| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Odsevnost prometnih znakov na javnih cestah v občini Pesnica : magistrsko delo
Mitja Črnčec, 2020, master's thesis

Abstract: Prometna signalizacija je ključna za varno, nemoteno ter jasno odvijanje cestnega prometa. Ustrezati mora veljavnim standardom in pravilnikom, prav tako mora biti primerno postavljena in vzdrževana. S svojo obliko in vsebino opozarja uporabnike cest na nevarnosti, omejitve, prepovedi in obveznosti ter daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet, zato ne gre zanemariti njenih kakovostnih lastnosti. V magistrskem delu so predstavljene zahteve in pravila, ki se nanašajo na postavitev in kakovost prometnih znakov. Opisana je ena ključnih lastnosti prometnih znakov, to je njihova svetlobna odsevnost. Ta lastnost pride do izraza še posebej pri slabši vidljivosti oziroma pri zahtevnejših vremenskih pogojih. V sklopu magistrskega dela je izdelana analiza kakovosti vertikalne signalizacije, postavljene na občinskih cestah v občini Pesnica. Podani so predlogi ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in za izboljšanje stanja postavljene signalizacije. Prav tako je izdelan lokacijski prikaz neustreznih prometnih znakov
Keywords: prometni znaki, vertikalna prometna signalizacija, retrorefleksija prometnih znakov, kvaliteta vertikalne prometne signalizacije
Published in DKUM: 06.07.2020; Views: 1070; Downloads: 103
.pdf Full text (5,91 MB)

2.
Raziskava retrorefleksivnosti prometne vertikalne signalizacije odsekov državnih cest na območju občine kidričevo glede na pldp
Boštjan Strel, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Prometna signalizacija je temelj varnosti v prometu. Enostavnost simbolov je ključnega pomena za branje prometnih znakov med vožnjo. Prometni znaki opozarjajo voznike in vse ostale udeležence v prometu na nevarnosti, prepovedi, omejitve, obveznosti in obvestila za varno in tekoče odvijanje v prometu. Prometna signalizacija mora ustrezati standardom in tehničnim zahtevam, prav tako mora biti pravilno postavljena in vzdrževana. Ena izmed temeljnih lastnosti prometne signalizacije je retrorefleksija. V diplomskem delu je predstavljena in opisana retrorefleksija prometnih znakov. Odboj svetlobe je zelo pomemben pri težjih vremenskih pogojih (npr. megla). V aplikativnem delu diplomskega dela je bila opravljena raziskava ustrezne odbojnosti prometne vertikalne signalizacije na območju izbranega odseka v občini Kidričevo. S terenskim delom je bila izvedena inventarizacija prometnih znakov. Stanje vertikalne prometne signalizacije pa ni le odvisno od vremenskih vplivov, vendar k kakovosti retrorefleksivnosti pripomore tudi količina prometa.
Keywords: prometna signalizacija, prometni znak, retrorefleksivnost, PLDP
Published in DKUM: 27.09.2018; Views: 1414; Downloads: 162
.pdf Full text (6,47 MB)

3.
Predlog ureditve površin za pešce in kolesarje na županijski cesti znotraj naselja (odsek Bikovec - Čalinec)
Andrea Vidaček, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je analiziranih več predlogov ureditve površin za pešce in kolesarje na županijski cesti znotraj naselja.Cesta je infrastrukturni objekt, ki prebivalcem omogoča gibanje oz. mobilnost v prostoru. Pri načrtovanju površin za pešce in kolesarje je treba upoštevati, da sta pešec in kolesar najbolj nezaščitena in najpogostejša udeleženca v prometu, zato tudi sodita med najbolj ogrožene udeležence cestnega prometa. Na začetku je opisana kategorizacija cest v Sloveniji in na Hrvaškem. Potem sledi poglavje, v katerem so predstavljeni kriteriji za načrtovanje površin za pešce in kolesarje (površine za pešce in kolesarje, prosti in prometni profili, projektno-tehnični elementi). Predstavljene so tudi osnovne zahteve za zgornji ustroj kolesarskih površin in površin za pešce ter materiali, iz katerih so lahko zgrajene. V nadaljevanju je opisana prometna signalizacija (vrste signalizacije in označbe, ukrepi in naprave za umirjanje prometa v naseljih in razsvetljava). V zadnjem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča, prikazana ob konkretnem primeru predloga ureditve površin za pešce in kolesarje, ki je izdelan v treh variantah, te pa so med primerjane. Ob tem so ugotovljene prednosti in slabosti posamezne variante in na podlagi tega je opravljena izbira optimalne variante.
Keywords: pešec, kolesar, cesta, promet, prometna signalizacija, načrt
Published in DKUM: 15.12.2017; Views: 1257; Downloads: 126
.pdf Full text (23,39 MB)

4.
PREDLOG VODENJA TOVORNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI MARIBOR
Darko Recek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Tovorni promet je ključen za zagotavljanje pretoka blaga in ustvarjanje pogojev za ekonomski razvoj doočenega mesta. Hkrati predstavlja tudi precejšnjo obremenitev za mestni prometni sistem in okolje, saj običajno obsega med 10 % in 18 % cestnega prometa v mestih, raste / narašča pa sorazmerno z gospodarsko rastjo. Namen diplomskega dela je predstaviti vodenje / urejanje tovornega prometa v mestih. Na praktičnem primeru (Mestna občina Maribor - MOM) je v diplomskem delu prikazan obstoječi sistem vodenja in urejanja tovornega prometa na območju MOM. Cilj diplomskega dela je bil pripraviti in predstaviti predlog izboljšanja vodenja in potekanja tovornega prometa na območju MOM. Kot rezultat diplomskega dela so prikazane potrebne spremembe na obstoječem cestnem omrežju s poudarkom na novi / spremenjeni prometni signalizaciji za vodenje tovornega prometa na območju MOM.
Keywords: cestni promet, tovorni promet, vodenje prometa, prometna signalizacija
Published in DKUM: 10.11.2016; Views: 1638; Downloads: 85
.pdf Full text (1,86 MB)

5.
ANALIZA USTREZNOSTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA OBČINSKIH CESTAH - PRIMER OBČINE MAJŠPERK
Teja Hajšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Prometna signalizacija je element cestno-prometne infrastrukture, ki je ključnega pomena za jasno, varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa. Vozniku mora na razumljiv in nedvoumen način sporočati pravila, ki jih mora le-ta upoštevati pri vožnji. Prometna signalizacija mora biti ustrezne kvalitete, pravilno načrtovana / izvedena / postavljena ter primerno vzdrževana. V diplomskem delu je predstavljena ena izmed ključnih lastnosti prometne signalizacije – retrorefleksija prometnih znakov. Retrorefleksija prometnih znakov je še posebej pomembna v pogojih slabše vidljivosti / vidnosti (npr. ponoči). V sklopu diplomskega dela je opravljena analiza prometne signalizacije (prometnih znakov), postavljenih na občinskem cestnem omrežju občine Majšperk. Poudarek je bil v analizi kvalitete postavljenih prometnih znakov, ki je bila opravljena na osnovi meritev retrorefleksivnosti prometnih znakov. V sklopu opravljenega terenskega dela je bila opravljena celovita inventarizacija vertikalne prometne signalizaciji, vključno z uporabo GIS aplikacije. Na ta način je možno v prihodnje lažje in predvsem bolj zanesljivo upravljati področje prometne signalizacije v občini Majšperk
Keywords: prometna signalizacija, prometni znaki, kvaliteta prometnih znakov, retrorefleksivnost prometnih znakov
Published in DKUM: 26.04.2016; Views: 1477; Downloads: 178
.pdf Full text (5,26 MB)

6.
SEMAFORIZACIJA ZAČASNIH PROMETNIH UREDITEV
Martina Vogrinc, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava cestne naprave in opremo, s katerimi upravljamo nemoten potek prometa in dela na cesti. Na začetku sta na kratko predstavljena Pravilnik načina označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu ter Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Sledi poglavje o vrstah cestnih zapor, kjer so opisane vrste, uporaba, načrtovanje in sama izvedba cestnih zapor. V nadaljevanju naloge je opisana semaforizacija začasnih prometnih ureditev s semaforji in njihovo krmiljenje. Zadnji del diplomskega dela pa je na primeru začasne prometne ureditve za potrebe izgradnje pločnika prikazana semaforizacija začasne prometne ureditve. Pri tem so prikazani vsi postopki načrtovanja in priprave cestne zapore v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Keywords: prometna signalizacija, semaforizacija, začasne prometne ureditve
Published in DKUM: 11.02.2016; Views: 1744; Downloads: 148
.pdf Full text (3,09 MB)

7.
ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI Z VERTIKALNO SIGNALIZACIJO
Simon Bogdanić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Človek v vlogi voznika je s svojimi psihofizičnimi procesi in osebnostjo odločilni vplivni dejavnik pri zaznavanju in upoštevanju prometne signalizacije. Prav tako je v vlogi vzdrževalca ceste odgovoren za pravilno postavitev in vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije, ki smo jo podrobneje prikazali na podlagi predpisov iz Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah v Republiki Sloveniji . V posebnem delu diplomskega dela smo na primeru cestne zapore prikazali uporabo vertikalne signalizacije z namenom zagotavljanja prometne varnosti za potrebe izgradnje pločnika. Pri tem so prikazani vsi postopki načrtovanja in priprave cestne zapore v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.
Keywords: varnost v cestnem prometu, vertikalna prometna signalizacija, cestne zapore
Published in DKUM: 19.03.2015; Views: 2748; Downloads: 224
.pdf Full text (11,09 MB)

8.
ZAHTEVE ZA POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE V URBANIH OKOLJIH – PRIMER POSTAVITVE ZA POTREBE OKOLJSKE CONE V MARIBORU
Matevž Jelenko, 2014, diploma project paper

Abstract: Postavitev prometne signalizacije je potrebna in zahtevna naloga. Moramo se zavedati pomembnosti pravilnega načrtovanja in postavljanja prometne signalizacije, ki predstavlja ključni element za varno odvijanje prometa. Pred vzpostavitvijo novega prometnega režima (npr. pilotna okoljska cona) je potrebno skrbno načrtovanje označevanja le teh in usklajevanja prometne signalizacije s pravilnikom. Nujen je tudi pregled dejanskega stanja na terenu, s čimer je mogoče novo prometno signalizacijo umestiti varno, pregledno in nemoteče glede na že obstoječo signalizacijo in glede na druge udeležence v prometu. V projektni nalogi je na primeru predloga okoljske cone na desnem bregu Drave v Mariboru prikazana in analizirana potrebnost postavitve prometne signalizacije, s katero se ustrezno uredi oz. vzpostavi prometni režim na vstopnih točkah v okoljsko cono. Predlog postavitve prometne signalizacije je usklajen z obstoječo prometno signalizacijo in je v skladu z zahtevami, ki jih opredeljuje veljavni Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Keywords: prometna signalizacija, zahteve za postavitev, emisije PM10, okoljska cona, vpliv na okolje
Published in DKUM: 10.09.2014; Views: 1657; Downloads: 253
.pdf Full text (25,69 MB)

9.
STROŠKOVNA ANALIZA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VZPOSTAVITEV OKOLJSKE CONE V MESTNI OBČINI MARIBOR
Maša Vöröš, 2014, diploma project paper

Abstract: Ta diplomska naloga analizira stroške prometne signalizacije za vzpostavitev okoljske cone v Mestni občini Maribor. Podaja splošne značilnosti okoljskih con in razloge za njihovo uvedbo ter opisuje razširjeno okoljsko cono v Mariboru. Opisuje korake nabavnega procesa, od raziskave tržišča do izbire najprimernejšega dobavitelja. Na praktičnem primeru je predstavljena analiza križišč za postavitev prometnih znakov, popis ter končna izbira dobavitelja glede na dane kriterije in značilnosti naročila.
Keywords: Maribor, okoljska cona, prometna signalizacija, analiza stroškov, nabavni proces
Published in DKUM: 04.06.2014; Views: 1431; Downloads: 136
.pdf Full text (697,35 KB)

10.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU Z VERTIKALNO SIGNALIZACIJO
Janja Košir, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Predmet diplomske naloge je enotnost, pravilna postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije. Neenotnost, nepravilna postavitev in nevzdrževanje prometne signalizacije je lahko vzrok za nastanek prometne nesreče. Opisana je vidljivost prometne signalizacije in podana je zakonska regulativa, ki obravnava cestno prometno signalizacijo. Na podlagi prikazanih teoretičnih določil o vertikalni signalizaciji je v diplomski nalogi izpostavljeno tudi nekaj primerov iz občine Celje in naštete so ugotovljene pomanjkljivosti obstoječega stanja ter podani so predlogi za izboljšanje stanja.
Keywords: varnost v cestnem prometu, vertikalna prometna signalizacija, prometni znaki
Published in DKUM: 12.03.2014; Views: 1738; Downloads: 186
.pdf Full text (18,59 MB)

Search done in 1.07 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica