| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 305
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Saša Bečan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V Sloveniji je bil leta 2011 sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki delodajalcem in delavcem narekuje pravice in dolžnosti v zvezi z varnim in zdravim delom. Gre za medsebojno sodelovanje med delodajalcem in zaposlenim s skupnim ciljem ohranjanja in izboljšanja zdravja. Zakon delodajalcem narekuje, da morajo aktivnosti na področju zdravja izvajati vsi, ne glede na velikost podjetja. Promocijo zdravja morajo načrtovati, izvajati in spremljati, drugače so kazensko odgovorni. Zaposleni lahko s pomočjo aktivnosti poskrbijo za svoje zdravje že v delovnem času, vendar je to odločitev vsakega posameznika. V diplomski nalogi bomo ugotavljali, kako delodajalci in delavci skrbijo za svoje zdravje na sedečih delovnih mestih. Diplomska naloga bo sestavljena iz dveh delov. V prvem delu bomo s pomočjo literature spoznali osnovne pojme promocije zdravja, njene koristi, programe izvajanja in dejavnike tveganja. V drugem delu pa bomo s pomočjo ankete analizirali pomen promocije zdravja, pogoje dela zaposlenih, zadovoljstvo z aktivnostmi ter vrsto aktivnosti, zdravstvene težave zaposlenih, odstotek delodajalcev, ki izvajajo aktivnosti, ter področje izvajanja, obvladovanje stresa in skrb za zdravo prehrano. Glede na zbrane podatke bomo na koncu predstavili ugotovitve in ponudili predloge za učinkovito izvajanje promocije zdravja na sedečih delovnim mestih.
Keywords: delodajalec, delavec, zdravje, promocija zdravja, delovno mesto.
Published: 24.02.2016; Views: 3178; Downloads: 941
.pdf Full text (960,48 KB)

62.
OZAVEŠČENOST ŽENSK O URINSKI INKONTINENCI V POMURJU
Miša Molnar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Urinska inkontinenca za žensko predstavlja higienski in socialni problem. Ne prizadene le nje same, temveč tudi njeno ožjo in širšo okolico ter tako postane družbeni problem. Osveščena družba lahko žensko motivira, spodbudi, da začne urinsko inkontinenco zdraviti takoj, ko se ta pojavi. Metodologija raziskovanja: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji, kot raziskovalni inštrument je bil uporabljen anketni vprašalnik. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Rezultati: Ugotovili smo, da ženske v Pomurju prepoznajo dejavnike tveganja za urinsko inkontinenco. Za preprečevanje urinske inkontinence so jim znane predvsem Keglove vaje, druge metode, pripomočki in načini zdravljenja pa so poznani slabo ali pa sploh niso. Prav tako anketiranke ne poznajo društva INKO in njegovega delovanja. Večini anketiranih pa o urinski inkontinenci ni neprijetno govoriti. Sklep: Zdravstveni delavci smo tisti, ki lahko s promocijo kontinence in s širjenjem informacij o urinski inkontinenci prispevamo h kvalitetnejšemu življenju žensk z urinsko inkontinenco. Zato je treba izboljšati izobraževanje zdravstvenih delavcev o oskrbi inkontinentnih oseb. Društva za pomoč tem ljudem v Pomurju trenutno ni.
Keywords: urinska inkontinenca, promocija kontinence, ozaveščenost žensk, zdravstveni delavci, zdravljenje
Published: 07.12.2015; Views: 1145; Downloads: 232
.pdf Full text (1,56 MB)

63.
Analiza znaka SQ - Slovenska kakovost s predlogom dodatnih metod in postopkov
Gal Černe, 2015, master's thesis

Abstract: Poslovno okolje se v današnjem času nenehno spreminja in postavlja podjetjem nove izzive. Ta so zaradi globalizacije in vedno ostrejše konkurence prisiljena v stalni napredek in boj za vsakega kupca. V preteklosti je bila cena dejavnik, ki je ločeval dobra podjetja od slabih, vendar so potrošniki kmalu spoznali, da je cena nekakovostnih proizvodov in storitev previsoka glede na ponujene koristi. Na trgu so se uveljavili številni znaki, ki bi naj izkazovali višjo kakovosti proizvoda ali storitve. Cilj magistrske naloge je analizirati znak SQ - Slovenska kakovost, ki ga izdaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost. S tem namenom je v magistrski nalogi v okviru teoretičnega dela na začetku predstavljeno področje kakovosti. Podjetja dosegajo kakovost proizvodov in storitev s sistemi vodenja kakovosti, ki jih predpisujejo standardi. Zato sledi poglavje o standardizaciji. V jedru naloge je narejena analiza znaka SQ iz različnih vidikov. Preverili smo, katere so zahteve za pridobitev znaka SQ ter na kakšen način kandidat dokaže, da izpolnjuje zahteve. Sledila je primerjava z drugimi znaki in standardi. V nalogi smo preverili trditev Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, da je znak SQ tudi korak na poti k uvajanju mednarodnih standardov in modela poslovne odličnosti. V zaključku naloge smo podlagi rezultatov analize, podali predloge in smernice za razvoj znaka SQ.
Keywords: kakovost, zagotavljanje kakovosti, promocija kakovosti, standardizacija, znak SQ – Slovenska kakovost
Published: 04.11.2015; Views: 1446; Downloads: 169
.pdf Full text (2,18 MB)

64.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V PODJETJU DIPLOMAT D.O.O.
Anja Nerat, 2015, master's thesis

Abstract: Nekdaj so vladale na svetu epidemije, danes temu ni več tako. V sodobni družbi so najbolj pogoste kronične in poklicne bolezni, ki se pojavljajo na delovnih mestih zaradi premajhnega zavzemanja za zdravje zaposlenih. Sodobna bolezen je tudi stres, ki je v obravnavanem podjetju v veliki meri prisoten. Podjetja so sicer že začela reševati ta problem, vendar so razmere še vedno slabe. V ta namen smo preučili podjetje, ki je lahko drugim za vzgled, saj skrbi za varnost in zdravje zaposlenih, ima narejeno oceno tveganja in ukrepe za posamezna delovna mesta ter izvaja program promocije. Varnost in zdravje pri delu sta določena z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki določa pravice in dolžnosti delodajalca o varnem in zdravem delu zaposlenih. Za podjetje je pomembno, da zakon upošteva, zraven tega pa so v zakonu opredeljene dolžnosti in obveznosti delodajalca in zaposlenega. Podjetja z zakonom spodbujajo tudi k uvajanju programa promocije in k prizadevanju za izboljšanje pogojev zaposlenih. S preučevanjem podjetja smo prikazali poglobljen vpogled v varnost in zdravje pri delu in prenašanje znanja na zaposlene. Z direktorjem podjetja smo izvedli intervju, s pomočjo katerega smo dobili realno sliko delovanja podjetja in osebni pogled na zdravje in varnost pri delu. Opravljanje varnosti pri delu se v večini podjetij zahteva tudi v primeru študentskega oziroma dijaškega dela, zelo malo pa se delodajalci posvečajo spodbujanju zdravega življenjskega sloga, kot je način prehranjevanja in redna telesna aktivnost ter premalo uveljavljajo ergonomske pripomočke, ki bi zaposlenim izboljšali delovne pogoje. Prav tako pa je vedno bolj prisoten stres, ki vpliva na produktivnost zaposlenih in lahko povzroča različne odvisnosti. Čeprav je stres v večini primerov negativen, pa lahko ima zdrav stres na zaposlenega pozitivne učinke, ki vplivajo na njegovo storilnost in velikokrat pripomore k inovativnim idejam. V obravnavanem podjetju se pojavljajo pomanjkljivosti. Morali bi še dodelati program promocije, dodati ukrepe za obvladovanje stresa in uvesti več ergonomskih ukrepov, a vendar upoštevajo vsa zakonska določila in obveznosti.
Keywords: varnost in zdravje pri delu, stres, ergonomija, promocija zdravja, psihosocialni dejavniki tveganja.
Published: 28.10.2015; Views: 1294; Downloads: 194
.pdf Full text (1,14 MB)

65.
ORGANIZACIJA PROMOCIJE ZDRAVJA V LUKI KOPER INPO, D.O.O.
Justina Kocjančič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu koristi tako zaposlenim kot podjetju in širši družbi. Učenje zaposlenih o zdravju in zdravem življenjskem slogu ter prilagoditev delovnega okolja v smeri zdravja sta ključnega pomena za razvoj zdrave delovne sile v podjetju, kar posledično vodi do uspeha na trgu dela. V diplomskem delu ocenjujemo uspešnost organiziranja promocije zdravja na delovnem mestu v invalidskem podjetju Luka Koper INPO, d.o.o. Teoretični del diplomskega dela zajema obširen pregled izhodišč, ki na svetovnem in državnem nivoju opredeljujejo področje promocije zdravja. Nadaljujemo s predstavitvijo osnov analize zdravja zaposlenih, s pomočjo katerih je moč identificirati probleme zdravja in varnosti v podjetju. Glavni cilj diplomskega dela je bil, da se opravi analiza doslej izvedenih projektov promocije zdravja v Luki Koper INPO, d.o.o., da se opredelijo temelji dobre prakse in da se nadgradijo izvedene aktivnosti. Opravili smo raziskavo (anketo) o zaznavanju potreb po zdravju in interesih zaposlenih. Z opravljeno raziskavo smo dokazali, da je promocija zdravja na delovnem mestu za zaposlene pomembna vrednota. V nasprotju s pričakovanji smo ugotovili, da socio-demografske značilnosti zaposlenih in subjektivna ocena zdravstvenega stanja zaposlenih ne vplivajo na njihovo vrednotenje pomembnosti določenih aspektov promocije zdravja. Prav tako smo ugotovili, da notranje ovire, ki vplivajo na dobro počutje in zdravje, zaposlenim ne predstavljajo večjega problema za doseganje zdravja, kot ga jim povzročajo zunanje ovire. V zaključku diplomskega dela smo podali splošna in specifična priporočila za izboljšanje srednjeročnega plana ukrepov promocije zdravja v podjetju.
Keywords: zaposleni, delovno mesto, analiza zdravja, promocija zdravja, projekt, aktivnosti
Published: 19.10.2015; Views: 1155; Downloads: 242
.pdf Full text (2,38 MB)

66.
PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVA DUŠEVNIH MOTENJ
Leona Cilar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Zdravje je največja vrednota vsakega posameznika. Dobro počutje ne zajema samo telesno, temveč tudi duševno zdravje. Namen diplomskega dela je predstaviti problem duševnih motenj. Glede na izpostavljen problem smo opisali pomen promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj, pojasnili, kako to poteka v Sloveniji in v svetu, ter opisali aktivnosti medicinske sestre na področju preventive in promocije duševnega zdravja. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo, s katero smo podrobno opisali duševno zdravje, duševne motnje ter ukrepe preventive in promocije duševnega zdravja, ter komparativno metodo, s katero smo primerjali odnos do duševnih motenj v preteklosti in danes ter v Sloveniji in Svetu. Pri pisanju diplomskega dela smo najpogosteje uporabljali Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki jo je izdal Državni zbor Republike Slovenije leta 2011. Na osnovi tega dokumenta smo podrobno opisali stanje v Sloveniji na področju promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj. Rezultati: V Sloveniji se izvaja zelo malo programov, ki promovirajo dobro duševno zdravje. Taki programi pa niso namenjeni za vse starostne skupine. Največ pozornosti je usmerjeno k promociji duševnega zdravja mladostnikov in otrokov. Ne obstajajo pa promocijski programi na področju duševnega zdravja za starostno populacijo. Zaključek: Ugotovili smo, da je še vedno manj pozornosti usmerjene v duševno kot pa v telesno zdravje. Ključne aktivnosti na področju zdravstvene nege so vključitev zaposlenih v preventivne dejavnosti in promocijo dušenega zdravja za vsakega posameznika v vseh lokalnih skupnostih. Promocija duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj sta prvi korak ohranjanja celotnega zdravja.
Keywords: duševno zdravje, promocija duševnega zdravja, preventiva duševnih motenj, medicinske sestre
Published: 25.09.2015; Views: 2496; Downloads: 713
.pdf Full text (623,25 KB)

67.
PERCEPCIJA RAZLIČNIH CILJNIH SKUPIN O POMENU EKO ŠOLE KOT STILU ŽIVLJENJA
Saša Pipan, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Razvoj znanosti in tehnološki napredek, ki ga trenutno dosega človeštvo, je velikega pomena, nič manj pomembno pa ni to, kakšen odnos imamo do narave na vseh področjih našega življenja. Pomembno je, kako skrbimo za okolje, v katerem živimo, in kakšnega bomo zapustili našim zanamcem. Rek pravi, da so otroci naše bogastvo in zato moramo z vso možno vnemo in odgovornostjo paziti na to, kaj jim bomo zapustili. Da bi lahko to uresničili, pa moramo že mlade vzgajati v smeri okoljevarstva na vseh področjih, kjer človek deluje. Potrebno je torej razmisliti in raziskati, na kakšne načine, kje in kdaj mladim približati okolju prijazno ravnanje in jih seznaniti z njim. Najlažje in najbolj učinkovito je to v procesu vzgoje in izobraževanja: da jim že v otroštvu predstavimo, kako se je potrebno vesti, da ne škodujemo sebi, drugim in okolju, v katerem živimo. V teoretičnem delu te diplomske naloge so opisani pomen izobraževanja, šolski sistem v Sloveniji in različne ciljne skupine mednarodnega programa Ekošola. Temu sledi opis vpletanja ekologije v delovanje podjetij s pomočjo ekološkega managementa, kaj prinaša program Ekošola in kako deluje. Za zadnji del teoretičnega dela pa smo se odločili predstaviti marketing in vpletenost marketinga z ekologijo ter samo blagovno znamko Ekošola. K temu smo dodali še, kaj je mladim pomembno, kakšne so njihove vrednote in kaj najhitreje opazijo. S pomočjo marketinga lahko to izkoristimo in jim približamo okolju prijazno ravnanje preko programa Ekošola. Praktični del diplomske naloge smo izvedli z raziskovanjem. Naredili smo raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika na dveh eko fakultetah. Študente smo povprašali, kakšne so njihove navade in vrednote, kakšno je njihovo mnenje o okoljevarstvu, ali se zavedajo pomembnosti varovanja okolja, ali ločujejo odpadke, kakšno je njihovo mnenje o programu Ekošola itd. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne so ustrezne spodbude fakultet za pridružitev k mednarodnemu programu Ekošola, kakšno je ustrezno ravnanje programa Ekošola s ciljno skupino študentov, kako se razlikuje v primerjavi z ostalimi ciljnimi skupinami in predstaviti pomen blagovne znamke mednarodnega programa Ekošola ter pomen širitve tega programa za podjetja.
Keywords: izobraževanje, ekologija, promocija, mladi.
Published: 21.09.2015; Views: 393; Downloads: 72
.pdf Full text (1,71 MB)

68.
PREPRIČEVALNE TEHNIKE V TURISTIČNI PROMOCIJI
Bruno Božičnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V turistični promociji se uporabljajo različne prepričevalne tehnike. Naredili smo raziskavo, v kateri smo ugotavljali, kako pogosto se pojavljajo tehnika recipročnosti, tehnika relativnosti, tehnika brezplačne ponudbe, tehnika pomanjkanja in tehnika konsistentnosti. Za našo raziskavo smo izbrali pet slovenskih turističnih agencij. Analizirali smo vse ponudbe, ki so bile na domačih spletnih straneh teh turističnih agencij. Za vsako ponudbo smo zabeležili, katere od omenjenih prepričevalnih tehnik so bile uporabljene, kakor tudi ali so bile uporabljene na spletni strani ponudbe, domači spletni strani ali na obeh straneh. Prav tako smo domače spletne strani analizirali in na njih iskali elemente, ki bi lahko bili uporabljeni kot del tehnike konsistentnosti. Pomembne ugotovitve smo opisali in interpretirali. Rezultati so pokazali, da je od omenjenih tehnik najpogosteje uporabljena tehnika relativnosti. Sledi ji tehnika recipročnosti. Tehnike brezplačne ponudbe, pomanjkanja in konsistentnosti so uporabljene občasno. Opazovane spletne strani turističnih agencij na svojih domačih straneh od devetih iskanih elementov uporabljajo najmanj štiri in največ osem elementov konsistentnosti.
Keywords: prepričevanje, turizem, promocija
Published: 17.09.2015; Views: 1482; Downloads: 189
.pdf Full text (844,14 KB)

69.
SVETOVNA RAZSTAVA EXPO 2015 KOT ORODJE ZA PROMOCIJO SLOVENSKEGA GOSTINSTVA
Simon Černe, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V uvodu diplomskega projekta so opredeljeni področje raziskovanja, namen in cilji, hipoteze, predpostavke, omejitve ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju sta predstavljena pojem pospeševanja prodaje ter pomembnost razstav in sejmov kot promocijskega orodja. V tretjem poglavju so opredeljene osnovne značilnosti gostinstva, gostinske dejavnosti in organizacija dela v gostinskih obratih. Četrto poglavje obravnava razstavo EXPO 2015 z vidika gostinstva in njeno celostno grafično podobo. Predstavljeni so udeleženci ter organizacija skupnih tematskih prostorov in tematskih območij na razstavišču z gostinskega vidika, opisani pa so tudi digitalni načini promocije hrane v okviru promocijskih aktivnosti razstave EXPO 2015. Naslednje poglavje predstavlja analizo slovenske gostinske ponudbe na razstavi EXPO 2015. Opredeljeni so način predstavitve različnih slovenskih regij, kulinarični koncept za promocijo slovenske kulinarike ter organizacija celotne gostinske ponudbe. V drugem delu tega poglavja sta podani SWOT-analiza ponudbe slovenskega gostinstva na analizirani razstavi ter sinteza ugotovitev raziskave. Poglavje se zaključi z oceno vpliva predstavitve Slovenije na razstavi EXPO 2015 na strateški razvoj slovenskega gostinstva.
Keywords: EXPO, gostinstvo, hrana, promocija, pospeševanje prodaje.
Published: 06.08.2015; Views: 841; Downloads: 86
.pdf Full text (965,82 KB)

70.
Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica