| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
RAZVOJ IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU NAFTA LENDAVA D.O.O.
Tomaž Skledar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja, ki želijo napredovati na trgu konkurence, morajo slediti razvoju, kar pomeni, da morajo skrbeti za razvoj svojih zaposlenih, ki predstavljajo njihov največji kapital. Uspešen delavec je tisti, ki se želi izobraževati in usposabljati ter se ne izmika pred dodatnimi obveznostim, ker se zaveda, da mu le-te prinašajo napredek v prihodnosti. Razvoj zaposlenih opredeljujemo kot aktivnosti, s katerimi se povečuje vrednost zaposlenih. Je področje managementa človeških virov in zajema dejavnosti, kot so izobraževanje, usposabljanje in učenje. Izobraževanje lahko opredelimo kot razvijanje znanj, sposobnosti in navad. Usposabljanje je razvijanje znanj, sposobnosti in raznih spretnosti za opravljanje različnih del. Z učenjem pa zaposleni pridobiva nova znanja in spretnosti na podlagi izkušenj in prakse, kar je pogoj za strokovni in osebnostni razvoj posameznika. V podjetju Nafta Lendava d.o.o. se zavedajo pomena razvoja zaposlenega. Zaposlenih je približno 517 delavcev, od tega je približno 100 žensk. Starost vseh zaposlenih je v povprečju 46 let. Med letom se izobražuje in usposablja preko 61 % vseh zaposlenih, kar je glede na velikost podjetja veliko. Podjetje omogoča tudi izobraževanje ob delu ter izvaja razgovore z zaposlenimi, neformalno mentorstvo in štipendiranje.
Keywords: razvoj, usposabljanje, izobraževanje, učenje, zaposleni, motivacija, izobraževanje ob delu, štipendiranje, pripravništvo
Published: 26.07.2010; Views: 2440; Downloads: 246
.pdf Full text (692,77 KB)

3.
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV IN VZGOJITELJEV NA ZAČETKU KARIERE
Helena Kržišnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Profesionalni razvoj učiteljev in vzgojiteljev na začetku kariere obravnavamo eno najpomembnejših obdobij v karieri učitelja oziroma vzgojitelja - to je čas, ko prvič nastopimo službo. V literaturi se to obdobje obravnava kot eno najbolj stresnih v poklicni karieri, ki ga avtorji slikovito opisujejo z besednimi zvezami kot so stopnja preživetja, šok resničnosti, boleč začetek in podobno. V prvem, teoretičnem delu naloge, so predstavljene osnovne značilnosti profesionalnega razvoja kariere učitelja oz. vzgojitelja, in sicer kako 0 ta poteka, kaj nanj vpliva in kakšen je njegov pomen. Kakšno je dejansko stanje, smo preverili med pripravniki, ki opravljajo pripravništvo v slovenskih šolah in vrtcih. S pomočjo ankete, izvedene med pripravniki vzgojitelji in pripravniki profesorji razrednega pouka, smo pridobili podatke o tem, kako doživljajo svoj vstop v poklic, s kakšnimi težavami se srečujejo in katere naloge jim povzročajo največ težav. Ker pri profesionalnem razvoju, še zlasti v času pripravništva, igra pomembno vlogo tudi mentor, smo skušali izvedeti, koliko njegove pomoči pripravniki potrebujejo in ali menijo, da je njegova pomoč zadostna. Kakšni so načrti pripravnikov v bodoče, je bilo zadnje in morda najpomembnejše vprašanje, ki smo jim ga zastavili. Profesionalni razvoj je namreč kontinuiran proces, ki naj se nikoli ne bi ustavil.
Keywords: profesionalni razvoj, poklicni razvoj, strokovna usposobljenost, učitelji, vzgojitelji, pripravništvo, mentorstvo, stalno strokovno izpopolnjevanje
Published: 28.07.2010; Views: 2830; Downloads: 987
.pdf Full text (888,83 KB)

4.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZDRAVNIKOV
Lin Luketič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Delovna razmerja zdravnikov so različno urejena, kljub temu, da je na nivoju EU bilo sprejete kar nekaj zakonodaje, ki določa smernice. Med splošno ureditvijo delovnih razmerij po veljavnem ZDR in specialnimi predpisi, velja za zdravnike posebna ureditev, ki je kompleksna. Diplomska naloga prikazuje posebnosti delovnega razmerja zdravnika. Med pravnimi viri je za zdravniško službo najpomembnejši Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstveni dejavnosti in pa Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike. Zakonodaja se nenehno spreminja, dopolnjuje in usklajuje z evropsko.
Keywords: delovno razmerje, pojem delovnega razmerja, delovno razmerje zdravnika – posebnosti, pripravništvo, specializacija, delovni čas, licenca, ugovor vesti, letni dopust, vrednotenje zdravniške službe, ipd...
Published: 13.07.2011; Views: 2579; Downloads: 257
.pdf Full text (918,16 KB)

5.
PRAVNI POLOŽAJ VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Lucija Potokar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pripravništvo je institut, namenjen uvajanju v samostojno delo. Po zakonu ni več obvezno, vendar ga je še vedno mogoče opravljati. Pripravniki so lahko osebe v delovnem razmerju ali pa tudi volonterji, to je pripravniki prostovoljci, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Pripravniki opravljajo pripravništvo kot volonterji v organizacijah in institucijah, kjer zaposlovanje ni mogoče, saj te nimajo potreb po zaposlovanju, vendar pa se potrebna strokovna znanja in izkušnje pridobijo le tam. Volontersko pripravništvo je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih in tudi nekaj drugih specialnih zakonih in nižjih pravnih aktih, ki določajo, kje in pod kakšnimi pogoji ga je mogoče opravljati. Volontersko pripravništvo je zelo pomembno v poklicih, kjer opravljen strokovni izpit prinaša večje možnosti zaposlitve. Največ volonterskih pripravnikov je v pravosodju, zdravstvu, javni upravi in šolstvu.
Keywords: pripravništvo, volontersko pripravništvo, pravosodje, zdravstvo, javna uprava, šolstvo, strokovni izpit. 
Published: 06.01.2012; Views: 3598; Downloads: 533
.pdf Full text (596,07 KB)

6.
EVALVACIJA PRIPRAVNIŠTVA FARMACEVTSKEGA TEHNIKA
Renata Šolaja, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Izobraževanje kadrov je zelo zahtevna in odgovorna naloga, še zlasti pa izobraževanje pripravnikov, ki se usposabljajo za samostojno opravljanje del in nalog po opravljenem strokovnem izpitu. Leta 2011 sem tudi sama opravljala pripravništvo farmacevtskega tehnika in tako imela možnost pobližje spoznati delo farmacevtskega tehnika, program in organizacijo pripravništva, naloge in obveznosti pripravnika, organizacijo strokovnega izpita in delo mentorja. Prav zaradi svoje izkušnje in pomembnosti pripravništva kot oblike usposabljanja za delo sem se odločila za raziskavo na to temo. V diplomski nalogi sem želela ugotoviti, ali je organizacija pripravništva ustrezna, ali so pri izobraževanju pripravnikov uporabljeni ustrezni materiali, ali imajo mentorji poleg velikega obsega svojega dela dovolj časa za delo s pripravniki, kakšna je bila uspešnost opravljanja strokovnega izpita v letu 2011 in ali so pripravniki v času pripravništva pridobili dovolj znanja za samostojno opravljanje dela. Za ugotovitev tega sem uporabila evalvacijo in tako poizkušala ovrednotiti pripravništvo farmacevtskega tehnika v letu 2011. Vrednotenje je potekalo kot sistematično zbiranje informacij in podatkov strokovne literature, zakonov ter koristnih izvlečkov druge literature. Za raziskavo sem uporabila metodo anketnega vprašalnika, kateremu je sledila obdelava in analiza podatkov, na koncu pa sem dodala še možne predloge za izboljšave na tem področju. Pri analizi anketnega vprašalnika so se pri opravljanju pripravništva farmacevtskih tehnikov pojavljale številne pomanjkljivosti. Analiza odgovorov jasno nakazuje na to, da je teoretični del pripravništva dobro organiziran, praktični pa ne. Večina anketirancev je odgovorila, da v času pripravništva niso imeli možnosti delati z različnimi materiali, saj niso delali na vseh področjih, ki so potrebna za uspešno delo farmacevtskega tehnika. Zato ne preseneča, da se je po opravljenem strokovnem izpitu le 50 % (8) anketiranih čutilo dovolj usposobljene za samostojno delo. Po izsledkih raziskave je razvidno, da večina pomanjkljivosti izhaja iz nekakovostnega dela mentorjev. Kljub temu pa je uspeh opravljanja strokovnega izpita 100 %. Želim si, da bi moja naloga vsaj malo pripomogla k boljšemu poteku pripravništva in bodočim pripravnikom omogočila kakovostnejše izobraževanje.
Keywords: farmacevtski tehnik, pripravništvo, strokovni izpit, evalvacija.
Published: 17.08.2012; Views: 2301; Downloads: 383
.pdf Full text (1,38 MB)

7.
8.
Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev razrednega pouka
Anja Ivajnšič, Milena Ivanuš-Grmek, 2009, review article

Abstract: Prispevek opredeljuje vlogo stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev za njihovo profesionalno rast. V prvem delu so opisani zunanji dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja, med katerimi smo izpostavili stalno strokovno izpopolnjevanje kot obliko vseživljenjskega učenja učiteljev. V drugem delu so prikazani rezultati raziskave o stalnem strokovnem izpopolnjevanju, in sicer o oblikah stalnega strokovnega izpopolnjevanja, pogostosti udeležbe na programih izpopolnjevanja, o področjih programov izpopolnjevanja, ki so jih učitelji nazadnje obiskali, in o vzrokih za neudeležbo na programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Zanimale so nas razlike med učitelji z različnim številom let poučevanja (0-10 let, 11-20 let in več kot 20 let poučevanja). Ugotovili smo, da se programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja najpogosteje udeležujejo učitelji z več kot 20 leti poučevanja.
Keywords: učiteljev profesionalni razvoj, dodiplomsko izobraževanje, pripravništvo, strokovni izpit, mentorstvo, šolske reforme, klima in kultura šole, stalno strokovno spopolnjevanje
Published: 10.07.2015; Views: 942; Downloads: 117
.pdf Full text (1,07 MB)
This document has many files! More...

9.
VOLONTERSKO PRIPRAVNIŠTVO
Ana Kac, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Pripravništvo omogoča, da mladi po zaključenem šolanju pridobijo poleg teoretičnega znanja še praktične izkušnje, ki jim olajšajo prehod iz izobraževanja na trg dela. V diplomski nalogi je poudarek na obstoju in v razlikah dveh vrst pripravništev. Plačano pripravništvo se s pripravnikom sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kandidatu pa pripada plača za opravljeno delo najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel na delovnem mestu, za katerega se usposablja. Druga oblika je volontersko pripravništvo, ki se opravlja na podlagi posebne pisne pogodbe in pod pogojem, da ga dovoljuje področni zakon. Pripravnik volonter ni upravičen do plačila za opravljeno delo. V Republiki Sloveniji se volontersko pripravništvo opravlja predvsem na področju pravosodja, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in javne uprave. V nalogi je predstavljena najpomembnejša zakonodaja na nacionalni in mednarodni ravni. S področjem pripravništva in zaposlovanja mladih v državah članicah EU se vse od gospodarske krize naprej aktivno ukvarja Evropska Unija. Pregledani so dokumenti Institucij EU, v naslednjem poglavju pa je predstavljen splošen pregled ureditve pripravništva v državah članicah EU. Trenutna Vlada Republike Slovenije volonterskega pripravništva ne podpira. V zadnjem letu potekajo številne razprave o izboljšanju zakonodaje in iskanju idej, kako mladim ponuditi boljše možnosti od opravljanja brezplačnega pripravništva.
Keywords: pripravništvo, volontersko pripravništvo, pripravništvo v državah članicah EU, brezposelnost mladih
Published: 10.05.2016; Views: 1068; Downloads: 140
.pdf Full text (910,68 KB)

10.
Ureditev strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja na področju detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Damjana Juhart, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava ureditev strokovnega usposabljanja kandidatov za detektive. Zakon o detektivski dejavnosti iz leta 2011 določa, da se posamezniki, ki bi želeli opravljati poklic detektiva, obvezno predhodno strokovno usposobijo po določenem programu. V letu 2013 je bil prvič izveden program strokovnega usposabljanja. Glavne pripombe na program usposabljanja so, da kandidati na usposabljanju še vedno ne prejmejo dovolj praktičnih znanj. Analiza programa strokovnega usposabljanja namreč pokaže, da gre za zelo kratke oblike usposabljanja. Program ni dovolj celovit, obsežen in časovno ustrezen. Ravno zaradi tega je tudi vsebinsko precej skop. Mnenja glede možnih sprememb so podali tudi detektivi in predavatelji na strokovnem usposabljanju. Med predlogi so povečanje časovnega obsega usposabljanja in dopolnitev le-tega s praktičnim udejstvovanjem, delovne izkušnje kot pogoj za opravljanje detektivske dejavnosti in obvezno pripravništvo kandidatov. Iz raziskave, opravljene za potrebe magistrskega dela, izhaja, da se težava pri prenosu teorije v prakso največkrat pojavi pri mlajših kandidatih in kandidatih brez predhodnih izkušenj s podobnih področij. Zato smo predstavili predlog, da bi na Fakulteti za varnostne vede pripravili študijski program, ki bi študente pripravil na detektivski poklic. Takšen predlog ima kar nekaj prednosti. Zaradi povečanja časovnega obsega bi lahko namreč vse predmete dodobra predstavili in program dopolnili z zadostnim naborom uporabnih znanj ter s praktičnim udejstvovanjem v obliki raznih vaj. Prav tako bi lahko določili obvezno študijsko prakso, kjer bi študentje pridobili izkušnje s terena. Predlogi, ki smo jih predstavili, so osnova za razmislek o spremembah na področju strokovnega usposabljanja kandidatov za detektive, ki bi prinesle želene spremembe.
Keywords: detektivska dejavnost, detektivi, izpopolnjevanje, usposabljanje, pripravništvo, detektivski izpiti, Slovenija, magistrska dela
Published: 05.10.2016; Views: 704; Downloads: 118
.pdf Full text (1,13 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica