| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 38
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Mapiranje procesov v podjetju
Anja Kolar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega projekta je bil z uvedbo uvajanja v proces zaposlovanja na podlagi poznavanja procesa proizvodnje izboljšati pridobivanje ustrezne delovne sile v podjetju Depack d. o. o. Teoretičen del je zajemal opis področij, ki se navezujejo na poslovne procese v podjetju. Predstavili in opisali smo teoretična izhodišča o poslovnih procesih ter izpostavili dva poslovna procesa, in sicer proces zaposlovanja kadrov in proces proizvodnje. Prav tako smo se posvetili tudi prenovi poslovnih procesov in jo opredelili. V aplikativnem delu smo na primeru podjetja Depack d. o. o. opisali proces zaposlovanja kadrov in proces proizvodnje. Proces zaposlovanja kadrov smo predstavili grafično, proces proizvodnje pa s pomočjo slikovnega gradiva. V zaključku smo potrdili postavljene hipoteze in tako ugotovili, da z uvedbo uvajanja na podlagi poznavanja proizvodnje v proces zaposlovanja kadrov podjetje resnično pridobiva kakovostnejšo delovno silo in da je proces zaposlovanja v podjetju potreben.
Keywords: Poslovni proces, proces proizvodnje, proces zaposlovanja kadrov, prenova poslovnih procesov, mapiranje procesov
Published: 24.10.2018; Views: 461; Downloads: 72
.pdf Full text (1,32 MB)

2.
Prenova planiranja in vodenja proizvodnje varjenja ogrodij avtomobilskih sedežev
Marko Pečnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga se osredotoča na problem planiranja in organizacijo procesa varjenja ogrodij avtomobilskih sedežev. Gre za uveljavitev procesa varjenja znotraj informacijskega sistema v podjetju, ki je baza za nadzor poslovanja celotnega podjejta. V uvodu je predstavljeno obravnavano podjetje in njegova organiziranost. V teoretičnem delu so prikazane osnove planiranja in vodenja proizvodnje. Posnetek obstoječega stanja in kritična analiza, nakažeta probleme planiranja in organiziranja v procesu varjenja ogrodij na področju razpoložljivosti vhodnih komponent in interne logistike z razpoložljivostjo transportnih vozičkov. Predlog prenove nudi rešitev z uvedbo modula planiranja in vodenja proizvodnje v procesu varjenja v informacijskem sistemu MFG/PRO in izboljšanjem odpreme varjenih ogrodij v proces JIT.
Keywords: proces varjenja, planiranje proizvodnje, informacijski sistem MFG/PRO, delovni nalog, transportna etiketa.
Published: 23.11.2016; Views: 711; Downloads: 42
.pdf Full text (1,49 MB)

3.
PRENOVA PROIZVODNEGA PROCESA SERVIET V PODJETJU PALOMA D.D.
Sandra Šabeder, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali prenovo procesa proizvodnje serviet v podjetju Paloma d. d. Po predstavljenih teoretičnih izhodiščih smo najprej izdelali posnetek stanja proizvodnje serviet pred prenovo. Ugotovili smo, da je bilo v podjetju veliko strojev že precej zastarelih, kar je posledično načenjalo tudi konkurenčni položaj podjetja. V podjetju so se omenjene problematike lotili na dva načina. Prvi ukrep je bil modernizacija obstoječe proizvodne linije 9. Drugi pomembnejši ukrep pa je bil vzpostavitev popolnoma nove proizvodne linije. Podjetje je z omenjenima ukrepoma bistveno izboljšalo ekonomiko proizvodnje serviet. Poleg boljše ekonomike proizvodnje serviet je podjetje lahko še začelo proizvajati tržno zanimivejše produkte, pri katerih je dosegalo boljše marže, kar je kar šestkrat povečalo dobičkonosnost konfekcije serviet.
Keywords: - proizvodni proces, - prenova proizvodnje, - vzpostavitev proizvodne linije
Published: 11.11.2016; Views: 768; Downloads: 58
.pdf Full text (1,01 MB)

4.
Uvedba nove proizvodne linije kakavovih izdelkov v podjetju Mercator Emba d.d.
Aljoša Imamović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo opisali poslovne oziroma proizvodne procese, ki se navezujejo na tipe proizvodnje. Poudarek je bil predvsem na prikazu proizvodnje kot transformacijskega procesa z vhodom in izhodom, v katerem se razpoložljivi viri preoblikujejo v izdelke z dodano vrednostjo. Podali sem nekaj definicij procesov različnih avtorjev, ki nas učijo, da sta temelj uspešne proizvodnje organizacija in načrtovanje vseh aktivnosti v podjetju, od ideje do končnega izdelka. V delu smo predstavili podjetje Mercator-Emba d. d., njihove izdelke, vizijo in cilje. Podjetje je vedno znova pod vplivom nepredvidljivih sprememb na trgu, zaradi česar je prisiljeno k prilagajanju razmeram z namenom ostati konkurenčno. Eden od načinov za dosego tega cilja so investicije in razvoj. Zaradi vseh dejavnikov se je podjetje odločilo za investicijo v umestitev nove proizvodne linje instant kakavovih izdelkov, kar je tudi tema pričujočega diplomskega dela. V delu smo predstavili uvedbo nove proizvodne linije, način umestitve linije v proizvodno halo, tehnološki proces instantizacije in celotno proizvodno linijo od surovine do končnega izdelka. Poleg tega smo opisali tudi podporo proizvodnim procesom, ki vključuje certifikate sistema kakovosti, informacijsko tehnologijo ter odgovorno ravnanje z okoljem. S pomočjo investicijskega izračuna in finančnega izračuna pričakovanega donosa smo v nalogi prikazali tudi dolgoročno ekonomsko upravičenost investicije. Uvedba linije je predstavljala več izzivov, in sicer umestitev pakirnih strojev in reprodukcije stroja za instantizacijo kakava ter težave s kadrovanjem zaradi tehnoloških in organizacijskih novosti. Rešitev smo prikazali z idejo reorganizacije ključnih delavcev ter zaposlitvijo novih delavcev, ki imajo željo po učenju in napredovanju. Ključnega pomena je tudi stalno motiviranje zaposlenih. Z opisano investicijo je podjetje obdržalo ključne kupce, hkrati pa lahko pričakuje, da bo sčasoma pridobilo številne nove kupce.
Keywords: proizvodni proces, uvedba nove proizvodne linije, organizacija proizvodnje, načrtovanje proizvodnje, upravičenost investicije.
Published: 27.10.2016; Views: 718; Downloads: 39
.pdf Full text (10,98 MB)

5.
Večparameterski odločitveni model za razvrščanje naročil v proizvodnjo
Magdalena Rejec, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Podjetja in organizacije so v današnjem času izpostavljena hitrim spremembam na trgu in krepitvi konkurence. Pravilno načrtovanje proizvodnje in optimalno razvrščanje naročil bistveno vplivata na uspešnost poslovanja podjetja, še posebno v primerih, kjer se planiranje proizvodnje izvaja na osnovi naročil kupcev. Dobro planiran proizvodni proces močno vpliva na produktivnost, hkrati pa zagotavlja pravočasne dobave kupcem. Pravilno planiranje proizvodnje ob podpori naprednih informacijskih tehnologij je eden ključnih dejavnikov konkurenčne prednosti podjetja, saj z njim zagotavljamo kratke pretočne čase, nižje zaloge, kakovostne izdelke in ustrezne dobavne roke. Cilj raziskave je bilo določiti model planiranja – razvrščanja naročil v proizvodnjo, ki bo zagotavljal optimalni proizvodni proces z ozirom na kriterije, ki ga definirajo in omejujejo. Z raziskavo smo želeli preveriti, ali lahko z naprednimi rešitvami, ki so nam na voljo, nadgradimo sistem priprave dnevnih planov s pomočjo večparametrskega odločitvenega modela za razvrščanje naročil v proizvodnjo, da bomo dosegali boljše proizvodne rezultate ter znižali zaloge surovin. Rezultat raziskave je model, ki vključuje bistvene parametre, ki vplivajo na razvrščanje naročil v proizvodnjo za predstavljen tip procesne proizvodnje. Model je integriran v informacijski sistem podjetja in ga že uporabljamo v praksi.
Keywords: proizvodni proces, planiranje proizvodnje, operativno planiranje, razvrščanje
Published: 10.10.2016; Views: 1045; Downloads: 133
.pdf Full text (3,41 MB)

6.
PRILAGODITEV PROCESA NAČRTOVANJA PROIZVODNJE V PODJETJU ENOOP D.O.O.
David Tratnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili družinsko mikro podjetje, ki z uspešnim poslovanjem prerašča v malo podjetje, kar se odraža v vseh njegovih procesih. Raziskali smo, kako rast podjetja vpliva na organizacijo proizvodnje, kakšna so najpogostejša tveganja in vrzeli pri reorganizaciji proizvodnega procesa in s kakšnimi orodji jih zmanjšamo. Pridobljeno znanje smo uporabili pri analizi konkretnega primera organizacije proizvodnje uspešnega podjetja ENOOP d.o.o. Predmet diplomskega dela je reorganizacija načrtovanja proizvodnje, ki zajema proces od načrtovanja do izdelave končnega izdelka s poudarkom na procesih, ki neposredno vplivajo na proizvodni proces. Z raziskavo, opravljeno v diplomski nalogi, želimo spoznati, kako prilagodimo proizvodnjo, da lahko sledimo spremembam na projektu, in sicer od samega začetka. Izkazalo se je, da bo imela proizvodnja del vpliva pri oblikovanju projekta že na začetku in tako pripomogla s tehničnimi rešitvami obdelav, ki bi nakazovale enostavno, hitrejšo in cenejšo proizvodnjo.
Keywords: mikro podjetje, proces proizvodnje, pretok informacij, stimulacija, organizacija
Published: 06.10.2016; Views: 586; Downloads: 52
.pdf Full text (1,47 MB)

7.
Računalniško podprto gospodarjenje s časom v proizvodnem podjetju
Marko Popič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarjenje s časom je eden bistvenih elementov produktivnosti proizvodnega podjetja. Današnje razmere na trgu ne dopuščajo, da bi resna proizvodnja delovala brez sprotnih podatkov. Pravočasne informacije iz proizvodnje so eden od temeljev za ohranjanje konkurenčnosti, ustvarjanje zaupanja vrednega poslovnega partnerstva med dobaviteljem in kupcem ter za samo upravljanje proizvodnje. Podjetje Kopa d.d. je za podporo interaktivnemu spremljanju in vodenju proizvodnje izdelalo prilagodljiv sistem UTRIP.PRO, ki po uvedbi nudi boljši nadzor nad dogajanjem v proizvodnih procesih. Program omogoča, da se lahko v proizvodnih procesih beležijo časi prisotnosti delavcev na delovnem centru in operaciji. Evidentirajo se izdelane količine, izmet, napake in zastoji. Analitični modul programa pa omogoča dobro analizo zajetih podatkov.
Keywords: spremljanje proizvodnje, proizvodni proces, čas izdelave, računalniška podpora, delovna dokumentacija
Published: 06.10.2016; Views: 747; Downloads: 46
.pdf Full text (2,52 MB)

8.
Uvedba vitke proizvodnje v oddelek maloserijske proizvodnje MEKOM
Boris Rednak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredinja na ureditev delovnega procesa maloserijske proizvodnje v obratu Šoštanj (MSP). Namen ureditve MSP je izboljšava delovnega procesa, ki s seboj prinese večjo produktivnost delavcev, motivacijo delavcev v proizvodnji, ergonomsko lažje delo za posameznega delavca in na koncu še prihranek pri materialu ali delu. V pričujočem delu se bomo osredotočili na več pristopov tako teorije kot prakse. Za izboljševanje je ključnega pomena uvajanje Lean-projekta, tj. vitka proizvodnja. Z uvajanjem projekta Lean bomo delovni proces skušali čim bolj optimirati in urediti oziroma vizualizirati. V projekt bomo vključili sodelavce iz proizvodnje, da bodo tudi sami čutili odgovornost do spremembe v obratu. V diplomskem delu je predstavljeno obstoječe stanje obrata MSP, ki bo tudi naše izhodišče za optimizacijo procesa. Za vsak problem bo predstavljena problematika in rešitev za problematiko z različnimi Lean-orodji. Diplomsko delo prav tako zajema razvoj in predlog uvedbe mikroplaniranja proizvodnje in izkoristek strojev v proizvodnji.
Keywords: planiranje proizvodnje spremljanje proizvodnje pretok materiala skozi delovni proces vizualizacija metoda 5S
Published: 06.07.2016; Views: 1636; Downloads: 249
.pdf Full text (4,31 MB)

9.
Povezanost procesov razvoja orodja in procesa proizvodnje v malih in srednjih podjetjih
Mateja Karničar Šenk, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu smo se osredotočali na potrjevanje domneve o povezanosti procesa razvoja in orodja ter procesa proizvodnje v MSP (malih in srednje velikih podjetjih). Povezanost obeh procesov smo ugotavljali s pomočjo izbranih kazalnikov. V delu je predstavljena tudi analiza obeh procesov in predlogi za izboljšanje stanja. Na področju zagotavljanja kakovosti glede na izkušnje pri delu opažamo, da izhodi iz procesa razvoja in orodja v veliko primerih ne generirajo zadovoljivih rezultatov v procesu proizvodnje. Ta pojav se najprej opazi v procesu proizvodnje in kasnje pri kupcu. Posledice nedoseganja zadovoljivih rezultatov pa podjetje lahko nenazadnje stanejo izgubo kupca oz. dohodka. Tekom raziskave smo ugotovili tudi, da se vlaganje naporov in znanja v proces razvoja in orodja pomembno povrne. Povezanost obeh procesov smo ugotavljali s pomočjo statističnih metod. Rezultat magistrskega dela je podana potrditev domneve o močni povezanosti obeh procesov. Podan je tudi seznam predlogov izboljšav, ki posredno ali neposredno vplivajo na izbrane kazalnike.
Keywords: proces proces proizvodnje proces razvoja in orodja povezanost (soodvisnost) procesov mala in srednje velika podjetja (MSP)
Published: 05.07.2016; Views: 818; Downloads: 112
.pdf Full text (1,13 MB)

10.
IMPLEMENTACIJA E-KANBAN ORODJA V GOODYEAR DUNLOP SAVI TIRES D.O.O.
Boris Pavlin, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Glavni cilj proizvodnega podjetja je povečanje produktivnosti. Cilj želijo doseči s čim manjšim denarnim vložkom. Uresničevanje ciljev poteka z odpravljanjem izgub v procesu Takšne izgube se pojavljajo zaradi procesa, pomanjkanja materiala in časa v procesu, operaterjev na strojih, orodij, planiranja in vzdrževanja. V diplomskem delu bom podal pregled preteklega stanja in ovrednotene pridobitve s posodobitvijo planiranja proizvodnje avtomobilskih pnevmatik oz. pretoka materiala z metodo E-kanban. Ker je proizvodnja tovarne precej kompleksna, se bom osredotočil samo na transportne delavce. V diplomskem delu predstavljam razliko identificiranja zaloge polizdelkov z ročnim kanban-om in vpeljavo E-kanban-a, ki zagotavlja hitrejši in učinkovitejši odziv transportnih delavcev, ki so ključnega pomena za spremembe v proizvodnji avtoplaščev. Rezultat se bo kazal v večjem zadovoljstvu notranjih kupcev in posledično tudi zunanjih kupcev pnevmatik. Pri ročnem kanban-u je bilo preverjanje zaloge fizično. Transportni delavci so največ časa porabili ravno za identifikacijo zaloge. Zaradi neurejenih skladiščnih prostorov je bilo preverjanje zaloge tudi nevarno, kajti povzpeti so se morali na transportna sredstva. Z namestitvijo E-kanban-a in pripadajoče opreme je delo časovno krajše in bolj učinkovito. Z uvedbo E-kanban-a smo skrajšali pretočne čase v proizvodnji, znižali vmesne zaloge, spremenili odziv proizvodnje na spremembe in spoštovanje dobavnih rokov. Spodbuda sodelavcev v proizvodnji in v planiranju proizvodnje je pripeljala do spremembe v razmišljanju o optimizaciji delovnih procesov.
Keywords: - podjetje - proizvodni proces - planiranje proizvodnje - pretok materiala - kanban
Published: 07.01.2015; Views: 930; Downloads: 81
.pdf Full text (2,87 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica