| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Rokovanje in igra otrok z naravnimi materiali v prvem starostnem obdobju
Jasna Crnolič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo uvodoma predstavlja razvojne značilnosti otrok v prvem starostnem obdobju, definira aktivno učenje ter vlogo vzgojiteljev in staršev pri tem. Predstavljena je tudi igra otroka in njen pomen za otroke v prvem starostnem obdobju, področje naravoslovja, otrokov odnos do narave ter pomen igre z naravnimi materiali. Empirični del diplomskega dela zajema dejavnosti otrok oz. igro z naravnimi materiali. Otrokom smo ponudili različne naravne materiale in jim omogočili spontano igro z njimi. S tem smo želeli ugotoviti, kako bodo otroci pristopili k igri, kaj bodo pri tem odkrili, kakšni bodo njihovi odzivi in kako dolgo bodo za dejavnost motivirani. Ob izvajanju dejavnosti odrasli pripravimo material, poskrbimo za dobro vzdušje in varnost ter opazujemo in si zapisujemo opažanja, v dejavnost se aktivno vključimo le po potrebi. Ugotovili smo, da so otroci na podlagi teh dejavnosti razvijali domišljijo, pokazali so zanimanje za igro z naravnimi materiali. Motivacija otrok je bila dolga in med samo igro ni prihajalo do konfliktov. Otrokom smo vzbudili zanimanje do narave v tej meri, da so spoznali, da je tudi brez industrijskih igrač igra lahko zabavna in poučna, kar bo nedvomno dobro vplivalo na oblikovanje otrokovega pozitivnega odnosa do narave.
Keywords: naravni materiali, prvo starostno obdobje, igra, rokovanje z naravnimi materiali
Published: 03.05.2021; Views: 198; Downloads: 66
.pdf Full text (2,49 MB)

2.
Gibalne igre s področja plesne vzgoje v 1. starostnem obdobju
Saša Križman, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Gibalne igre s področja plesne vzgoje v prvem starostnem obdobju smo se v teoretičnem delu osredotočili na gibalni razvoj predšolskega otroka ter njegove značilnosti v prvem starostnem obdobju. Tu smo izpostavili ključno vlogo vrtca, ki pomembno vpliva na otrokov osebni, čustveni, socialni in seveda gibalni razvoj. Otroška igra je v vrtcih prevladujoča dejavnost. Otrok se preko igre uči, prilagaja, razvija govor, se giblje, se druži z vrstniki in se čustveno odziva. V nalogi smo zato opredelili različne vrste igre, kjer smo izpostavili spoznavne vrste igre in pomen igralnega partnerja. V prvem starostnem obdobju potekajo otrokove gibalne dejavnosti pretežno skozi igro in zato smo se osredotočili predvsem na gibalne igre s plesnega področja. Razdelili smo jih v štiri skupine: bibanke, ustvarjalne rajalne igre, spretnostne igre in gibalne igre z malimi orodji. V praktičnem delu smo te sklope gibalnih iger na podlagi skrbno načrtovanih dejavnosti izvedli z otroki, starimi 1-2 leti ter jih nato evalvirali. Ugotovili smo, da otroci preko gibalnih iger razvijajo gibalne sposobnosti in spretnosti ter krepijo pozitivne medsebojne odnose, kar se kaže v vsakodnevni pozitivni skupinski dinamiki.
Keywords: gibalni razvoj, prvo starostno obdobje, gibalne igre, skupinska dinamika
Published: 18.02.2021; Views: 351; Downloads: 117
.pdf Full text (1,04 MB)

3.
Uporaba NTC metode s strani odraslih in njen vpliv na razvoj otroka v prvih treh letih
Anita Kirbiš, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen magistrske naloge je spoznati NTC metodo s poudarkom na uporabi pri delu z mlajšimi otroki ter pomembnost zgodnjega razvoja pri otrocih od rojstva do tretjega leta starosti. V teoretičnem delu smo predstavili NTC (Nurture of Talented Children) metodo učenja, ki zelo poudarja pomembnost zgodnjega razvoja pri otrocih, predvsem v prvem starostnem obdobju. Pojasnili smo, kako se razvijajo otroški možgani in s čim lahko vplivamo na razvoj sinaps v možganih, ki prispevajo k razvoju bioloških potencialov. Preučili smo tudi ovire oz. pasti pri vzgoji, ki lahko zavirajo otrokov razvoj in onemogočajo razvoj bioloških potencialov v polnem obsegu. V empiričnem delu smo raziskali odnos in poznavanje NTC metode s strani strokovnih delavcev. Zanimalo nas je njihovo mnenje o zgodnjem razvoju. Poslužili smo se deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili podatke, ki smo jih obdelali na ravni deskriptivne in inferenčne statistike. Ugotovili smo, da vzgojiteljice v večini poznajo NTC metodo učenja in jo tudi uporabljajo pri svojem delu, saj se zavedajo pomembnosti zgodnjega razvoja pri otroku.
Keywords: NTC sistem učenja, prvo starostno obdobje, zgodnji razvoj, ovire pri razvoju.
Published: 01.09.2020; Views: 266; Downloads: 56
.pdf Full text (1,63 MB)

4.
Sposobnost vidnega zaznavanja otrok v prvem starostnem obdobju
Tanja Lepej, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preučevali sposobnosti vidnega zaznavanja otrok prvega starostnega obdobja ter njihov napredek v obdobju enega meseca. V teoretičnem delu so predstavljene sporazumevalne dejavnosti – poslušanje, govorjenje, branje ter pisanje. Eno poglavje pa smo posvetili zaznavanju, kjer smo podrobneje predstavili vidno zaznavanje. V empiričnem delu so predstavljeni in interpretirani individualni rezultati otrok začetnega in končnega preverjanja. Namen raziskave je bil ugotoviti sposobnost vidnega zaznavanja pri otrocih v prvem starostnem obdobju. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, konkretnem vzorcu 9 otrok, starih 15–30 mesecev. Raziskava je potekala s pomočjo vaj vidnega zaznavanja, ki smo jih izvedli dvakrat, in sicer v razmiku enega meseca. Otrokovo vidno zaznavanje in njegov napredek smo preverjali preko konkretnih predmetov ter slik. Rezultate otrok smo sproti zapisovali v tabelo ter ugotovili, da so se rezultati, ki smo jih dobili pri končnem preverjanju, izboljšali.
Keywords: Vidno zaznavanje, vidno razločevanje, prvo starostno obdobje.
Published: 13.08.2020; Views: 345; Downloads: 85
.pdf Full text (2,10 MB)

5.
Vpliv pesmi in izštevank na prepoznavanje rim v prvem starostnem obdobju
Nives Lazar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv pesmi in izštevank na prepoznavanje rim v prvem starostnem obdobju smo želeli raziskati in ugotoviti, ali se pri otrocih v prvem starostnem obdobju pojavi napredek v prepoznavanju rim v obdobju dveh mesecev ter kolikšen bo napredek pri kontrolni ter kolikšen pri eksperimentalni skupini, ki bo deležna vaj za spodbujanje glasovnega zavedanja o rimah. V teoretičnem delu smo predstavili razvoj govora, vlogo vzgojitelja in staršev pri govornem razvoju otrok, področje jezika v Kurikulumu za vrtce (1999), glasovno zavedanje in rime ter njihovo prepoznavanje in dovzetnost zanje. V empiričnem delu smo s pomočjo sličic preverjali prepoznavanje rim pri otrocih kontrolne in eksperimentalne skupine. V raziskavi je sodelovalo 14 otrok (7 otrok kontrolne in 7 otrok eksperimentalne skupine), ki obiskujejo enega izmed vrtcev v Spodnji Savinjski dolini. Pri preverjanju nas je zanimalo, koliko rim oziroma vsiljivcev bodo našli ter kakšna bo razlika med začetnim in končnim preverjanjem. Z otroki eksperimentalne skupine smo dva meseca izvajali dodatne dejavnosti za spodbujanje glasovnega zavedanja (pesmi in izštevanke). Končni rezultat je bil nad pričakovanji, saj so otroci eksperimentalne skupine vidno napredovali in izboljšali svojo dovzetnost za rime.
Keywords: razvoj govora, pesmi in izštevanke, glasovno zavedanje, rime, prvo starostno obdobje
Published: 09.03.2020; Views: 712; Downloads: 199
.pdf Full text (1,98 MB)

6.
Ozaveščanje otrok o ekologiji skozi likovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju
Klaudija Vivod, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Ozaveščanje otrok o ekologiji skozi likovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju je predstaviti primerne likovne dejavnosti, ki otroke v prvem starostnem obdobju ozaveščajo o ekologiji, in ugotoviti, kako otrokom na zanimiv način skozi likovne dejavnosti približati ekologijo. Zanimalo nas je, kakšne so spretnosti in znanje otrok v prvem starostnem obdobju. V diplomskem delu smo predstavili možnosti, kako lahko odpadni material ponovno uporabimo pri likovnih dejavnostih v prvem starostnem obdobju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili razvojne stopnje likovnega izražanja otrok in načrtovanje likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Opisali smo vsa likovna področja in predstavili, kako se ekologija vključuje v vrtce. V praktičnem delu smo načrtovali, izvedli in evalvirali pet likovnih dejavnosti z različnih likovnih področij. V dejavnosti smo vključili odpadne materiale, katere smo ponovno uporabili pri likovnih dejavnostih. Velik poudarek smo namenili ponovni uporabi odpadnih materialov in pravilnemu ravnanju z njimi.
Keywords: predšolski otrok, prvo starostno obdobje, odpadni materiali, likovne dejavnosti, likovna področja.
Published: 17.12.2019; Views: 517; Downloads: 53
.pdf Full text (1,97 MB)

7.
Razvrščanje v prvem starostnem obdobju
Nina Fajfar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Razvrščanje v prvi starostni skupini smo želeli ugotoviti, kakšne so zmožnosti razvrščanja v Carrollov in drevesni diagram pri otrocih prve starostne skupine. V teoretičnem delu smo opisali vlogo matematike v predšolskem obdobju. Pri tem smo se osredotočali predvsem na vlogo vzgojitelja in na to, kakšno vlogo ima pri tem okolje. Prav tako smo opisali, kakšno vlogo ima pri tem kurikulum za vrtce. V nadaljevanju smo obravnavali vsebine, ki jih otroci srečujejo pri matematiki v vrtcu. V drugem delu, torej v empiričnem delu diplomske naloge, smo v osmih pod poglavjih predstavili naše ugotovitve. Preverjali smo, kako dobro otroci med 2. in 3. letom starosti razvrščajo v Carrollov in drevesni diagram. Rezultati so pokazali, da imajo otroci prvega starostnega obdobja še kar nekaj težav pri razvrščanju – predvsem z razpoznavanjem simbola in posledično s pravilnim razvrščanjem v diagrame.
Keywords: predšolski otroci, prvo starostno obdobje, razvrščanje, Carrollv diagram, drevesni diagram.
Published: 20.11.2019; Views: 1184; Downloads: 276
.pdf Full text (1,13 MB)

8.
Primerjava planinskih vsebin vrtca v prvem in drugem starostnem obdobju
Maja Rojc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Primerjava planinskih vsebin vrtca v prvem in drugem starostnem obdobju smo raziskali, koliko se v vrtcih izvajajo planinske dejavnosti in naredili primerjavo planinskih vsebin v prvem in drugem starostnem obdobju. V teoretičnem delu naloge smo raziskali planinstvo na Slovenskem in predstavili dva najbolj znana planinska programa. Proučili smo planinske vsebine v prvem in drugem starostnem obdobju ter motorične sposobnosti otrok v prvem in drugem starostnem obdobju, ki so potrebne za izvajanje planinskih vsebin. Pregledali smo planinske vsebine za otroke v okviru vrtca in predstavili, kakšno motivacijo izbrati za otroke, da se bodo še rajši ukvarjali s planinstvom. V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno − neeksperimentalno metodo. Z anketnim vprašalnikom smo anketirali 22 vzgojiteljic in prišli do ugotovitev, da vzgojiteljice v drugem starostnem obdobju pogosteje načrtujejo planinske izlete v Letnem delovnem načrtu kot vzgojiteljice v prvem starostnem obdobju, da izvajajo več akcij povezanih s hojo, pogosteje izvajajo planinske vsebine in izvajajo več vrst planinskih vsebin. Ugotovili smo tudi, da planinske vsebine pogosteje izvajajo vzgojiteljice, ki so osebno bolj športno aktivne. Pridobili smo podatek, da si vzgojiteljice, ki z otroki manj pogosto izvajajo različne načrtovane oblike hoje, zastavljajo višje cilje pri izvajanju planinskih vsebin kot tiste vzgojiteljice, ki z otroki vsak dan izvajajo različne načrtovane oblike hoje. Na podlagi dobljenih rezultatov ankete o zavzetosti vzgojiteljev za izvajanje planinskih vsebin v vrtcu smo napisali planinski program »Planinko«, ki bo v pomoč vzgojiteljem pri izvajanju planinskih vsebin.
Keywords: predšolski otrok, planinske vsebine, prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje, vrtec
Published: 21.09.2018; Views: 607; Downloads: 106
.pdf Full text (768,14 KB)

9.
Spodbujanje glasovnega in vidnega zaznavanja v prvem starostnem obdobju
Marina Hrovat, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Spodbujanje glasovnega in vidnega zaznavanja v prvem starostnem obdobju smo se ukvarjali z razvojem vidnega in glasovnega zaznavanja v prvem starostnem obdobju. Pri tem smo se opirali na teoretična izhodišča o pismenosti in govornem razvoju. Predstavili smo didaktične igre, ki bodo zadovoljile otrokovo zanimanje za branje in pisanje na njegovi starostni razvojni stopnji. Cilj diplomske naloge je bil zbrati, ugotoviti in predstaviti različne možnosti načrtovanja in organizacije dejavnosti, ki podpirajo otrokovo radovednost za glasovno in vidno zaznavanje ter ugotoviti, ali vzgojitelji s pomočjo didaktičnih sredstev pripomorejo k razvoju le-teh. V empiričnem delu smo raziskali otrokov napredek na področju vidnega in glasovnega zaznavanja. Obdelali smo zmožnosti prepoznavanja in poimenovanja sličic/predmetov, uspešnost otrok v igri spomin in zmožnosti prepoznavanja in poimenovanja zvokov. Podatki, ki smo jih pridobili, so prikazali vidno stopnjo napredka med prvim in drugim preverjanjem.
Keywords: glasovno zaznavanje, vidno zaznavanje, razvoj govora, prvo starostno obdobje, didaktične vaje
Published: 23.04.2018; Views: 1239; Downloads: 282
.pdf Full text (1,15 MB)

10.
Obravnava slikanice Medvedek, kaj delaš? v prvem starostnem obdobju
Katja Gojčič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na slikanico Medvedek, kaj delaš?, sestavljeno iz šestih kratkih slikaniških zgodb/prizorov za najmlajše poslušalce od prvega do tretjega leta starosti, ki so bile prvotno objavljene v reviji Cicido. Avtorica zgodb Slavica Remškar in ilustrator Zvonko Čoh sta slovenska ustvarjalca. V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni pomen branja v predšolskem obdobju, vloga staršev in vzgojiteljev, definicija slikanice, življenjepis avtorice in ilustratorja ter revija Cicido. Slikanice so multimodalno delo, saj vsebujejo tri komponente, in sicer literarno, likovno in oblikovno; zadnja združuje obe predhodni komponenti v celoto. Praktični del diplomskega dela vsebuje analizo posameznih kratkih slikaniških zgodb/prizorov: Kaj je v kahlici, Medvedek in dež, Medvedek se oblači, Medvedek in novo kolo, Medvedek in morje ter Medvedek in debele knjige. Temu sledi zapis praktične izvedbe načrtovanih in izvedenih dejavnosti v vrtcu med otroki prvega starostnega obdobja. Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je izbrana slikanica kakovostna, ali sta besedilo in ilustracija ustrezna za prvo starostno obdobje in ali lahko izbrano delo približamo otrokom prvega starostnega obdobja, da ga razumejo in se nanj odzivajo.
Keywords: kakovostna slikanica, kratke slikaniške zgodbe/prizori, Slavica Remškar, prvo starostno obdobje, bralna pismenost
Published: 01.09.2017; Views: 1376; Downloads: 249
.pdf Full text (1,64 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica