| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Dobova-državna meja v skladu z zahtevami jedrnega omrežja Republike Slovenije : diplomsko delo
Martin Luskar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija je na odličnem geostrateškem položaju, ki s pomočjo železniške infrastrukture povezuje zahodno ter centralno Evropo z Balkanskim polotokom tako v potniškem kakor tudi v tovornem prometu. Trenutno se v železniško infrastrukturo vlaga ogromno denarja pri čemer pa moramo biti pazljivi, da se z posodabljanjem infrastrukture doseže najvišje standarde ter upošteva najvišje zahteve uredb Evropske unije. V diplomskem delu je podana podrobna analiza pomembnega železniškega odseka med Zidanim Mostom ter Dobovo, ki odpira povezave Evrope z Balkanom. V analizi obstoječega stanja je podan podroben pregled dosedanje železniške infrastrukture ter predlogi za nadgradnjo po najnovejših Tehničnih specifikacij interoperabilnosti (TSI) in Smernicah EU za razvoj vseevropskega prometnega omrežja uredbah (TEN-T). Pregledana je bila tudi projektna dokumentacija na odseku glede na projektne hitrosti, ter podana mnenja za najprimernejšo implementacijo rešitev pri doseganju željenih višjih hitrosti, ki bi jih pridobili pri nadgradnji v skladu z zahtevami jedrnega omrežja.
Keywords: železniška infrastruktura, projektna dokumentacija, TEN-T, TSI, zahteve jedrnega železniškega omrežja, hitrost vlakov
Published in DKUM: 02.11.2023; Views: 499; Downloads: 97
.pdf Full text (3,52 MB)

2.
Projektna dokumentacija kot dejavnik uvajanja ERP rešitev
David Kamenik, 2021, master's thesis

Abstract: ERP rešitve postajajo iz dneva v dan vse bolj nepogrešljiv del poslovanja vsakega podjetja, saj so celovite rešitve, ki povezujejo vsa področja poslovanja. V magistrskem delu najprej spoznamo teoretična izhodišča ERP rešitev. Pogledali smo, kaj so ERP rešitve, kako so se skozi zgodovino razvijale, kakšne funkcionalnosti ponujajo, kateri so največji ponudniki in kakšni bodo trendi razvoja v prihajajočih letih. V poglavju uvajanje ERP rešitve predstavljamo uvajanje s projekti. Projekti so lahko mali ali veliki. Večina najuspešnejših podjetij na svetu je do svojega statusa prišla preko velikih, inovativnih sprememb. Projektom korenitih sprememb v poslovanju pravimo digitalna transformacija. Pristopi k uvajanju ERP rešitev so različni, kateri način bomo izbrali, pa je odvisno od projekta do projekta. Projekti uvajanja so lahko časovno in stroškovno zahtevni, zato je še posebej pomembno, da projekt dobro planiramo. Za doseganje najboljših rezultatov je pomembno, da so projekti podprti s projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija je lahko enostavna ali pa zajema veliko število dokumentov, odvisno od našega pristopa in kompleksnosti projekta. Na koncu poglavja pogledamo še, kateri so tisti dejavniki, zaradi katerih projekt po navadi uspe ali propade. V nadaljevanju magistrskega dela predstavljamo podjetje Comtron, ki se med drugim ukvarja tudi s poslovno-informacijsko programsko opremo. Podrobneje bomo spoznali njihovo ERP rešitev, imenovano TRONInterCenter, pogledali bomo, katera področja pokriva s svojimi moduli in kakšne vrste licenc so na voljo. Na kratko bomo opisali tudi druge rešitve podjetja Comtron, ki jih je mogoče integrirati s TRONInterCenter. V zadnjem, praktičnem poglavju, bomo pogledali primer uvajanja (materialnega dela) ERP-ja TRONInterCenter v podjetje X. Pogledali si bomo, kako je bilo uvajanje načrtovano, projektno ekipo in potek uvajanja. Predstavili bomo tudi nekaj primerov projektne dokumentacije, ki je bila ustvarjena za ta projekt. Na koncu bomo predstavili rezultate uvedbe in načrte za nadaljevanje projekta.
Keywords: ERP rešitve, uvajanje ERP rešitev, projekt uvajanja, projektna dokumentacija
Published in DKUM: 22.10.2021; Views: 877; Downloads: 121
.pdf Full text (2,17 MB)

3.
Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo južne ceste v industrijsko cono I-11 : diplomsko delo
Larisa Vidrač, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje pripravo projektne dokumentacije. Predstavljeni so zakonodaja, pravilniki in obrazci ter projektna dokumentacija za izgradnjo ceste, ki jo obravnavamo kot javno površino. Diplomska naloga zajema predstavitev zakona o graditvi objektov, projektno in investicijsko dokumentacijo, pravilnik o podrobnejši vsebini obrazcev, povezanih z graditvijo objekta, predstavitev javne ceste, analize obstoječega stanja in idejne zasnove. Lotili smo se konkretnega primera priprave projektne dokumentacije za izgradnjo nove ceste v industrijsko cono I-11.
Keywords: zakon o graditvi objektov, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, analiza obstoječega stanja, javna cesta, Občina Hoče - Slivnica.
Published in DKUM: 29.09.2020; Views: 1130; Downloads: 109
.pdf Full text (2,94 MB)

4.
Analiza možnih rešitev rekonstrukcije maloprometne ceste - primer ceste v Šenkovcu
Adriana Novak, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava primer rekonstrukcije izbrane maloprometne ceste. Maloprometne ceste predstavljajo večino cestnega omrežja v posamezni državi; običajno potekajo zunaj naselja in so prometno malo obremenjene. Načrtovanju, planiranju in vzdrževanju maloprometnih cest je potrebno – zaradi njihovih specifičnosti – nameniti posebno pozornost. V magistrski nalogi je prikazan postopek izdelave projektne dokumentacije za načrtovanje in rekonstrukcijo maloprometnih cest. Navedeni so postopki rednega in gradbenega vzdrževanja javnih cest, ki so pomembni zaradi zagotavljanja dobrega stanja (ali izboljšave) obstoječe cestne infrastrukture. V drugem delu naloge so podane različne možne variante rekonstrukcije izbrane maloprometne ceste. Vsaka od treh variant je zasnovana glede na različna izhodišča in posledično z različnimi projektno-tehničnimi elementi. Variante so tudi stroškovno ocenjene, kar omogoča njihovo primerjavo. Cilj magistrske naloge je bil na podlagi različnih izbranih kriterijev opraviti primerjavo izbranih variant ter podati predlog optimalne variante rekonstrukcije izbrane maloprometne ceste.
Keywords: maloprometne ceste, projektna dokumentacija, vzdrževanje maloprometnih cest, rekonstrukcija maloprometnih cest
Published in DKUM: 19.09.2019; Views: 957; Downloads: 123
.pdf Full text (5,70 MB)

5.
PROJEKTIRANJE IN GRADNJA DOZIDAVE STANOVANJSKE ZGRADBE
Rok Majer, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje projektiranje in izvedbo gradnje dozidave stanovanjske zgradbe, v okviru katere so izdelani potrebni načrti in dimenzioniranje posameznih elementov objekta. V diplomskem delu je predstavljena potrebna dokumentacija za izvedbo te gradnje. Opisana in narisana je zasnova dozidave objekta ter izvedeno dimenzioniranje po posameznih konstrukcijskih elementih. Opisan je tudi sam potek izgradnje tega objekta.
Keywords: projektna dokumentacija, zasnova enostanovanjske stavbe, analiza obtežb, varnostni faktorji, statični izračun, dimenzioniranje, izvedba gradnje, ...
Published in DKUM: 17.10.2016; Views: 1478; Downloads: 177
.pdf Full text (7,41 MB)

6.
PROSTORSKI POGOJI IN SOGLASJA ZA GRADNJO STAVB V SLOVENSKI PROSTORSKI ZAKONODAJI
Nataša Štumpf, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo sistematično prikazuje in opisuje postopke pridobitve projektnih pogojev in soglasij, ki so potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja stavb, ter določa časovne okvirje teh postopkov. Jasno loči državne in občinske soglasodajalce in hrati navaja občinske soglasodajalce prisotne v Podravski statistični regiji, ter distribucijske elektro operaterje celotne Slovenije. V raziskovalnem delu diplome smo izvedli 3 ankete in se dotaknili problematike pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, s katero se srečujejo investitorji, občinski soglasodajalci in tudi upravne enote Podravske regije. Ankete so potrdile predvidene težave, za katere smo tudi navedli predloge rešitev. V aplikativnem delu smo pripravili analizo postopkov pridobivanja projektnih pogojev in soglasij za poslovno-stanovanjsko stavbo locirano v Občini Gorišnica.
Keywords: prostorska zakonodaja, projektna dokumentacija, soglasja, projektni pogoji
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1310; Downloads: 142
.pdf Full text (10,15 MB)

7.
ANALIZA UPRAVIČENOSTI DOKONČANJA IZGRADNJE POSLOVNO - STANOVANJSKEGA OBJEKTA
Frane Pšajd, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je bil raziskati in predstaviti ekonomsko upravičenost dokončanja stanovanjskega objekta. V teoretičnem delu smo opredelili gradbene projekte na splošno in predstavili njihovo strukturo. V nadaljevanju smo opisali način oblikovanja cen za gradbene proizvode in pojasnili ocene upravičenosti investicijskih projektov z opisi najpogosteje uporabljenih metod. V empiričnem delu smo predstavili in opisali nepremičnino, ki je predmet presoje upravičenosti dokončanja izgradnje. V nadaljevanju smo predstavili izvedbo predračuna o dokončanju objekta in ob predpostavki ciljnega dobička določili vse potrebne prodajne cene. Ekonomsko upravičenost o dokončanju objekta smo izračunali po statični in dinamični metodi. V zaključku smo na podlagi rezultatov podali oceno in določili smernice za nakup nepremičnine.
Keywords: gradbeništvo, projektna dokumentacija, nepremičnina, presoja investicije
Published in DKUM: 23.09.2016; Views: 1832; Downloads: 83
.pdf Full text (2,52 MB)

8.
VLOGA UDELEŽENCEV IN AKTIVNOSTI V PROCESU GRADITVE ENOSTANOVANJSKE STAVBE
Mitja Pungaršek, 2016, diploma project paper

Abstract: Proces graditve gradbenih objektov obsega izdelavo predinvesticijske zasnove, investicijskega programa, projektne dokumentacije, vrsto nalog neposredne priprave na gradnjo, pripravljalna dela za gradnjo objekta, gradnjo objekta ter se zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in primopredajo objekta. V projektni nalogi bomo predstavili celoten proces graditve in njegove faze ter proces razčlenili na posamezne aktivnosti. Glavni cilj obravnavanega dela je preučiti zakonodajo, ki je veljavna in se navezuje na proces graditve enostanovanjske stavbe. V teoretičnem delu naloge so predstavljene faze in aktivnosti procesa graditve gradbenih objektov ter vloge udeležencev procesa graditve gradbenih objektov. V aplikativnem delu bomo pridobljena spoznanja podali na primeru procesa graditve in vloge udeležencev za graditev enostanovanjske stavbe Pongrac, kjer bomo obravnavali aktivnosti zasnove objekta, izdelave projektne dokumentacije, neposredne priprave na gradnjo in gradnjo objekta s kvalitetnim pregledom ob zaključku procesa graditve. Poudarek bo na preučitvi projektne dokumentacije in na vlogi udeležencev znotraj posameznih aktivnosti. Projektno nalogo bomo zaključili s časovnim mrežnim diagramom in opisom terminskega plana za enostanovanjsko stavbo Pongrac, kjer so predstavljene vse aktivnosti, kritične in nekritične poti in časovne rezerve za obravnavani objekt.
Keywords: gradbeništvo, vloge udeležencev, projektna dokumentacija, enostanovanjski objekt
Published in DKUM: 15.04.2016; Views: 1467; Downloads: 187
.pdf Full text (1,60 MB)

9.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJO MALOPROMETNIH CEST - PRIMER CESTE V KOPRIVNICI
Mateja Poldrugač, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se osredotoča na projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo rekonstrukcije maloprometnih cest. V uvodnem delu je razložen pojem maloprometne ceste, pojasnjene so njihove osnovne značilnosti in lastnosti ter posebnosti, ki maloprometne ceste ločijo od drugih vrst cest. V drugem delu magistrskega dela je predstavljen in izveden primer projektne dokumentacije za rekonstrukcijo maloprometne ceste v Koprivnici. Zaradi velikih poškodb na asfaltiranem delu ceste in težko omogočenem prometu na neasfaltiranem delu ceste je namen magistrskega dela narediti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo (asfaltiranje) tega dela ceste. Na ta način je možno zagotoviti normalno odvijanje prometa na obravnavani prometnici.
Keywords: maloprometne ceste, projektna dokumentacija, rekonstrukcija cest, voziščna konstrukcija, poškodbe
Published in DKUM: 02.11.2015; Views: 1476; Downloads: 250
.pdf Full text (3,21 MB)

10.
DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE: OD ZASNOVE OBJEKTA DO PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA
Nina Hajšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vso potrebno prostorsko, okoljsko in projektno dokumentacijo za gradnjo hleva za krave molznice. Najpodrobneje je predstavljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z opisom vodilne mape in vsemi načrti ter elaborati. V nadaljevanju pa je vsa ta dokumentacija prikazana še na konkretnem primeru gradnje hleva za krave molznice, tlorisnih dimenzij 45 m x 20 m ter zmožnostjo namestitve 57 krav molznic in 11 presušenih krav.
Keywords: gradbeništvo, projektna dokumentacija, okoljska dokumentacija, prostorska dokumentacija, gradbeno dovoljenje, hlev za krave molznice
Published in DKUM: 16.10.2015; Views: 3054; Downloads: 660
.pdf Full text (2,18 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica