| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 30
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Celovita učinkovitost strojev v proizvodnem podjetju Pulko ventili Ruše d.o.o.
Filip Uremovič, 2021, master's thesis

Abstract: Sledenje celoviti učinkovitosti opreme je dobra naložba podjetja na dolgi rok. S pomočjo tega orodja lahko podjetja zaznajo in skušajo odpraviti težave s katerimi se soočajo. Izid vpeljave OEE v proizvodni proces podjetja je konkurenčna proizvodnja, ki zagotavlja nemoteno delovanje obdelovalnih centrov in kakovostne izdelke. V magistrski nalogi je opisana metoda celovite učinkovitosti opreme, predstavljen je tudi praktični primer uporabe OEE na obdelovalnem stroju. Za boljše razumevanje je na začetku naloge opisana vitka proizvodnja in orodja s katerimi lahko slednjo uveljavimo v proizvodni proces. Predstavljeni so bili trije dejavniki, ki vplivajo na izračun OEE, ter šest glavnih izgub znotraj teh dejavnikov, katere lahko s pomočjo metode OEE zaznamo. Osrednji del raziskovalne naloge je bilo zbiranje potrebnih podatkov za izračun celovite učinkovitosti stroja Miyano BND 32 t5. Podatke smo zbirali mesec dni nato je sledila analiza in predstavitev dobljenih rezultatov. Na podlagi rezultatov so v zaključku naloge podani predlogi izboljšav, prav tako pa je na kratko opisana stroškovna izguba, ki je nastala zaradi nenačrtovanih izpadov.
Keywords: Vitka proizvodnja, celovito produktivno vzdrževanje, celovita učinkovitost opreme, Pulko ventili Ruše d.o.o., razpoložljivost, zmogljivost, kakovost.
Published: 20.04.2021; Views: 124; Downloads: 26
.pdf Full text (2,91 MB)

2.
Celovita učinkovitost avtomatske formarske linije
Matic Hribernik, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se osredotoča na celovito učinkovitost avtomatske formarske linije in razvrščanje zastojev v skupine 6 velikih izgub, na realnem primeru. Najprej so predstavljena teoretična izhodišča ter proizvodni proces, ki je potreben za kvalitetno izdelane ulitke. V zadnjem delu naloge pa so predstavljeni pridobljeni OEE kazalniki in skupine 6 velikih izgub proizvodnega procesa. Na podlagi rezultatov so bile potrjene zastavljene hipoteze. Ugotovljeno je bilo, da so kazalniki OEE v livarni nujno potrebni, saj nam pridobljeni podatki omogočajo dober pregled nad vsakodnevnim delom in bodo v prihodnosti nujno potrebni za spremljanje rezultatov pri optimizaciji proizvodnega procesa.
Keywords: avtomatska formarska linija, celovita učinkovitost, razpoložljivost, zmogljivost, kakovost, šest velikih izgub
Published: 24.09.2020; Views: 137; Downloads: 0

3.
Prenova sistema za spremljanje razpoložljivosti storitev procesiranja transakcij s plačilnimi karticami
Aleš Černilogar, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Procesni center izvaja storitve procesiranja transakcij s plačilnimi karticami s pomočjo namenske avtorizacijske aplikacije. Za izvajanje teh storitev ima procesni center s svojimi strankami sklenjene dogovore o nivoju storitev (SLA). Poročila o izpolnjevanju SLA zahtev za te storitve se v procesnem centru izdelajo enkrat mesečno za pretekli mesec, nakar se poročilo o njihovem izpolnjevanju pošlje stranki. V kolikor po krivdi procesnega centra SLA zahteve niso dosežene, se to razume kot nerazpoložljivost storitve, kar ima za procesni center finančne posledice kakor tudi izgubo ugleda. Težava je v tem, da z obstoječim načinom dela pridobi procesni center informacije o doseganju SLA zahtev in posledično o razpoložljivosti posameznih storitev za pretekli mesec šele konec meseca, kar onemogoča hitro ukrepanje v primeru nedoseganja le-teh. Namen magistrskega dela je obstoječe procese prenoviti tako, da bo omogočeno »online« spremljanje doseganje SLA zahtev za storitve, ki se izvajajo spomočjo avtorizacijske aplikacije. Ker je procesiranje kartičnih transakcij široko področje, smo se v nalogi omejili na tri storitve avtorizacijske aplikacije, in sicer: - izvajanje vmesniških procesov do bank in drugih procesnih centrov - proces osveževanja datotek v bazi avtorizacijske aplikacije - spremljanje odzivnih časov bank na avtorizacijske zahtevke Z uvedbo »online« spremljanja doseganja SLA zahtev pridobimo možnost preventivnega ukrepanja ob ugotovljenem odstopanju od zahtev, določenih v SLA. Preventivni ukrepi se odražajo v boljši razpoložljivosti storitev procesnega centra, kar pripomore k večji učinkovitosti in boljšemu ugledu procesnega centra. Poleg tega se lahko sprotne informacije o doseganju SLA zahtev koristno uporabijo pri sklepanju novih ali spremembah obstoječih dogovorov SLA.
Keywords: razpoložljivost storitev, spremljanje razpoložljivosti, plačilne kartice, procesiranje transakcij, dogovor o ravni storitve (SLA)
Published: 22.12.2017; Views: 474; Downloads: 74
.pdf Full text (4,30 MB)

4.
Celovita učinkovitost opreme v proizvodnih podjetjih
Rok Peteršič, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je opisana metoda OEE in njena praktična uporaba na izbranem delovnem sredstvu v podjetju Silkem d.o.o.. Metoda kritično ocenjuje koriščenje proizvodnih postopkov in je primerna za vse vrste proizvodnih procesov. Členi se na tri faktorje – razpoložljivost, zmogljivost in kakovost, s katerimi se oceni učinkovitost uporabe proizvodne opreme. Metoda spada v okvir vitke proizvodnje, katera je v modernem času vse bolj pomembna za podjetja, ki hočejo biti konkurenčna ter proizvajati kakovostne proizvode hitro, varno ter z čim manjšimi stroški. Prispevek naloge je približati pojem vitke proizvodnje in metode OEE podjetjem. To vključuje prikaz zbiranja podatkov potrebnih za izračun OEE, izračun OEE, iskanje izgub v proizvodnem procesu ter postopke odprave teh izgub.
Keywords: OEE, vitka proizvodnja, Celovito produktivno vzdrževanje, 5S, Silkem d.o.o., razpoložljivost, kakovost, zmogljivost, produktivnost
Published: 28.09.2017; Views: 1256; Downloads: 164
.pdf Full text (2,18 MB)

5.
Zagotavljanje zanesljivosti procesiranja dogodkov podporne infrastrukture v informacijsko varnih centrih
Barbara Brezovec, 2016, master's thesis

Abstract: Procesiranje podatkov in učinkovito alarmiranje je pomembno za vzdrževanje in zagotavljanje zahtevane vrednosti zanesljivosti v podatkovnih centrih. Točna informacija o alarmu je pomembna za vzdrževalne postopke z namenom preprečitve odpovedi. V delu smo predstavili vplive in vidike, ki vplivajo na zanesljivost delovanja. Predstavljen je pristop izdelave podatkovnega modela na podlagi vozliščnega drevesa, ki vpliva na dvig nivoja zanesljivosti in razpoložljivosti, omogoča enostavnejši pristop in implementacijo, je modularen, zahteva manj sredstev in zniža stroške delovanja podatkovnega centra. Rezultati potrjujejo prednosti uporabe procesiranja dogodkov, saj se z natančno identifikacijo vzrokov zmanjša število prejetih alarmov. Odzivni čas po alarmu se zmanjša, kar vpliva na zvišanje vrednosti razpoložljivosti delovanja podatkovnega centra.
Keywords: zanesljivost, razpoložljivost, vzdrževalnost, podatkovni centri, procesiranje dogodkov, alarmiranje, magistrske naloge
Published: 12.10.2016; Views: 967; Downloads: 70
.pdf Full text (5,98 MB)

6.
ANALIZA RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV KABELSKO RAZDELILNEGA SISTEMA
Erika Rems, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na analizo razpoložljivosti storitev Zavoda za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik — KKS Kamnik. Izbrani ponudnik do sedaj še ni izvajal analize razpoložljivosti storitev, zato smo s pomočjo direktorja podjetja zbrali podatke, potrebne za analizo. Zbiranje podatkov je bilo zelo zahtevno, saj ponudnik ne zagotavlja podatkov o nedelovanju storitev na enem mestu. Iz obstoječih baz smo najprej izluščili vse podatke o odpovedih in prekinitvah storitev za preteklo obdobje štiristo dni. Za potrebe sistematične analize možnih vzrokov za prekinitve obravnavanih storitev smo oblikovali drevo odpovedi. S pomočjo podatkov, ki so bili na voljo, smo ocenili razpoložljivost storitev za izbrano obdobje. Izračun je pokazal, da je bila razpoložljivost storitev na zadovoljivem nivoju. Pripravili smo tudi predlog, katere podatke bi bilo v prihodnje smiselno beležiti, da bi bila ponudniku omogočena še bolj detajlna analiza razpoložljivosti njihovih storitev. Naloga vsebuje tudi anketni vprašalnik, s katerim smo želeli analizirati zadovoljstvo uporabnikov storitev KKS Kamnik s kakovostjo in razpoložljivostjo nudenih storitev. Raziskava je pokazala, da so uporabniki storitev z razpoložljivostjo storitev dokaj zadovoljni, kar se ujema z našimi izračuni.
Keywords: razpoložljivost, analiza, kabelski sistem, drevo odpovedi, vzrok odpovedi
Published: 04.10.2016; Views: 534; Downloads: 33
.pdf Full text (828,63 KB)

7.
UVEDBA NADZORA NAD SISTEMOM SCADA V FARMACEVTSKI PROIZVODNJI
Aleš Strmčnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Za zagotavljanje predpisane kakovosti ter doseganje visoko zastavljenih ciljev je v proizvodnji zdravil zelo pomemben dejavnik okolje. Pod tem pojmom razumemo pogoje okolja, v katerih se proizvaja zdravilo, njihovo spremljanje, krmiljenje ter nadzorovanje. Zaradi tega smo v diplomski nalogi obravnavali SCADA računalniške sisteme, s katerimi v povezavi z raznimi krmilniki, vmesniki ter napravami nadzorujemo pogoje okolja v proizvodnem procesu farmacevtske industrije. Krmilimo razne naprave, instrumente ter procese, kateri so nujno potrebni za kvalitetno ter učinkovito proizvodnjo zdravil. Morebitna napaka v delovanju sistema SCADA ali celo odpoved celotnega sistema bi povzročila spremembo predpisane vrednosti parametrov okolja, ustavitev delovanja določenih strojev ter morebiten delni izpad proizvodnje. Slednje potrjuje, da je zagotavljenje ustrezne razpoložljivosti sistema SCADA dejavnost, ki ji velja posvetiti vso pozornost. Z namenom povečanja razpoložljivosti sistema SCADA , smo se odločili uvesti oziroma nadgraditi informacijski sistem za nadzor računalniške infrastrukture, ki bo omogočal sprotno spremljanje delovanja SCADA računalnikov, infrastrukture ter obveščal skrbnike o statusih njihovih klientov. Na osnovi rezultatov, ki bodo posledica uvedenega nadzora, bodo skrbniki lahko pravočasno ukrepali ter pripomogli k neprekinjenemu delovanju sistema SCADA ter s tem njegove razpoložljivosti.
Keywords: - farmacevtska proizvodnja - SCADA - nadzor - razpoložljivost
Published: 04.10.2016; Views: 1261; Downloads: 52
.pdf Full text (2,03 MB)

8.
Razpoložljivost sistemov zanesljive oskrbe z električno energijo
Boštjan Lavuger, 2016, master's thesis

Abstract: Sodobne informacijske in komunikacijske naprave so vpete v praktično vse pore sodobnega življenja. Brez njih si današnjega življenja ni več mogoče zamisliti. Delovanje teh naprav je odvisno od zanesljive oskrbe z električno energijo, ki mora biti stabilna in zanesljiva. Sprejemljive odpovedi napajanja so izjemno kratke. Ker je standardizacija na tem področju skopa, so načrtovalcem v pomoč priporočila različnih organizacij. Visoka razpoložljivost napajalnih sistemov je glavno vodilo v teh priporočilih. V magistrskem delu smo analizirali zahteve za takšne napajalne sisteme. Na osnovi priporočil smo oblikovali tipične arhitekture napajalnih sistemov. Za tipične arhitekture je bila izračuna razpoložljivost ter z njo povezani parametri. Napajalni sistemi so sestavljeni iz različnih elementov in naprav. V nadaljevanju dela je bil s pomočjo matematičnih modelov za izračun razpoložljivosti, raziskan vpliv posameznih elementov na celoten napajalni sistem. Zaradi kompleksne sestave takšnih napajalnih sistemov, je uporaba celovitih matematičnih modelov zamudna in kompleksna. V zaključku dela je bila izvedena analiza poenostavitev matematičnih modelov za izračun razpoložljivosti ter njihova primerjava z osnovnimi modeli ter rezultati izračunov.
Keywords: visoko razpoložljivi napajalni sistemi, razpoložljivost, zanesljivost, Tier klasifikacija
Published: 13.09.2016; Views: 880; Downloads: 63
.pdf Full text (1,30 MB)

9.
Avtomatizacija upravljanja in vzdrževanja sredstev s pomočjo informacijske podpore
Aljaž Gradišnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Odločitev o informacijski podpori upravljanju in vzdrževanju je postala potreba. Pri izbiri rešitve je primerno angažirati strokovnjake iz informatike in vzdrževanja in primerjati že uveljavljene rešitve v podjetjih s sorodno dejavnostjo. Z informacijsko podporo lahko podpremo vse procese v upravljanju in vzdrževanju sredstev. Neposredni ugodni finančni učinki so lahko pri racionalizaciji skladiščnega poslovanja, razpoložljivosti opreme, stroških dela in drugih povezanih področjih. Posredni ugodni učinki pa so na boljšem organiziranju dela, odločitvah, ki temeljijo na analizah, pridobljenih iz podatkov v informacijskem sistemu. Avtomatizacija zbiranja, obdelave in uporaba podatkov izključuje človeški dejavnik, ki pa je na koncu uporabnik in končni odločevalec. Uporabnik informacijske podpore je razbremenjen na področju pridobivanje informacij in jih zgolj uporablja ter sprejema končne odločitve. Pomemben dejavnik pri izbiri rešitve pa so vrednost in ekonomska upravičenost investicije ter čas vračila naložbe.
Keywords: informacijski sistem za podporo vzdrževanju in upravljanju sredstev, IBM Maximo, skladiščno poslovanje, avtomatizacija, razpoložljivost, upravljanje dela, vpliv investicije v informacijsko podporo, čas vračila naložbe
Published: 05.09.2016; Views: 1151; Downloads: 75
.pdf Full text (2,18 MB)

10.
Izboljševanje razpoložljivosti energetskega sistema
Matej Kociper, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V nalogi smo obravnavali energetski sistem hladnih sob in ga z namenom izboljševanja energetske učinkovitosti analizirali z vidika zanesljivosti in razpoložljivosti. Na podlagi teoretičnih temeljev in podatkov o zastojih naprav, zbranih iz obratovanja, smo z uporabo induktivne metode z upoštevanjem popravil na osnovi markovskih modelov ocenili izbrane karakteristike zanesljivosti in razpoložljivosti obstoječega sistema. Z namenom izboljševanja teh karakteristik smo podali konkretne predloge za predelavo strojnih inštalacij in nadgradnjo sistema obstoječe regulacije naprav z implementacijo informacijske rešitve v obliki daljinskega nadzorno-krmilnega sistema SCADA. Na podlagi ponovljene analize smo ocenili izboljšanje povprečnega časa do odpovedi in razpoložljivosti prenovljenega sistema. Na kratko smo opredelili še pogoje za uvedbo predelave, potencialne možnosti nadaljnjega razvoja in razširitve predstavljene metodologije na ostale (ne)energetske sisteme.
Keywords: – energetski sistem, – izboljševanje, – markovski model, – povprečni čas do odpovedi (MTTF), – razpoložljivost, – zanesljivost, – sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
Published: 27.05.2016; Views: 552; Downloads: 47
.pdf Full text (1,43 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica