| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 305
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Odnos zaposlenih v zdravstvu do zdravega življenjskega sloga
Suzana Maučec, 2017, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Življenjski slog je za posameznika značilen način življenja, ki lahko vključuje zdravju škodljiva ali zdravju naklonjena obnašanja. V teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljene osnove zdravega življenjskega sloga in dejavniki tveganja za okvaro zdravja. Opisan je pomen zdravstvene vzgoje in promocije zdravja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen odnos do zdravja imajo zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota glede na spol, starost in izobrazbo. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako zaposleni ocenjujejo promocijo zdravja na delovnem mestu. Metode: Raziskava je potekala od marca 2015 do junija 2015. Pred pričetkom raziskave smo pridobili soglasje vodilnega osebja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. K sodelovanju so bili povabljeni vsi zaposleni. Uporabljeni raziskovalni inštrument je bil spletni vprašalnik, ki je bil izdelan za potrebe raziskave. Sestavljen je bil iz 3 uvodnih vprašanj za pridobitev demografskih podatkov in iz 17 vprašanj, ki so se nanašala na problem raziskovanja. Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili IBM SPSS 21. Statistične razlike med skupinami smo računali na podlagi Hi kvadrat testa in Mann-Whitney testa. Uporabili smo Kolmogorov-Smirnov test za preverjanje normalne porazdeljenosti spremenljivk. Rezultati: V raziskavi je od 295 zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota, sodelovalo 129 anketirancev. Odzivnost je bila 49,8 %. Rezultati so pokazali, da ni bilo statistično značilne povezave med spolom in izobrazbo zaposlenih glede zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti. Obstajala pa je statistično značilna povezava glede števila dnevnih obrokov in spola (p = 0,031) ter statistično značilna povezava v zvezi z obsegom telesne aktivnosti in spola (p = 0,016). Z raziskavo smo ugotovili, da ni bilo statistično značilne povezave med pogostostjo pitja alkoholnih pijač in izobrazbo (p =0,409). Rezultati so pokazali, da vsi zaposleni v zdravstvu ocenjujejo, da promocija zdravja na delovnem mestu vpliva na njihov življenjski slog. Sklep: Zdravstveni delavci lahko nedvomno veliko prispevajo k promociji zdravja z lastnim pozitivnim odnosom do zdravega življenjskega sloga. Z raziskavo smo ugotovili, da je prisotnost vedenjskih dejavnikov tveganja večja pri moških in pri delavcih z nižjo izobrazbo. Vsi zaposleni, ne glede na starost, ocenjujejo, da je potrebna dobra supervizija glede promocije zdravja na delovnem mestu, saj to prispeva k njihovemu zdravju in varnosti.
Keywords: življenjski slog, dejavniki tveganja, zdravstvena vzgoja, promocija zdravja
Published: 07.06.2017; Views: 1431; Downloads: 256
.pdf Full text (1,49 MB)

32.
Pomen odnosov z javnostmi na področju filmske industrije v Sloveniji
Monja Dobnik, 2017, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrskega dela so Odnosi z javnostmi na področju filmske industrije v Sloveniji. V magistrski nalogi se seznanimo z odnosi z javnostmi, njihovo zgodovino, njihovim pomenom in njihovo sedanjo vlogo v družbi. Opredeljen je pojem slovenski film, njegova zgodovina in kako ga sprejema slovenska družba. Predstavljeni so tudi izsledki, kako sta pojma Odnosi z javnostmi in Slovenski film povezana. Prav tako so zapisani rezultati ankete, ki nam pomaga razumeti, kako lahko odnosi z javnostmi pripomorejo k večji prepoznavnosti slovenskega filma in kateri elementi odnosov z javnostmi so za to najpogosteje zaslužni oz. uporabljeni. Prvi del naloge se tako bolj posveča teoriji, drug del pa je empiričen in teorijo dopolnjuje.
Keywords: Odnosi z javnostmi, Slovenski film, Filmska industrija, Promocija, Strokovnjaki za odnose z javnostmi, Ustvarjalci slovenskega filma
Published: 06.04.2017; Views: 702; Downloads: 105
.pdf Full text (2,57 MB)

33.
SPODBUJANJE ZDRAVJA V OSNOVNI ŠOLI
Maja Ditrih, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča, namen: Šola je prostor, kjer otroci preživijo na tisoče ur in je poleg družine eno izmed ključnih podpornih okolij pri otroškem razvoju. Otroci in mladostniki so namreč zelo ranljiva skupina med katerimi se hitro lahko pojavijo tvegana vedenja, zato je potrebno, da so zdravstveno-vzgojno obravnavani tako s strani učiteljev kot s strani zdravstvenega osebja. Šola skrbi za zdravje svojih otrok in vseh zaposlenih z raznimi programi in projekti kot so Zdrava šola, Eko šola, Zdrav življenjski slog in drugi. Namen pričujočega diplomskega dela je predstaviti promocijo zdravja v osnovni šoli ter ugotoviti, kdo in kako sodeluje pri spodbujanju zdravja osnovnošolcev. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu sta bili uporabljeni deskriptivna in kvantitativna metoda dela. Za orodje zbiranja podatkov smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki je vseboval 10 vprašanj (2 zaprtega, 1 odprtega in 7 polodprtega tipa). Raziskavo smo izvedli v eni izmed mariborskih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 21 učiteljev.Rezultati: Na podlagi analize podatkov smo ugotovili, da se največ aktivnosti in vsebin izvede ob dnevih dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni dnevi), izvajalci pa so večinoma učitelji. Prav tako smo ugotovili, da si učitelji znanja iz promocije zdravja pridobivajo preko spleta ter da največ časa namenijo vsebini zdrava prehrana. Prav tako več kot polovica anketiranih ocenjuje, da se medicinske sestre premalo vključujejo v zdravstveno vzgojo osnovnošolcev. Sklep: Šola je pomemben prostor za izvajanje promocije zdravja med otroci in mladostniki. Ugotovili smo, da imajo učitelji pri spodbujanju zdravja osnovnošolcev veliko vlogo, saj večino aktivnosti in vsebin za promocijo zdravja izvedejo prav oni. Večina učiteljev si želi, da bi se medicinske sestre več vključevale v promocijo zdravja osnovnošolcev, predvsem pri vsebinah spolna vzgoja in prva pomoč.
Keywords: promocija zdravja, osnovna šola, osnovnošolci, Zdrava šola, Zdrav življenjski slog, učitelji, medicinska sestra
Published: 04.01.2017; Views: 1610; Downloads: 221
.pdf Full text (390,92 KB)

34.
ANALIZA PROMOCIJE ZIMSKOTURISTIČNE PONUDBE ČRNE NA KOROŠKEM
Mojca Jančar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je nastalo z namenom, da preučimo in predstavimo promocijo zimskoturistične ponudbe domačega kraja avtorice – Črne na Koroškem. V prvem poglavju opišemo raziskovalni problem ter opredelimo namen in cilje. Določimo tudi hipoteze ter predpostavke in omejitve raziskave. V drugem poglavju predstavimo teoretične prispevke na temo promocije v turizmu. Opišemo sestavne dele turistične promocije, trženjski splet za turizem ter pravilno zasnovo promocije zimskoturistične ponudbe. Tretje poglavje je najobsežnejše. V njem najprej predstavimo zimskoturistično ponudbo Črne na Koroškem, nato pa izdelamo analizo izbranega tiskanega promocijskega matirala (prospektov) in spletnih strani, s tematiko (zimsko)turistične ponudbe kraja. Na koncu poglavja prikažemo analizo anket ter testiramo hipoteze. V zadnjem, sklepnem poglavju podamo predloge za izboljšave.
Keywords: Črna na Koroškem, zimski turizem, promocija, analiza.
Published: 21.12.2016; Views: 741; Downloads: 92
.pdf Full text (2,58 MB)

35.
Promocija in prodaja unikatnih tekstilnih izdelkov preko spleta
Tjaša Sajič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se osredotočamo na temo spletnega poslovanja in promocije preko socialnih omrežij. Postopek je opisan od ideje produkta do objave na spletu, kjer smo izvedli raziskavo, razdeljeno na dva dela. V prvem nas zanima, katera izmed desetih spletnih trgovin, postavljenih na različnih spletnih straneh ima največ ogledov. V drugem delu se osredotočamo na primerjavo števila ogledov z in brez promoviranja preko socialnih omrežij na spletni strani Etsy.com.
Keywords: e-poslovanje, promocija, Etsy, socialna omrežja
Published: 26.10.2016; Views: 891; Downloads: 71
.pdf Full text (1,71 MB)

36.
PREMIK PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V BELI KRAJINI »TRENDI V 21. STOLETJU«
Ivana Miketič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil predstaviti premik promocije zdravja in zdravstvene vzgoje na področju Bele krajine. Z raziskavo smo želeli ugotoviti seznanjenost medicinskih sester s trendi in smernicami promocije zdravja ter z delovanjem zdravstveno-vzgojnega centra v njihovem zdravstvenem domu.
Keywords: promocija zdravja, zdravstvena vzgoja, medicinska sestra, zdravstveno-vzgojne delavnice, zdravstveno-vzgojni center.
Published: 19.10.2016; Views: 503; Downloads: 66
.pdf Full text (1,51 MB)

37.
OBLIKOVANJE ZGODB V TURISTIČNI PROMOCIJI V ZDRAVILIŠKIH OBČINAH
Maša Haramija, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zgodbe predstavljajo velik turistični tržni potencial za promocijo turizma v zdraviliških občinah. V zaključnem delu smo ugotavljali različne uporabe zgodb na spletnih straneh zdraviliških občin in na spletnih straneh javnih zavodov, financiranih s strani občin, ki jih občine uporabljajo za namene turistične promocije. Analizirali smo 21 spletnih strani s pomočjo analize besedila in analize diskurza. Ugotovili smo, da zdraviliške občine na svojih spletnih straneh ne uporabljajo pravih zgodb. Zgolj 1 % vseh analiziranih zgodb je vseboval elemente zgodbarjenja, vse ostale enote naše analize pa so bili le opisi, povezani s turizmom. Krovna in top podporna zgodba o slovenskih vodah pripovedujeta o pomembnosti in zdravilnosti vode za Slovenijo. Glede na to, da smo analizirali spletne strani zdraviliških občin, katerih osrednja tema je voda, bi lahko izbrane občine na svoje spletne strani vključile več zgodb, ki bi dokazovale pomembnost vode za tovrstno območje. Pomembno je, da zdraviliške občine začnejo razvijati nove inovativne turistične produkte ali že obstoječe produkte bolje promovirajo skozi zgodbe in jih povežejo s krovno zgodbo o slovenskih vodah.
Keywords: oblikovanje zgodb, zdraviliške občine, diskurzivna analiza, turistična promocija
Published: 19.10.2016; Views: 1167; Downloads: 215
.pdf Full text (5,20 MB)

38.
POMEN SAMOPREGLEDOVANJA DOJK V PATRONAŽNEM VARSTVU
Mateja Terbuc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Zdravje je človekova temeljna vrednota in samopregledovanje dojk je ena izmed pomembnih aktivnosti za lastno zdravje. To je postopek pri katerem ženska spoznava svoje dojke. Prav bi bilo, da bi se te tehnike naučile že v mladosti in jo mesečno vpletle v svoje življenjske aktivnosti. Pri promoviranju samopregledovanja dojk imamo veliko vlogo prav medicinske sestre. Pomembno je, da pri osveščanju žensk upoštevamo njihovo zdravstveno prosvetljenost. Patronažna medicinska sestra se srečuje z ženskami v različnih življenjskih obdobjih. Prizadeva si, da bi žensko populacijo čim bolje seznanila z ukrepi za varovanje zdravja, kamor spada tudi samopregledovanje dojk. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen in vlogo patronažne medicinske sestre pri tej aktivnosti. Metodologija raziskovanja: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela in kvantitativno metodologijo raziskovanja. Kot raziskovalni inštrument je bil uporabljen anonimni anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 50 patronažnih medicinskih sester, ki se pri svojem delu srečuje z različno žensko populacijo. Rezultati: Podatki, ki smo jih dobili z opravljeno raziskavo, so pokazali, da imajo patronažne medicinske sestre dovolj znanja za prepoznavanje bolezenskih sprememb na dojkah. Tehnika samopregledovanja dojk je pogosto omenjena pri zdravstveno-vzgojnem delu z žensko populacijo, vendar ugotavljajo,da bi z več informacijskega materiala povečale zanimanje tudi za demonstracijo postopka. Prosvetljenost žensk bi se dalo izboljšati s tovrstnimi predavanji v lokalnih skupnostih, kjer patronažne medicinske sestre delujejo. Poznavanje presejalnega programa DORA pri patronažnih medicinskih sestrah omogoča boljšo raven preventivne dejavnosti pri delu z žensko populacijo. Sklep: Patronažne medicinske sestre, kakor drugi zdravstveni delavci, imajo pomembno vlogo pri promoviranju samopregledovanja dojk v skrbi za zdravje žensk. Z pravim oz. še boljšim pristopom (z več informacijskega materiala, poznavanjem mobilnih aplikacij) bo motivacija in osveščenost žensk večja.
Keywords: patronažna medicinska sestra, patronažna zdravstvena nega, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja, spremembe na dojki, tehnika samopregledovanja dojk
Published: 12.10.2016; Views: 704; Downloads: 101
.pdf Full text (1,13 MB)

39.
Trajnostni razvoj slovenske papirne industrije
Ana Sotlar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V splošni javnosti papirna industrija velja za uničevalko gozdov in kot energetsko intenzivna panoga za onesnaževalca okolja. Z dolgoletnim sistematičnim delom in investiranjem je papirna industrija tako v Evropi kot tudi v Sloveniji, postala model trajnostnega razvoja v industriji. Ker tega ni komunicirala z okoljem kjer deluje, se danes kot rezultat slabega ugleda srečuje s predsodki v splošni javnosti, pri oblikovalcih ekonomskega okolja (pri odločevalcih) in tudi med mladimi. Ti se za zaposlitev v papirništvu zaradi nepoznavanja panoge in njenega slabega ugleda ne odločajo radi. Ker slovenska papirna in papirno predelovalna industrija izvozi skoraj 72 odstotkov svoje proizvodnje, se na trgu srečuje z ostro mednarodno konkurenco. Visoke davčne in prispevne stopnje, trošarine na energente in za varstvo okolja, ki so v evropskem vrhu, visoka obdavčitev dela ter administrativen pristop pri spodbudah za investiranje in razvoj, ki so značilnost slovenskega okolja, znižujejo konkurenčnost slovenske papirne in papirno predelovalne industrije v mednarodnem prostoru. Tako vedno višji stroški obremenitev zajedajo v razvojno investicijska sredstva te kapitalsko intenzivne panoge in tako ogrožajo njen razvoj in posledično tudi njen obstoj. Zato je potrebno aktivno komuniciranje in ozaveščanje o posledicah previsokih obremenitev oblikovalcev slovenskega ekonomskega okolja. Prav tako pa je ključnega pomena v tovarne pridobiti kakovostne mlade kadre z znanjem papirniške tehnologije, saj so le-ti gonilo vsakega razvoja. V nalogi je pozornost usmerjena na določitev komunikacijskih kanalov in komunikacijskih orodij za doseganje ciljnih skupin. Omejitve v nalogi predstavljenih komunikacijskih akcij predstavljajo omejeni kadrovski in finančni viri.
Keywords: trajnostni razvoj, slovenska papirna in papirno predelovalna industrija, promocija papirne industrije, oblikovalci ekonomskega okolja
Published: 12.10.2016; Views: 1365; Downloads: 87
.pdf Full text (3,95 MB)

40.
OGLAŠEVANJE ZASEBNE FAKULTETE X
Katja Podlogar Kos, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaostrena konkurenca na področju visokošolskega izobraževanja, predvsem v družboslovnih vedah, sili visokošolske organizacije, da nenehno proučujejo svoje okolje in iščejo najučinkovitejše načine oglaševanja. V posebnem položaju so zasebne visokošolske organizacije, ki imajo podeljene koncesije za izvajanje izobraževalnega in raziskovalnega dela. V diplomskem delu smo v prvem delu proučili teorijo na področju marketinga in oglaševanja, v nadaljevanju pa raziskali obstoječe oglaševalske aktivnosti zasebne fakultete X. Z anketnim vprašalnikom, danim v izpolnjevanje študentom, smo ugotavljali primernost oglaševalskih medijev za oglaševanje študijskih programov zasebne fakultete X. S pomočjo analize smo potrdili oziroma ovrgli zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Pomembni odgovori na vprašanje, ali se zasebna fakulteta X zadosti oglašuje, so pokazali, da le nekaj več kot polovica vprašanih meni, da je oglaševanje zasebne fakultete X zadostno, malo manj kot polovica pa, da se zasebna fakulteta X premalo oglašuje. Rezultat je ključnega pomena, saj je kazalnik, da moramo vse napore usmeriti v temeljito proučitev oglaševalskih medijev, ki jih je smotrno uporabljati za večjo prepoznavnost in povečan vpis študentov. Nadaljnja raziskava je pokazala, da so nekateri tradicionalni oglaševalski mediji še vedno pomembni, med njimi so tiskani mediji in radio, vse večji pomen pa imajo novejši oglaševalski mediji, vezani na sodobno tehnologijo in internet. Trenutno zelo aktualna in vidna medija sta oglaševanje na družabnih omrežjih kot tudi oglaševanje na različnih, bolj obiskanih spletnih straneh. Pri tem pa ne gre pozabiti na spletno stran organizacije. Namreč naša raziskava je pokazala, da so si kandidati pred odločitvijo za vpis ogledali spletno stran zasebne fakultete X in si s tem ustvarili prvo mnenje. Po predstavitvi rezultatov smo podali predloge za bolj učinkovito oglaševanje zasebne fakultete X. Vsekakor predlagamo, da več napora vložijo v novodobne oglaševalske medije, kot je oglaševanje na družabnih omrežjih in svetovnem spletu. Velik pomen pri samem izvajanju oglaševalskih aktivnosti pa imajo ljudje, ki to delo opravljajo. Pri izvajanju teh aktivnostih so zelo pomembni znanje in strokovnost ter čas oziroma hitra odzivnost. Zato mora zasebna fakulteta X dobro razmisliti, ali bo omenjene aktivnosti sposobna opravljati sama, ali ima znotraj organizacije ustrezen kader ali pa naj delo preda zunanjim izvajalcem, ki so za področje oglaševanja podjetij oziroma organizacij posebej usposobljeni.
Keywords: marketing v izobraževanju, marketinški splet, promocija oziroma marketinško komuniciranje, oglaševanje
Published: 06.10.2016; Views: 645; Downloads: 55
.pdf Full text (8,61 MB)

Search done in 0.45 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica