| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 305
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
72.
73.
Na dokazih utemeljene smernice za promocijo zdravja starostnikov
2009, instructional materials

Keywords: starostniki, promocija zdravja, smernice
Published: 10.07.2015; Views: 961; Downloads: 116
URL Link to full text

74.
PROMOCIJA ZDRAVJA V ZAVAROVALNIŠTVU PRI ZAVAROVALNEM ZASTOPNIKU NA TERENU
Renata Bedrač, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja osnovne gradnike zdravja in varnosti pri delu ter predstavitev in pomen promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalci se morajo dobro zavedati svoje družbene odgovornosti glede varovanja zdravja svojih zaposlenih, ki vpliva tudi na motivacijo v podjetju, ki lahko tako svoje delo opravljajo bolj zavzeto, učinkoviteje in z večjim zadovoljstvom, kar posledično vpliva na socialno klimo med delavci in delodajalci in na poslovno uspešnost podjetja.Zdravi in zadovoljni zaposleni so uspešni in učinkoviti tako doma kot v službi in kot takšni predstavljajo ključ za uspešnost podjetja.
Keywords: zdravje in varnost pri delu, promocija zdravja, zavarovalni zastopnik.
Published: 26.06.2015; Views: 692; Downloads: 68
.pdf Full text (349,73 KB)

75.
DEJAVNIKI TVEGANJA ZA ZDRAVJE DELAVCEV V ŽIVILSKI INDUSTRIJI IN VPLIV IZVAJANJA UKREPOV ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
Vesna Blaj Martinc, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljeno delovno okolje, opisane so najpogostejše kronične nenalezljive bolezni kot posledica nezdravega življenjskega sloga, pomen in pristopi promocije zdravja v delovnem okolju ter priporočila in smernice za izboljšanje zdravja delavcev. Predstavljena je raziskava, narejena na vzorcu 32 delavcev, katere glavna cilja sta bila ocena učinkovitosti ukrepov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri vzorcu zaposlenih in ugotavljanje povezav dejavnikov tveganja za zdravje s socioekonomskim statusom ter spolom zaposlenih. Raziskovalna metodologija: V magistrskem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. V prvem delu raziskave smo za oceno obstoječega stanja za področje življenjskega sloga uporabili evalvacijski vprašalnik »Z zdravjem povezan vedenjski slog«, ki vsebuje 64 vprašanj. Za oceno in analizo obstoječega stanja smo pridobili tudi nekatere druge kazalnike, z metodami antropometričnih meritev, meritvami krvnega tlaka, merjenjem telesne zmogljivosti (test hoje) in nekaterih krvnih preiskav. V drugem delu raziskave, po izvedenih ukrepih, ki jih je bila deležna le intervencijska skupina delavcev, smo z enakimi metodologijami kot za začetno stanje izvedli ponovno oceno stanja. Glede na dobljene rezultate smo pri obeh skupinah vzorca lahko primerjali ugotovitve med skupinama in ugotavljali učinkovitost izvedenih ukrepov. Podatke, pridobljene z anketo, smo analizirali v programu SPSS 20.0. Rezultati: Z anketo smo ugotovili, da je pri skupini delavcev, ki so bili deležni ukrepov spodbujanja zdravega življenjskega sloga, prišlo do statistično vidnih izboljšav pri uživanju sadja v predelani obliki ter testu hoje. V povezavah stopnje izobrazbe delavcev smo ugotovili, da so imeli delavci z višjo izobrazbo pri prvem pregledu boljše rezultate testa hoje, vendar pri drugem pregledu te razlike niso bile več statistično značilne. Prav tako so se v povezavah med spoloma pri testu hoje bolje izkazale ženske, imele so tudi nižji krvni tlak kot moški. Sklep: Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da lahko s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga v krajšem časovnem obdobju dosežemo izboljšanje zdravja delavcev, vendar brez izboljšanja finančnega stanja v državi življenjskega sloga ljudi ni mogoče spremeniti.
Keywords: delovno okolje, delavci, promocija zdravja, življenjski slog
Published: 15.04.2015; Views: 946; Downloads: 142
.pdf Full text (2,17 MB)

76.
ORODJA PROMOCIJE ZA USPEŠNO PRODAJO STORITEV TURISTIČNIH AGENCIJ
Žiga Mudrinić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Turizem je v zadnjih letih tako pri nas kot tudi po svetu postal ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog. Turistične agencije se trudijo ohraniti in izboljšati svoj položaj na trgu, za kar je potrebno vseskozi večati število strank in zadržati obstoječe. V diplomski nalogi nas je zanimalo predvsem, kako različna orodja promocije vplivajo na prodajo storitev oz. produktov turističnih agencij, katerih orodij se slovenske agencije poslužujejo največ in katere agencije največ poudarka dajo na marketing.
Keywords: Turizem, turistična agencija, turistične storitve, tržno komuniciranje, komunikacijski splet, promocija.
Published: 27.03.2015; Views: 1016; Downloads: 223
.pdf Full text (556,23 KB)

77.
KOMUNIKACIJA ŠPORTA - Analiza izbranih komunikacijskih kampanj evropskega prvenstva v košarki 2013
Pija Vrezner, 2014, master's thesis

Abstract: Slovenija je leta 2013 gostila evropsko prvenstvo v košarki 2013 – EuroBasket 2013. V magistrski nalogi smo se osredotočili na komunikacijske kampanje, ki so potekale v okviru tega največjega športnega dogodka v zgodovini slovenske samostojnosti. Komunikacijske kampanje so bile del komunikacijske strategije, vsebovale pa so različne komunikacijske prijeme, kot so oglaševanje, neposredno elektronsko trženje, odnosi z javnostmi itd. V teoretičnem delu smo se osredotočili na razlago pojma komunikacijska kampanja in se podrobneje spoznali s komunikacijskimi prijemi. V praktičnem delu smo v obliki študije primera raziskali in analizirali poglavitne komunikacijske kampanje EuroBasketa 2013 in ugotovili, da lahko vse označimo za bolj ali manj uspešne, predvsem glede na obseg finančnih vložkov, obiskanosti in odmevnosti prvenstva.
Keywords: kampanja, komuniciranje, trženje, šport, odnosi z javnostmi, oglaševanje, EuroBasket 2013, promocija, komunikacijski načrt
Published: 06.03.2015; Views: 1203; Downloads: 177
.pdf Full text (4,23 MB)

78.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Vesna Kondić, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Varnost in zdravje pri delu sta ključna elementa pri zagotavljanju bolj zdravega in daljšega poklicnega življenja. Problem: Delo neposredno vpliva na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko časa, zato je zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu zelo pomemben člen, ki ga mora delodajalec tudi zakonsko upoštevati. Namen: Namen magistrskega dela je proučiti učinkovitost promocije zdravja na delovnem mestu z vidika varovanja zdravja zaposlenih in ozaveščanja zaposlenih o pomembnosti promocije zdravja na delovnem mestu. Cilji: Cilja sta bila ugotoviti, ali zaposleni prepoznajo promocijo zdravja na delovnem mestu in kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti promocije zdravja na delovnem mestu. Proučili smo tudi razlike v počutju zaposlenih v organizaciji, kjer se izvaja promocija zdravja na delovnem mestu. Metodologija: Uporabili smo kvalitativne (intervju z delodajalci oz. z njihovimi predstavniki) in kvantitativne metode (vprašalnik za zaposlene). Kvalitativni del raziskave je bil narejen v sedmih različnih podjetjih, kjer smo delodajalcem oz. njihovim predstavnikom postavili vnaprej pripravljena vprašanja. Za kvantitativni del so bili podatki zbrani s spletnim vprašalnikom, in sicer na podlagi metode snežne kepe. Populacijo so predstavljali vsi zaposleni v RS. Rezultati so bili obdelani s statističnim programskim paketom SPSS, verzija 22.0. Raziskovalni vzorec pa je bil predstavljen na podlagi frekvenc, pripadajočih odstotkov in na podlagi povprečnih vrednosti in standardnih odklonov. Primerjava je bila narejena na podlagi hi-kvadrat testa. Bistvene ugotovitve: Tako delavci kot tudi delodajalci se zavedajo, da je promocija zdravja na delovnem mestu koristna, a se očitno izvaja bolje v organizacijah, ki so v tuji lasti. Zaposleni v organizacijah s tujim lastništvom menijo, da so njihova delovna mesta bolj zdravo oblikovana, preprečujejo poškodbe na delovnem mestu, zmanjšujejo izpostavljenost škodljivim kemijskim snovem, imajo poskrbljeno za topel obrok, v primerjavi s tistimi zaposlenimi, ki delajo v organizacijah, kjer je lastništvo domače. Tako lahko tudi s to raziskavo potrdimo, da bi bilo v Sloveniji treba še dosti narediti na ukrepih, ki so bili do sedaj precej zanemarjeni. Vpliva promocije zdravja na delovnem mestu na zmanjšanje števila bolniških odsotnosti in število fluktuacij na delovnem mestu nismo dokazali.
Keywords: - promocija zdravja, - varnost in zdravje pri delu, - promocija zdravja na delovnem mestu, - absentizem.
Published: 19.02.2015; Views: 3035; Downloads: 1127
.pdf Full text (738,10 KB)

79.
POSREDOVANJE PRI PROMOCIJI IZDELKOV NA PRIMERU PODJETJA PROMOSTIL
Pia Tršinar, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavano področje posredovanja pri promocijah na primeru podjetja Promostil. Ukvarjajo se s svetovanjem, načrtovanjem, vodenjem in izvedbo različnih metod pospeševanja prodaje, posredujejo pa tudi pri promocijah izdelkov drugih podjetij. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega dela.
Keywords: - marketing, marketinški splet, promocija
Published: 29.01.2015; Views: 1094; Downloads: 23
.pdf Full text (961,13 KB)

80.
PRIMERJAVA PONUDBE KULTURNEGA TURIZMA V DVEH EVROPSKIH PRESTOLNICAH: V LJUBLJANI IN V LIZBONI
Anja Odeb, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga »Primerjava ponudbe kulturnega turizma v dveh evropskih prestolnicah: v Ljubljani in v Lizboni« je razdeljena na štiri poglavja. Prvo poglavje je uvod, v katerem opredelimo področje in opišemo problem, namen, cilje in osnovne trditve. Navedene so tudi predpostavke in omejitve ter predvidene metode dela, uporabljene v nalogi. V drugem poglavju opredelimo pojem kulturnega turizma, na kratko podamo promocijo turizma in jo povežemo z najpogostejšimi načini promocije kulturnega turizma ter opišemo oglaševanje kot element promocijskega spleta. Navedemo tudi tipične segmente kulturnega turizma. Tretje poglavje je namenjeno študiji primera kulturnega turizma v Ljubljani in Lizboni. To poglavje obsega štiri podpoglavja. Prvo podpoglavje vsebuje ponudbo kulturnega turizma v Ljubljani, kjer navedemo materialno in nematerialno kulturno dediščino, ustvarjene kulturne znamenitosti ter glavne kulturne dogodke, festivale in prireditve v Ljubljani. Drugo podpoglavje vsebuje ponudbo kulturnega turizma v Lizboni, kjer navedemo enake tematske sklope kot pri Ljubljani, vendar za območje Lizbone. Tretje podpoglavje predstavlja analizo primerjave obeh prestolnic. Analiziramo rezultate ankete in komentiramo njene rezultate. S pomočjo analize rezultatov ugotovimo nekatere prednosti in pomanjkljivosti na področju kulturnega turizma v Ljubljani in Lizboni. Primerjamo tudi promocijski material v tiskani obliki, dosegljiv na javnih mestih, in predstavimo svoje ugotovitve. V četrtem podpoglavju podamo nekaj priporočil za Ljubljano na področju kulturnega turizma, ki bi lahko pomagale pri izboljšanju kulturnoturistične ponudbe v Ljubljani. V sklepu preverimo ustreznost namena, ciljev in osnovnih trditev, opredeljenih v prvem delu diplomske naloge.
Keywords: kultura, turizem, kulturni turizem, kulturnoturistična ponudba, tiskani promocijski material, promocija, Ljubljana, Lizbona.
Published: 05.11.2014; Views: 1544; Downloads: 322
.pdf Full text (3,70 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica