| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
TRPINČENJE (MOBBING) NA DELOVNEM MESTU
Maja Šiftar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problem mobbinga na delovnem mestu in vsebuje poleg uvoda še devet poglavij. V drugem poglavju je pojasnjen izvor besede mobbing in njen pomen ter omenjena oseba, ki je mobbing prenesla v delovno okolje. Slovenija je od leta 2004 polnopravna članica Evropske unije in posledica tega je, da pravna ureditev mobbinga v Sloveniji upošteva akte, ki se nanašajo na mednarodne akte, ki določajo diskriminacijo zaposlenih v zvezi z mobbingom. Tako so v nadaljevanju navedeni in opisani vsi mednarodni akti in akti nacionalne zakonodaje. Omenjene pa so tudi aktivnosti za zaščito pred mobbingom v Evropski uniji. V petem poglavju so opisane oblike in vrste, razvojne stopnje in vzroki za pojav mobbinga ter posledice in preventivni ukrepi. Glede na šesto poglavje lahko ugotovimo, da je problem mobbinga vedno bolj pomemben. Predstavljena je razširjenost mobbinga na delovnem mestu v Sloveniji in v Evropi. Iz raziskav lahko ugotovimo, da je v Sloveniji več mobbinga na delovnem mestu, kot ga je v povprečju v Evropski uniji. V poglavju Sodna praksa s področja mobbinga so predstavljeni primeri sodbe Vrhovnega sodišča, sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodba Sodišča EU. V osmem poglavju je predstavljena pravna ureditev mobbinga na Cipru in v Grčiji ter primerjava s Slovenijo. Zadnji, deveti del diplomskega dela predstavlja rezultate ankete, ki sem jo izvedla v podjetju x.
Keywords: mobbing na delovnem mestu, pravna ureditev, oblike in vrste mobbinga, razširjenost mobbinga, sodna praksa, anketa.
Published: 23.03.2010; Views: 4074; Downloads: 787
.pdf Full text (500,25 KB)

2.
EKOLOŠKO VREDNOTENJE VRST RODU LEIOBUNUM (ARACHNIDA: OPILIONES) V SLOVENIJI S POMOČJO ORODIJ GIS
Tamara Šiško, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji so suhe južine relativno dobro raziskane. Podatki o najdiščih suhih južin v ekološkem smislu še niso primerno ovrednoteni. Pri tem so v ospredju vprašanja, zakaj so določene vrste prisotne izključno ali predvsem v določenih habitatih in katere fizične značilnosti teh habitatov najbolj vplivajo na prisotnost suhih južin. Za ugotavljanje razširjenosti živali na določenem območju uporabljajo danes različne tehnologije, ki omogočajo lažjo obdelavo in vizualizacijo podatkov. V diplomskem delu smo preverjali možnosti vrednotenja konkretnih podatkov o razširjenosti šestih vrst rodu Leiobunum v Sloveniji za ekološko interpretacijo s pomočjo obdelave z orodji geografskega informacijskega sistema (GIS) in z uporabno javno dostopnih kartografskih plasti Agencije RS za okolje (ARSO). Najprej smo podatke o najdiščih prenesli v računalniško obliko, kjer smo s pomočjo GIS orodja Arc View 3.2 in prekrivanjem izbranih plasti ARSO pridobili statistične podatke o okoljskih dejavnikih glede na prostorsko razporejenost posameznih vrst. Nato smo podatke statistično obdelali po posameznih plasteh in izračunali Shannon−Weaverjev indeks za območja prekrivanja vrst. Potrdili smo hipotezo, da je seznam zbranih podatkov o najdiščih suhih južin rodu Leiobunum v grobem združljiv s prosto dostopnimi bazami prostorskih podatkov Agencije RS za okolje in omogoča splošno ekološko ovrednotenje vrst. Prikazali smo značilno zoogeografsko razširjenost rodu Leiobunum na območju Slovenije. V grobem smo opisno opredelili preferenčne habitate obravnavanih vrst rodu Leiobunum glede na značilno geografsko razširjenost v Sloveniji, kar omogoča lažje predvidevanje celotne razširjenosti vrst tega rodu.
Keywords: geografska razširjenost v Sloveniji, kartografske plasti Agencije RS za okolje, Leiobunum, orodja GIS, pajkovci, preferenčni habitati.
Published: 20.07.2011; Views: 2046; Downloads: 179
.pdf Full text (3,83 MB)

3.
PROGRAMSKA OPREMA ZA PREVERJANJE KAKOVOSTI PREVODOV IN NJENA RAZŠIRJENOST MED SLOVENSKIMI PREVAJALCI TER PREVAJALSKIMI PODJETJI
David Bošković, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V svetu prevajanja je kakovost zelo širok pojem in se lahko nanaša na številne dejavnike in ima več pomenov, hkrati pa je cilj vseh ponudnikov prevajalskih storitev. V ta namen so bila v preteklih letih razvita številna orodja in tehnologije za hitrejšo obdelavo velikih količin podatkov, vse pogosteje pa se pojavlja tudi zahteva po uporabi programske opreme za preverjanje kakovosti prevodov, t. i. orodij QA. Orodje QA je orodje, ki primerja izvorne in ciljne segmente dvojezičnega besedila ter na ta način išče napake v prevodu, t. j. nedoslednosti med izvirnikom in prevodom, ki se nanašajo tako na terminologijo kot na slovnične napake (ločila, male in velike črke oz. raba velike začetnice), napake v zapisih števil, napake v oblikovanju itd. V teoretičnem delu smo se najprej lotili korakov prevajanja ter tehničnega prevajanja in lokalizacije, temu pa je sledila podrobna opredelitev programske opreme za računalniško podprto prevajanje in programske opreme za preverjanje kakovosti prevodov. V empiričnem delu smo obdelali anketni vprašalnik, katerega cilj je bil raziskati razširjenost programske opreme za preverjanje kakovosti prevodov med slovenskimi prevajalci in prevajalskimi podjetji.
Keywords: programska oprema za računalniško podprto prevajanje, programska oprema za preverjanje kakovosti prevodov, orodja QA, tehnično prevajanje, razširjenost orodij QA
Published: 06.06.2014; Views: 834; Downloads: 79
.pdf Full text (2,11 MB)

4.
NASILJE NAD NOSEČNICAMI
Megie Krajnc, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se ukvarjali s problemom nasilja nad nosečnicami. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem smo predstavili glavne značilnosti nasilja nad ženskami oziroma nasilja nad nosečnicami ter njuno razširjenost. V okviru tega so prikazane ugotovitve raziskav številnih študij po svetu. V empiričnem delu smo podrobneje raziskali nasilje nad nosečnicami. Rezultati, ki so predstavljeni, so del študije NANOS, ki je potekala od marca do koncu junija na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Raziskava je bila odobrena s strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Osredotočili smo se predvsem na pregled razširjenosti različnih vrst nasilja, povezanost nasilja z dejavniki tveganja, kot so starost, izobrazba, podpora partnerja. Zanimalo pa nas je tudi, kdo je najpogostejši izvajalec nasilja v času nosečnosti ter povezanost nasilja z oceno zdravja, obiski pri zdravniku, spontanim splavom, umetno prekinitvijo nosečnosti, depresivnostjo, nespečnostjo in anksioznostjo. Nekaj glavnih ugotovitev je, da je fizično in psihično nasilje ter nasilje s strani zdravstvenih delavcev nad nosečnicami prisotno, medtem ko spolnega nasilja nosečnice, v okviru raziskave, niso navajale. Med nasiljem nad nosečnicami ter njihovo starostjo, izobrazbo, spontanim splavom, umetno prekinitvijo nosečnosti in podporo partnerja se ni pokazala statistično pomembna povezava. Najpogostejši izvajalec psihičnega in fizičnega nasilja je bil intimni partner. Nosečnice, ki so doživele psihično nasilje in nasilje s strani zdravstvenih delavcev, so pogosteje poročale o slabšem zdravju. Ni pa se pokazala statistično pomembna povezava med številom obiskov pri zdravniku in nasiljem nad nosečnicami. Pojavila se je statistično pomembna povezava med fizičnim nasiljem in nespečnostjo. Statistično pomembna povezava se je prav tako pokazala med psihičnim nasiljem in nespečnostjo, anksioznostjo in depresivnostjo. Medtem pa se med nasiljem zdravstvenih delavcev ter nespečnostjo, anksioznostjo in depresivnostjo ni pokazala statistično pomembna povezava.
Keywords: Nasilje nad nosečnicami, intimni partner, razširjenost nasilja, nespečnost, anksioznost, depresivnost.
Published: 09.12.2014; Views: 1216; Downloads: 115
.pdf Full text (1,35 MB)

5.
Antlion Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae) in Slovenia
Dušan Devetak, Jan Podlesnik, Franc Janžekovič, 2010, original scientific article

Abstract: The distribution of the European antlion species, Dendroleon pantherinus (Fabricius), in Slovenia with some notes on biology is presented.
Keywords: zoologija, volkci, razširjenost, Slovenija, zoology, antlions, distribution, Slovenia
Published: 10.07.2015; Views: 1002; Downloads: 7
URL Link to full text

6.
Odnosi med telesno velikostjo, razširjenostjo in gostoto gnezdečih ptic v Sloveniji
Franc Janžekovič, 2002, original scientific article

Abstract: Through the analysis of empirical data on the breeders of Slovenia, relations between their distribution, abundance and body size were being assessed. Two hypotheses were tested: 1) species with greater distribution have greater abundance than species limited to smaller geographical regions: 2) larger species have lower average abundance than smaller. The relationship between distribution and abundance of the species breeding in Slovenia was in accordance with the exponent growth, while the correlation coefficient was high and positive (R=0,75). Correlation between distribution of species and number of breeding pairs was also significant and positive (R=0,88). Larger species had smaller average abundance and therefore smaller number of breeding pairs than smaller birds. Correlation between body size and abundanceof pairs was negative (r=-0,41). The difference in abundance of pairs between species with larger and smaller body size is presumably the result of different access to natural resources (mainly food). In larger species, the same quantity of limited natural resources is distributed among smaller number of individuals, while in small body size species this quantity is distributed among greater number of birds
Keywords: biologija, zoologija, ornitologija, ptice, Aves, telesna velikost, razširjenost, številčnost, gnezdilke, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 455; Downloads: 20
URL Link to full text

7.
Merjenje geografske razširjenosti ptic
Franc Janžekovič, 2000, original scientific article

Abstract: The author presents six methods for estimating the geographical distribution of birds. The estimates were made on 216 species, all of them probable or confirmed Slovene breeders. Three approaches to the distribution estimates were compared: (1) distance between the most distant nest-sites; (2) surface area of the inhabited territory, (3) the habita's specific features. It was concluded that the results between different methods were more or less related, but that the methods were not fully comparable (equivalent). The distances between the most distant nest-sites, which are measured parallel with latitude and longitude, are not suitable for the surface area covered by Slovene territory. With them, distributions in large areas are usually measured. Estimates of the surface area of inhabited areas or presentations of species' distribution with squares are only approximate and in some cases misleading. Nests or nest-sites, which are in fact points, are usually extrapolated on the 10 x 10 km squares (=100 km2). This is why an accurate geolocation of concrete data must be assured in the preparations for the new mapping of birds
Keywords: ptice, Aves, geografska razširjenost, gnezdilke, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 435; Downloads: 27
URL Link to full text

8.
RAZŠIRJENOST IN PREPREČEVANJE OKUŽBE S HIV V SLOVENIJI
Edina Buzadžić Hedl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je opisano širjenje okužbe s HIV ter načini preprečevanja v Sloveniji. Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti razširjenost okužbe s HIV od prve pojave pa vse do danes ter kako se v Republiki Sloveniji preprečuje nadaljnje širjenje. Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. V strukturni obliki smo s pomočjo literature prikazali najnovejša spoznanja. Predstavili smo virus humane imunske pomanjkljivosti, načine širjenja ter razmnoževanja virusa, simptome, diagnosticiranje, testiranje ter zdravljenje okužbe s HIV. Predvsem smo se osredotočili na načine preprečevanja same okužbe s HIV v Sloveniji. Opisali smo postopke in načine preprečevanja okužbe preko spolnega stika, krvi in krvnih izdelkov ter iz matere na otroka. Spoznali smo, da okužba z virusom HIV še zmeraj predstavlja javnozdravstveno težavo, tako po svetu kot v Sloveniji. Čeprav je število okuženih s HIV v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami relativno majhno, število okuženi še naprej raste. Tako kot po svetu predstavljajo tudi v Sloveniji moški, ki imajo spolne odnose z moškimi glavno rizično skupino. Leta 2009 je Republika Slovenija sprejela Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV/AIDS 2010-2015, v kateri so opisani postopki ter priporočila o tem, kako preprečiti okužbe s HIV. Pomembno vlogo pri izvajanju teh postopkov in priporočil imajo pri nas vladne in nevladne organizacije.
Keywords: HIV, AIDS, Slovenija, preprečevanje, razširjenost, virus, spolno prenosljive okužbe, virus humane imunske pomanjkljivosti
Published: 23.05.2016; Views: 1154; Downloads: 175
.pdf Full text (1,26 MB)

9.
Biodiverziteta plazilcev celjske regije
Marija Peganc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem zbrala podatke večletnih popisov plazilcev na območju celjske regije, ki sem jih izvajala v desetletnem obdobju od maja 2007 do julija 2016. Popise plazilcev sem izvajala na območju celjske regije v skupno 23 občinah: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. Temeljni namen je bil predstavitev vrstne raznolikosti biodiverzitete plazilcev na področju celjske regije. Skupno sem opravila 509 popisov, pri tem sem opazovala 817 osebkov plazilcev, ki so pripadali desetim različnim vrstam in sicer: Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lacerta agilis, Lacerta viridis/bilineata complex, Natrix natrix, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Trachemys scripta, Vipera ammodytes in Zamenis longissimus. Plazilce sem opazovala v različnih letnih časih od aprila do oktobra, največja frekvenca opazovanj pa je bila umeščena v mesec maj. V okviru izbire habitatov sem plazilce opazovala v 13 različnih habitatih: gozdni rob, grmovje, rečno obrežje, vodne površine, obdelovalne kmetijske površine, naselje, kamniti zid, razpadajoči material, travnik, gozd, kamnito in skalnato območje, sprehajalna pot, železniški tiri. Največjo pestrost s favno plazilcev sem potrdila v habitatu rečno obrežje in razpadajoči material, najmanj pa v habitatu sprehajalna pot.
Keywords: plazilci, plazilci Slovenije, plazilci celjske regije, popisi plazilcev, razširjenost plazilcev, celjska regija
Published: 15.11.2016; Views: 424; Downloads: 49
.pdf Full text (5,20 MB)

10.
Potencialna razširjenost jelke (Abies alba) v jugovzhodno-alpskem in dinarskem fitogeografskem območju Slovenije in Hrvaške v luči klimatskih sprememb
Aljaž Kožuh, 2017, master's thesis

Abstract: V zadnjih desetletjih postajajo vse bolj pereča tema klimatske spremembe ter njihov vpliv na okolje in biosfero. Zelo pogoste so napovedi o dvigu globalne povprečne letne temperature ter večji pogostosti in intenzivnosti vremenskih ekstremov. To bo prav gotovo imelo opazen vpliv tako na človeško družbo, kot na vse ostale organizme ki bivajo na tem planetu. S to raziskavo smo želeli ugotoviti njihov vpliv na potencialno razširjenost (bele) jelke (Abies alba) pri nas. Za območje raziskave smo izbrali alpsko fitogeografsko regijo Slovenije ter dinarsko fitogeografsko regijo Slovenije in Hrvaške, saj je tam jelka pri nas najbolj pogosta. Že danes je opazno krčenje areala jelke na južnem območju razširjenosti zaradi vse intenzivnejših poletnih suš in vročine v Mediteranu ter širjenje areala proti severovzhodu zaradi toplejše klime in milejših zim kontinentalne Evrope. Vpliv klimatskih sprememb na potencialno razširjenost smo želeli ponazoriti s pomočjo ekološkega modeliranja. Vzeli smo prostorske podatke o razširjenosti jelke v Sloveniji in na Hrvaškem ter okoljske spremenljivke (nadmorska višina in bioklimatske spremenljivke) za današnje stanje in štiri prihodnje scenarije na podlagi štirih različnih možnih reprezentativnih koncentracij toplogrednih plinov (RCP). Te podatke smo obdelali s pomočjo GIS orodij ter nato izvedli modeliranje z modelom Mahalonobisova tipičnost (Mahalonobis) in Maksimalna entropija (Maxent), s pomočjo katerih smo želeli napovedati primernost habitata za jelko danes in v primeru vseh štirih prihodnjih scenarijev. Rezultati niso pokazali večjih sprememb v primernosti habitata v obeh regijah. Primernost habitata naj bi se nekoliko povečala, v osrednjem in zahodnem delu alpske regije najbolj ob bolj optimističnih scenarijih (RCP2.6 in RCP4.5), na Pohorju in v Dinarski regiji pa ob bolj pesimističnih scenarijih (RCP6.0 in RCP8.5). Izrazitejše izboljšanje primernosti habitata pa bodo najbrž vseeno zavrli vse intenzivnejši vremenski ekstremi (poletna suša in vročina, zimski mraz, vremenske ujme). Zaradi zavrtja vplivov Mediterana s stani gorskih barier na jugozahodnem robu obeh regij bo sprememba areala in primernosti habitata jelke najbrž bolj podobna tistim v notranjosti celine, ki predvidevajo širjenje areala in boljše uspevanje jelke zaradi toplejše klime in milejših zim, kot tistim v Mediteranu, ki predvidevajo krčenje areala zaradi vse pogostejših in intenzivnejši poletnih suš in vročine. Točnost modelov in reprezentativnost rezultatov nekoliko omejujejo groba resolucija in popačenost bioklimatskih podatkov na regionalni ravni ter različna gostota podatkov o razširjenosti jelke na obeh straneh meje. Za boljši model se je izkazal Mahalonobis, saj Maxent slabo operira s tovrstnimi tipi prostorskih podatkov.
Keywords: alpska fitogeografska regija, dinarska fitogeografska regija, ekološko modeliranje, jelka, klimatske spremembe, potencialna razširjenost, primernost habitata, RCP, sprememba areala
Published: 19.09.2017; Views: 467; Downloads: 193
.pdf Full text (3,79 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica