| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
21.
PREPOZNAVANJE SIMPTOMOV MOŽGANSKE KAPI IN PRVA POMOČ LAIČNEGA PREBIVALSTVA
Katja Kolar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V diplomskem delu sta predstavljena prepoznavanje simptomov možganske kapi in prva pomoč laičnega prebivalstva. Pomembno je, da laično prebivalstvo takoj prepozna simptome možganske kapi ter pomaga bolnemu ali poškodovanemu po svojih najboljših zmožnostih. Metodologija: V diplomskem delu smo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo dela, v empiričnem delu pa kvantitativno metodologijo. Uporabljena je bila strokovna in znanstvena tuja in domača literatura. Pridobljeno literaturo smo dobili preko podatkovnih baz COBISS, PubMed, Wiley in CINAHL. Razprava: Ugotovljeno je, da laično prebivalstvo pozna simptome možganske kapi, kako se pravilno odreagira pri možganski kapi ter kako se odzove na nudenje prve pomoči. Velikokrat je prav prva pomoč tista, ki se je laično prebivalstvo najbolj izogiba. Sklep: Možganska kap je bolezen, za katero ne moremo predvideti, kdo izmed nas bo zbolel. Kljub temu, da se število obolelih zmanjšuje, mora vsak posameznik biti seznanjen, na kakšen način se lahko izogne možganski kapi. Pravilna izbira prve pomoči lahko bolnemu ali poškodovanemu reši življenje. Pri tem je za vse zdravstvene delavce in laično prebivalstvo pomembno, da takoj začnejo nuditi prvo pomoč in s tem zmanjšajo škodo ponesrečencu ali bolnemu.
Keywords: možganska kap, simptomi in znaki možganske kapi, prva pomoč, prva pomoč lačnega prebivalstva, bolnik
Published: 11.11.2016; Views: 1771; Downloads: 237
.pdf Full text (718,06 KB)

22.
NADZOR STARŠEV PRI DRUŽENJU OTROK Z DOMAČIMI ŽIVALMI
Darja Munda, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Domače živali imajo pomembno vlogo v življenju otrok. Vplivajo na njihov razvoj, npr. kognitiven, socialni in čustven, ob nepravilnem pristopu otrok in/ali staršev in slabem nadzoru staršev otrok pri druženju z domačimi živalmi, pa lahko zanje predstavljajo tudi nevarnost. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali starši poznajo priporočila o nadzoru otrok, ki imajo domačo žival. Metodologija: Pri izdelavi diplomskega dela smo preučili domačo in tujo strokovno in znanstveno literaturo. Uporabili smo metodo kompilacije, deskriptivno in komparativno metodo. Za kvantitativno metodo smo uporabili anketni vprašalnik s 14 vprašanji. Vzorec je zajemal 40 anketirancev. Uporabili smo še deskriptivno statistiko. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da se starši sicer zavedajo pomena svoje vloge pri nadzoru druženja otrok z domačimi živalmi, vendar jim primanjkuje znanja (dejavniki, ki zmanjšajo verjetnost ugriza psa, prva pomoč, nadzor otrok mlajših od 10 let). Sklep: Otroci so pri druženju z domačimi živalmi izpostavljeni možnostim ugriza. Posledično je pomembno otrokom že dovolj zgodaj predstaviti pravilni/varni način druženja z domačimi živalmi; prepoznava dejavnikov tveganja za ugriz, opozorilni znaki, ipd. Pri tem imajo starši izredno pomembno vlogo.
Keywords: otrok, domača žival, vpliv živali, nadzor staršev, ugrizi, prva pomoč
Published: 27.10.2016; Views: 606; Downloads: 43
.pdf Full text (1,20 MB)

23.
Učinek uvajanja prvih posredovalcev v sistem nujne medicinske pomoči na skrajševanje dostopnih časov in preživetje nenadoma obolelih bolnikov
Bojan Lešnik, 2016, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Preživetje bolnika, ki je doživel srčni zastoj izven bolnišnice (SZIB), je odvisno od hitrega in učinkovitega ukrepanja očividcev, ki so v tistem trenutku prisotni na kraju dogodka. Glede na izkušnje in raziskave se očividci v Sloveniji, ko gre za primer SZIB, malokrat odločijo nuditi prvo pomoč. Da bi skrajšali dostopne čase in s tem izboljšali možnosti preživetja za bolnike, ki so doživeli SZIB, smo v sistem nujne medicinske pomoči (NMP) začeli vključevati prve posredovalce (PPO) in to na območjih, kjer je dostopni čas ekip NMP daljši od 10 minut. Le-ti se v sistem NMP vključujejo v svojem domačem kraju in nudijo ukrepe prve pomoči ter izvajajo temeljne postopke oživljanja z uporabo AED do prihoda ekipe NMP. Namen magistrskega dela je predstaviti pomen vključevanja PPO v sistem NMP, raziskati njihovo vlogo v verigi preživetja in ugotoviti razlike v dostopnih časih njih in ekip NMP. Metodologija: V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodologijo za opis raziskovalnega področja. V empiričnem delu pa smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodologijo, kjer smo vključili vsa kardio-pulmonalna oživljanja (KPO) v letih 2014 in 2015 na območju Prehospitalne enote Maribor (PHE Maribor) in jih primerjali s tistimi KPO, kjer so bili aktivirani PPO. Pridobljene kvantitativne rezultate smo predstavili v obliki grafov in tabel, hipoteze pa potrdili z uporabo neparnega t-testa in univariatnega testa enega vzorca. Rezultati: V letih 2014 in 2015 je bilo na teritorialnem območju PHE Maribor opravljenih 178 intervencij, kjer je bilo potrebno KPO. Med temi 178 intervencijami so PPO izvajali KPO v 30 primerih (16,85 %). PPO so bili na zahtevo ekipe NMP aktivirani 85-krat. V 96,67 % sočasnih intervencij so bile ekipe PPO na kraju dogodka pred ekipami NMP, v povprečju 10,13 (± 6,63) minut (p < 0,001)! Povprečni dostopni čas ekip PPO od klica do prihoda je med vsemi aktivacijami bil 9,26 (± 5,18) minut, medtem ko so ekipe NMP od klica do prihoda na te iste intervencije v povprečju potrebovale 19,33 (± 7,78) minut. PPO so bili na kraju dogodka v povprečju 5,29 (± 4,42) minut po alarmiranju, najpogosteje pa v drugi minuti. Med pričakovanimi in dejanskimi dostopnimi časi PPO ni statistično pomembnih razlik (p = 0,541). Razprava in sklep: Številne raziskave v tujini in nekatere tudi pri nas so v preteklosti že pokazale, da zgolj nameščanje AED na javnih mestih ni in ne bo izboljšalo možnosti preživetja bolnikov, ki so doživeli SZIB, saj se v danem trenutku očividci dogodka redko spomnijo nanj, še redkeje pa ga tudi uporabijo. Prav tako kratkoročno ne moremo pričakovati izboljšanja možnosti preživetja z novostmi na področju oživljanja ali z agresivnejšo obravnavo bolnikov s SZIB s strani ekip NMP, saj je največji sovražnik preživetja bolnikov s SZIB dostopni čas. Glede na naše ugotovitve bi bilo smiselno, da se takšen ali podoben sistem vključevanja PPO v sistem NMP uvede po celotni državi. Nadzor nad njim naj ima Ministrstvo za zdravje, za vključevanje PPO v sistem NMP, njihovo izobraževanje in opremljenost pa naj skrbi lokalna služba NMP.
Keywords: prvi posredovalci, laični očividci, defibrilacija, srčni zastoj izven bolnišnice, nujna medicinska pomoč, reševalci, gasilci, prva pomoč
Published: 10.10.2016; Views: 2493; Downloads: 546
.pdf Full text (1,26 MB)

24.
Altruizem med študenti Univerze v Mariboru
Anton Koželj, 2016, master's thesis

Abstract: Izhodišča: V magistrskem delu smo želeli raziskati stopnjo altruizma in posledično pripravljenost nudenja pomoči sočloveku med študenti fakultet Univerze v Mariboru. V teoretičnem delu naloge smo predstavili altruizem kot pojem, njegov etični, filozofski, biološki in humanistični pomen. V raziskovalnem delu naloge smo anketirali 836 študentov Univerze v Mariboru in ugotovili, njihov odnos do altruizma. Metode dela: Za izvedbo ankete smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki je skupno vseboval 53 vprašanj. Anketirane študente smo razdelili v dve skupini. Prvo skupino so predstavljali študentje zdravstvenih fakultet, drugo pa študentje ostalih fakultet Univerze v Mariboru. Izvedli smo primerjavo odgovorov obeh anketiranih skupin študentov. Raziskovalni rezultati: Anketni vprašalnik je izkazal sodelovanje in članstvo anketiranih študentov v dobrodelnih organizacijah, nudenje raznovrstne pomoči, udeležbe na humanitarnih akcijah, itd. Primerjava odgovorov anketiranih študentov zdravstvenih in ne-zdravstvenih fakultet Univerze v Mariboru je pokazala statistično pomembno razliko v odnosu do altruizma, ki je bil v večji meri izkazan pri študentih zdravstvenih fakultet. Diskusija in zaključek: V zaključku naloge smo potrdili zastavljene raziskovalne hipoteze, in ugotovili, da imajo študentje Univerze v Mariboru pozitiven odnos do altruizma, ki ga še vedno doživljajo kot vrednoto.
Keywords: Altruizem, empatija, etika, humanost, očividci, nujna stanja, prva pomoč, pripravljenost nudenja pomoči; študenti, Univerza v Mariboru.
Published: 05.10.2016; Views: 1412; Downloads: 178
.pdf Full text (1,45 MB)

25.
Resne igre – aplikacija za prvo pomoč
Matjaž Vöröš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Resne igre nas spremljajo že okrog petdeset let. Njihov namen je podajanje znanja in ne le splošna zabava. Ker več kot polovica svetovnega prebivalstva, ki ima pametni telefon, uporablja operacijski sistem Android, smo se odločili za aplikacijo Android za prvo pomoč. Za razvoj smo uporabili tehnologijo Xamarin, ki temelji na programskem jeziku C#. Z našo aplikacijo lahko uporabnik obnovi znanje o nujni medicinski pomoči in je kar se da najbolje pripravljen na pomoč drugim ob nezgodah v vsakdanjem življenju.
Keywords: resne igre, Android, Xamarin, C#, prva pomoč, nujna medicinska pomoč, videoigre
Published: 06.09.2016; Views: 1210; Downloads: 129
.pdf Full text (1,73 MB)

26.
PRVA POMOČ PRI ZLOMIH
Aljaž Ferleš, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena prva pomoč pri osebah, ki so utrpele zlom kosti. Namen tega diplomskega dela je predstaviti ter opisati zlome, specifiko njihove oskrbe, jih razdeliti po telesnih regijah, predstaviti posebnosti in zaplete ter razlike med profesionalno in laično pomočjo. Pri pisanju diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo dela. S pomočjo zbrane strokovne literature, ki je bila skrbno analizirana ter predelana smo najnovejša spoznanja prikazali v strukturni obliki. Predstavili smo vzroke za nastanek zlomov, različne mehanizme, ki vplivajo na nastanek poškodbe ter podrobneje opisali specifiko in oskrbo poškodovanca glede na mesto poškodbe. Ugotovili smo, da so zlomi ena izmed pogostejših poškodb, te pa se lahko pojavljajo v vseh starostnih obdobjih ne glede na spol. Zlomi se pogosteje pojavljajo pri osebah z osteoporotičnim obolenjem, pri otrocih, kjer so kosti mehkejše ter pri starostnikih, pri katerih so kosti šibkejše ter bolj toge. Poglavitni namen prve pomoči je pomoč nenadno oboleli ali poškodovani osebi, kjer laik zbere vse svoje znanje ter uporablja improvizirane metode dela.
Keywords: Skeletni sistem, kosti, zlomi, prva pomoč pri zlomih, nujna medicinska pomoč, imobilizacijski pripomočki.
Published: 07.12.2015; Views: 1271; Downloads: 302
.pdf Full text (1,87 MB)

27.
PRVA POMOČ PRI CRUSH IN BLAST POŠKODBAH
Denis Vajda, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V diplomskem delu smo obravnavali tematiko crush in blast poškodb. Opisali smo nastanek tovrstnih poškodb ter postopek obravnave in nudenje prve pomoči. Metodologija: V teoretičnem delu diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. S pomočjo domače in tuje znanstvene in strokovne literature smo preučili obravnavan problem in predstavili znanstvena spoznanja. V empiričnem delu diplomskega dela smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili v treh enotah nujne medicinske pomoči (NMP) na področju severovzhodne Slovenije. Ugotovitve smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel in SPSS statistics ter jih tabelarično prikazali. Rezultati: Ugotovili smo, da se ekipa NMP pogosteje srečuje s crush poškodbami kot z blast poškodbami. Kljub temu si želijo dodatnih izobraževanj in praktičnih vaj tako na tematiko crush poškodb, kot na tematiko blast poškodb. Ugotovili smo tudi, da je sodelovanje med gasilci, civilno zaščito, vojsko in ekipo NMP dobro. Pri obravnavi poškodovanih ekipa NMP upošteva International trauma life support (ITLS) standarde in navodila. Diskusija in zaključki: Kljub temu, da so crush in blast poškodbe tretirane kot poškodbe v vojnem svetu, so v današnjem času vse pogosteje pojavljajo tudi v civilnem svetu. Prav iz tega razloga je nujno potrebno, da je ekipa NMP ustrezno usposobljena za postopanje ob tovrstnih poškodbah in da je sodelovanje omenjenih služb dobro. Še le na tak način je mogoče poškodovanim kar najbolje pomagati in jih oskrbeti.
Keywords: nujna medicinska pomoč, crush poškodbe, blast poškodbe, prva pomoč, interational trauma life support, advanced trauma life support
Published: 07.12.2015; Views: 1234; Downloads: 224
.pdf Full text (1,80 MB)

28.
POZNAVANJE PRVE POMOČI MED ŠTUDENTI FAKULTET V MARIBORU
Rebeka Hrovat, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Prva pomoč je oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka. Nudimo jo s preprostimi pripomočki in traja toliko časa dokler ne prispe strokovna pomoč. Laična prva pomoč je zelo pomembna, saj nikoli ne vemo kdaj in kdo jo bo potreboval. S pravilno tehniko in znanjem, ki ga imamo in hitrim ukrepanjem lahko nekomu rešimo življenje ali preprečimo poslabšanje zdravstvenega stanja. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti pomen nudenja laične prve pomoči in ugotoviti kakšno je poznavanje prve pomoči med študenti fakultet v Mariboru, ki ne študirajo na zdravstvenih smereh. Metodologija raziskovanja: Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela, uporabili smo tudi anketni vprašalnik, ki je vseboval 16 vprašanj. Izdelali smo elektronsko anketo preko spletne anketne baze, s katero smo prejeli rezultate glede ozaveščenosti študentov in nudenja prve pomoči. S pomočjo strokovne literature smo opisali pomen nudenja prve pomoči, nujne medicinske pomoči, pristop k poškodovancem in obravnavo poškodovancev. Rezultati: V raziskavi smo ugotovili, da so študentje pripravljeni priskočiti na pomoč poškodovanemu ali nenadno obolelemu ter mu nuditi prvo pomoč. Nekaj študentov meni, da so premalo ozaveščeni in imajo premalo znanja pri nudenju prve pomoči pri večjih poškodbah kot so poškodbe hrbtenice, večje krvavitve, oživljanje in opekline. Sklep: Znanje, ki ga pridobimo na tečajih prve pomoči, gre hitro v pozabo, saj ga ne obnavljamo. Ozaveščenost glede prve pomoči pa je pomembna pri vseh ljudeh, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo deležni nudenja prve pomoči ali pa jo bomo potrebovali sami.
Keywords: Prva pomoč, nujna medicinska pomoč, poškodovanec, nenadno oboleli, pristop k poškodovancu.
Published: 22.10.2015; Views: 1063; Downloads: 200
.pdf Full text (1,24 MB)

29.
PRVA POMOČ OB ZASTRUPITVAH
Aljaž Ladinik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Vsako leto opažamo vedno večje število zastrupitev. Za takšno spremembo je kriv razvoj našega življenja, saj imamo vedno več strupenih in toksičnih snovi, vedno več ljudi se odloča za ekološko prehrano, tako se zastrupljajo z gobami, gozdnimi sadeži in tudi rastlinami. Prav tako pa se je v letošnjem letu zabeležil porast zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Raziskovalna metodologija: Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji. Uporabili smo vprašalnik zaprtega tipa, anketa vsebuje 18 vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 100 naključno izbranih polnoletnih ljudi iz okolice Maribora, z različno izobrazbo, v različnih starostnih obdobjih. Ankete so bile rešene v roku enega meseca. Rezultate anket smo obdelali v programu Excel. Rezultati: Rezultati anket prikazujejo, da anketiranci delno ločijo strupene rastline od nestrupenih. Čemaž je prepoznalo samo 52 oseb (52 %), šmarnice pa 57 oseb (57 %). Prav tako nas je zanimalo, če prepoznajo znake zastrupitve s CO in CO2. Pri tem vprašanju je večina anketirancev podala pravilen odgovor. Pri najpomembnejšem vprašanju, ali bi znali nuditi prvo pomoč zastrupljencu, smo dobili sledeč rezultat, 50 oseb (50 %) se je odločilo za pravilen odgovor. Sklep: Iz raziskave smo pridobili podatke, ki nam kažejo, da imajo anketiranci različno znanje glede na vrsto zastrupitev. Opazili smo, da se pojavlja več znanja pri zastrupitvah s CO in CO2 kot pa pri zastrupitvah z rastlinami. Pridobili pa smo tudi koristen podatek, da bi velika večina anketirancev pazila na lastno varnost pri zastrupitvah. To pa je osnova, da lahko pomagamo tudi drugim in da se še sami ne kontaminiramo. Prav bi bilo, da bi med splošno populacijo izvajali brezplačne seminarje ali praktične naloge, pri katerih bi ljudje spoznavali užitne rastline od neužitnih (strupenih), nevarnosti CO in CO2.
Keywords: Zastrupitve, prva pomoč ob zastrupitvi, strupene hranljive snovi, strupeni plini
Published: 19.10.2015; Views: 2297; Downloads: 275
.pdf Full text (1,23 MB)

30.
POŠKODBE PRI LOVU IN USPOSOBLJENOST LOVCEV PRI NUDENJU PRVE POMOČI
Tadej Kaučič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Poškodbe pri lovu, kot so zlomi, zvini, izpahi, strelne rane, krvavitve, ugrizi in piki živali, poškodbe zaradi mraza ter opekline, so zelo pogoste. Obvladovanje ukrepov prve pomoči pri takih poškodbah je nujno potrebno in obvezno znanje vsakega lovca. Pomemben je pravilen pristop k poškodovancu in klic službe nujne medicinske pomoči. Vsebine lovskega izobraževanja morajo vključevati tudi nudenje prve pomoči, varnega rokovanja z orožjem ter varnostnih ukrepov na lovu. Metodologija: Namen raziskave je preveriti znanje o prvi pomoči med lovci. Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, ki vsebuje vprašanja o poznavanju postopkov nudenja prve pomoči. Rezultati: Ugotavljamo skromno znanje lovcev na tem področju. Hkrati pa je potreba po znanju in izobraževanju s področja nudenja prve pomoči med lovci izjemna. Diskusija in zaključek: Predlagamo, da se uvedejo obnovitveni tečaji med lovci najmanj enkrat na obdobje dveh let, ki bi pripomogli k boljšemu poznavanju osnov nudenja prve pomoči in s tem lažjemu reševanju situacij ob morebitnih poškodbah.
Keywords: znanje, lovci, prva pomoč
Published: 01.09.2015; Views: 1123; Downloads: 145
.pdf Full text (482,49 KB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica