| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
RAČUNOVODSKI VIDIK UVEDBE CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU
Alenka Štrucl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za uspešno poslovanje na trgu potrebujemo kvalitetne in pravočasne informacije. V podjetjih govorimo o veliki količini podatkov, ki jih je potrebno zbrati in obdelati v različnih poročilih. Celovite in kvalitetne podatke s povezovanjem posameznih področij v podjetju nam zagotavlja dober in celovit računalniški sistem. Takšni celoviti informacijski sistemi morajo biti zakonsko ustrezni, temeljiti morajo na dobri računovodski praksi ter biti skladni z računovodskimi standardi, predpisi in načeli. Poznamo tudi druga sodila za vrednotenje informacijskih sistemov. V nalogi predstavljamo značilnosti integriranih informacijskih sistemov, prednosti in slabosti ter pomembnejše dejavnike, na katere moramo biti pozorni pri izbiri in implementaciji takšnega sistema. V drugem delu predstavljamo določene računovodske standarde ter druga sodila dobrih informacijskih rešitev. Upoštevanje navedenih sodil in standardov smo preverili tudi na ERP rešitvi iScala. Ugotavljamo, da je iScala zasnovana tako, da upošteva SRS ter računovodska načela in predpise. Vendar pa je za optimalno delovanje rešitve potrebno tudi dodatno računalniško informacijsko dopolnjevanje in prilagajanje.
Keywords: računovodstvo, računovodski informacijski sistem, ERP sistem, uvedba ERP sistema, Slovenski računovodski standardi
Published: 26.08.2016; Views: 749; Downloads: 68
.pdf Full text (524,91 KB)

2.
FINANČNI INFORMACIJSKI SISTEMI V MALEM PODJETJU V PRIMERU REŠITVE PANTHEONTM
Renata Kerčmar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela so opredeljeni informacijski sistemi, njihova sestava in namen ter vloga. Nadalje je predstavljen finančno informacijski sistem, njegov model, ki vključuje računovodski informacijski sistem, podsistem za interni pregled računov, podsistem za finančno znanje in za napovedi. Pomembno vlogo za odločanje podjetja predstavlja računovodsko informacijski sistem, kjer je podrobno prestavljeno zbiranje, obdelovanje in shranjevanje podatkov ter njegove značilnosti. Drugi del diplomskega dela zajema opis poslovno informacijskega sistema PantheonTM , predstavitev podjetja Datalab tehnologije, d. d.., z njegovo predstavitvijo zgodovine, razvoja, vizije in strategije. V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljene verzije oz. paketi programa, kjer je ugotovljeno, da je informacijski sistem PantheonTM prilagojen za mikro, majhna, srednja in srednja velika podjetja. V tretjem oz. zadnjem delu diplomskega dela je predstavljena analiza uporabe rešitve v malem trgovskem podjetju z uvodno predstavitvijo trgovskega podjetja GORIČANKA d. o. o. Podrobno predstavljena je sama analiza oz. delo s programom v modulu blago, finance-denar in kadri.
Keywords: informacijski sistemi, finančno informacijski sistem, računovodski informacijski sistem, PantheonTM, odločanje podjetja
Published: 28.06.2016; Views: 614; Downloads: 55
.pdf Full text (620,37 KB)

3.
VPLIV RAČUNOVODSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA DELO VODSTVENIH DELAVCEV V OSNOVNI ŠOLI
Irena Pečnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili Računovodski informacijski sistem Prve osnovne šole Slovenj Gradec. Da bi lahko analizirali ta sistem, smo izhajali iz utemeljitve, da je RIS sestavni del poslovno informacijskih sistemov. Preučili smo, kaj so informacijski sistemi, kaj pomeni informacija, ki je pravzaprav osnovna enota vsebine teh sistemov. Raziskali smo, katere in kakšne informacijske sisteme poznamo v šolstvu, kako so le-ti med seboj povezani in kakšne možnosti za delo nudijo izvajalcem ter uporabnikom izobraževalnega sistema. Podrobno smo se osredotočili na predstavitev Prve osnovne šole Slovenj Gradec in njenega računovodsko informacijskega sistema. Preučili smo delovne vsebine vodstva na letnem, mesečnem, tedenskem kot tudi dnevnem nivoju in pri tem analizirali, kako pogosto in katere podatke računovodsko informacijskega sistema vodstvo potrebuje pri svojem delu. Naše ugotovitve so, da je računovodski informacijski sistem Prve osnovne šole Slovenj Gradec v primerjavi z obstoječimi računovodsko informacijskimi sistemi zelo dodelan sistem, vendar vodstvu in računovodstvu ne nudi dovolj podpore za razvejano dejavnost, ki se poleg glavne dejavnosti, tj. pouka, izvaja v obliki interesnih dejavnosti, šol v naravi, kulturnih prireditev, tekmovanj, organizacije šolske prehrane, izobraževanja zaposlenih, projektov in številnih drugih dejavnosti. S pomočjo stroškovnih mest se vsem tem aktivnostim sicer uspešno sledi, vendar je potrebno vsako dejavnost posebej analitično načrtovati z dodatnimi preglednicami. Delo za analitične vsebine se ročno načrtuje tako z vidika finančnih načrtovanj, s katerimi se predvidi vir financiranja, kot tudi z vidika nefinančnih – vsebinskih podatkov. Pri preučitvi informacijskega sistema smo ugotovili tudi, da nekatere podatke vnašamo podvojeno, in sicer v različne informacijske sisteme. Naš sklep se nanaša na ugotovitev, da bi bila dolgoročno najučinkovitejša rešitev povezava informacijskih sistemov na osnovni šoli v en celovit sistem, katerega smo na osnovi preučene literature poimenovali Poslovni obveščevalni sistem šole. S takim sistemom bi bilo vodstvu omogočeno učinkovito načrtovanje dela ter koordinacija z vsemi kadri šole, z ustanoviteljem, resornim ministrstvom in z zunanjimi partnerji. Prav tako bi vodstvo z enega mesta imelo pregled nad vsebino dela in bi bilo v vsakem trenutku seznanjeno s stopnjo realizacije oziroma zaključkom dela.
Keywords: računovodski informacijski sistem, poslovno informacijski sistem, informacija, informacijski sistemi v šolstvu, poslovno obveščevalni sistem.
Published: 21.07.2014; Views: 926; Downloads: 199
.pdf Full text (864,28 KB)

4.
MODEL PRESOJE PRIMERNOSTI RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO V MAJHNEM ALI SREDNJEM PROIZVODNEM PODJETJU
Mihael Jančič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Primeren informacijski sistem, je ključnega pomena za učinkovito in uspešno poslovanje sodobnega podjetja. Računalniki in računalniški programi so postali neizogiben pripomoček za podporo poslovnih aktivnosti na vseh področjih poslovanja podjetja. Nabava, uvedba in upravljanje informacijskih rešitev zahteva tudi visoka finančna vlaganja, zato je zelo pomembno, da podjetja izbiro računalniških programov izvedejo skrbno in s primernim strokovnim pristopom. Model presoje računalniškega programa opisuje postopek ovrednotenja in kvalitativne karakteristike, ki jih je pri ovrednotenju računalniškega programa potrebno preučiti. Kvaliteto programske opreme in postopek ovrednotenja določajo tudi standardi mednarodne organizacije za standardizacijo, ki jih podjetje pri izvedbi izbire lahko uporabi. Pri izvedbi odločanja o programih na podlagi večih kriterijev, pa lahko podjetje uporabi različne tehnike, med katerimi je najbolj razširjen analitični hierarhični proces. V diplomi se pri izbiri kriterijev za odločanje omejujemo na računovodski vidik računalniške podpore v malem ali srednjem proizvodnem podjetju in razdelimo potrebe po podpori na tiste za sistem zbiranja in obdelovanja podatkov o poslovnih dogodkih, sistem oblikovanja informacij za zunanje uporabnike in sistem oblikovanja informacij za notranje uporabnike. V praktični primer ovrednotenja pa vključimo tudi karakteristike dobavitelja programske opreme in na podlagi določenih kriterijev izberemo najprimernejšega.
Keywords: računovodstvo, računovodski informacijski sistem, model ovrednotenja programske opreme, celoviti informacijski sistem za podporo poslovanju
Published: 20.01.2012; Views: 1534; Downloads: 126
.pdf Full text (1,20 MB)

5.
ZNAČILNOSTI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU
Mojca Herček, 2011, final seminar paper

Abstract: Ukvarjala sem se z značilnostmi elektronskega poslovanja, ki so pomembne za računovodski servis. Računovodski servis potrebuje za kakovostno delo primerne računalniške programe, ki omogočajo avtomatičen prenos podatkov v glavno knjigo, ki se vodi na sedežu računovodskega servisa. Program mora biti hiter in zanesljiv. Elektronsko poslovanje v računovodskem servisu danes ni več samo ena izmed možnosti, ampak predstavlja osnovno poslovanje. Programi, ki so potrebni za delovanje postajajo vse bolj izpopolnjeni, med sabo se povezujejo v internetna omrežja, njihova dostopnost je zelo preprosta. Lahko rečemo, da je postala komunikacija z zunanjim svetom dostopna vsem uporabnikom za izmenjavo vsakršnih podatkov in informacij. Poročila, ki so potrebna za zunanje poročanje (letno poročilo, davčno poročilo,…) so vse manj prisotna v papirni obliki in se pošiljajo na elektronski način. Z uporabo zaščitenega elektronskega podpisa ter kvalificiranega digitalnega potrdila preko SIGEN-CA je zagotovljena tudi varnost in zasebnost podatkov. Skratka, rečemo lahko, da noben razvoj ni imel tako velikega vpliva na poslovanje v računovodstvu kot pojav elektronske obdelave podatkov. Lažje vodenje evidenc in neomejen vpogled v delovanje podjetja olajša poslovanje in pridobiva na času, ki je še kako pomemben za vsako organizacijo.
Keywords: e-poslovanje, računovodski servis, informacijski sistem, e-računi, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
Published: 28.11.2011; Views: 1828; Downloads: 152
.pdf Full text (991,12 KB)

6.
PRESOJA UPORABNOSTI RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA BTM ZA RAČUNOVODSTVO V PODJETJU BOROVO TRADE D.O.O.
Alenka Pohajač, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji je potrebno pri implementaciji računovodskih računalniških programov upoštevati pravila stroke. Izpolnjevati morajo zahteve, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi in zakon o DDV. Programi, ki so izdelani v Sloveniji in tuji licenčni programi te pogoje večinoma že izpolnjujejo. Predvsem zaradi tega, ker se drugače ne bi mogli tržiti. V podjetju Borovo Trade d.o.o. pa smo uvajali Hrvaški program za računovodstvo blaga, ki je bil ustvarjen pod pogoji, ki jih zahteva Hrvaška zakonodaja. Program je bil namenjen zgolj podjetju Borovo trade d.o.o. v Sloveniji. Zato je pri implementaciji programa moralo računovodstvo samo ob pomoči poznavanja Slovenskih zakonov in računovdske prakse ter ob sodelovanju programerjev vzpostaviti pogoje za njegovo uporabnost in primernost v računovodstvu. V diplomski nalogi sem predstavila uvedbo programa BTM za računovodstvo kot analitične evidence blaga ter avtomatski prenos poslovnih dogodkov iz analitične evidence na konte glavne knjige in v knjigo DDV. V prvi polovici diplomske sem predstavila pravne podlage za uvajanje tuje programske rešitve v slovensko trgovsko podjetje, opis trgovine na drobno v Sloveniji in na Hrvaškem, podjetja Borovo Trade ter predstavitev in uvajanje informacijskih sistemov v podjetje. Druga polovica diplomske naloge pa je namenjena opisu in implementaciji programa BTM in določanju kontov za prenos v finančno računovodstvo. Na praktičnem primeru je bila raziskana uporabnost programa v računovodstvu. Po izvedeni kontroli prenesenih podatkov v program Faraon, smo ugotovili pomen pravilnih računovodskih informacij za uspešnost podjetja in poslovnih odločitev. Iz tega sledi, da je program BTM primeren za uporabo v računovodstvu.
Keywords: Računovodstvo, Slovenski računovodski standardi, Hrvaški standardi finančnega poročanja, davek na dodano vrednost (DDV), informacijski sistem, računalniški program BTM, kalkulacije
Published: 22.07.2011; Views: 2043; Downloads: 171
.pdf Full text (2,33 MB)

7.
PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V ZDRAVSTVENEM ZAVODU
Marija Hrovat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Računovodske informacije so pomemben del celotnih informacij, ki jih vodstvo podjetja potrebuje za pravilno in pravočasno odločanje. Osnovna naloga računovodske službe je, da zagotavlja kakovostne informacije notranjim, kakor tudi zunanjim uporabnikom. Ustrezna organiziranost informacijskega sistema je osnova za kvalitetno delovanje vsake organizacije. Informacijski sistem, ki omogoča hitro prilagodljivost nenehnim zakonskim spremembam je najpomembnejši za uspeh podjetja in zagotavljanje konkurenčne prednosti. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so predstavljeni informacijski sistemi, njihovi sestavni deli in vrste. Opisala sem tudi finančni informacijski sistem. Opredelila sem prenovo poslovanja, uvajanje rešitev ERP in njihove značilnosti, navedla razloge in cilje prenove poslovnih procesov in na koncu še prikazala vpliv informacijske tehnologije na prenovo poslovanja. V drugem delu sem predstavila informacijski sistem Kopa in njegove prednosti. Ker sem želela ugotoviti, kako novi informacijski sistem sprejemajo uporabniki, sem med njimi izvedla anketo ter analizirala rezultate raziskave.
Keywords: informacijski sistem, finančno-računovodski informacijski sistem, proces, prenova, uvajanje celovite programske rešitve, ERP sistem Kopa
Published: 07.03.2011; Views: 1763; Downloads: 126
.pdf Full text (706,99 KB)

8.
ANALIZA PRIMERNOSTI RAČUNALNIŠKE PODPORE V RAČUNOVODSTVU IZBRANE PROIZVODNJE ORGANIZACIJE
Rebeka Babič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje, ki hoče biti v poslovnem svetu uspešno in konkurenčno mora imeti dober informacijski sistem, v okviru tega pa dober računovodski informacijski sistem, s katerim pridobiva pomembne informacije o delovanju, poslovanju in odločanju podjetja. Za uspešno delovanje in pridobitev pravilnih informacij, mora podjetje poskrbeti tudi za notranje kontrole na sistemu, ki preprečujejo napačne informacije in ščitijo informacije pred nepooblaščenimi osebami. V diplomskem seminarju smo spoznali in preučili module računalniške rešitve Sirena v skupini Impol, notranje kontrole v teh modulih in njihovo delovanje. Proučili smo prednosti in slabosti Sirene v modulu glavna knjiga in modulih pomožnih knjig osnovnih sredstev, kupcev in dobaviteljev.
Keywords: Ključne besede: informacijski sistem, računovodski informacijski sistem, glavna knjiga, notranje kontrole, pomožne knjige kupcev in dobaviteljev, pomožna knjiga osnovnih sredstev
Published: 18.11.2010; Views: 1699; Downloads: 185
This document has many files! More...

9.
PRESOJA RAZVRSTITVE ELEKTRONSKIH RAČUNOVODSKIH DOKUMENTOV V PODJETJU TSP
Barbara Pridgar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Napredek na področju računalništva in multimedijske tehnologije omogoča, da so številni računovodski dokumenti digitalizirani z nizkimi stroški v učinkovita skladišča. Količina računovodskih dokumentov hitro narašča, to pa privede do potrebe po razvoju mehanizmov za učinkovito upravljanje elektronskih dokumentov, ki predstavljajo prihodnost računovodskih informacijskih sistemov. Ena izmed ključnih sestavin računovodskih informacijskih sistemov v prihodnosti je upravljanje zbirk podatkov. V pričujoči diplomi se osredotočamo na razvrščanje elektronskih računovodskih dokumentov. Eksperimentalni rezultati kažejo, da so nehierarhični sistemi boljši kot hierarhični sistemi razvrščanja podatkov, vendar se v primeru podjetja TSP nagibamo k hierarhičnemu pristopu, ki se nam v primeru kopičenja dokumentov zdi najbolj primeren in za to podjetje tudi najbolj učinkovit.
Keywords: Računovodski informacijski sistem, elektronski računovodski dokumenti, razvrstitev dokumentov, hierarhičen sistem razvrstitve dokumentov, nehierarhični sistem razvrstitve dokumentov
Published: 12.10.2010; Views: 1215; Downloads: 93
.pdf Full text (671,19 KB)

10.
PRESOJA KAKOVOSTI RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO MCLINE
Mateja Kamenečki, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Za računovodski informacijski sistem je značilna velika količina obdelovanja podatkov, ki sestoji iz zbiranja, obdelave in shranjevanja podatkov ter priprave dokumentov. Večina podjetij uporablja za evidentiranje poslovnih dogodkov in vodenje poslovnih knjig računalniške programe. Namen računalniških programov za računovodstvo je, da poenostavijo obdelavo podatkov in oblikujejo informacije za notranje in zunanje uporabnike. Računovodski računalniški program mora izpolnjevati določene posebne značilnosti, ki jih zahteva stroka. Značilnosti različnih programov, ki se uporabljajo v Sloveniji, so v bistvu enake, saj morajo izpolnjevati zahteve standarda in regulativnih okvirov, t.i. Zakon o gospodarskih družbah, kot enega od temeljnih aktov, ki urejajo to področje in Slovenskimi računovodskimi standardi, kot računovodska pravila, o tem kako morajo podjetja voditi poslovne knjige. Na trgu je veliko računalniških programov za računovodstvo in zato moramo biti pozorni katerega izberemo. V diplomski nalogi je raziskana primernost programa za osnovna sredstva podjetja Mcline d.o.o. za uporabnike. V prvem delu smo prikazali pomen računalniških rešitev, sodila za vrednotenje in kriterije kakovosti dobrih računovodskih računalniških rešitev. V naslednjem delu smo prikazali teoretičen del osnovnih sredstev, ki jih obravnavajo slovenski računovodski standardi. V zadnjem delu pa je na praktičnem primeru raziskana primernost uporabe omenjenega programa. Tako lahko ugotovimo, da je program za osnovna sredstva Mcline d.o.o. primeren za uporabo v računovodstvu. Program omogoča obračun amortizacije za osnovna sredstva in različne načine prevrednotenja. Uporabnikom so na voljo različni izpisi osnovnih sredstev, evidence osnovnih sredstev pa je usklajena z evidenco v glavni knjigi.
Keywords: Ključne besede: računovodstvo, računovodski informacijski sistem, računalniški program, osnovna sredstva, slovenski računovodski standardi, standard kakovosti, amortizacija.
Published: 17.09.2010; Views: 2199; Downloads: 218
.pdf Full text (2,30 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica