| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Optimizacija poslovanja izbranega podjetja s pomočjo procesnega pristopa
Milena Kajba, 2020, master's thesis/paper

Abstract: Vsako podjetje, ki želi predstavljati konkurenco na trgu in obdržati svojo poslovno pozicijo, mora vlagati v kakovostno poslovanje – ali je to kakovost storitev, izdelkov, procesov znotraj podjetja ali pa sam način poslovanja. Iz tega izhaja cilj, h kateremu bi morala stremeti vsa podjetja: proizvajati kakovostne izdelke ali storitve, s katerimi je omogočeno maksimalno izpolnjevanje želja, potreb ter zahtev svojih strank. Malo podjetje iz Savinjske regije, ki se ukvarja z butično proizvodnjo, je zelo prepoznavno na svojem področju poslovanja. Zaradi želje po dolgoročni konkurenčnosti venomer iščejo možnosti inovacij in izboljšav. Ena izmed teh je vsekakor tudi procesni pristop, ki omogoča boljši nadzor nad procesi in njihovo optimizacijo. Vendar jim zaradi manjšega števila zaposlenih in velikega povpraševanja na trgu do sedaj ni uspelo uvesti procesnega pristopa. Zato bomo izvedli posnetek stanja, s katerim bomo pridobili obstoječi procesni pristop v podjetju, na podlagi katerega bomo izvedli kritično analizo. V namene izboljšanja poslovanja in konkurenčnosti bomo pregledali morebiti pridobljene certifikate kakovosti s strani podjetja in jim predlagali pridobitev še drugih ustreznih. Na podlagi vseh ugotovitev bomo tako podali predlog rešitve problema, ki predstavlja izboljšan procesni pristop na podlagi standarda ISO 9001:2015.
Keywords: procesni pristop, kakovost poslovanja, optimizacija poslovanja, ISO 9001:2015, posnetek stanja
Published: 08.10.2020; Views: 216; Downloads: 65
.pdf Full text (1,74 MB)

2.
Metoda obvladovanja tveganj v enotnem poslovnem repozitoriju
Jani Škrbec, 2019, master's thesis

Abstract: Z razvojem sistemov vodenja po mednarodnih standardih v podjetjih postajajo le ti pomembni pri njihovem poslovanju. Njihova pot do integracije v poslovne procese je lahko zelo dolgotrajna. Za podjetja, ki imajo vzpostavljene in certificirane sisteme vodenja bo predstavljalo velik izziv glede obvladovanja tveganj, ki jih bodo morali prepoznati in upoštevati v svojih procesih ob novih izdajah standardov. V okviru znanosti o upravljanju tveganj, je slednje predstavljeno kot grožnja poslovnim ciljem katere je potrebno čim bolj omiliti, da lahko podjetje sledi svojim ciljem poslovanja. Dandanes tradicionalno obravnavanje procesov podjetja predstavlja neizkoriščen potencial. Celosten pristop obvladovanja tveganj bomo skušali prikazati v teoretičnem delu ter spoznati orodja, ki bi bila primerna za prikaz vseh tveganj na izbranih procesih iz skupine vodstvenih, osnovnih in podpornih procesih. V aplikativnem delu magistrske naloge je predstavljen celovit prikaz tveganj z upoštevanjem vzpostavljenega integriranega sistema vodenja kakovosti po standardih ISO 9001, 14001, 27001 in OHSAS 18001 v podjetju Elektro Ljubljana d.d., kateri bi bili relevantni za obravnavo in njeno obvladovanje. V nalogi bomo skušali poiskati priložnosti za izboljšanje obstoječega stanja obravnavanih tveganj, katero bomo dosegli na podlagi teoretičnih izhodišč, ki bodo opisane v prvem (teoretičnem) delu magistrske naloge. Za celovito obravnavo prepoznanih tveganj smo: • uporabili procesni pristop, oblikovan s pomočjo programskega orodja ARIS in njegove metodologije, • analizirali trenutno prepoznana tveganja na praktičnem primeru izbranih procesov, • identificirali vse rezultate procesa z upoštevanjem njenega konteksta organizacije, zainteresirano javnostjo in cilji v povezavi z uravnoteženem sistemom kazalnikov, • upoštevali potreben čas za uvajanje katerega smo izmerili po metodi PERT.
Keywords: - Obvladovanje tveganj, - Standardi sistemov vodenja, - Cilji in uravnotežen sistem kazalnikov, - Procesni pristop, - Programsko orodje z ARIS metodologijo.
Published: 14.11.2019; Views: 345; Downloads: 91
.pdf Full text (1,24 MB)

3.
Študija primera vpeljave procesnega pristopa v Zavod za gozdove Slovenije
Maja Tretjak, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava študijo primera vpeljave procesnega pristopa v Zavod za gozdove Slovenije. Proučili smo poslovne procese in na podlagi kriterijev identificirali najbolj kritičen poslovni proces. S pomočjo orodja Bizagi smo izvedli analizo, modeliranje in simulacijo izbranega poslovnega procesa ter ga na testnem nivoju v celoti implementirali. S simulacijo smo ugotovili, da vpeljan procesni pristop izbranega procesa zmanjša stroške in čas procesa, izboljša efektivni čas zaposlenih ter omogoča večjo fleksibilnost in sistemsko izvedbo procesa. Izvedena prototipna implementacija omogoča popolni nadzor nad procesom in interaktivni tok aktivnosti.
Keywords: Zavod za gozdove Slovenije, procesni pristop, upravljanje poslovnih procesov (BPM), notacija za modeliranje poslovnih procesov (BPMN), avtomatizacija, študija vpeljave.
Published: 06.10.2017; Views: 501; Downloads: 101
.pdf Full text (2,87 MB)

4.
ANALIZA PROCESOV IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELAVE SMUČARSKO SKAKALNIH DRESOV V PODJETJU DALI ŠPORT D.O.O.
Miha Svetina, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V vrhunskem športu je kakovost ključnega pomena za dobre rezultate in v podjetju Dali šport d.o.o. se dobro zavedajo pomena kakovosti svojih izdelkov in vpliva kakovosti na zadovoljstvo njihovih strank, ter s tem ohranjanju konkurenčne prednosti, ki je ključna za nadaljnji razvoj in rast podjetja. Za zagotavljanje visoke kakovosti pa je pomembno dobro poznavanje materialov, procesov in načinov kontrole zagotavljanja kakovosti. Namen diplomskega dela je analizirati trenutno stanje procesov in študija obvladovanja kakovosti izdelave smučarsko skakalnih dresov v podjetju. Podatke smo zbrali na osnovi študije internih gradiv in opazovanja raziskovalnega pojava v realnem okolju. Med drugim smo izvedli analizo razkoraka, ki nam je dala vpogled v trenutno stanje sistema managementa v podjetju. Na podlagi izvedene analize smo ugotovili, da podjetje sicer ima ustrezne vire in infrastrukturo, a za dvig učinkovitosti sistema kakovosti je potrebno jasno opredeliti pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter vzpostaviti ključne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja. Na osnovi opravljene analize smo ugotovili, da je največ možnosti za napredek na področjih: - planiranja procesov in kontrole - načrtovanja in razvoja produktov in storitev - kontrole zunanjih procesov in dobaviteljev izdelkov in storitev
Keywords: kakovost, sistem managementa kakovosti, procesni pristop, ISO 9001:2008, ključni procesi izdelave smučarsko skakalnega dresa
Published: 18.10.2016; Views: 631; Downloads: 66
.pdf Full text (3,02 MB)

5.
PRIPRAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI V SKLADU S STANDARDOM KAKOVOSTI NVO
Zdenka Švaljek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zveza prijateljev mladine Slovenije deluje od leta 1953 ter danes združuje 112 društev in zvez prijateljev mladine po vsej Sloveniji. Ima status humanitarne in prostovoljske organizacije, vendar kljub dolgoletni tradiciji nikoli ni imela vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Glede na status in področje delovanja organizacije smo ocenili, da je zanjo najprimernejši Standard kakovosti NVO (nevladnih organizacij). V diplomskem delu smo predstavili splošen pomen kakovosti in pri tem poudarili kakovost v neprofitnem sektorju. Predstavili smo Standard kakovosti NVO ter zahteve, dokumentacijo in prednosti, ki jih organizacije pridobijo z uvedbo tega standarda. V nadaljevanju smo opisali postopek uvajanja standarda kakovosti in certificiranja. Na podlagi vprašalnika za samooceno smo med zaposlenimi izvedli anketo in pojasnili trenutno stanje oziroma usklajenost z zahtevami Standarda kakovosti NVO, ki bo podlaga za notranjo presojo in odločitev glede nadaljnjih ukrepov. Vzpostavitev sistema kakovosti je dolgotrajen proces, zato sta najprej potrebna razmislek in odločitev vodstva, ali bi bila uvedba smiselna in uporabna. Organizacija namreč na izvedbeni ravni odlično funkcionira in je prepoznavna. Šibka točka so področja spremljanja in vrednotenja ter strateškega načrtovanja, ki jih bo treba za kvalitativni preskok in sistemsko večletno sofinanciranje programov izboljšati.
Keywords: Kakovost, Standard kakovosti NVO, procesni pristop, sistem vodenja kakovosti
Published: 04.10.2016; Views: 828; Downloads: 89
.pdf Full text (1,40 MB)

6.
PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU BENCINČEK D. O. O.
Katja Pustovrh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija je v neposrednem in neprestanem stiku z okoljem, na katerega v večini primerov ni mogoče vplivati. Organizacija se mora na spremembe v okolju ves čas odzivati in se jim prilagajati. V primeru, da organizacija na spremembe v okolju ne odreagira ustrezno in predvsem pravočasno s spremembami v organizaciji, se v podjetju pojavijo težave v delovanju, ki kasneje tudi vplivajo na uspešnost organizacije. Eden izmed pomembnejših vidikov za izboljševanje delovanja oz. preprečevanja nastajanja težav v podjetjih je tudi prenova poslovnih procesov v organizacijah. V podjetju morajo pregledati trenutne procese, jih kritično analizirati in oceniti katere procese bi bilo mogoče izboljšati. Izboljšave procesov se kažejo v izboljšanem delovanju ter tudi v izboljšani finančni sliki podjetja. Osrednji problem diplomske naloge je prenova poslovnih procesov v namišljeni organizaciji Bencinček d.o.o.. Novi poslovni procesi bodo podpirali novo zastavljeno strategijo podjetja. Namen diplomske naloge je oceniti trenutno stanje podjetja, opredeliti probleme pri izvajanju procesov zaradi spremenjene strategije podjetja, pripraviti niz rešitev za prenovo procesov, predstaviti potek prenove poslovnih procesov v podjetju, oceniti vpliv prenove na podjetje, zaposlene in poslovne partnerje ter predvideti finančni vpliv novega načina poslovanja v prihodnjih letih.
Keywords: prenova poslovnih procesov, procesni pristop, storitvena organizacija, politika podjetja
Published: 22.07.2016; Views: 2332; Downloads: 540
.pdf Full text (1,42 MB)

7.
Analiza uvajanja vitke proizvodnje na primeru uporabe metode SMED
Jaka Papić, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi obravnavamo področje prenove poslovanja podjetja, ki je dandanes nujno za preživetje na trgu konkurentov v sodobnem okolju organizacije. V nalogi predstavljamo elemente sodobne organizacije, ki opredeljujejo način izvajanja nalog v podjetju in način vodenja sodelavcev na vseh nivojih. V teoretičnem delu smo predstavili tudi elemente modela za ohranjanje vitkosti podjetja in njegovega delovanja. V aplikativnem delu naloge smo se osredotočili na elemente vitkosti v modelu ledene gore, s poudarkom na metodi SMED in analizirali njeno uvajanje. V sklepu predstavimo ugotovitve in podamo ukrepe, ki bi jih bilo potrebno uvesti na strateškem, organizacijskem in izvedbenem nivoju z namenom uspešnega prikaza pilotnega primera uvajanja vitke filozofije, s katerim želimo izboljšati uspešnost podjetja pri transformaciji v vitko podjetje.
Keywords: prenova poslovanja, procesni pristop, timski pristop, vodenje, sodobna organizacija, vitko podjetje, SMED metoda.
Published: 13.11.2015; Views: 1345; Downloads: 150
.pdf Full text (1,15 MB)

8.
VODENJE GLASBENO-INŠTRUMENTALNE ZASEDBE; KITARSKI ORKESTER
Klavdija Kovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Z raziskovanjem zvoka kordofonov, ki je nastajal s trzanjem strun, so ljudje ustvarjali različna brenkala. Kitara je postala priljubljeno glasbilo in se uveljavila v solo in skupinskem glasbenem izvajanju. Namen diplomske naloge je bil predstaviti vodenje glasbeno-inštrumentalne zasedbe kitar (kitarski orkester) in povezati teoretične raziskave z lastno prakso. Uporabljena je bila kvalitativna metoda analize dokumentov in njihova deskriptivna razčlenitev. S prikazom ciljno-procesnega vodenja, od načrtovanja do izvedbe in končne evalvacije, je bil v pedagoško raziskovanje vključen prikaz lastnega dela s Kitarskim orkestrom Glasbene šole Gornja Radgona. Ugotovljeno je bilo, da je kitarski orkester skupinska oblika glasbenega poustvarjanja, ki je prepoznana v številnih državah. V Sloveniji šele s spremembami in dopolnitvami pravilnika o izobraževalnem programu Glasba, od leta 2010 predstavlja pomembno zakonsko dopolnitev individualnemu in komornemu pouku kitare v glasbenih šolah. Umetniški vodja ima pomembno vlogo pri razvoju glasbene skupine, organizaciji timskega dela, motiviranju članov kitarske zasedbe in oblikovanju pozitivnih medosebnih odnosov. S predstavitvijo lastne pedagoške prakse je bilo ugotovljeno, da delo s kitarskim orkestrom zahteva povezovanje pedagoško-didaktičnega, psihološkega in strokovnega kitarskega znanja ter natančno ciljno-procesno vodenje. Opisniki vrednotenja in ocenjevanja dela posameznika ter skupine, kakor tudi uspešnost izvedenih nastopov z odzivom javnosti, oblikujejo nadaljnjo motivacijo za delovanje kitarskega orkestra.
Keywords: kitarski orkester, skupina, ciljno-procesni pristop, vodenje, nastop
Published: 22.07.2015; Views: 707; Downloads: 55
.pdf Full text (2,08 MB)

9.
VLOGA ISO STANDARDA 9001:2008 V PODJETJU COMTRON D.O.O.
Jure Selar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstavitev pomena kakovosti in zahtev sistema kakovosti po standardu SIST ISO 9001:2008. V povezavi s temi standardi sem predstavil tudi prednosti in pomanjkljivosti, ki jih podjetje lahko doseže po uvedbi in izvedbi standarda. Izvajanje zahtev sistemov ravnanja kakovosti sem preučevala v podjetju Comtron d.o.o. V podjetju Comtron d.o.o. z uresničevanjem zastavljenih ciljev kakovosti izboljšujejo poslovanje in potrebe uporabnikov. Sistem kakovosti po SIST ISO 9001:2000 so postavili leta 2004, nato so ga leta 2008 nadgradili na SIST ISO 9001:2000. S sistemom kakovosti so tako postavili temelj uvajanja koncepta kakovosti v vse pore poslovnih in razvojnih procesov, ki se vršijo na podjetju. V podjetju imajo jasno zastavljene cilje kakovosti po standardu. Pri opravljanju intervjuja z direktorjem podjetja sem izvedel, da pri upoštevanju pravil ISO standarda ni pomanjkljivosti, ampak le prednosti, ki se ob koncu leta izražajo v doseženih planih, zadovoljnih odjemalcih in zadovoljnemu kadru na podjetju. S tem se doseže celotna povezanost notranjega in zunanjega okolja. Uspeh podjetja je odvisen od aktivne vključenosti najvišjega vodstva in vseh zaposlenih pri uvajanju sistema kakovosti. Uporabljanje sistemi vodenja kakovosti ne sme biti le muha eno dnevnica. Potrebna je natančna izpeljava, do končnih ciljev in rezultatov. To je pristop in odnos do dela, način življenja in kultura organizacije. Proces nenehnega izboljševanja je nedokončana zgodba oziroma proces brez konca.
Keywords: kakovost, sistem vodenja kakovosti, SIST ISO 9001:2008, procesni pristop
Published: 27.03.2014; Views: 963; Downloads: 126
.pdf Full text (851,78 KB)

10.
PRIMERJAVA MED STANDARDOM SIST EN ISO 9001:2008 IN STANDARDOM SIST EN ISO/IEC 17025:2005- ŠTUDIJA PRIMERA V PODJETJU SIQ ITALIA
Hana Furlan, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Sistem managementa kakovosti je ključni dejavnik za uspešno in učinkovito organizacijo, česar se zavedamo tudi v podjetju SIQ Italia. SIQ Italia je storitveno podjetje, ki se ukvarja s preskušanjem in certificiranjem igralnih avtomatov. Pri svoji dejavnosti mora izpolnjevati zahteve italijanske zakonodaje, zahteve odjemalcev ter slediti mora zahtevam standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005. Organizacija ima vzpostavljen sistem managementa kakovosti, vendar poudarek daje predvsem ključnim procesom, ki so v obsegu akreditacije. Cilj in želja podjetja je, da bi razširili sistem managementa kakovosti na vse procese v organizaciji, tudi na vodstvene in podporne procese. V diplomski nalogi smo naredili primerjavo standarda SIST EN ISO 9001:2008 in SIST EN ISO/IEC 17025:2005 ter analizo obstoječega stanja glede na zahteve zgoraj omenjenih standardov v podjetju. Na podlagi analize smo podali možne izboljšave, kar bi pripomoglo k boljšemu celovitemu obvladovanju kakovosti v podjetju. Na podlagi analize smo se v podjetju odločili, da na novo definiramo organizacijsko strukturo, določili smo vodstvene, ključne in podporne procese. Osredotočili smo se na enega izmed ključnih procesov in opravili analizo časov posameznih aktivnosti izbranega procesa ter podali izboljšave, zlasti v smeri višje učinkovitosti.
Keywords: sistem managementa kakovosti, SIST EN ISO 9001:2008, SIST EN ISO/IEC 17025:2005, akreditacija, procesni pristop
Published: 17.07.2013; Views: 1492; Downloads: 167
.pdf Full text (1,84 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica