| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 120
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
ANALIZA PROMETNE VARNOSTI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Patrik Vogrinčič, 2016, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi je predstavljena analiza prometne varnosti v občini Moravske Toplice v obdobju šestih let in sicer od leta 2010 do 2015. Ugotovili smo, da je prometna varnost na področju občine na dobrem nivoju in da sledi nacionalnemu programu varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP). Omenili in opisali smo dve težavi, kjer prihaja do prometnih konfliktov. Tu so predstavljene težave pri motoriziranem in nemotoriziranem prometu. Na koncu smo predlagali optimalne rešitve, ki bi lahko pripomogle k večji prometni varnosti.
Keywords: prometna varnost, ukrepi, prometne nesreče, analiza
Published: 23.08.2016; Views: 679; Downloads: 87
.pdf Full text (1,86 MB)

22.
Vpliv cestnoprometne infrastrukture na prometno varnost starejših udeležencev v prometu
Mihael Zalokar, 2016, master's thesis

Abstract: Prometna varnost starejših postaja vse bolj pomemben družbeni dejavnik. Število starejših prebivalcev se postopno povečuje in v Sloveniji je po zadnjih podatkih 18,2 % prebivalcev starejših od 65 let. Vse pogosteje so tudi udeleženci in povzročitelji prometnih nesreč. Najpogosteje so udeleženi v prometnih nesrečah kot vozniki osebnih avtomobilov oz. motornih vozil. Navedeno je posledica tega, da ima več kot polovica starostnikov še veljavno vozniško dovoljenje, zato jim mobilnost predstavlja kvaliteto življenja in hkrati neomejeno potovanje v določenem prostoru in času. Da bi se prometna varnost ohranila na trenutni ravni in se z leti ne bi poslabšala, so bile v magistrskem delu analizirane prometne nesreče z udeležbo starejših voznikov, ugotovljene skupne pomanjkljivosti, izračunane verjetnosti nastanka prometnih nesreč pri posameznem elementu cestnoprometne infrastrukture in izračunane stopnje prometne varnosti za obravnavana križišča. Glede na dejavnike in vzroke prometnih nesreč so bile podane infrastrukturne rešitve, ki jih poznajo v tujini in jih tudi uporabljajo pri načrtovanju ter projektiranju prometnih površin za starejše udeležence. Tako oblikovana in izvedena cestnoprometna infrastruktura ima pozitivne učinke na vse udeležence cestnega prometa, hkrati pa predstavlja del trajnostnega razvoja cestnega omrežja.
Keywords: starejši udeleženci, prometne nesreče, cestnoprometna infrastruktura, prometna varnost
Published: 20.07.2016; Views: 777; Downloads: 100
.pdf Full text (4,44 MB)

23.
Preventivne akcije za ranljive udeležence v cestnem prometu - primer delovanja v občini Krško
Sabina Mežič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Varnost v cestnem prometu je pomemben dejavnik, ki prispeva h kakovostnemu bivalnemu okolju vseh prebivalcev. Diplomsko delo se osredotoča na varnost ranljivejših skupin udeležencev cestnega prometa, kar je tudi prikazano s statistiko prometnih nesreč na državni ravni v primerjavi s članicami EU. V nadaljevanju opisujemo pretekle preventivne aktivnosti, ki so bile izvedene v Sloveniji, in ugotavljamo, kako aktiven je na tem področju Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško. Prikazana je statistika prometnih nesreč v občini Krško, kjer ugotavljamo, da so pešci med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu. V zadnjem delu so predstavljene preventivne aktivnosti in dogodki, pri katerih sem tudi sama sodelovala. Diplomsko delo se zaključi s predstavitvijo nekaterih dosedanjih ukrepov ter našimi predlogi za izboljšanje varnosti ranljivejših udeležencev cestnega prometa v občini Krško. Podane so ugotovitve, ki so nastale na podlagi opravljenih analiz ter raziskovanja.
Keywords: prometne nesreče, preventivne akcije, prometna vzgoja, ranljivi udeleženci, varnost v cestnem prometu
Published: 23.06.2016; Views: 922; Downloads: 62
.pdf Full text (4,59 MB)

24.
POJEM PROMETNE NESREČE V STRUKTURI KAZNIVIH DEJANJ ZOPER VARNOST CESTNEGA PROMETA
Vanesa Berdnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V kazenskem pravu imajo kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa posebno vlogo. Temeljni kaznivi dejanji sta povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in nevarna vožnja v cestnem prometu. Nevarna vožnja v cestnem prometu je novo kaznivo dejanje, ki je bilo uvedeno z novelo KZ-1B. Problem teme je pojem prometne nesreče. V teoriji in praksi obstajajo različna stališča, kaj pomeni pojem prometne nesreče. Medtem ko eni zagovarjajo, da je prometna nesreča prepovedana posledica, drugi menijo, da je objektivni pogoj kaznivosti. V diplomski nalogi so na začetku predstavljeni aktualni problemi in konceptualne razlike med KZ in KZ-1. Temu sledi opis kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in sam pojem prometne nesreče, krivda, vzročna zveza in na koncu še skladnost določb 323. člena in 324. člena.
Keywords: krivda, vzročna zveza, prometna nesreča, povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti
Published: 16.05.2016; Views: 720; Downloads: 177
.pdf Full text (851,03 KB)

25.
Pomen varovanja tovora v cestnem prometu
Matjaž Bratina, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V nalogi smo s pomočjo strokovne literature predstavili kako pomembno je samo pritrjevanje tovora na tovorno ploščad med prevozom v cestnem prometu ter s preučevanjem dejanskih primerov iz prakse ugotovili katere fizikalne lastnosti tovora najbolj vplivajo na samo varnost prevoza. Menimo, da se prevozniki premalo zavedajo kakšni nevarnosti izpostavljajo sebe in druge udeležence v cestnem prometu, v kolikor zanemarjajo svoje obveznosti v zvezi pritrjevanja tovora. Celotno raziskavo smo razdelili na tri faze, in sicer smo v prvi fazi predelali teorijo, kjer smo se posvetili fizikalnim lastnostim tovora, teoriji privezovanja tovora na tovorno vozilo in načinu preiskovanja prometnih nesreč. V nadaljevanju smo s pomočjo spleta poiskali prometne nesreče, v katerih je bilo udeleženo vsaj eno tovorno vozilo. Prometne nesreče smo preučili in ugotovili vzroke njihovega nastanka. Na podlagi dejanskih primerov iz prakse smo nato primerjali posamezne fizikalne lastnost tovora in ugotavljali katerim izmed njih morajo vozniki posvečati največ pozornosti. Presenetila nas je ugotovitev, da sama masa tovora ne vpliva na obnašanje tovora med prevozom. Drugače povedano, če povečamo maso tovorne enote ne pomeni, da bo ta zdržala večje bočne pospeške in bo kasneje prišlo do zdrsa oziroma prevrnitve tovorne enote. V nasprotju z maso tovorne enote sta se, kot najpomembnejši fizikalni lastnosti, izkazali trenje ter težišče tovora. Pri tem smo ugotovili kako lahko vozniki sami pripomorejo k povečanju koeficienta trenja oziroma znižanju težišča tovorne enote. Z malo znanja in iznajdljivostjo lahko vozniki občutno prispevajo k izboljšanju odpornosti tovorne enote zoper zdrs oziroma prevračanje. V kolikor pri tem vozniki upoštevajo še »zlato pravilo« Navodil za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu, ki se glasi, da mora biti vsak tovor pritrjen kljub temu ali je to potrebno ali ne, je uspeh pri prevozu tovora v cestnem prometu zagotovljen.
Keywords: varovanje tovora, prometne nesreče, pospešek, težišče, trenje
Published: 11.12.2015; Views: 1788; Downloads: 255
.pdf Full text (3,76 MB)

26.
ANALIZA PROMETNE VARNOSTI AVTOCESTNIH PRIKLJUČKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Karmen Vesenjak, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava analizo prometne varnosti avtocestnih priključkov. V analizo so zajeti vsi avtocestni priključki v Republiki Sloveniji, tako osnovne oblike avtocestnih priključkov kakor tudi modifikacije osnovnih oblik. Na osnovi pridobljenih statističnih podatkov o prometnih nesrečah in prometnih obremenitvah in nekaterih ocenjenih podatkov je bila za vsak priključek po metodologiji dejavnikov tveganja določena stopnja prometne varnosti. Po razvrščanju priključkov v skupine po obliki so bile nato določene prometno najmanj varne oblike priključkov ter obenem tudi absolutno najmanj varni priključki na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji. Najmanj varne oblike priključkov in absolutno najmanj varne priključke smo določali ločeno glede na dejavnik tveganja za vse prometne nesreče in glede na dejavnik tveganja za težke prometne nesreče. Na koncu smo za vse najmanj varne oblike priključkov in vse absolutno najmanj varne priključke na osnovi tehničnih elementov priključka (predvsem oblikovanja priključnih ramp) in vzrokov PN predlagali rešitve, ki bi vplivale na boljšo prometno varnost na avtocestnih priključkih.
Keywords: prometna varnost, oblike avtocestnih (večnivojskih) priključkov, metodologija dejavnikov tveganja, prometne nesreče, težke prometne nesreče
Published: 30.09.2015; Views: 858; Downloads: 126
.pdf Full text (5,21 MB)

27.
Analiza cestno prometne varnosti v občini Poljčane v obdobju 2010 - 2014
Ria Kajtna, 2015, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi je predstavljena analiza prometne varnosti v občini Poljčane na podlagi statističnih podatkov prometnih nesreč od leta 2010 do 2014. Glede na dejavnike, ki vplivajo na prometno varnost smo podali oceno varnosti, ki smo jo primerjali z varnostjo v širši lokalni okolici in z varnostjo v Sloveniji. Na podlagi analize varnosti smo predstavili še infrastrukturne, preventivne in druge ukrepe za povečanje prometne varnosti na lokalni in državni ravni v prihodnosti. V nalogi smo ugotovili ali prometna varnost na državni ravni sledi načrtu Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.
Keywords: prometna varnost, prometne nesreče, ukrepi, dejavniki, ocena varnosti-trend padanja/naraščanja
Published: 16.09.2015; Views: 922; Downloads: 82
.pdf Full text (2,34 MB)

28.
Vpliv prometnih nesreč na transportno logistična podjetja
Anja Kozel, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali cestne prometne nesreče transportno logističnih podjetij in z njimi povezano cestno varnost ter zunanje stroške. Cestni transportni promet je eden izmed najbolj uporabljenih transportnih sistemov, zato je zelo pomembno, da je tudi varen. Tekom diplomske naloge smo pregledali že napisano literaturo o naši temi ter predstavili osnovo za nadaljnje delo. Osnova zajema literaturo o prometnih nesrečah cestnega tovornega prometa ter njihovih vplivih, obsega pa tudi stroške države in transportno logističnih podjetij. V drugem poglavju diplomskega dela smo se osredotočili na načrtovanje vprašalnika, ki smo ga izvedli, med drugim pa smo opisali tudi cilje, hipoteze ter metode raziskave. Zadnji del je namenjen statistični analizi podatkov, ki so povezani s cestnimi prometnimi nesrečami na območju Evrope in Slovenije. Predstavili smo tudi predloge prenove suprastrukture transportnih podjetij v Sloveniji ter zamisel, kako bi z izobraževanjem udeležencev cestnega prometa izboljšali prometno varnost. Ugotovili smo, da je najpogostejši dejavnik prometnih nesreč vprašanih podjetij človeškega izvora in ne izhaja iz zastarane suprastrukture, zato je potrebno dati večji poudarek sistematskemu izobraževanju ljudi. Je že res, da večina vprašanih podjetij že izvaja izobraževanje za zaposlene v povezavi z varnostjo prometa, vendar je zaskrbljujoče, da je večina le 57 odstotna. Tekom raziskave smo ugotovili tudi, da človeškemu dejavniku vzroka prometnih nesreč sledita utrujenost in neprilagojena hitrost. K zmanjšanju prometnih nezgod, ki nastanejo zaradi teh dejavnikov, bi pripomogli z vpeljavo inteligentnih transportnih sistemov, ki pa predstavljajo velik finančni zalogaj. Z našimi predlogi želimo ob pomoči smernic EU na dolgi rok zmanjšati število prometnih nesreč ter posledično zmanjšati negativne eksterne stroške tako transportno logističnih podjetij kot tudi države. Na takšen način želimo povečati konkurenčnost podjetij in prispevati k varnejšemu življenju ljudi.
Keywords: Cestno prometne nesreče, transportno logistična podjetja, eksterni stroški, cestni transport.
Published: 08.09.2015; Views: 1234; Downloads: 107
.pdf Full text (1,56 MB)

29.
Management ob izrednih dogodkih na avtocestnem križu
Mitja Palčič, 2015, master's thesis

Abstract: Stanje prometne varnosti se kljub naraščajočemu prometu iz leta v leto izboljšuje. Posledice prometnih nesreč so milejše, za posledicami prometnih nesreč pa na naših cestah umre vedno manj ljudi. Ne glede na to pa se število vozil na naših cestah enormno povečuje. Zaradi ugodne lege smo tranzitna država za tovorna vozila, ki potujejo iz vzhoda na zahod in iz severa na jug, kakor tudi osebna vozila, ki v času turistične sezone vozijo po naših cestah. Posledice naraščajočega prometa so zagotovo izredni dogodki na avtocestnem križu, ki vključuje tako avtoceste kot tudi hitre ceste v Sloveniji. Ne moremo mimo dejstva, da že najmanjši požari na vozilih, prometne nesreče, megla, sneg in veter povzročijo dolge kolone, predvsem pa nejevoljo ljudi, ki so ujeti v tokovih avtoceste in hitre ceste. V magistrski nalogi je predstavljeno tudi reševanje osebnih vozil, tovornih vozil do 5000 kilogramov skupne mase in avtobusov, ki ostanejo v koloni na avtocesti in hitrih cestah. V kolikor želimo imeti predstavo o težavah interventnih služb do prihoda na kraj izrednega dogodka, je bil nujen slikovni prikaz, ki nazorno prikaže in opiše nespoštovanje prometne ureditve in prometne signalizacije, ki zaradi velikega števila vozil ni več efektivna. Iz zgoraj navedenega je bilo nujno prevetriti prometno ureditev in prometno signalizacijo, ki že dolgo ne sledi naraščajočemu prometu in z njim povezanimi izrednimi dogodki. V ta namen smo pregledali obstoječo prometno ureditev in prometno signalizacijo in pripravili oziroma dizajnirali novo prometno ureditev in signalizacijo. Opravili smo raziskavo, ki je pokazala, da po mnenju voznikov pa tudi strokovnjakov s področja prometne varnosti obstoječa prometna ureditev in signalizacija ob izrednih dogodkih nista ustrezni in da je njuna posodobitev nujno potrebna. Poleg omenjenega je bil cilj magistrske naloge preveriti tudi prometno ureditev in prometno signalizacijo v sosednjih državah, kjer je bilo ugotovljeno, da vse države stremijo k izboljšanju prometne ureditve in prometne signalizacije ob izrednih dogodkih na njihovih avtocestah in hitrih cestah.
Keywords: promet, cestni promet, avtoceste, prometna varnost, prometne nesreče, izredni dogodki, intervencije, magistrska dela
Published: 18.08.2015; Views: 1528; Downloads: 174
.pdf Full text (1,71 MB)

30.
PROMETNO VARNOSTNA ANALIZA OBMOČIJ OMEJENE HITROSTI (CONA 30 KM/H)
Aljaž Fijačko, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana prometno varnostna analiza območij omejene hitrosti na izbranih lokacijah znotraj naselij. V Sloveniji je uvedba območij omejene hitrosti prepoznana kot eden izmed osnovnih primerov / načinov za umirjanje prometa, ki se pogosto uporablja v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtci, osnovne šole ipd.). Namen magistrskega dela je bila podrobnejša prometno-varnostna analiza območij omejene hitrosti (cona 30). Predstavljene so naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki so sestavni del omenjenih con izbrani so bili odseki primerni za analizo, opravljena njihova podrobna analiza (prometne značilnosti, prometne nesreče, skrite meritve hitrosti, opazovanje prometnega dogajanja, izvedba anket ipd.). Cilj magistrskega dela je ugotoviti, vpliv (pozitiven, negativen) obravnavanih območij na potek prometa, število prometnih nesreč, hitrosti motornih vozil, "privlačnost" in na osnovi pridobljenih podatkov (analiza obstoječega stanja) napraviti oziroma predstaviti ustrezne zaključke.
Keywords: prometno varnostna analiza, prometne nesreče, prometna varnost, ukrepi za umirjanje prometa, cona 30
Published: 14.07.2015; Views: 1591; Downloads: 146
.pdf Full text (2,66 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica