| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 47
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Analiza pričakovanj profesionalnih igralcev nogometa z delom njihovih športnih agentov
Monika Ribič, 2021, master's thesis

Abstract: Nogomet velja za enega izmed najbolj popularnih in najbolj razširjenih športov na svetu. Ker se šport neprestano razvija in postaja vedno bolj zapleten, so se športniki odločili, da bodo nekatere naloge prepustili svojim športnim agentom, katerih prvotna naloga je, da zastopajo interese športnika z namenom sklenitve profesionalne pogodbe. V kolikor ta ni sklenjena glede na športnikova pričakovanja, sledi nezadovoljstvo, le-to pa lahko negativno vpliva na športnikov uspeh. Namen našega raziskovanja je ugotoviti, zakaj prihaja do razhajanj med pričakovanji profesionalnih igralcev nogometa in dejanskim stanjem. Raziskati smo želeli, ali se stopnja zadovoljstva posameznikov z delom njihovih športnih agentov razlikuje glede na igralno mesto posameznika in glede na izkušnje z igranjem v tujini. Prav tako nas je zanimalo, kateri so glavni kriteriji profesionalnih igralcev nogometa pri izbiri športnih agentov in katere kompetence želijo, da jih ima njihov športni agent. V empiričnem delu smo s pomočjo deskriptivne metode in metode kompilacije preučili strokovno literaturo s področja tematike pričakovanj in zadovoljstva posameznikov, vrst kompetenc in nalog športnih agentov. Za potrebe raziskave pa smo se posluževali kvantitativne metode, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili pomembne podatke, katere smo kasneje statistično obdelali v programu IBM SPSS Statistics 26. Raziskovalno okolje so predstavljali slovenski profesionalni igralci nogometa, ki trenutno igrajo v Prvi ligi Telemach in v tujini. Raziskava je pokazala, da ima 64,4 % profesionalnih igralcev nogometa športnega agenta, le-ti so z njihovim delom v povprečju zadovoljni, seveda pa obstaja prostor za izboljšave. Razlik o zadovoljstvu športnikov glede na kraj igranja nismo zaznali, smo pa zaznali razlike v zadovoljstvu glede na igralno mesto. Ugotovili smo, da do razhajanj med posameznikovimi pričakovanji in dejanskim stanjem prihaja zato, ker imajo športniki zastavljena previsoka pričakovanja oziroma njihov športni agent svojega dela ne opravi dobro. Študij literature in rezultati raziskave so nam pokazali, da se naloge športnih agentov od primera do primera močno razlikujejo. Prav tako pa se od posameznika do posameznika razlikuje spisek želenih kompetenc, katere posameznik želi, da jih ima njihov športni agent. Predstavili smo tudi konkretne rešitve, ki bi z ustrezno implementacijo v proces dela pripomogle k boljšemu doseganju zastavljenih ciljev in posledično k uresničitvi posameznikovih pričakovanj. Podali smo tudi predlog za nadaljnjo raziskavo, kjer bi ugotavljali, zakaj si posamezniki postavijo previsoka pričakovanja in kaj točno pričakujejo od svojih športnih agentov.
Keywords: pričakovanja, zadovoljstvo, profesionalni igralci nogometa, športni agenti
Published: 23.11.2021; Views: 86; Downloads: 18
.pdf Full text (1,32 MB)

2.
Specifičnosti inflacijskih gibanj v skupini držav G7
Simon Matej Podgoršek, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Inflacija je pojav naraščanja splošne ravni cen. V zadnjih 30 letih smo priča konstantno nizkim stopnjam inflacije. Ocenjevanje in razumevanje inflacije je ključnega pomena pri oblikovanju in vodenju uspešne ekonomske politike. V tem delu obravnavamo teorijo o inflaciji in poglavitne dejavnike, ki vplivajo na inflacijsko gibanje. Prikažemo gospodarska in inflacijska gibanja držav članic G7 v obdobju od 1990 do 2019. Problem, ki ga predstavimo, je nenavadno nizka stopnja inflacije v zadnjem desetletju in nezmožnost monetarne politike, da bi ta problem razrešila. V delu pridemo do sklepa, da je ohranjanje stabilne inflacije ključnega pomena za gospodarski napredek držav. Dejavniki, kot so mednarodna trgovina, globalizacija, tehnološki napredek in plačna gibanja, pomembno krojijo dinamiko inflacije v skupini držav članic G7.
Keywords: Inflacija, gospodarska aktivnost, globalizacija, ekonomska politika, inflacijska pričakovanja.
Published: 23.11.2020; Views: 350; Downloads: 65
.pdf Full text (721,01 KB)

3.
Pričakovanja milenijcev od potencialnih delodajalcev
Alma Halilović, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Obravnavamo pričakovanja milenijcev do potencialnih delodajalcev. Milenijci so generacija, ki je rojena med letoma 1980 in 2000. Generacije so si med seboj različne, vsaka ima različne lastnosti in razmišljanje. Tako se pričakovanja z leti spreminjajo, zato je pomembno, da delodajalci stopajo v korak s časom in ugotovijo, kaj je tisto kar pritegne ljudi, da se zaposlijo v organizaciji in jih tudi zadržijo čim dlje. V teoretičnem delu smo se seznanili s profilom generacije Y, njihovimi lastnostmi in značilnostmi. Prav tako smo ugotovili kateri dejavniki so tej generaciji pomembni pri iskanju službe ter kaj potrebujejo na delovnem mestu, da bi bili zadovoljni. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali kateri dejavniki so milenijcem pomembni pri iskanju delovnega mesta in kateri na delovnem mestu. Raziskovali smo kje bi raje delali (v organizaciji ali od doma), kakšno plačilo pričakujejo, kako pomembne so jim denarne nagrade ter kako hitro so pripravljeni menjati službo. V diskusiji smo odgovarjali na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih postavili v empiričnem delu. Ugotavljali smo kateri odgovori so bili med anketiranci najbolj pogosti ter kateri dejavniki so tisti, ki so milenijcem najbolj pomembni. Na podlagi pridobljenih odgovorov smo podali svoje mnenje ter priporočila za izboljšavo. Ugotovili smo, da je milenijcem pri iskanju službe na prvem mestu plačilo. Kljub temu so veliko pomembnost dali tudi drugim dejavnikom. Prav tako so jim pomembne denarne nagrade za uspešno opravljeno delo. Na samem delovnem mestu pa so jim najbolj pomembni medosebni odnosi. Ugotovili smo tudi, da si mladi želijo ostati na delovnem mestu čim dlje časa. Pri menjavi službe pa so neodločni. Ob ponudbi višjega plačila v drugi organizaciji bi mogoče bili pripravljeni menjati službo, kljub slabšim pogojem. Menimo, da bi podjetja lahko mladim ponujala ustrezno plačilo za opravljeno delo ter jim sčasoma plačilo tudi poviševala (na podlagi uspešnosti in delovne dobe). Prav tako bi lahko organizirali razne team buildinge ter družabne dogodke, na katerih bi se zaposleni lahko povezali ter tako bolje komunicirali. S tem bi lahko izboljšali medosebne odnose. Pomembno je tudi, da se nadrejeni povežejo s svojimi zaposlenimi. Tu bi priporočali mentorstvo ter ustrezno vodenje. Milenijci so generacija, ki potrebuje nekoga, da jih vodi in usmerja ter jim daje povratne informacije.
Keywords: pričakovanja, dejavniki, plačilo, medosebni odnosi, mentorstvo
Published: 05.11.2020; Views: 285; Downloads: 62
.pdf Full text (623,61 KB)

4.
Pogled staršev na otroka s posebnimi potrebami
Jana Ivartnik, Sašo Topler, 2020, master's thesis

Abstract: Otrok s posebnimi potrebami je v večinskih osnovnih šolah vedno več. Odstotek otrok s posebnimi potrebami, ki so v Sloveniji vključeni v vzgojo in izobraževanje narašča. Šole in razredi postajajo zelo raznoliki, pri tem pa je potrebno za kvalitetno šolanje otroka s posebnimi potrebami izpolniti veliko standardov, ki jih prinaša zakonodaja. Veliko učiteljev se še vedno ne počuti dovolj usposobljenih za poučevanje otrok, ki imajo posebne potrebe, veliko staršev in učencev na drugi strani pa čuti, da otroci s posebnimi potrebami ne sodijo v večinske osnovne šole. V magistrski nalogi predstavljamo, kako so otroci s posebnimi potrebami sprejeti v večinskih osnovnih šolah, kaj o tem menijo starši otrok brez posebnih potreb in kakšna so stališča staršev, ki imajo v večinski šoli otroka s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so kljub inkluziji in napredku na tem področju še vedno zelo pereča tema. Naša magistrska naloga se bo osredotočila na primerjavo vključenih otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole v dveh slovenskih regijah, Koroški in Štajerski.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, starši, šola, pričakovanja staršev
Published: 27.07.2020; Views: 313; Downloads: 106
.pdf Full text (1,55 MB)

5.
Odnos študentov do varnosti na potovanjih
Sebastjan Repnik, Janez Mekinc, 2014, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: V raziskavi smo ugotavljali, kako zaznavajo varnost na potovanjih po Evropi študenti/respondenti dveh različnih študijskih smeri, med katerima je ena usmerjena na področje varnosti (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru – v nadaljevanju FVV), druga pa na področje turizma (Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma – v nadaljevanju VSŠ). Domnevali smo, da so v povprečju študenti obeh institucij razvili različen odnos do varnosti na potovanjih, saj je njihov študij usmerjen v dve vsebinsko različni študijsko-strokovni področji. Preverjali smo njihov odnos do dejavnikov varnosti, kot so varnostna klima, samovarovanje in kolektivna varnost. Metode: V raziskavo smo vključili vzorec 100 študentov. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, s katerim smo merili stališča o dejavnikih varnosti na potovanjih, pri čemer smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico. Za prikaz rezultatov naše raziskave smo uporabili tudi različne statistične kazalce, kot so aritmetična sredina, Mann-Whitneyjev test, frekvenčne porazdelitve odgovorov, kjer gre za prikaz neodvisnih spremenljivk. Za potrditev nekaterih ugotovitev smo dodatno uporabili tudi t-test. Ugotovitve: Ugotovitve kažejo, da se odnos do varnosti in njihova pričakovanja o posameznih elementih pri vseh treh dejavnikih varnosti med respondenti obeh ciljnih skupin razlikuje. Pričakovanja študentov Fakultete za varnostne vede o izvajanju in zagotavljanju posameznih elementov varnosti na potovanjih so višja v primerjavi s študenti Višje šole za gostinstvo in turizem. Omejitve/uporabnost raziskave Študenti imajo različne izkušnje z varnostjo na potovanjih, saj je število potovanj med posameznimi študenti zelo različno. Vzorec obsega 100 študentov in je priložnostni, saj vzorčni okvir ni bil poznan oz. ga ni bilo mogoče pridobiti, da bi lahko izvedli verjetnostno vzorčenje. Praktična uporabnost: Rezultate raziskave lahko uporabita obe izobraževalni instituciji v procesih evalvacije vsebin študijskih programov. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek na podlagi rezultatov raziskave utemeljuje, da lahko smer in vsebina študija vpliva na odnos študentov do elementov varnosti na potovanjih. Ugotovitve so namenjene tako vsem raziskovalcem na področju varnosti in turizma kot oblikovalcem študijskih programov teh dveh študijskih področij.
Keywords: turizem, varnost, potovanja, študenti, pričakovanja
Published: 29.04.2020; Views: 401; Downloads: 38
.pdf Full text (408,71 KB)
This document has many files! More...

6.
Kakovost storitev in zadovoljstvo porabnikov v podjetju frimla d.o.o.
Luka Mlakar, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo opisali: definicije in opredelitve zadovoljstva porabnikov, pričakovanja porabnikov ter merjenje zadovoljstva porabnikov. Prav tako bomo pojasnili povezavo med kakovostjo in zadovoljstvom porabnika, opredelili kakovost storitev in merjenje kakovosti storitve ter opisali špedicijo in špeditersko storitev ter kriterije kakovosti špedicijske storitve. Osredotočili se bomo na špedicijsko podjetje Frimla d.o.o. Opisali bomo podjetje, nastanek le-tega, opis kakovosti v podjetju, zadovoljstvo porabnikov glede na storitve v podjetju ter kriterije špedicijske storitve, ki so značilne za omenjeno podjetje. S pomočjo anketnega vprašalnika bomo ugotavljali zadovoljstvo porabnikov, kateri so pomembni dejavniki špedicijske storitve porabnikov v podjetju in v kolikšni meri so porabniki s temi dejavniki zadovoljni. Ker predstavlja priporočanje podjetja zelo pomemben kazalnik zadovoljstva, nas je zanimalo tudi, kako so porabniki izvedeli za podjetje. Zanimalo nas bo tudi, kakšna je ocena porabnikov špedicijske storitve glede na oceno vrednosti storitve. Glede na posnetek stanja podjetja, rezultate anketnih vprašalnikov in pogovora z direktorjem omenjenega podjetja bomo podali v sklepu predloge, na kakšen način bi lahko izbrano podjetje izboljšalo kakovost storitev in s tem dvignilo raven zadovoljstva porabnikov.
Keywords: kakovost, storitev, zadovoljstvo, porabniki, pričakovanja
Published: 30.07.2019; Views: 641; Downloads: 82
.pdf Full text (16,23 MB)

7.
Motiviranost za delo policista in pričakovanja policistov v okviru izobraževanja za delovno mesto policista
Eva Škofic, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo povzema glavne motivacijske razloge, zakaj se ljudje odločijo za izobraževanje za poklic policista. Razlogi za odhod v policijske vrste se med ženskami in moškimi nekoliko razlikujejo. Ženskam je všeč raznoliko delo, privlači jih možnost pomagati ljudem, možnost izobraževanja in napredovanja, varnost zaposlitve in priložnost izvajanja zakonov ter predpisov, moškim pa prav tako pomoč drugim, varnost zaposlitve, pa tudi boj proti kriminalu, možnost nošenja orožja in uporabe sile ter plača. Raziskava RECPOL, ki so jo izvedli že v več evropskih državah, se prav tako osredotoča na motiviranost in pričakovanja kandidatov, ki se izobražujejo za poklic policista. V preteklosti je bilo izvedenih že več raziskav na temo policijskega izobraževanja, vendar rezultatov raziskave med seboj ni bilo mogoče dobro primerjati. Norveški znanstveniki so zato pripravili vprašalnik v štirih fazah, z njim pa želijo ugotoviti, kdo so policijski kandidati, kaj si želijo ter kakšna so njihova mnenja in njihov odnos do policijskega poklica, rezultate posameznih držav pa so potem želeli med seboj primerjati. Prva faza vprašalnika je namenjena kandidatom na začetku njihove karierne poti v policiji, ostale pa istim kandidatom med in po izobraževanju. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na prvo fazo in jo prevedli v slovenščino. V Sloveniji se policisti redno dodatno izobražujejo, osredotočajo se na področja, kjer je nadgradnja znanja potrebna. Pomembno je, da se znajo v težkih razmerah pravilno odločiti, pri tem pa ne smejo pozabiti na temeljne človekove pravice in svoboščine.
Keywords: diplomske naloge, motivacija, policija, pričakovanja, izobraževanje
Published: 20.05.2019; Views: 470; Downloads: 55
.pdf Full text (823,45 KB)

8.
MERJENJE ZADOVOLJSTVA VLAGATELJEV V VZAJEMNIH SKLADIH DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE INFOND D.O.O.
Miha Pitamic, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo predstavlja pojem in koncept zadovoljstva odjemalcev storitev. Predstavlja dejavnike, ki vplivaj na zadovoljstvo odjemalcev in pomen, ki ga takšno zadovoljstvo prinaša za organizacijo ter posledice (ne)zadovoljstva odjemalcev. Poudarek dela je na merjenju zadovoljstva odjemalcev. Organizacije morajo ugotavljati (meriti) zadovoljstvo svojih odjemalcev, če želijo vedeti, kakšno je njihovo zadovoljstvo ter na tej osnovi ukrepati dalje. Z merjenjem zadovoljstva organizacija komunicira s svojimi odjemalci ter kaže zanimanje zanje. Modeli in metode merjenja so lahko različni, in sicer lahko organizacija izvede anketo za ugotavljanje zadovoljstva, uvede sistem pritožb in predlogov ali izvede analizo izgubljenih odjemalcev. V raziskovalnem delu naloge smo ugotavljali zadovoljstvo vlagateljev družbe Infond d.o.o. in kje se pojavljajo potrebe po izboljšanju ponudbe in storitev družbe. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 113. izbranih odjemalcev v organizaciji oz. družbi Infond d.o.o.. Ugotovili smo, da so anketirani kot vlagatelji v vzajemne sklade družbe Infond d.o.o. v povprečju zadovoljni s storitvami družbe ter da ne obstajajo razlike v stopnjah zadovoljstva vlagateljev, ki so k skladom pristopili na različnih vpisnih mestih. Prav tako ne obstajajo razlike v zaznani kakovosti storitve med tistimi, ki so k skladom pristopili na različnih vpisnih mestih. Obstajajo pa razlike v zadovoljstvu vlagateljev glede na ustvarjen donos posameznikove naložbe. Velja, da višje kot je zadovoljstvo vlagateljev, bolj so zvesti družbi Infond d.o.o.. Kljub temu da rezultati kažejo visoko zadovoljstvo odjemalcev storitev družbe Infond d.o.o., se mora organizacija zavedati, da je potrebno nenehno skrbeti za inovativnost, konkurenčno prednost in tako skrbeti, da bodo obstoječi odjemalci ostajali zvesti in da bo družba pridobila nove odjemalce. Trenutno zadovoljstvo še ne pomeni zadovoljstva tudi v prihodnje.
Keywords: zadovoljstvo, storitev, odjemalci, kakovost, pričakovanja, merjenje, Infond d.o.o.
Published: 29.08.2018; Views: 583; Downloads: 62
.pdf Full text (1,51 MB)

9.
Primerjava zadovoljstva in zvestobe med odjemalci različnih trgovinskih organizacij
Monika Šmigoc, 2017, master's thesis

Abstract: Trgovinske organizacije so v današnjem svetu nepogrešljive. Tako kot si mi ne znamo predstavljati nenakupovanja, tako si trgovinske organizacije ne prestavljajo poslovanja brez zadovoljnih odjemalcev, še bolje brez zvestih. Odjemalci so vedno bolj zahtevni, saj nam s pomočjo oglaševanja, pestre ponudbe in inovacij poskušajo približati nove izdelke. Ne smemo pa pozabiti na tiste najnujnejše, ki so pogoj za preživetje. In tako se začne boj med trgovinskimi organizaciji. Konkurenca je vedno močnejša, saj se že zraven obstoječih trgovin odpirajo vedno nove. Torej se odjemalcu pojavi vprašanje »Kam v trgovino?«. Pri tem upošteva svoje izkušnje, občutke in razne dejavnike. Tukaj v ospredje postavimo tudi odjemalčevo zadovoljstvo in zvestobo. V trgovinskih organizacijah se dnevno menja na stotine odjemalcev. Pa vendar, če si trgovinske organizacije želijo, da bi se odjemalci, ki so jih obiskali, vrnili, morajo v to vložiti veliko truda. Poslužujejo se raznih reklamnih akcij, oglaševanja, nudijo popuste, kupone, razpošiljajo reklamne letake, sledijo modnim in svetovnim trendom in še bi lahko naštevali. Vsi želijo ponuditi odjemalcu le najboljše za denar, ki ga je ta pripravljen vložiti. Na podlagi zanimanja, kako sta zadovoljstvo in zvestoba trgovinskim organizacijam povezani, kako močna je ta povezava in kakšna je razlika med odjemalci različnih trgovinskih organizacij, smo se odločili, da z našim magistrskim delom posežemo prav v to področje. Tako smo skozi celotno delo primerjali zvestobo in zadovoljstvo odjemalcev trgovinskih organizacij Mercator, Hofer, Lidl, Spar in Tuš. Izbrali smo organizacije, ki spadajo med prehrambne, so med seboj konkurenčne in imajo po Sloveniji največ prodajaln. Zaradi obsega dela smo v raziskavo vključili po 50 odjemalcev vsake naštete trgovinske organizacije, skupno torej 250 odjemalcev. Rezultati raziskave niso presenetljivi, kajti v vsej napisani študijski literaturi avtorji poudarjajo, da je veliko lažje zadovoljiti svoje odjemalce, kot si pridobiti njihovo zvestobo. Izsledki raziskave so pokazali, da se je večina odjemalcev opredelila za zadovoljne, glede svoje zvestobe pa so ostali neopredeljeni. Čeprav so rezultati pokazali, da anketirani odjemalci v večini nakupujejo v izbrani trgovinski organizaciji 2- do 3-krat tedensko, je razlog za njihov nakup vse prej kot zvestoba. Glavni razlog so kakovostni izdelki in ustrezen odnos zaposlenih, ki sta se izkazala kot dejavnika z največjim vplivom na njihovo zvestobo. Odjemalci so najbolj zadovoljni ravno s kakovostjo in raznolikostjo izdelkov. K raziskavi nas je pritegnilo zanimanje, katere trgovinske organizacije imajo več zvestih ali zadovoljnih odjemalcev. Naša predvidevanja glede zadovoljstva so se izkazala za pravilna, saj imata največ zadovoljnih odjemalcev trgovinski organizaciji Hofer in Lidl. Glede zvestobe smo sklepali napačno, saj ima presenetljivo največ zvestih odjemalcev trgovinska organizacija Tuš, za njo pa Lidl. Kadar govorimo o zvestobi trgovinskim organizacijam, najprej pomislimo na kartice zvestobe. V našem primeru jih ponujajo le trgovinske organizacije Mercator, Spar in Tuš. Vsi imamo v denarnicah kup teh kartic, ki jih nekaj zagotovo redko uporabimo. Postavimo si vprašanje, ali sploh vplivajo na odjemalca, ga spodbudijo k nakupu? Odgovor je preprost, »ne«. Ni bilo presenečenje, da ima kartico zvestobe 96 odstotkov odjemalcev in kot smo predvidevali, te nikakor ne vplivajo na nakup, kar je potrdilo 78 odstotkov imetnikov kartic zvestobe.
Keywords: zvestoba odjemalcev, zadovoljstvo odjemalcev, pričakovanja odjemalcev, trgovinske organizacije
Published: 19.10.2017; Views: 658; Downloads: 169
.pdf Full text (1,90 MB)

10.
Pogledi staršev na delovanje Vrtca Slovenj Gradec
Nadja Krivec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Pogledi in pričakovanja staršev glede vrtca so odvisni od vsakega starša posebej, vsem pa je skupno, da želijo svojemu otroku le najboljše. Zato je pomembno, da vzgojitelji in starši med seboj sodelujejo, saj to pozitivno vpliva na otroka in njegov razvoj. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen predšolski otrok, ki mu prehod v vrtec predstavlja nekaj novega, saj je navajen družinskega okolja. Opisana je dnevna rutina, ki poteka v vrtcu. Podrobno so predstavljeni vloga in kakovost vrtca, sodelovanje s starši, pomembnost komunikacije pri sodelovanju in pričakovanja staršev. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki prikazuje rezultate in analizo pogleda staršev na delovanje VVZ Slovenj Gradec. Vzorec vključuje 150 staršev, katerih otroci obiskujejo različne enote VVZ Slovenj Gradec. Podatki, zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, so obdelani s pomočjo programa SPSS. Prikazane so razlike v odgovorih glede na spol anketiranca in starostno obdobje otroka, vključenega v vrtec. Na podlagi hipotez je bilo ugotovljeno, da so starši zadovoljni z delovanjem vrtca, da so mame bolj zadovoljne s celotnim delom vzgojiteljice kot očetje, da so očetje delno informirani o delovanju vrtca, da se starši otrok v prvem starostnem obdobju neredno udeležujejo formalnih in neformalnih oblik sodelovanja in da se mame pogosteje udeležujejo teh oblik sodelovanja kot očetje.
Keywords: kakovost, komunikacija, predšolski otrok, pričakovanja, sodelovanje, starši, vrtec.
Published: 25.08.2017; Views: 615; Downloads: 88
.pdf Full text (923,29 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica