| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Posebnosti računovodenja v zdravstvenih ustanovah na primeru ukc maribor
Teja Petrič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Javni zavodi so v Sloveniji najbolj tipična organizacijska oblika, s pomočjo katere se izvajajo družbene dejavnosti, tako tisti del, ki pomeni javno službo, kot tudi tisti del, ki pomeni ponudbo na trgu. Izvajajo dejavnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti in na ta način pomembno vplivajo na kakovost življenja prebivalcev (Kamnar, 1999, str. 10). Osnovne naloge računovodenja so enake v vsaki organizaciji, ne glede na to, ali je ta del zasebnega ali javnega sektorja. V delu diplomskega projekta se osredotočimo na javni zavod, ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, in predstavimo posebnosti njegovega računovodenja skozi vse štiri funkcije računovodstva.
Keywords: zdravstveni zavod, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje, knjigovodenje, računovodenje
Published: 06.09.2021; Views: 147; Downloads: 20
.pdf Full text (4,28 MB)

2.
Zakaj se pri predračunavanju ne lažemo?
Anže Kokol, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Računovodsko predračunavanje je eden izmed najmočnejših inštrumentov menedžmenta pri nadziranju poslovanja podjetja, vendar ga zaposleni, ki predračune pripravljajo, lahko izigravajo. To seveda povečuje možnost namernih napak in omejuje učinkovitost uporabe predračunov za nadzor. Vendar raziskave na tem področju kažejo, da je izigravanje pri pripravi predračunov omejeno z dovzetnostjo zaposlenih za socialne norme. Poznavanje takšnega pojava bi lahko pomagalo menedžerjem pri nadzoru procesa predračunavanja. Sedanji pristopi nadzora so namreč pogosto togi in velikokrat omejujejo uporabnost predračunov, s tem pa tudi zmanjšujejo uspešnost poslovanja podjetja. Nov pristop s pomočjo merjenja in poznavanja psihološkega profila zaposlenih bi menedžerjem omogočil lažje določanje potrebnih kontrol, kar bi lahko povečalo uspešnost podjetja. Diplomsko delo v veliki meri temelji na raziskavi, objavljeni v reviji Management accounting reserch, z naslovom Why don't people lie? Negative affect intensity and preferences for honesty. V raziskavi avtorji Bay, A., Douthit, J., in Fulmer, B., ta pojav poimenujejo dovzetnost za resnico.
Keywords: Računovodsko predračunavanje, resnica, socialne norme.
Published: 06.12.2019; Views: 421; Downloads: 58
.pdf Full text (698,53 KB)

3.
Računovodsko predračunavanje
Mario Krajnc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Računovodsko predračunavanje je ena od štirih računovodskih funkcij. S to funkcijo si podjetje omogoči vpogled v prihodnje delovanje, vendar je veliko podjetij ne izvaja, ker se jim zdi to zapravljanje časa ali ker preprosto nimajo dovolj časa in kadra za izvedbo predračunskega procesa. Ta problem smo analizirali in proučili v podjetju Tlakovci Podlesnik, d. o. o., in hitro ugotovili, da to podjetje tega procesa ne izvaja. Posledično smo se odločili za izvedbo celostnega predračuna podjetja, ki smo ga podkrepili s predhodno predstavljeno teorijo o računovodskem predračunavanju. Pri sami izvedbi smo uporabili metodiko rastočega predračunavanja, ki je dovolj dobra za prikaz predračunavanja v podjetju, ki se je s tem srečalo prvič. Na osnovi te metodike smo izdelali nekaj delnih predračunov in temeljne predračunske računovodske izkaze. S celostnim predračunom omenjenega podjetja in s teoretičnimi spoznanji smo želeli predračunavanje približati podjetju, saj lahko ima to pomembno vlogo pri nadaljnjem poslovanju in sprejemanju določenih odločitev ter pri zastavljanju ciljev za prihodnje poslovno leto.
Keywords: računovodsko predračunavanje, rastoče predračunavanje, celostni predračun podjetja, temeljni predračunski računovodski izkazi
Published: 19.11.2018; Views: 985; Downloads: 206
.pdf Full text (1,59 MB)

4.
IZDELAVA PREDRAČUNSKIH TEMELJNIH IZKAZOV ZA GRADBENO PODJETJE X
Sandra Pančić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Računovodsko predračunavanje je računovodska funkcija, ki je usmerjena v pripravo nadrobnih predračunov in predračunskih temeljnih računovodskih izkazov. Predračuni so namenjeni predvsem notranjim uporabnikom za kakšne poslovne odločitve v podjetju. V diplomski nalogi smo predstavili računovodsko predračunavanje in temelje pojme računovodskega predračunavanja. Proučili smo metodike računovodskega predračunavanja, in predstavili tudi podlage, ki jih potrebujemo pri izdelavi predračunov. Za podjetje X smo najprej predstavili značilnosti njegovega poslovanja, njegove cilje in strategije. Za izdelavo predračunov smo izbrali metodo gibljivega predračunavanja, ki smo jo povezali z rastočo metodiko predračunavanja. Zato smo razčlenili celotne stroške v podjetju na stalne in spremenljive. Na koncu smo izdelali Izdelali smo vse tri predračunske izkaze predračunski izkaz poslovnega izida, predračunsko bilanco stanja in predračunski izkaz denarnih tokov.
Keywords: računovodsko predračunavanje, predračunski temeljni izkazi, predračunski poslovni izid, predračunska bilanca stanja, predračunski denarni tok.
Published: 22.09.2016; Views: 591; Downloads: 119
.pdf Full text (1,08 MB)

5.
RAČUNOVODSTVO GOSPODINJSTEV - PRIMER GOSPODINJSTEV SUBVENCIONIRANO SAMOZAPOSLENIH PODJETNIKOV V SLOVENIJI
Damjana Rant, 2016, master's thesis

Abstract: V vsakdanjem življenju porabljanje in služenje sredstev večinoma poteka avtomatizirano. Vsak dan opravljamo naloge, ki smo jih opravljali že prejšnji dan in kupujemo tisto, kar potrebujemo za vsakdanje življenje. Pri tem naj bi se po klasični ekonomski teoriji obnašali racionalno. Racionalnost, katere pomembno orodje je dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodenje, je po Webru zaslužna za napredek in razvoj modernega kapitalizma. Gospodarski in družbeni napredek pa je glede na empirične raziskave podjetništva neposredna posledica delovanja podjetnikov. Predmet preučevanja tega magistrskega dela je računovodenje v gospodinjstvih. Osnovna enota preučevanja v tem delu je gospodinjstvo, saj je celotno delo namenjeno preučevanju posebnostim gospodarjenja in računovodstva v njem. V tem delu smo najprej opredelili gospodarjenje in računovodenje v gospodinjstvih ter pregledno predstavili izbrane primere instruktivne literature na temo računovodenja v gospodinjstvih ter raziskave, ki so bile opravljene na to temo. V nadaljevanju smo raziskovali, kaj od navedenega bi bilo mogoče najti tudi v Sloveniji. Teoretični del magistrskega dela smo zaokrožili z bistvenimi poudarki opredelitev podjetništva. Posebej smo izpostavili samozaposlitveno podjetništvo, ki ga spodbuja tudi socialna politika Evropske Unije s subvencioniranjem samozaposlitvenega podjetništva. V drugem, empiričnem delu, smo z empirično raziskavo skušali najti razlike v praksi računovodenja v gospodinjstvih uspešno in neuspešno samozaposlenih podjetnikov – prejemnikov subvencije za samozaposlitev. Pri zasnovi raziskave smo izhajali iz vedenja, da je sposobnost preživetja novoustanovljenega podjetja, ki posluje v konkurenčnem tržnem okolju, odločilno odvisna od tega, ali je sposobno ustvarjati tolikšen dobiček, da ta zadošča za izplačilo ustreznih povračil lastnikom (v našem primeru samozaposlenim prejemnikom subvencije za samozaposlitev) in za financiranje razvoja podjetja. Kljub temu, da naših hipotez z raziskavo nismo mogli potrditi, smo z empirično raziskavo pridobili dragocene podatke o računovodski dejavnosti v gospodinjstvih slovenskih prejemnikov subvencije za samozaposlitev ter podatke o njihovem odnosu do računovodenja. V Sloveniji računovodstvo v gospodinjstvih še ni bilo predmet empiričnih raziskav. Raziskava v tem delu je tudi prva nasploh, ki empirično preučuje računovodsko dejavnost v gospodinjstvih samozaposlenih podjetnikov ter se tako uvršča tudi med podjetniške raziskave.
Keywords: računovodenje v gospodinjstvih, predračunavanje v gospodinjstvih, računovodsko evidentiranje v gospodinjstvih, odločanje v gospodinjstvih, računovodsko preučevanje v gospodinjstvih, zgodovina računovodstva, gospodinjstvo, Slovenija, samozaposlovanje, podjetništvo, subvencija, spodbujanje podjetništva, subvencionirano podjetništvo, podjetniška politika, tehnike računovodenja v gospodinjstvih, računovodenje v gospodinjstvih s pomočjo pisemskih ovojnic, kartični sistem računovodenja v gospodinjstvih
Published: 01.08.2016; Views: 900; Downloads: 95
.pdf Full text (5,29 MB)

6.
VZPOSTAVITEV RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA RAČUNOVODSKEGA PREDRAČUNAVANJA POSLOVNEGA IZIDA TURISTIČNEGA PROIZVODA V TURISTIČNI AGENCIJI X
Nataša Glazer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Računovodsko predračunavanje je dandanes temeljni sestavni del računovodenja v vsaki organizaciji, ki želi dosegati dobre rezultate, se hitro prilagajati spremembam na trgu, biti korak pred konkurenco in sprejemati prave poslovne odločitve ob pravem času za dolgoročni razvoj in obstoj organizacije. Poznamo tradicionalne in novejše metode predračunavanja. Zelo pomembno je, da vsako podjetje izbere pravo v svojem okolju, ki bo nepogrešljivo orodje managerjem na najvišji in najnižji ravni. Vendar je pot do dobro organiziranega računovodskega predračunavanja dolga, polna medsebojnega usklajevanja. S pomočjo sodobne tehnologije lahko izdelamo dober informacijski sistem, ki bo v povezavi z ostalimi službami v podjetju vzpostavil in podprl računovodsko predračunavanje v celotnem podjetju. V nalogi smo pripravili programske definicije za predračunavanje v določenem delu podjetja – marketingu in v določenem delu poslovnega procesa, ki bo v povezavi z računovodstvom osnova za vzpostavitev in izdelavo računalniško podprtega računovodskega predračunavanja poslovnega izida turističnih proizvodov. Našim managerjem bo takšno predračunavanje zagotovilo hitre in natančne informacije, na osnovi katerih se bodo lahko pravočasno in pravilno odločali in sprejeli prave odločitve v tem delu poslovanja, ki ima pomemben vpliv na celotno poslovanje organizacije.
Keywords: računovodsko predračunavanje, turistična dejavnost, turistični proizvod, prodajna cena, počitnice z lastnim prevozom, počitnice z organiziranim letalskim prevozom, poslovni izid, razlika v ceni, konkurenca.
Published: 24.03.2014; Views: 855; Downloads: 123
.pdf Full text (286,11 KB)

7.
RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE V SPLOŠNI KNJIŽNICI LJUTOMER
Iris Veselko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javnih služb. Njihovo delovanje ureja Zakon o zavodih. Cilj javnih zavodov ni pridobivanje dobička. Morebitni presežek, ki ga dosežejo porabijo za razvoj in opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Javni zavodi so financirani s strani državnega ali občinskega proračuna. V diplomski nalogi obravnavamo računovodsko predračunavanje v javnem zavodu. V prvem delu naloge je podrobneje opredeljen sistem in financiranje javnih zavodov ter predstavitev računovodskega predračunavanja. V nalogi predstavimo, da je predračun eno izmed glavnih orodij, ki so nam v pomoč pri obvladovanju stroškov. Na podlagi tega lahko izdelamo finančni načrt, ki je v bistvu načrt prihodkov in odhodkov. Priprava in sprejem finančnega načrta je zakonsko predpisan, zato postaja računovodsko predračunavanje vse bolj pomembno. Zakonsko je predpisano tudi spremljanje uresničenega finančnega načrta. Diplomsko nalogo zaključimo z analizo računovodskega predračunavanja v Splošni knjižnici Ljutomer, kjer določimo metodo predračunavanja v omenjenem zavodu, njihov način dela ter predstavimo dokumente in poročila, katere uporabljajo pri uresničevanju predvidenih načrtovanj.
Keywords: javni zavod, računovodsko predračunavanje, finančni načrt, prihodki, odhodki.
Published: 15.07.2013; Views: 860; Downloads: 152
.pdf Full text (1,32 MB)

8.
POSEBNOSTI ORGANIZIRANOSTI RAČUNOVODSTVA V DRUŽINSKEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA "X"
Karmen Žibrat, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja so v svetu in v Sloveniji, ena izmed temeljnih oblik podjetništva. Od drugih podjetij se razlikujejo po svojih značilnih lastnostih, iz katerih izhajajo številne prednosti in slabosti. V vsakem podjetju je računovodstvo temeljna informacijska dejavnost, s katero odgovorni v podjetju pridobijo pomembne informacije za upravljanje podjetja. Uspešnost in učinkovitost računovodstva, pa je odvisna od same organiziranosti vseh štirih računovodskih funkcij: knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja. Organiziranje računovodstva v družinskem podjetju pa se razlikuje od organiziranja računovodstva drugih podjetij. Do razlik prihaja predvsem zaradi čustvene povezanosti med podjetjem in družinskimi člani, kar vpliva na sprejemanje odločitev in posledično tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Primer družinskega podjetja »X« potrjuje, da so v mnogih pogledih družinska podjetja različna od drugih nedružinskih podjetij. Organizacija računovodstva je drugačna kot v večjih nedružinskih podjetjih. V računovodstvu podjetja »X« se pojavljajo pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti, da bo računovodstvo bolj učinkovito. Z bolj kakovostnimi informacijami bo podjetje sprejemalo boljše odločitve in bo uspešneje delovalo tudi na tržišču.
Keywords: Družinsko podjetje, majhno podjetje, računovodstvo, organiziranost, knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje, računovodsko informiranje.
Published: 24.01.2012; Views: 1851; Downloads: 260
.pdf Full text (621,31 KB)

9.
PRESOJA ORGANIZIRANOSTI RAČUNOVODENJA ZALOG V TRGOVINSKEM PODJETJU
Mojca Dacinger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava presojo organiziranosti računovodenja zalog v trgovinskem podjetju X. Računovodstvo lahko opravlja svoje funkcije le, če je ustrezno organizirano. Od organiziranosti je namreč odvisno, ali bodo računovodske informacije uporabne za notranje in zunanje uporabnike, torej, ali bodo kakovostne, relevantne, zanesljive, primerljive in razumljive. V raziskavi sem podala pregled veljavne zakonodaje, ki jo mora trgovinsko podjetje pri svojem delu upoštevati. Predstavljena je organiziranost računovodstva trgovskega blaga v trgovinskih podjetjih in sestavnih delov (knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja). Ugotavljam, da je v proučevanem podjetju računovodsko nadziranje dobro organizirano, računovodsko predračunavanje in računovodsko analiziranje pa imata določene pomanjkljivosti. Ugotovljene pomanjkljivosti so dopolnjene s predlogi za njihovo odpravo. Proučevano podjetje X je usmerjeno v trgovinsko dejavnost, zato večji del kratkoročnih sredstev predstavljajo zaloge trgovskega blaga. Zaloge potrebuje zaradi neprekinjenega toka poslovanja in redne preskrbe tržišča. Zaloge predstavljajo velik segment investiranega kapitala. Ugotovljene so pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem zalog, ki pa sem jih dopolnila s predlogi za odpravo.
Keywords: zaloge, organiziranje računovodstva, računovodske funkcije, računovodsko predračunavanje, računovodsko analiziranje, računovodsko nadziranje, knjigovodstvo, trgovinsko podjetje
Published: 11.07.2011; Views: 1641; Downloads: 186
.pdf Full text (364,11 KB)

10.
PRENOVA IN PONOVNO UVAJANJE SKUPINE IZDELKOV NA TRG
Barbara Javornik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Boj za obstanek na trgu je iz dneva v dan ostrejši. Strokovnjaki neprestano razmišljajo, kako biti drugačen in boljši. Kozmetična industrija predstavlja na trgu monopolistično konkurenco. Istovrstni izdelki pridejo v ospredje s trženjskimi aktivnostmi ter tako prevladajo trgu. V diplomskem delu sem želela ta proces prenove in ponovnega uvajanja izdelkov na trg prikazati teoretično in praktično na konkretnem primeru skupine izdelkov Mandelj podjetja Kozmetika Afrodita, d.o.o.. Vsaka stopnja prenavljanja in uvajanja mora biti skrbno načrtovana, izvedena in nadzorovana. Vsaka, še tako majhna napaka je lahko usodna za uspešnost skupine izdelkov in nenazadnje tudi za uspešnost celotnega podjetja. Na začetku diplomskega dela sem opredelila ključne cilje, si postavila omejitve ter osnovne trditve dela. V prvem delu sem obrazložila pojem, kaj nov izdelek sploh je, njegov pomen, posvetila sem se življenjskem ciklu izdelka, teoretično sem predstavila proces razvijanja, testiranja in uvajanja izdelkov, predstavila sem trženjske aktivnosti ter preučila predračunavanje finančne uspešnosti uvajanja prenovljene skupine izdelkov na trg. Drug del diplomskega dela pa je namenjen praktični predstavitvi že prej ugotovljenega v teoretičnem delu. Izdelki in storitve niso večni. Porabniki stremijo k drugačnemu in boljšemu. Zato je pomembno prepoznati, kdaj izdelek ali storitev ne zadovoljuje več potreb ter nazaduje v prodanih količinah. Pravočasno zaznana stopnja zrelosti da podjetju še nekoliko časa, da razmisli, kaj bo z obstoječim izdelkom storilo. Lahko ga popolnoma ukine s trga ali pa temeljito razmisli, kaj na izdelku ali storitvi izboljšati in to ponovno ponuditi porabnikom. Vsekakor je prenova izdelka cenovno ugodnejša kot razvoj popolnoma novega izdelka. Za uspešen izdelek je potrebno dobro poznati porabnike, njihove navade ter potrebe. Na osnovi analize, kaj le-ti potrebujejo in želijo, strokovnjaki izdelajo prototip izdelka. Ciljna skupina ta izdelek uporabi ter poda konkretne predloge izboljšave. Končni izdelek je plod premišljenega dela mnogih strokovnjakov, ki dodelajo vsako podrobnost v kakovosti, obliki, embalaži, funkcionalnosti in mnogih drugih lastnostih izdelka. Za izvedbo trženjskih aktivnosti je potrebno dobro poznavanje ciljne skupine. Le-ta nam pove, na kakšen način porabniku približati izdelek, ki ga še ne pozna, kje ga oglaševati, kako prilagoditi osebno prodajo ter kako pospešiti prodajo. Nekoliko olajšano delo imamo pri prenovljenih izdelkih, kjer deloma že poznamo ciljno skupino. Pomemben dejavnik prenove skupine izdelkov so tudi stroški, ki z njim nastanejo ter bodoči prihodki, ki bodo ustvarjeni z izdelki. Poslovni izid v prvih obdobjih že uvedene skupine izdelkov na trg ne more pokazati pozitivnih rezultatov, saj stroški razvoja in prenove zahtevajo ogromna sredstva. Skupina petih izdelkov Mandelj je uspešno prestala vse prej navedene stopnje procesa. Podjetje ima lastni razvojni oddelek, ki je strukturo izdelkov izboljšala. Prav tako je grafična podoba embalaže delo lastnega kadra podjetja. Stroški so zato nekoliko nižji, kot bi bili, če bi vse te procese izvajalo zunanje podjetje. Trženjske aktivnosti so pritegnile pozornost kupcev, kakovost izdelkov pa je iz njih naredila zveste porabnike. Izdelki še dandanes zadovoljujejo potrebe porabnikov, ko pa bo prodaja začela stagnirati, pa bo spet napočil čas za temeljit premislek o nadaljnjih možnostih. V diplomskem delu sem prvo in tretjo trditev potrdila, drugo pa ovrgla. Kot prvo trditev sem si postavila, da podjetje sledi trendom. Veliko novih in predvsem uspešnih izdelkov na trgu v zelo kratkem času to potrjuje. Druga trditev, da podjetje ne opravi tržnih raziskav, ne drži. Vsi izdelki, ki ugledajo luč trga, so plod temeljitih raziskav in na podlagi tega strokovno nadzorovanega procesa prenove in uvajanja na trg. Prav tako so opredelili ciljno skupino, pripravili načrt prodaje ter izdelali načrt trženjskih aktivnosti. Žal nisem dobila celotnega vpogleda v predrač
Keywords: Nov izdelek, razvoj izdelka, življenjski cikel izdelka, trženjske aktivnosti ob uvajanju izdelka na trg, računovodsko predračunavanje uspešnosti izdelka.
Published: 18.11.2010; Views: 2144; Downloads: 293
.pdf Full text (2,25 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica