| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
POMEN GOVORNIH IGER PRI VZPODBUJANJU RAZVOJA OTROKOVEGA GOVORA
Polona Ornik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V zgodnjem otroštvu je ena temeljnih nalog vzgoje razviti otrokovo jezikovno zmožnost. Zato so v diplomski nalogi predstavljene govorne igre, saj z njimi spontano urimo temeljne elemente govora, njegove komponente in lastnosti dobrega govorjenja, hkrati pa so pri otrocih priljubljene. V teoretičnem delu so poleg govornih iger predstavljene teorije govora, dejavniki govornega razvoja ter dejavnosti za spodbujanje otrokovega govora. V empiričnem delu diplomske naloge nas je zanimalo, kolikšen vpliv imajo na pogostost in raznolikost izvajanja govornih iger v vrtcu vzgojiteljičina izobrazba in delovna doba. Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. V raziskovalni vzorec so bile zajete vzgojiteljice prvega starostnega obdobja. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika z vprašanji odprtega in zaprtega tipa. Zbrani podatki so podani v tabelah. Analiza rezultatov je pokazala, da vzgojiteljice otrok prvega starostnega obdobja uporabljajo pri svojem delu raznolike govorne igre in jih izvajajo pogosto. Za delo z govornimi igrami so najbolj angažirane vzgojiteljice z višjo stopnjo izobrazbe. Prav tako so najbolj angažirane vzgojiteljice z delovno dobo od 20 do 30 let in najmanj vzgojiteljice z najdaljšo delovno dobo.
Keywords: govorne igre, prvo starostno obdobje, razvoj govora, predšolski otrok
Published: 04.06.2009; Views: 8279; Downloads: 2034
.pdf Full text (869,10 KB)

2.
GLEDALIŠKE IGRICE V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU V VRTCU
Barbara Finkšt, Alja Žunter, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili, kako poteka gledališče v vrtcu. Pri tem smo se podrobneje posvetili gledališki pedagogiki in gledališču kot skupnem doživetju otrok, staršev in vzgojiteljev v vrtcu. Del diplomske naloge smo namenili tudi simbolni igri, s katero se lotevamo gledališke igre. Preko gledaliških igric smo predstavili otrokov čustveni, kognitivni, motorični in verbalni razvoj in ugotavljali, kako so gledališke igrice vpete v vsa področja kurikula. V praktičnem delu diplomske naloge je opisano uvajanje gledališke vzgoje v prvo starostno obdobje v vrtcu. Pripravili smo gledališke igrice, primerne za prvo starostno obdobje, v katere smo vključili vsa področja kurikula. Preko prstnih iger in gledaliških igric smo želeli otrokom približati gledališče. Praktični del smo izvajali v vrtcu Nazarje, z otroki starimi od 2 do 3 leta. V skupini smo želeli ustvariti prijetno vzdušje, kjer bi otroci sodelovali in bili strpni drug do drugega. Pripravljene gledališke igrice so temeljile na razvoju otrokove ustvarjalnosti in spodbujanju domišljije.
Keywords: otrok, vzgojitelj, gledališke igrice, prstne igre, simbolna igra, prvo starostno obdobje
Published: 27.06.2011; Views: 5068; Downloads: 1012
.pdf Full text (1,67 MB)

3.
KNJIŽEVNA VZGOJA V ODDELKU PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA PREDŠOLSKIH OTROK
Manja Čamer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V ospredju diplomskega dela je književna vzgoja v vrtcu od teoretičnih izhodišč pa do prezentacije posameznih književnih vsebin otrokom. Usmerjenost dela je v oddelek prvega starostnega obdobja predšolskih otrok. Namen diplomskega dela je predstavitev konkretnih književnih del in povezovanje z dejavnostmi iz vseh področji kurikuluma, se pri izboru opreti na kriterije kakovosti in s tem spodbujati otrokov govorni razvoj. Opisana sta bralni in govorni razvoj otroka, predstavljen je pomen branja odraslih, pomen branja v vrtcu ter tudi pomen samega izbora bralnega gradiva, ki največkrat izhaja iz vzgojiteljeve izbire. Izbor bralnega gradiva je opredeljen preko kriterijev kakovosti, ki so lahko vzgojiteljici v pomoč. Slikanica, kot oblika, je predstavljena bolj podrobno, saj je v prvem starostnem obdobju otrok prav ta oblika del največkrat predstavljena otrokom. V praktičnem delu je opisanih deset različnih umetnostnih besedil, tako tujih avtorjev kot tudi slovenskih. Slikanice se razlikujejo tako vsebinsko, kot oblikovno, predvsem pa so predstavjena novejša in kakovostna besedila. Vsebine, s katerimi so besedila povezana, se navezujejo na področja dejavnosti po Kurikulumu za vrtce, dejavnosti pa se lahko prilagajajo posamezni skupini in so podane bolj kot usmerjanje pri delu, ne pa kot strogo navodilo. Vsaka vzgojiteljica jih lahko uporabi kot idejo, seveda pa dejavnosti prilagaja skupini otrok, v kateri bo dejavnost oz. določeno besedilo predstavljeno.
Keywords: književna vzgoja, bralni razvoj otroka, govorni razvoj otroka, bralno gradivo, prvo starostno obdobje predšolskih otrok, kurikulum.
Published: 05.12.2011; Views: 3968; Downloads: 758
.pdf Full text (2,08 MB)

4.
NEKATERI VIDIKI PRILAGAJANJA OTROKA V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Katja Ferčec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vstop predšolskega otroka v prvo starostno obdobje pomeni zanj in za starše veliko in zahtevno spremembo. Prilagoditev pa spremlja nemalokrat kar nekaj težav. V prvo starostno skupino vstopajo otroci od enega leta naprej. To obdobje je za predšolskega otroka precej naporno in razburljivo. Prva pomembnejša in dlje časa trajajoča ločitev od matere je zanj huda stiska. Prav tako pa tudi za mater. V vrtcu, oddelku 1 do 3 let, zato delujejo za tovrstno delo posebej skrbno strokovno usposobljeni delavci. Ti vzgojitelji težijo k cilju, čim hitrejše adaptacije otroka v novo socialno okolje in zato v procesu pri prilagajanju otroka aktivno sodelujejo. Sprejemajo ga z vsem potrebnim strokovnim aparatom znanja in s potrebno mero emocionalnega kapitala, s čimer želijo otrokovo vključitev v novo okolje čim hitreje doseči. Za to pa potrebujejo optimalno sodelovanje staršev, ki so dolžni vzgojitelja informirati o vseh pomembnih otrokovih značilnostih, lastnostih in tudi posebnostih.
Keywords: − prilagoditev, − ločitev, − prvo starostno obdobje, − otrok, − družina, − težave, − zrelost otroka.
Published: 24.10.2012; Views: 1292; Downloads: 167
.pdf Full text (715,97 KB)

5.
GLASBENE IN GLASBENO-DIDAKTIČNE IGRE V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Alenka Niedorfer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Glasba stimulira ali spodbuja razvoj otrokovih možganov. Medsebojno povezuje obe hemisferi in vzpostavlja med njima trajne povezave. Otrokom tako omogočamo doživljanje glasbe, zbujamo veselje in sproščenost, razširjamo in razvijamo otrokov besedni zaklad, prostorsko predstavljivost, logično sklepanje, kreativnost, ustvarjalno mišljenje, motorične spretnosti in socialne interakcije, … V diplomskem delu Glasbene in glasbeno-didaktične igre v prvem starostnem obdobju je v prvem delu opisan razvoj otroka v tem obdobju, to je motorični, zaznavni, spoznavni, govorni in čustveni razvoj, opisana je otroška igra. V drugem delu je po starostnih obdobjih prvega starostnega obdobja opisana glasbena vzgoja. Podrobneje so opisane glasbene in glasbeno-didaktične igre, in sicer s primeri iger za posamezno starostno obdobje. Namen diplomskega dela je bil na osnovi teoretičnih spoznanj o glasbenih in glasbeno-didaktičnih igrah oblikovati nove primere glasbenih iger za prvo starostno obdobje in poudariti pomembno vlogo glasbenih in glasbeno-didaktičnih iger v prvem starostnem obdobju za nadaljnji otrokov razvoj. Na podlagi teoretičnega dela so tako nastali primeri glasbenih in glasbeno- didaktičnih iger za prvo starostno obdobje.
Keywords: glasbena vzgoja, glasbene igre, glasbeno-didaktične igre, prvo starostno obdobje, razvoj otroka v prvem starostnem obdobju
Published: 25.07.2012; Views: 11716; Downloads: 2795
.pdf Full text (1,15 MB)

6.
POLOŽAJ ŠPORTA V OSEBNEM VREDNOSTNEM SISTEMU VZGOJITELJEV PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA
Anja Senčar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Položaj športa v osebnem vrednostnem sistemu vzgojiteljev prvega starostnega obdobja smo želeli ugotoviti, kako vzgojitelji prvega starostnega obdobja vrednotijo šport, kakšen odnos imajo do športa in športnih dejavnosti, ali so sami športno aktivni ter ali to vpliva na pogostost izvajanja gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu. V teoretičnem delu smo opredelili šport, predstavili vrednostni sistem in življenjski slog, izpostavili pomen gibanja za razvoj otroka in vlogo vzgojitelja pri gibalnem razvoju ter predstavili vrednostni sistem vzgojiteljev v vrtcu. Empirični del prikazuje ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom. V raziskavo je bilo vključenih 102 vzgojiteljev prvega starostnega obdobja iz vrtcev v Prlekiji in Mariboru. Podatki so obdelani kvantitativno in analizirani z deskriptivno statistiko in bivariatno analizo. Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da imajo vzgojitelji prvega starostnega obdobja do športa in športnih aktivnosti pozitiven odnos, šport vrednotijo kot pomemben v svojem življenju in so v večini športno aktivni večkrat na teden. Rezultati tudi kažejo, da v svoj vrednostni sistem šport kot vrednoto uvrščajo višje tisti vzgojitelji, ki so športno aktivni vsak dan, ter da gibalno/športne dejavnosti v vrtcu izvajajo nekoliko pogosteje športno aktivnejši vzgojitelji.
Keywords: šport, vrednostni sistem, športna aktivnost vzgojiteljev, prvo starostno obdobje, gibalna/športna aktivnost otrok
Published: 23.10.2014; Views: 1174; Downloads: 129
.pdf Full text (859,81 KB)

7.
DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI DELU S PREDŠOLSKIMI OTROKI
Ksenija Donko, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo proučevali, kateri didaktični pristopi so v vrtcu najbolj prepoznavni oziroma katere že uveljavljene didaktične pristope uporabljajo vzgojitelji pri delu s predšolskimi otroki. V teoretičnem delu smo predstavili in zbrali razmišljanja različnih avtorjev, povezanih z didaktičnimi pristopi. Poglobljeno smo razložili in opisali različne didaktične pristope, ki vzgojiteljem pomagajo pri podajanju določenih tem otrokom na različnih področjih dejavnosti. Razložili smo, na kakšen način se učijo predšolski otroci, kakšna je vloga aktivnega učenja, kako pomembna je igra za otrokovo spoznavanje sveta ter kakšno vlogo ima motivacija pri učenju. V empiričnem delu predstavljamo izsledke empirične raziskave o pogostosti uporabe didaktičnih pristopov pri delu s predšolskimi otroki in interpretacijo le-teh. Zanimala nas je pogostost uporabe didaktičnih pristopov glede na starost otrok v oddelku kjer vzgojitelji opravljajo svoje delo ter pogostost uporabe didaktičnih pristopov glede na vzgojiteljevo formalno izobrazbo. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke, zbrane s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo obdelali računalniško s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabili smo frekvenčno distribucijo in χ2 preizkus. Ugotovili smo, da se vzgojitelji zavedajo, da didaktični pristopi veliko pripomorejo h kvalitetnemu delu v vrtcu, vendar jih ne znajo poimenovati, saj jih v vrtcih ne imenujejo tako, temveč se v vrtcih uporablja termin učna metoda. Tako metode kot oblike pa se navezujejo na vzgojiteljev cilj, kaj želi z določeno temo doseči. Na pogosto uporabo didaktičnih pristopov po mnenju anketiranih vzgojiteljev vpliva starostno obdobje otrok, kjer vzgojitelji opravljajo svoje delo.
Keywords: Didaktični pristopi, vzgojitelj predšolskih otrok, učenje in poučevanje v vrtcu, prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje.
Published: 10.06.2015; Views: 2645; Downloads: 569
.pdf Full text (1,35 MB)

8.
Načrtovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v prvem starostnem obdobju - Primeri dejavnosti iz različnih likovnih področij
Katja Kološa, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati primerne likovne dejavnosti z vseh likovnih področij za prvo starostno obdobje in ugotoviti, na kakšen način je potrebno likovne dejavnosti načrtovati. Zanimalo nas je, kakšne so spretnosti otrok in kakšen način dela pritegne njihovo pozornost, torej jih motivira za delo. Pozorni smo bili na odzive in občutke otrok, ki so aktivno raziskovali in preizkušali raznolike likovne tehnike. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature predstavili značilnosti likovnega izražanja, metode in oblike dela pri likovni vzgoji in natančneje predstavili vsa likovna področja in likovne tehnike. Empirični del diplomske naloge zajema priprave s področja likovne vzgoje za prvo starostno skupino, in sicer za vsako likovno področje eno dejavnost. Raziskavo smo izvedli v Vrtcu Murska Sobota, enota Ringa Raja, v skupini otrok, starih od dve do tri leta. Rezultati raziskave so pokazali, da lahko že v prvem starostnem obdobju načrtujemo in izvajamo dejavnosti z vseh likovnih področij, vendar jih moramo prilagoditi ter otroke motivirati in spodbujati. Pomembno je, da pri načrtovanju vzgojitelj upošteva, da ni toliko pomemben končni izdelek, ampak je najpomembnejši sam proces, v katerem otrok uživa, se seznanja z različnimi likovnimi orodji in materiali ter razvija svoje sposobnosti in spretnosti.
Keywords: Predšolski otrok, prvo starostno obdobje, likovno izražanje, likovna področja in tehnike, ustvarjalnost.
Published: 30.10.2015; Views: 2470; Downloads: 668
.pdf Full text (2,53 MB)

9.
Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju
Francka Kunavar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju smo v teoretičnem delu predstavili potek gibalnega razvoja otrok v prvem starostnem obdobju, gibalne sposobnosti in gibalne dejavnosti ter pomen in uporabo elementarnih iger v tem obdobju. V empiričnem delu smo predstavili ugotovitve rezultatov raziskave, pridobljenih s pomočjo pedagoškega eksperimenta, ki je zajemal neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije, sestavljen iz eksperimentalne in kontrolne skupine otrok starih dve do tri leta. V obeh skupinah je bilo po 14 otrok. V eksperimentalni skupini smo v času med prvim testiranjem, ki je potekal oktobra 2015, in tretjim testiranjem, ki smo ga opravili maja 2016, tedensko izvajali načrtovano in strokovno vodeno gibalno dejavnost z namenom, da bi ugotovili, ali načrtovane gibalne dejavnosti vplivajo na motorični razvoj otrok v prvem starostnem obdobju. Uporabili smo kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. V obeh skupinah smo izvedli tri testiranja motoričnih sposobnosti, pri čemer so otroci opravili šest testov, ki so zajemali ravnotežje, eksplozivno moč ter koordinacijo in hitrost. Pri postopku obdelave podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko in multivariatno analizo, in sicer t-test za neodvisne vzorce, katerega izid nam je pokazal, da razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino na inicialnem testiranju ni statistično značilna (p=0,434), razlika med skupinama na finalnem testiranju pa je statistično značilna (p=0,000). Zaključujemo, da z organizirano, načrtovano, strokovno vodeno in redno izvajano gibalno dejavnostjo vplivamo na motorični razvoj otrok v prvi starostni skupini.
Keywords: prvo starostno obdobje, gibalni razvoj, motorične sposobnosti, gibalne dejavnosti, naravne oblike gibanja, elementarne igre
Published: 21.09.2016; Views: 2164; Downloads: 472
.pdf Full text (886,83 KB)

10.
Obravnava slikanice Medvedek, kaj delaš? v prvem starostnem obdobju
Katja Gojčič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na slikanico Medvedek, kaj delaš?, sestavljeno iz šestih kratkih slikaniških zgodb/prizorov za najmlajše poslušalce od prvega do tretjega leta starosti, ki so bile prvotno objavljene v reviji Cicido. Avtorica zgodb Slavica Remškar in ilustrator Zvonko Čoh sta slovenska ustvarjalca. V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni pomen branja v predšolskem obdobju, vloga staršev in vzgojiteljev, definicija slikanice, življenjepis avtorice in ilustratorja ter revija Cicido. Slikanice so multimodalno delo, saj vsebujejo tri komponente, in sicer literarno, likovno in oblikovno; zadnja združuje obe predhodni komponenti v celoto. Praktični del diplomskega dela vsebuje analizo posameznih kratkih slikaniških zgodb/prizorov: Kaj je v kahlici, Medvedek in dež, Medvedek se oblači, Medvedek in novo kolo, Medvedek in morje ter Medvedek in debele knjige. Temu sledi zapis praktične izvedbe načrtovanih in izvedenih dejavnosti v vrtcu med otroki prvega starostnega obdobja. Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je izbrana slikanica kakovostna, ali sta besedilo in ilustracija ustrezna za prvo starostno obdobje in ali lahko izbrano delo približamo otrokom prvega starostnega obdobja, da ga razumejo in se nanj odzivajo.
Keywords: kakovostna slikanica, kratke slikaniške zgodbe/prizori, Slavica Remškar, prvo starostno obdobje, bralna pismenost
Published: 01.09.2017; Views: 1163; Downloads: 208
.pdf Full text (1,64 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica