| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Uporaba sodobne tehnologije pri zagotavljanju in izboljšanju varnosti koprskega pristanišča
Peter Maglica, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Zagotavljanje varnosti edinega slovenskega tovornega pristanišča Luka Koper d.d., ki mu je zaradi geostrateške lege omogočeno uspešno povezovanje mednarodnega pomorskega prometa z mednarodnim železniškim in tovornim prometom in je zaradi tega eden najpomembnejših gospodarskih subjektov v regiji in državi, je zelo zahtevna in kompleksna naloga. S pomembnostjo tako velikih gospodarskih subjektov se pokaže tudi druga plat medalje, in sicer grožnje in tveganja, s pojavom katerih bi bila lahko ogrožena nemoteno delovanje in nadaljnji razvoj gospodarskega subjekta, kot tudi problemi pri uspešnem zagotavljanju varnosti, saj je v ta proces vključenih več različnih subjektov z različnimi zakonskimi pooblastili. Za izvajanje glavne storitvene dejavnosti pristanišča kot povezave med morjem in kopnim, torej pretovora blaga med ladijskimi in kopenskimi transportnimi sredstvi, so potrebni posebni varnostni pristopi, saj mora biti poleg kopenskega dela zagotovljena tudi varnost morskega dela, imenovanega pristaniški akvatorij. Zaradi tega dejstva pristanišče ni podvrženo samo klasičnim in sodobnim, temveč tudi pomorskim grožnjam in tveganjem, za katera je v prvi vrsti pristojna varnostna služba Luke Koper d.d., ki ji s skromnim naborom zakonitih ukrepov za zdaj še uspeva obvladovanje in zoperstavljanje le-tem. Pri zagotavljanju varnosti ji je v veliko pomoč sodobna tehnologija, ki pa je po drugi plati zaradi izredno hitrega razvoja izpostavljena novim, sodobnim tveganjem in s tem novim izzivom, s katerimi je ali bo morala biti soočena. Ravno zaradi sodobnih groženj bo potrebno veliko dela v smeri posodabljanja zakonskih predpisov za ureditev, opredelitev in podajanje smernic za zagotavljanje varnosti pristanišča, saj v trenutni zakonodaji ni ustreznih pravnih podlag za sektor zasebnega varovanja pri uporabi sodobnih tehnologij za zagotavljanje varnosti pristanišča. Z anonimno anketo, ki je bila izvedena med pripadniki subjektov, udeleženih pri zagotavljanju varnosti koprskega pristanišča, je bilo ugotovljeno, da se relativno izkušen kader zaveda sodobnih groženj in tveganj ter da mu je pri delu v veliko pomoč sodobna tehnologija v tem smislu, da brez njene uporabe varnost ne bi mogla biti ustrezno zagotovljena; potrjene so bile ugotovitve teoretičnega dela, s čimer je bila potrjena hipoteza 1, da bi uvedba sodobne tehnologije pomembno prispevala k izboljšanju učinkovitega varovanja koprskega pristanišča, in ovržena hipoteza 2, saj sektor zasebnega varovanja s strani države nima zagotovljenih ustreznih pravnih podlag za uporabo sodobne tehnologije pri varovanju pristanišča.
Keywords: diplomske naloge, Luka Koper, varnost pristanišča, sodobne tehnologije, pristaniški akvatorij, pomorski terorizem
Published: 05.05.2021; Views: 108; Downloads: 0
.pdf Full text (3,30 MB)

2.
Prilozi digitalizaciji u pomorstvu
Sanja Bauk, 2017, scientific monograph

Keywords: logistika, transport, pomorstvo, digitalizacija, pomorski informacijsko-komunikacijski sistemi, pristanišča, pomorsko izobraževanje
Published: 09.05.2018; Views: 582; Downloads: 45
.pdf Full text (6,98 MB)
This document has many files! More...

3.
4.
Pomen psihofizičnih sposobnosti varnostnega osebja - študija primera v pristanišču Koper
Marko Grabljevec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili osnovna spoznanja o pomembnosti psihofizične pripravljenosti varnostnega osebja, za učinkovito izvajanje njihovih del in nalog varovanja edinega slovenskega pristanišča. Pri izvajanju ukrepov, ki imajo zakonsko podlago v Zakonu o zasebnem varovanju (ZZasV-1), je varnostno osebje, vsakodnevno, izpostavljeno posegom v ustavne pravice posameznika. Primerno usposabljanje varnostnega osebja s področja uporabe fizične sile in drugih sredstev, kot so plinski razpršilec in strelno orožje, zmanjšuje možnosti nestrokovnega in nezakonitega ravnanja prav tako pa tudi nesorazmernosti pri izvajanju ukrepov. V prvem, teoretičnem, delu diplomske naloge smo opisali nekaj osnovnih pojmov vezanih na zagotavljanje varnosti v koprskem pristanišču, kot so organiziranost službe varovanja in ostalih subjektov varovanja ter oblike ogrožanja varnosti pristanišča. Predstavili smo dejavnike psihofizičnih sposobnosti varnostnega osebja skozi perspektivo zakonitosti in sorazmernosti uporabe ukrepov za zagotavljanje varnosti. Na podlagi rezultatov ankete zaposlenih v službi varovanja in strukturiranega intervjuja z varnostnim menedžerjem oziroma odgovorno osebo pri imetniku licence, Luke Koper d.d., smo potrdili pomembnost internega preverjanja psihofizičnih sposobnosti za strokovno delovanje varnostnega osebja. Predstavili smo objektivni in subjektivni vidik pomena internega usposabljanja in internega preverjanja psihofizičnih sposobnosti varnostnega osebja Luke Koper. Ugotovili smo, da program usposabljanja sicer ustreza minimalnim zakonskim zahtevam vendar, pa bi bilo potrebno, glede na varnostno specifiko pristanišča, večjo pozornost posvetiti psihofizičnem usposabljanju varnostnega osebja. Izpostavili smo problem razumevanja pomembnosti, ne samo strokovno, ampak tudi psihofizično usposobljenega varnostnega osebja za zagotavljanje varnosti v pristanišču.
Keywords: varnostne službe, varnostno osebje, varnostniki, psihofizične sposobnosti, usposabljanja, študije primerov, pristanišča, Luka Koper, diplomske naloge
Published: 17.04.2015; Views: 921; Downloads: 180
.pdf Full text (721,12 KB)

5.
Multivariatna statistična analiza pretovora severnojadranskih pristanišč
Jerneja Mašera, 2014, master's thesis/paper

Abstract: Pristanišča severnega Jadrana so bila zaradi geoprometne lege pogosto raziskovana, vendar raziskav povezanih z vplivom gospodarstva na njihovo razvitost ni mogoče zaslediti. Povezano s tem je bil glavni namen raziskave ugotoviti vpliv eksogenih spremenljivk štirih določenih področij, ki so jih predstavljali makroekonomski kazalniki na kontejnerski pretovor koprskega, tržaškega in beneškega pristanišča. Multivariatna statistična analiza je bila narejena z uporabo dveh analiz – z analizo glavnih komponent in faktorsko analizo, pri čemer rezultati kažejo na močno povezanosti vseh eksogenih spremenljivk. Z analizo glavnih komponent smo pridobili šest glavnih komponent, z izvedbo faktorske analize pa sedem faktorjev, pri čemer so nove spremenljivke med seboj neodvisne. Te spremenljivke so bile nato uporabljene v multipli linearni regresiji kot neodvisne spremenljivke, z namenom ugotavljanja njihovega vpliva na kontejnerski pretovor pristanišč. Kazalniki regresijske analize so pokazali močan vpliv neodvisnih spremenljivk na kontejnerski pretovor pristanišč, pri čemer lahko v primeru koprskega in tržaškega pristanišča govorimo o bistveno močnejši medsebojni odvisnosti kot v primeru pristanišča Benetke. Pridobljeni rezultati so pokazatelj močne povezanosti pretovora severnojadranskih pristanišč z gospodarstvom področij, v katerih se le-ta nahajajo, in zalednih področij. Menimo, da pridobljeni rezultati predstavljajo referenčno točko nadaljnjih statističnih analiz, povezanih z napovedovanjem pretovora.
Keywords: analiza glavnih komponent, faktorska analiza, linearna regresija, makroekonomski kazalniki, pretovor kontejnerjev, severnojadranska pristanišča
Published: 17.11.2014; Views: 1463; Downloads: 222
.pdf Full text (6,67 MB)

6.
Merjenje učinkovitosti kontejnerskih pristanišč z metodo DEA
Mihael Završki, 2013, master's thesis

Abstract: Pristanišča Koper, Rijeka, Trst, Benetke in Ploče imajo pomembno vlogo v mednarodni trgovini, saj je njihov geografski položaj idealen za nadaljnjo distribucijo blaga proti državam Srednje Evrope. Pri tem je delovanje kontejnerskih pristanišč na svetovnem trgu, možno predstaviti z mero učinkovitosti. V magistrskem delu z uporabo metode DEA (ang. Data Envelopment Analysis, sl. analiza ovojnice podatkov) , analizirana je relativna tehnična učinkovitost kontejnerskih pristanišč Koper, Rijeka, Trst, Benetke in Ploče. Uporabljeni so bili različni modeli z različnimi kombinacijami vhodnih in izhodnih spremenljivk. Rezultati kažejo, da na učinkovitost pristanišč najbolj vpliva sorazmerje vhodnih in izhodnih spremenljivk.
Keywords: kontejnerska pristanišča, Data Envelopment Analysis (DEA), učinkovitost.
Published: 04.02.2014; Views: 1442; Downloads: 304
.pdf Full text (1,83 MB)

7.
Organizacijski model zagotavljanja varnosti Luke Koper, d. d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Katja Schiulaz, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo proučevali organizacijski model zagotavljanja varnosti Luke Koper, d.d. Zanimalo nas je, kako za varnostno zaščito edinega slovenskega mednarodnega tovornega pristanišča skrbijo različni subjekti varnosti ter kateri predpisi urejajo to področje. Predstavili smo bistvene značilnosti varnostnih subjektov, njihove pristojnosti in pooblastila. Osredotočili smo se na pravno ureditev, organiziranost in delovanje varnostnih subjektov pri zagotavljanju varnostne zaščite koprskega pristanišča. Ugotovili smo, da je Služba za splošno varovanje in varovanje morja Luke Koper d.d. (v nadaljevanju služba varovanja) pri zagotavljanju varnostne zaščite koprskega pristanišča zelo učinkovita. Zaposleni službe varovanja se namreč redno izobražujejo zato, da bi razširili svoje znanje na področju varovanja. Z rednim sestajanjem v varnostnem sosvetu, kjer so prisotni tudi drugi državni organi, pa pridobijo informacije pomembne za preprečitev nastanka večjih nevarnih pojavov. Predstavili smo mednarodne in nacionalne predpise, ki urejajo varnost pristanišč in ugotovili, da niso usklajene. Izpostavili smo problem slabega sodelovanja med službo varovanja in policijo. Služba za splošno varovanje in varovanje morja namreč sodeluje z različnimi subjekti varnosti. Subjekte ločimo v strokovnih službah Luke Koper, d.d., ki imajo določene pristojnosti in pooblastila na področju varnosti, ter v državnih organih. V diplomski nalogi smo torej poudarili problem delovanja policije v koprskem pristanišču, saj je ta predvsem retroaktiven. Glede na pomen, velikost ter dinamiko pristanišča smo mnenja, da bi morali sodelovanje med službo varovanja in policijo okrepiti.
Keywords: pristanišča, varnost, varovana območja, pravna ureditev, diplomske naloge
Published: 02.12.2013; Views: 1500; Downloads: 304
.pdf Full text (287,17 KB)

8.
Logistične in ekonomske značilnosti pomorstva Velike Britanije
Simon Bukanovsky, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za gospodarsko razvito otoško državo, kot je Velika Britanija, je zdrav in razvit pomorski sektor ključnega pomena za njeno zunanjo trgovino in gospodarstvo nasploh. Namen tega diplomskega dela je bil orisati in analizirati ta ogromni sektor britanskega gospodarstva. Ključne ugotovitve so, da se Velika Britanija ponaša s peto najobširnejšo komercialno floto, s katero opravi 95 % vsega svojega trgovanja s svetovno trgovino. Kot razvita država v Evropski Uniji se ponaša z nadpovprečno dobrim gospodarskim stanjem kljub nedavni svetovni gospodarski recesiji, pri čemer ima pomorski sektor ključno vlogo, kar smo v tem delu tudi dokazali. Pokazali smo direktne in inducirane vplive tega sektorja na zaposlovanje, BDP in davčne prihodke. Preleteli smo zgodovino Velike Britanije in njenega pomorstva, da smo ustvarili primerjalno sliko s sedanjim stanjem in trendi, po katerih se sektor razvija.
Keywords: Velika Britanija, pristanišča, gospodarska razvitost, pomorski sektor
Published: 21.10.2013; Views: 1072; Downloads: 57
.pdf Full text (1015,77 KB)

9.
10.
Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica