| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
CUISENAIROVE PALIČICE V VRTCU
Romana Šepul, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Cuisenairove paličice v vrtcu je namenjeno vsem tistim, ki imajo pri vsakodnevnem delu stik z otrokom v predšolskem obdobju in jih zanima razvoj matematičnih sposobnosti predšolskega otroka. Z uporabo didaktičnih pripomočkov in igrač pri predšolskem otroku razvijamo matematično znanje, ki temelji na razumevanju. Cuisenairove paličice so didaktični pripomoček, ki omogočajo otroku samostojno raziskovanje in ga prepričajo, da matematika v vsakdanjem življenju res deluje. V svetu se že več desetletij uporabljajo za poučevanje na področju matematike, pa tudi na drugih področjih. Pri nas se uporabljajo zelo redko, vendar ne za namene poučevanja, ampak zgolj kot konstrukcijski material pri prosti igri otrok. Namen diplomske naloge je prikazati poznavanje in uporabo Cuisenairovih paličic kot didaktičnega pripomočka za področje matematike v vrtcu. Kot je bilo pričakovano vzgojiteljice Cuisenairovih paličic niso poznale po imenu, nekatere pa so jih le vizualno prepoznale. Ker ni gradiv za njihovo uporabo, so v praktičnem delu podane aktivnosti za uporabo Cuisenairovih paličic s ciljem, da bi jih vzgojiteljice uporabile in preizkusile pri usmerjenih aktivnostih iz področja matematike v vrtcu. Aktivnosti omogočajo, da otroka vpeljemo v svet matematike na način, ki bo prilagojen njegovim kognitivnim zmožnostim.
Keywords: Cuisenairove paličice, matematika, vrtec, didaktični pripomoček, aritmetika.
Published: 31.03.2009; Views: 5798; Downloads: 1190
.pdf Full text (7,18 MB)

3.
SKUPNI REFERENČNI OKVIR EVROPSKEGA POGODBENEGA PRAVA
Petra Košmrlj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Leta 1989 je Evropski parlament na Komisijo naslovil resolucijo, v kateri ugotavlja potrebo po boljšem, bolj koherentnem pogodbenim pravom za potrebe učinkovitega delovanja notranjega trga ES. Osem direktiv, ki sedaj predstavljajo »acquis communautaire« pogodbenega prava, so precej nekonsistentne. Komisija se je z Evropski parlamentom strinjala in začela pripravljati obširen projekt imenovan Skupni referenčni okvir ter pozivala vse zainteresirane raziskovalne skupine naj oddajo svoje prijave. Prijavilo se je kar nekaj skupin in v letu 2004 so pričele s svojim delom. Nekaj skupin je že pred tem sodelovalo v projektih, ki so imele za cilj ali poiskati razlike v različnih pogodbenopravnih ureditvah ali pa izdelati nova pravila in splošna načela. Naloga, ki jim jo je naložila Komisija, je bila poiskati najboljše rešitve, ki jih ponuja pogodbeno pravo ES kot tiste, ki jih ponujajo pogodbena pravila držav članic. Pri tem naj bi bil poudarek na potrošniškem pravu. V letu 2008 je bil prvič izdan akademski osnutek CFR. Vsebinsko je obseg mnogo širši kot ga je predlagala Komisija v svojih sporočilih. Ne prinaša le pravil pogodbena prava, ampak tudi nepogodbene obveznosti, lastniško pravo ter pravno ureditev trustov. Avtroji so sicer upoštevali predlog Komisije in oblikovali tudi specifično urejena pravila za potrebe potrošnikov. Vendar pa vse ni tako enostavno kot se morda sprva sliši. Ena glavnih pomanjkljivosti je primerna pravna podlaga za sprejem CFR. ES (oz. v prihodnosti EU) v Pogodbi o Evropski skupnosti ( oz. PDEU) za sprejem zakonodaje s področja zasebnega prava. Druga težava je uporaba CFR. Če je pravi namen Komisije poenotiti pogodbeno pravo, se zdi edina prava rešitev sprejem uredbe, ampak tega Komisija nima namena narediti. Vloga, ki jo ima Komisija v mislih, je t. i. opcijski instrument, ki pomeni, da bi stranki lahko CFR izbrali za merodajno pravo, ki bi urejalo njuno razmerje, če bi to hoteli. Druga vloga, ki jo ima v mislih Komisija, je pripomoček — »toolbox« za zakonodajalce. CFR bi tako lahko bil v pomoč tako nacionalnim kot zakonodajalcem Es ter sodiščem pri interpretaciji pravil pogodbenega prava. Prihodnost CFR je popolnoma v rokah Komisije. Prvi korak, ki bi ga morala narediti, pa je prevesti DCFR v vse uradne jezike EU, saj bi tako javnost imela boljšo predstavo, kaj pričakovati od končnega, političnega CFR.
Keywords: Ključne besede: pogodbeno pravo ES, potrošniško pravo, Skupni referenčni okvir, akademski osnutek skupnega referenčnega okvirja, pravna podlaga, opcijski instrument, pripomoček za zakonodajalce
Published: 15.12.2009; Views: 2211; Downloads: 240
.pdf Full text (355,58 KB)

4.
PRILAGODITEV ABECEDE SPECIFIČNIM POTREBAM SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI
Angelica Podoš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je prodreti v razmerje med besedo in podobo ter izvirajoč iz osnovnega namena prikazati, kako pomembno vzgojno sredstvo so kakovostno oblikovani učbeniki in z njimi povezani didaktični pripomočki. Teoretični del diplomskega dela primerjalno obravnava učbenike za šoloobvezne otroke, ki so izšli v Sloveniji in tiste, ki so izšli v Italiji, od povojnih let naprej (1946—1985), s posebnim poudarkom na kvaliteti njihovih ilustracij. Diplomsko delo v drugem delu predstavlja raziskovanje in ugotavljane likovne kvalitete ilustracij, učbenikov, ki jih je ilustriral Klavdij Palčič in Abecedo, kot didaktični pripomoček vezano na berilo Čebelica. Praktični del zajema lastno produkcijo ilustracij — Novo abecedo za otroke prvih razredov, abecedo kot didaktični pripomoček, ki temelji na raziskovalnem delu, upoštevajoč nov način opismenjevanja. Čeprav tako v slovenskem kot v širšem mednarodnem prostoru v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti ilustraciji, jo največkrat vrednotimo kot samostojno ustvarjalno delo in jo ocenjujemo z estetskega vidika, le poredkoma se je lotevamo celovito z ozirom na povezavo med podobo in besedo.
Keywords:  knjižna ilustracija,  učbeniki,  didaktični pripomoček,  Nova abeceda,  opismenjevanje,  Klavdij Palčič.
Published: 17.02.2011; Views: 1621; Downloads: 65
.pdf Full text (2,91 MB)

5.
OBJEKTIVNA ODGOVORNOST IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Mitja Marn, 2011, undergraduate thesis

Abstract: S hitrim razvojem znanosti se je pojavila možnost nadomestitve nekaterih človekovih organov z umetnimi izdelki. Najbolj se vsem nadomestkom in naprednim tehnologijam približa pojem medicinski pripomoček. Ker gre pri tovrstni industriji za trgovino globalnih razsežnosti, so se pojavile organizacije, ki poskušajo poenotiti termine. Namen organizacij je pospešitev globalno-tržne komunikacije, z možnostjo izmenjave povratnih informacij o delovanju izdelka. Medicinski pripomoček je, kot vsaka druga naprava, podvržen možnosti nastanka napak in okvar. Izdelek, vsajen v človekovo telo, v primeru okvare lahko povzroči smrt ali težjo telesno poškodbo. Javna agencija za medicinske pripomočke na teritoriju Slovenije izdaja potrdila o skladnosti izdelka s standardi in s tem potrjuje kakovost in varnost izdelka. Življenjski cikel medicinskega pripomočka vključuje številne faze, od načrtovanja izdelka do poročanja o njegovi uporabi. Zaradi številnih subjektov, ki sodelujejo v ciklu izdelka, se delo osredotoča na razmerja med proizvajalcem in pacientom, pri čemer se mestoma vključuje tudi prispevek zdravstvene stroke, zaradi neposrednega stika zdravnika z bolnikom. Zaradi specifičnosti problematike ter terminov, so bili sprejeti številni specialni predpisi, ki so večinoma povezani z obstoječimi splošnimi pravili. V diplomi so podrobneje obdelani pojmi: proizvajalec, potrošnik, pacient, stvar in napaka. Posebej poglobljeno je obdelana problematika odškodninske odgovornosti za škodo po izdelku. Tu se pojavi problem razmejitve med pravili Direktive 85/374 EEC, implementirane z Zakonom o varstvu potrošnikov in pravili Zakona o obligacijskih razmerjih. Slednji uvaja domnevo vzročne zveze med nevarnim izdelkom ter nastalo škodo. Oškodovanec bo moral dokazati samo napako in škodo. Na drugi strani Zakon o varstvu potrošnikov uvaja sistem, po katerem bo potrošnik oz. oškodovanec tisti, ki bo imel dokazno breme. Sodišče bo moral prepričati, da izdelek ni zadostil standardu pričakovane varnosti, ki jo potrošnik legitimno pričakuje. Na koncu so predstavljeni še razlogi razbremenitve objektivne odgovornosti, kot jih določata omenjena predpisa, s poudarkom na določbi Zakona o varstvu potrošnikov, v skladu s katero se proizvajalec razbremeni odgovornosti za škodo, če dokaže, da razvoj znanosti v trenutku, ko je bil izdelek dan na trg, še ni bil na nivoju, ki bi omogočal ugotovitev možnosti nastanka škode. Iz pravila izhaja, da je potrošnik stranka, ki trpi škodo zaradi razvojnega rizika. V delu so analizirani interesi subjektov, udeleženih v življenjskem ciklu medicinskega pripomočka. Prikazane so obstoječe rešitve, razporeditve rizikov nastanka škode, ki naj bi najbolj ugodno vplivale na razvoj celotne dejavnosti. Ključen problem ostaja premajhno število rešenih primerov, ki bi obsegali obravnavano tematiko.
Keywords: Razvojni riziko, interes, odgovornost za škodo po produktu, pacient, potrošnik, proizvajalec, napaka, medicinski pripomoček, nevarna stvar, Zakon o varstvu potrošnikov.
Published: 13.07.2011; Views: 3135; Downloads: 254
.pdf Full text (1,34 MB)

6.
PRIMERJALNA ANALIZA PRIPOMOČKOV POSLOVNEGA POROČANJA
Mateja Ferjanc, 2011, final seminar paper

Abstract: Poslovna inteligenca, s kratico BI, predstavlja za podjetja konkurenčno prednost ter učinkovitejše poslovanje. Shranjevanje in dostop do pravih podatkov je eden izmed ključnih kriterijev uspešnega vodenja podjetja. Poslovna inteligenca omogoča obvladovanje ogromnih količin podatkov za učinkovito poročanje ter sprejemanje pravočasnih in pravilnih odločitev. Na trgu je prisotnih veliko ponudnikov BI orodij. Izbira pravega orodja BI predstavlja za podjetja zahteven proces. V diplomskem seminarju je predstavljena poslovna inteligenca, arhitektura ter koristi, ki jih prinaša podjetju. Opisan je trg BI, kjer se nahaja več ponudnikov BI orodij. Med najpomembnejše sodijo Microsoft, SAP BusinessObjects, MicroStrategy, IBM, Information Builders, Oracle, Qlik Tech in SAS. Nato smo se osredotočili na opis orodij ponudnikov Microstrategy in SAP BusinessObjects. Med seboj se razlikujeta v več lastnostih. Razlikujeta se po videzu, vgrajenih funkcionalnostih, enostavnosti uporabe ter stroških licenc in vzdrževanja. Podjetja morajo za kakovostno izbiro najprej dobro proučiti svoje potrebe, zahteve in namen uporabe pripomočka ter šele nato izvesti izbiro in implementacijo BI orodja.
Keywords: poslovno poročanje, poslovna inteligenca, Microstrategy, SAP BusinessObjects, podatkovno skladišče, OLAP pripomoček
Published: 24.11.2011; Views: 1900; Downloads: 187
.pdf Full text (1,16 MB)

7.
VZPOSTAVLJANJE ZVEZE Z UPORABO VMESNIKA PARLAY X
Robi Zidar, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja razvoj pripomočka, ki omogoča zaporedno proženje več sočasnih klicev. Delo vsebuje teoretično ozadje tehnologij, opis orodij, potek razvoja pripomočka ter končni rezultat. Aplikacija je napisana v programskem jeziku JavaFX ter Java, ki s pomočjo standariziranega vmesnika Parlay X dostopa do telekomunikacijskega omrežja. Za pisanje programske kode je uporabljeno razvojno okolje NetBeans IDE 6.9.1.
Keywords: telekomunikacijske storitve, pripomoček, JavaFX, Java, vmesnik Parlay X
Published: 31.01.2012; Views: 1211; Downloads: 55
.pdf Full text (3,56 MB)

8.
MODEL RAZVOJA ORTOPEDSKEGA PRIPOMOČKA Z UPORABO NAPREDNIH TEHNOLOGIJ
Matjaž Župan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se vse pogosteje izdelujejo izdelki, ki so namenjeni samo določeni osebi. Medicina je eno od področij, kjer so potrebe po individualnih izdelkih še posebej izrazite. Pri izdelavi takšnih izdelkov si največkrat pomagamo s tehnikami s področja sodobnih tehnologij. V diplomskem delu je predstavljen model razvoja ortopedskega pripomočka z uporabo naprednih tehnologij in kot take smo upoštevali tehnologijo brizganja plastičnih mas in selektivnega laserskega sintranja za izdelavo malo serijskih izdelkov. Oba postopka sta v diplomskem delu podrobneje predstavljena tako z vidika časovne analize in stroškovne kalkulacije, ki prikazuje mejo ustreznosti izdelovalnega postopka glede na velikost serije našega izdelka. Rezultat našega dela prikazuje, da uporabnost postopka napredne tehnologije selektivnega laserskega sintranja narašča z zahtevnostjo izdelka in hkrati pada s povečevanjem števila izdelkov v seriji.
Keywords: ortopedski pripomoček, razvoj izdelka, selektivno lasersko sintranje, brizganje plastičnih mas, proizvodne tehnologije
Published: 15.11.2012; Views: 706; Downloads: 62
.pdf Full text (6,61 MB)

9.
PRODUKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA KOT UČNI PRIPOMOČEK
Ludvik Rogan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen proces izdelave dokumentarnega filma od ideje do končnega izdelka, ki zajema procese predprodukcije, produkcije in postprodukcije ter distribucije samega filma. Video in dokumentarni film v učnem procesu je obravnavan tako z vidika uporabe kot tudi nastanka v šolskem okolju. Teoretični del je podkrepljen z analizo opravljenega raziskovanja in s prikazom praktičnega primera produkcije dokumentarnega filma kot učnega pripomočka v šolskem okolju, filma o Primožu Trubarju – Rodoljubu ilirskem.
Keywords: film, učni proces, dokumentarni film, dokumentarni film kot učni pripomoček, predprodukcija, produkcija, postprodukcija, Primož Trubar, Rodoljub ilirski
Published: 06.08.2012; Views: 1942; Downloads: 225
.pdf Full text (4,02 MB)

10.
MOBILNI RSS AGREGAT
Uroš Petek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Android je najhitrejše rastoči mobilni operacijski sistem. Tukaj je dovolj raznolikosti v lastnostih naprave in brezžičnih zmožnosti, da privabi pravzaprav vsakogar. Normalni računalniki in prenosniki so vedno bili naravna platforma za adaptacijo Androida, ampak ideja in vztrajnost Androida je povzročila rast tudi pri televiziji in celo avtomobilih. Vsakdo želi biti prisoten v Androidu. V diplomski nalogi bomo zgradili mobilno RSS aplikacijo z podporo pripomočkov. Tako bomo spoznali arhitekturo Androida, sistem, potrebna orodja, da takšno aplikacijo zgradimo, ter prednosti in slabosti pametnega programiranja. Demonstrirali bomo, kako so podatki shranjeni na telefonu, kako dobimo pomembne novice na mobilni telefon hitro z ter brez podpore RSS, ter kako lahko navigiramo skozi listo novic hitro in učinkovito. Pokazali bomo tudi, kako nas lahko pripomočki hitro opozorijo na nove novice in nam tako olajšajo življenje.
Keywords: android, fragment, aktivnost, pripomoček, shranjevanje, xml.
Published: 17.04.2013; Views: 1875; Downloads: 70
.pdf Full text (2,25 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica