| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 90
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Stanje prakse poslovodnega računovodstva v sloveniji
Zala Lončarič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali stanje poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih. S pomočjo ankete smo ugotovili, katere informacije podjetja najpogosteje uporabljajo, katere so najbolj uporabne informacije in katere se jim zdijo najbolj potrebne v prihodnosti. V teoretičnem delu smo predstavili poslovodno računovodstvo in izdelali primerjavo s stroškovnim ter finančnim računovodstvom. Izpostavili smo njihove podobnosti in razlike. V naslednjem sklopu sledi pregled razvoja poslovodnega računovodstva skozi čas in njegov izvor ter opis današnjega stanja in izzivov, s katerimi se podjetja danes soočajo. Teoretični del smo zaključili s predstavitvijo izbranih raziskav, ki so bile opravljene v različnih državah sveta, in njihove ugotovitve. V empiričnem delu smo s pomočjo ankete opravili raziskavo, v katero so bila vključena mala, srednja in velika podjetja v Sloveniji. Ugotovili smo, da največje število podjetij pripravlja informacije o vrednotenju dosežkov v organizaciji, in sicer analizo doseženega poslovnega izida, informacije o načrtovanih denarnih tokovih in informacije o načrtovanih aktivnostih za obvladovanje stroškov in drugih izdatkov. Med informacije, ki se zdijo podjetjem najbolj uporabne, spadajo informacije v zvezi z analiziranjem dobičkonosnosti proizvoda, informacije o vrednotenju dosežkov v organizaciji, in sicer analiziranje dosežkov z uporabo nevrednostnih (nefinančnih) kazalnikov ter informacije v zvezi z analiziranjem življenjskega cikla proizvoda. Za najbolj uporabne informacije v prihodnje so podjetja izbrala informacije o načrtovanem premoženjsko-finančnem položaju organizacije, informacije o načrtovanih aktivnostih in virih, ki so povezani z načrtovanim premoženjsko-finančnim položajem organizacije, in informacije o načrtovanih aktivnostih za obvladovanje stroškov ter drugih izdatkov. Pridobljene rezultate smo primerjali z raziskavo v Grčiji avtorjev Reckers in Sale (2010), kjer smo ugotovili, da se praksa uporabe računovodskih informacij med državama precej razlikuje.
Keywords: poslovodno računovodstvo, računovodske informacije, poslovno odločanje, računovodska orodja
Published in DKUM: 13.10.2022; Views: 430; Downloads: 88
.pdf Full text (823,81 KB)

2.
Uporaba računovodskih orodij za poslovno odločanje v sloveniji
Špela Vrečnak, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo ugotavljali, katera računovodska orodja v podjetjih uporabljajo za poslovno odločanje. V empirični raziskavi smo iskali odgovore na vprašanje o pomembnosti računovodskih orodij ter o pogostosti uporabe le-teh v slovenskih podjetjih. V teoretičnem delu predstavljamo poslovodno, stroškovno in finančno računovodstvo ter njihov namen in medsebojno povezanost. V sklopu posamezne ravni računovodstva nastajajo različne informacije, ki jih poslovodstvo uporablja pri sprejemanju poslovnih odločitev. V sklopu računovodskih orodij in informacij predstavljamo različne definicije omenjenih pojmov ter vrste in uporabnike le-teh, pa tudi načine pridobivanja informacij. Nadaljnje opisujemo poslovno odločanje na posamezni ravni poslovodstva ter sam proces odločanja. Predstavljamo dejavnike, ki vplivajo na računovodske informacije in vrste poslovnih odločitev. Teoretični del zaključujemo z opisovanjem vpliva računovodskih orodij na poslovno odločanje. Zanima nas uporaba računovodskih orodij pri sprejemanju odločitev in računovodska orodja, ki jih podjetja uporabljajo pri poslovnem odločanju. V empiričnem delu smo z namenom pridobitve rezultatov o uporabi računovodskih orodij v Sloveniji izvedli anketiranje v srednje velikih in velikih slovenskih podjetjih. S pomočjo izvedene raziskave smo ugotovili, da so za slovenska podjetja najpomembnejši pripomočki oziroma orodja obračunski računovodski (finančni) izkazi. Najpomembnejši možni namen uporabe standardnih stroškov je za slovenska srednje velika in velika podjetja predračunavanje. Kot najpomembnejši možni namen informacij stroškovnega računovodstva so slovenska podjetja izbrala upravljanje stroškov. Najpogosteje, in sicer mesečno, pripravljajo izkaze poslovnega izida. Anketirance smo povprašali o tem, katere kazalce in kazalnike uporabljajo za spremljanje uspešnosti podjetja. Sodelujoči so najpogosteje navajali kazalnike EBITDA, EBIT, EOA in ROE. Rezultate raziskave smo primerjali z rezultati raziskave izvedene s strani H. Wijewardena in A. De Zoysa iz leta 1999.
Keywords: Računovodska orodja, računovodske informacije, poslovno odločanje, uporabniki informacij
Published in DKUM: 06.11.2020; Views: 1039; Downloads: 145
.pdf Full text (2,66 MB)

3.
Spremljanje uspešnosti poslovanja na osnovi računovodskih informacij
Maruša Bizjak Ferjan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena uspešnost, opredeljene so računovodske informacije, ki jih prikazujejo računovodski izkazi in ki so pomembne za spremljanje uspešnosti s kazalniki. Sledi še analiza računovodskih poročil podjetja Elmont Bled, d. d., ter analiza bilanc podjetja s kazalniki v obdobju od leta 2015 do 2018. Postavili smo si dve vprašanji raziskave, in sicer kakšne so bile vrednosti kazalcev in kazalnikov podjetja Elmont v obdobju od leta 2015 do leta 2018 ter ali je bilo podjetje v tem obdobju uspešno. Za analizo uspešnosti s kazalci in kazalniki smo uporabili javne podatke, objavljene na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve, na podlagi katerih smo z izračuni posameznih kazalnikov in kazalcev ugotovili, kakšna so razmerja med posameznimi gospodarskimi kategorijami in na podlagi tega presodili, ali je podjetje uspešno. Prispevek naloge k izboljšanju situacije je to, da bo na primeru podjetja opisano, kakšne koristi prinaša podjetju spremljanje računovodskih informacij.
Keywords: uspešnost poslovanja, računovodske informacije, računovodski kazalniki, računovodska poročila
Published in DKUM: 03.11.2020; Views: 1112; Downloads: 148
.pdf Full text (1,30 MB)

4.
Vloga računovodstva in računovodij v projektnem managementu: primer oglaševalske agencije futura
Veronika Štupar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Računovodske informacije so pomembna podpora projektnemu managementu pri vseh funkcijah, ki jih izvaja v različnih fazah posameznega oglaševalskega projekta. V nalogi je predstavitev sodelovanja računovodstva oziroma računovodje s projektnim managementom, ki za opravljanje svoje funkcije potrebuje tudi računovodske informacije. Te morajo biti strokovno pripravljene in prilagojene razumevanju managementa. Pomembna je kvaliteta in pravočasnost posredovanih računovodskih informacij, saj so le tako lahko učinkovite in koristne za projektni management. Z analizo računovodstva in projektnega managementa osvetlimo vlogo računovodje kot informatorja pri zbiranju in posredovanju podatkov projektnemu managementu, ki jih ta potrebuje za oblikovanje predkalkulacij ter nadziranje in analiziranje uspešnosti oglaševalskega projekta. V zadani nalogi smo prišli do sklepa, da imajo računovodske informacije med vsemi informacijami, ki jih projektni managementpotrebuje za uresničevanje oglaševalskih projektov, zelo pomembno vlogo. Nedvomno prav računovodstvo in projektni management oglaševalske projekte najbolje razumeta ter prepoznata težave in rešitve zanje. Kot se razvija in raste poslovno okolje, se z njo razvija tudi oglaševalska dejavnost. Posledično se spreminja tudi projektni management intemu skladno sledi tudi računovodska služba. V vseh spremembah pa je vedno priložnost za iskanje najbolj optimalnih računovodskih rešitev za podajanje informacij, ki so v pomoč projektnemu managementu.
Keywords: računovodske informacije, projektni management, oglaševalski projekt, uspešnost projekta, nefinančne informacije
Published in DKUM: 04.04.2019; Views: 1210; Downloads: 23
.pdf Full text (478,60 KB)

5.
Uporaba računovodskih informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev na vseh odločevalnih ravneh v slovenskih podjetjih
Nastja Zahrastnik, 2018, master's thesis

Abstract: Osrednja tema naloge je uporaba računovodskih informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev. Empirična raziskava vsebuje odgovore na temo pogostosti in načina uporabe računovodskih informacij na vseh odločevalnih ravneh v slovenskih podjetjih. V teoretičnem delu predstavljamo delo, ki ga opravljajo računovodje v sodelovanju z najpogostejšimi oddelki v podjetjih, ter odločitve, ki jih ti oddelki pri vsakodnevnem poslovanju sprejemajo. V nalogi prikazujemo splošne značilnosti računovodskih informacij. Računovodske informacije so lahko namenjene notranjim ali zunanjim uporabnikom, naloga prikazuje razlike med informacijami za posamezne uporabnike. V nalogi so predstavljeni različni načini pridobivanja informacij, skupaj z informacijskimi sistemi in poročili, ki se pripravljajo v podjetjih. Prikazujemo tudi vlogo računovodij pri postavljanju ciljev. V sklopu poslovnega odločanja predstavljamo ravni poslovodstva in odločanje na posamezni ravni, proces odločanja, vrste poslovnih odločitev in pomen poslovnega odločanja. Teoretični del zaključujemo s povezavo računovodskih informacij in poslovnih odločitev. V sklopu tega predstavljamo pomembnost uporabe računovodskih informacij pri poslovnem odločanju in pomen vloge računovodij, obenem pa tudi najpogostejše računovodske kazalnike, ki se uporabljajo za poslovno odločanje. V empiričnem delu raziskave smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali, kako pogosto se računovodske informacije uporabljajo za poslovno odločanje in katere računovodske informacije se uporabljajo najpogosteje. Izvedena anketa je pokazala, da 39 % slovenskih podjetji uporablja računovodske informacije za poslovno odločanje enkrat mesečno. Najpogosteje se uporabljajo računovodske informacije za pripravo poslovnih načrtov in analizo doseženih rezultatov. Za odločanje se računovodske informacije uporabljajo v obliki finančnih poročil in z namenom primerjave poslovanja s preteklim obdobjem. Izvedena analiza prikazuje, da ni razlike med pogostostjo uporabe računovodskih informacij in poslovnim izidom, ki ga je imelo podjetje. Prav tako ni razlik med pogostostjo uporabe računovodskih informacij in tem, ali ima podjetje notranje oziroma zunanje računovodstvo. Vendar pa analiza prikazuje, da obstajajo razlike med uporabo računovodskih informacij in velikostjo podjetja. Anketiranci so navedli, da najtežji del v procesu odločanja predstavlja izvedba izbrane rešitve za problem, priložnost ali potrebo. S tem smo tri zastavljene hipoteze zavrnili in eno potrdili.
Keywords: računovodske informacije, poslovno odločanje, računovodska poročila, proces odločanja, uporabniki informacij, finančni kazalniki
Published in DKUM: 11.10.2018; Views: 1582; Downloads: 265
.pdf Full text (1,42 MB)

6.
OBLIKOVANJE POLITIKE PODJETJA S POUDARKOM NA PROUČEVANJU PREDNOSTI IN SLABOSTI Z UPORABO RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ PODJETJA
Vanesa Špendl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ustanoviti uspešno podjetje in postati vodilen na svojem področju je želja vsakega ustanovitelja podjetja. Da bi se čim hitreje približali svojim vizijam, morajo podjetniki dobro poznati okolje, v katerem bo podjetje delovalo, prilagajati se morajo spremembam, ki prihajajo iz okolja in tudi tistim, ki nastajajo znotraj podjetja. Za obstoj podjetja je pomembna izbira dobre politike podjetja, katero sestavljajo poslanstvo, smotri in temeljni cilji. Za dolgoročno uspešnost je potrebno raziskovanje in planiranje politike podjetja, kar v diplomskem projektu predstavimo s pomočjo raziskovalno-prognostičnih procesov. Zanimajo nas proučevanje vrednot v podjetju, razvoj okolja, prednosti in slabosti podjetja, kjer le te opredelimo z uporabo računovodskih informacij. V uvodu diplomskega projekta povzamemo opis področja in opredelitev problema, namen, cilje in hipoteze raziskave, predpostavke in omejitve ter predvidene metode raziskovanja. V teoretičnem delu s pomočjo literature opredelimo politiko podjetja, njene sestavine in nato raziskovalno-prognostične procese. Nazadnje povzamemo računovodske informacije in njihov namen v podjetju. Empirični del diplomskega projekta predstavlja raziskava v dejanskem podjetju, kjer proučujemo raziskovalno-prognostične procese in uporabljamo metode, predstavljene v teoretičnem delu. Poudarek je na prednostih in slabostih, ki so ugotovljene v podjetju, zaradi uporabe računovodskih informacij. Glavne ugotovitve so predstavljene v sklepnem delu, kjer na podlagi dobljenih rezultatov, potrdimo postavljene hipoteze.
Keywords: politika podjetja, raziskovalno-prognostični procesi, vrednote, okolje podjetja, prednosti in slabosti podjetja, računovodske informacije.
Published in DKUM: 28.11.2016; Views: 1210; Downloads: 105
.pdf Full text (5,26 MB)

7.
RAČUNOVODSKA PODPORA MANAGEMENTU PRI ZAGOTAVLJANJU LIKVIDNOSTI V PODJETJU X
Sanja Brunčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo podrobneje predstavili pojem likvidnosti. Likvidnost je sposobnost preoblikovanja nedenarnega premoženja v denarna likvidna sredstva, pomembno pri izračunih je čas, ki je potreben za preoblikovanje in možnost, da se nedenarna sredstva preoblikujejo čim bližje njihovi iztržljivi vrednosti. Likvidnostno tveganje predstavlja možnost pomanjkanja denarnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Predstavili smo tudi kazalnike za merjenje likvidnosti ter instrumente za zavarovanje, saj ti zmanjšujejo poslovno tveganje tako v tujini kot doma. Podrobneje smo proučili bančno garancijo, dokumentarni akreditiv, menico in izvršnico. V tretjem poglavju diplomskega seminarja smo proučili računovodske informacije za zagotavljanje likvidnosti, ki jih oblikuje računovodstvo in se uporabljajo pri poslovnih odločitvah. Poslovodje, ki pridobivajo informacije z zbiranjem ali opazovanjem, potrebujejo ustrezno poslovodno znanje in sposobnost za končno presojo o poslovnem odločanju. Končni rezultati spremljanja računovodskega poslovanja podjetja so računovodski izkazi, ti pa so predvsem namenjeni zunanjim uporabnikom, ki nimajo dostopa do podrobnejših podatkov o poslovanju podjetja. Podrobneje bomo predstavili bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Cilj našega diplomskega seminarja je ob proučevanju teorije tudi proučitev praktičnega dela na primeru podjetja X. Izbrali smo veliko podjetje, kjer imajo obsežni plačilni promet, kar pomeni da potrebujejo na poslovnem področju veliko zavarovanj zaradi tveganj. Analizirali smo likvidnost v podjetju X, kjer koeficienti likvidnosti kažejo na dobro plačilno sposobnost družbe, ki se je v letu 2014 precej povečala glede na predhodno leto, kar kažejo še ugodnejši koeficienti likvidnosti. Predstavili smo tudi kako se podjetje X zavaruje z instrumenti, na domačem trgu družba obvladuje preko zavarovanja z menicami in avansnimi plačili, na tujem trgu pa z bančnimi garancijami, akreditivi in avansnimi plačili.
Keywords: računovodske informacije, likvidnost, kazalniki, instrumenti zavarovanja.
Published in DKUM: 08.11.2016; Views: 1427; Downloads: 93
.pdf Full text (991,83 KB)

8.
VEČKRITERIJSKO NALOŽBENO ODLOČANJE NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ
Anica Hajdinjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Današnji čas od podjetnika zahteva, da za odločitve v dolgoročne naložbe (investicije) skrbno pretehta vse variante, ki so podprte z računovodskimi informacijami. Razširitev podjetja ali strateške odločitve za uvedbo novega proizvoda ali storitve je za podjetnika lahko tudi usodno, če se hitro ne prilagaja trgu oziroma konkurenci. Prav zaradi tega je potrebno pred realizacijo narediti računovodske kalkulacije in predračune. Računalniški programi, ki jih imamo danes na voljo, so podjetniku v veliko pomoč, prav zaradi možnosti reševanja problemov odločanja po več kriterijih hkrati. Predhodno je treba določiti pomembnost kriterijev za odločanje in preference do alternativ. Namen dela diplomskega seminarja je pripraviti temeljne računovodske informacije za odločanje med alternativami naložbenega odločanja. Za ugotovitev najugodnejše variante bomo uporabili program Web-HIPRE, ki je namenjen prav reševanju problemov odločanja po več kriterijih hkrati. Cilj raziskave v delu diplomskega seminarja je predstaviti potrebne računovodske informacije z izračunanimi vrednostnimi kriteriji in s pomočjo večkriterijskega odločanja izbrati najboljšo alternativo.
Keywords: dolgoročne naložbe, investicije, predračuni, računovodske informacije večkriterijsko odločanje
Published in DKUM: 08.11.2016; Views: 1546; Downloads: 1

9.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA POSLOVNO ODLOČANJE IN NADZOR V MAJHNEM PROIZVODNEM PODJETJU
Mateja Bevc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vrednostna spremljanja ter proučevanje poslovnih dogodkov, ki se zgodijo v podjetju, so naloga računovodske službe podjetja, ki hkrati zajema tudi osrednjo informacijsko dejavnost. Vsi ti tokovi spremljanja in proučevanja so potrebni in hkrati zelo pomembni tako notranjim kot zunanjim uporabnikom, ki jih v podjetju potrebujejo za sprejemanje pomembnih in ključnih odločitev za uspešno poslovanje. Temeljna naloga računovodstva oziroma računovodske službe je, da ob najmanjših možnih stroških zagotavlja vse računovodske informacije, ki zavzemajo vrednostno izražene poslovne dogodke. Gospodarske družbe se med seboj razlikujejo po dejavnosti, velikosti, s tem posledično pa tudi po organiziranosti. V našem okolju so najpogostejše oblike organiziranosti male družbe – družbe z omejeno odgovornostjo. Za vse vrste družb je danes v tem globalnem svetu zelo pomembno računovodsko analiziranje, da lahko podjetje obrazloži svoje stanje, ki je lahko pozitivno ali negativno oziroma uspešno ali neuspešno. V diplomski nalogi so na primeru podjetja XX predstavljene vrste in oblike računovodskih informacij, ki so vodilnim v podjetju potrebne v procesu odločanja oziroma pri sprejemanju ekonomskih odločitev, in kazalniki, ki kažejo na uspešnost poslovanja podjetja XX. Narejena je vsebinska analiza in predlogi potrebnih informacij za boljše in učinkovitejše poslovanje podjetja XX.
Keywords: podjetje, odločanje, računovodske informacije, kazalniki
Published in DKUM: 03.11.2016; Views: 1450; Downloads: 172
.pdf Full text (444,29 KB)

10.
FINANČNA ANALIZA PODJETJA X S POUDARKOM NA DOBIČKONOSNOSTI LASTNIŠKEGA KAPITALA
Marija Bovha, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo podjetje X, da bi ugotovili uspešnost njegovega poslovanja s pomočjo računovodskih informacij, ki jih pridobimo iz izkaza bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Spremljamo, primerjamo in analiziramo podatke za poslovni leti 2013 in 2014. Po izvedbi finančne analize podamo sodbo o uspešnosti finančnega poslovanja podjetja. Podjetje X nima svoje računovodske službe, ampak zunanje računovodstvo, ki pa finančne analize za potrebe lastnikov podjetja še ni nikoli izvedla. Lastnike podjetja X zanima dosežena struktura in možnost za povečanje dobičkonosnosti lastniškega kapitala. Na podlagi izračunov nekaterih finančnih kazalcev vodstvo podjetja sprejme nujne finančne odločitve, ki imajo pomemben vpliv na finančno moč podjetja. Lastniki izrazijo velik interes za dolgoročno rast tržne vrednosti podjetja, saj nosijo največje tveganje v primeru izgube vsega svojega premoženja, ki so ga vložili v podjetje. Izredno neugodne gospodarske razmere v Sloveniji in svetu so občutno vplivale na uspešnost poslovanja podjetja X. Glede na dejstvo, da je podjetje X v letu 2014 ustvarilo čisto izgubo poslovnega leta, je vodstvo podjetja skupaj z lastniki soglasno sprejelo nujno odločitev, da se vsem zaposlenim zmanjšajo plače. V diplomskem delu so predstavljene še druge pomembne finančne odločitve lastnikov in vodstva podjetja, ki bodo vplivale na dolgoročno večanje tržne vrednosti podjetja kot najpomembnejšega cilja lastnikov kapitala.
Keywords: podjetje, finančna analiza, računovodske informacije, lastniški kapital
Published in DKUM: 02.11.2016; Views: 1734; Downloads: 269
.pdf Full text (670,27 KB)

Search done in 8.67 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica