| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI OTROK V OBDOBJU ENEGA LETA
Stanka Lebar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalni učinkovitosti otrok, starih od 5 do 10 let, v obdobju enega leta, in ali se dečki in deklice, stari od 5 do 10 let, v gibalni učinkovitosti med seboj statistično razlikujejo. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 243 otrok, od tega je bilo 120 deklic in 123 dečkov. Otroci so v času opravljanja meritev obiskovali prvi, drugi, tretji, četrti in peti razred OŠ Pesnica, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Destrnik in vrtec Destrnik. Gibalno učinkovitost smo merili z za ta namen pripravljenimi testi, vsak posamezni test je meril drugo gibalno sposobnost. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS Statistic 17.0 za Windows. Razlike v gibalni učinkovitosti otrok iz zgoraj omenjenih šol smo izračunali z analizo variance T-test za odvisne vzorce (razlike v obdobju enega leta) in T-test za neodvisne vzorce (razlike med dečki in deklicami). Rezultati kažejo, da so razlike v gibalni učinkovitosti otrok, starih od 5 do 10 let, v obdobju enega leta statistično značilne. Med dečki in deklicami pa v tem starostnem obdobju pri nekaterih gibalnih sposobnostih prihaja do statistično značilnih razlik (v eksplozivni moči — skok v daljino, pri hitrosti enostavnih gibov — plosk ter pri teku na 300 m — vzdržljivost), pri nekaterih pa spet ne (pri ravnotežju — flamingo, pri vizualno-gibalni koordinaciji — kocke ter pri koordinaciji gibanja celega telesa — obroči). Iz rezultatov lahko torej povzamemo, da se gibalne sposobnosti otrok, starih od 5 do 10 let, v obdobju enega leta spremenijo, pri nekaterih gibalnih sposobnostih se pojavijo med spoloma razlike, pri nekaterih pa je razvoj le-teh med spoloma enak oz. zelo podoben.
Keywords: gibalni razvoj, telesni razvoj, gibalna učinkovitost, delitev gibalnih sposobnosti, merjenje gibalnih sposobnosti, razvoj gibalnih sposobnosti.
Published: 06.10.2009; Views: 3540; Downloads: 593
.pdf Full text (731,76 KB)

2.
MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA STARŠEV V RAZLIČNE ORGANIZACIJSKE OBLIKE PREDŠOLSKE ŠPORTNE VADBE
Martina Lorbek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Možnosti vključevanja staršev v različne organizacijske oblike predšolske športne vadbe smo v teoretičnem delu predstavili otrokov gibalni razvoj ter vplive dednosti, okolja in lasne aktivnosti nanj. Izpostavili smo vlogo staršev in vlogo vrtca v otrokovem gibalnem razvoju ter pomen gibalno izkušenjskega okolja. Predstavili smo tudi pomen vključevanja staršev v športne aktivnosti vrtca. Empirični del diplomskega dela zajema ugotovitve raziskave, ki smo jo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, na vzorcu šestdesetih staršev otrok, ki obiskujejo vrtec Ivana Glinška Maribor, enoto Pristan, in so se udeležili tradicionalne vadbene ure z naslovom »Otroci in starši telovadimo skupaj«. Namen raziskave je bil podrobneje ovrednotiti možnosti in interes staršev za vključevanje v različne organizacijske oblike športne vadbe. Ob upoštevanju starosti in spola staršev je bilo raziskano predvsem poznavanje ponudbe in oblik gibalno-športnih dejavnosti v vrtcu, odvisnost vključevanja v omenjene oblike dejavnosti in možnostmi, ki jih vrtec ponuja. Raziskan je tudi delež dejavnikov, ki omejujejo športno aktivnost staršev skupaj z njihovimi otroki. Rezultati raziskave kažejo, da poznavanje gibalno-športnih dejavnosti vrtca s starostjo staršev rastejo; vrtec ne ponuja dovolj možnosti za vključevanje staršev v skupne športne aktivnosti; starši predšolskih otrok imajo interes in željo po vključevanju v gibalne-športne dejavnosti v vrtcu skupaj s svojim otrokom; redno športno vadbo staršem skupaj z otrokom onemogoča pomanjkanje časa; očetje so skupaj s svojim otrokom pogosteje gibalno-športno aktivni kot matere.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti in spretnosti, program gibalnih dejavnosti, vloga staršev, vloga vrtca.
Published: 13.07.2012; Views: 1357; Downloads: 212
.pdf Full text (869,53 KB)

3.
UČINEK GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, IZVAJANIH V RAZLIČNIH OBDOBJIH DNEVA
Marina Petakovič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Učinek gibalnih dejavnosti v vrtcu, izvajanih v različnih obdobjih dneva obsega teoretični in empirični del naloge. V teoretičnem delu smo zajeli psihomotorično učenje, motorične sposobnosti človeka, otrokov celostni razvoj, vsebine gibalnih/športnih aktivnosti, otroško igro, vpliv vrtca na otrokov razvoj in učinkovitost gibalnih dejavnosti v vrtcu glede na čas izvajanja dejavnosti. V empiričnem delu so na podlagi pedagoškega eksperimenta prikazani rezultati posameznih motoričnih testov, in sicer z inicialnega in s finalnega motoričnega testiranja dveh eksperimentalnih skupin (eksperimentalna skupina po zajtrku in eksperimentalna skupina pred kosilom) in kontrolne skupine. Vsako motorično testiranje je vsebovalo trinajst testov različnih motoričnih sposobnosti. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 52 otrok v starosti tri do štiri leta. Pedagoški eksperiment je potekal dva meseca. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno in eksperimentalno metodo. Pridobljene podatke smo obdelali z deskriptivno statistiko (minimalna, maksimalna in povprečna vrednost, Z-vrednost inicialnih in finalnih motoričnih testov), za testiranje hipotez pa smo uporabili t-test za odvisna vzorca in preizkus ANOVA. V raziskavi smo ugotovili, da je pri otrocih, ki izvajajo gibalne dejavnosti pred kosilom, statistično značilna razlika med rezultati testov na začetku in koncu eksperimenta. Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično značilna razlika med začetnim in končnim testiranjem pri otrocih obeh eksperimentalnih skupin.
Keywords: učinek gibalnih dejavnosti, čas izvajanja gibalnih dejavnosti, gibalne dejavnosti, otrokov celostni razvoj, motorične sposobnosti
Published: 28.03.2014; Views: 1038; Downloads: 129
.pdf Full text (1,19 MB)

4.
Primer vadbe za zdravje mlajših otrok
Klara Hriberšek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se predvsem osredotočili na primerno sestavitev vadbenih ur, s katerimi bomo izboljšali gibalne sposobnosti otrok. Osredotočili smo se na tri gibalne sposobnosti: moč, gibljivost in vzdržljivost. Teoretični del zajema opredelitev pojma zdrav način življenja, kjer smo govorili o tem, kako otrokovo gibanje pozitivno vpliva na njegovo zdravje in boljše počutje, spregovorili pa smo tudi o razvoju motorike predšolskega otroka in o gibalnih sposobnostih, ki so ključne za izvedbo naših vadbenih ur. Opisali smo tudi, kakšen je primeren otrokov vadbeni prostor, ter raziskali nekatere dosedanje raziskave, ki dokazujejo, da je med dekleti in fanti razlika v posameznih gibalnih sposobnostih, vendar se z leti le-te spreminjajo, ter da redna gibalna dejavnost izboljšuje gibalne sposobnosti otrok. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskav, s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, ali je naš program vadbe pozitivno vplival na razvoj vzdržljivosti, telesne moči in gibljivosti otrok, ter ali so se med meritvami gibalnih sposobnosti pojavile kakšne razlike med deklicami in dečki. V raziskavo je bilo zajetih 15 otrok iz vrtca Borisa Pečeta Maribor, starih 3–6 let. Sestavili in izvajali smo vadbene ure, s katerimi smo želeli izboljšati gibalne sposobnosti otrok (moč, gibljivost in vzdržljivost). Pred začetkom in na koncu smo izvedli meritve, da smo videli, kako so bili otroci gibalno sposobni pred in po vadbenih urah. Ugotovili smo, da je naš program vadbe za zdravje pozitivno vplival na razvoj vzdržljivosti, telesne moči in gibljivosti otrok. Med meritvami so se pojavile razlike med otroki, in sicer so bile deklice uspešnejše od dečkov, predvsem v gibalnih sposobnostih, gibljivosti, vzdržljivosti in moči, medtem ko so dečki bolj napredovali v vzdržljivostni moči (poskoki levo, desno), kjer so bili uspešnejši od deklic.
Keywords: otroci in zdravje, gibanje, gibalne sposobnosti, razvoj gibalnih sposobnosti, vadbeni prostor, vadbena ura.
Published: 12.04.2019; Views: 587; Downloads: 112
.pdf Full text (1,44 MB)

5.
Gibalni razvoj otrok starih od tri do štiri leta
Miha Planinšič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Gibalni razvoj otrok, starih od 3 do 4 leta, smo v teoretičnem delu predstavili gibalne sposobnosti ter njihov razvoj, gibalni razvoj v 3. in 4. letu starosti, dejavnike gibalnega razvoja in kakšen pomen ima kvaliteten gibalni razvoj v predšolskem obdobju. V empiričnem delu smo opisali motorične teste, ki smo jih uporabili na testiranjih in predstavili rezultate naše raziskave. V okviru diplomske naloge smo spremljali gibalni razvoj otrok, starih od 3 do 4 leta. Raziskovalni vzorec je bil neslučajnostni iz konkretne populacije otrok. Naš namen je bil raziskati, kakšna je gibalna učinkovitost ter kakšen je gibalni napredek otrok v sedemmesečnem obdobju. Podatke o gibalnem razvoju smo pridobivali s pomočjo testov gibalnih sposobnosti v obdobju od oktobra 2017 do aprila 2018. Ugotovili smo, da so deklice gibalno bolj učinkovite kot dečki, a med njimi ni statistično značilnih razlik. Rezultati testov gibalnih sposobnosti so pokazali, da so v povprečju otroci na finalnem testiranju svoje rezultate izboljšali v primerjavi z inicialnim testiranjem. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo razbrali, da so nekateri otroci tudi nazadovali. Tako smo prišli do zaključka, da se otrok mora vsakodnevno gibati, če želi napredovati, drugače se lahko zgodi, da otrok v gibalnih sposobnostih tudi nazaduje.
Keywords: gibalni razvoj, od 3 do 4 leta, testi gibalnih sposobnosti, predšolski otrok
Published: 18.06.2019; Views: 494; Downloads: 180
.pdf Full text (591,84 KB)

6.
Izbor metod pri razvoju moči mladih košarkarjev
Goran Zelenko, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Izbor metod pri razvoju moči mladih košarkarjev sem podrobneje opisal moč. Ta je skupaj s koordinacijo tista gibalna sposobnost, ki najbolj vpliva na razvoj mladega košarkarja in košarkarske igre same. Košarka se je skozi zgodovino razvijala predvsem zaradi teh dveh sposobnosti. Vadba moči v vrhunskih košarkarskih klubih postaja stalna praksa.
Keywords: moč, košarka, razvoj gibalnih sposobnosti, vadba moči
Published: 18.11.2019; Views: 59; Downloads: 13
.pdf Full text (4,44 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica