| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 210
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
92.
93.
POSPEŠEVANJE PRODAJE V PODJETJU BIROS D.O.O.
Mateja Sivec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava trženjski splet malega družinskega podjetja Biros d. o. o., katero se ukvarja z malo- in veleprodajo lovske in ribiške opreme. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo s pomočjo domačih in tujih avtorjev predstavili marketinški splet in orodja, ki jih vključuje, s poudarkom na pospeševanju prodaje. Opisali smo različne metode pospeševanja prodaje, prav tako pa smo predstavili tudi zakonske omejitve le-te. Empirični del je sestavljen iz predstavitve podjetja Biros d. o. o., kjer je opisana tudi vizija nadaljnjega razvoja podjetja. Predstavili smo obstoječe stanje trženjskega komuniciranja in različne metode pospeševanja prodaje, katere so v podjetju že uvedene. Opisali smo tudi uvedbo spletne trgovine v podjetje Biros d. o. o. V sklopu pospeševanje prodaje pa smo se osredotočili na končne porabnike in trgovske potnike. Na podlagi rezultatov raziskave opravljene med kupci trgovine Medošport smo naredili analizo in grafično predstavitev. Z rezultati in analizo le-teh smo pridobili pomembne informacije o pospeševanju prodaje v podjetju Biros d. o. o. Dobljeni rezultati so nas pripeljali do ugotovitev, katere smo na koncu tudi bolj podrobno opisali in na podlagi le-teh podali predloge za še uspešnejše poslovanje.
Keywords: marketing, pospeševanje prodaje, tržna raziskava, metode pospeševanja prodaje
Published: 25.10.2012; Views: 1209; Downloads: 94
.pdf Full text (2,91 MB)

94.
UPORABA STATISTIČNIH METOD PRI RAZISKAVI MARKETINGA
Ivana Paun, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Raziskava marketinga je del procesa povratnih informacij ter hkrati orodje za raziskovanje novih priložnosti na trgu. Raziskave marketinga se lotimo, ko poznamo problem ter informacije, ki jih potrebujemo. Ko zberemo informacije iz sekundarnih virov, določimo katere informacije bomo iskali iz primarnih virov. Izberemo metodo raziskave, ki bo najbolj primerna za našo raziskavo ter za pridobitev informacij, ki jih potrebujemo. Poleg metode opazovanja in eksperimenta, je spraševanje najbolj pogosto uporabljena metoda zbiranja primarnih podatkov. Poznamo osebno, telefonsko, pisno in spletno spraševanje. Da bi zbrali vse informacije, ki jih potrebujemo, moramo sestaviti primeren vprašalnik, ki nam bo zagotovil zanesljive in veljavne podatke. Na koncu določimo vzorec naše ciljne populacije. Za sestavo reprezentativnega vzorca, moramo poznati lastnosti posameznikov ciljne populacije. Po zbiranju podatkov, je podatke treba obdelati ter analizirati. Pred analizo pretvorimo podatke v takšno obliko, ki nam olajša razumevanje in tolmačenje. Za statistično analizo podatkov uporabljamo več različnih metod kor so opisna statistika, univariantne metode ter multivariantne statistične metode. Od opisne statistike pri raziskavi marketinga najbolj pogosto uporabljamo aritmetično sredino, modus in mediano. Da bi poleg aritmetične sredine razumeli tudi razpršenost podatkov, za izračun uporabimo standardni odklon in standardno napako. Univariantno statistično metodo analize podatkov uporabimo kadar nas zanimajo značilnosti za vsako statistično enoto posebej. Pri multivariantni analizi poznamo več metod: multiplo regresijsko analizo, multiplo diskriminantno analizo, klastersko analizo, faktorsko ter korespondenčno analizo. Da bi primerno analizirali podatke, je poznavanje statističnih metod ključnega pomena. Z analizo je tesno povezana tudi interpretacija podatkov in posledično razumevanje rezultatov raziskave.
Keywords: raziskava marketinga, statistične metode, vzorčenje, obdelava podatkov, univariantne statistične metode, multivariantne statistične metode
Published: 02.04.2013; Views: 3445; Downloads: 672
.pdf Full text (525,21 KB)

95.
TURIZEM V JUŽNI ISTRI
Urban Nedeljko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Južna Istra je ena izmed najbolj obiskanih in turistično najbolj razvitih območij na Hrvaškem. Zaradi pomembnosti turizma v Južni Istri smo se odločili, da v diplomski nalogi predstavimo bistvene turistične značilnosti območja. Na turizem močno vplivajo številni dejavniki, zato smo v diplomski nalogi predstavili geografske značilnosti, turistično ponudbo, preučili značilnosti turističnih oblik in izvedli turistično raziskavo na obravnavanem območju. Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo pri opisovanju značilnosti Južne Istre, komparativno metodo pri primerjavi statističnih podatkov in kavzalno neeksperimentalno metodo pri raziskavi o turističnih potovanjih v Južni Istri. Primerjava turističnih statističnih podatkov med Republiko Hrvaško Južno Istro in občinami Južne Istre nam je dala rezultate, ki govorijo o turistično zelo usmerjeni regiji. Raziskava, ki smo jo izvedli v obliki ankete med sto naključnimi anketiranci, nam je dala rezultate, ki so nam prikazali bistvene značilnosti turistov in turističnih potovanj v Južni Istri.
Keywords: Južna Istra, Istra, turizem, turistična raziskava, turistična ponudba
Published: 13.11.2012; Views: 796; Downloads: 112
.pdf Full text (2,78 MB)

96.
ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU "X"
Aleš Zamuda, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V času krize najpogosteje omenjajo krizo v gradbeništvu in avtomobilski industriji. Opazovano podjetje spada v avtomobilsko dejavnost, zato je motiviranost zaposlenih velikega pomena. V diplomskem seminarju smo analizirali motiviranost zaposlenih v podjetju »x«. Cilji v teoretičnem delu so bili spoznati pomen motivacije in motiviranosti, predstaviti vlogo menedžerja pri motiviranju zaposlenih, spoznati motiviranje zaposlenih v času krize ter predstaviti motivacijske dejavnike. V praktičnem delu smo se osredotočili na naslednje cilje: spoznati in analizirati motiviranost zaposlenih v podjetju »x«, spoznati vlogo menedžerjev pri motiviranju zaposlenih v obravnavanem podjetju in podjetju »x« oziroma njegovim menedžerjem predlagati izboljšave na področju motiviranosti zaposlenih. Tako teoretiki kot praktiki poudarjajo, da so motivirani in zadovoljni delavci eden od ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k temu, da podjetje uspe v tem konkurenčnem in kriznem času. Menimo, da je pri motivaciji zelo pomembno razmišljanje in sama motiviranost vodje. Dovolj motiviran vodja, ki je sam motiviran za delo in doseganje ciljev, bo sposoben najti tiste motivacijske dejavnike, ki bodo pozitivno vplivali na njegove zaposlene. Pomembno je, da vodja oziroma tisti, ki želi motivirati, pozna tri področja, in sicer potrebe oziroma pričakovanja ljudi, temperament ljudi in psihologijo vsakega posameznika. Šele ko veš, kakšni so zaposleni, lahko začneš razmišljati o tem, kateri motivacijski dejavniki so za katerega oziroma katero skupino ljudi potrebni. Z enakim pristopom bomo pri dveh različnih ljudeh lahko naleteli na povsem drugačen, včasih celo popolnoma nasproten odziv. Pomembno je, da vodje poznajo tehnike motiviranja. Motivirani zaposleni delajo z veseljem, imajo občutek, da so pomembni za podjetje, in se pri delu maksimalno potrudijo. Različne raziskave so pokazale, da naj bi bila najpomembnejša motivacijska dejavnika osebni dohodek in zanimivo delo. V času krize moramo biti še posebej pozorni na vodenje z zgledom in dvosmerno komunikacijo. Zakaj ljudje oziroma zaposleni s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo vsaj približno enakih ciljev? Po mnenju teoretikov in praktikov je eden od pomembnejših dejavnikov prav v motivaciji. Motivacijske teorije nam pomagajo razumeti določene elemente, nobena od predstavljenih teorij pa nam ne more pojasniti, zakaj se ljudje oziroma zaposleni odzovejo na toliko različnih načinov. V praktičnem delu smo se omejili na analizo motiviranosti v podjetju »x« Raziskava je pokazala, da so zaposleni v podjetju »x« v povprečju motivirani za delo. Podrobna analiza pa je odkrila področja, kjer so še rezerve. Zaposleni v opazovanem podjetju največji pomen med motivacijskimi dejavniki pripisujejo plači, nato pa delovnim razmeram. Pri zaposlenih je najbolj izražen motiv po delu v skupini, nato mu z enako povprečno oceno sledita motiv po medsebojnem razumevanju in vpliv po moči, na tretjem mestu je motiv po osebnem razvoju, na zadnjem mestu pa motiv po dosežkih.
Keywords: motivacija, motiviranje zaposlenih, motivacijski dejavniki, demotivacija zaposlenih, motivacijske teorije, raziskava, kriza, avtomobilska industrija, menedžerji, zaposleni, Maslowa teorija, Herzbergova motivacijska teorija, ekonomska teorija motivacije
Published: 27.03.2013; Views: 2496; Downloads: 303
.pdf Full text (997,22 KB)

97.
MARKETING V ŠPORTU NA PRIMERU HOKEJSKEGA DRUŠTVA MLADI JESENICE
Rok Kalan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Marketing v športu je specifična veja marketinga, ki je v Sloveniji še dokaj neizkoriščena. Društva in klubi za enkrat še preveč zanemarjajo pomembnost pravilnega marketinga in zato se trenutno gospodarsko stanje, ki ne ponuja prav veliko sredstev za razne manjše športne prireditve in tekmovanja, še toliko bolj odraža na njihovem proračunu. V tem diplomskem delu smo predstavili teoretične temelje marketinga in dodatno predstavili posebnosti marketinga v športu. Za praktični primer smo vzeli Hokejsko društvo mladi Jesenice, ki je bilo do sedaj vedno v senci Hokejskega kluba Acroni Jesenice, zaradi potreb po dodatnih sredstvih pa se mora društvo marketinško postaviti na lastne noge. Naredili smo posnetek trenutnega stanja njihovih storitev in predstavili ponudbo, ki jo trenutno uporabljajo za trženje. Za namen izboljšanja ponudbe smo se osredotočili na iskanje vsega, kar društvo lahko ponudi v zameno za finančna sredstva in tako oblikovali predloge za izboljšanje trenutnega stanja. Izvedli smo tudi raziskavo, s katero smo pridobili splošne informacije o priljubljenosti hokeja, prepoznavnosti znamke Hokejsko društvo mladi Jesenice in trenutno zadovoljstvo s ponudbo. Na podlagi raziskave smo oblikovali tudi nekaj smernic za izboljšanje splošne prepoznavnosti društva.
Keywords: marketing v športu, hokejsko društvo, anketna raziskava
Published: 25.10.2012; Views: 1698; Downloads: 221
.pdf Full text (1,40 MB)

98.
Mnenja potrošnikov in kmetov o gensko spremenjeni hrani, krmi in označevanju živil živalskega porekla
Katja Potočnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je bil proučen odnos javnosti do pridelovanja in uživanja gensko spremenjene hrane (GSH), predstavljen pojem genskega inženiringa, gensko spremenjenih organizmov (GSO) ter ugotovljene bistvene razlike v pogledih nanje s strani potrošnikov in kmetov. Opravljeni sta bili dve anketi med 504 potrošniki in 250 kmetovalci glede odnosa do GSO oz. GSH. Rezultati anket so pokazali, da je slovenska javnost na splošno seznanjena s pojmom GSO oz. GSH, vendar o tem ni dovolj informirana. Večinsko mnenje anketiranih je, da uživanje GSO ni varno in da bi na živilih morale biti oznake o njihovi sestavi in načinu pridobivanja. Tudi večina anketiranih kmetov je pozorna na vsebnost GSO v krmnih mešanicah za živali in v večini nasprotujejo gojenju GSR. Izvedeni so bili tudi 4 intervjuji. Prvi s predstavnikom mlekarne Celeia, drugi s predstavnico Pomurskih mlekarn, v tretjem je svoje mnenje podal zagovornik uporabe GSO in v zadnjem nasprotnik uporabe GSO. V večjih nakupovalnih centrih v Sloveniji (Spar, Lidl, Hofer in Tuš) ter v specializiranih trgovinah za prehrano malih živali (Ajka, Žaki in Aro ) je bila izvedena študija primera glede oznak sestave izdelkov, ki jih te trgovine ponujajo. Rezultati študije primera kažejo, da je hrana za male živali priznanih blagovnih znamk v večini označena, živila za ljudi, ki imajo to oznako pa so redka.
Keywords: gensko spremenjeni organizmi (GSO) / gensko spremenjena živila (GSŽ) / označevanje GSO v hrani in krmi / javnomnenjska raziskava / Slovenija
Published: 23.10.2012; Views: 2028; Downloads: 307
.pdf Full text (1,93 MB)

99.
KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA VEDENJA PORABNIKOV
Ines Čeh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Danes se podjetja srečujejo z najmočnejšo konkurenco doslej, ki postaja vse hujša. Lahko pa so definitivno konkurenčna, kadar razvijejo pravo filozofijo in se tako usmerijo, od izdelka in prodaje, h kupcu oziroma porabniku. Danes lahko kupci izbirajo med mnogimi izdelki, blagovnimi znamkami in dobavitelji. Podjetja si zastavljajo vprašanje, kako se kupci odločajo? Prepričana sem, da porabniki znajo oceniti, katera ponudba jim bo prinesla največjo korist in dano vrednost. Kupci si, v mejah svojih sposobnostih in zmožnosti, določijo največjo maksimalno vrednost, pri tem pa upoštevajo stroške iskanja izdelka, omejeno znanje, mobilnost in dohodek. Ustvarijo si vrednostna pričakovanja in ravnajo skladno s temi pričakovanji. Nato določijo, ali je ponudba resnično izpolnila njihovo pričakovanje v zvezi z vrednostjo, kar vse vpliva na njihovo zadovoljstvo in možni ponovni nakup. Da bi podjetja vedela kaj porabniki želijo, čutijo in kako se obnašajo, pogosto naročajo formalne trženjske raziskave za raziskovanje vedenja porabnikov. Opredelila sem se na kvalitativno raziskavo in kvalitativne metode raziskovanja porabnikov. V kvalitativni raziskavi velja dejstvo, da številke niso vse, ko gre za odkrivanje, prepoznavanje motivov, potreb porabnika ter na splošno razumevanja porabnika. S pomočjo kvalitativnih metod - na primer s skupinskimi diskusijami, poglobljenimi intervjuji, celostno preučimo dinamiko izkušenj, ozadja, obnašanja ter motive. V ospredju je vprašanje "zakaj?" Uporabljajo se različne tehnike, ki preprečujejo umetno razmišljanje in odražanje o porabnikovih motivih, kajti s pomočjo tehnik ljudje svoje izkušnje, razloge za svoje vedenje, racionalnejše opišejo, kot bi jih drugače.
Keywords: porabnik, vedenje porabnikov, raziskovanje vedenja porabnikov, kvalitativna raziskava, kvalitativne metode
Published: 02.04.2013; Views: 1748; Downloads: 353
.pdf Full text (1,16 MB)

100.
RAZISKAVA UPORABNIKOV PAMETNIH TELEFONOV V SLOVENIJI
Janez Matečko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se ukvarjamo z raziskavo uporabnikov pametnih telefonov v Sloveniji. V prvem, teoretičnem delu, predstavljamo teoretično podlago, potrebno za razumevanje področja raziskave uporabnikov, ter opisujemo različne dejavnike, ki vplivajo na obnašanje uporabnikov, ki so vir našega interesa. Opisujemo, kako lahko tržnik s pomočjo raziskave uporabnika pride do podatkov o percepciji, segmentaciji, pozicioniranju ter tako uporabi znanje o uporabnikov kot osnovo za uporabo primerne tržne strategije oz. tržnega spleta. Prav tako smo podali teoretično podlago vedenja uporabnikov od samega procesa odločanja, vrste strank, dejavnikov, ki vplivajo na nakupno odločitev, ter motivacijo in vpletenost, ki so orodja, ki jih mora tržnik med raziskavo uporabnikov uporabiti, da bi pridobil čim bolj polne informacije o predmetu raziskovanja. V drugem, praktičnem delu, smo na primeru lastne spletne ankete pridobili podatke o uporabniku pametnega telefona v Sloveniji, predstavili namen, cilje, metode dela ter predpostavke oz. omejitve ter hipoteze. Nato smo pridobljene rezultate opisno ter grafično predstavili ter potrdili oz. ovrgli podane hipoteze ter navedli lastno mnenje oz. predloge.
Keywords: uporabnik, raziskava, pametni telefon, vedenje, segmentacija, pozicioniranje
Published: 21.03.2013; Views: 3067; Downloads: 462
.pdf Full text (2,73 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica