| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Stiskanje črno- belih slik z algoritmi delitve prostora
Satja Lipuš, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Stiskanje je proces zmanjševanja podatkov v pomnilniškem prostoru. V diplomskem delu predstavimo metodo stiskanja črno-belih slik z uporabo algoritmov, ki delijo prostor. Omejili smo se na sledeče tri metode deljenja prostora: enakomerna mreža, štiriško drevo in Kd drevo. Enakomerna mreža temelji na matematičnem modelu enakomerne kartezične mreže. Medtem, ko štiriško drevo rekurzivno deli prostor v štiri podprostore v obliki štiriškega podatkovnega drevesa, katerega vozlišča prestavljajo nadaljnjo delitev v globino. Kd drevo deli prostor v binarno drevo glede na mediano vrednosti, pri čemer vsako nadaljno rekuzijo izmenjuje dimenzijo delitve. Imenovani algoritmi predstavljajo obliko izgubnega stiskanja z različno učinkovitostjo. V diplomskem delu smo primerjali izgubo podatkov pri stiskanju poljubnih slik s predstavljenimi algoritmi in le to kvantitativno ocenili z uporabo metode povrečne kvadratne napake in strukturne podobnosti. Pri rezultatih smo ugotovili, da je pri delitvi prostora optimalna izbira štiriško drevo.
Keywords: stiskanje, razširjanje, črno-bele slike, delitev prostora, podatkovna drevesa.
Published: 14.01.2020; Views: 544; Downloads: 33
.pdf Full text (697,79 KB)

2.
Preprečevanje prekomernega prileganja pri učenju večplastnih nevronskih mrež
Jan Henčič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava tematiko strojnega učenja s pomočjo uporabe umetnih nevron- skih mrež. Te so po svojih sposobnostih in načinu delovanja zelo podobne delovanju človeških možganov. Imajo sposobnost akumuliranja znanja s tako imenovanim postop- kom ”učenja”, hkrati pa so sposobne to znanje tudi shranjevati. Pravilnost delovanja mrež se s postopkom učenja, ki se ponavlja iterativno, povečuje. Ena izmed glavnih težav pri učenju nevronskih mrež je pojav prekomernega prileganja, ki se kaže v tem, da mreža ne posplošuje dobro iz učne na testno množico vzorcev. Za preprečevanje tega pojava je bilo razvitih več tehnik, katerih uporaba, učinkovitost in primerjava je predmet pričujočega diplomskega dela.
Keywords: Umetna nevronska mreža, Vzvratno razširjanje, Prekomerno prileganje, Regularizacija
Published: 06.10.2017; Views: 928; Downloads: 109
.pdf Full text (2,01 MB)

3.
Razširjanje onesnaževal po rekah
Laura Maleš, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Reke in vodotoki so že od nekdaj človeku predstavljali najdostopnejši primarni vir tako za pitno vodo kot tudi za energijo in razvoj civilizacij. S tehnološkim napredkom smo reke začeli izkoriščati in jih uporabljati tako za transportne sisteme kot za pridobivanje energije. Pri tem smo pozabili na posledice ki se kažejo v onesnaževalcih, ki vstopajo v reko in se po njej razširjajo ter vplivajo na vodni in obrežni ekosistem. Glede na vrsto onesnažila in onesnaženja lahko ukrepamo in s pomočjo scenarijev ekološko katastrofo tudi preprečimo. Reka Drava je v Sloveniji ena izmed vodilnih glede na pridobivanje energije iz vode in uporabi za vsakdanje življenje, zato bi kakršnokoli onesnaženje na reko pustilo bistvene posledice. S pomočjo programa WASP in dostopnih podatkov je tako bilo izvedeno modeliranje kakovosti vode za reko Dravo na podlagi katerega sta se ustvarila dva scenarija. Koncentracija raztopljenega kisika pri merjenju kakovosti vode reke Drave se je tako v obeh scenarijih znižala. V odvisnosti od časa in razdalje na kateri smo meritve izvajali, lahko rečemo, da je reka Drava bila najbolj obremenjena na prvi točki merjenja pri Mariborskem otoku, kjer je bila koncentracija onesnaženja največja, in najmanj obremenjena na merilnem mestu pri Starem mostu v Mariboru , ki je od izvora onesnaženja oddaljeno približno 3,2 kilometra. Velik vpliv na koncentracijo raztopljenega kisika v reki je tako imela temperatura reke Drave, saj se z višanjem temperature koncentracija raztopljenega kisika niža, kar je bilo razvidno tudi iz rezultatov.
Keywords: Reka Drava, reka, onesnaženje reke, onesnaževala v rekah, modeliranje razširjanja onesnaževal po rekah, razširjanje onesnaževal po rekah, WASP, kakovost vode.
Published: 28.08.2017; Views: 886; Downloads: 129
.pdf Full text (1,55 MB)

4.
Aplikacije teorije grafov v komunikacijskih omrežjih
Maja Čevnik, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Dobra komunikacija med enotami omrežja ali med procesorji je bistvenega pomena za dobro delovanje. Veliko problemov povezanih s komunikacijskimi omrežji ali paralelno arhitekturo lahko prenesemo v probleme teorije grafov. Ker je dosti izmed teh problemov NP-težkih, se v tem primeru osredotočamo na reševanje podproblemov, ki jih znamo rešiti v polinomskem času. Eden izmed osnovnih problemov usmerjanja informacij v komunikacijskih omrežjih je problem enovozliščnega razširjanja. To je proces razširjanja informacije iz enega (izvornega) vozlišča do vseh ostalih vozlišč grafa z zaporedjem klicev med sosednjimi vozlišči, pri čemer je potrebno upoštevati pravila enovozliščnega razširjanja. V disertaciji se bomo omejili na problem enovozliščnega razširjanja v $k$-omejenih kaktus grafih, kjer bomo podali algoritem, ki reši problem razširjanja iz izvornega vozlišča v času $O(n log n)$. Podali bomo tudi algoritem, ki s pomočjo rezultatov dobljenih ob računanju časa razširjanja izvornega vozlišča, izračuna čas razširjanja vseh vozlišč grafa s časovno zahtevnostjo $O(n log n)$. Kot stranski produkt bomo podali še shemo razširjanja vseh vozlišč v $k$-omejenem kaktusu in center razširjanja $k$-omejenega kaktus grafa. noindent V drugem delu bomo proučevali Wienerjevo število za usmerjene grafe in omenili povezavo z načrtovanjem optičnih omrežij. Izkaže se, da so usmerjeni grafi z ekstremnim modificiranim Wienerjevim številom optimalna omrežja. Proučevali bomo usmerjene grafe z najmanjšo vrednostjo za eno izmed možnih posplošitev Wienerjevega števila za usmerjene grafe. Za digrafe z lastnostjo enolične najkrajše poti bomo podali minimalne digrafe za $alpha<0$ in $alpha>1$, podali bomo tudi nekaj delnih rezultatov za primer, ko je $0Keywords: enovozliščno razširjanje, kaktus graf, čas razširjanja, shema razširjanja, center razširjanja, Wienerjevo število, usmerjen graf, komunikacijska omrežja, usmerjena komunikacijska omrežja
Published: 13.04.2015; Views: 1136; Downloads: 85
.pdf Full text (567,00 KB)

5.
DIFUZIJA INOVACIJE CAR2GO V SLOVENIJI
Špela Kremzer, 2013, master's thesis

Abstract: Vse več individualnih, družbenih in okoljskih problemov je v današnjem času prispevalo k odkrivanju novih možnosti transporta posameznikov. Pojavile so se tako imenovane nove oblike individualne mobilnosti, kot sta na primer deljenje prevoza in skupna raba avtomobila oziroma car sharing. Obe obliki individualne mobilnosti sta za razliko od na primer tradicionalnega najemna avtomobila relativni novosti na trgu. Nove oblike individualne mobilnosti so se pojavile predvsem zaradi reševanja okoljevarstvenih problemov, kot sta onesnaževanje zraka in pomanjkanje goriv. Veliko podjetij je izkoristilo pojav novih problemov in potreb ter sledilo novim trendom. Z uvedbo novosti, kot je nudenje storitve skupne rabe avtomobila, podjetja niso izkazala zgolj želje po dobičku, ampak tudi inovativnost in usmerjenost k reševanju globalnih problemov. Primer takšnega podjetja je Daimler, proizvajalec avtomobilov in gospodarskih vozil, ki je z uvedbo storitve skupne rabe avtomobila, imenovane car2go, hkrati pripomoglo k trajnostnemu razvoju družbe in povečanju lastnega dobička. V magistrskem delu se ukvarjamo z raziskavo difuzije inovacije car2go v Sloveniji. V prvem, teoretičnem delu magistrskega dela opisujemo teorijo, povezano z raziskovalno tematiko, ki je potrebna za nadaljnjo izvedbo empiričnega dela. V teoretičnem delu opisujemo proces razvoja novih izdelkov, življenjski cikel izdelka, pojem inovacije in inoviranja, življenjski cikel inovacije, difuzijo inovacije, proces uvajanja inovacije, tipe odjemalcev glede na sprejem inovacije in dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje. V drugem, empiričnem delu naloge izvedemo raziskavo o difuziji inovacije car2go v Sloveniji. Najprej opišemo storitve, povezane z mobilnostjo, ki se danes pojavljajo na trgu kot novosti. Nato opišemo dve obliki novosti, in sicer skupno rabo avtomobila in deljenje prevoza. V nadaljevanju se osredotočimo le na skupno rabo avtomobila in na praktičen primer – inovacijo car2go. V empiričnem delu na kratko predstavimo podjetje Daimler, katerega proizvod je omenjena inovacija. V poglavju o raziskavi difuzije inovacije car2go v Sloveniji najprej uporabimo kvalitativni postopek, kjer izvedemo strukturiran intervju z dejanskim uporabnikom inovacije z namenom boljšega razumevanja uporabnikov inovacije, dobiti informacije o dejanski uporabi inovacije in boljše splošne informiranosti o inovaciji. Uporabimo tudi kvantitativni postopek, in sicer metodo strukturiranega spraševanja s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi ugotavljamo, ali bi prebivalci Slovenije, natančneje mest Maribor in Ljubljana, inovacijo car2go sprejeli ali zavračali; ali so Slovenci že seznanjeni z inovacijo skupne rabe avtomobilov; kateri tipi odjemalcev, glede na sprejem novega izdelka, so anketirane osebe; razloge in namen uporabe; pogostost potencialne uporabe inovacije car2go, prebivalci katerega mesta (Maribor ali Ljubljana) bi inovacijo car2go bolje oziroma prej sprejeli ter odvisnost sprejema inovacije car2go od dohodka, izobrazbe in starosti anketiranih. V empiričnem delu prikazujemo in interpretiramo dobljene rezultate anketnega vprašalnika ter preverjamo in prikazujemo rezultate preverjanja zastavljenih hipotez. Ugotovitve so strnjene v zaključnem poglavju.
Keywords: Difuzija inovacije, inovacija, inoviranje, ideja, skupna raba avtomobila, delitev prevoza, individualna mobilnost, car2go, nov izdelek, življenjski cikel izdelka, sprejem, avtomobil, Slovenija, razširjanje, marketing, raziskava.
Published: 13.01.2014; Views: 1749; Downloads: 114
URL Link to full text

6.
Stroj za razširjanje tankostenskih cevi
Denis Krajnc, 2013, master's thesis

Abstract: Namen je bil izdelati stroj za razširjanje tankostenskih cevi na enem koncu po upogibanju. Te cevi so poljubnih dolžin od 1,5 metra do največ 6 metrov. Premeri cevi znašajo 80 mm, 100 mm in 125 mm. Cevi se izdelujejo iz pločevine. Časovni obseg razširjanja ene cevi se spreminja sorazmerno z dolžino cevi. Pri montaži oziroma spajanju cevi, je potrebno na enem koncu cev razširiti, tako da je možna montaža brez orodja. Testirali smo sile med obdelovalnim postopkom razširjanja in izbrali pravo orodje. S programskim orodjem Solidworks smo izdelali model stroja za razširjanje tankostenskih cevi, za katerega smo zapisali tudi program v uporabniškem vmesniku STEP 7 micro/WIN in ga testirali ter predstavili rezultate. Izbrali smo tudi najprimernejše komponente stroja ter jih podrobneje opisali.
Keywords: razširjanje, tankostenske cevi, modeliranje, posebni postopki obdelave, pločevine, orodje za razširjanje, mehatronski sistemi
Published: 21.10.2013; Views: 1553; Downloads: 134
.pdf Full text (6,71 MB)

7.
SIMULACIJA RAZŠIRJANJA ULTRAKRATKIH RADIJSKIH VALOV NA DIGITALNEM MODELU RELIEFA
Simon Caf, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je razvoj aplikacije, ki bo simulirala razširjanje ultrakratkih radijskih valov na digitalnem modelu reliefa. V diplomskem delu na kratko opišemo elektromagnetno valovanje, način razširjanja valov in model ITU. Nato predstavimo algoritme in metode, ki smo jih uporabili pri izrisu digitalnega reliefa. Sledi podrobnejša predstavitev vmesnika in razlaga Bresenhamovega algoritma. Nato še razložimo implementacijo modela ITU in predstavimo rezultate aplikacije.
Keywords: računalniška geometrija, digitalni model reliefa, vidnost, razširjanje elektromagnetnih valov
Published: 25.05.2012; Views: 1955; Downloads: 174
.pdf Full text (2,23 MB)

8.
RAZŠIRJANJE FUNKCIONALNOSTI CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE MS DYNAMICS NAV 2009
Davorin Pandel, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali problematiko prilagajanja celovite informacijske rešitve Microsoft Dynamics NAV 2009. Poleg teoretične opredelitve rešitev ERP in poslovnih procesov kot osrčja poslovanja sodobnih organizacij, je bil glavni cilj prikaz možnosti prilagajanja omenjene rešitve podjetja Microsoft specifičnim potrebam organizacij. Ugotovili smo, da v splošnem za to obstajata dva načina – nastavljanje parametrov in razširjanje obstoječih funkcionalnosti – ter da so med glavnimi kriteriji pri odločanju med njima dobre prakse. Za demonstracijo smo identificirali obstoječ poslovni proces, izdelali predlog izboljšav in razširitev tudi implementirali. Pokazali smo, da mora biti razširjanje obstoječih funkcionalnosti zelo dobro premišljeno, saj lahko sicer izgubimo pridobitve celovite informacijske rešitve.
Keywords: razširjanje celovitih informacijskih rešitev, kadrovski poslovni procesi, dobre prakse, analiza poslovnih procesov, razvoj razširitev, informacijska prenova, reinženiring poslovnih procesov, upravljanje človeškega kapitala
Published: 12.04.2012; Views: 1658; Downloads: 123
.pdf Full text (2,48 MB)

9.
RAZŠIRJANJE PROGRAMSKE KODE IN DATOTEK S POMOČJO PROTOKOLA BITTORRENT
Tomaž Muraus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan problem razširjanja programske kode in datotek na veliko število strežnikov hkrati. Ob enem pa diplomsko delo predstavlja ugotovitve, kako bi obstoječe pristope lahko izboljšali z uporabo protokola BitTorrent. V prvem delu je opisan sam problem razširjanja datotek na veliko število strežnikov in trenutno najbolj pogosto uporabljena pristopa njegovega reševanja. Prvi pristop temelji na uporabi protokola HTTP, drugi pa na uporabi sistema za verzioniranje Git. V jedru dela je predstavljen sam protokol BitTorrent. Sledi kratek opis nitnega in asinhronega pristopa pri izdelavi aplikacij, uporaba JavaScript-a na strežniku in predstavitev platforme Node.js, v kateri je tudi izdelan prototip rešitve. Na koncu je še predstavljen sam prototip sledilnika in različne možnosti za izboljšave.
Keywords: bittorrent, distribucija datotek, razširjanje datotek, nodejs, javascript
Published: 12.09.2011; Views: 1506; Downloads: 157
.pdf Full text (690,88 KB)

10.
POLOŽAJNO VODENJE ROBOTSKEGA MEHANIZMA S PIEZOELEKTRIČNIMI AKTUATORJI
Jure Čas, 2011, dissertation

Abstract: V disertaciji je predstavljeno modeliranje, izdelava in položajno vodenje ravninskega robotskega mehanizma s piezoelektričnimi aktuatorji. Robotski mehanizem je sestavljen iz steklenega ogrodja in dveh piezoelektričnih aktuatorjev. Sprememba dolžine piezoelektričnih aktuatorjev se preko steklenega ogrodja z vgrajenim prestavnim razmerjem prenaša na vrh robotskega mehanizma, kjer predstavlja njegov delovni pomik. Velikost robotskega mehanizma je približno 40x40 milimetrov, velikost delovne ravnine pa je približno 25x25 mikrometrov. Z uporabo piezoelektričnih aktuatorjev je vrh robotskega mehanizma mogoče pozicionirati s pod-mikrometrsko natančnostjo. Kakorkoli, zaradi nelinearnega histereznega pojava v piezoelektričnih aktuatorjih je takšno natančnost brez ustreznih metod za položajno vodenje nemogoče zagotoviti. Zaradi tega je bil zasnovan in implementiran sistem za položajno vodenje robotskega mehanizma, ki vključuje napetostne ojačevalnike za napajanje piezoelektričnih aktuatorjev, merilno opremo za meritev dejanskega položaja vrha robotskega mehanizma in kontrolno-procesno enoto s programsko opremo na kateri se izvajajo algoritmi oziroma metode za položajno vodenje. Uporaba tradicionalnih metod vodenja, kot je PI regulator, pri položajnem vodenju vrha robotskega mehanizma zaradi nelinearnosti proge ne daje povsem zadovoljivih rezultatov. Zaradi tega smo za ocenitev in kompenzacijo nelinearnosti na progi (predvsem histereze v piezoelektričnih aktuatorjih) uporabili usmerjene nevronske mreže, ki so znane kot univerzalno orodje za ocenitev in kompenzacijo nelinearnih pojavov. Eksperimentalni rezultati, ki so bili pridobljeni na realnem robotskem mehanizmu, potrjujejo, da je z uporabo nevronskih mrež mogoče izboljšati rezultate tradicionalnih metod vodenja tako pri položajnem vodenju vrha robotskega mehanizma v odprti zanki kot tudi v zaprti zanki.
Keywords: piezoelektrični mehanizem, položajno vodenje, nelinearni sistem, histereze, usmerjene nevronske mreže, vzvratno razširjanje
Published: 04.05.2011; Views: 2035; Downloads: 154
.pdf Full text (4,90 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica