| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 129
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
Zasebna razveza zakonske zveze - primer Japonska
Maruša Gregorič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so primerjane razlike oblik razvez zakonske zveze v Sloveniji in razvez zakonske zveze na Japonskem, s posebno osredotočenostjo na zasebno razvezo zakonske zveze na Japonskem. Razveza zakonske zveze je eden izmed načinov prenehanja zakonske zveze. V Sloveniji sta urejeni dve obliki razvez zakonske zveze in sicer sporazumna razveza in razveza na podlagi tožbe. Predlogu za sporazumno razvezo zakonca priložita sporazume o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok, o preživljanju nepreskrbljenega zakonca, o delitvi skupnega premoženja in o tem, kateri od zakoncev bo ostal najemnik stanovanja. Družinski zakonik prinaša spremembo, ki določa, da je sporazumno razvezo mogoče opraviti tudi pred notarjem. Na Japonskem imajo z zakonom urejene naslednje načine razvez zakonske zveze: zasebna razveza zakonske zveze, razveza z mediacijo na družinskem sodišču, razveza s sodbo družinskega sodišča in razveza s tožbo na okrožnem sodišču. Za zasebno razvezo zakonske zveze je značilno, da je najhitrejša in najbolj enostavna, saj se izvede brez sodelovanja sodišča, zakonca pravilno izpolnjen razvezni obrazec »rikon todoke« vložita pri upravni enoti. Zaradi teh razlogov je tudi najbolj pogosta oblika razveze na Japonskem, na takšen način se namreč razveže 90% vseh razvezanih zakoncev. Razlogi za razvezo pri zasebni razvezi zakonske zveze niso pomembni, zakonca pa morata doseči sporazum o varstvu in preživljanju skupnih otrok in o delitvi skupnega premoženja, ter ga navesti v razveznem obrazcu. Vsebina dogovora se ne preverja, upravna enota preveri samo formalne pogoje. Posledice razveze nastopijo takoj, ko upravna enota potrdi obrazec. Če si zakonec v času med oddajo razveznega obrazca in potrditvijo le-tega premisli, lahko vloži prošnjo za nesprejetje razveznega obrazca »fujuri todoke«, takšen dokument lahko vloži tudi predčasno.
Keywords: sporazumna razveza zakonske zveze, zasebna razveza zakonske zveze, rikon todoke, fujuri todoke, problematika zasebne razveze
Published: 16.08.2017; Views: 836; Downloads: 84
.pdf Full text (629,09 KB)

12.
Okoljska problematika Slivniškega jezera
Nataša Povalej, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Slivniško jezero je nastalo zaradi primarne funkcije zadrževanja vode in s tem zagotovilo varovanje okoliških krajev proti poplavam. Skozi leta se je ta funkcija začela spreminjati in kot primarne so prevladovale druge. Jezero je bogato naseljeno z ribami, raki, školjkami in tudi v okolici najdemo veliko živih organizmov, kot so ptice in zelo bujno in visoko rastlinje. Kot mnoge druge vode je tudi Slivniško jezero ogroženo oziroma so ogroženi organizmi, ki živijo tam. V diplomski nalogi smo se osredotočili na onesnaževanje in zastrupitev živali, ki se je zgodila v jezeru. Zastrupitev je bila ena sama, vendar ta zelo huda. Ob zastrupitvi je bil prizadet ribnik, kjer se ribe gojijo, ter potok, ki se izliva v jezero, zato je bila izguba še toliko hujša. Zastrupitev je bila namerna in storilec nikoli ni bil in tudi najbrž ne bo znan. Sanacija je potekala dolgo, ribiška družina je poslala veliko prošenj za pomoč, nekatere so bile odobrene, veliko je bilo zavrnjenih. Drugi problem okolice jezera so žabe, vendar je ta problem vedno bolj ozaveščen, ljudje so z njim seznanjeni in tudi veliko pomagajo. Problem so finančna sredstva. Cesta ob jezeru je zelo prometna, žabe pa je prečkajo na poti od svojih zimskih prebivališč do jezera. Zato so se domislili dobre rešitve, vendar vse temelji na prostovoljstvu. Vsakoletno se zbirajo in postavljajo ograje ob cesti, da bi rešili kakšno žabje življenje. Poleg ograje so pod zemljo speljani kanali, kjer lahko žabe nemoteno potujejo do jezera. Kljub vsemu trudu in postavitvami ograj, še vedno veliko žab konča svoje življenje na cesti. Lahko bi postavili daljše ograje ob cesti in še več podzemnih tunelov, saj so zdaj bolj redki. Ograjo bi bilo potrebno pregledovati dnevno, saj se pogosto trga in imajo žabe potem prosto pot na cesto.
Keywords: okolje, varstvo okolja, onesnaževanje, okoljska problematika, ogroženost živali, študija primera, Slivniško jezero, diplomske naloge
Published: 19.10.2016; Views: 1290; Downloads: 101
.pdf Full text (711,27 KB)

13.
Okoljska problematika v Vodicah - študija primera
Urban Koglar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu razpravljamo o okoljski problematiki Vodic. Zaradi specifične lege kraja in vedno večjega razvoja industrije se povečuje tudi promet v vseh oblikah. Za izgradnjo in vzdrževanje teh objektov in naprav je potreben velik poseg v naravo (sečnja gozdov, izguba rodovitne zemlje itd.). Problem predstavlja tudi nepravilno ravnanje in odlaganje odpadkov, kar je škodljivo, nevarno in nevestno ravnanje posameznikov oziroma skupine ljudi. Zaznano problematiko smo proučevali z lastnim opažanjem, področje varstva okolja smo preverili med krajani, na Občini Vodice in na nivoju države. Izvedli smo anketo in informativne pogovore oziroma intervjuje. Vse to smo nadgradili s pregledom številne literature. Ugotovili smo, da prebivalce Vodic zelo moti in ogroža močan pretok cestnega in zračnega prometa. Promet ima naslednje negativne učinke: hrup, izpušni plini, tresljaji, uničevanjem celotne cestne infrastrukture itd. Smeti, odvrženih v okolje, je kljub dobri ozaveščenosti krajanov še vedno sorazmerno veliko. Zaskrbljujoče je dejstvo, da so med temi tudi zelo nevarni odpadki. Tako brezobzirno ravnanje bi moralo biti strogo sankcionirano. Že res, da varstvo okolja ureja država z zakonom, toda menimo, da bi morale biti kazni strožje in da bi morale pristojne službe na tem področju delovati bolje. V nalogi smo predstavili nekaj idej/predlogov. Ugotovili smo, da je potrebno namestiti dodatne koše, čim prej izgraditi novo kanalizacijsko omrežje in obvoznico ter morebiti zaposliti občinskega okoljskega nadzornika. Da bi sprožili samoiniciativno ravnanje krajanov, bi bilo potrebno nameniti večjo pozornost predstavljanju posledic nepravilnega ravnanja z okoljem in opozoriti na pomembnost čistega okolja. Krajani bi posledično več uporabljali alternativna prevozna sredstva, bolje ločevali in razširili sam pomen čistega okolja v krogu družine in prijateljev. Zbrane ugotovitve želimo predstaviti širšemu krogu krajanov s pomočjo občinskega glasila in s tem narediti korak k večji ozaveščenosti v Vodicah.
Keywords: okolje, varstvo okolja, onesnaževanje, okoljska problematika, študija primera, diplomske naloge
Published: 18.10.2016; Views: 970; Downloads: 122
.pdf Full text (1,88 MB)

14.
Pregled in analiza sistema ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji z identifikacijo nepravilnosti in trendov glede na trenutno zakonodajo ter direktive Evropske unije
Urban Ajdnik, 2016, master's thesis

Abstract: Problem s slabo urejenim sistemom ravnanjem z odpadki v Sloveniji je pereč. Ne ve se, kje vse odpadki končajo, koliko jih dejansko nastane, koliko se jih obdela, kje končajo, kakšne so nacionalne kapacitete predelave in odstranjevanja… Naloga zaokroža problematiko v zaključeno celoto in nudi pregled omenjene tematike na nivoju javno dostopnih informacij. Dokument obsega podatke o razpoložljivih kapacitetah, dovoljenih za obratovanje ter podatke o količinah iz letnih poročil 2014 za CERO Zasavje, Koroški KOCEROD, CERO Spodnji Stari Grad, CERO Puconci, CERO Slovenska Bistrica, RCERO Celje in RCERO Ljubljana ter ostalih večjih podjetij, ki se ukvarjajo z odpadki: Dinos, Gorenje Surovina, Publicus in Saubermacher. Navaja tudi vpogled v splošno stanje ter statistiko obravnavane teme na ravni države. Rezultat prikazuje probleme in njihove vzroke, ki v večini tičijo v sami zasnovi in slabemu izvajanju politike ravnanja z odpadki na vseh nivojih. Stanje je zaznano, zadeve se počasi premikajo – kam in kako pa bo pokazal čas.
Keywords: Ravnanje z odpadki, RCERO, komunalni odpadki, krožno gospodarstvo, problematika ravnanja z odpadki, trajnostni razvoj
Published: 28.09.2016; Views: 937; Downloads: 169
.pdf Full text (5,61 MB)

15.
POLOŽAJ ŽENSKE V ISLAMU IN PROBLEMATIKA BURKE V EVROPSKEM PROSTORU
Barbara Narobe, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava umestitev položaja ženske s pravnega in ideološkega vidika v islamskem svetu. Koran je pri tem vodilo. Posamezni citati dejansko utemeljujejo položaj ženske v islamu. Na tej podlagi so predstavljeni temeljni družinsko pravni instituti. Izpostavljene so pravice, ki gredo ženski v islamu z duhovnega, družbenega, intelektualnega in ekonomskega položaja. V nalogi problematiko nošenja burke opredeljuje sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Dominira aktualen primer o prepovedi nošenja burk v Franciji. Opredeljena je politika oblačenja muslimank v evropskem prostoru, še zlasti v Sloveniji, s strani medijev in politike. Izpostavljeno je področje zakrivanja žensk, hidžaba, burke in nikaba. Omenjena problematika vključuje tudi vpetost v okvir temeljnih človekovih pravic in svoboščin z mednarodnega vidika. Kot zanimivost diplomske naloge smatram Tuarege, zlasti položaj Tuareginj, ki so zajete na osnovi opravljenega intervjuja. Končne ugotovitve o položaju žensk v islamu in problematiki nošenja burke so posledica moje subjektivne ocene v sklopu teoretske razprave in jih ne gre posploševati.
Keywords: ženska v islamu, muslimanka, pravice žensk v islamu, burka, muslimanski način oblačenja, problematika zakrivanja, človekove pravice, religija
Published: 19.09.2016; Views: 864; Downloads: 223
.pdf Full text (973,88 KB)

16.
OSEBNOSTNE PRAVICE V SVETOVNEM SPLETU
Nina Šadl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava problematiko uveljavljanja sodnega varstva v primerih kršitev osebnostnih pravic z objavami na svetovnem spletu, predvsem kadar kršitelji želijo ostati anonimni. Informacijska revolucija, ki smo ji priča danes, je poleg tega, da je omogočila več sto milijonom ljudi, da zlahka in ob znatno nižjih stroških izmenjujejo mnenja, stvaritve, dokumente, prinesla s seboj tudi veliko nerešenih pravnih vprašanj, s katerimi se države različno spopadajo. Ugotovitve kažejo, da nas v prihodnosti čaka tehtanje med pravico do svobode izražanja in varstvom osebnostnih pravic, ki se preganjajo na zasebno tožbo, in o tem, ali je varovana pravica prizadeta v meri, ki opravičuje razkritje identitete domnevnega kršitelja. Posledično problem ureditve kazenskopravnega varstva osebnostnih pravic pripelje tudi do problema uveljavitve civilnopravnega varstva, kar pomeni, da oškodovanci na koncu ostanejo brez ustavno zagotovljenega sodnega varstva. Vprašanja možnosti sodnega pregona tistih, ki storijo kazniva dejanja zoper čast in dobro ime preko spletnih objav, so razmeroma nova, zato ni presenetljivo, da se pri urejanju teh vprašanj v zakonodaji še lovimo in iščemo ravnotežje med različnimi ustavnimi in človekovimi pravicami. V zadnjem poglavju diplomske naloge pa se dotaknem tudi vprašanja penalne odškodnine, in sicer se zavzemam za to, da je ograja meji svobode izražanja daleč, ko pa se postavi, naj bo dovolj visoka.
Keywords: pravica do časti in dobrega imena, problematika sodnega varstva, svetovni splet, osebnostne pravice, penalna odškodnina, pravica do zasebnosti, sodba ESČP v zadevi Delfi AS proti Estoniji, sodba ESČP v zadevi K. U. proti Finski, sodna praksa (Facebook in Twitter).
Published: 16.09.2016; Views: 1120; Downloads: 239
.pdf Full text (846,76 KB)

17.
Problematika poučevanja bioloških vsebin v slovensko-madžarskih dvojezičnih šolah v Prekmurju
Vanja Kepe, 2016, master's thesis

Abstract: Dvojezično poučevanje poteka na Primorskem in v Prekmurju, kjer se nahajata manjšini. Na Primorskem italijanska manjšina in v Prekmurju madžarska manjšina. Naša tema magistrskega dela je bilo raziskati, s katerimi težavami dvojezičnega poučevanja se srečujejo učitelji in učenci na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju in edini srednji dvojezični šoli v Prekmurju. To smo dosegli s pomočjo intervjujev učiteljev in izpolnjenimi vprašalniki učencev in dijakov. Zanimalo nas je, če se učenci, dijaki in učitelji soočajo s kakršnimi koli težavami pri dvojezičnem poučevanju in kakšne so te težave. Na podlagi pridobljenih rezultatov in iz njih izpeljanih ugotovitev, s katerimi težavami se srečujejo učitelji, učenci in dijaki, smo poskušali ponuditi rešitve in ugotoviti ali je dvojezično poučevanje dojeta prednost ali slabost. Z magistrskim delom smo želeli tudi preostalim, ki ne živijo na območju dvojezičnosti, predstaviti, kako poteka dvojezično poučevanje, v čem se razlikuje od enojezičnega in katere so prednosti in slabosti dvojezičnega poučevanja. Učitelji se srečujejo več ali manj z enakimi težavami, ki pa z leti pridobljenih izkušenj počasi upadejo, oziroma se ovire z leti zmanjšujejo. Še največjo oviro jim predstavlja pomanjkanje strokovne literature v madžarskem jeziku, ki si jo morajo priskrbeti sami. Učenci in dijaki imajo različen pogled na dvojezičnost. Nekateri si želijo dvojezičnega poučevanja, drugi ne. Večina uporablja madžarski jezik le kot pomoč pri ustnem spraševanju, kljub temu pa odgovarjajo in pišejo pisne naloge v slovenskem jeziku. Uspešnost odpravljanja težav dvojezičnosti, če jih učenec ali dijak ima, je odvisna tudi od stopnje znanja jezikov.
Keywords: dvojezična šola, dvojezično poučevanje, dvojezičnost v Prekmurju, problematika dvojezičnosti
Published: 23.08.2016; Views: 527; Downloads: 75
.pdf Full text (1,41 MB)

18.
Problematika vzdrževanja plinovodnih sistemov
Samo Uranjek, 2016, specialist thesis

Abstract: Podiplomsko delo obravnava problematiko periodičnega nadzora in preizkušanja posameznih sklopov plinovodnega sistema. Določene preizkusne metode je možno izvajati samo na določenih sklopih oz. segmentih plinovodnega sistema. Tako so nekateri deli boljše, nekateri pa slabše nadzorovani oz. periodično pregledani. Analiza je pokazala, da bi bilo treba dopolniti predvsem posebne inštalacije, kot so nadzemni in težje dostopni deli plinskih, razdelilnih in kompresorskih postaj ter plinovodi manjših premerov. Nekateri od teh segmentov niso katodno ščiteni, velikokrat so težje dostopni, dostop je lahko povezan z večjimi stroški, obstoječih metod pa ni možno izvajati ali so rezultati nezanesljivi. V nalogi so nakazane metode, ki jih je potrebno preizkusiti na omenjenih sklopih in oceniti njihovo uspešnost, vsekakor pa je treba spremljati razvoj na področju neporušne defektoskopije in po možnostih preizkusiti in vpeljati nove metode. Posebna pozornost je namenjena analizi in rešitvi problemov pregledovanja plinovodov malega premera. Analiza in odgovori pa odpirajo nova vprašanja.
Keywords: plinovodi, problematika vzdrževanja, pregledovanja in preizkušanje
Published: 23.06.2016; Views: 595; Downloads: 54
.pdf Full text (2,99 MB)

19.
VLOGA ŽENSK NA BIZANTINSKEM DVORU
Nina Ahec, 2016, master's thesis

Abstract: Predmet raziskovanja so ženske v obdobju srednjega veka na področju Bizantinskega cesarstva. Življenje žensk v srednjem veku se je sicer razlikovalo od dežele do dežele, toda ob upoštevanju ohranjenih virov in tekstov spoznamo, da je bilo splošno mnenje o ženskah povsod enako. Cerkveni in posvetni pisci so žensko prikazovali v negativni podobi. Podobi, ki je popolnoma podrejena moškemu. Ženske so se morale prilagoditi normam in pravilom, ki so veljala znotraj družine in njenega družbenega položaja. V razmerju do moškega so bile neenakopravne, kar se je odražalo v njihovem pravnem, političnem, socialnem in ne nazadnje tudi v vsakdanjem življenju. S postavitvijo žensk v središče raziskovanja spoznavamo vlogo in specifičen pomen žensk v zgodovini. Dokaz temu, da tudi v srednjeveškem času najdemo ženske, ki so se v tem obdobju uveljavile in postale enakovredne moškim tudi na političnem področju, so vsaj tri bizantinske cesarice: Teodora, Irena in Zoe. V njihovih raznolikih življenjskih zgodbah, načinu prihoda na oblast, delovanju in miselnosti najdemo vzporednice, ki so odraz srednjeveškega časa, a pri tem ne smemo zanemariti njihovih vlog, ki so bile za srednjeveški čas netipične.
Keywords: srednjeveška ženska, Bizantinsko cesarstvo, problematika raziskovanja, družbeni položaj, cesarica
Published: 08.06.2016; Views: 969; Downloads: 99
.pdf Full text (1,33 MB)

20.
Vloga detektiva pri reševanju družinsko-pravne problematike
Tina Cokoja, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Detektiv je oseba, ki opravlja detektivsko dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja to dejavnost, ter drugimi predpisi, ki zadevajo področja njegovega delovanja. Na podlagi pisnega pooblastila stranke zanjo zbira informacije, ki jih le-ta potrebuje bodisi za lastne potrebe bodisi za potrebe različnih pravnih postopkov ter opravlja različne svetovalne naloge. Detektivi so lahko strankam med drugim v več kot dobrodošlo pomoč tudi pri reševanju družinsko-pravne problematike (splošni problemi, spori in druge zadeva družinskega prava ter kazniva ravnanja znotraj družine in med partnerjema), ki je dandanes vse bolj v porastu. Z nalogo sem želela predstaviti vlogo detektiva pri reševanju tovrstne problematike. Poleg teoretične predstavitve obravnavane teme sem opravila tudi raziskavo, s pomočjo katere sem poskušala raziskati možnosti za sodelovanje detektiva s centri za socialno delo ter razširjenost detektivske dejavnosti pri reševanju družinsko-pravne problematike v Sloveniji. Ugotovila sem, da bi bilo detektivsko dejavnost dobro razširiti tudi na tista področja reševanja družinsko-pravne problematike, na katerih še ni razširjena ter razmisliti o (formalni) vključitvi detektivov v javno sfero (sodelovanje s policijo, centri za socialno delo itd.). Seveda pa mora biti sodelovanje obojestransko, saj bo le-tako izkoriščen ves potencial detektivov tako pri reševanju družinsko-pravne problematike kot tudi na ostalih področjih reševanja najrazličnejših problemov sodobne družbe.
Keywords: detektiv, detektivska dejavnost, družinsko pravna problematika, pravica do zasebnosti, odvetnik, policija, center za socialno delo, anketa, intervju
Published: 02.12.2015; Views: 736; Downloads: 139
.pdf Full text (2,64 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica