| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 210
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
RAZISKOVANJE TRŽNEGA POTENCIALA AGENCIJE SMILJAN MORI D.O.O.
Urška Domicelj, 2010, final seminar paper

Abstract: Raziskava trga je instrument marketinga, ki nam omogoča, da še pred plasiranjem nekega novega izdelka oz. storitve na trg ugotovimo dejanske potrebe in želje potencialnih odjemalcev, obstoječe stanje, način oblikovanja svoje ponudbe, ugotoviti kako si bo mogoče zagotoviti ustrezen položaj na trgu, ter kakšen bo odziv potencialnih konkurentov in odjemalcev, ki ga bomo sprožili s vstopom v poslovno okolje. V današnjih razmerah, je okolje izredno dinamično in spremenljivo ter polno konkurentov, zato je še posebej pomembna natančna raziskava trga preden uvedemo izdelek na tržišče, kot tudi kasneje, ko odjemalci izdelek sprejmejo, ko prodaja narašča, tudi takrat moramo opraviti natančno analizo trga. V diplomskem seminarju smo najprej teoretično opredelili pojem raziskave trga, njen namen ter celotni postopek raziskave trga. Nato smo opredelili še tržni potencial določenega izdelka v določeni panogi, ter kako je to lahko pomembno, da vidimo kako uspešni smo glede na našo konkurenco. V našem diplomskem seminarju je to bilo življenjsko zavarovanje zavarovalnice Merkur d.d., katere je zastopnik Agencija Smiljan Mori d.o.o.. Podjetje mora ves čas tudi proučevati kako se določen izdelek na trgu ponuja ter kakšen tržni delež dosega saj je to instrument raziskave in na ta način vemo kako lahko ustrezno prilagodimo trženjske strategije. Delali smo na praktičnem primeru, predstavili smo produkte podjetja Smiljan Mori d.o.o.predvsem pa ugotoviti kakšen tržen položaj dosega življenjsko zavarovanje zavarovalnice Merkur. Ugotavljali smo, kakšen pomen imajo raziskave trga za omenjeno podjetje. S pomočjo diplomskega seminarja sem spoznala, da je zelo pomembno, da poznamo želje naših potrošnikov. Predvsem pri storitvenih podjetjih je pomembno, da bomo našo staro oziroma potencialno stranko čimbolj zadovoljili. Ker je zavarovalniški trg zelo nasičen se morajo tudi zavarovalnice truditi, da bodo s svojo ponudbo pridobile čimveč novih odjemalcev oziroma strank.
Keywords: Ključne besede: Raziskava trga, tržni potencial, tržni delež, prodajni delež, trženje.
Published: 07.11.2011; Views: 1750; Downloads: 166
.pdf Full text (1,24 MB)

42.
TRŽENJE EKOLOŠKO TURISTIČNEGA OBJEKTA
Urška Zagoršek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskali poznavanje besede ekoturizem med ljudmi, trg v pogledu ekoloških zahtev in podali nekaj koristnih predlogov za čim boljše poslovanje ekološko turističnega objekta v Podkorenu. Ekoturizem v Sloveniji, posledično pa tudi v Kranjski Gori, še ni razvit, zato menimo, da bo razvoj in trženje novega ekološko turističnega objekta v občini Kranjska Gora pozitiven in dobro sprejet tako na trgu kot tudi med domačini. V prvem delu smo predstavili problem, namen in cilje, predpostavke in omejitve, v drugem smo predstavili različna teoretična izhodišča na temo turizma in ekoturizma, v tretjem delu smo navedli teorijo o trženju in o trženjskem spletu, trženjski splet za ekološko turistični objekt v Podkorenu pa smo predstavili v četrtem delu diplomske naloge. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti smo predstavili v SWOT analizi, z analizo o informiranosti ljudi o pomenu besede ekološko pa smo nadaljevali v šestem delu. S predlogom o ureditvi in s predlogom trženja ekološko turističnega objekta smo navedli nekaj naših zamisli, kako naj ekološko turistični objekt deluje, kako naj bo zgrajen in kako naj bodo zaposleni med seboj povezani za čim boljše delovanje tovrstnega objekta.
Keywords: ekoturizem, trženje, ekološki objekt, raziskava, predlogi
Published: 21.01.2011; Views: 1541; Downloads: 207
.pdf Full text (1,23 MB)

43.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV V PODJETJU KOPIJA-NOVA D.O.O.
Ksenija Kerenčič, 2010, final seminar paper

Abstract: Pomen zadovoljstva odjemalcev se v sodobnem času zaveda vse več podjetij. Nenehno morajo iskati najboljše načine, kako zadovoljiti svoje odjemalce. Pri tem je nujno koristno, da izvajajo raziskave o zadovoljstvu odjemalcev, saj bodo le tako lažje ugodili željam in izboljšali pričakovanja ter potrebe ključnih odjemalcev. Podjetje Kopija-nova d.o.o. je sicer na tržišču eno izmed vodilnih podjetjih v svoji dejavnosti, vendar se mora prav tako za svoj tržni delež boriti s hudo konkurenco. Zato je pomembno, da podjetje ugotavlja zadovoljstvo svojih odjemalcev in upošteva vrsto dejavnikov, ki na to vplivajo. V diplomskem seminarju sem predvsem želela ugotoviti stopnjo zadovoljstva in pomembnost posameznih dejavnikov za odjemalce. Rezultati in analiza so pokazali, da so odjemalci zadovoljni z nakupovanjem v podjetju Kopija-nova d.o.o., kar predstavlja obetavno poslovanje podjetja v prihodnosti. Samo zadovoljni odjemalci lahko omogočijo trajno zanesljivost za obstoj podjetja.
Keywords: odjemalci, zadovoljstvo, pričakovanja, raziskava, merjenje zadovoljstva
Published: 20.01.2011; Views: 2212; Downloads: 137
.pdf Full text (1,38 MB)

44.
DIDAKTIČNI VIDIKI STANJA IN TRENDOV UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH
Renata Pučko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Poučevanje se nanaša na pojem izobraževanja, kjer predstavlja sistematično podajanje učne snovi v okviru organiziranih izobraževalnih ustanov. Tradicionalna, šolska, formalna oziroma frontalna oblika izobraževanja zajema poučevanje učitelja in učenje učenca. Stik med učencem in učiteljem je bistvenega pomena. Sodobno življenje in napredek znanosti ter tehnologije zaznamuje tudi ta odnos. Kako integrirati informacijsko komunikacijsko tehnologijo v šolski vsakdan, da nam bo pomagala, da ne bo krotila osebnega stika med učiteljem in učencem ter da se bodo v prihodnosti vnesene spremembe pokazale kot pozitivne, je najpomembnejše vprašanje. Pogledi za nazaj, kakšne so posledice uvajanja novosti na področju IKT, kakšne so želje učiteljev in učencev ter kaj je smotrno uvesti v sistem poučevanja, nam omogočajo pravilne odločitve o smotrnem uvajanju sprememb ob hkratnem zagotavljanju kakovostnega znanja. Potrebno je izvesti raziskave iz tega področja in jih dodobra analizirati, saj le tako lahko zagotovimo, da gremo po pravi poti, da pridemo do sodobne šole. Sodelovanje pri izvedbi raziskave »Stanje in trendi uporabe IKT v slovenskih srednjih šolah« za leto 2009, mi je tudi zagotovilo dejanski vpogled v situacijo današnjega šolstva. Diplomsko delo zajema popolno analizo didaktičnih vidikov te raziskave, rezultate sem primerjala z drugimi slovenskimi in tujimi raziskavami iz tega področja. Didaktična problematika pouka informatike, problematika specialne didaktike, izobraževalni internet in e-izobraževanje ter program »Informatizacija slovenskega šolstva« v obdobju 2006-2009, so temeljni pojmi, ki sem jih obdelala v diplomskem delu. V nadaljevanju so prikazani vsi rezultati, ki bodo morebiti koristili v nadaljnjem uvajanju sprememb v šolstvu.
Keywords: Informacijsko komunikacijska tehnologija, računalništvo, didaktični vidiki, pouk informatike, internet, raziskava
Published: 22.10.2010; Views: 2818; Downloads: 188
.pdf Full text (2,21 MB)

45.
Stanje in trendi opremljenosti slovenskih srednjih šol z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami (IKT)
Mirjana Zver, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času smo priča hitremu razvoju računalnikov oz. informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učitelji se temu razvoju prilagajajo, poleg tega želijo učencem omogočiti bolj zanimiv in kvalitetnejši pouk. To pa zahteva dobrega učitelja in ustrezno opremljenost učilnic. Zaradi tega sem pogledala, kakšno je stanje opremljenosti na področju IKT v slovenskih srednjih šolah. Pri tem mi je pomagala raziskava Stanje in trendi uporabe IKT v slovenskih srednjih šolah, ki jo je za Ministrstvo za šolstvo in šport izvedla Fakulteta za naravoslovje in matematiko, pod vodstvom dr. Ivana Gerliča. Stanje slovenskih srednjih šol pa sem primerjala tudi še z drugimi raziskavami.
Keywords: računalnik, stanje in trendi IKT, srednja šola, opremljenost, raziskava
Published: 22.10.2010; Views: 2259; Downloads: 108
.pdf Full text (909,19 KB)

46.
PRIMERJAVA STANJA GOSPODARSKEGA KRIMINALA EVROPE IN ZDA
Denis Holc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Današnji svet dosega visoko stopnjo tehnično-tehnološkega in gospodarskega razvoja, katerim pa na žalost sledi tudi hiter porast gospodarskega kriminala in prevar. Gospodarski kriminal je skupaj s kaznivimi dejanji zoper premoženje najpogostejša oblika kriminala. Ves ta gospodarski kriminal in prevare zmanjšujejo zaupanje ljudi v razna računovodska poročila, posledično pa se razne institucije in vlade trudijo povrniti to zaupanje z izboljševanjem in dopolnjevanjem zakonodaje, standardov in priporočil. V raziskavi Report to the Nation 2010 so ugotovili, da prevare povzročijo na globalni ravni organizacijam, izgubo 5. odstotkov letnih prihodkov, kar znese 2,9 bilijonov dolarjev. Povprečna izguba zaradi prevar je znašala 160.000 dolarjev, skoraj četrtina prevar pa je povzročila izgubo večjo od milijona. Najpogostejše vrste prevar so bile nezakonito prisvajanje sredstev, ki so se pojavljale v 90 odstotkih vseh primerov, so pa le te povzročile najmanjšo povprečno izgubo po primeru, ki je znašala 135.000 dolarjev. Najmanj pogoste so bile prevare prikrojevanja računovodskih poročil, vendar so te povzročile največjo izgubo, ki je v povprečju znašala več kot 4 milijone dolarjev. Nobena gospodarska panoga ni imuna na prevare, slednje pa so bile najpogostejše v bančništvu, proizvodnji in javnih administracijah. Prevare so najpogosteje odkrili s pomočjo namigov, v organizacijah, ki so uporabljale notranje kontrolne sisteme pa so izgube zaradi prevar občutno zmanjšale. Kot najpogostejši vzrok prevar se navaja življenje preko zmožnosti, ki se pojavi v kar 43 odstotkih primerov. Ugotovitve nakazujejo, da so male organizacije zaradi pomanjkanja notranjih kontrol, več krat žrtev prevarantov. Te prevarante so razporedili v tri kategorije (lastniki, vrhovno poslovodstvo in zaposleni), izmed katerih največ prevar storijo zaposleni, med tem ko pa največjo škodo s prevarami povzročijo lastniki. Večina vzorcev prevar je podobna ne glede na regijo v kateri se prevara pojavi, zato so tudi ukrepi preprečevanja in odkrivanja dokaj enotni. Kot najučinkovitejše orožje zoper prevare navajajo tako imenovane vroče liniji oziroma mehanizmi anonimnega sporočanja prevar. Kot zelo učinkovito, vendar ne popolno orožje zoper prevare so tudi notranje kontrole, ki jih delimo na kontrole preprečevanja in kontrole odkrivanja. Prevar se najverjetneje ne bo moglo nikoli popolnoma preprečiti oziroma se jim izognit, vendar pa lahko z ustreznimi mehanizmi in kontrolami delno preprečujemo njihov pojav in povzročene izgube.
Keywords: gospodarski kriminal, prevare, kaznivo dejanje, raziskava, izgube, računovodska poročila, preprečevanje in odkrivanje prevar, notranje kontrole
Published: 10.12.2010; Views: 1460; Downloads: 167
.pdf Full text (1,00 MB)

47.
VLOGA ŽENSK PRI VKLJUČEVANJU V PODJETNIŠKO AKTIVNOST V SLOVENIJI
Ana Škarica, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Enaindvajseto stoletje je nedvomno označeno s spreminjanjem vloge žensk in svetovnim večanjem ženskih podjetij, ki postajajo vir sprememb in inovacij v poslovnem svetu ter družbi. Razlogi, zakaj ženske ustanavljajo podjetja so lahko različni. Lastno podjetje ustanavljajo z namenom, da postanejo neodvisne in da uresničijo svoje poslovne ideje. To jim omogoča fleksibilnost, ki jim pomaga usklajevati potrebo po delu in družinskimi obveznostmi. Pri ustanovitvi pa se soočajo s podobnimi problemi kot tudi podjetniki, pri čemer jim največji problem predstavlja najemanje začetnih kreditov. Zato se jih največje število odloči, za financiranje iz osebnega premoženja. Poleg lastnih sredstev, pogosto uporabljajo tudi banke in finančne institucije. Ženske so tako v Sloveniji, kot tudi v velikem številu GEM držav, zaradi njihove naravne vloge matere in žene, po navadi tudi zaradi »napačne« izobrazbe in stereotipnih predstav o ženskem spolu ter predsodkov do njihovega dela, manj prisotne v javnem življenju kot moški. Prav na delovnem mestu se podjetnice soočajo s celotnim nizom ovir in težav, ki jim v veliki meri onemogočajo enakopravnost z moškimi, zato so zelo pomembni ukrepi, ki bi izboljšali položaj podjetnic. Le-ti morajo biti zastopani tako s strani družbe same, ki zagotavljajo motivacijsko in javno oporo, kot tudi s strani države s spodbujanjem državne podpore in pospeševanjem ženskega podjetništva s pomočjo promoviranja.
Keywords: Podjetništvo, žensko podjetništvo, podjetniški proces, podjetniška aktivnost, podjetnik, podjetnica, financiranje podjemov, raziskava GEM.
Published: 10.01.2011; Views: 2146; Downloads: 171
.pdf Full text (3,97 MB)

48.
IMAGE IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE CHANEL
Vanessa - Isabell Fuhrmann, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen moje diplomske naloge je bil, proučiti image blagovne znamke Chanel. Veliko informacij sem črpala iz tuje literature, torej kaj je sploh pripeljalo modno hišo Chanel do tega kar danes je. Ime za katerega so odjemalci pripravljeni plačati visoke vsote denarja in se s tem razlikovati od drugih. Sicer menim, da Slovenija še ni tako daleč oz. da bi bili ljudje pripravljeni plačati ali pa nimajo dovolj denarja na razpolago za te izdelke. Predvsem se to dogaja v tujini. » Višji sloj« z potrebnimi denarjem se hočejo dvignit nad drugimi in tudi z pomočjo oblačil. To je dejstvo, ki ga mi tukaj ne moremo spremeniti. Z pomočjo anketnega vprašalnika sem naredila raziskavo le med ženskami v določeni starostni skupini od 25- 50 let. Izkazalo se je, da večina pozna modno znamko Chanel in tudi 60% žensk bi jih kupilo, če bi imelo dovolj denarja na razpolago. Torej lahko iz tega sklepam, da imajo pozitiven image o sami znamki. Med pomembnejše ugotovitve diplomske dela spada da, pri 40 % anketirancev sama znamke ne pomeni odločitve za nakup, kar me je malce presenetilo. Ko slišijo ime Chanel je zanimivo, da 30 % žensk poveže to ime z parfumi, ceno, prestižem. Sem pa opazila, da se o modni znamki Chanel zelo malo piše, govori po medijih v Sloveniji. Tudi možnosti za nakup niso velike. Jaz nisem nikjer zasledila prodajalne z Chanelovimi oblačili. Moje mnenje je, da si »višji sloj« v Sloveniji kupuje znamke v tujini. Če bi si povprečen odjemalec želel kupiti te bajno drage izdelke, bi se morala sama cena znižati, vendar si tega modna hiša Chanel ne more oz .ne sme dovoliti, ker bi morda obstoječi odjemalci imeli mnenje, da se je znižala sama kakovost izdelkov. Saj se ta določen sloj ljudi identificira skozi oblačila, kar pomeni, da se želijo razlikovati od »povprečnega« odjemalca in vse kar je povprečno je za njih nesprejemljivo. V Sloveniji je premajhen trg in premalo odjemalcev z potrebnimi financami, da bi si lahko kupili ta oblačila, druga plat je, če bi sploh imeli interes. Če ti osebno oblačila ne pomenijo veliko potem nimaš potrebe, da bi se z njimi identificiral, imaš druge prioritete. Modna hiša Chanel ne bo znižala svojih cen , ker imajo dovolj odjemalcev, kateri jim prinesejo bajne zaslužke. In če bi to storili potem več prvotni odjemalci ne bi kupovali teh izdelkov. Torej se Chanel osredotoča na ciljno skupino igralcev, pevcev oz. znano svetovno estrado ter ljudi z potrebnim denarjem.
Keywords: image, modne znamke, raziskava, vprašalnik, mnenja, cena, uspešnost blagovne znamke, odjemalci.
Published: 15.02.2011; Views: 1748; Downloads: 134
.pdf Full text (332,64 KB)

49.
NAČRTOVANJE USTANOVITVE PODJETJA AFTERBUM D.O.O.
Stanko Golob, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje podjetniški proces od zaznave poslovne ideje do ustanovitve novega podjetja. V teoretičnem delu smo strnili teoretična spoznanja domačih in tujih avtorjev o izbiri ustrezne pravno-organizacijske oblike podjetja, oblikovanju vizije in poslanstva podjetja ter o vodenju in odgovornosti podjetja. Proučili smo tudi dostopnost finančnih virov in prednosti evropskega trga. Empirični del predstavlja poslovni načrt ustanovitve podjetja Afterbum d.o.o., ki se bo ukvarjalo z oskrbovanjem strank z rabljenimi, malo poškodovanimi, a še uporabnimi originalnimi rezervnimi avtomobilskimi deli, ki jih zavarovalnice in servisi sedaj zavržejo ali uničijo. Opredeljena je osnovna struktura poslovnega načrta, ki pokriva vsa funkcijska področja v podjetju — ekonomiko, trženje, finance in človeške vire. Diplomsko delo temelji na statični poslovni raziskavi z elementi mikroekonomske raziskave, ki je osredotočena na posamezne funkcije novoustanovljenega podjetja ter na proučevanje vedenja in delovanja strank kot povpraševalcev po našem blagu (analiza trga). V raziskavi smo uporabili deskriptivni pristop (metodo deskripcije in metodo kompilacije) ter kvantitativen analitični pristop. Z raziskavo smo ugotovili, da ima naše novoustanovljeno podjetje vse možnosti preživetja na trgu. V prometnih nesrečah poškodovani avtomobili so primerni za pridobivanje rezervnih delov, ki imajo še vedno visoko vrednost na trgu predvsem za uporabo na avtomobilih, ki so mlajši od 10 let.
Keywords: trženje, raziskava trga, podjetništvo, poslovni načrt, načrt trženja in prodaje, finančni načrt
Published: 17.02.2011; Views: 1868; Downloads: 273
.pdf Full text (1,25 MB)

50.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
Tina Rušec Gitner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga vsebuje dvanajst poglavij, od tega jih je osem z teorijsko vsebino in eno raziskovalno. Prvo poglavje sem namenila uvodu. V drugem poglavju sem začela opisovati teoretični del naloge in to kar z motivacijo. Nato sem naslednje poglavje nadaljevala z motivacijskimi teorijami, ki sem jim dodala še motivacijske modele. Peto poglavje govori o motivaciji v delovnem okolju. Faktorje in dejavnike, ki motivirajo zaposlene sem opisala v šestem poglavju. V sedmem poglavju sem se dotaknila teme vzrokov nemotiviranosti zaposlenih. Osmo poglavje pa sem namenila delovnemu zadovoljstvu, ki mu je sledilo še vodenje kot motivacija. Osrednji del diplomske naloge v desetem poglavju zavzema empirična raziskava, kje sem predstavila obe organizaciji, metodologijo zbiranja podatkov, predstavila rezultate anket ter poskušala potrditi ali ovreči zastavljeno hipotezo. V enajstem poglavju sem na podlagi rezultatov podala predloge za izboljšanje. V zadnjem, dvanajstem poglavju sem povzela vse zaključke in jih opisala v sklepu. Ključni rezultati raziskave nam pokažejo, da so medsebojni odnosi med zaposlenimi v zasebnem in javnem sektorju slabi, kar sem dokazala s preverjanjem dveh hipotez in sicer H0, da so medsebojni odnosi v obeh sektorjih dobri in H1, da so medsebojni odnosi slabi. Glede na odgovore anketirancev pa je razvidno, da so medsebojni odnosi v zasebnem sektorju boljši kot v javnem, na kar pa po mojem mnenju ne vpliva to v katerem sektorju so anketiranci zaposljeni ampak kakšni so njihovi karakterji in osebnostne lastnosti. Pri ugotavljanju zadovoljstva z nagrajevanjem, sem si postavila dve hipotezi in sicer H0, da je zadovoljstvo enako in H1, da je zadovoljstvo različno v javnem in zasebnem sektorju. Po preverjanju hipotez sem ugotovila, da zaposleni v javnem in zasebnem sektorju niso enako zadovoljni z nagrajevanjem, saj se iz odgovorov anketirancev razvidno, da so v zasebnem sektorju bolj zadovoljni z nagrajevanjem kot pa v javnem. To se mi zdi nekako tudi bolj razumljivo, saj v javnem sektorju pravila za nagrajevanje določi država in zato tu veljajo določene omejitve, dočim v zasebnem sektorju imajo nadrejeni bolj proste roke in lahko za uspešno delo delavca bolj nagradijo kot pa nadrejeni v javnem sektorju. Glavno hipotezo smo sprejeli na podlagi štirih podhipotez in ugotovili, da motivacijski dejavniki različno vplivajo na motivacijo zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju. Da hipoteza drži je razvidno tudi iz rezultatov ankete, saj se odgovori med obema sektorjema razlikujejo. Tak rezultat je bil z moje strani tudi pričakovan, saj imajo nadrejeni v zasebnem sektorju več možnosti za motiviranje zaposlenih kot pa v javnem sektorju. Do razlik prihaja predvsem zato, ker so tudi cilji v zasebnem sektorju drugačni od tistih v javnem sektorju. Za Kendallov koeficient pa lahko povem, da kaže na šibko ujemanje pri rangiranju značilnosti dela med anketiranci.
Keywords: motivacija, organizacija, okolje, zadovoljstvo, vodenje, raziskava, podatek, vzrok, anketa, hipoteza, predlog
Published: 08.03.2011; Views: 3141; Downloads: 488
.pdf Full text (1,83 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica