| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Pomen evolucije pri razvoju novega izdelka
Rok Lapornik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili celoten proces razvoja izdelka od začetne ideje do končnega izdelka. Proces je sestavljen iz več faz, ki smo jih opisali v primeru razvoja telekomunikacijskih naprav. S predhodno analizo razvoja smo raziskali trg in trend evolucije razvoja telefona. Na področju telekomunikacije smo opisali razvoj in izpopolnjevanje naprav ter omrežji. Tako smo na osnovi evolucijske krivulje prikazali trend nadaljnjega razvoja tega področja, ki danes intenzivno poteka z uvajanjem mnogih inovacij. Opisali smo najpomembnejše dogodke in mejnike, ki so razvoj telefona pripeljali na raven, kot jo imamo danes. Zaključili pa smo s pomenom pravilnega pristopa analize evolucije pri razvoju novega izdelka.
Keywords: razvoj novih izdelkov, telekomunikacija, aparat, telefon
Published: 08.11.2017; Views: 755; Downloads: 63
.pdf Full text (2,08 MB)

2.
Stroški pri razvoju novih izdelkov
Žan Grum, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo prikazali pomembnost določanja stroškov razvoja novega izdelka. Ker ima proces razvoja veliko faz, kjer so v različnih fazah razpoložljivi podatki o izdelku razlikujejo, smo prikazali različne tehnike določanja stroškov. Te se med sabo razlikujejo po količini potrebnih podatkov za izpeljavo tehnike, natančnost potrebnih podatkov in glede na natančnost izračunov. Da proces razvoja novega izdelka poteka bolj tekoče, v proces razvoja izdelka vpeljemo modele za vodenje projekta. V nalogi smo opisali nekaj najbolj uporabljenih modelov, ki so pomembni zato, ker dajo procesu strukturo, določajo točke, v katerih izvajamo izračune določanja stroškov, izbirajo, katere tehnike moramo uporabiti ter nam pomagajo pri odločitvah o nadaljevanju projekta glede na rezultate.
Keywords: stroški, razvoj novih izdelkov, model razvoja novih izdelkov, stroški razvoja novih izdelkov
Published: 21.09.2017; Views: 609; Downloads: 106
.pdf Full text (1,38 MB)

3.
Primerjalna analiza ključnih dejavnikov tržnega uspeha novih izdelkov v slovenskih predelovalnih panogah
Aleksandra Muster, 2016, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil na vzorcu podjetij slovenske predelovalne industrije ugotoviti, kako dejavniki kot so odzivna tržna naravnanost, organizacijsko učenje, proaktivna tržna naravnanost in inovativna organizacijska kultura vplivajo na tržni uspeh novih izdelkov ob pogojih uporabe sodobnih metod v okviru procesa razvoja novih izdelkov, tržnih in tehnoloških sprememb in uporabe zunanjih virov za inovacije v okviru procesa razvoja novih izdelkov. Večina ugotovitev iz empirične raziskave na vzorcu slovenske predelovalne industrije sovpada z ugotovitvami iz dosedanjih slovenskih in tujih prispevkov, ki so si v rezultatih večkrat tudi nasprotujoča. Ključne ugotovitve dela so, da obstajajo povezave med: • odzivno tržno naravnanostjo na konkurente in tržnim uspehom novih izdelkov • proaktivno tržno naravnanostjo in številom novih izdelkov, vendar le v dimenziji, ki jo opisujejo spremenljivke raziskovanja bodočih potreb • organizacijskim učenjem in številom novih izdelkov, vendar le v dimenziji, ki jo opisujejo spremenljivke, ki se nanašajo na pridobivanje informacij o bodočih potrebah. Iz tega lahko povzamemo, da naj podjetja investirajo vse več naporov v proaktivno dimenzijo tržne naravnanosti, saj lahko le-ta vodi v večji tržni uspeh izdelkov. Nenehno je potrebno razvijati sposobnost prepoznavanja, razumevanja in zadovoljevanja še neizraženih potreb odjemalcev, da lahko podjetja ustvarijo diferencirano ponudbo in pogoje za trajnostno konkurenčno prednost. Pomembno pa je tudi, da podjetja izboljšajo svojo odzivno naravnanost, predvsem tista, ki delujejo v hitro spreminjajočih se tržnih okoljih. Iz empiričnega dela raziskave lahko ugotovimo, da ne zadostuje le ustrezna oblika tržne naravnanosti, temveč obstoj nekih drugih dejavnikov, ki lahko v danih pogojih okrepijo vpliv na tržni uspeh novih izdelkov. Na primeru podjetij slovenske predelovalne industrije smo ugotovili, da lahko z uporabo sodobnih metod in tehnik ter odprtih načinov inovacije podjetja izboljšujejo in pospešujejo proces razvoja novih izdelkov.
Keywords: Razvoj novih izdelkov, tržni uspeh novih izdelkov, proaktivna tržna naravnanost, odzivna tržna naravnanost, organizacijsko učenje, inovativna organizacijska kultura.
Published: 20.12.2016; Views: 866; Downloads: 92
.pdf Full text (2,71 MB)

4.
Razvoj idejne zasnove mobilne male hidroelektrarne
Boštjan Kremljak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo obravnavali projekt mobilne male hidroelektrarne, za katere bomo najprej obravnavali sam razvoj in iskanje rešitev za razvoj izdelka z pomočjo PIP metode in z pomočjo QFD izsledkov, ki bodo v pomoč razvoju samem. V nadaljevanju bomo raziskali in zasnovali na primeru razvoja novega izdelka Mobilne male hidroelektrarne za podjetje K-TEH Boštjan Kremljak s.p. Primerjal bom samo zgodnje razvojne faze, PIP metode in deloma QFD metode. Izvedla se bo prva faza QFD metode in PERSONAS metoda PIP metodologije. V nadaljevanju diplomskega dela se bomo posvetili analizi tržišča in v zaključku diplomskega dela primerjali rezultate ter podal zaključno mnenje.
Keywords: Razvoj novih izdelkov predstavlja pomemben dejavnik v konkurenčnosti in uspešnosti na trgu. Podjetja ki vlagajo v razvoj, ki upošteva želje kupcev lahko pričakuje pri prodaji uspehe, saj ponuja izdelke, ki so iskani in željeni. Vedno novi izdelki in njihov razvoj predstavljajo gonilo gospodarstva in družbe, saj omogočajo lažje življenje in napredek v varovanju okolja.
Published: 19.10.2016; Views: 732; Downloads: 15
.pdf Full text (2,63 MB)

5.
Optimizacija procesa razvoja izdelkov z uporabo metode analize koristnosti
Nejc Majhen, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava razvoj novega izdelka od same ideje pa vse do končnega razvoja novega izdelka. Problemi v podjetjih se kažejo v premalem sodelovanju tehnične, kot tudi ekonomske stroke v podjetju pri razvijanju novih izdelkov. V ta namen sem v diplomi teoretično prikazal možnost sodelovanja področij analize koristnosti in projektnega managementa pri sami ocenitvi in izboru najboljše ideje s pomočjo Combinex metode in primerjavo izvedbe analize koristnosti po domači literaturi in metodo Nutzwertanalyse, ki jo uporabljajo v Nemčiji.
Keywords: razvoj izdelkov, vrednostna analiza, metoda analize koristnosti, Combinex metoda, Nutzwertanalyse
Published: 19.09.2016; Views: 786; Downloads: 70
.pdf Full text (3,69 MB)

6.
Učinek socialnega kapitala na družbeno odgovorno izmenjavo znanja v razvojnih ekipah novih izdelkov ob voditeljstvu na osnovi znanja in vrednot
Andrej Blagotinšek, 2016, master's thesis

Abstract: Socialni kapital je prepoznan kot pomemben za družbo na splošno in tudi v poslovnem svetu. Vendar pa so njegove razsežnosti dokaj raznolike, merila pa kot kaže odvisna od same družbe, v kateri ga merimo, saj je že dojemanje zaupanja po svetu zelo različno. Kar zaenkrat onemogoča dovolj natančno merjenje socialnega kapitala, zato ga tudi formalno (še ne) vključujejo med intelektualni kapital. Člani razvojnih ekip novih izdelkov lahko, če so njihova dejanja družbeno odgovorna v skladu s strategijo organizacije, v kateri so zaposleni, pozitivno vplivajo na trajnostni razvoj, ob pogoju, da so njihove vrednote ustrezne in znajo učinkovito izmenjevati znanje v procesu inoviranja. Družbeno odgovorna podjetja, ki delujejo trajnostno glede svojih vplivov na okolje, prepoznavajo svoje deležnike, in če je to v skladu z vizijo in s strategijo podjetja, z njimi pregledno in redno komunicirajo. Takšna podjetja se zavedajo, da s proaktivnim pristopom do družbene odgovornosti povečujejo tudi socialni kapital podjetja in s tem zagotavljajo trajno uspešno poslovanje brez obremenjevanja okolja.
Keywords: socialni kapital, razvoj novih izdelkov, sodelovalno voditeljstvo, ekipno voditeljstvo, družbena odgovornost, menedžment znanja, izmenjava znanja
Published: 09.09.2016; Views: 716; Downloads: 49
.pdf Full text (5,10 MB)

7.
Ustvarjalno reševanje problemov v procesu razvoja novega izdelka
Andraž Gradišnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavil različne strategije oz. načine za reševanje problemov v procesu razvoja novega izdelka. Na začetku bom prikazal teoretične pojme s področja inoviranja in razvoja izdelka, nato pa bom predstavil 12 strategij uspeha, ki bi jih moralo upoštevati vsako projektno usmerjeno podjetje.
Keywords: ustvarjalnost, razvoj izdelkov, inovacijski management, reševanje problemov
Published: 05.09.2016; Views: 858; Downloads: 100
.pdf Full text (1,54 MB)

8.
MANAGERSKI VIDIKI PRI UVEDBI NOVEGA SOLARNEGA SISTEMA NA TRGU
Igor Kozlar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava managementske vidike pri uvajanju novega solarnga sistema na trg. Solarne sisteme uvrščamo med tehnološko zahtevne izdelke, kateri so na trgu prisotni že nekaj časa, vendar hiter razvoj znanosti, konkurenca in težnja po enostavnosti za uporabnika in večjemu izkoristku zahtevajo od podjetij, da se hitro prilagajajo nastalim razmeram. Posledično prihaja v podjetjih do optimiziranja ali prenove procesov tehničnega razvoja izdelkov in tudi do prilagajanja strateške usmerjenosti razvoja podjetja, kar v tem diplomskem delu obravnavamo iz managerskih vidikov. Sam proces razvoja obravnavanega solarnega sistema ni formaliziran, zato smo ob pregledu literature iz področja managementa izdelkov ugotavljali prednosti in pomanjkljivosti na danem analiziranem primeru uvedbe solarnega sistema na trg iz managerskih vidikov ter podali predloge za možne izboljšave.
Keywords: management, management izdelkov, razvoj novih izdelkov, solarni sistemi
Published: 10.08.2016; Views: 544; Downloads: 42
.pdf Full text (1,15 MB)

9.
UGOTAVLJANJE KLJUČNIH ZNAČILNOSTI IGRAL ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Melita Turnšek, 2016, master's thesis

Abstract: V času hitrih in pogostih sprememb v poslovnem svetu, tako na področju novih tehnologij, naprednejših materialov, navad in pričakovanj kupcev, sprememb konkurenčnih izdelkov, je za vsako podjetje življenjskega pomena, da nenehno izboljšuje obstoječe izdelke in išče ideje in možnosti za razvoj novih izdelkov. Z razvojem novih izdelkov se podjetju odpirajo možnosti za uspešnost in dolgoročno rast podjetja. V primeru, da podjetje trgu pravočasno ponudi edinstvene inovativne izdelke, ki so za kupce tako privlačni, da vzpodbudijo potrebo po nakupu, si lahko pridobi pomembno konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki izdelkov, ki zadovoljujejo enake potrebe. V drugem in tretjem poglavju naloge sem podrobno preučila izdelek ter management izdelka. V okviru teoretičnega dela naloge sem se v četrtem poglavju poglobila v proces razvoja novega izdelka ter raziskala dejavnike tveganja in uspešnosti pri razvoju novega izdelka. V empiričnem delu, je bil cilj naloge ugotoviti ključne značilnosti igral za posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami in ugotoviti ali obstajajo pomembne razlike med lastnostmi igral za različne skupine otrok s posebnimi potrebami. V specializiranih ustanovah, ki delajo z otroci s posebnimi potrebami, je bila opravljena raziskava. S pomočjo ankete sem s specializiranimi strokovnjaki, ki so usposobljeni in kvalificirani za delo z otroci s posebnimi potrebami, prišla do pomembnih ugotovitev, katere značilnosti naj imajo prilagojena igrala za posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, dolgotrajno hudo bolni otroci, otroci z več motnjami). Glavna hipoteza, ki sem jo uporabila je, da je je potrebno igrala za otroke s posebnimi potrebami prilagoditi različnim skupinam z različnimi motnjami v razvoju. V sklepnem delu naloge, sem naredila kratek povzetek, predstavila glavne rezultate in zaključke naloge, potrdila hipotezo in cilje naloge, ter podala predloge in ideje za nadaljnja raziskovanja v okviru področja, ki sem ga obravnavala.
Keywords: Izdelek, management izdelkov, razvoj novega izdelka, otroci s posebnimi potrebami, igrala
Published: 04.07.2016; Views: 529; Downloads: 57
.pdf Full text (1,66 MB)

10.
Projekt razvoja procesa pozicioniranja žganih alkoholnih pijač na prodajnem mestu
Jurij Kern, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Cilj vsakega akterja v prodajni verigi je povečanje obsega prodaje in posledično doseganje dobrega poslovnega rezultata. Znano je, da z ustrezno postavitvijo in predstavitvijo izdelkov potrošniku lahko dosežemo izboljšanje prodajnega rezultata ter da je prilagajanje ponudbe potrošnikom kontinuiran in ponavljajoči se proces. V diplomskem delu smo obravnavali projekt razvoja procesa pozicioniranja žganih alkoholnih pijač na prodajnem mestu, s katerim bo mogoče ob načrtovanih prihodnjih ponovitvah doseči učinkovito izvedbo predelave polic, na katerih so navedeni izdelki. V prvem delu smo predstavili teoretična izhodišča projektnega vodenja in prenove poslovnih procesov. V drugem, aplikativnem delu pa smo obravnavali konkreten proces. Na osnovi natančnega posnetka stanja in analize smo identificirali problematične dele obstoječega procesa ter nato predlagali šest procesnih izboljšav in podali tri sistemske predloge. Omenjene izboljšave zajemajo prenovo procesa, spremembo organizacijske strukture projekta, uvedbo informacijske podpore, uporabo gantograma ter izboljšanje komunikacijskega in informacijskega toka. Ugotovili smo, da bi z uvedbo predlaganih sprememb obstoječi proces lahko pomembno skrajšali. Rezultat diplomskega dela je torej model procesa pozicioniranja žganih alkoholnih pijač na prodajnem mestu, ki bo v prihodnje omogočal izvajalcem nemoteno in optimalno izvedbo projekta.
Keywords: projekt, faze projekta, razvoj procesov, pozicioniranje izdelkov, merchandising
Published: 21.06.2016; Views: 623; Downloads: 28
.pdf Full text (1,32 MB)

Search done in 0.76 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica