SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA V CENTRU ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Karmen Podržaj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V javnih zavodih je računovodstvo temeljna informacijska dejavnost, ki zajema celoto računovodskih funkcij, to je računovodskega predračunavanja, knjigovodenja, računovodskega proučevanja in računovodskega nadziranja. Vse te sestavine računovodstva pa so usmerjene k računovodskemu informiranju, to je dajanju računovodskih podatkov in informacij njihovim uporabnikom.
Keywords: računovodstvo, računovodenje, računovodsko informiranje, organiziranje računovodstva, računovodska kontrola, poslovne knjige, javni zavod, javna služba.
Published: 20.11.2012; Views: 1121; Downloads: 118
.pdf Full text (186,37 KB)

12.
DOJEMANJE REVIZIJE PRI RAČUNOVODJIH
Sara Kresnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Revidiranje je mlad poklic oziroma dejavnost, ki je mnogim še nepoznan, pa vendarle se podjetja s to dejavnostjo vse pogosteje srečujejo. Ob besedi revizija mnogim ni jasno, o čem je govora, mi pa smo v diplomskem seminarju spoznali, da je revidiranje po definiciji neodvisno preiskovanje računovodskih informacij podjetja, ne glede na to, ali je usmerjeno v doseganje dobička ali ne, kot je zapisal Odar. Sami pa lahko najprej pomislimo, da je to ponovni pregled nečesa, v našem primeru pa ponovni pregled računovodskih izkazov. Računovodstvo je dejavnost, ki je povsod po svetu dobro poznana, vendar pa osebe, ki s to dejavnostjo nimajo stika, menijo, da je to le nek zdolgočasen poklic, kjer samo sediš in prelagaš papirje. Če dobro pomislimo, temu le ni tako. Računovodstvo je za podjetja zelo pomembno, saj brez tega podjetje ne bi moglo dobro poslovati, saj je računovodstvo tisto, ki skrbi za računovodske izkaze in ki na koncu ugotovi poslovni izid. Tako računovodenje kot revizija pa sta med sabo tesno povezana. Na prvi pogled bi rekli, da sta to dejavnosti, ki se ne povezujeta,vendar pa kasneje spoznamo, da je revizor tisti, ki se neprestano ukvarja z računovodskimi izkazi, na drugi strani pa imamo računovodjo, ki te računovodske izkaze sestavlja. Diplomski seminar »Dojemanje revizije pri računovodjih« sem napisala tako, da sem najprej pregledala veliko literature, ki se je nanašala na revizijo in revizorja ter na računovodenje in računovodjo. Vse sem na kratko povzela, tako da sem dobila razumen opis vseh pojmov. Nato sem povzela nekatere podobnosti in razlike med revizijo in računovodenjem, ki so se mi zdele zanimive. Tako je nastal teoretični del mojega diplomskega seminarja. Več pozornosti pa sem namenila raziskavi o dojemanju revizije pri računovodjih, saj je le-ta bila ključnega pomena, da izvem, kar me zanima. Raziskave o tej oziroma podobni temi nisem zasledila, tako da vprašanj nisem mogla nikjer črpati, zato sem jih sestavila sama. Odločila sem se, da anketa ne bo vsebovala veliko vprašanj, saj bo tako prijaznejša do anketiranih oseb. Anketirala sem torej samo računovodje oziroma osebe, ki opravljajo računovodska dela, starostno nisem določevala meje. Rezultati v raziskavi, ki sem jih dobila, me niso presenetili, bili so neki pričakovani odgovori, za katere bi se v večini odločila tudi sama. Najprej sem analizirala rezultate splošno, torej, kako so odgovarjali vsi anketiranci, kjer sem odgovore tudi bolj obsežno predstavila tako grafično, kot tudi v tabeli. Nato pa sem se zgolj iz radovednosti odločila še, da analiziram dobljene rezultate tudi glede na stopnjo izobrazbe, saj sem po naključju dobila odgovore oseb, ki imajo izobrazbo V. stopnje, izobrazbo VI. stopnje in izobrazbo VII. stopnje. To analizo sem opravila zgolj na kratko in samo v grafični obliki. Najbolj so se razlikovali odgovori med osebami s V. in VII. stopnjo izobrazbe. Dobila sem občutek, da osebe s VII. stopnjo izobrazbe bolj cenijo delo revizorja, koristnejša pa se jim zdi tudi sama revizija.
Keywords: revizor, revizija, računovodenje, računovodja, koristnost revizije, dojemanje revizije
Published: 06.12.2012; Views: 1171; Downloads: 143
.pdf Full text (854,01 KB)

13.
IZVAJANJE RAČUNOVODSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
Mateja Krajnc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju obravnavamo temo, ki se navezuje na delovanje računovodskega servisa v Sloveniji, v primerjavi z ustanovitvijo računovodskega servisa v Evropski uniji. Predstavimo pojem računovodstvo in računovodenje in se osredotočimo na računovodski servis. Opredelimo pogoje delovanja računovodskega servisa v Sloveniji ter pravno podlago in delovanje računovodskega servisa v Evropski uniji. Na kratko opišemo in predstavimo samo organizacijo v računovodskem servisu in se osredotočimo na naloge, ki jih mora opravljati računovodski servis, na etiko in načela računovodskega delavca in kodeks etike računovodskega strokovnjaka. V diplomskem seminarju se posvetimo temi odškodninska odgovornost računovodskega servisa, pojmu, nastanku in vrsti odškodninske odgovornosti ter sami odgovornosti delavca v računovodskem servisu. Diplomski seminar zaokroža primer knjigovodskega servisa v Slovenski Bistrici, ki ponazarja dejansko delovanje knjigovodskega servisa. Opisana je dejavnost knjigovodskega servisa ter organizacijska struktura v podjetju.
Keywords: računovodski servis, računovodenje, računovodstvo, odškodninska odgovornost
Published: 23.11.2012; Views: 1451; Downloads: 133
.pdf Full text (908,72 KB)

14.
POSEBNOSTI RAČUNOVODENJA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV NORMIRANCEV V PRIMERJAVI Z OBIČAJNIMI SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI
Tina Vrečar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji je samostojni podjetnik za mnoge podjetnike prva oblika opravljanja dejavnosti. Zaradi recesije, s katero se je srečala tudi Slovenija, je vse več ljudi ostajalo na cestah zaradi propada velikega števila podjetij. Zato so bili nekateri posamezniki prisiljeni ustanoviti svoje podjetje in si s tem prislužiti vsakdanji kruh. Nekateri so želeli z ustanovitvijo lastnega podjetja uresničiti svoje sanje in se s svojim znanjem in izkušnjami dokazati preko lastnega podjetja. Za samostojnega podjetnika je pomembno, da opravlja dejavnost, ki je pridobitna in da vodi posle samostojno. Tudi samostojni podjetnik mora imeti računovodstvo, tako kot vsako podjetje, saj je pomembna poslovna funkcija. Dobro mora poznati vodenje poslovnih knjig, evidenc in davščin. Poznamo pa tudi samostojnega podjetnika, ki ima status normiranca. Razlike pri normirancu in običajnem podjetniku se vidijo predvsem v računovodenju in pri ugotavljanju davčne osnove. Običajni podjetnik se lahko odloča, ali bo vodil poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva ali pa po načelih dvostavnega knjigovodstva. Računovodenje podjetnika normiranca pa se razlikuje od računovodenja običajnega samostojnega podjetnika. Poslovne dogodke lahko podjetnik evidentira na različne načine, odvisne od velikosti podjetja. Diplomski projekt zajema tudi anketni vprašalnik, v katerem nas je predvsem zanimalo, ali lahko študent Ekonomsko-poslovne fakultete vodi računovodenje samostojnega podjetnika normiranca.
Keywords: samostojni podjetnik, pridobitna dejavnost, normiranec, knjigovodstvo, računovodenje
Published: 22.10.2015; Views: 643; Downloads: 124
.pdf Full text (1,17 MB)

15.
RAČUNOVODENJE USTAVLJENEGA POSLOVANJA
Jerneja Firšt, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ustavljeno poslovanje lahko predstavlja rešitev za podjetje, ki se znajde v poslovnih in likvidnostnih težavah, saj se lahko z odprodajo dela podjetja, ki ne prinaša nobene koristi, popravi finančno in poslovno stanje podjetja in tako nadaljuje poslovanje na drugih uspešnejših področjih. Ustavljeno poslovanje pa se lahko nanaša tudi na del podjetja, ki ga večja organizacija poseduje samo z namenom prodaje v prihodnosti. Računovodenje ustavljenega poslovanja obravnava mednarodni računovodski standard poročanja (MSRP 5), ki je nastal s konvergiranjem Ameriških splošno sprejetih računovodskih načel in mednarodnih računovodskih standardov. Podjetja informacije o ustavljenem poslovanju prikazujejo v posebnih računovodskih izkazih, ki so ločeni od izkazov o ohranjenem poslovanju; to poročanje smo predstavili tudi, na primerih dveh podjetji. Tuja raziskava pa nam je pokazala, da podjetja ustavljeno poslovanje lahko izrabljajo kot vrsto kreativnega računovodstva in s tem manipulirajo z investitorji, saj lahko vodstvo podjetja uporabi ustavljeno poslovanje za prirejanje podatkov o uspešnosti poslovanja dela podjetja in s tem zavaja uporabnike računovodskih izkazov.
Keywords: ustavljeno poslovanje, prenehanje poslovanja, računovodenje ustavljenega poslovanja, pojasnila, izkaz poslovnega izida
Published: 09.04.2014; Views: 886; Downloads: 132
.pdf Full text (815,69 KB)

16.
ANALIZA VODENJA RAČUNOVODSTVA NA KMETIJAH
Miha Klančnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja uvedbo računovodenja na kmetijah. Z novim zakonom o računovodenju je potrebno voditi računovodstvo tudi na kmetijah, katere presegajo zakonsko določeno višino dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Ker novi zakon zajema veliko kmetij, katere do sedaj niso vodile računovodstva in bodo morale sedaj vzpostaviti računovodstvo, poskušam v svojem diplomskem delu prikazati vzpostavitev računovodstva na kmetijah ter odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se navezujejo na to temo. Diplomsko nalogo sem razdelil na tri poglavja. Drugo poglavje predstavlja teoretična izhodišča o računovodenju in kmetijstvu ter o računovodenju kmetij do sedaj. Tretje poglavje predstavlja postopek vzpostavitve računovodstva na kmetiji in analizo računovodenja na dveh primerljivih primerih. Z analiziranjem sem primerjal vzpostavitev računovodstva na dveh kmetijah, pri čemer sem uporabil določene kazalnike. Zadnje poglavje je namenjeno sklepu o mojih ugotovitvah ter vprašanjem, na katera nisem odgovoril v diplomskem delu.
Keywords: računovodenje, kmetijstvo, ustanovitvena bilanca stanja, FADN metodologija
Published: 20.11.2014; Views: 695; Downloads: 201
.pdf Full text (932,74 KB)

17.
POSEBNOSTI RAČUNOVODENJA STROŠKOV ZA POTREBE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN NA PRIMERU PODJETJA
Ksenija Lovenjak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili zakonske in druge pravne okvirje, ki so povezani z opravljanjem dejavnosti upravljanja nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki jo opravlja upravnik nepremičnin. Upravnik skrbi za skupne dele in naprave, kakor tudi za celoten objekt, ki ga ima v upravljanju, hkrati pa tekoče spremlja obratovanje objekta in preudarno gospodari z njim. V sklopu svojih rednih tehničnih in organizacijskih opravil opravlja tudi finančno-računovodska opravila. V diplomski nalogi smo raziskali in proučili posebnosti računovodenja stroškov za potrebe opravljanja dejavnosti upravljanja nepremičnin na primeru podjetja ''X'', ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin. Izbrani upravnik tako predstavlja izhodišče raziskovanja in skozi njegovo računovodenje smo podrobneje predstavili računovodenje obratovalnih in investicijskih stroškov, računovodenje sredstev rezervnega sklada ter računovodenje lastnih stroškov podjetja. Ta osnovna področja računovodenja stroškov morajo biti ustrezno organizirana, da lahko upravniku dajejo prave in pravočasne informacije, ki jih posreduje naprej za potrebe nadaljnjega odločanja obstoječih lastnikov, potencialnih kupcev ali investitorjev. Tako smo na praktičnem primeru izbranega upravnika proučili učinkovitost in uspešnost takšnega organiziranja ter izvajanja računovodenja stroškov in ugotovili, da so obstoječi postopki in metode primerni glede na obseg objektov, ki jih ima izbrani upravnik v upravljanju.
Keywords: upravnik, upravljanje nepremičnin, računovodenje stroškov, obratovalni stroški, rezervni sklad
Published: 05.08.2015; Views: 678; Downloads: 170
.pdf Full text (780,53 KB)

18.
DEJAVNIKI VPLIVA NA POROČANJE ODPRTIH SLOVENSKIH DRUŽB O INTELEKTUALNIH ZMOŽNOSTIH
Nina Jelenovec, 2015, master's thesis

Abstract: Vse večji del aktivnosti sodobnih organizacij je neotipljiv in očem neviden. Ob vse večji odprtosti in povezanosti svetovnega gospodarstva je organizacijam težko ohranjati konkurenčnost zgolj na osnovi tradicionalnih proizvodnih faktorjev in fizično obstoječih sredstev, pripoznanih v računovodskih izkazih. Ustvarjanje, uporaba in izkoriščanje znanja je postalo kritično za to, kako podjetja, regije in gospodarstva razvijajo in ohranjajo svoje konkurenčne prednosti. Slednje je v sodobnih gospodarskih razmerah potrebno graditi na prvinah poslovanja, ki so drugačne, trajne (obstojne), ki jih je možno reproducirati, podvajati in s strani konkurentov težko posnemati. Vse to predstavljajo znanja, inovacije, informacije, izkušnje in sposobnosti ljudi, poslovne povezave, ugled v javnosti in podobne prvine, imenovane intelektualne zmožnosti. Enega največjih izzivov za računovodsko stroko v sodobnih gospodarskih razmerah, ko vse bolj narašča njihov pomen med strateškimi potenciali organizacije, zato predstavlja zagotavljati informacije o teh, v tradicionalnem računovodstvu v pretežni meri "skritih" prvinah poslovanja. V tem delu ugotavljamo v kolikšni meri odprte slovenske družbe, tj. tiste katerih delnice so predmet trgovanja na slovenskem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, prostovoljno poročajo o intelektualnih zmožnostih v letnih poročilih in s katerimi dejavniki je moč pojasniti tovrstne poročevalske prakse odprtih slovenskih družb. Izsledki raziskave kažejo, da med družbami obstajajo precejšnje razlike v stopnji poročanja o intelektualnih zmožnostih, ki je v povprečju slabša kot v primerljivih tujih raziskavah. Pokazalo se je, da značilnosti družb, ki so se v predhodnih raziskavah pokazale kot bolj ali manj vplivni dejavniki na tovrstna razkritja (dejavnost, zadolženost, poslovna uspešnost in vrsta revizijske družbe), ne vplivajo statistično značilno na stopnjo razkritij o intelektualnih zmožnostih slovenskih odprtih družb. Dokazan je zgolj statistično značilen vpliv velikosti družb na število razkritih podkategorij intelektualnih zmožnosti, ki tudi sicer velja kot dejavnik katerega vpliv na prostovoljna razkritja družb je bil največkrat dokazan. Velikost družbe (merjena z vrednostjo sredstev družbe) značilno pozitivno vpliva na stopnjo tovrstnih (prostovoljnih) razkritij odprtih slovenskih družb.
Keywords: Intelektualne zmožnosti, računovodenje, računovodsko poročanje, letno poročilo, prostovoljna razkritja, stopnja poročanja, dejavniki vpliva.
Published: 25.08.2015; Views: 643; Downloads: 33
.pdf Full text (1,27 MB)

19.
PRAVNI IN RAČUNOVODSKI OKVIR ZA DELOVANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V RS
Katja Smrekar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi sem preučevala kaj pomeni beseda društvo. Poskušala sem s pomočjo ZDru-1 in ZGas ugotoviti, ali je društvo primerna pravno-organizacijska oblika za izvajanje prostovoljne dejavnosti, saj nekatera društva izvajajo ob tem tudi pridobitno dejavnost. Veliko je bilo primerjanja iz zakonov. Na primeru PGD Slovenska Bistrica sem poskušala ugotoviti, ali so društva primerno financirana, s koliko sredstvi razpolagajo ter kako se računovodstvo vodi v društvih. Pri tem sem ugotovila, da bi mogoče bile potrebne spremembe in podala tudi nekaj predlogov za to. Teoretičen del obsega predvsem teorijo o tem kaj je društvo, kakšne so razlike med društvi, kako poteka računovodenje v društvih, delovanje društva in sestava. Veliko pojasnjenega je iz ZDru-1 in ZGas. V osrednjem delu sem podrobneje predstavila PGD Slovenska Bistrica, njeno zgodovino, delovanje članstva, računovodenje, ki ga uporabljajo. To je bil ključen del moje diplomske naloge, saj sem na podlagi teh podatkov lahko primerjala s podatki iz teorije in nato poiskala vzroke za spremembe in podala izboljšave.
Keywords: prostovoljno gasilsko društvo, gasilstvo, Zakon o društvih, računovodenje društev, obdavčitev, bilanca stanja
Published: 13.11.2018; Views: 107; Downloads: 14
.pdf Full text (795,74 KB)

20.
POSEBNOSTI RAČUNOVODENJA ZALOG V TRGOVINSKEM PODJETJU
Sabina Črešnar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar obravnava posebnosti računovodenja zalog v trgovinskem podjetju. Računovodenje zalog je lahko dobro samo, če je računovodstvo podjetja dobro organizirano. To pomeni, da podjetje pri vodenju svojih zalog znauporabitiračunovodske informacije. V diplomskem seminarju sem opredelila zaloge trgovskega blaga, predstavila sem pomen zalog za trgovinsko podjetje ter predstavila njihovo vlogo. V diplomskem seminarju omenjene vrste zalog se pri trgovinskih podjetjih pojavljajo najpogosteje. Vsako izmed vrst zalog sem predstavila na podlagi zakonskih določil, strokovnih pravil, knjigovodskih procesov ter možnosti, po katerih se te zaloge lahko vrednotijo. Zakonska določila ter strokovna pravila sem pri lastniških zalogah predstavila predvsem na podlagi zakona o trgovini ter na slovenskih računovodskih standardih, pri konsignacijskih zalogah pa na podlagi obligacijskega zakonika. Pri knjigovodskih procesih sem opredelila listinjenje, razvidovanje oz. evidentiranje ter obračunska poročila. Z listinjenjem sem predstavila listine, ki imajo povezavo z zalogami vse od naročila pa do prodaje. Pri razvidovanju oz. evidentiranju sem opredelila temeljne, pomožne ter operativne knjigovodske evidence. Pri obračunskih poročilih sem omenila temeljna obračunska poročila ter poročila in obračune, ki jih podjetje lahko pripravlja po svoji presoji in niso obvezne, ampak pri vodenju zalog pripomorejo k lažjim nadaljnjim odločitvam. V praktičnem delu diplomskega seminarja sem na preučevanem trgovinskem podjetju X pripravila diagrame narisa za procese, povezane z zalogami (nabavo, prevzem, plačilo računa za nabavljeno trgovsko blago, prodajo ter prejetje plačila za prodano trgovsko blago).
Keywords: zaloge, trgovinsko podjetje, računovodenje zalog, listine, evidence, poročila, vrednotenje zalog.
Published: 29.10.2015; Views: 373; Downloads: 228
.pdf Full text (749,38 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica