| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Razvoj dogodkovno vodene arhitekture : diplomsko delo
Robert Cveček, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava predstavitev razvoja programske opreme, ki temelji na principu dogodkov. Predstavljene so možne tehnologije, z njihovimi prednostmi in slabostmi, ter posamezni moduli arhitekture. Na koncu sledi implementacija arhitekture v poslovnem okolju ter naše ugotovitve, kako je implementacija te tehnologije pripomogla podjetju.
Keywords: dogodek, dogodkovno vodena arhitektura, posrednik dogodkov, proizvajalec dogodkov, potrošnik dogodkov
Published in DKUM: 17.03.2022; Views: 1227; Downloads: 154
.pdf Full text (1,86 MB)

2.
Vloga embalaže v nakupnih odločitvah odjemalcev
Belinda Rogan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu obravnavamo embalažo in njeno vlogo pri nakupnih odločitvah odjemalcev. V današnjem času je na trgu več tisoč različnih vrst embalaže, njenih ponudnikov in posledično veliko konkurence, zato morajo proizvajalci dodobra poznati odjemalca in poskrbeti, da s svojo embalažo čim bolj pritegnejo njegovo pozornost. Pomembna je pravilna izbira komunikacijskih elementov embalaže, saj ti vplivajo na odjemalca in njegove občutke. Embalaža ne vpliva samo na nakupne odločitve, ampak tudi na okolje. Količina odpadne embalaže se vsako leto povečuje, zato je pomembno, da se z njo ravna čim bolj ekološko. Za uspešno zadovoljevanje odjemalčevih potreb je potrebno poznavanje štirih vrst dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve, in poznati delovanje petstopenjskega procesa nakupnega odločanja. Projekt smo zaključili z analizo embalaže petih različnih znamk čokolade. S teoretičnega vidika smo primerjali njihove komunikacijske elemente. Kljub temu da gre za podobne izdelke, se njihova embalaža precej razlikuje v izbiri materiala, oblike, barv, ilustracij in besedila.
Keywords: embalaža, odjemalec, proizvajalec, nakupna odločitev
Published in DKUM: 20.10.2020; Views: 870; Downloads: 133
.pdf Full text (1,40 MB)

3.
Kontejnerski transport posebnih vrst blaga
Matic Bešter, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Kontejnerski transport je bistvena aktivnost logističnega sistema, ki omogoča čezmorskim potrošnikom pridobiti pravo blago, na pravem mestu, po konkurenčni ceni, v ustreznem stanju, ob pravem času in v pravi količini. Namen diplomske naloge je predstaviti proces organizacije transporta posebnih vrst blaga, in sicer temperaturno kontroliranega blaga ter blaga izven dimenzij in teže, s specialnimi kontejnerji z vidika logističnega strokovnjaka ‒ špediterja. Opišemo delo špediterja ter njegovo znanje in sposobnosti. Predstavimo tudi razloge za dražji transport posebnih vrst blaga s specialnimi kontejnerji, probleme z dokumentacijo ter morebitne izboljšave in nadaljnji razvoj logistične organizacije tovrstnega dela. V raziskovalnem delu naloge smo z metodo nestrukturiranega intervjuja poskušali pridobiti splošni pregled o logistični organiziranosti špediterja. Za intervjuvanca smo izbrali direktorico operative ladijskega izvoznega oddelka v mednarodnem podjetju. Ugotavljamo, da je ključno za vsa logistična podjetja pri organizaciji transporta posebnih vrst blaga zmanjševanje stroškov ter izboljšanje procesov in postopkov, dobri odnosi z vsemi vpletenimi in povečanje učinkovitosti poslovanja. To dosežemo z učinkovito izmenjavo informacij – z uporabo ustreznega logističnega informacijskega sistema. Mednarodno poslovanje je v razcvetu, naročil proizvajalcev za transport blaga je vedno več, obenem se proizvajalci tudi zavedajo, da je dobra logistična organiziranost ključnega pomena za poslovni uspeh in konkurenčno prednost.
Keywords: transport, posebne vrste blaga, specialni kontejnerji, logistično podjetje, špediter, proizvajalec, potrošnik
Published in DKUM: 08.05.2019; Views: 1372; Downloads: 146
.pdf Full text (1,28 MB)

4.
Poslovni in davčni učinki pri spremembah mednarodnih poslovnih modelov
Maruša Fras Vengušt, 2016, master's thesis

Abstract: Ne glede na panogo, v kateri delujejo mednarodna podjetja, se slednja v vsakodnevnem poslovanju srečujejo z vedno večjim pritiskom konkurence. Mednarodne skupine podjetij so zaradi tega primorane opraviti analizo svojega poslovanja, učinkovitosti svojih poslovnih procesov in modelov ter slednje prilagoditi spreminjajočim se pogojem poslovanja na globalnem trgu. Brez stalnih posodobitev svojega poslovanja, mednarodna podjetja hitro postanejo nekonkurenčna in zapadejo v položaj, v katerem generirajo izgube. Preoblikovanje podjetij postaja vse bolj razširjeno, saj podjetja poskušajo izboljšati svoje rezultate s prenosom lokacije opravljanja poslovne dejavnosti v države s cenejšo distribucijsko mrežo, nižjimi stroški proizvodnje ter ugodnejšimi davčnimi režimi. Zaradi morebitnega vpliva na lokalne davčne osnove, so transakcije preoblikovanja poslovnih modelov postale predmet povečanega nadzora s strani OECD in davčnih organov. Čeprav davčni razlogi načeloma niso glavni razlogi za poslovna preoblikovanja, pa spremembe v poslovni strukturi pogosto zahtevajo ustrezne spremembe tudi v davčni in pravni strukturi. Še posebej, ko se dobičkonosne dejavnosti prenesejo iz ene jurisdikcije v drugo, to lahko bistveno spremeni strukturo plačnikov davka v skupini mednarodnih podjetij. Namen magistrske naloge je zagotoviti, z davčnega vidika ter vidika transfernih cen, sistematično in strukturirano analizo splošnih značilnosti poslovnih modelov (proizvajalca in distributerja), ki jih uporabljajo mednarodna podjetja v procesu poslovnega preoblikovanja, s katerimi se poveča njihova učinkovitost in trajnostna konkurenčna prednost.
Keywords: poslovno preoblikovanje, transferne cene, poslovni model, neodvisno tržno načelo, proizvajalec, distributer, komisionar, stalna poslovna enota, neopredmetena sredstva
Published in DKUM: 15.09.2016; Views: 1312; Downloads: 129
.pdf Full text (2,05 MB)

5.
Transport avtomobilskih izdelkov na Kitajsko v podjetju X
Darko Đekić, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Zavedamo se, da v današnjem času brez stalnih vlaganj v transport in transportno tehnologijo ni zadovoljnih strank in s tem dobro opravljenega posla. Zato je treba pri vsakem podjetju nenehno iskati nove rešitve in na takšen način težiti h globalnemu reševanju težav. S tem pristopom smo v diplomskem delu poskušali optimizirati transport blaga na Kitajsko, pri čemer smo pri njegovem izvajanju in opazovanju ugotovili, da je še veliko prostora in možnosti za napredek pri organizaciji celotnega procesa in predvsem optimizaciji njegovih stroškov. Rešitve v obravnavanem podjetju se nanašajo na boljšo organizacijo transporta od začetnega proizvajalca do končnega kupca, s katerimi bo podjetje v prihodnje bolje delovalo in si s tem zmanjšalo čas opravljanja ciljnih nalog in tudi celotne stroške transporta.
Keywords: transport, optimizacija, stroški, proizvajalec, končni kupec.
Published in DKUM: 21.07.2014; Views: 1450; Downloads: 119
.pdf Full text (550,47 KB)

6.
OBJEKTIVNA ODGOVORNOST IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Mitja Marn, 2011, undergraduate thesis

Abstract: S hitrim razvojem znanosti se je pojavila možnost nadomestitve nekaterih človekovih organov z umetnimi izdelki. Najbolj se vsem nadomestkom in naprednim tehnologijam približa pojem medicinski pripomoček. Ker gre pri tovrstni industriji za trgovino globalnih razsežnosti, so se pojavile organizacije, ki poskušajo poenotiti termine. Namen organizacij je pospešitev globalno-tržne komunikacije, z možnostjo izmenjave povratnih informacij o delovanju izdelka. Medicinski pripomoček je, kot vsaka druga naprava, podvržen možnosti nastanka napak in okvar. Izdelek, vsajen v človekovo telo, v primeru okvare lahko povzroči smrt ali težjo telesno poškodbo. Javna agencija za medicinske pripomočke na teritoriju Slovenije izdaja potrdila o skladnosti izdelka s standardi in s tem potrjuje kakovost in varnost izdelka. Življenjski cikel medicinskega pripomočka vključuje številne faze, od načrtovanja izdelka do poročanja o njegovi uporabi. Zaradi številnih subjektov, ki sodelujejo v ciklu izdelka, se delo osredotoča na razmerja med proizvajalcem in pacientom, pri čemer se mestoma vključuje tudi prispevek zdravstvene stroke, zaradi neposrednega stika zdravnika z bolnikom. Zaradi specifičnosti problematike ter terminov, so bili sprejeti številni specialni predpisi, ki so večinoma povezani z obstoječimi splošnimi pravili. V diplomi so podrobneje obdelani pojmi: proizvajalec, potrošnik, pacient, stvar in napaka. Posebej poglobljeno je obdelana problematika odškodninske odgovornosti za škodo po izdelku. Tu se pojavi problem razmejitve med pravili Direktive 85/374 EEC, implementirane z Zakonom o varstvu potrošnikov in pravili Zakona o obligacijskih razmerjih. Slednji uvaja domnevo vzročne zveze med nevarnim izdelkom ter nastalo škodo. Oškodovanec bo moral dokazati samo napako in škodo. Na drugi strani Zakon o varstvu potrošnikov uvaja sistem, po katerem bo potrošnik oz. oškodovanec tisti, ki bo imel dokazno breme. Sodišče bo moral prepričati, da izdelek ni zadostil standardu pričakovane varnosti, ki jo potrošnik legitimno pričakuje. Na koncu so predstavljeni še razlogi razbremenitve objektivne odgovornosti, kot jih določata omenjena predpisa, s poudarkom na določbi Zakona o varstvu potrošnikov, v skladu s katero se proizvajalec razbremeni odgovornosti za škodo, če dokaže, da razvoj znanosti v trenutku, ko je bil izdelek dan na trg, še ni bil na nivoju, ki bi omogočal ugotovitev možnosti nastanka škode. Iz pravila izhaja, da je potrošnik stranka, ki trpi škodo zaradi razvojnega rizika. V delu so analizirani interesi subjektov, udeleženih v življenjskem ciklu medicinskega pripomočka. Prikazane so obstoječe rešitve, razporeditve rizikov nastanka škode, ki naj bi najbolj ugodno vplivale na razvoj celotne dejavnosti. Ključen problem ostaja premajhno število rešenih primerov, ki bi obsegali obravnavano tematiko.
Keywords: Razvojni riziko, interes, odgovornost za škodo po produktu, pacient, potrošnik, proizvajalec, napaka, medicinski pripomoček, nevarna stvar, Zakon o varstvu potrošnikov.
Published in DKUM: 13.07.2011; Views: 4156; Downloads: 377
.pdf Full text (1,34 MB)

7.
DOBAVA "JUST IN TIME" PROIZVAJALCU AVTOMOBILOV RENAULT
Marjana Nemanič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode raziskovanja. Teoretični del opisuje logistične procese, dobavo »just in time«, elektronsko izmenjavo podatkov (EDI), logistične procese v SAP. V ožjem pomenu pomeni dobava »just in time« dobavo ravno ob pravem času. Širše pa pomeni obvladovanje poslovnih procesov v vsakem trenutku z namenom obvladovanja stroškov in zagotavljanja dobička. To pa je možno ob dobri informacijski podpori in dobri izobraženosti končnih uporabnikov ter njihovem zavedanju o pomenu pravočasnosti in pravilnosti vnosa podatkov v informacijski sistem. V praktičnem delu je za izdelek Nosilec armaturne plošče prikazan celoten postopek dobave »just in time« proizvajalcu avtomobilov Revoz skozi sistem SAP. Od obdelave elektronskega sporočila (Idoc), do pregleda odpoklicev preko terminskih sporazumov, do medobratnega poslovanja med tremi proizvodnimi lokacijam in do izdelave končnega izdelka ter njegove odpreme z elektronsko dobavnico. Praktično je prikazan tudi primer sledljivosti, ki je v avtomobilski industriji izrednega pomena.
Keywords: Proizvajalec avtomobilov (OEM), konkurenčna prednost, podjetje TPV, poslovni procesi, SAP R3P – paket za avtomobilsko industrijo, logistični procesi, notranja logistika, medobratna logistika, MPR planiranje, dobava »justi in time«, EDI povezovanje, EDIFACT, DELFOR, DELJIT, elektronsko sporočilo (Idoc), medpodjetno poslovanje, KTL zaščita, sledljivost, šarža, terminski sporazum.
Published in DKUM: 23.11.2010; Views: 3948; Downloads: 810
.pdf Full text (1,07 MB)

8.
Problem kopičenja povratne embalaže v podjetju Mercator d. d. : diplomsko delo
Anja Uranjek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja problem kopičenja povratne oziroma vračljive embalaže v podjetju Mercator d. d. Ta problem je zelo raznolik, saj zajema logistično, ekonomsko in tudi ekološko problematiko. Menimo, da je uporaba povratne embalaže iz številnih vidikov zelo pomembna, vendar je pri problemu kopičenja prišlo do nepazljivosti in nepravilnosti v ravnanju z le-to. Tako je dejansko logistično, ekonomsko in ekološko koristna stvar, kot je povratna embalaža, prešla v nezaželen in težko rešljiv problem. Problem se navezuje predvsem na poslovni odnos med proizvajalcem in trgovcem, v našem primeru pa so to slovenski vinarji, ki še uporabljajo povratno embalažo, in podjetje Mercator d. d. Tekom dela smo obrazložili problem, zanj poiskali več rešitev in od teh izbrali najboljšo. Nakopičena povratna embalaža s svojo statičnostjo predstavlja podjetju precejšen strošek. Ne glede na kakovost rešitve za odpravo nakopičene embalaže pa se podjetje stroškom nikakor ne bo moglo popolnoma izogniti.
Keywords: povratna embalaža, vračljiva embalaža, embalaža, trgovec, kupec, proizvajalec
Published in DKUM: 04.11.2010; Views: 3058; Downloads: 293
.pdf Full text (475,13 KB)

Search done in 2.95 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica