| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Razvoj prototipne programske rešitve za spremljanje procesa luženja v podjetju SIJ Acroni
Sašo Ilić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je rezultat sodelovanja med podjetjem SIJ Acroni, d. o. o., in Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Gre za razvojno-raziskovalni projekt z namenom izboljšanja učinkovitosti v proizvodnji oddelka Lužilnica v obratu Predelava debele pločevine (PDP). Končni namen projekta je razvoj modela za optimizacijo procesa luženja, namen diplomskega dela pa je ugotoviti, kateri podatki v internem informacijskem sistemu podjetja SIJ Acroni, d. o. o., so dostopni in katere podatke bi še potrebovali za razvoj optimizacijskega modela. Cilj je razviti prototipno programsko rešitev, ki bo omogočala beleženje manjkajočih podatkov in jo bo mogoče integrirati v obstoječi informacijski sistem podjetja. V uvodu je predstavljen problem, s katerim se srečujemo, in okolje, v katerem poteka delo. V drugem poglavju so opisane teoretične osnove programiranja v programskem jeziku Visual Basic in sama metoda opazovanja procesa luženja in beleženja podatkov. Sledi opis obstoječega stanja oz. trenutnega stanja po podatkih v informacijskem sistemu. To zajema pregled interne dokumentacije in analizo obstoječih podatkov. Sama programska rešitev je predstavljena v četrtem poglavju, v zaključkih pa so podani pogoji za uvedbo, učinki uvedbe in možnosti nadaljnjega razvoja programske rešitve.
Keywords: ‒ jeklarska industrija ‒ luženje ‒ optimizacija procesa ‒ zajem podatkov ‒ prototipna programska rešitev
Published: 22.10.2019; Views: 383; Downloads: 39
.pdf Full text (2,70 MB)

2.
Razvoj prototipne rešitve za upravljanje sprememb v informacijski infrastrukturi
Rade Sekulić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo opisuje in predstavlja razvoj prototipne rešitve za planiranje in evidentiranje sprememb v informacijski infrastrukturi. Navedena so orodja in tehnologije Oracle APEX, Oracle Database, SQL in PL/SQL jeziki ter Oracle SQL Developer Data Modeler, ki smo jih uporabili pri izdelavi spletne aplikacije. Osnova rešitve je ustrezno zgrajen podatkovni model. Diplomska naloga je razdeljena na 4 poglavja: uvod, predstavitev uporabljenih orodij in tehnologij, razvoj prototipne rešitve in zaključek. V uvodnem delu opredelimo problemsko stanje, namen in cilje rešitve. Podamo predpostavke in omejitve, ki smo jih določili in predvideli, ter metode dela, ki smo jih uporabili za izdelavo prototipne rešitve. Pri predstavitvi uporabljenih orodij in tehnologij podamo kratek teoretični pregled namena in uporabe posamezne tehnologije. Izgradnjo podatkovnega modela, razvoj in opis aplikacije podajamo v poglavju izdelava prototipne rešitve. Na koncu sledi zaključek s podanimi sklepnimi ugotovitvami.
Keywords: Informacijska infrastruktura, Oracle APEX, Podatkovni model, Spletna aplikacija, Prototipna rešitev
Published: 05.10.2016; Views: 827; Downloads: 72
.pdf Full text (3,76 MB)

3.
RAZVOJ REŠITVE ZA E-DRAŽBO
Ervin Kelemina, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga obravnava problem odprodaje odvečnih osnovnih sredstev uslužbencem v proučevani organizaciji, ki je v postopku likvidacije. Obstoječi proces poteka na način, kot je določen z internim aktom organizacije, s pošiljanjem dokumentov in ponudb za odkup po elektronski pošti. Vsi udeleženi v procesu ugotavljajo, da bi bilo treba proces informatizirati, ker je časovno in finančno neučinkovit. Pri izdelavi diplomske naloge, smo analizirali obstoječe stanje v organizaciji, ugotovili vzroke zanj, navedli probleme z vidika naročnika in tehnologa ter izdelali sliko procesa. Predstavili smo teoretične osnove s področij e-trgovine, e-tržnic in e-dražb. Podrobneje smo predstavili tudi razvojno orodje Oracle APEX, s pomočjo katerega smo razvili prototipno rešitev. Glavno vodilo pri izdelavi prototipne rešitve je bilo izdelati enostaven in hiter uporabniški vmesnik, s poudarkom na podpori elektronske dražbe. V zadnjem delu diplomske naloge smo predstavili delovanje prototipne rešitve, jo ovrednotili in opisali možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: E-dražba, Oracle APEX, prototipna rešitev
Published: 06.07.2016; Views: 652; Downloads: 78
.pdf Full text (2,71 MB)

4.
NAČRTOVANJE MOBILNE REŠITVE ZA PODPORO DELA POLICISTA NA TERENU
Karmen Kranjc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen pilotski projekt »ePolicist«. Usmerjeno je v načrtovanje in preizkušanje mobilne rešitve za podporo dela policista na terenu. Temeljno vodilo za načrtovanje rešitve »ePolicist« je, da se policistom omogoči bolj učinkovito delo na terenu s pomočjo uporabe novih mobilnih tehnologij. Glede na to, da policisti svoje delo opravljajo na terenu in se ob tem največkrat srečujejo z obravnavanjem prekrškov s področja prometa in javne varnosti, je bila temeljna zahteva, da se policistom na terenu omogoči elektronsko izdajanje plačilnega naloga za kršitev. Nadaljnji razvoj e-poslovanja in m-poslovanja gre v smer omogočanja policistom, da preverijo podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu, preko mobilnih naprav. Preizkus pilotske rešitve je pokazal, da je postopek izdaje plačilnega naloga preko mobilne naprave hitrejši in učinkovitejši. Tako se, ko policist zaključi vnos podatkov, ki so potrebni za izdajo plačilnega naloga, ta izpiše na tiskalnik, vsi podatki pa se prenesejo v centralno evidenco policije, zato ne prihaja do zaostankov vnosov, kot se je dogajalo prej.
Keywords: e-poslovanje, poslovanje, mobilne naprave, prototipna rešitev, policist
Published: 27.05.2016; Views: 794; Downloads: 99
.pdf Full text (2,05 MB)

5.
PRENOVA SPLETNEGA PORTALA SŽ EXPRESS
Jadran Šetina, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sprva so podjetja šele spoznavala možnosti, ki jih lahko prinese internet. S konkurenčnega vidika je bila pomembna že sama prisotnost na svetovnem spletu. S hitrim širjenjem in razvojem interneta ter odprtokodnih tehnologij pa je vse več spletnih portalov, katerih namen je predstaviti podjetje in preko elektronskega poslovanja sodelovati z uporabniki. Tako poslovanje zahteva zanesljive, varne in uporabniku prijazne rešitve. Portal SŽ Express potrebuje celovito prenovo. S trenutno uporabljenimi tehnologijami zgolj z vzdrževanjem portala ne moremo slediti zahtevam novih brskalnikov. Podjetje je razvilo nove storitve, ki jih je potrebno informacijsko podpreti. V diplomskem delu smo možnosti novih tehnologij preučili, izbrali rešitve in s sodobnejšim razvojnim orodjem izvedli prenovo obstoječega spletnega portala. Rezultat je delujoča prototipna rešitev. S testiranji smo dokazali, da izbrane odprtokodne rešitve ustrezajo ter omogočajo izdelavo sodobnih in varnih spletnih portalov.
Keywords: spletni portal, prenova, prototipna rešitev, odprtokodna rešitev
Published: 20.04.2016; Views: 956; Downloads: 53
.pdf Full text (2,13 MB)

6.
MODEL UVEDBE ELEKTRONSKEGA REGISTRA CEPLJENIH OSEB V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PROTOTIPNA REŠITEV
Maja Sevljak Jurjevec, 2013, master's thesis

Abstract: Zagotavljanje zadostnega deleža cepljenih (precepljenosti) in s tem kolektivne imunosti je pogoj za obvladovanje in kontrolo širjenja posameznih nalezljivih bolezni. Spremljanje izvajanja cepljenja in z njim povezanih dogodkov je predvsem z vidika javnega zdravja izjemnega pomena. Register cepljenih je osnovno tehnično orodje za spremljanje cepljenja, ugotavljanje precepljenosti in posledično sprejemanje strokovnih odločitev. Na Inštitutu za varovanje zdravja je bil do leta 2003 vzpostavljen Register obveznikov za cepljenje CEPI, ki pa od takrat ne deluje zaradi zastarele in nezanesljive tehnične opreme, ki v vseh teh letih ni bila posodobljena. Odpovedana je bila tudi vzdrževalna pogodba podjetju, ki je izdelalo in vzdrževalo rešitev CEPI. V letu 2010 je bila na Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju MZ) sprejeta odločitev, da se register cepljenih znova vzpostavi, zato je v sklopu projekta eZdravje začel teči projekt vzpostavitve elektronskega registra cepljenih oseb (v nadaljevanju eRCO), ki je trenutno v fazi priprave rešitve, na kateri se bo izvedlo šolanje za končne uporabnike rešitve. Rešitev bo centralna spletna zbirka podatkov, katere upravljavec bo Inštitut za varovanje zdravja. Končni uporabniki (izvajalci cepljenja) bodo v vsakem trenutku lahko hitro in enostavno pridobili podatek o cepljenju, ključnim uporabnikom (IVZ in ZZV) pa bo register v pomoč predvsem za statistični in strokovni namen. Slovenija naj bi tako v letu 2014 znova dobila register cepljenih oseb s kakovostnimi podatki o vseh opravljenih cepljenjih (obveznih in neobveznih), neželenih učinkih po cepljenju in opustitvah cepljenja. V nalogi je predstavljena vsebinska zasnova rešitve eRCO skupaj z opisom prototipne rešitve, navedenim postopkom testiranja prototipne rešitve in končnimi rezultati testiranja. V zaključku naloge so navedeni tudi predlogi za nadaljnji razvoj rešitve eRCO, ko bo rešitev že v produkcijski uporabi.
Keywords: e-register cepljenja, spremljanje cepljenja, prototipna rešitev, testiranje rešitve
Published: 11.10.2013; Views: 1179; Downloads: 113
.pdf Full text (1,78 MB)

7.
RAZVOJ REŠITVE ZA EVIDENTIRANJE UR Z ORACLE APPLICATION EXPRESS
Tadej Orehar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava razvoj spletne aplikacije za evidentiranje opravljenih ur za več delodajalcev in več delojemalcev. Kratko so predstavljena aktualna orodja in programski jeziki za razvoj spletnih aplikacij. Razložen je postopek namestitve orodja Oracle APEX na razvojni računalnik. Modelirani so procesi, podatki in uporabniški vmesnik za aplikacijo evidentiranja ur. Razvita rešitev je preprosta za uporabo in predstavlja zametek spletne storitve.
Keywords: APEX, Prototipna rešitev, Modeliranje procesov in podatkov
Published: 31.01.2013; Views: 1278; Downloads: 176
.pdf Full text (808,63 KB)

8.
RAZVOJ REŠITVE ZA IZDELAVO PONUDBE Z UPORABO GOOGLE SPLETNEGA MESTA
Mirela Nasić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo proučuje primer podjetja Kara, d. o. o., ki se ukvarja z dvema dejavnostma, in sicer s tiskarskimi storitvami in veleprodajo gumeno tehničnih artiklov. Diplomsko delo proučuje le tiskarske storitve. Problem, ki ga ima proučevana organizacija, je predolg čas izdelave ponudbe na povpraševanje. Proces izdelovanja ponudbe se ustavi, ko podjetje Kara potrebuje ceno zunanje dodelave od kooperanta. Do tega privedejo različni zunanji in notranji vzroki, ki so navedeni in prikazani s sliko problemskega stanja in modelom problemskega stanja. Za analizo poslovnih procesov je uporabljena notacija za modeliranje poslovnih procesov BPMN (Business Process Modeling Notation). Diplomska naloga temelji na metodi študija primera in prototipni metodologiji za razvoj programske rešitve. V osrednjem delu diplomske naloge je navedena primerjava petih orodij za izdelavo spletnih strani, prav tako smo poiskali podoben primer rešitve, ki se uporablja v praksi. Namen diplomske naloge je razviti rešitev za izdelavo ponudbe na povpraševanje, ki je prikazana v zadnjem sklopu osrednjega dela.Prav tako smo v zadnjem sklopu osrednjega dela diplomske naloge vrednotili prototipno rešitev z intervjujem uporabnika in funkcionalnega preizkusa. V zaključku diplomske naloge so navedena priporočila za uresničitev, načrt uvajanja rešitve in predlog vodstvu proučevane organizacije.
Keywords: Tiskarna, ponudba na povpraševanje, majhna in srednje velika podjetja, prototipna rešitev, Google spletna mesta
Published: 22.01.2013; Views: 1351; Downloads: 108
.pdf Full text (2,21 MB)

9.
PROGRAMSKA REŠITEV ZA KLUB ŠTUDENTOV
Matej Markelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem izdelal prototipno rešitev za študentski klub. Procese smo podprli z novo programsko rešitvijo in s tem dosegli večjo urejenost. K temu je v veliki meri prispevala selitve kluba. S predlagano programsko rešitvijo smo zajeli skladiščenje predmetov, beleženje ur administrativnih delavcev, prodajo kart, beleženje prisotnosti in rezervacijo prostorov Kluba študentov Selške doline. Izognili smo se težavam, kot so podvajanje rezervacij, izguba predmetov, nepravilno beleženje ur administratorjev ipd. Ob zbranih podatkih smo kreirali bazo podatkov, ki nam služi za podporo prej naštetih procesov. Za programsko podporo podatkovne baze smo izbrali program Microsofr Access 2010. S pomočjo obrazcev smo naredili uporabniški vmesnik, ki nam omogoča lažje upravljanje s podatkovno bazo. S pomočjo izdelovanja poročil smo omogočili preprosto zbiranje podatkov, ki so potrebni za delovanje kluba.
Keywords: programska rešitev, podpora poslovanju kluba študentov, baza podatkov, prototipna rešitev, Microsoft Access 2010
Published: 08.01.2013; Views: 1168; Downloads: 75
.pdf Full text (1,45 MB)

10.
Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica