SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 28 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
21.
Razmerja med odgovornim računovodenjem, računovodjo ter vodenjem in upravljanjem v Sloveniji
Andreja Kolar, 2015, master's thesis

Abstract: Razmerja med odgovornim računovodenjem, računovodjo, vodenjem in upravljanjem v podjetjih se izražajo v medsebojnih vplivih in povezanosti. Raziskava analizira odnose med računovodji in direktorji ter vpliv upravljanja in vodenja na računovodenje, vpliv vodstva na računovodjo ter vpliv računovodje na vodenje v sodelujočih podjetjih. Podjetja se že desetletja soočajo z odgovornostjo v korporativnem upravljanju. Številne znanstvene raziskave potrjujejo vplive korporativnega upravljanja na neustrezno računovodstvo. Etika posameznih direktorjev, celotnega vodstva, podjetja in družbe je lahko v nasprotju, kar se izraža v etičnih dilemah pri odločanju direktorjev, ki se pri opravljanju svojih nalog srečujejo z različnimi interesi deležnikov podjetja. Odgovornost je lastnost, značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme ter izpolnjevati zahteve in dolžnosti, je možnost odzivanja. V računovodstvu je odgovornost porazdeljena na vse udeležence v procesu računovodenja, vključno z vodstvom. Informacije finančnega računovodstva omogočajo lastnikom nadzor nad delovanjem vodstva, drugim deležnikom podjetja pa razkrivajo poslovanje, na osnovi katerega lahko pričakujejo uresničevanje svojih interesov v podjetju. Vodstva podjetij se zaradi različnih interesov in motivov zatekajo k prevaram in prevarantskemu računovodskemu poročanju, čeprav se odgovornosti za pravilnost podatkov in informacij, ki jih zagotavljajo računovodski izkazi, nikakor ne morejo izogniti. Za obvladovanje in spremljanje poslovanja podjetij je potrebno vzpostaviti sistem notranjih kontrol, ki omogočajo strokovno in moralno sprejemljivo delovanje vseh procesov poslovanja. Kontrolno okolje je odnos direktorjev, nadzornikov, lastnikov in ostalih zaposlencev do poslovne etike, poslovnih tveganj in vzpostavitve ter delovanja sistema notranjih kontrol v organizaciji.
Keywords: računovodenje, računovodja, vodenje, korporativno upravljanje, interesi deležnikov, odgovornost, poslovna etika, računovodske informacije, notranje kontrole, analiza primerov.
Published: 30.11.2015; Views: 576; Downloads: 81
.pdf Full text (1,09 MB)

22.
VPLIV UVEDBE DOKUMENTNEGA SISTEMA NA UČINKOVITOST V THERMANI LAŠKO
Gabrijela Marija Ojsteršek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga temelji na uvedbi dokumentnega sistema SAOP eRegistrator v podjetju Thermana Laško d.d. V teoretičnem delu naloge smo se osredotočili na prenovo poslovnih procesov z uvedbo dokumentnega sistema(DMS). Opisali smo njegove značilnosti in delovanje ter razloge za uvedbo. Spoznali smo sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti (EDMS) in njegov vpliv na izboljšanje poslovnih procesov. Proučili smo zakonodajo, ki ureja brezpapirno poslovanje, ter opisali funkcije računovodenja in računovodsko poročanje. V drugem delu naloge smo predstavili podjetje Thermana in dokumentni sistem eRegistrator. Opravili smo analizo obstoječega in pričakovanega stanja ter prikazali učinke uvedbe dokumentnega sistema v proces dela, vključno s prednostmi in slabostmi. Zaključili smo z ugotovitvijo, da bo uvedba dokumentnega sistema eRegistrator pozitivno vplivala na učinkovitost v Thermani Laško, vendar pod pogojem, da bodo faze priprave na uvedbo opravljene kvalitetno in da bo zagotovljena podpora tako s strani vodstva podjetja kot tudi s strani ponudnika dokumentnega sistema SAOP d.o.o.
Keywords: dokumentni sistem, elektronski sistem za upravljanje z dokumenti (EDMS), elektronski podpis, računovodenje, SAOP eRegistrator
Published: 02.09.2016; Views: 432; Downloads: 42
.pdf Full text (1,42 MB)

23.
Posebnosti kontroling dejavnosti v storitvenem podjetju na primeru podjetja X
Jožica Onič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za potrebe vodenja organizacij morajo biti na razpolago ustrezne informacije. Če želimo doseči cilje celotnega poslovanja podjetja, je potrebno odločati o operativnih poslovnih funkcijah. Zanje je značilno, da niso le računovodske. Vsebina kontrolinga je podpiranje odločanja ob vrhunskem poznavanju računovodstva. Kvalitetno zbiranje in evidentiranje podatkov v računovodstvu ima posledično razumljive ter kvalitetne izhodne informacije in poročila. Z analizo podatkov iz vseh elementov poslovanja ima kontroling vlogo postavljanja pravil za zbiranje ter evidentiranje poslovnih dogodkov s ciljem kvalitetnega poročanja za potrebe notranjega menedžerskega odločanja. Osrednji del informacijskega sistema v podjetju je računovodstvo, ki mora oblikovati informacije z vidika računovodstva in z vidika poslovodenja. To vez predstavlja dejavnost kontrolinga, ki je usmerjena v oblikovanje informacij za odločanje v podjetju.
Keywords: kontroling, kontroler, računovodenje, informacije, odločanje
Published: 27.09.2016; Views: 295; Downloads: 48
.pdf Full text (350,10 KB)

24.
PRIMERJAVA RAČUNOVODSTVA V SOCIALNEM PODJETJU ORGANIZIRANEM KOT ZADRUGA V SLOVENIJI, ITALIJI IN NA HRVAŠKEM
Simon Sedmak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zadružništvo in podjetništvo, prihodnost sinergije. V času globalizacije in vse hitrejše gospodarske rasti so vidne socialne razlike na vseh področjih. Zadruge v obliki socialnega podjetništva so pravnostatusna oblika poslovanja. Zaradi večjega števila članov se zadruga kot socialno podjetje lažje bori proti krizi in vse večji konkurenci na trgu. Vendar so v državah Evropske unije glede zadrug velike razlike, saj dajejo članice za poslovanje teh organizacij različne spodbude. V Italiji so deležne močne podpore tako pri financiranju kot pri velikem zniževanju davčnih obveznosti, medtem ko je v Sloveniji vlada sicer predlagala tovrstne projekte, vendar niso v zadostni meri podprti, da bi jih bilo mogoče aktivno izvajati. Na Hrvaškem so ukrepi na tem področju, četudi je tudi ta država članica Evropske unije, še v povojih. Razvoj socialnih politik na evropskih tleh bi moral biti dolgoročen, zelo aktiven in hitro izvedljiv. Če bi bilo tako, bi se socialno-podjetniške pobude razvijale v še večji meri. Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb in opravlja družbeno koristne dejavnosti. Zadružništvo se pojavlja kot ena od ključnih oblik socialnega podjetništva in je ena od možnih alternativ tradicionalnega podjetništva. Zadruge so opredeljene kot organizacije posebne vrste, za katere veljajo na področju računovodenja tudi določene posebnosti.
Keywords: socialno podjetništvo, zadružništvo, poslovanje, računovodenje, pravnostatusne oblike, zadruga kot socialno podjetje in evropska zadruga
Published: 25.08.2016; Views: 248; Downloads: 18
.pdf Full text (906,31 KB)

25.
RAČUNOVODSTVO GOSPODINJSTEV - PRIMER GOSPODINJSTEV SUBVENCIONIRANO SAMOZAPOSLENIH PODJETNIKOV V SLOVENIJI
Damjana Rant, 2016, master's thesis

Abstract: V vsakdanjem življenju porabljanje in služenje sredstev večinoma poteka avtomatizirano. Vsak dan opravljamo naloge, ki smo jih opravljali že prejšnji dan in kupujemo tisto, kar potrebujemo za vsakdanje življenje. Pri tem naj bi se po klasični ekonomski teoriji obnašali racionalno. Racionalnost, katere pomembno orodje je dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodenje, je po Webru zaslužna za napredek in razvoj modernega kapitalizma. Gospodarski in družbeni napredek pa je glede na empirične raziskave podjetništva neposredna posledica delovanja podjetnikov. Predmet preučevanja tega magistrskega dela je računovodenje v gospodinjstvih. Osnovna enota preučevanja v tem delu je gospodinjstvo, saj je celotno delo namenjeno preučevanju posebnostim gospodarjenja in računovodstva v njem. V tem delu smo najprej opredelili gospodarjenje in računovodenje v gospodinjstvih ter pregledno predstavili izbrane primere instruktivne literature na temo računovodenja v gospodinjstvih ter raziskave, ki so bile opravljene na to temo. V nadaljevanju smo raziskovali, kaj od navedenega bi bilo mogoče najti tudi v Sloveniji. Teoretični del magistrskega dela smo zaokrožili z bistvenimi poudarki opredelitev podjetništva. Posebej smo izpostavili samozaposlitveno podjetništvo, ki ga spodbuja tudi socialna politika Evropske Unije s subvencioniranjem samozaposlitvenega podjetništva. V drugem, empiričnem delu, smo z empirično raziskavo skušali najti razlike v praksi računovodenja v gospodinjstvih uspešno in neuspešno samozaposlenih podjetnikov – prejemnikov subvencije za samozaposlitev. Pri zasnovi raziskave smo izhajali iz vedenja, da je sposobnost preživetja novoustanovljenega podjetja, ki posluje v konkurenčnem tržnem okolju, odločilno odvisna od tega, ali je sposobno ustvarjati tolikšen dobiček, da ta zadošča za izplačilo ustreznih povračil lastnikom (v našem primeru samozaposlenim prejemnikom subvencije za samozaposlitev) in za financiranje razvoja podjetja. Kljub temu, da naših hipotez z raziskavo nismo mogli potrditi, smo z empirično raziskavo pridobili dragocene podatke o računovodski dejavnosti v gospodinjstvih slovenskih prejemnikov subvencije za samozaposlitev ter podatke o njihovem odnosu do računovodenja. V Sloveniji računovodstvo v gospodinjstvih še ni bilo predmet empiričnih raziskav. Raziskava v tem delu je tudi prva nasploh, ki empirično preučuje računovodsko dejavnost v gospodinjstvih samozaposlenih podjetnikov ter se tako uvršča tudi med podjetniške raziskave.
Keywords: računovodenje v gospodinjstvih, predračunavanje v gospodinjstvih, računovodsko evidentiranje v gospodinjstvih, odločanje v gospodinjstvih, računovodsko preučevanje v gospodinjstvih, zgodovina računovodstva, gospodinjstvo, Slovenija, samozaposlovanje, podjetništvo, subvencija, spodbujanje podjetništva, subvencionirano podjetništvo, podjetniška politika, tehnike računovodenja v gospodinjstvih, računovodenje v gospodinjstvih s pomočjo pisemskih ovojnic, kartični sistem računovodenja v gospodinjstvih
Published: 01.08.2016; Views: 458; Downloads: 49
.pdf Full text (5,29 MB)

26.
ODGOVORNI RAČUNOVODJA IN ODGOVORNO RAČUNOVODENJE KOT ZNANOST
Simona Kremzer, 2016, master's thesis

Abstract: Računovodski strokovnjak mora biti neoporečen, nepristranski, strokovno usposobljen in skrben. Spoštovati mora zaupnost informacij in se v poklicu ustrezno obnašati. Njegovo delo mora biti neoporečno in narejeno kar se da strokovno, skrbeti mora tudi za razvoj stroke ter ugled poklica. Računovodjevo odgovornost lahko obravnavamo z različnih zornih kotov, kot sta npr. formalnopravni in moralno etični vidik. Z naraščajočo vlogo računovodje se povečuje tudi njegova odgovornost do poslovodstva, delničarjev, zaposlenih ter drugih oseb. Odgovornost je treba oceniti kar najbolj objektivno, pri tem pa je moralno upoštevati tudi širšo družbeno odgovornost. Odgovornost je kompleksen pojem, ki ga ne moremo doseči samo z uresničevanjem predpisanih norm, sem spada tudi računovodjeva kultura, etika in njegove osebne lastnosti. Računovodja se pri svojem delu ne sme posluževati nedovoljenih sredstev, ki bi spravljale v ugodnejši položaj določene posameznike oziroma skupine. Odgovorno računovodenje, v sklopu katerega deluje odgovorni računovodja, mora temeljiti na znanstvenih dognanjih.
Keywords: računovodja, računovodstvo, računovodenje, odgovornost, prevare
Published: 23.08.2016; Views: 431; Downloads: 60
.pdf Full text (902,38 KB)

27.
Podjetniški in finančni vidiki merjenja stopnje notranjega podjetništva na primeru podjetja x v kozmetični panogi
Doroteja Tanšek, 2017, master's thesis

Abstract: Tema magistrske naloge se nanaša na področje notranjega podjetništva. Notranje podjetništvo je pomembno za doseganje konkurenčne prednosti podjetja; številna velika podjetja poskušajo z njegovo uvedbo v organizacijo vpeljati način razmišljanja in sposobnost izkoriščanja novih potencialov, ki so značilna za start-up podjetja, ter s tem izboljšati poslovanje. Zaposleni v podjetju, ki razmišljajo kot podjetniki, so gonilo napredka podjetja, saj z obstoječimi resursi poskušajo izkoristiti nove priložnosti, ki se jim porajajo, in s tem razvijajo nove (ali pa samo izboljšujejo obstoječe) produkte, storitve in procese v podjetju. V magistrskem delu smo se osredotočili na preučevanje podjetniških in finančnih vidikov merjenja stopnje notranjega podjetništva na ravni podjetja. Na osnovi študije primera smo najprej ugotovili, ali je v podjetju X v kozmetični panogi prisotno notranje podjetništvo in nadalje omenjeno stopnjo tudi izmerili. Kar se dotika področja finančnih vidikov notranjega podjetništva, smo analizirali računovodenje notranjepodjetniških projektov, saj to predstavlja pomembno povezavo med področjem notranjega podjetništva in računovodstvom. To analizo smo izvedli s pomočjo metode intervjuja. Študija primera je pokazala, da je mogoče v podjetju X najti zametke notranjega podjetništva, čeprav to še ni razvito v polni meri. Podjetje X ima za njegov razvoj ustrezno vodstveno podporo, kulturo podjetja in delno oblikovano notranjepodjetniško strategijo. Okolje podjetja je naklonjeno inovativnosti, izboljšavam in ustvarjalnosti. Podjetje X mora za nadaljnji razvoj koncepta notranjega podjetništva preoblikovati strukturo in organizacijo poslovanja, da bo ta bolj v podporo notranjemu podjetništvu. Računovodenje projektov je v preučevanem podjetju prisotno; informacije, pridobljene skozi razne računovodske metode, podjetje prepoznava kot izjemno pomembne in ključne pri odločanju o poteku posameznega projekta. Iz pridobljenih rezultatov študije primera podjetja X sklepamo, da je notranje podjetništvo že precej znan koncept, predvidevamo lahko, da ga bo čedalje več srednje velikih in velikih podjetij uporabilo za osvežitev poslovanja.
Keywords: notranje podjetništvo, notranji podjetnik, merjenje stopnje notranjega podjetništva, računovodenje projektov, študija primera v kozmetični panogi, diagram Podjetniške orientacije
Published: 07.07.2017; Views: 371; Downloads: 0
.pdf Full text (1,09 MB)

28.
Posebnosti vrednotenja gospodarskih kategorij v kmetijstvu in gozdarstvu
Benjamin Bine Bregant, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želimo najprej predstaviti in opredeliti kmetijstvo in gozdarstvo kot njune lastnosti ter vlogo in doprinos, ki sta ga imela nekoč in danes. Predstavili bomo posebne gospodarske kategorije, njihove karakteristike in z njimi povezane posebnosti vrednotenja teh gospodarskih kategorij v kmetijstvu kot tudi v gozdarstvu. Zanimajo nas tudi način in pravilnost njihove uporabe, kakor tudi ključne značilnosti teh posebnih gospodarskih kategorij. Prikazati želimo kalkulacije najbolj pogostih kategorij, ki se uporabljajo na povprečni slovenski kmetiji, ter ključe, po katerih se določa in ugotavlja njihova vrednost. Kot je splošno znano, je statistično gledano kmetijstva vedno manj, saj se površine kmetijskih zemljišč krčijo za namene stanovanjske ali industrijske gradnje in logistične namene. V Sloveniji se po podatku SURS-a iz leta 2016 obdeluje 476.682 hektarjev kmetijskih zemljišč, vendar se ta številka letno počasi zmanjšuje. Posledično ostajajo zaradi tega še samo večji kmetijski pridelovalci, ki so gospodarsko gledano močnejši in jih krčenje kmetijskih površin tako ne prizadene. Le-to pa predstavlja velike težave manjšim kmetom oz. pridelovalcem z manj površinami in manj glavami živine, saj so te majhne kmetije praviloma samooskrbne, vendar je to premalo za dolgotrajen strateški obstoj in razvoj. Zato se mladi kmetje oz. prevzemniki odločajo za prodajo kmetij in se raje zaposlujejo drugje in to je ena večjih problematik v slovenskem kmetijstvu. Gozdarstvo je v Sloveniji pomembno, saj Slovenijo po podatku SURS-a iz leta 2016 prekriva kar 1.182.278 hektarjev gozdov, kar predstavlja 58,3 % površja Slovenije. Ta številka se presenetljivo vsako leto povečuje. To se reflektira tudi v številu podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo lesa ter v količini izvoza slovenskega lesa v tuje države. Slovenija v veliki meri izvaja različne spodbujevalne investicijske programe ter ponuja sredstva, ki se kmetom in gozdarjem namenjajo z raznimi subvencijami, denarnimi sredstvi za mlade prevzemnike, razpisi za nepovratna sredstva in raznimi okolijskimi programi po direktivah Evropske Unije. Zato smo se s to diplomsko nalogo odločili približati tako kmetijski kot gozdarski dejavnosti z računovodskega ter knjigovodskega vidika in z njima povezanimi zanimivostmi in značilnostmi, predvsem z vidika posebnosti vrednotenja teh gospodarskih kategorij.
Keywords: kmetijstvo, gozdarstvo, kmetijsko gospodarstvo, računovodenje, vrednotenje, gospodarske kategorije
Published: 30.11.2018; Views: 165; Downloads: 22
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica