| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 133
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Priprava in vodenje projekta razvoja novega izdelka v malem podjetju
Tilen Klavžar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Bistvo razvoja je, da prinaša novosti, odkritja in izboljšave, kar pa je za podjetja lahko zelo drag in tehnično ter časovno zelo kompleksen proces. V diplomskem delu sem raziskal in opisal projekt razvoja novega izdelka v podjetju Naviter, d. o. o. Podjetje se ukvarja z razvojem naprav in aplikacij, ki olajšujejo jadralno letenje. V teoretičnem delu sem najprej opisal razvoj izdelkov, projektni management in letalske navigacijske naprave. Nato sem opisal podjetje Naviter, d. o. o., njegovo strukturo, področje dela in izdelke ter storitve, ki jih podjetje ponuja. Opisal sem prednosti in slabosti trenutnega načina dela v podjetju po agilnem modelu. Na podlagi teoretičnih izhodišč in dobrih praks sem predlagal vzpostavitev novega načina vodenja projektov, in sicer s klasičnim projektnim načinom dela.
Keywords: projektni management, malo podjetje, razvoj izdelka, letalski navigacijski instrumenti
Published in DKUM: 09.03.2022; Views: 213; Downloads: 32
.pdf Full text (2,76 MB)

2.
Optimizacija procesa planiranja in vodenja montaže v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o. : magistrsko delo
Kaja Seško, 2021, master's thesis

Abstract: Podjetja se danes srečujejo z dinamičnim okoljem, ki se mu morajo hitro prilagajati in se odzivati na spremembe, ki se v njem dogajajo. Od sposobnosti odzivanja na spremembe in njihovega obvladovanja je odvisna konkurenčnost podjetja. Za zagotavljanje konkurenčnosti pa ni dovolj samo hitro odzivanje na spremembe, ampak njihovo predvidevanje, še preden se zgodijo. Postopek obvladovanja projektov zajema štiri glavne sklope opravil, in sicer: načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo izvajanja projektov. V magistrski nalogi smo opravili posnetek trenutnega stanja managementa projektov v sklopu montaže v podjetju Reflex Gornja Radgona d. o. o. in na podlagi analize rezultatov podali predloge za izboljšanje in optimizacijo procesa managementa montaže.
Keywords: projekt, projektni management, funkcija planiranja, funkcija organiziranja, funkcija vodenja, funkcija kontroliranja, montaža
Published in DKUM: 17.01.2022; Views: 226; Downloads: 0
.pdf Full text (3,31 MB)

3.
Krepitev organizacijske zrelosti projektnega managementa v skupini veplas
Petra Tomić, 2021, master's thesis

Abstract: V svetu se vsakodnevno dogajajo spremembe, ki vplivajo na delovanje organizacije. Vsaka organizacija, ki želi uspešno delovati v svetu konstantnih sprememb, mora na te spremembe odreagirati hitro in učinkovito. Najbolj učinkovit način za odzivanje na spremembe v organizaciji je projektni management. Organizacije zato vedno več poudarka posvečajo rasti in razvoju le tega. Krepitev projektne kulture znotraj organizacije je postala ena izmed temeljnih nalog managementa. Zrelost projektnega managementa v organizaciji presojamo s pomočjo zrelostnih modelov. Poznamo veliko različic zrelostnih modelov, saj je glede na število in raznolikost organizacij v svetu nemogoče definirati zrelostni model, ki bi bil primeren za vse. S pomočjo presoje zrelosti projektnega managementa lahko nato organizacija opredeli ukrepe za rast in razvoj.
Keywords: projektni management, organizacijska zrelost projektnega managementa, srednje velika podjetja, optimizacija, temeljne funkcije managementa
Published in DKUM: 26.10.2021; Views: 328; Downloads: 35
.pdf Full text (1,28 MB)

4.
Vpeljava sledljivosti lesnih polizdelkov z uporabo modularnih vozičkov : magistrsko delo
Aleš Plavčak, 2021, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prikazuje vpeljavo sledljivosti lesnim polizdelkov ter izboljšanje notranje logistike. Predstavljeno je obravnavano podjetje, shema podjetja in obdelovalni procesi v proizvodnji. S procesnimi kartami v okviru kritične analize so prikazane procesne pomanjkljivosti sistema sledenja polizdelkom in kritične točke, ki predstavljajo velik vpliv na učinkovitost podjetja. V magistrskem delu je predstavljen natančen pregled tehnologij za sledenje polizdelkom in možne variante izboljšanja notranjega transporta. Predlagane so izboljšave, ki so bile ovrednotene s prenovljeno procesno karto. Ker gre pri vzpostavitvi nove tehnologije za projekt, je izračunana še stroškovna vrednost projekta, pripravljena je analiza tveganj projekta, izdelan terminski plan izvedbe projekta, vpeljava sledenja lesnim polizdelkom z uporabo modularnih vozičkov in ureditev delovnega okolja.
Keywords: intralogistika, notranji transport, sledljivost, projekt, projektni management, procesne karte, analiza učinkovitosti
Published in DKUM: 15.04.2021; Views: 346; Downloads: 0

5.
Projekt izgradnje platforme za povezovanje organizatorjev in potencialnih udeležencev dogodkov erasmus+ projektov
Petar Rizov, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih letih je program Erasmus+ postal eden od ključnih dejavnikov v procesu socio-kulturnega ozaveščanja evropskih državljanov in zmanjševanja diskriminacije med različnimi kulturami in narodi. Evropska unija vlaga veliko finančnih sredstev in znanja v razvoj programa. Na podlagi osebnih izkušenj in izvedenih raziskav smo ugotovili, da ne obstaja ustrezna rešitev oziroma neke vrste platforma, preko katere bi se lahko hitro in uspešno povezovali različni udeleženci programa Erasmus+, zato smo se v diplomski nalogi odločili, da bomo naredili celovit načrt ustvarjanja spletne aplikacije z namenom povezovanja vseh udeležencev tega programa. Naredili smo podrobno analizo trga in udeležencev programa, določili cilje ustvarjanja spletne aplikacije in naredili podroben načrt za izvedbo projekta. Na podlagi statistike in načrta Evropske unije za širitev programa Erasmus+ smo ugotovili, da obstaja ogromna priložnost za nadaljnjo širitev in napredovanje storitev, ki jih bo naša spletna aplikacija ponujala. Na osnovi analize stroškov razvoja ustrezne rešitve in njenih potencialnih ekonomskih učinkov lahko upravičeno sklepamo, da je ustvarjanje spletne aplikacije tega namena ekonomsko upravičeno.
Keywords: projekt, projektni management, Erasmus+, Evropska unija, mladinske izmenjave, spletna aplikacija
Published in DKUM: 24.03.2021; Views: 280; Downloads: 29
.pdf Full text (676,53 KB)

6.
Opredelitev managementskega pristopa in snovanje splošno veljavnih smernic, za dosego učinkovitejšega delovanja managementa v državah v razvoju – primer andritz hydro gmbh
Gregor Obrulj, 2020, master's thesis

Abstract: Ključni faktorji iz osrednje teme magistrskega dela in raziskave so management, managemenstki pristopi, učinkovitost ter vplivi iz »neobičajnega« zunanjega okolja na management in njegovo zmožnost tekočega delovanja kot tudi poslovanja. Celotna naloga sloni na temelju avstrijskega podjetja Andritz Hydro, katero je vodilno podjetje v svetu, na področju celovite izgradnje in obnov hidroenergetskih objektov. Samo delo je sestavljeno iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in aplikativnega dela. Pri tem naj omenimo, da je naravnanost teoretičnega dela v relaciji z aplikativnim delom naloge predvsem široka in posplošena. Do tega sta privedla dva razloga; eden od njiju je ta, da konkretna teorija na temo magistrskega dela v pisni ali elektronski obliki praktično ni eksistentna, prav tako je vsem preostalim informacijam, na temo delovanja ali poslovanja na gospodarsko manj razvitih območjih, relativno težko določiti kredibilnost izvora. Drugi razlog pa je ta, da smo si prizadevali, skozi teorijo, vam, bralcu, ustvariti vpogled o načinu in obsežnosti delovanja globalnega podjetja, v največji meri skozi vidik splošnega managementa, organizacijskih struktur ter funkcij in nalog posameznih managementov. Ker pa gre v našem primeru za projektno usmerjeno podjetje, pa smo v teorijo vključili tudi temeljne vidike projektnega managementa in projektne organiziranosti. Kot ste torej lahko razbrali, je teoretični del naloge namenjen boljšemu razumevanju, relativno zapletene tematike aplikativnega dela in pridobitve nekakšnega izhodiščnega občutka za celotno razsežnost in kompleksnost organizacije velikega podjetja na multinacionalnem nivoju. Prvo poglavje iz segmenta teorije je tako namenjeno razsežnosti managementa in njegovi vlogi v podjetju. V sklopu tega poglavja smo nekoliko podrobneje obravnavali hierarhijo managementa oz. managerjev ter opredelitev managerjevih spretnosti v relaciji z nivojem managementa v katerem je aktiven. Slednje smo obravnavali temeljne funkcije managementa in podrobneje predstavili vloge managerja po Mintzbergu. Nekolikšen fokus v sklopu opredelitve managementa smo posvetili tudi etiki in kulturi znotraj organizacije in njunemu pomenu za delovanje organizacije v mednarodnem okolju, ter manjši vpogled na vpliv in pomen digitalizacije za sodobne in prihodnje organizacijsko razvijanje. S tem se prvo in najobsežnejše poglavje iz sklopa teoretičnega dela naloge tudi zaključi in tako nadaljujmo z drugim in zadnjim poglavjem teoretičnega dela, kateri se nanaša na projektni management. Poglavje projektnega managementa smo nastavili tako, da pričnemo pri čistih osnovah, kar pomeni, da za azčetek razčistimo temeljne pojme projektnega managementa, kot so naprimer projekt, cilji projekta, oblike projekta idr. Magistrsko delo temelji na osnovi projektno usmerjenega podjetja in iz tega razloga nam je bilo pomembno v tem poglavju obširno teoretično prikazati vse relevantne pojme specifične za projektni management, kot tudi funkcije projektnega managementa, specifičnosti projektnousmerjenih podjetij, organizacijske strukture, projektne procese in opredeliti vrste projektov. Iz teorije smo skrbno izbrali tiste segmente, ki se skladajo s sliko podjetja na katerem temelji primer in tako, na podlagi tega, bralec dobi sliko glede posameznih potekov in funkcij znotraj podjetja iz teoretičnega vidika, kateri mu naj olajša razumevanje določenih odsekov aplikativnega dela naloge. Aplikativni, ali z drugimi besedami tisti ključni del naloge temelji na dveh primerih projektov podjetja Andritz Hydro GmbH, katera sta lokacijsko oba na območjih držav, s šibkejše razvitim gospodarstvom. S tem pojmom, ali drugimi sinonimi bomo skozi nalogo označevali t.i. države v razvoju. V primeru izbranih projektov, prej omenjenega podjetja gre pri lokaciji za Demokratično Republiko Kongo, katere lega je zahodno do centralno na afriškem kontinentu. V nalogi se osredotočamo predvsem na težavnost delovanja in poslovanja managementa v tem okolju, kajti razmere v t
Keywords: managementski pristop, projektni management, države v razvoju, Afrika, učinkovitost managementa, delovanje managementa.
Published in DKUM: 09.02.2021; Views: 374; Downloads: 58
.pdf Full text (2,61 MB)

7.
Projekt organizacije elektronskega glasbenega festivala
Miha Šmigoc, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Projekt organizacije elektronskega glasbenega festivala, za katerega je potrebno natančno in organizirano načrtovanje, je kompleksna združitev več svetov: tako managementa, marketinga kot tudi prava in ekonomije. Prvi del naloge se osredotoča na teorijo projekta, v okviru katere opredeljujemo ključne pojme, kot so življenjski cikel projekta in njegove faze, dokumentacija projekta, projektni udeleženci, projektna tveganja in projektni management. Nadalje raziskujemo področje organizacije prireditev in izpostavljamo pomen terminskega plana, planiranja stroškov in kontrole. Drugi del naloge razčleni vse nujno potrebne elemente za načrtovanje in izvedbo elektronskega glasbenega festivala ter predstavi pravne vidike javnih prireditev ter osnovno razlago stroškov in prihodkov. V raziskovalnem delu smo s pomočjo odgovorov na anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali tako obiskovalci festivalov kot organizatorji, razrešili zastavljene hipoteze. Iz odgovorov obiskovalcev smo ugotovili, da socialna omrežja odločilno vplivajo na obiskanost glasbenih festivalov. Obiskovalci so izrazili tudi, da je časovni termin festivala eden izmed ključnih dejavnikov pri odločitvi za udeležbo. Pri organizaciji glasbenega festivala igrajo pomembno vlogo tudi sponzorji, s pomočjo katerih lahko organizatorji pripeljejo na svoje odre popularnejša in prepoznavnejša glasbena imena.
Keywords: elektronski glasbeni festival, projekt, projektni management, organizatorji, organizacija
Published in DKUM: 17.11.2020; Views: 344; Downloads: 50
.pdf Full text (1,55 MB)

8.
Organiziranost projektnega dela v izobraževalni instituciji
Neža Jurčević, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu se osredotočamo na organiziranost projektnega dela v opazovani izobraževalni inštituciji. Na podlagi teoretičnih osnov in predstavljenega obstoječega stanja smo v organizaciji prepoznali področja, kjer je mogoče uvesti izboljšave. V diplomski nalogi smo pripravili dva predloga, za katera menimo, da bi pripomogla k bolj učinkovitemu obvladovanju projektov v prihodnje: vzpostavitev projektne pisarne in uvedbo projektnega informacijskega sistema.
Keywords: projektni management, procesi projektnega managementa, projektna pisarna, projektni informacijski sistem
Published in DKUM: 26.08.2020; Views: 441; Downloads: 75
.pdf Full text (1,13 MB)

9.
Projekt pridobivanja finančnih sredstev na spletni platformi za množično financiranje
Žiga Potočnik, 2020, master's thesis

Abstract: Množično financiranje predstavlja nov način zbiranja finančnih sredstev na spletu in temelji na ideji, da čim večje število posameznikov prispeva čim več manjših zneskov denarja. Ljudje ne investirajo v podjetje, temveč investirajo v produkt oziroma zamisel produkta ter za svojo podporo pridobijo določeno nagrado. Investicije so lahko v obliki posojila, donacije, odkupa deleža ali prednaročila produkta. To je ustvarilo nov razred investitorjev, ki ne iščejo finančnega donosa, ampak svoje zadovoljstvo dobijo s podporo projekta. Najbolj priljubljen model financiranja ustvarjalnih, družbenih in podjetniških projektov je z nagrajevanjem. Podporniki za svoj prispevek prejmejo nagrado, ki temelji na stopnjevanju, torej večji kot je prispevek, boljša oziroma večja je nagrada. S tem modelom podjetnik pridobi kapital, ne da bi moral plačevati obresti ali se odreči poslovnemu deležu podjetja. Prav tako mu uspešnost zbiranja sredstev ob enem tudi pomeni testiranje trga, saj veliko število podpornikov pomeni večjo možnost za uspeh na trgu in v redni prodaji. V magistrskem delu smo predstavili celovito izpeljavo projekta na spletni platformi Kickstarter – od snovanja ekipe in raziskave trga do izpolnjevanja naročil in ohranjanja odnosov s podporniki. Preden se lotimo priprave projekta za spletno platformo je potrebno temeljito raziskati trg in prepoznati potencial produkta. Kampanje, ki jih vodi ekipa, zberejo 3-krat več sredstev kot kampanje, ki jih vodi posameznik, zato se je potrebno prepričati, da izberemo takšne ljudi, na katere se lahko zanesemo, imajo potrebne spretnosti in z nami delijo veliko strast do projekta. Spletna stran, socialna omrežja in nenehno iskanje kontaktov so osnovni elementi predkampanje. Spletna stran za Kickstarter kampanjo in spletna stran za redno prodajo se zelo razlikujeta po namenu, postavitvi in vsebini. Poglavitni cilj spletne strani za kampanjo na spletni platformi je pridobivanje elektronskih naslovov in predstavitev produkta. Na spletno stran privabljamo obiskovalce iz socialnih omrežij, tako moramo biti prisotni na tistih, na katerih se zadržujejo potencialni podporniki in na katerih lahko gradimo skupnost ljudi, ki so zainteresirani za naš produkt in nas bodo zato podprli na Kickstarterju ter širili glas o projektu. Struktura Kickstarter strani ni toliko pomembna, kot je pomembna njena vsebina. Zgodbo običajno predstavimo z videoposnetkom, saj nam omogoča, da osebno nagovorimo potencialne podpornike in se z njimi čustveno povežemo. Kampanje, ki predstavijo svojo zgodbo skozi videoposnetek, imajo kar 50 % uspešnost zbiranja sredstev, medtem ko imajo kampanje brez videoposnetka le 30 % uspešnost. Čeprav lahko dobimo približno 30 % podpornikov s same platforme, je potrebno preostalih 70 % pripeljati skozi različne marketinške kanale. Dejstvo je, da če ljudje ne vedo o projektu, ga ne morejo podpreti. Zato je smiselno skleniti sodelovanje z marketinško agencijo, ki je specializirana za promocijo Kickstarter projektov ter ima vzpostavljene povezave v svetovno priznanih spletnih medijih. Ne glede na to ali je kampanja po zaključku zbiranja sredstev uspešna ali ne, nas čaka še veliko pomembnega dela. Pustiti moramo pozitiven vtis na podpornike, zbrati njihove podatke in postaviti temelje za dolgoročno sodelovanje.
Keywords: projekt, projektni management, Kickstarter, množično financiranje
Published in DKUM: 20.08.2020; Views: 471; Downloads: 76
.pdf Full text (1,88 MB)

10.
Prikaz APQP dokumentacije in njen pomen v avtomobilski industriji na primeru Bosch radarja v električnih avtomobilih : magistrsko delo
Luka Kočiš, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavano področje projektnega menedžmenta in projektnega vodenja. Opisana so glavna kakovostna orodja z IATF (ang. International Automotive Task Force) standarda, ki je obvezen del sodobne proizvodnje avtomobilskih izdelkov. Podrobneje je predstavljena projektna APQP (ang. Advanced Product Quality Planning) dokumentacija v avtomobilski industriji. Predstavljen je njen pomen in vsi deli, pomembni za vodenje projekta. Navedeni so mejniki projekta, ki jih upošteva projektni vodja med trajanjem projekta. Na koncu sledi kratek izračun kapacitete ob povpraševanju kupca za povečanje proizvodnje.
Keywords: Projektni management, IATF, APQP, planiranje projekta, mejniki projekta
Published in DKUM: 15.07.2020; Views: 505; Downloads: 0

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica