| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 181
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
POSLOVNOIZIDNI TOKOVI SONČNE ELEKTRARNE SAGAJ
Tina Štremfelj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ugotavljamo, da je vse več investitorjev, ki se odločajo za naložbeni projekt izgradnje lastne sončne elektrarne. Pri tem nastanejo tako prihodki kot tudi odhodki. Odhodki so tudi stroški, ki ne nastanejo le pri izgradnji, temveč se investitor vsako leto sooča z njimi. V diplomskem delu je predstavljeno delovanje Sončne elektrarne Sagaj, ki je bila zgrajena decembra 2010. Raziskali in analizirali smo poslovnoizidne tokove, torej prihodke in odhodke, s katerimi se investitor sooča. Zanimala nas je njihova vrednost in vsi ostali obračuni. Med seboj smo analizirali in primerjali poslovanje sončne elektrarne v prvih treh letih njenega delovanja, in sicer poslovna leta 2011, 2012 in 2013. Pri analizi in obračunu smo si pomagali z računovodskimi izkazi, in sicer z bilanco stanja ter izkazom poslovnega izida. Kot orodje analize pa smo na podlagi znanih podatkov uporabili tudi izračun računovodskih kazalnikov. Tako smo ugotovili gospodarsko uspešnost poslovanja Sončne elektrarne Sagaj. Na podlagi analiz rezultatov smo ugotovili, da dopolnilna dejavnost na kmetiji, to je delovanje sončne elektrarne, gospodarsko posluje sorazmerno uspešno. Le v začetku delovanja, torej v prvem letu, je zaradi zmanjšane prodajne cene poslovala z izgubo, vendar je bila proizvedena in prodana količina energije zelo visoka v primerjavi z drugima poslovnima letoma. Prihodki dejavnosti najprej naraščajo, naslednje leto padajo, odhodki pa padajo vsako leto. Vse analize in posledični izračuni kazalnikov kažejo, da je dejavnost najboljše poslovala v poslovnem letu 2012.
Keywords: dopolnilna dejavnost, poslovnoizidni tokovi, prihodki, odhodki, računovodski izkazi, računovodski kazalniki
Published: 18.09.2014; Views: 1042; Downloads: 79
.pdf Full text (2,49 MB)

22.
ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI PODJETJA JAGROS D.O.O. V PRIMERJAVI S TREMI TUJIMI KONKURENTI
Silvestra Kristan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo naredili primerjalno analizo uspešnosti in učinkovitosti poslovanja domačega trgovskega podjetja Jagros d.o.o. v primerjavi s tujimi trgovskimi podjetji Eurospin EKO d.o.o., Rudnidis d.o.o. in Spar Slovenija d.o.o., ki delujejo na slovenskem območju. Analizo smo izvedli na podlagi preurejenih in prečiščenih računovodskih izkazov družb. S pomočjo izračunanih temeljnih računovodskih kazalnikov smo analizirali premoženjsko-finančni položaj, poslovno uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja ter denarno uspešnost poslovanja družb. Ugotavljamo, da družba Jagros d.o.o. najmanj učinkovito upravlja svoja obratna sredstva (ima najslabši kazalnik obračanja zalog) ter je glede na kazalnike gospodarnosti ter donosnosti sredstev najbolj poslovno uspešna. Na drugih proučevanih področjih (povprečna doba vezave obveznosti do dobaviteljev, pokritost kratkoročnih obveznosti ter dolgoročnih sredstev, donosnost kapitala, denarna izidnost poslovnih prihodkov, pokritost dolgov z denarnim izidom iz poslovanja, prihodki na zaposlenca in dodana vrednost na zaposlenca) družba Jagros d.o.o. v primerjavi z ostalimi konkurenti izkazuje srednje ugodne kazalnike. Čeprav so razlike med nekaterimi kazalniki zelo majhne, je družba Jagros d.o.o. edina družba, ki se ji vrednost večine kazalnikov v opazovanem obdobju izboljšuje, medtem ko njenim konkurentom vrednost večine kazalnikov stagnira ali se celo poslabša. Ugotavljamo, da ima gospodarska kriza v Sloveniji neugoden vpliv na poslovanje trgovskih družb, ki pa je navsezadnje pripomogla družbi Jagros d.o.o. k uspešnejšemu in učinkovitejšemu poslovanju, saj družba v opazovanem obdobju ustvarja večje prihodke in s tem večje čiste dobičke ter hkrati dosega izboljšanje večine proučevanih računovodskih kazalnikov.
Keywords: trgovska družba, analiza poslovanja, poslovna uspešnost, poslovna učinkovitost, računovodski izkazi, računovodski kazalniki.
Published: 17.07.2014; Views: 2343; Downloads: 519
.pdf Full text (4,43 MB)

23.
POMEN SKRBNEGA PREGLEDA ZA USPEŠEN PREVZEM ALI ZDRUŽITEV IN ZA ODLOČITEV O NAKUPU PODJETJA
Lea Drobne, 2014, master's thesis

Abstract: Skrbni pregled v okviru prevzema predstavlja podporni proces skozi vse faze prevzema. Pomembno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev po prevzemu, saj predstavlja organizirano podporo pri obvladovanju tveganj, ki se po prevzemu lahko pojavijo zaradi vzpostavljanja na novo organiziranega procesa poslovanja. V sklopu skrbnega pregleda prehajajo tri prevzemne faze. V prvi fazi je skrbni pregled prisoten v okviru analize izbora prevzemne tarče, v drugi fazi poteka proučevanje poslovnih dogodkov in dokumentacije izbranega subjekta, tretja faza integracije pa je faza vzpostavljanja poslovanja, kjer se skrbni pregled pojavlja tudi v okviru vprašanja medkulturnih razlik in zagotavlja podporo pri doseganju zastavljenih ciljev. V preteklosti je bilo v razvitih državah zaznanih veliko neuspešnih prevzemov, in sicer v smislu, da investitorji po prevzemu bodisi niso dosegli pričakovanega donosa bodisi niso uspeli doseči drugih zastavljenih ciljev ali pa dobička preprosto niso dosegli zaradi konflikta interesov vodstva oz. drugih zaposlenih. Vzroke je mogoče iskati tudi v tem, da je bilo mnogo prevzemov izvedenih z bežnim ali omejenim skrbnim pregledom ob slabi komunikaciji med ravnmi ali v precenjenih kupninah. Raziskava odkriva, da je za prevzem potrebno učinkovito obvladovanje vseh dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje za prevzemnika. Ugotavljamo tudi, da so odločitve pri prevzemih večinoma sprejete zaradi finančnih podatkov podjetja, sprejemljivih za investitorja, in zaradi sprejemljivega zahtevanega donosa, za katerega se predvideva, da ga bo podjetje lahko doseglo po prevzemu. Primeri v praksi pa kažejo, da je problem neuspešnih prevzemov predvsem slaba komunikacija, slab medkulturni dialog, konflikt interesov, preplačano podjetje, precenjeni cilji in slab skrbni pregled, iz česar lahko sklepamo, da je potreben bolj diverzificiran pristop k preučevanju podjetja tarče, ki ni omejen zgolj na glavne pravne in finančne iztočnice podjetja.
Keywords: Skrbni pregled, vrednost podjetja, prevzemi in združitve, temeljni računovodski izkazi, odločitev o prevzemu.
Published: 23.05.2014; Views: 1707; Downloads: 446
.pdf Full text (1,52 MB)

24.
VPLIV KRIZE NA PREMOŽENJSKO-FINANČNI POLOŽAJ IN USPEŠNOST PODJETJA FARMTECH d.o.o.
Gregor Rožman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo s pomočjo računovodskih kazalnikov analizirali poslovanje podjetja Farmtech d.o.o.. Naš glavni cilj je bil bralcu prikazati v kolikšni meri je gospodarska kriza vplivala na premoženjsko-finančni položaj in uspešnost obravnavanega podjetja. Za analizo smo vzeli obdobje od leta 2005 do vključno z letom 2011. Rezultate v prvih treh letih, ko še ni bilo gospodarske krize, smo primerjali z preostalim obdobjem, ko se je kriza že pojavila. Glavne ugotovitve so potrdile pričakovanja. V splošnem so rezultati kazalnikov boljši v pred kriznem obdobju. V letu 2008 se krize v rezultatih analize še ne odraža tako močno, močno pa je njen vpliv viden v letih 2009 in 2010. Iz analize je tudi zaznati, da podjetje na slabše rezultate odreagira hitro in učinkovito, in tako je že v zadnjih letih proučevanega obdobja v večini primerov ponovno zaznati trend naraščanja izračunanih kazalnikov ali pa vsaj zaustavitev njihovega padanja.
Keywords: Premoženjsko-finančni položaj podjetja, denarna uspešnost podjetja, poslovna uspešnost podjetja, računovodski kazalniki, gospodarska kriza, računovodski izkazi
Published: 02.04.2014; Views: 1065; Downloads: 128
.pdf Full text (1,74 MB)

25.
PROUČEVANJE PREDNOSTI IN SLABOSTI DRUŽINSKEGA PODJETJA S POUDARKOM NA RAČUNOVODSKIH PODATKIH IN INFORMACIJAH
Nina Krivanik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja, ki dandanes očitno prevladujejo med podjetji, so za gospodarstvo izjemnega pomena. Kljub razširjenosti in pomembnosti pa ne obstaja enotna opredelitev družinskega podjetja. To je zapletena organizacija, v kateri si nasproti stojita dva različna sistema, in sicer družinski ter racionalno poslovni. Kot definicijo največkrat uporabljamo kombinacijo dveh kriterijev, tj. vodenje in lastništvo. V diplomskem seminarju smo opisovali značilnosti in lastnosti družinskim podjetij, poglobili pa smo se v njihove prednosti in slabosti. Na primeru podjetja ''X'' smo raziskali, katere prednosti in slabosti družinskega podjetja je mogoče določiti na podlagi računovodskih podatkov in informacij. S pomočjo kazalnikov (kazalnik stopnje samofinanciranja, finančno vzvodje, čista obratna sredstva, dodana vrednost in kazalnik za ugotovitev prirejanja poslovnega izida) smo torej raziskovali prednosti in slabosti družinskih podjetij na računovodskih izkazih konkretnega podjetja. Omejili smo se na proučevanje bilance stanja in izkaza poslovnega izida (za leto 2010, 2011 in 2012), saj podjetje ne sestavlja drugih računovodskih izkazov.
Keywords: družinsko podjetje, slabosti, prednosti, računovodski izkazi, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida
Published: 29.10.2013; Views: 1197; Downloads: 98
.pdf Full text (297,26 KB)

26.
ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
Katja Klander, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo smo razdelili na teoretični in empirični (praktični) del. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature predstavili in opisali ključne osnovne pojme na področju družb in računovodenja ter nekatere od njih pogledali tudi z vidika zakonodaje. Empirični del pa smo razdelili na preučitev letnih poročil in na izračun kazalnikov. Pri preučitvi letnih poročil podjetja Telekom Slovenije, d. d. smo se osredotočili na letni poročili za poslovni leti 2010 in 2011, natančneje na računovodske izkaze teh dveh poslovnih let. V nadaljevanju predstavljamo izračune kazalnikov, podamo svoje komentarje ter primerjamo vrednosti kazalnikov za poslovni leti 2010 in 2011. V zaključkih pa smo podali naše sklepne misli.
Keywords: letno poročilo, računovodski izkazi, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, kazalniki
Published: 11.03.2013; Views: 2502; Downloads: 672
.pdf Full text (648,23 KB)

27.
PREIZKUS VELJAVNOSTI MODELOV ZA IDENTIFIKACIJO POROČILA REVIZORJA
Daniel Zdolšek, 2012, master's thesis

Abstract: Izsledek revidiranja računovodskih izkazov je zagotovílo revizorja, povezano z opravljenimi postopki revidiranja računovodskih izkazov revidirane družbe, ki je podano v obliki (pisnega) poročila revizorja o računovodskih izkazih, katero lahko bodisi je prilagojeno (torej takšno poročilo, da to ne vključuje mnenja brez pridržkov o računovodskih izkazih) bodisi ni prilagojeno (torej takšno poročilo, da to vključuje mnenje brez pridržkov o računovodskih izkazih). Sámo revidiranje je zbir več raznovrstnih postopkov, povezanih z revidiranjem, vključno s postopki proučevanja (analitičnimi postopki). Razlogi za možno uporabo modela, kateri omogoča prepoznavanje vrste poročila revizorja (kot pripomočka pri revidiranju računovodskih izkazov, povezanega s postopki proučevanja), so različni. Omogoča možnost seznanitve z (možno) revidirano družbo pri predhodnem ocenjevanju, zaznavanja možnih težavnih področij, povezanih z računovodskimi izkazi, oblikovanje pričakovanj, povezanih z računovodskimi izkazi, in tako naprej. Takšen pripomoček je tako mogoče uporabiti pri načrtovanju izvedbe revidiranja računovodskih izkazov, pri izvedbi takšnega revidiranja in ne nazadnje tudi pri nadziranju izvedenega revidiranja računovodskih izkazov. Takšen pripomoček je lahko pripomoček bodisi izvajalca revidiranja bodisi pripomoček nadzornika izvajalca revidiranja bodisi pripomoček katerekoli druge (zadostno usposobljene) osebe, katera kaže zanimanje, povezano z računovodskimi izkazi. Če obstaja pripomoček, kot je razvit model iz katerekoli izmed preteklih raziskav, kateri omogoča prepoznavanje vrste poročila revizorja, katero lahko bodisi je prilagojeno bodisi ni prilagojeno, je pomembno, ali je takšen razvit model veljaven. Izsledki raziskave kažejo, da ni mogoče ugotoviti, ali je katerega izmed preteklih razvitih modelov iz (razpoložljivih) preteklih raziskav mogoče razvrstiti med veljavne modele, kajti glede na razpoložljive podatke, povezane s poročili revizorjev in z računovodskimi izkazi slovenskih (po velikosti) velikih družb, ni mogoče proučiti dejanske (realne) uspešnosti nobenega izmed preteklih razvitih modelov in tako tudi ni mogoče ugotoviti, kakšna je zmožnost posplošitve kateregakoli izmed preteklih razvitih modelov. Razlog, da ni mogoča takšna proučitev nobenega izmed preteklih razvitih modelov, je, da je bil v razvit pretekli model v vsaki izmed (razpoložljivih) preteklih raziskav vključen vsaj en kazalec ali/in kazalnik, za katerega podatki niso razpoložljivi v raziskavi razpoložljivih podatkih. Razpoložljivi podatki, povezani s poročili revizorjev in z računovodskimi izkazi slovenskih (po velikosti) velikih družb, pa kažejo, da je prilagoditev poročila revizorja o računovodskih izkazih pojav, katerega pojavnost je majhna. Vendarle pa, enako kot v več preteklih raziskavah, velja, da so kazalci in kazalniki skupine družb, katere imajo poročilo revizorja prilagojeno, manj ugodni kot kazalci in kazalniki skupine družbe, katerih poročilo revizorja ni prilagojeno (na primer: manjši je obseg sredstev, manjši je obseg prihodkov, večja je zadolženost, slabša je likvidnost, slabša je poslovna uspešnost in tako naprej). In nadalje, izsledki raziskave tudi kažejo, da je mogoče z zbirom različnih izbranih kazalcev in/ali kazalnikov prepoznati poročilo revizorja, katero lahko bodisi je prilagojeno bodisi ni prilagojeno in katero prejmejo slovenske (po velikosti) velike družbe. Več razvitih modelov logistične regresije kaže ugodno uspešnost razvitega modela glede na različna merila, katera kažejo uspešnost posameznega razvitega modela. Vsakega izmed teh modelov pa je mogoče tudi umeriti tako, da se bodisi doseže najmanjši možen obseg nepravilnih razvrstitev pri posameznem izmed razvitih modelov bodisi doseže najnižje možne celotne povprečne stroške nepravilne razvrstitve pri posameznem izmed razvitih modelov. Umerjanje kateregakoli izmed razvitih modelov je odvisno od subjektivnih (osebnih) nagnjenj uporabnika posameznega izmed
Keywords: revidiranje, revizija, revizor, letno poročilo, računovodski izkazi, poročilo revizorja, mnenje revizorja, resnicoljubna predstavitev, slovenski računovodski standardi (SRS), mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), pravila revidiranja, Mednarodni standardi revidiranja (MSR), postopki proučevanja (analitični postopki), model za prepoznavanje poročila revizorja, veljavnost razvitega modela, uspešnost razvitega modela, analiza občutljivosti, umeritev modela (nastavitev, kalibracija)
Published: 22.02.2013; Views: 1564; Downloads: 134
URL Link to full text

28.
AVTONOMNO SPREMINJANJE RAČUNOVODSKIH USMERITEV V VELIKIH SLOVENSKIH GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Nejc Grubelnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi sem poskušal na podlagi preučevanja letnih poročil velikih slovenskih družb od leta 2008 do 2011 ugotoviti, koliko je bilo sprememb računovodskih usmeritev, kakšne vrste so bile in kakšne posledice so imele na izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida podjetja. Podjetja lahko spreminjajo računovodske usmeritve iz dveh razlogov in sicer zaradi spremembe obstoječih standardov računovodenja ali prostovoljno oz. avtonomno. Kadarkoli podjetja spreminjajo računovodske usmeritve morajo to tudi ustrezno utemeljiti in prikazati spremembe računovodskih kategorij zaradi te spremembe. Pri svojem raziskovanju sem našel v letnih poročilih desetih slovenskih družb za štiri leta (40 poročil) šest primerov avtonomnih sprememb, ki so imele vpliv na premoženjsko finančno stanje podjetja ali/ in na čisti dobiček podjetja. Spremembe računovodskih usmeritev zaradi novih Mednarodnih standardov pa niso imele vpliva na premoženjsko finančni položaj podjetij. Spremembe računovodskih usmeritev zaradi v tem času sprejetih novih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, pa niso imele vpliva na premoženjsko finančni položaj podjetja in poslovni izid.
Keywords: Računovodske usmeritve, Avtonomno spreminjanje računovodskih usmeritev, Mednarodni standardi računovodskega poročanja Družbe, Konsolidirani računovodski izkazi, Izkaz finanančnega položaja, Izkaz poslovnega izida, Bilančna vsota Čisti poslovni izid, Sredstva, Obveznosti, Kapital
Published: 18.12.2012; Views: 1575; Downloads: 116
.pdf Full text (580,07 KB)

29.
UPRAVLJANJE FINANČNIH TOKOV NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA
Robert Bogdan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje je ustanovljeno z željo po opravljanju določene poslovne dejavnosti in posledično z doseganjem zastavljenih ciljev, ki so običajno finančne narave, to je željo po zaslužku. Tako je tudi nastalo podjetje R-Trade d.o.o, ki ga bomo v nadaljevanju obravnavali. V uvodu diplomske naloge smo opredelili področje problema, s katerim se bomo v nadaljevanju ukvarjali. Pri tem smo si zastavili nekatere predpostavke in omejitve, s katerimi smo se soočali med pripravo naloge. Nato smo definirali pojem finančnih tokov in jih podrobneje opredelili. V nadaljevanju smo razčlenili finančne tokove po dejavnosti in opisali pomen in načrtovanje le- teh. Nadaljevali smo s predstavitvijo temeljnih računovodskih izkazov, ki so osnovni vir informacij za ocenjevanje uspešnosti podjetja. V nadaljevanju smo predstavili finančno funkcijo podjetja, ki je ena najpomembnejših funkcij podjetja, saj obravnava druge funkcije podjetja z denarnega vidika. Nato smo opisali, kako stroški vplivajo na finančne tokove. Sledila je opredelitev kazalnikov finančnih tokov. V zaključku poglavja smo predstavili kakšen vpliv ima na finančne tokove plačilna nedisciplina. V praktičnem delu diplomske naloge smo predstavili podjetje, ki je predmet raziskave. Opisali smo kako upravljajo s sredstvi. Nato smo opredelili terjatve do kupcev doma in v tujini, ter obveznosti do dobaviteljev, na domačem in tujem trgu. Na kratko smo predstavili kako v podjetju spremljajo in obvladujejo stroške. V petem poglavju smo se lotili presojanja uspešnosti podjetja tako, da smo izračunali nekatere kazalnike finančnih tokov in dobljene rezultate interpretirali. Nato smo predstavili in opisali računovodske izkaze in sicer bilanco stanja, izkaz finančnega izida. Poglavje smo zaključili z predstavitvijo statistike finančnih računov. V sklepnem delu smo navedli ugotovitve, do katerih smo prišli med pripravo diplomske naloge in navedli predloge, katere podjetje ne sme zanemarjati pri nadaljnjem poslovanju in upravljanju finančnih tokov da bo lahko tudi v prihodnosti nadaljevalo svojo uspešno pot na trgu.
Keywords: finančni tokovi, finančna funkcija, kazalniki, računovodski izkazi, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, stroški, presojanje uspešnosti.
Published: 04.09.2012; Views: 1246; Downloads: 122
.pdf Full text (383,16 KB)

30.
PRIMERJAVA USPEŠNOSTI NAJVEČJIH PONUDNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV V SLOVENIJI IN BELGIJI S POMOČJO RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV
Marko Felicijan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Trg informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij in storitev je postal del gospodarske in družbene infrastrukture in predstavlja eno najhitreje razvijajočih se področij. Današnja družba je prilagodila svoje delovanje in organiziranost hitremu tempu tehnološkega razvoja, saj je napredna tehnologija prisotna na vseh področjih življenja in dela. Novim tehnologijam in informacijskim rešitvam morajo še posebej podjetja, ki ponujajo telekomunikacijske storitve, slediti, saj je od tega odvisna njihova konkurenčnost na trgu. Proučevani vodilni ponudniki informacijskih in komunikacijskih tehnologij v Sloveniji (Telekom Slovenije, Si.mobil in Tušmobil) in Belgiji (Belgacom, KPN in Mobistar) temu tudi sledijo. Osnovna dejavnost omenjenih družb je zagotavljanje telekomunikacijskih storitev, ter načrtovanje in izdelava komunikacijskih omrežij. Družbe so danes del globalnega trga na katerem je vedno večja konkurenca, zato je nujno, da se slovenske družbe primerjajo tako z domačimi konkurenti, kot s tujimi. Z analizo računovodskih informacij lahko ocenimo uspešnost poslovanja določenega podjetja. Z analizo dobimo informacije, ki so zanimive za poslovodstvo, investitorje in upnike. Pri obravnavi posameznih podjetij sem uporabil informacije iz letnih poročil oziroma primerjal podatke iz temeljnih računovodskih izkazov obravnavanih podjetij. Čeprav je vsaka družba zgodba zase, lahko na podlagi izvedene premoženjsko-finančne analize trdim, da je najuspešnejši slovenski ponudnik informacijskih in komunikacijskih tehnologij družba Si.mobil. Prav tako je na podlagi izvedene analize izkazov poslovnega izida, poslovanje belgijskih telekomunikacijskih podjetji učinkovitejše in uspešnejše kot pri slovenskih, pri čemer je najuspešnejša belgijska družba Mobistar. Katero podjetje je primernejše za strateškega investitorja je po izračunanih kazalnikih še vedno težko določiti, saj je potrebno upoštevati še vrednost delnic, dobiček na delnico in obnašanje delnic obravnavanih podjetij na borzi.
Keywords: analiza poslovanja, informacijsko in komunikacijske tehnologije, letno poročilo, računovodsko poročilo, temeljni računovodski izkazi, računovodsko-finančna analiza, Slovenija, Belgija, Telekom Slovenije, Si.mobil, Tušmobil, Belgacom, KPN, Mobistar
Published: 04.07.2012; Views: 3668; Downloads: 207 
(1 vote)
.pdf Full text (1,84 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica