| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 210
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
AVTOMATIZACIJA BIVALNIH ZGRADB IN POSLOVNIH PROSTOROV
Boštjan Erdela, 2009, undergraduate thesis

Abstract: S širjenjem avtomatizacije v zasebne zgradbe in manjše poslovne prostore se veča tudi ponudba različnih sistemov na trgu, prav tako pa lahko uporabnik izbira med različnimi cenovnimi razredi izdelkov. Na podlagi tega sem v diplomski nalogi opisal trenutno stanje na trgu, izbral dva različna sistema, katera sem podrobneje predstavil in na koncu naredil še finančno primerjavo. Za primerjavo dveh sistemov sem izbral Siemensov izdelek Synco living, ki je namenski, in prosto programabljive krmilnike podjetja Control Applications. Opisal sem postopek implementacije sistemov na isti zgradbi, kakšne funkcije nudita, v čem se razlikujeta ter predstavil prednosti in slabosti posameznega sistema. Na koncu sem finančno primerjal izbrana sistema. Poleg cen osnovnih elementov sem zajel tudi stroške vgradnje in postavitve sistema. Tako sem dobil realno primerjavo cen teh dveh sistemov. Ugotovil sem, da je sistem s prosto programabljivimi krmilniki nekoliko dražji od namenskega sistema, vendar pa uporabniku ponuja več.
Keywords: avtomatizacija zgradb, raziskava trga, namenski krmilniki …
Published: 03.12.2009; Views: 1654; Downloads: 197
.pdf Full text (1,50 MB)

22.
Uvajanje funkcionalnega živila na slovenski trg: primer Pomurskih mlekarn
Sebjan Hari, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V letu 2009 smo s pomočjo terenske in spletne ankete ugotavljali potencialni interes potrošnikov za novo funkcionalno živilo Pomurskih mlekarn — mleko z dodatki fitosterolov. Iz rezultatov obeh anket smo ugotovili, da je prepoznavnost pojma »funkcionalno živilo« zelo slaba, pozna ga le 20% anketirancev, kjer je poznavanje pojma odvisno od starosti in izobrazbe. Približno 50% anketirancev je pripravljenih kupiti izdelek (pripravljenost ni odvisna od starosti in izobrazbe), le približno 30% pa jih je pripravljenih plačati višjo ceno zanj, kjer je pripravljenost odvisna od starosti le v spletni anketi. Vzporedno smo raziskovali trg konkurenčnih izdelkov na domačem trgu in izpostavili nekatere podobne izdelke na tujih trgih, kjer smo ugotovili, da mleka z dodatki fitosterolov na domačem trgu ni, najdemo pa veliko različnih fermentiranih jogurtov s funkcionalnimi sestavinami, med drugim tudi z dodatki fitosterolov. Na drugih trgih se podobni izdelki nahajajo v obliki fermentiranih stogramskih jogurtov, ki vsebujejo takšno količino fitosterolov, da z eno stekleničko zadovoljimo potreben dnevni vnos. Glede na rezultate obeh anket, poglobljen intervju s tržniki Pomurskih mlekarn in dokaj dobro pokritost trga sklepamo, da je novi izdelek potrebno tudi cenovno približati kupcem obstoječega izdelka - pomurskega mleka. Ob tem je ključnega pomena, da kupcem korektno predstavimo vse bistvene značilnost in prednosti uživanja mleka.
Keywords: anketa, novo funkcionalno živilo, fitosteroli, mleko, raziskava trga.
Published: 19.10.2009; Views: 2064; Downloads: 289
.pdf Full text (1,48 MB)

23.
RAZISKAVA TRGA ZA POTREBE OGLAŠEVANJA NA AVTOBUSIH
Maja Kajnih, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih nekaj letih je oglaševanje na prostem na slovenskem trgu doseglo pravi porast in razvoj. Pojavljati so se začele bolj inovativne oblike medijev oglaševanja na prostem, zato imajo oglaševalci oziroma oglaševalske agencije na razpolago večje možnosti, da naredijo oglaševalsko sporočilo še bolj kreativno. Oglaševanje na avtobusih je uspešno vpeljalo nove oblike prikazovanja oglasnih sporočil tako na zunanjih površinah avtobusov, z novimi materiali, s pomočjo katerih imajo oglasi na zunanjih površinah avtobusa daljšo življenjsko dobo. Novosti so tudi na področju oglaševanja v notranjosti avtobusa, kjer so ta trenutek najbolj aktualni digitalni prikazovalniki oglasov, ki ponujajo širok spekter prikazovanja oglasnih sporočil. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili pojem raziskava trga in sam proces raziskave trga, opredeliti smo marketinško komuniciranje in podali opredelitve zunanjega oglaševanja. Teoretična znanja smo uporabili v praktičnem delu diplomske naloge, kjer smo na podlagi anketnega vprašalnika naredili raziskavo, in z njeno pomočjo pridobili informacije, ki so se nanašale na oglaševanje na avtobusih. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti splošno mnenje prebivalcev Maribora in njegove širše okolice o avtobusnem oglaševanju. Na podlagi analize rezultatov ankete lahko zaključimo s trditvijo, da je avtobusno oglaševanje dobro sprejeto med prebivalce Maribora in njihove širše okolice, saj smo ugotovili, da je njihovo splošno mnenje o avtobusnem oglaševanju dobro. Ugotovili smo, da predstavlja notranje avtobusno oglaševanje še neizkoriščen potencial, saj je tovrstno oglaševanje še povsem nerazvito v krajevnih avtobusih, ki vozijo v okolici Maribora in njegovi širši okolici.
Keywords: raziskava trga, proces raziskave trga, marketinško komuniciranje, instrumenti marketinškega komuniciranja, oglaševanje, osebna prodaja, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo, zunanje oglaševanje, oglaševanje na avtobusih
Published: 24.11.2009; Views: 2207; Downloads: 321
.pdf Full text (18,24 MB)

24.
MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV IN PROGRAM IZBOLJŠEVANJA STORITEV ZA PODPORO KUPCEV V MEDNARODNEM NAFTNEM PODJETJU
Domen Ranca, 2016, master's thesis

Abstract: Poslovno okolje se vse hitreje spreminja. Hiter tehnološki napredek in spremenjena struktura trgov ter naraščajoča konkurenca terja od podjetij nenehno prilagajanje. Podjetja morajo povečevati učinkovitost, zniževati stroške in iskati nove priložnosti na domačih ter tujih trgih. Internacionalizacija poslovanja postaja nujna za preživetje tudi za večino malih in srednjih podjetij ter vpliva na prodajno in nabavno področje poslovanja. Internacionalizacija je le stanje na poti h globalizaciji. Majhno število podjetij postane globalnih in imajo svoje delovanje razširjeno po vsem svetu. Za dosego te stopnje so morala podjetja izbrati ustrezen organizacijski model ter uspešno upravljati s svojimi podružnicami v tujini. Centrale multinacionalnih družb pogosto želijo zadržati visoko raven nadzora odločanja o mednarodnih poslih družbe, zato pogosto prihaja do oteženega poslovanja podružnic v tujini – lokalnih enot. Pogosto odobritve, za katere morajo zaprositi hčerinske družbe, trajajo tako dolgo, da je priložnost na trgu že minila. Tudi pri raziskavah zadovoljstva je opazno sklepanje matičnega podjetja, da je »drugje enako kot doma«. Po letu 2008 se je veliko mednarodnih podjetij odločilo za preverjanje zadovoljstva svojih odjemalcev, kar je postala običajna praksa multinacionalnih družb tako na medorganizacijskem kot tudi na porabniškem trgu. Podjetja želijo ohraniti čim več zvestih kupcev, saj so stroški pridobivanja novih kupcev praviloma nekajkrat višji od servisiranja obstoječih. Predpogoj za zvestobo kupca v tržnih pogojih je zadovoljstvo in ustrezna raven izdelkov oziroma storitev, ki mu je ponujena. Samo zadovoljstvo še ni dovolj, kupec namreč lahko zamenja dobavitelja, tudi če je zadovoljen, a je naletel na boljšo ponudbo. V magistrskem delu smo osvetlili osnovne pojme, povezane s področjem raziskav zadovoljstva na področju trženja naftnih derivatov v multinacionalni družbi. Najprej smo si ogledali procese in akterje globalizacije, vzroke za internacionalizacijo podjetij, procese internacionalizacije ter najustreznejše organizacijske modele za izvajanje operacij v tujini. Proučili smo značilnosti medorganizacijskih trgov in trženja na teh trgih. Pregledali smo konkurenčnost lokalnega okolja naftnih derivatov, identificirali mednarodne naftne družbe, prisotne na lokalnem trgu, opisali značilnosti kartičnega poslovanja ter analizirali programe zvestobe družb, od katerih sta v Sloveniji na voljo le dva. Podrobneje smo se posvetili konceptu zadovoljstva in opisali merjenje zadovoljstva. Našli smo veliko različnih definicij tega pojava, kar kaže na negotovost avtorjev do postavljanja definicij zadovoljstva. Dotaknili smo se najpomembnejših teorij zadovoljstva, modela upravljanja z odjemalci in programov za izboljšanje zadovoljstva kupcev. Pregled različnih teorij in modelov zadovoljstva je pokazal nizko raven strokovnega soglasja, saj so očitno mnenja avtorjev precej nejasna in neopredeljena kljub enotnemu priznavanju določenih konceptov. Zadovoljstvo je psihično stanje v občutkih kupca in je rezultat razmerja med kupcem in izdelkom oziroma storitvijo. Zadovoljstvo vključuje enega izmed treh psiholoških dejavnikov oziroma njihove kombinacije: misli, čustva in vedenje. V empiričnem delu smo proučili obstoječe izvajanje raziskav zadovoljstva kartičnih kupcev lokalnega naftnega podjetja na medorganizacijskem trgu kot člana mednarodne naftne družbe. Ugotovili smo neustreznost predpisane metodologije matičnega podjetja in prikazali razlike v potrebah lokalnih kartičnih kupcev v naftni branži v različnih državah. Lokalne izboljšave postopkov so prispevale k boljšim rezultatom – tako pri številu odgovorov anketirancev kot tudi skupni višji stopnji zadovoljstva anketirancev, kar kaže na potrebo po lokaliziranju delovanja in mišljenja. Ugotovili smo, da mednarodna naftna družba ne more enovito oblikovati svojih programov izboljševanja zadovoljstva porabnikov na ravni regije, če imajo porabniki različne potrebe.
Keywords: globalizacija, internacionalizacija, zadovoljstvo, teorije zadovoljstva, medorganizacijski trg (B2B), raziskava zadovoljstva, multinacionalke, mednarodna naftna družba
Published: 15.12.2016; Views: 504; Downloads: 2
.pdf Full text (2,21 MB)

25.
PODOBA PODJETJA PANVITA IN NJENIH BLAGOVNIH ZNAMK PRI UPORABNIKIH
Dani Smej, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podoba (imidž) je ena izmed najpomembnejših stvari, za katero mora skrbeti podjetje. Podoba izraža sliko, ki si jo javnost ustvari o neki organizaciji. Podoba podjetja sicer v sebi nosi neko značilnost trajnosti in stabilnosti, vendar je vseeno možno nanjo vplivati in jo na ta način spreminjati (na slabše ali na boljše). Zato je pomembno, da podjetje skrbno izbira sredstva komuniciranja, s katerimi vpliva na podobo podjetja in podobo lastne blagovne znamke. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavil in povzel ugotovitve in spoznanja, tako slovenskih kot tudi tujih avtorjev na področju podobe podjetja. Praktični del je bil namenjen raziskavi dejanskega stanja podobe podjetja Panvita, kot ga vidijo uporabniki. V ta namen sem izvedel anketni vprašalnik, da bi si zagotovil čim boljše in kvalitetnejše podatke. Zaključek samega diplomskega dela pa je bil namenjen prikazu rezultatov anketnega vprašalnika in predlogom, ki so izhajali iz ugotovitev raziskave.
Keywords: Ključne besede: podoba (imidž), blagovna znamka, podjetje Panvita, uporabniki, organizacije, raziskava, predlogi, ugotovitve.
Published: 21.05.2010; Views: 1918; Downloads: 185
.pdf Full text (1,20 MB)

26.
NAČRT TRŽENJA KOT ORODJE ZA USPEŠNO PLASIRANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG V PODJETJU SITULA NOVA D.O.O.
Karmen Vede, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem svetu se podjetja pogosto zaženejo na trg, ne da bi preverila ali za zamišljen produkt in storitev obstaja poslovna priložnost. V ta namen je potrebno najprej preveriti samo idejo, raziskati in analizirati trg, načrtovati, določiti cilje ter nenazadnje premisliti o pasteh. Le tista podjetja, ki se bodo hitro prilagodila novo nastalim tržnim razmeram in nove projekte uspešno načrtovala, ter se pri tem posluževala ustreznih raziskav in analiz trga, ki bodo pomagale določiti pravi pristop za nastop na trgu, bodo v prihodnosti uspešno poslovala. Najpomembnejši del vsakega poslovnega načrta je nedvomno načrt trženja, saj predstavlja osrednji instrument za vodenje in usklajevanje trženjskega napora. Prav tako je trženje ena izmed najpomembnejših funkcij v vsakem podjetju, saj je od uspešnosti le te v veliki meri odvisna tudi uspešnost celotnega podjetja. Podjetja morajo upoštevati dejstvo, da naj dobro trženje temelji na osredotočenju na kupca, razmišljanju na dolgi rok in ustreznih trženjskih informacijah, kajti kupec danes odloča o tem, ali ima podjetje odlično tržno strategijo ali pa je bilo slepo za priložnosti in spremembe. V sodobnem svetu vse bolj narašča pomen tržnega komuniciranja, katerega je potrebno uporabljati kot sredstvo za uspešno trženje ter za obojestransko izmenjavo informacij. Pomembno je, da podjetja uporabljajo nova tržna orodja in komunikacijske pristope, ki bodo posledično prinašali povečanje prodaje, prepoznavnost blagovne znamke ter določeno prednost pred konkurenco. V prihodnosti bodo podjetja uspešno poslovala le, če bodo osebno prodajo vključila v svoj tržno komunikacijski splet kot njegovo osrednjo in najpomembnejšo sestavino. Prav tako naj v podjetju predstavlja osebna prodaja osnovni in neizogibni instrument komuniciranja, kateri je podprt tudi s preostalimi komunikacijskimi orodji. Podjetja si naj obvezno prizadevajo za kakovostno osebno prodajo, katera zahteva veliko komunikacijskih in strokovnih znanj ter tehnik, saj je dejstvo, da bo v prihodnosti osebno prodajo obvladovalo vse manjše število dobro usposobljenih prodajnih strokovnjakov. Predlogi in praktični primer podjetja Situla Nova d.o.o. v diplomskem delu sta napisana iz lastnih izkušenj ter v sodelovanju s podjetjem. Na ta način smo izpolnili vse cilje, s katerimi smo dokazali izjemno vlogo in pomen načrta trženja kot orodje za uspešno plasiranje novega izdelka na trg.
Keywords: Ključne besede: tržna raziskava in analiza, načrt trženja, trženjski splet, tržno komuniciranje, osebna prodaja.
Published: 01.07.2010; Views: 5859; Downloads: 1054
.pdf Full text (422,50 KB)

27.
VREDNOTENJE UPORABE PRAKS EKSTREMNEGA PROGRAMIRANJA
Jurij Kališnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ekstremno programiranje (XP) je zaradi učinkovitosti in prilagodljivosti ena najbolj popularnih metodologij za razvoj programske opreme. Tako kot za vsako metodologijo, je tudi za XP pomembno, da se njena načela in vrednote udejanjajo dovolj učinkovito in v skladu s poslovnimi cilji. V diplomskem delu smo raziskovali ogrodje XP indeks, katerega namen je empirično vrednotenje in ocenjevanje obsega uporabe ali prilagoditve praks XP v realnem razvojnem okolju. Z empirično študijo smo poskušali identificirati faktorje, ki vplivajo na uspešnost vsakodnevnega udejanjanja praks. Praktično izvedbo meritev smo izvedli v podjetju FJA OdaTeam d.o.o., ki že vrsto let uporablja XP kot osnovno metodologijo razvoja programske opreme.
Keywords: ekstremno programiranje, prakse ekstremnega programiranja, razvojna skupina, empirična raziskava, ogrodje, meritve, spletna anketa.
Published: 16.11.2009; Views: 1374; Downloads: 118
.pdf Full text (2,59 MB)

28.
OBLIKOVANJE PRODAJNIH POTI V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
Romana Johan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tema, ki smo jo obravnavali v diplomski nalogi, spada med strateške odločitve v marketingu. Izbira prodajnih poti je eno najpomembnejših področij v organizaciji, ki vpliva na uspešnost organizacije, po eni strani na uspešnost prodaje in po drugi strani na finančno uspešnost — stroške. V teoretičnem delu smo ugotovili, kako pomembna je pravilna izbira prodajnih poti, kako se le-te povezane z ostalimi komponentami marketinškega spleta, podrobneje smo opredelili pomen prodajnih poti, njihove prednosti in pomanjkljivosti. Raziskava v nalogi je pokazala, da posamezne prodajne poti dosežejo različno število potencialnih kupcev, njihove cene pa so prav tako zelo različne. Organizacija mora torej izbrati pravo ciljno skupino in njim prilagoditi primerne prodajne poti.
Keywords: Marketing Raziskava v marketingu Prodajne poti Nepremičnina Trg nepremičnin Mediji oglaševanja
Published: 15.07.2010; Views: 1355; Downloads: 171
.pdf Full text (792,97 KB)

29.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU ZVEZA BANK, R.Z.Z O.J.
Petra Poznajelšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem poslovnem svetu sta motivacija in zadovoljstvo zaposlenih eno od najtežjih nalog managementa. Če želi podjetje biti konkurenčno in uspešno, se mora zavedati, da so prav motivirani, usposobljeni in zadovoljni zaposleni ključni temelj uspešnega poslovanja in razvoja vsakega podjetja. Motivacija je naravna zakonitost, ki človeka žene in usmerja k njegovim zastavljenim ciljem. Motivacija se ukvarja z vprašanji, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim delom. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Namen oziroma cilj moje raziskave je bil priti do podatkov, ali se ljudje v podjetju izobražujejo, koliko je podjetje naklonjeno izobraževanju, ali so zaposleni sploh motivirani pri svojem delu in kakšne motivacijske metode uporabljajo nadrejeni v podjetju. Prvi del je namenjen teoretični osnovi. Predstavljeni so pojem motivacije, motivi, motivacijske teorije, pojem izobraževanja, izobraževanje odraslih, metode izobraževanja, motivi odraslih za izobraževanje, ovire odraslih pri izobraževanju ter izobraževanje kot nagrada odraslim. V drugem, torej v empiričnem delu diplomske naloge so zajeta vprašanja, ki podajajo odgovore glede motivacije za izobraževanje zaposlenih v podjetju Zveza bank, r.z.z o.j. Raziskavo o motivaciji zaposlenih za izobraževanje sem izvajala v podjetju Zveza bank, r.z.z o.j., katerega poglavitna dejavnost je opravljanje bančnih storitev. V podjetju Zveza bank, r.z.z o.j., sem naredila raziskavo motiviranja zaposlenih za izobraževanje. Med 16 zaposlenimi v Podružnici Ljubljana sem naredila anketo, s katero sem prišla do želenih rezultatov. Prvi del ankete zajema demografske podatke anketirancev. V drugem delu pa so odgovori na vprašanja, kdaj so se zaposleni pripravljeni izobraževati, kaj so pripravljeni žrtvovati, da bi se lahko izobraževali, kateri dejavniki jih najbolj motivirajo za izobraževanje, ali so zadovoljni z organiziranjem izobraževanj v podjetju. Ugotovila sem, da je izobraževanje v podjetju Zveza bank, r.z.z o.j., dobro organizirano. Rezultati so pokazali, da je veliko število anketirancev dobro seznanjenih z možnostmi izobraževanj v podjetju. Raziskava je tudi pokazala, da so anketiranci izredno pozitivno naravnani do izobraževanja, da so motivirani ter da so se pripravljeni izobraževati tudi prostovoljno, ker se zavedajo, da je to zanje pomembno in koristno. Največji demotivator za nadaljnje izobraževanje v podjetju Zveza bank, r.z.z o.j., so visoki stroški izobraževanja in pa pomanjkanje časa. Prišla sem do zaključka, da bi bilo treba v podjetju posvetiti več časa komunikaciji med vodilnimi v podjetju in zaposlenimi, kar bi bistveno izboljšalo organizacijo izobraževanja v podjetju.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: motivacija, izobraževanje, podjetje, raziskava, zaposleni
Published: 05.05.2010; Views: 1867; Downloads: 180
.pdf Full text (571,59 KB)

30.
MOŽNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VKLJUČEVANJE NA KAPITALSKI TRG REPUBLIKE ČRNE GORE
Tonka Koljčević, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo razlagali o osnovah kapitalskega trga. Literature ki obravnava to vrsto sodelovanja žal še ni , zaradi tega smo v tem delu pisali o bolj splošnih pojmih na trgu predvsem kapitalskem trgu, katere moramo poznati da razumemo bistvo diplomske naloge. V tretjem poglavju smo prikazali sedanje stanje na trgu Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) in Republike Črne Gore (v nadaljevanju RČG). Eno podpoglavje smo namenili temu da smo prikazali osnovna tveganja za podjetja ki vlagajo v RČG. Na zastavljena raziskovalna vprašanja smo odgovorili s pomočjo teorije in analize tržne raziskave, katero smo opravili na obeh trgih. Na koncu diplomskega dela smo predlagali možnosti za nadaljnje sodelovanje.
Keywords: kapitalski trg, konkurenčnost, splošna tveganja, tržna raziskava, vlagatelj.
Published: 04.05.2010; Views: 1564; Downloads: 42
.pdf Full text (894,86 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica