| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 305
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V PLAVALNEM KLUBU TRIGLAV KRANJ
Tanja Studen, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ne samo pri podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelki in bolj oprijemljivimi storitvami, čedalje več konkurence je tudi v športu. Boj za obstanek društev oz. klubov je velik. Pri športnih dejavnostih, še posebno pri klubih, ki se ukvarjajo tudi s tekmovalnim športom, pa ne gre zgolj za ekonomski vidik, ampak tudi za čustveni. Želja po uspešnosti ter prepoznavnosti kluba ter športa, s katerim se ta ukvarja, je velika. Prav tako, kot pri vseh ostalih ponudbah storitev, je tudi za klube pomembno zadovoljstvo uporabnika. Zavedati se je potrebno, da je konkurenca velika in v kolikor uporabnik ne bo uslišan oz. zadovoljen, bo slej ko prej odšel h konkurenci. Zadovoljen uporabnik sodeluje pri marketingu podjetja ter mu pomaga pri doseganju ciljev. V kolikor je uporabnik s storitvijo zadovoljen, se bo v podjetje, klub še vračal in postajal vedno bolj zvest uporabnik, ob tem pa bo o podjetju, klubu širil dober glas ter pripeljal še kakšnega dodatnega uporabnika. Več zadovoljnih uporabnikov pomeni večjo konkurenčno prednost.
Keywords: • Storitev • Promocija storitev • Zadovoljstvo uporabnikov • Plavanje  
Published: 08.07.2016; Views: 599; Downloads: 59
.pdf Full text (3,33 MB)

52.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V SUMMIT CENTRU
Tinka Knez, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V tem diplomskem delu smo se odločili raziskati pomen promocije zdravja na delovnem mestu in pomen projekta Delajmo zdravo v Summit centru. V prvem delu naloge smo teoretično predstavili, kaj pravzaprav je promocija zdravja, kako se jo načrtuje in izvaja, kaj pomenijo varnost in zdravje pri delu ter zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V drugem delu naloge smo predstavili podjetja Summit motors Ljubljana, d.o.o., Summit Leasing Slovenija d.o.o. in Summit avto, d.o.o., ki delujejo v okviru Summit centra. Predstavili smo tudi projekt skupine Delajmo zdravo. V raziskovalnem delu smo predstavili trenutno stanje izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v Summit centru. Analizirali smo mnenja zaposlenih o svojem zdravstvenem stanju, počutju na delovnem mestu, telesni dejavnosti zaposlenih in promociji zdravja na delovnem mestu. Glede na rezultate ankete smo predlagali nekaj rešitev, da bi se čim več zaposlenih z veseljem udeleževalo dejavnosti v okviru projekta Delajmo zdravo. Imeti v organizaciji zdrave ljudi je zelo pomembno, saj se lahko le tako dobro počutijo na svojem delovnem mestu, radi prihajajo na delo in so motivirani za delo, ki ga opravljajo.
Keywords: promocija zdravja na delovnem mestu, projekt Delajmo zdravo, zdravje, zaposleni
Published: 08.07.2016; Views: 855; Downloads: 94
.pdf Full text (1,28 MB)

53.
TRŽENJE DOPOLNILNIH PROSTOVOLJNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ V TRIGLAV, ZDRAVSTVENI ZAVAROVALNICI, D.D.
David Opalk, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili poslovanje Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d., na slovenskem trgu zdravstvenih zavarovanj, delovanje oddelka trženja in njegov pomen za obstoj podjetja. Gre za oddelek, poln kompleksnih nalog, ki zahtevajo ogromno znanja, sposobnosti ter časovne in tehnične koordinacije. V kolikor želi podjetje dobro poslovati, mora natanko poznati politično, demografsko, ekonomsko in kulturno okolje, v katerem deluje. Podjetje Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., vse od svojega nastanka uspešno posluje na trgu zdravstvenih zavarovanj. Izbrane strategije trženja so se pokazale za učinkovite, saj je podjetje leta 2015 prevzelo drugo mesto in tako izrinilo Adriatic Slovenico, d. d., gledajoč tržni delež dopolnilnih prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji.
Keywords: Trženje, zdravstvena zavarovanja, dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, promocija, trženjske aktivnosti, akcija »Urejeno!«
Published: 04.07.2016; Views: 643; Downloads: 70
.pdf Full text (458,33 KB)

54.
VODENJE PROJEKTA IZVEDBA ŠPORTNEGA DOGODKA Z METODO PRINCE2
Božidar Rodi, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Projekte srečamo na vsakem koraku. Njihovi končni izdelki vplivajo na kakovost in potek naših življenj. Ne glede na velikost, naravo ter obseg projekta, je uspešnost prav vseh odvisna od kakovosti projektnega vodenja. Eden izmed pristopov tovrstnega vodenja je metoda PRINCE2. Ta metoda je med drugim uporabna za vodenje velikih vladnih projektov. Vendar, a je uporabna tudi za vodenje izvedbe dogodka? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, smo izvedli medijsko podprt športni dogodek. Tako smo opravili raziskavo, ali je metoda vodenja projektov PRINCE2 primerna za vodenje večtedenskega projekta s končnim izdelkom izvedbe dogodka.
Keywords: vodenje projekta, metoda PRINCE2, športni dogodek, mediji, komunikacija, projektna skupina, procesi, aktivnosti, promocija, končni izdelki, strukturni diagram izdelkov SDI, diagram zaporedja izdelkov DZI, Ganntov diagram, izvedba projekta, kritična pot projekta, vodja projekta
Published: 04.07.2016; Views: 1433; Downloads: 128
.pdf Full text (2,72 MB)

55.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU ZA USPEŠNEJŠE DELOVANJE ORGANIZACIJE
Janja Lipec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo zdravje in počutje zaposlenih na delovnem mestu. V izbrani organizaciji skozi analizo bolniških odsotnosti ugotavljamo vzroke za odsotnosti in načine za zmanjšanje le-te. Na temeljih promocije zdravja na delovnem mestu gradimo in načrtujemo aktualne aktivnosti, ki bi bile zanimive za vse zaposlene. Teoretični del diplomskega dela zajema obširen pregled zakonodaje in teoretičnih izhodišč, ki podrobno urejajo področje promocije zdravja na delovnem mestu v mednarodnem in domačem okolju. Skozi pregled literature in drugih virov ugotavljamo pozitivne učinke promocije zdravja. Empirični del zajema raziskavo v izbrani organizaciji (delovnem okolju). Z anketnim vprašalnikom smo pridobili informacije o zdravju zaposlenih, o delu in delovnem okolju in nenazadnje o interesih zaposlenih za vključevanje v aktivnosti za krepitev zdravja na delovnem mestu. Z raziskavo smo dokazali, da je zdravje za zaposlene pomembna vrednota in ga v splošnem ocenjujejo kot »dobro«. Za zaposlene so zelo pomembni tudi dobri medsebojni odnosi na delovnem mestu. Aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki so za zaposlene najbolj zanimive pa so: sprehodi in izobraževanja o zdravem življenjskem slogu. Z raziskavo smo, v nasprotju s pričakovanji, zavrnili hipotezo, da je »ocena zdravja« povezana z vrednotenjem določenih aspektov promocije zdravja na delovnem mestu (zdrava hrana, telesna aktivnost idr.) in hipotezo, da je »ocena zdravja« povezana s pripravljenostjo zaposlenih za vključevanje v športne aktivnosti. V zaključnem delu smo na podlagi rezultatov ankete podali predloge za aktivnosti za promocijo zdravja v izbrani organizaciji.
Keywords: zdravje, delovno mesto, zaposleni, promocija zdravja, aktivnosti za krepitev zdravja
Published: 29.06.2016; Views: 1084; Downloads: 271
.pdf Full text (2,04 MB)

56.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU PRI MALIH DELODAJALCIH
Kristina Gorenjak, 2016, master's thesis

Abstract: V delovnem okolju se še zmeraj ne namenja zadostne pozornosti zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Ker zdravja ne gre ločevati na zasebno zdravje in zdravje na delovnem mestu, je še posebej pomembno, da se v delovnem okolju spodbuja dobro zdravje, saj le zdrava delovna sila je kakovostna in je lahko kos globalni konkurenci. Opozoriti velja, da se danes soočamo s staranjem delovne sile. Z leti se zdravje zaposlenih slabša, zato je potrebno ustrezno ukrepati, če želimo, da ostanejo aktivni in produktivni čim dlje v starost. Dandanes je zavedanje o koristnosti varnega in zdravju naklonjenega delovnega okolja v slovenskem prostoru še zmeraj na dokaj nizki ravni. Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011; v nadaljevanju ZVZD-1), ki je v veljavi od decembra 2011, vključuje promocijo zdravja pri delu (v nadaljevanju PZD). Po novem zakonu je delodajalec dolžan načrtovati in izvajati promocijo zdravja, zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter določiti način spremljanja njenega izvajanja. Iz našega gledišča je problem v mišljenju delodajalcev, ki novo zahtevo, glede na spoznanja pripravljavcev študije, vidijo kot dodatno obremenitev in strošek. V poglavjih teoretičnega dela magistrskega dela smo opredelili temeljne pojme, predstavili ZVZD-1, opisali proces izvajanja PZD in predstavili nekaj podprogramov s predlogi ukrepov. V praktičnem delu pričujočega dela je opisana študija o promociji zdravja na delovnem mestu pri malih delodajalcih. Pripravljavci študije so ugotavljali kakšno je stanje na področju varnosti in zdravja pri delu pri malih delodajalcih in v kolikšni meri mali delodajalci v praksi načrtujejo, izvajajo in spremljajo PZD. Izsledki raziskave kažejo, da je poznavanje in izvajanje zakonskih zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu razmeroma dobro. Podjetja za izvajanje zakonsko predpisanih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu najemajo predvsem zunanje izvajalce. Izpostaviti velja ugotovitev, da se tako zaposleni kot tudi delodajalci zavedajo, da delo vpliva na zdravje človeka. Ugotovili smo, da precejšen delež t.i. mikro podjetij nima izdelanega načrta promocije zdravja in da precejšen delež sodelujočih ni seznanjen s tem ali ima njihovo podjetje izdelan načrt promocije zdravja. V okviru promocije zdravja podjetja nudijo predvsem športne in tematske aktivnosti. Večina delodajalcev naj bi spremljala izvajanje programov promocije zdravja. Pripravljavci študije so nekajkrat izrazili dvom v pristnost dobljenih rezultatov, saj delodajalci običajno ne želijo priznati, da zakonskih predpisov ne izpolnjujejo, zaradi strahu pred sankcijami s strani pristojnega inšpektorata. Menimo, da je potrebna sprememba miselnosti, in sicer delodajalci morajo v izvajanju PZD videti korist, ne pa dodatno obremenitev in strošek.
Keywords: zdravje, promocija zdravja pri delu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, izvajanje promocije zdravja pri delu, ukrepi promocije zdravja pri delu
Published: 16.06.2016; Views: 811; Downloads: 209
.pdf Full text (1,90 MB)

57.
VPLIV PROMOCIJE NA ODLOČITEV ZA UNIVERZITETNI ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU
Marija Jagodic, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen izobraževalnih ustanov je, da omogočijo ljudem zadovoljevanje potreb po izobraževanju. Z naraščanjem števila visokošolskih zavodov na trgu izobraževalnih storitev nastaja vse večja konkurenca. Vsaka izobraževalna institucija si skuša pridobiti čim večji ugled, zato si pomaga tudi s promocijskimi aktivnostmi. Izobraževalna ustanova, ki se tržno obnaša, mora ugotavljati potrebe in povpraševanja, na podlagi tega pa pripravljati, razvijati in uvajati nove izobraževalne storitve. V sklopu marketinških aktivnosti mora predvsem pravočasno in konkurenčno oblikovati marketinški splet, proučevati konkurenco in stalno spremljati tržišče. Da to doseže, so potrebne tržne raziskave, razvoj novih konkurenčnih storitev in učinkovita promocija. V diplomskem delu smo obravnavali razkorak med predvidenim in dejanskim vpisom na univerzitetne študijske programe Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in ugotavljali razloge za nastale razlike. Med zainteresiranimi za študij smo z analizo odgovorov ugotavljali, katere promocijske aktivnosti, ki jih fakulteta izvaja, v največji meri vplivajo na odločitev za študij. Pri predstavitvi rezultatov smo navedli tudi predloge za izboljšavo dosedanjega stanja promocije študija in študijskih programov fakultete. Za večjo prepoznavnost v okolju in posledično boljši vpis na študijske programe je nujno, da fakulteta dogodke, ki jih organizira, oglašuje v medijih. Pomemben vpliv na dijakovo odločitev za študij imajo tudi predstavitve študija in študijskih programov fakultete na informativnem dnevu. Pri promociji študija in študijskih programov je pomembno, da fakulteta vsebino predstavitve prilagodi dijakovemu razumevanju, izpostavi praktičnost pridobljenih znanj v času študija in možnosti zaposlitve po zaključenem študiju.
Keywords: promocija v izobraževanju, promocijske aktivnosti FOV UM, kandidat za študij (dijak), študent
Published: 25.05.2016; Views: 622; Downloads: 41
.pdf Full text (1,18 MB)

58.
SMERNICE ZDRAVEGA HUJŠANJA IN PREKOMERNA TELESNA TEŽA PRI ŠOLSKIH OTROCIH
Maša Kaučič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Smernice zdravega hujšanja se navezujejo na smernice zdrave prehrane. Prekomerna telesna teža poslabša kakovost življenja, zato je uravnotežena prehrana še posebej pomembna v vseh fazah razvoja otrok. Pri ozaveščanju o zdravem načinu življenja in pri promociji zdravega hujšanja igra pomembno vlogo tudi medicinska sestra, predvsem v dispanzerju za šolske otroke. Namen diplomskega dela je bil predstaviti smernice zdravega hujšanja, izgubo prekomerne telesne šolskih otrok ter pomen zdravega načina življenja. Metodologija: Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno (opisno) metodo dela. Podatke smo zbrali s pregledom domače in tuje strokovne literature in s podatkovno bazo COBISS. Rezultati: S pregledom literature smo ugotovili, da je prekomerna telesna teža pri šolskih otrocih zelo v porastu. Kot glavna vzroka za porast prekomerne telesne teže sta nezdravo prehranjevanje in premalo telesne aktivnosti. Za zdrav način izgube prekomerne telesne teže sta pomembni disciplina in velika mera potrpljenja za izgubo odvečnih kilogramov. Sklep: Otrok s prekomerno telesno težo ima lahko resne zdravstvene posledice kasneje v življenju. Zato je pomembno otrokom že dovolj zgodaj predstaviti zdrav način prehranjevanja in zdrav način življenja. Pri predstavitvi zdravega načina življenja ima družina pomembno vlogo. Veliko vlogo pa odigra tudi medicinska sestra, ki izvaja zdravstveno-vzgojno delo, kakor tudi klinični dietetik, ki ocenjuje prehranski status in priporoči ustrezno dieto.
Keywords: promocija zdravja, prehrana, prekomerna telesna teža, smernice hujšanja, medicinska sestra, dietetik.
Published: 23.05.2016; Views: 1261; Downloads: 245
.pdf Full text (980,45 KB)

59.
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - DOLŽNOST DELODAJALCEV
Eva Langeršek, 2015, master's thesis

Abstract: Slovenski delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Lex specialis navedenega področja je Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011), ki v poglavju Temeljna načela neposredno za načelom preventive, opredeljuje novo načelo, tj. promocija zdravja na delovnem mestu. Institut dopolnjuje obstoječe dolžnosti delodajalca s področja preventivne in celovite skrbi za zdravje zaposlenih. To pomeni, da se obveznost delodajalca ne konča pri skrbi za telesno zdravje, temveč se njegova dolžnost razširja tudi na duševno zdravje zaposlenih. Zaradi raznolikosti dolžnosti, ki delodajalcem nalaga načrtovanje in izvajanje sistematičnih ciljanih aktivnosti in ukrepov, se v praksi pojavljajo novi problemi. Za celotno razumevanje instituta je v magistrski nalogi, na podlagi analize mednarodne zakonodaje, zakonodaje Evropske unije ter slovenske zakonodaje, celovito predstavljena zakonska dolžnost delodajalca in vse njene faze (načrtovanje, izvajanje, spremljanje ter finančno vrednotenje). Teoretična predstavitev dolžnosti je dopolnjena s predlogi ukrepov, katerih izhodišče je slovenska delovno pravna zakonodaja. Posamezen predlog aktivnosti je utemeljen s predvidenim učinkom, ki izkazuje koristi preventivnega prizadevanja delodajalca.
Keywords: varnost in zdravje pri delu, načelo preventive, promocija zdravja na delovnem mestu, psihosocialni dejavniki, načrtovanje, izvajanje, spremljanje, finančno vrednotenje, potencialni ukrep, pričakovan učinek
Published: 12.04.2016; Views: 1400; Downloads: 282
.pdf Full text (957,11 KB)

60.
AKTIVNO DOŽIVETJE PROSTORA OD POHORJA DO BOHORJA
Aljana Košir, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga »Aktivno doživetje prostora od Pohorja do Bohorja« je razdeljena na pet poglavij. V uvodu smo opisali področje in problem raziskovanja ter opredelili osnovne trditve in cilje. V nadaljevanju pa smo navedli predpostavke, omejitve in uporabljene metode raziskave (polstrukturirani intervjuji in anketiranje). Drugo poglavje zajema osnove pripravljanja potovanja. S pomočjo različnih pogledov avtorjev, ki so pisali na to temo, smo podrobneje spoznali organiziranje potovanj, segmentiranje in tržno komuniciranje. V tretjem poglavju najprej na kratko predstavimo območje od Pohorja do Bohorja, ki zajema sedem občin. Podani so rezultati intervjujev prve ciljne skupine in anket druge ciljne skupine. Na podlagi analize smo pripravili dva vzorčna itinerarija za omenjeni ciljni skupini. Zadnji dve poglavji, četrto in sklepno, sta namenjeni zaključku, priporočilom in ugotovitvam. V četrtem poglavju smo pripravili petdnevni itinerarij in kalkulacijo za dve potencialni ciljni skupini ter podali predlog promocije. V sklepnem delu pa smo strnili misli ter ovrgli oziroma sprejeli zastavljene trditve iz uvodnega dela diplomske naloge.
Keywords: segmentacija, organiziranje potovanja, intervju, anketa, ciljna skupina, itinerarij, promocija
Published: 04.04.2016; Views: 678; Downloads: 103
.pdf Full text (1,71 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica