želja po napredovanju oz. karieri, ter predvsem izdelava in izpeljava anketnega vprašalnika. V raziskavi smo uporabili kvantitativno deskriptivno metodo dela. S pomočjo anketnega vprašalnika smo anketirali 40 zaposlenih v socialno varstvenem zavodu in sicer v zdravstveni negi in oskrbi ter vodilne delavce tega zavoda, ki so predstavljali tudi naš glavni raziskovalni vzorec. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da imajo zaposleni v socialno varstvenem zavodu Hrastovec deljene občutke glede kariernega razvoja. Določeni svoj karierni razvoj v zavodu vidijo, določeni pa te možnosti ne vidijo. Ob enem lahko ugotovimo, da zavod sicer podpira sam karierni razvoj, saj imajo organizirana razna izobraževanja, izpopolnjevanja in podobno. Iz raziskave lahko razberemo, da zaposleni v zavodu želje po kariernem razvoju imajo. Pri tem jih ovirajo nekateri negativni dejavniki, ki so prisotni med zaposleni. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo tekmovalnost med zaposlenimi. Sam karierni razvoj zaposlenih bi izboljšali, bi pri zaposlenih izboljšali z rednimi letnimi razgovori, kjer bi zaposleni videli svoje možnosti glede samega razvoja njihove kariere in kaj od njih pričakujejo zaposleni.
Keywords: Kariera, razvoj delovne kariere, management in organizacija, zdravstvena nega, socialno varstvo, vseživljenjsko učenje, pomen učenja.
Published: 27.09.2013; Views: 1916; Downloads: 292
.pdf Full text (717,33 KB)

10.
NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE KARIERE V SLOVENSKI ORGANIZACIJI
Maja Torbica Rizvić, 2011, master's thesis/paper

Abstract: POVZETEK V posameznih razvojnih fazah podjetja se spreminjajo vloga človeka, odnos do znanja, odnos do delovnega mesta in intelektualnega kapitala. Vsaka faza evolucijskega razvoja zahteva povsem drugačen pristop k izobraževanju, razvoju kadrov, timskemu delu in nagrajevanju. Pri pisanju teoretičnega dela magistrskega dela smo uporabljali metode deskripcije, analize in sinteze, metode proučevanja in metodo kompilacije. V praktičnem delu magistrskega dela smo uporabili spletno raziskovanje. Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij. Prvo poglavje ali uvodni del je namenjen opredelitvi področja, opisu problema, opredelitvi namena, ciljev, predpostavk, omejitev raziskave in navedbi uporabljenih raziskovalnih metod. Drugo poglavje je namenjeno izzivu razvoja kadrov v organizaciji. V tem poglavju smo opisali dejavnike, ki vplivajo na razvoj kadrov v organizaciji; dejavnike, med katere spada upravljanje z znanjem idr. Nato smo se posvetili elementom in sestavinam razvoja kadrov, kot so strokovni, delovni in osebnostni razvoj. Na koncu smo se na kratko posvetili ciljem razvoja kadrov v organizaciji. Tretje poglavje je namenjeno ciljno usmerjenemu izobraževanju zaposlenih v organizaciji. Govorili smo o njegovi vlogi in pomenu, o ciljih, o procesu načrtovanja in o spremljanju uspešnosti. V četrtem poglavju dela je obravnavana opredelitev teoretičnih izhodišč razvoja karier. Osredotočili smo se na opredelitev pojma kariera, razpravljali smo o ekonomskih in medosebnih dejavnikih, ki vplivajo na kariero. Na individualno kariero vplivata okolje in organizacija, v kateri je posameznik zaposlen. Peto poglavje je namenjeno razvoju, načrtovanju in upravljanju karier. V petem poglavju smo najprej obravnavali teorije razvoja in upravljanja karier, nato smo predstavili modele in metodologijo, v kateri smo opisali nosilce, postopke, orodja in pripomočke načrtovanja karier. Predstavili smo še sisteme za razvoj in upravljanje kariere. V šestem poglavju ali praktičnem delu je predstavljena izvedena raziskava, opisan je raziskovalni vzorec. V tem poglavju smo izvedli analizo rezultatov in preverjanje hipotez. V sedmem in osmem poglavju najdemo ključne misli in ugotovitve, ki smo jih pridobili v teku pisanja magistrskega dela.
Keywords: Ključne besede: kariera, delo, osebnostni razvoj, razvoj kariere, vodenje kariere, upravljanje kariere, načrtovanje kariere, razumevanje kariere.
Published: 02.11.2011; Views: 2225; Downloads: 318
.pdf Full text (2,21 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica