| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
31.
RAZVOJ APLIKACIJE PRVAPOMOČ ZA MOBILNO PLATFORMO WINDOWS PHONE 8
Primož Glinšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Svetovni trg pametnih telefonov je danes v izjemnem porastu. Aplikacije, ki delujejo na pametnih telefonih, so za ljudi postale vsakdanji pripomoček. Prav tako se vse več podjetij in organizacij odloča za uporabo mobilnih aplikacij, ki so prilagojene njihovim potrebam in igrajo pomembno vlogo v strategiji današnjega poslovnega sveta. Posledično je ključnega pomena postal razvoj mobilnih aplikacij in platform. V diplomskem delu smo se osredotočili na mobilno platformo Windows Phone 8, preučili njene lastnosti ter z vidikai razvijalca na praktičnem primeru prikazali razvoj Windows Phone 8 aplikacije, ki smo jo poimenovali "PrvaPomoč App".
Keywords: Windows Phone 8, razvoj mobilnih aplikacij, prva pomoč, Windows Phone SDK 8.0, XAML, C#
Published: 22.05.2015; Views: 808; Downloads: 56
.pdf Full text (5,04 MB)

32.
PRAVNE DILEME V PRVI POMOČI MED LAIČNO POPULACIJO
Selimir Ćopić, 2015, master's thesis

Abstract: Teoretično izhodišče. V magistrskem delu smo predstavili pravne osnove za izvajanje prve pomoči, najpogostejša pravna vprašanja, s katerimi se soočajo laiki v vsakdanjem življenju, in primere iz sodne prakse na tem področju. Metodologija raziskovanja. Uporabili smo kvantitativno metodologijo raziskovanja, za zbiranje podatkov pa anketni vprašalnik s 23 vprašanji odprtega in zaprtega tipa. V raziskavo smo vključili 100 naključno izbranih polnoletnih dijakov in drugih udeležencev tečajev prve pomoči v celjski občini. Rezultate raziskave smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2013 in Microsoft Office Excel 2013 ter IBM SPSS Statistics 22. Rezultati raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da je manj kot 40 % laikov v prvi pomoči seznanjenih z zakonodajo na področju prve pomoči in da se laiki pogosto vprašajo, ali bi nudili prvo pomoč v skladu s svojimi dolžnostmi oziroma pravili, ki jih določajo zakoni, ter da pomislijo na lastno varnost. Rezultati so pokazali tudi, da bi kar 67 % anketirancev nudilo prvo pomoč ne glede na druge ljudi v bližini in da znanje o nudenju prve pomoči bistveno vpliva na odločitev laikov v prvi pomoči o njenem izvajanju. Sklep. Poškodovanec oz. nenadno oboleli potrebuje strokovno pravilno pomoč, ki mora biti nudena takoj. Ob njem je takrat največkrat prvi ravno laik, od katerega je odvisno preživetje poškodovanca/nenadno obolelega oziroma njegovo okrevanje. K izboljšanju stanja med laičnim prebivalstvom lahko pripomoreta le boljše znanje in večja osveščenost prebivalstva o pomembnosti takojšnje in pravilne prve pomoči. Marsikatero dilemo med laiki bi lahko rešili z bolj pogostim obveznim izobraževanjem oziroma obnavljanjem znanja, ne samo teoretično, ampak tudi s praktičnimi prikazi primerov oziroma situacij, v katerih se lahko znajde laik.
Keywords: Prva pomoč, laiki, dilema, zakon.
Published: 21.05.2015; Views: 1702; Downloads: 236
.pdf Full text (1,01 MB)

33.
Utopitev pri otrocih
Uroš Ruis, 2014, undergraduate thesis

Abstract: "Povzetek:"Izhodišča: Diplomsko delo govori o nevarnosti utopitve, ki na otroka preti v vodi in ob njej. V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljena preventivna varnost otrok, za katero so najodgovornejši starši sami. Opisana je tudi posebnost nujne medicinske pomoči pri utopljenem otroku ter pomen plavalnega tečaja za otroke. Namen diplomskega dela je ozavestiti starše o nevarnostih, ki pretijo na otroka, ko se ta pojavi v okolici vode, ter predstaviti zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela. Teoretična izhodišča so predstavljena s pomočjo domače in tuje literature. Kot raziskovalni instrument je bil za zbiranje podatkov uporabljen anketni vprašalnik z 20-imi vprašanji. Raziskovalni vzorec je zajel 50 staršev otrok prvega, drugega in tretjega razreda Osnovne šole Lenart. Rezultati: Raziskava je pokazala, da se starši otrok zavedajo, da so oni tisti, ki morajo v prvi vrsti poskrbeti za varnost svojih otrok ob vodi in v njej. S svojimi odgovori izkazujejo zaupanje tudi drugim zdravstvenim inštitucijam, kot so reševalci iz vode, plavalni učitelji ter vzgojiteljice. Glede nudenja prve pomoči je večina staršev s svojimi odgovori pokazala, da bi ubrala napačne prijeme za reševanje otroka v vodi, vendar se svojega pomanjkljivega znanja o nudenju prve pomoči tudi zavedajo. Sklep: Starši se večinoma zavedajo pomembnosti plavalnega znanja pri otroku in pomembnosti lastnega teoretičnega znanja prve pomoči. Toda večina staršev v situaciji, ko bi bilo potrebno nuditi prvo pomoč, odpne ali se odloči za napačen ukrep. Zato je zelo pomembno, da starše poučimo o velikokrat omenjeni preventivi varovanja otroka, saj je to ključ do uspeha. S tem bi v precejšnji meri tudi preprečili nezgode otrok v vodi in ob njej. Tako je naloga zdravstvenih delavcev, vzgojiteljev, reševalcev in učiteljev plavanja, da staršem svetujejo, podajo odgovore na njihova vprašanja ter jih teoretično in praktično poučijo o preventivnem varovanju otroka.
Keywords: Ključne besede, utopitev, prva pomoč pri utopitvah, plavalni tečaj, zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre.
Published: 10.12.2014; Views: 1470; Downloads: 476
.pdf Full text (1,79 MB)

34.
Stres pri nezaposlenih
Hermina Brodarič Grašič, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava stres pri nezaposlenih s stališča notranjih in zunanjih vzrokov. Zunanji vzroki so izguba službe in iskanje prve zaposlitve, notranji vzroki pa prepričanje, da je zaposlitev stvar države in lastna nepodjetnost. Prvi del naloge vsebuje teoretična izhodišča o nezaposlenosti, zaposlovanju, programih zaposlovanja, podjetnosti, stresu, posledicah stresa ter odpravljanju stresa. V drugem delu naloge pa je podana raziskava na temo stresa pri nezaposlenih s stališča notranjih in zunanjih vzrokov. Posledice stresa smo opazovali pri faktorjih na psihični, vedenjski in telesni ravni. Rezultat raziskave je tudi model za preprečevanje oziroma zmanjševanje stresa pri nezaposlenih, s katerim je možno nezaposlenim pomagati v spopadu s stresom.
Keywords: stres, nezaposlenost, prva zaposlitev, pomoč države, podjetnost
Published: 27.11.2014; Views: 1165; Downloads: 149
.pdf Full text (2,04 MB)

35.
USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV OB NUJNIH STANJIH OTROK V VRTCU
Sanja Zver, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Nujna stanja pri otrocih so najpogosteje povezana z dihali, vročinskimi krči, motnjami zavesti ipd. V diplomski nalogi z naslovom Usposobljenost vzgojiteljev ob nujnih stanjih otrok v vrtcu smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so strokovni delavci v vrtcih seznanjeni z nujnimi stanji otrok ter pri tem njihovo usposobljenost. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo opisali nekaj najpogostejših nujnih stanj, ki se pojavljajo v vrtcih, omenili pa smo tudi pravilne ukrepe ob določenih nujnih stanjih. V drugem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika želeli ugotoviti, kako so vzgojitelji in vzgojiteljice seznanjene in pripravljene na ukrepanje ob nujnih stanjih in koliko znanja imajo pri tem. Anketne vprašalnike smo razdelili v vse enote vrtcev občine Beltinci, v raziskavo pa je bilo vključenih 33 vzgojiteljic. Ugotovili smo, da vzgojiteljicam primanjkujejo predvsem znanja za ukrepanje ob nujnih stanjih in teoretična znanja za lažjo prepoznavo nujnih stanj.
Keywords: nujna stanja, prva pomoč, ukrepanje, otroci, vzgojitelj, pripravljenost.
Published: 02.10.2014; Views: 1304; Downloads: 241
.pdf Full text (396,18 KB)

36.
Zdravstveno-vzgojno delo medicinske sestre pri obravnavi športnih poškodb kolena
Martin Šijanec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Kolenski sklep je eden najbolj poškodovanih sklepov našega telesa in med športniki so v večini primerov najbolj prizadeti mladostniki in mlajši odrasli, zato je nujna pravilna diagnostika, zdravstvena nega in rehabilitacija. Metodologija: V diplomskem delu smo predstavili zdravstveno-vzgojno delo medicinske sestre pri obravnavi športnih poškodb kolena. V teoretičnem delu smo predstavili tipične športne poškodbe kolena, prvo pomoč pri športni poškodbi kolena, vlogo medicinske sestre kot zdravstvenega vzgojitelja pri vsakdanjem delu s pacienti s poškodbo kolena in pri rehabilitaciji ter pomen fizikalne terapije bolnika po poškodbi kolena. S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli izvedeti, kolikšen pomen ima zdravstvena vzgoja pri obravnavi pacienta s poškodbo kolena, od sprejema do rehabilitacije, ali so medicinske sestre vključene v proces rehabilitacije in dovolj izobražene na tem področju, zanimalo nas je tudi, ali anketirano strokovno osebje pozna prvo pomoč ob športni poškodbi kolena. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da so medicinske sestre in zdravstveni tehniki dovolj ozaveščeni o zelo pomembni vlogi zdravstvene vzgoje od samega sprejema bolnika v bolnišnico do samega odpusta v domačo okolje. Večina anketiranih je svoje znanje rehabilitacije označila kot dobro ali zadovoljivo, saj se udeležujejo izobraževanj, vendar se jih večina redko vključuje v proces rehabilitacije bolnikov. Nekateri bi želeli pridobiti tudi več znanj s področja fizioterapije. Ugotovili smo tudi, da anketiranci dobro poznajo ukrepe prve pomoči ob poškodbi kolena. Sklep: Za medicinsko sestro je bistveno, da bolnike motivira in z njimi zdravstveno-vzgojno sodeluje. Z zdravstveno vzgojo skuša medicinska sestra vplivati na ljudi, da bi zdravje sprejeli kot največjo vrednoto, ga varovali in poiskali pomoč, ko jo potrebujejo. Poškodovanca mora naučiti svoje zdravje ohranjati in ga po poškodbi naučiti živeti s svojimi zmožnostmi.
Keywords: koleno, poškodbe kolena, prva pomoč, medicinska sestra, zdravstvena vzgoja.
Published: 22.08.2014; Views: 1472; Downloads: 293
.pdf Full text (1,06 MB)

37.
PRVA POMOČ IN OSVEŠČENOST STARŠEV PRI OPEKLINSKIH POŠKODBAH PREDŠOLSKIH OTROK
Urška Mlinšek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Predšolski otroci so nepredvidljivi, radovedni in zato velikokrat pride do poškodb. Pomembno je, da starši, vedo, kako pomagati in nuditi prvo pomoč svojemu otroku. Zato morajo imeti dovolj znanja, da lahko ob določeni situaciji pravilno ukrepajo, saj je pravilno ukrepanje pri opeklinskih poškodbah življenjskega pomena. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako so starši predšolskih otrok osveščeni glede prve pomoči otroku pri opeklinah in predstaviti prvo pomoč pri opeklinskih poškodbah.
Keywords: Osveščenost staršev, prva pomoč pri opeklinah, zdravljenje, preprečevanje opeklinskih poškodb.
Published: 30.05.2014; Views: 1109; Downloads: 171
.pdf Full text (1,12 MB)

38.
Razlika med sinkopami in nezavestjo ter prva pomoč
Kristina Brečko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Sinkopa in nezavest sta stanji s katerimi se lahko srečamo kadarkoli in kjerkoli, zato je pomembno, da vemo kako odreagirati. V primeru sinkope je dogodek lahko videti veliko bolj dramatičen kot je v resnici, zato je dobro, da poznamo algoritem postopanja, ostanemo mirni in zbrani. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Vključili smo domačo in tujo literaturo, ki smo jo primerjali z rezultati anketnega vprašalnika. Glavni namen diplomskega dela je bil raziskati seznanjenost zdravstvenih delavcev s sinkopo in nezavestjo. To smo izvedli s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Celje. S pomočjo vprašalnika, ki je vseboval 18 vprašanj zaprtega tipa, smo ugotovili, da anketirani na splošno poznajo razliko med sinkopami in nezavestjo ter znajo ob nastopu teh stanj pravilno pomagati. Na podlagi danih odgovorov lahko tudi sklepamo, da izobrazba vpliva na prepoznavanje sinkop po definiciji in nudenju prve pomoči ob nastopu nezavesti. Nasprotno pa izobrazba ne vpliva nudenje prve pomoči ob nastopu sinkope in na prepoznavanje nezavesti po definiciji, saj so se pri teh vprašanjih bolje odrezali zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe.
Keywords: sinkopa, nezavest, vrste sinkop, prva pomoč pri sinkopah, prva pomoč pri nezavesti
Published: 25.04.2014; Views: 1114; Downloads: 280
.pdf Full text (788,26 KB)

39.
POŠKODBE OTROK V VRTCU IN VLOGA VZGOJITELJA
Sandra Breznik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja temo Poškodbe otrok v vrtcu in vlogo vzgojitelja. Teoretični del smo razdelili na štiri sklope – najpogostejše poškodbe v vrtcu, prva pomoč, kriteriji varnega okolja ter vloga vzgojitelja. Navedli in opisali smo ukrepe v vrtcu v primeru poškodbe, opisali varnost v notranjih prostorih, varnost na prostem, varne igrače ter odgovornost vzgojitelja varnost otrok, načine ravnanja v primeru poškodbe otroka ter načrt vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, izvedene v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V raziskavo je bilo vključenih 30 strokovnih delavk. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 18 vprašanj. Namen raziskave je bil ugotoviti poškodbe, ki se najpogosteje zgodijo med otrokovim bivanjem v vrtcu in vlogo vzgojitelja. Ugotovitve so pokazale, da so poškodbe, ki se najpogosteje pojavljajo v vrtcu, odrgnine in udarnine. Veliko vlogo v primeru poškodbe imajo vzgojitelji, za katere smo ugotovili, da znajo v danem primeru v večini dobro ukrepati.
Keywords: poškodba otroka, prva pomoč, kriteriji varnega okolja, vrtec vloga vzgojitelja.
Published: 24.09.2013; Views: 3116; Downloads: 522
.pdf Full text (778,68 KB)

40.
Vpliv epilepsije na kakovost življenja bolnikov
Lucija Gumzej, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Epilepsija spada med najstarejša človeku poznana obolenja in je najpogostejša nevrološka bolezen. Pojavlja se pri 1 % prebivalstva. Epilepsija močno vpliva na vsa področja bolnikovega delovanja, prav tako na življenje svojcev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti ali se je po epileptičnem napadu in postavitvi diagnoze spremenila kakovost njihovega življenja. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili podatke, raziskavo pa smo izvedli med člani Društva liga proti epilepsiji Slovenije. V raziskavi je sodelovalo 30 bolnikov, od tega je bilo 18 žensk in 12 moških. Rezultati: Večina anketiranih meni, da se jim je po postavitvi diagnoze spremenila njihova kakovost življenja. Največjo oviro pri bolezni predstavlja stigmatizacija, saj se počutijo stigmatizirane s strani okolice, ki po njihovem mnenju ni dovolj poučena o bolezni. Bolnikom predstavlja oviro tudi strah pred ponovnim epileptičnim napadom, najbolj jih je strah poškodbe med napadom. Prav tako se jih več kot polovica počuti nesrečne, jezne in prikrajšane zaradi bolezni. Sklep: Epilepsija ne predstavlja samo zdravstvenega problema, pogosto je povezana z psihološkimi in socialnimi posledicami, ki so veliko breme tako za bolnika kot za svojce. Da zagotovimo bolniku z epilepsijo kar se da kakovostno življenje, je potrebno sodelovanje tako zdravstvenih, socialnih in izobraževalnih ustanov.
Keywords: epilepsija, kakovost življenja, bolnik, prva pomoč ob epileptičnem napadu
Published: 10.05.2013; Views: 1598; Downloads: 369
.pdf Full text (341,05 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica