| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 129
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Logistika zbiranja plastičnih zamaškov
Jani Verlič, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Logistika zbiranja plastičnih zamaškov smo predstavili problematiko zbiranja plastičnih zamaškov, njihovo sortiranje in prevoz, ki se kažejo v previsokih stroških transporta in predolgem postopku sortiranja le-teh. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili in definirali posamezne informacije, ki so pomembne za izpeljavo celotnega procesa logistike zbiranja plastičnih zamaškov od sprejema informacij pa do prevzema, sortiranja in tudi njihove predelave. Po osvojenih teoretičnih osnovah smo spoznali, kako celoten proces deluje tudi v praksi. S pomočjo posnetka stanja in kritične analize smo prišli do številnih problemov, ki se nanašajo predvsem na probleme z optimizacijo transportnih poti in ustanovitvijo zbirnih centrov in na probleme, povezane s sortiranjem materiala.
Keywords: problematika zbiranja plastičnih zamaškov, kritična analiza, optimizacija procesov, intervju
Published: 19.11.2014; Views: 685; Downloads: 104
.pdf Full text (4,64 MB)

32.
UPORABA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STANKAMI V ZVEZI POTROŠNIKOV SLOVENIJE
Žan Jenko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zveza potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) je ustanova s pomembno vlogo v življenju državljanov Slovenije oz. potrošnikov. Zato je nujno njeno brezhibno in učinkovito delovanje. Vendar ima tudi ta organizacija svoje omejitve pri izvajanju del. Gre namreč za veliko organizacijo – veliko z vidika števila zaposlenih, obsega dela, pokrivanja področja poslovanja ipd. V takšnih primerih je poslovanje zelo oteženo in kompleksno, zato je potrebno imeti dobro osnovo poslovanja. Posebej pomembno je izpostaviti pravi odnos z odjemalci oz. potrošniki. Povečanje učinkovitosti delovanja ZPS-ja lahko pričakujemo z novim programom, ki temelji na Microsoftovem SharePointu. Ustreznost programa bo mogoče oceniti na podlagi predstavitve njegovih prednosti in nekaterih slabosti. Tako se bo problem oteženega poslovanja ZPS-ja razreševal prek uvedbe novega poslovnega programa. Program omogoča poslovanje, ki je v koraku s časom in primernejše za tovrstno organizacijo. Tako se poveča učinkovitost ZPS-ja in zadovoljstvo potrošnikov Slovenije.
Keywords: Zveza potrošnikov Slovenije, ZPS, problematika korespondence, management odnosov z odjemalci Microsoft Sharepointa, prednosti in slabosti programske rešitve ZPS-ja
Published: 29.10.2014; Views: 907; Downloads: 58
.pdf Full text (1,65 MB)

33.
VREDNOTENJE PODJETIJ NA PRIMERU TRGOVSKEGA PODJETJA
Matjaž Brumen, 2014, master's thesis

Abstract: Vrednotenje podjetij zajema ocenjevanje vrednosti podjetij, analizo uspešnosti preteklega finančnega poslovanja, oceno prostih denarnih tokov, primerjavo podjetja s konkurenti, vrednotenje delnice, oceno stroškov dolga in kapitala ter oceno tehtanega povprečja stroškov kapitala. Da bi podjetje čim bolj korektno, pravično, pošteno in realno ovrednotili, imamo na razpolago številne metode za vrednotenje podjetij. Vendar se ocenjevalci vrednosti podjetij srečujejo z različnimi težavami. Najpogostejši sta vsekakor zagotavljanje ustreznih informacij in podatkov, ki so potrebni za vrednotenje nekega podjetja, in izbira ustrezne vrednotenjske metode. Pri tem se pojavlja vprašanje, katero metodo je za vrednotenje podjetij najbolje uporabiti oziroma katera metoda daje najbolj verodostojen in realen rezultat. Pri ocenjevanju vrednosti podjetij smo uporabili različne metode za določanje vrednosti podjetij, in sicer smo uporabili metode, ki temeljijo na preteklih podatkih, prihodnjih podatkih in tržnih primerjavah. Na primeru trgovskega podjetja in njegovih konkurentov smo potrdili, da je vrednotenje podjetij zelo nepredvidljiva naloga, pri kateri smo se srečevali z razširjeno problematiko vrednotenja podjetij na primeru izbire ustrezne metode za ocenjevanje vrednosti podjetij in ustreznih vhodnih podatkov. Ugotovili smo, da je ocenjena vrednost podjetja močno odvisna od vhodnih podatkov in tudi od metode, ki jo uporabimo za vrednotenje podjetij.
Keywords: ocenjevanje vrednosti podjetij, vrednotenje podjetij, metodologija vrednotenja podjetij, problematika vrednotenja podjetij, teorija vrednotenja podjetij.
Published: 22.07.2014; Views: 1607; Downloads: 432
.pdf Full text (2,68 MB)

34.
DAVČNI UČINKI SPREMEMB VIŠINE OSNOVNEGA KAPITALA V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO Z VIDIKA DRUŽBENIKOV DRUŽBE
Maja Stepišnik, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili problematiko sprememb osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo z davčnopravnega in korporacijskopravnega vidika. Gre za kompleksno prepletanje davčne zakonodaje s korporacijskim pravom. Podrobno smo proučili davčne učinke različnih vrst sprememb osnovnega kapitala družbe in pri tem ločeno predstavili davčne učinke z vidika družbenikov, ki so fizične osebe, in davčne učinke z vidika družbenikov, ki so pravne osebe. Davčni učinki z vidika družbenikov se prvotno nanašajo na povečanje osnovnega kapitala (efektivno in nominalno), v nadaljevanju pa na področje zmanjšanja osnovnega kapitala (efektivnega, nominalnega in osnovnega kapitala z umikom poslovnega deleža). Pri prvi obravnavani problematiki smo želeli poudariti, da davčna zakonodaja nominalno povečanje osnovnega kapitala obravnava v nasprotju z določbami Zakona o gospodarskih družbah. Upošteva se namreč, da družbenik pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala prejme nov poslovni delež. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah družbenik ne pridobi novega poslovnega deleža, temveč gre pri tej obliki spremembe osnovnega kapitala zgolj za spremembe abstraktnih korporacijskopravnih kategorij (osnovnega vložka) z namenom, da se ohranja proporcionalni lastniški interes v družbi. Samo dejstvo, da je družba povečala osnovni kapital iz sredstev družbe, ne vpliva na knjigovodsko vrednost poslovnega deleža, niti ne na njegovo tržno vrednost. Ko družba poveča osnovni kapital iz sredstev družbe, se določi, da ima večji nominalni znesek osnovnega kapitala. S takšnim načinom povečanja osnovnega kapitala družbe imajo družbeniki manjšo možnost izplačil iz družbe, upniki pa imajo večje jamstvo. Na osnovi pravkar navedenih sklepnih ugotovitev predlagamo upoštevanje posebnosti nominalnega povečanja osnovnega kapitala s strani davčne zakonodaje in primarno upoštevanje določb Zakona o gospodarskih družbah, kjer se za odločitev, ali gre za davčno obveznost ali ne, upošteva meritev učinkov nominalnega povečanja osnovnega kapitala v prihodnosti. V magistrski nalogi je nadalje predstavljena davčnopravna problematika financiranja družb z omejeno odgovornostjo z vidika družbenikov, pri čemer so izpostavljeni davčni učinki naknadnih vplačil z vidika družbenikov in z vidika družbe. Pri ugotavljanju davčno optimalnega načina financiranja družbe z omejeno odgovornostjo smo ugotovili, da je z vidika optimiranja davčne obremenitve dolžniško financiranje prednostni način financiranja, saj si podjetje na podlagi dolžniškega financiranja ustvarja davčni ščit. Podjetja, ki se financirajo z dolžniškim kapitalom, imajo tako manjšo davčno osnovo, višje davčne prihranke (ki se lahko namenijo za nadaljnje investiranje, izplačila družbenikom itd.), nižje stroške povprečnega stroška kapitala in večjo tržno vrednost podjetja.
Keywords: osnovni kapital, povečanje osnovnega kapitala, zmanjšanje osnovnega kapitala, spremembe osnovnega kapitala, družba z omejeno odgovornostjo, Zakonom o gospodarskih družbah, davčnopravna problematika financiranja družb z omejeno odgovornostjo, davčna zakonodaja, optimalno financiranje.
Published: 28.05.2014; Views: 4131; Downloads: 1163
.pdf Full text (1,66 MB)

35.
Metodologija odločanja pri oblikovanju mestne parkirne strategije
Silvo Cesnik, 2014, master's thesis

Abstract: METODOLOGIJA ODLOČANJA PRI OBLIKOVANJU MESTNE PARKIRNE STRATEGIJE UDK: 656.1.053.6(043.3) Povzetek: Hiter razvoj mest, rast motorizacije, porast rabe osebnih avtomobilov, večanje prometa vseh vrst in nesistemski posegi v organizacijo mestnega prometa in prometne infrastrukture, povzročajo velike probleme v funkcioniranju in nadaljnjem razvoju mestnega prometnega sistema. Po ocenah številnih strokovnjakov, obiskovalcev in prebivalcev je v naših mestih občutno preveč prometa osebnih avtomobilov, kar povzroča številne negativne vplive motornega prometa na človeka in okolje, stalne prometne zastoje in težave v zagotavljanju ustreznih parkirnih možnosti. Ob visoki in neracionalni dnevni rabi osebnih avtomobilov s strani mestnega prebivalstva in prihodov v mesta velikega dodatnega števila ljudi z avtomobili iz okoliških naselij in krajev, se pojavlja resen prometno prostorski problem, kje in kako parkirati vse v mestu dnevno prisotne avtomobile, oz. kako racionalno reševati problematiko mirujočega prometa. Osnovni teoretični oz. znanstveni prispevek spoznanj v pričujoči magistrski nalogi je celovita obravnava in izbor najbolj vplivnih faktorjev za reševanje problematike mestnega mirujočega prometa ter algoritem za hitro oceno prometno parkirne situacije v posameznem mestu. Na tej osnovi in ob upoštevanju novih spoznanj ter usmeritev različnih obstoječih strategij za reševanje prometnih in parkirnih težav; z napotki za rabo znanstvene teorije sistemskega pristopa; z uporabo operacijskih raziskav oz. teorije verjetnosti (konkretno oskrbe čakalnih vrst) ter s pomočjo statistične obdelave velikega števila podatkov, je v nalogi predlagana metodologija za celovito reševanje prometno parkirne problematike. Cilj je, da se omogoči planerjem, načrtovalcem, strokovnim delavcem v mestnih upravah in prometnim strokovnjakom, enovita in celovita obravnava ter oblikovanje mestne parkirne strategije primerne za reševanje zahtevne problematike mirujočega prometa v prometnem sistemu srednje velikega mesta. Podana so tudi priporočila in način oz. potrebni postopki, ki omogočajo začetek uporabe metodologije odločanja pri oblikovanju mestne parkirne strategije in njen prenos v prakso. Uspešno načrtovanje in vodenje mestne prometne oz. politike mirujočega prometa je možno le z usklajenim urejanjem prometa in prostora oz. urbanizacije, izvajati pa se mora strokovno, sistemsko, povezano, celovito in predvsem na dolgi rok.
Keywords: Ključne besede: mestni prometni sistem, mirujoči promet, problematika mestnega parkiranja, gospodarjenje s parkirnimi objekti, reševanje mestnih prometno parkirnih problemov.
Published: 02.04.2014; Views: 1215; Downloads: 177
.pdf Full text (4,51 MB)

36.
Uporaba javnega potniškega prometa na področju Kozjanskega
Aleksandra Šumiga, 2013, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsak dan se tako na slovenskih, kot tudi na evropskih cestah pojavlja vse večje število osebnih vozil, upada pa uporaba javnega potniškega prometa. Za prevoz na svoja delovna mesta, v šole in za svoje hobije ljudje danes raje izberejo lasten prevoz. Te odločitve posameznikov pa s seboj prinašajo številne negativne posledice. V večjih mestnih središčih prihaja do vsakodnevnih zastojev, ki imajo negativne posledice tako za infrastrukturo, kot tudi za ljudi. S seboj prinašajo ogromne stroške za državo in veliko breme za okolje. Zaradi velikega števila osebnih in tovornih vozil so izpusti škodljivih toplogrednih plinov preveliki, vedno več je prometnih nesreč, kjer ni le materialna škoda, ampak so tudi smrtne žrtve, velike posledice pa pušča promet tudi na zdravju ljudi, saj se število umrlih in obolelih zaradi izpušnih plinov iz leta v leto veča. V diplomskem delu smo predstavili problematiko prometa in njegove negativne posledice. Poizkušali smo ugotoviti, ali ljudje uporabljajo javni potniški promet za prevoz na svoja delovna mesta in v šolo ali pa se raje odločijo za uporabo lastnega prevoza. Osredotočili smo se na območje Kozjanskega, v raziskavo pa smo vključili posameznike, ki se vsakodnevno vozijo v Celje. Na podlagi analize rezultatov smo podali ugotovitve naše raziskave in predloge, kako bi po našem mnenju povečali uporabo in storitvi prevoza dodali dodano vrednost
Keywords: javni potniški promet, problematika večanja prometa, avtobusni potniški promet, železniški potniški promet.
Published: 19.03.2014; Views: 701; Downloads: 84
.pdf Full text (719,75 KB)

37.
PROBLEMATIKA PREVZEMA ODPADNE EMBALAŽE S STRANI PREVZEMNIKOV EMBALAŽ
Katarina Robar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Kot odziv na globalne okoljske probleme in kot spoznanje, da se problemi še vedno poglabljajo, so se razvili učinkoviti sistemi ravnanja z okoljem. Globalni namen zakonodaje je zmanjšanje onesnaževanja okolja, preprečevanje nastanka odpadkov in vzpodbujanje reciklaže.Da pa bi vse to uresničili, je potrebno najprej spremeniti naše razmišljanje glede nastajanja odpadkov, šele nato se lahko lotimo politik zmanjševanja odpadkov, pravilnega odlaganja in ponovne uporabe odpadnih materialov ali reciklaže. Precej je že bilo storjenega na področju ločevanja, zbiranja in recikliranja, vendar bo potrebno še marsikaj izboljšati, če želimo ohraniti naše okolje bodočim rodovom. V nalogi smo predlagali uvedbo ločevanja odpadkov na izvoru, saj smo ugotovili, da bi bila to najboljša rešitev. Zakonska uredba je že določena, poostriti bi bilo potrebno še nadzor pri odlaganju, saj se premalo izvaja. Vendar pa uporabniki nismo primorani ločevati, ker imamo še vedno možnost odlaganja v dva zabojnika. Predstavili smo tudi obstoječi način zbiranja odpadkov z ekološkimi otoki v občini Sevnica ter trenutni problem, ki je nastal pri prevzemanju embalaž. Prikazali smo, da bi uvedba sortirne linije v občini Sevnica pomenila pridobitev na področju urejanja z odpadki, saj bi presortirali večjo količino odpadkov v krajšem času. Tako bi tudi enostavneje in kakovostnejše zagotavljali prevzeme prevzemnikom odpadnih embalaž.
Keywords: ločevanje odpadkov na izvoru, delovanje ekoloških otokov in sortirne linije, problematika prevzema embalaž
Published: 22.10.2013; Views: 930; Downloads: 95
.pdf Full text (1,74 MB)

38.
PREVERITEV VARIANTNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA NA MARKOVI IN STRESOVI ULICI V KOBARIDU
Luka Leiler, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V našem diplomskem delu, ki se dotika področja mestnih prometnih površin in cestnih križišč, smo poskušali rešiti problem, ki se pojavlja v kraju Kobarid, in sicer v križišču Markove in Stresove ulice. Skozi teoretični del smo predstavili problematiko križišč v urbanem okolju, v sklopu katere smo se osredotočili predvsem na problematiko daljinskega vodenja prometnic v mestnih središčih, problematiko urejanja križišč v mestnih središčih, problematiko nemotoriziranih udeležencev v prometu in na problematiko mirujočega prometa. Poglobili smo se tudi v študijo obstoječe problematike in jo analizirali. Na osnovi tega smo v praktičnem delu pozornost namenili trem variantnim rešitvam, izmed katerih smo izbrali najbolj optimalno rešitev rekonstrukcije obstoječega križišča na Markovi in Stresovi ulici v Kobaridu. Le ta se v veliki meri navezuje na idejno arhitekturno zasnovo ureditve kobariškega trškega jedra, predvsem pa ima funkcionalno rešitev za obstoječe stanje in nudi dolgoročno rešitev.
Keywords: cestna križišča, mestne prometne površine, problematika križišč v urbanem okolju, štirikrako križišče, mini krožno križišče, skupni prometni prostor
Published: 19.09.2013; Views: 1285; Downloads: 192
.pdf Full text (4,42 MB)

39.
Ekološka problematika Blejskega jezera : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Alenka Čebašek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Problem Blejskega jezera se danes kaže v njegovi onesnaženosti. Pojav onesnaževanja se je pričel z razvojem turizma ter posledično porastom stalnih in občasnih prebivalcev Bleda in okolice. Z razvojem tehnologije in povečanjem števila prebivalstva sta narasli uporaba vode in količina odpadne vode s fosforjem, ki je glavni onesnaževalec jezera. Jezero je bilo najbolj onesnaženo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Stanje se je nekoliko izboljšalo s sanacijskimi posegi, kljub uspešni sanaciji pa se jezero še vedno onesnažuje. Virov onesnaževanja je več. Bled kot eden najlepših slovenskih turističnih krajev mora še posebej skrbno ravnati z jezerom, saj je od njega odvisen tudi turizem kot največja blejska gospodarska panoga. Glede na to, da je za sanacijo jezera potrebnih veliko sredstev, turizem oziroma hoteli pa so odvisni od čistosti jezera, saj le-ta privablja turiste, bi moral tudi blejski turizem prispevati nekaj k sanaciji jezera. Za to bi morala poskrbeti Občina Bled, ki bi morala celostno pristopiti k problemu in z raznimi odloki onesnaževanje prekiniti, zastavljene projekte pa čim prej realizirati. Poleg tega, da je turizem odvisen od čistosti jezera, pa slednjo zahteva tudi direktiva Evropskih skupnosti. Ta nalaga državam članicam, da do leta 2015 stanje jezer izboljšajo do te mere, da bo doseglo dobro ekološko stanje. Če Slovenija tega stanja ne doseže, bo morala plačati penale. Glede na rezultate meritev in ugotovitev strokovnjakov bo takšno stanje težko doseči, zato je potrebna takojšnja aktivnost, ki bi pripomogla k izboljšanju, predvsem pa k ohranitvi jezera, saj se stanje še vedno občasno tudi slabša.
Keywords: okolje, vode, jezera, varstvo okolja, ogrožanje okolja, ekologija, ekološka problematika, ekološka kriminaliteta, Blejsko jezero, diplomske naloge
Published: 11.07.2013; Views: 3229; Downloads: 656
.pdf Full text (576,06 KB)

40.
Ovire paraplegika v domačem in javnem okolju
Janez Štern, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen paraplegik, njegova družina, problematika paraplegikov, možni zapleti pri paraplegiji, ovire s katerimi se srečuje in se je srečeval tako v domačem, kot v javnem okolju. Predstavljene so tudi nekatere zakonske ureditve pri odpravljanju ovir in sankcije pri neupoštevanju le teh, predstavljena je vloga patronažne medicinske sestre, Zveza paraplegikov Slovenije ter Društvo paraplegikov severne Štajerske. Metodologija raziskovanja: Namen raziskave je bil ugotoviti s katerimi ovirami se srečujejo paraplegiki v domačem in javnem okolju. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Podatke za raziskovalni del smo pridobili s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih trideset paraplegikov iz Maribora in ožje okolice, ki so člani Društva paraplegikov severne Štajerske. Rezultati raziskave: Rezultati so pokazali, da večina anketiranih paraplegikov živi v skupnosti s partnerjem ali družino in največ jih živi v lastni hiši. Večina ima dom prilagojen njihovim potrebam, dobra polovica anketiranih lahko vsakodnevne aktivnosti opravi sama. Dobra tretjina je navedla, da ne potrebujejo nikakršne pomoči, ostali pa potrebujejo pomoč pri čiščenju, dostavi pripomočkov, nakupih, in obisk patronažne medicinske sestre. Doma so jim najpogostejše ovire stopnice, ozka vrata, veliko pa jih je tudi navedlo, da doma nimajo ovir. V javnem okolju so najpogostejša ovira zasedena parkirna mesta namenjena invalidom in neočiščeni pločniki pozimi. Slaba tretjina anketiranih se srečuje tudi s težjo zaposljivostjo. Pri premagovanju ovir jim najbolj pogosto stojijo ob strani svojci in prijatelji, vendar kljub temu bi večina sprejela pomoč prostovoljcev. Najpogostejše zdravstvene težave so uhajanje vode, spazmi in utrudljivost. Sklep: Družba bi morala spremeniti odnos do invalidov, kot so paraplegiki in več pozornosti nameniti pri gradnji javnih stavb in javnih površin, saj bi tako omogočili večjo dostopnost in enakovrednost te skupine ljudi.
Keywords: Paraplegija, paraplegik, ovire paraplegikov, problematika paraplegikov, invalidnost.
Published: 30.05.2013; Views: 1681; Downloads: 327
.pdf Full text (1,84 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica