| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 56
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Spremljanje uspešnosti poslovanja na osnovi računovodskih informacij
Maruša Bizjak Ferjan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena uspešnost, opredeljene so računovodske informacije, ki jih prikazujejo računovodski izkazi in ki so pomembne za spremljanje uspešnosti s kazalniki. Sledi še analiza računovodskih poročil podjetja Elmont Bled, d. d., ter analiza bilanc podjetja s kazalniki v obdobju od leta 2015 do 2018. Postavili smo si dve vprašanji raziskave, in sicer kakšne so bile vrednosti kazalcev in kazalnikov podjetja Elmont v obdobju od leta 2015 do leta 2018 ter ali je bilo podjetje v tem obdobju uspešno. Za analizo uspešnosti s kazalci in kazalniki smo uporabili javne podatke, objavljene na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve, na podlagi katerih smo z izračuni posameznih kazalnikov in kazalcev ugotovili, kakšna so razmerja med posameznimi gospodarskimi kategorijami in na podlagi tega presodili, ali je podjetje uspešno. Prispevek naloge k izboljšanju situacije je to, da bo na primeru podjetja opisano, kakšne koristi prinaša podjetju spremljanje računovodskih informacij.
Keywords: uspešnost poslovanja, računovodske informacije, računovodski kazalniki, računovodska poročila
Published: 03.11.2020; Views: 115; Downloads: 36
.pdf Full text (1,30 MB)

2.
Finančna kriza in uspešnost poslovanja računovodskih servisov v Sloveniji
Katja Pustatičnik, 2018, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil raziskati spreminjanje števila računovodskih servisov v Sloveniji v dveh štiriletnih obdobjih pred in po nastopu krize, ter analizirati uspešnost poslovanja na vzorcu naključno izbranih računovodskih servisov v obeh obdobjih. V teoretičnem delu magistrske naloge je bil proučen pojem krize, vpliv krize na globalni in regionalni ravni ter posreden vpliv krize na sektor računovodske dejavnosti. Magistrska naloga v raziskovalnem delu na podlagi prvo zastavljene hipoteze spremlja spreminjanje števila računovodskih servisov v štiriletnem obdobju pred začetkom krize (2004-2007) in v štiriletnem obdobju po nastopu krize (2010-2013). Kot osnova za analiziranje podatkov sta bili izbrani podatkovni bazi AJPES in SURS. V nadaljevanju magistrska naloga analizira uspešnost poslovanja šestdesetih naključno izbranih računovodskih servisov v Sloveniji. Preverjanje druge hipoteze magistrske naloge je temeljilo na podlagi izračuna šestih računovodskih kazalnikov, ki prikazujejo poslovanje izbranih slovenskih računovodskih servisov v obdobju pred in po nastopu svetovne krize. Za posamezni računovodski servis so bili izračunani računovodski kazalniki, in sicer za štiri letno obdobje pred in štiriletno obdobje po nastopu krize. Računovodski kazalniki, ki so bili izbrani za analiziranje poslovanja, so bili naslednji: celotna gospodarnost, donosnost sredstev, donosnost kapitala, dobičkonosnost poslovnih prihodkov, prihodki na zaposlenega in EBIT. Na podlagi celotnega vzorca naključno izbranih računovodskih servisov so bili izračunani povprečni računovodski kazalniki vseh računovodskih servisov za obdobje pred in po nastopu krize. Drugo zastavljena hipoteza je bila preverjena s pomočjo neparametričnega Mann-Whitney-jevega U-testa, ki je pokazal, da je pri vseh izračunanih kazalnikih prišlo do statističnih razlik, saj je absolutna vrednost »z« pri vseh kazalnikih, večja od ±1,96 in stopnja značilnosti pri vseh kazalnikih manjša od 0,05. Torej lahko s 95 % verjetnostjo trdimo, da je prišlo do statistično pomembnih razlik pri vseh kazalnikih glede na obdobje pred in po nastopu krize. Na podlagi ugotovitev iz raziskave je bilo nato ugotovljeno, da je pri celotni gospodarnosti, donosnosti sredstev, donosnosti kapitala in dobičkonosnosti poslovnih prihodkov prišlo po nastopu krize do zmanjšanja, medtem ko sta kazalnika prihodki na zaposlenega in EBIT po nastopu krize zrasla. Ugotovljeno je bilo, da se je število računovodskih servisov po nastopu krize povečalo, zaradi česar je potrebno področje računovodstva bolje regulirati. Po drugi strani se je uspešnost računovodskih servisov v večini le-teh na podlagi izbranih kazalnikov poslabšala. Za povečanje uspešnosti je potrebno večjo pozornost nameniti izobraževanju, oglaševanju in vložku v digitalizacijo.
Keywords: računovodski servis, računovodstvo, kriza, računovodski kazalniki
Published: 23.02.2018; Views: 850; Downloads: 152
.pdf Full text (2,98 MB)

3.
Analiza uspešnosti poslovanja izbranih družb znotraj skupine HSE d.o.o. za obdobje od leta 2009 - 2013
Viktorija Gavez, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu je predstavljena finančna analiza uspešnosti poslovanja izbranih slovenskih elektrarn za obdobje od leta 2009 do leta 2013. V analizo so bile vključene Dravske elektrarne Maribor, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna Trbovlje. Vse elektrarne spadajo v skupino Holding slovenskih elektrarn d.o.o. Vsebina diplomskega projekta je razdeljena na štiri večja poglavja: analizo aktivne strani bilance stanja oz. naložbenja, analizo pasivne strani bilance stanja oz. financiranja, analizo vodoravnega finančnega ustroja oz. proučevanje harmonije med sredstvi in obveznostmi ter analizo učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, s poudarkom na slednjem. Ugotovitve v diplomskem projektu se nanašajo predvsem na primerjavo uspešnosti podjetij na posameznih področjih. Glede na pridobljene rezultate, bi lahko izmed izbranih podjetij med uspešnejša uvrstili Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in Hidroelektrarne na Spodnji Savi.
Keywords: finančna analiza, analiza učinkovitosti in uspešnosti, računovodski kazalniki, slovenski proizvajalci električne energije
Published: 10.08.2017; Views: 669; Downloads: 113
.pdf Full text (112,75 MB)

4.
ANALIZA POSLOVNE USPEŠNOSTI DIMNIKARSKIH PODJETIJ IN NJENA PRIMERJAVA S POSLVONO USPEŠNOSTJO PODJETIJ V DEJAVNOSTI INŠTALIRANJA VODOVODNIH, PLINSKIH IN POGREVALNIH NAPRAV
Tanja Petek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Na začetku svojega diplomskega projekta sem opredelila osnovne pojme, kot so opredelitev računovodskih izkazov, kaj je poslovna uspešnost, kaj pomeni beseda kazalnik, proučevanje poslovne uspešnosti, in katera so merila za uspešnost poslovanja. Predstavila sem, katere kazalnike uporabljamo za proučevanje poslovne uspešnosti. Nato pa sledi izračun kazalnikov primerjav podjetij v dveh dejavnostih – dejavnost inštaliranja vodovodnih, plinskih in pogrevalnih naprav ter dejavnost dimnikarskih podjetij. Najprej sta na kratko predstavljeni obe dejavnosti, kaj delata oz. s čim se ukvarjata. Zanimivo je, da dimnikarska podjetja delujejo na način koncesije oziroma monopola na tržišču, medtem ko so podjetja v dejavnosti inštaliranja vodovodnih, plinskih in pogrevalnih naprav v prosti konkurenci. Nato sem teoretično opisala vse kazalnike, ki sem jih izračunala za poslovno uspešnost. Kazalniki poslovne uspešnosti, kot so opredeljeni v Slovenskih računovodskih standardih: kazalniki stanja financiranja, kazalniki stanja investiranja, kazalniki plačilne sposobnosti, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dobičkonosnosti in denarna tokovnost. Ugotovila, sem, da imata obe dejavnosti skoraj enako visoke kazalnike glede na različnost dejavnosti, do velikih razlik pride edino pri kazalnikih denarne tokovnosti.
Keywords: računovodski kazalniki, računovodski izkazi
Published: 10.11.2016; Views: 649; Downloads: 84
.pdf Full text (733,96 KB)

5.
ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV DVEH ZAVODOV UKC MARIBOR IN UKC LJUBLJANA
Martina Trunk, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Na začetku diplomskega seminarja sem na splošno predstavila javne zavode, ustanovitev njihovo dejavnost in financiranje, posebnosti na področju računovodenja in računovodske izkaze, ki jih zavod sestavlja. V diplomskem seminarju sem proučevala uspešnost in učinkovitost dveh slovenskih bolnišnic, to sta UKC Ljubljana in UKC Maribor. Na podlagi bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sem izpeljala analizo ter presodila, kateri izmed njiju je uspešnejši. S pomočjo podatkov iz računovodskih izkazov sem lahko uspešnost in učinkovitost javnih zavodov presodila na podlagi računovodskih kazalnikov, ki so omogočili podrobnejšo analizo poslovanja. V diplomskem seminarju so bili uporabljeni podatki iz letnih poslovnih poročil obeh zavodov za obdobje 2011, 2012, 2013 in 2014.
Keywords: Javni zavod, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, računovodski kazalniki.
Published: 27.10.2015; Views: 1164; Downloads: 272
.pdf Full text (5,39 MB)

6.
Uporabnost javno dostopnih podatkov pri prepoznavanju tveganosti poslovnih subjektov
Marko Štrigl, 2015, master's thesis

Abstract: Presojanje tveganosti poslovnih subjektov predstavlja enega ključnih procesov v vsakem podjetju. V magistrskem delu je predstavljena tako teoretična kot tudi praktična razlaga, kako se presojanja tveganosti poslovnih subjektov lotiti. Predstavili in preučili smo področje insolventnosti v Sloveniji in EU, kjer smo ugotovili, da število postopkov zaradi insolventnosti v EU še vedno narašča. Je pa dejstvo, da je stopnja rasti števila postopkov zaradi insolventnosti bistveno nižja v zahodni kot v srednji in (jugo)vzhodni Evropi. Slovenija je v stopnji rasti števila postopkov zaradi insolventnosti pri samem vrhu in iz zadnjih razpoložljivih podatkov se rast (žal) še vedno nadaljuje. Preučili smo tudi področje plačilne discipline v Sloveniji in EU, kjer smo ugotovili, da je plačilna disciplina še vedno zelo pereč problem. Kot pri insolvenčnih postopkih, je tudi na področju plačilne discipline bistveno boljše v zahodni Evropi kot v srednji in (jugo)vzhodni Evropi. Slovenija je pri plačilni disciplini pri samem repu držav EU, managerji slovenskih podjetij pa boljše plačilne discipline ne pričakujejo niti v bližnji prihodnosti. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili tradicionalne metode za presojanje tveganosti podjetij. Pri tem smo največ pozornosti namenili kazalnikom poslovanja in informacijam, ki jih iz le-teh lahko razberemo. Predstavili smo tudi moderne metode presojanja tveganosti poslovnih subjektov. Tako smo opisali nekatere znane modele in metode presojanja tveganosti poslovnih subjektov. Posvetili smo se tudi oblikam zavarovanja terjatev in nekatere najbolj poznane oblike tudi predstavili. Za potrebe praktičnega dela magistrskega dela smo celovito preučili vse v Sloveniji javno dostopne podatke o poslovnih subjektih in pri vsakem javno dostopnem podatku poudarili dodano vrednost in potencialne pomanjkljivosti. Opozorili smo na pasti v računovodskih izkazih ter predstavili, na kakšen način prepoznati prevrednotene postavke in le-te ustrezno izločiti iz računovodskih izkazov. V praktičnem delu smo na podlagi javno dostopnih podatkov opravili analizo 10-ih izbranih podjetij ter po naši oceni dokazali, da bi upniki že veliko časa pred pričetkom postopkov zaradi insolventnosti v preučevanih podjetjih lahko ugotovili, da bodo dotična podjetja postala insolventna. Pri vseh preučevanih podjetjih smo ocenili, da velik del krivde za ne-poplačilo terjatev nosijo tudi upniki, ki se pri poslovanju s tveganimi podjetji niso ustrezno zavarovali. Na podlagi celovite analize smo v sklepu magistrskega dela predlagali nekatere ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja. Prav tako smo potrdili v uvodu magistrskega dela postavljeni hipotezi.
Keywords: tveganost podjetij, plačilna disciplina, insolventnost, kazalniki poslovanja, modeli za presojanje tveganosti podjetij, boniteta, računovodski izkazi
Published: 30.06.2015; Views: 682; Downloads: 144
.pdf Full text (1,82 MB)

7.
POSLOVNOIZIDNI TOKOVI SONČNE ELEKTRARNE SAGAJ
Tina Štremfelj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ugotavljamo, da je vse več investitorjev, ki se odločajo za naložbeni projekt izgradnje lastne sončne elektrarne. Pri tem nastanejo tako prihodki kot tudi odhodki. Odhodki so tudi stroški, ki ne nastanejo le pri izgradnji, temveč se investitor vsako leto sooča z njimi. V diplomskem delu je predstavljeno delovanje Sončne elektrarne Sagaj, ki je bila zgrajena decembra 2010. Raziskali in analizirali smo poslovnoizidne tokove, torej prihodke in odhodke, s katerimi se investitor sooča. Zanimala nas je njihova vrednost in vsi ostali obračuni. Med seboj smo analizirali in primerjali poslovanje sončne elektrarne v prvih treh letih njenega delovanja, in sicer poslovna leta 2011, 2012 in 2013. Pri analizi in obračunu smo si pomagali z računovodskimi izkazi, in sicer z bilanco stanja ter izkazom poslovnega izida. Kot orodje analize pa smo na podlagi znanih podatkov uporabili tudi izračun računovodskih kazalnikov. Tako smo ugotovili gospodarsko uspešnost poslovanja Sončne elektrarne Sagaj. Na podlagi analiz rezultatov smo ugotovili, da dopolnilna dejavnost na kmetiji, to je delovanje sončne elektrarne, gospodarsko posluje sorazmerno uspešno. Le v začetku delovanja, torej v prvem letu, je zaradi zmanjšane prodajne cene poslovala z izgubo, vendar je bila proizvedena in prodana količina energije zelo visoka v primerjavi z drugima poslovnima letoma. Prihodki dejavnosti najprej naraščajo, naslednje leto padajo, odhodki pa padajo vsako leto. Vse analize in posledični izračuni kazalnikov kažejo, da je dejavnost najboljše poslovala v poslovnem letu 2012.
Keywords: dopolnilna dejavnost, poslovnoizidni tokovi, prihodki, odhodki, računovodski izkazi, računovodski kazalniki
Published: 18.09.2014; Views: 1042; Downloads: 79
.pdf Full text (2,49 MB)

8.
ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI PODJETJA JAGROS D.O.O. V PRIMERJAVI S TREMI TUJIMI KONKURENTI
Silvestra Kristan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo naredili primerjalno analizo uspešnosti in učinkovitosti poslovanja domačega trgovskega podjetja Jagros d.o.o. v primerjavi s tujimi trgovskimi podjetji Eurospin EKO d.o.o., Rudnidis d.o.o. in Spar Slovenija d.o.o., ki delujejo na slovenskem območju. Analizo smo izvedli na podlagi preurejenih in prečiščenih računovodskih izkazov družb. S pomočjo izračunanih temeljnih računovodskih kazalnikov smo analizirali premoženjsko-finančni položaj, poslovno uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja ter denarno uspešnost poslovanja družb. Ugotavljamo, da družba Jagros d.o.o. najmanj učinkovito upravlja svoja obratna sredstva (ima najslabši kazalnik obračanja zalog) ter je glede na kazalnike gospodarnosti ter donosnosti sredstev najbolj poslovno uspešna. Na drugih proučevanih področjih (povprečna doba vezave obveznosti do dobaviteljev, pokritost kratkoročnih obveznosti ter dolgoročnih sredstev, donosnost kapitala, denarna izidnost poslovnih prihodkov, pokritost dolgov z denarnim izidom iz poslovanja, prihodki na zaposlenca in dodana vrednost na zaposlenca) družba Jagros d.o.o. v primerjavi z ostalimi konkurenti izkazuje srednje ugodne kazalnike. Čeprav so razlike med nekaterimi kazalniki zelo majhne, je družba Jagros d.o.o. edina družba, ki se ji vrednost večine kazalnikov v opazovanem obdobju izboljšuje, medtem ko njenim konkurentom vrednost večine kazalnikov stagnira ali se celo poslabša. Ugotavljamo, da ima gospodarska kriza v Sloveniji neugoden vpliv na poslovanje trgovskih družb, ki pa je navsezadnje pripomogla družbi Jagros d.o.o. k uspešnejšemu in učinkovitejšemu poslovanju, saj družba v opazovanem obdobju ustvarja večje prihodke in s tem večje čiste dobičke ter hkrati dosega izboljšanje večine proučevanih računovodskih kazalnikov.
Keywords: trgovska družba, analiza poslovanja, poslovna uspešnost, poslovna učinkovitost, računovodski izkazi, računovodski kazalniki.
Published: 17.07.2014; Views: 2346; Downloads: 519
.pdf Full text (4,43 MB)

9.
VPLIV KRIZE NA PREMOŽENJSKO-FINANČNI POLOŽAJ IN USPEŠNOST PODJETJA FARMTECH d.o.o.
Gregor Rožman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo s pomočjo računovodskih kazalnikov analizirali poslovanje podjetja Farmtech d.o.o.. Naš glavni cilj je bil bralcu prikazati v kolikšni meri je gospodarska kriza vplivala na premoženjsko-finančni položaj in uspešnost obravnavanega podjetja. Za analizo smo vzeli obdobje od leta 2005 do vključno z letom 2011. Rezultate v prvih treh letih, ko še ni bilo gospodarske krize, smo primerjali z preostalim obdobjem, ko se je kriza že pojavila. Glavne ugotovitve so potrdile pričakovanja. V splošnem so rezultati kazalnikov boljši v pred kriznem obdobju. V letu 2008 se krize v rezultatih analize še ne odraža tako močno, močno pa je njen vpliv viden v letih 2009 in 2010. Iz analize je tudi zaznati, da podjetje na slabše rezultate odreagira hitro in učinkovito, in tako je že v zadnjih letih proučevanega obdobja v večini primerov ponovno zaznati trend naraščanja izračunanih kazalnikov ali pa vsaj zaustavitev njihovega padanja.
Keywords: Premoženjsko-finančni položaj podjetja, denarna uspešnost podjetja, poslovna uspešnost podjetja, računovodski kazalniki, gospodarska kriza, računovodski izkazi
Published: 02.04.2014; Views: 1065; Downloads: 128
.pdf Full text (1,74 MB)

10.
POMEN ZUNANJE REVIZIJE BANKE ZA USPEŠNOST POSLOVANJA BANKE
Janja Murko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Poslovne banke so izpostavljene strožji zakonodaji ter večjemu nadzoru, v primerjavi z drugimi gospodarskimi družbami. Klub temu, pa napake, ki so povzročile zadnjo finančno krizo niso bile pravočasno ugotovljene, niti na večje težave niso opozorili zunanji revizorji – kot neodvisni in nepristranski strokovnjaki. Na revizorjeva mnenja se zanaša tako javnost, kot nadzorniki v bankah, zato je visoko kvalitetna opravljena zunanja revizija zelo pomembna. Različne interesne skupine zanimajo namreč različni računovodski kazalniki, visoko-kvalitetno opravljena zunanja revizija pa daje zagotovilo, da so finančni izkazi zanesljivi in da se lahko tržni udeleženci in bančni nadzorniki zanašajo na njih. Ugotovili smo, da pri vprašanju kvalitete revizije ni enoznačnega merila, kajti upoštevati je potrebno več vidikov, ki označujejo kvaliteto revizije - inpute, outpute in dejavnike povezanosti. Prav tako pa je pomembno upoštevati dejstvo, da različne interesne skupine, zaznavajo kvaliteto revizije drugače. Na podlagi statistične raziskave je bilo potrjeno, da so računovodski kazalniki in kazalniki kvalitete revizije pomemben vir informacij o prihodnosti delovanja bank. Proučevani kazalniki tudi potrjujejo, da je kriza v ZDA nastala zaradi kreditnih problemov in tako še dodatno potrjujejo uporabnost računovodskih kazalnikov. V Evropsko Unijo se je finančna kriza razširila z okuženimi vrednostnimi papirji, pokazala pa je na slabosti v sistemu upravljanja finančnih institucij ter slabem nadzornem sistemu nad revizijskimi družbami. V ta namen Evropska komisija pripravlja zakonodajne spremembe na področju korporativnega upravljanja finančnih institucij, za zagotavljanje kvalitete revizije pa na področju revizijske zakonodaje in nadzora na evropski ravni (in ne samo na nacionalni ravni) nad revizijskimi družbami.
Keywords: Zunanja revizija banke, kvaliteta zunanje revizije, računovodski in revizijski kazalniki banke, reforme v evropski bančni in revizijski zakonodaji.
Published: 26.03.2013; Views: 1332; Downloads: 223
.pdf Full text (1,38 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica