| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
EKOLOŠKA PRIDELAVA ŽIVIL V SLOVENSKEM PROSTORU
Sašo Panić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ekološko kmetijstvo se je na osnovi biološkega razumevanja medsebojnih povezav v kmetijstvu razvilo v celosten koncept kmetijskega gospodarjenja, ki si v sozvočju z naravo prizadeva za čim bolj sklenjen krogotok snovi in energije na kmetiji oziroma posestvu. Ekološki kmet zato prednostno izbira takšne ukrepe, s katerimi bo dosegel kar najboljšo pridelovalno zmožnost kmetije kot celote. Eden glavnih ciljev ekološkega kmetijstva oziroma bioproizvodnje je, da s pomočjo ekološke pridelave kot tudi s pazljivo predelavo živil, ki ohranja njihovo prehransko vrednost, proizvaja zdrava, visoko kakovostna živila za človeško prehrano. Ekološki kmetje pri svojem delu upoštevajo zakonitosti narave, ne uporabljajo kemičnih sintetičnih pesticidov in umetnih mineralnih gnojil ter gensko spremenjenih organizmov. Ekološko kmetovanje v Sloveniji pridobiva na pomenu tako pri kmetih, še bolj pa pri potrošnikih. V diplomski nalogi so predstavljeni različni vidiki ekološkega kmetijstva ter ostalih atributov, ki so povezani z bioproizvodnjo. Poudarek je predvsem na stanju ekološkega kmetijstva pri nas, podrobno pa je opisana tudi problematika prehoda iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. V okviru tematike diplomskega dela je bila obiskana tudi ekološko-turistična kmetija Pri Lazarju v Zalogu, kjer so bile pridobljene informacije o preusmeritvi kmetije ter problemi, s katerimi se na kmetiji srečujejo. Na koncu so predstavljeni različni vidiki, med njimi tudi organizacijski in finančni ter možnosti izboljšanja obstoječega sistema.
Keywords: ekološko kmetijstvo, konvencionalno kmetijstvo, preusmeritveni načrt, ekološka živila, kontrola ekoloških kmetij, certifikacija, deklaracija
Published: 19.01.2011; Views: 2179; Downloads: 439
.pdf Full text (1,01 MB)

2.
PREUSMERITEV KMETIJE PLAZNIK V KMETIJO Z EKOLOŠKO TURISTIČNO PONUDBO
Kristina Adamič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je bil izdelan preusmeritveni načrt iz konvencionalne v ekološko pridelavo za izletniško kmetijo Plaznik iz Črne na Koroškem. Načrt je razdeljen na tri dele, to so zatečeno stanje, stanje v preusmeritvi in obdobje ekološke pridelave. V zatečenem stanju je opisan dosedanji način pridelave (sonaravna reja živali), ki zajema osnovne podatke o kmetiji, opis rastlinske pridelave, živinoreje, predelave, trženja, opisana je finančna situacija ter pričakovani problemi pri preusmeritvi. Obdobje preusmeritve traja 2 leti in opisuje potrebne spremembe za prehod na ekološko kmetovanje. Ker dosedanja pridelava ni intenzivna, večjih sprememb ni. Potrebna je ureditev izpustov za živali, dokup ekološke krme, dokup živali iz ekoloških kmetij ipd. Obdobje ekološke pridelave pa predstavlja kmetijo po preteku preusmeritvenega obdobja. Predstavljeni so finančni rezultati v vseh obdobjih, iz katerih smo ugotovili, da je najvišji finančni rezultat v obdobju konvencionalne pridelave, najnižji pa v obdobju ekološke pridelave. Na kmetiji je registrirana dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji oz. izletniška kmetija in ker nacionalna zakonodaja omogoča certificirano ponudbo ekoloških živil v obratih javne prehrane ter zaradi vse večjega povpraševanja gostov po tovrstnih jedeh, smo sestavili primer ekološkega menija, v katerem so vse jedi sestavljene iz ekoloških živil. Na podlagi kalkulacij smo ugotovili, da so stroški ekološkega menija za 0,53 evrov višji od stroškov pri pripravi konvencionalnega menija. Prihodek je glede na prodajno ceno za 0,77 evrov višji pri ekološkem meniju.
Keywords: ekološko kmetijstvo / preusmeritev / preusmeritveni načrt / ekološki meni / ekonomika
Published: 13.10.2011; Views: 2686; Downloads: 695
.pdf Full text (260,97 KB)

3.
Ekonomika preusmeritve kmetijskega obrata iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje
Sabina Prijol, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Raziskava zajema pripravo preusmeritvenega načrta konvencionalne živinorejske kmetije v ekološko rejo krav molznic z vidika ekonomske in finančne analize. V ta namen je bil razvit tehnološko ekonomski simulacijski model s pripadajočimi kalkulacijami skupnih stroškov za vsak kmetijski proizvod. Rezultati raziskave so pokazali, da kmetija posluje v sistemu konvencionalnega kmetovanja ekonomsko neupravičeno (Ke=0.91), medtem ko sta prvo (Ke = 1.10) in drugo leto preusmeritveekonomsko upravičeni (Ke=1.08). Upravičen je tudi predvideni ekološki način kmetovanja na kmetiji (Ke=1.17). Analiza kaže tudi, da so za prehod v ekološko kmetovanje nujne nekatere spremembe oz. investicijska vlaganja. Modelna ocena parametrov finančne smotrnosti investiranja v preusmeritev kmetijskega gospodarstva je pokazala, da je s finančnega vidika po 10 letih ob predvideni 14 % obrestni meri ter ob predpostavki spremenljivega letnega denarnega toka, investicija upravičena (NSV=23,575.28 €).Obdobje povratka investicije zapade 4.leto (NSV=1,486.33 €), ocenjena maksimalna interna stopnja donosa, ob kateri je še smotrno izvesti investicijo, znaša 17.39%.
Keywords: ekonomika, preusmeritveni načrt, pridelava mleka, ekološko kmetijstvo
Published: 25.05.2012; Views: 1860; Downloads: 414
.pdf Full text (1,43 MB)

4.
PREUSMERITEV KONVENCIONALNE KMETIJE PUKLAVEC V EKOLOŠKO
Monika Puklavec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bil razvit preusmeritveni načrt konvencionalne pridelave v ekološko pridelavo na mešani kmetiji Puklavec. V ta namen je bil za analizirano kmetijsko gospodarstvo zgrajen tehnološko-ekonomski simulacijski model. Analiza vključuje zgradbo in razvoj simulacijskega modela, kalkulacije skupnih stroškov za posamezni proizvod in finančno analizo upravičenosti investicije. Pridobljeni podatki o posameznih postavkah rastlinske in živinorejske proizvodnje predstavljajo input podatke za strukturo tehnološke karte posamezne vrste proizvodnje po posameznih proizvodnih obdobjih. V tehnološki karti predvidimo količino porabljenega materiala, število strojnih in ročnih ur dela, morebitno število ur najetega dela, amortizacijo itd. V drugem delu raziskave je predstavljena finančna analiza ocene investicije v obnovo trajnega nasada – vinograda. Modelna ocena parametrov finančne smotrnosti investicije same je pokazala, da je s finančnega vidika investicija upravičena, saj je ocena NSV po 20 letih ob predvideni 14 % obrestni meri in upoštevani predpostavki spremenljivega letnega denarnega toka 57.076,33 €.
Keywords: tehnološko-ekonomska analiza, preusmeritveni načrt, ekološko kmetijstvo, mešana kmetija
Published: 26.07.2012; Views: 2251; Downloads: 541
.pdf Full text (1,14 MB)

5.
Stanje kmetijstva v občini Ribnica in vizija razvoja ekološkega kmetijstva
Stanko Oblak, 2014, master's thesis

Abstract: Stanje kmetijstva v občini Ribnica je na sorazmerno nizki stopnji intenzivnosti, zlasti na njivah, ki se nahajajo v ravninskem območju Dolenje vasi. V občini Ribnica, ki leži na gorsko višinskem področju, se kmetije ukvarjajo pretežno z živinorejo. Gospodarji na kmetijah so v veliki meri starejši, mlajši se zaposlujejo in izobražujejo za poklic v drugih, neagrarnih sektorjih. Vprašljivo je tudi nasledstvo kmetij. V raziskavi je prikazano celostno stanje kmetijstva v ribniški občini in glede na to so predlagane ustrezne rešitve za kmetije, ki so le samooskrbne oziroma se na njih izvaja minimalna raba njivskih površin. Glede na posestno strukturo in pogoje pridelave je prikazana ekonomska analiza ekološke pridelave kot ena od možnosti za doseganje ugodnejših ekonomskih parametrov pri samem kmetovanju na analiziranem območju. Ekonomika ekološke pridelave je ocenjena z metodama simulacijskega modeliranja in izračunov skupnih stroškov. Z raziskavo smo dokazali, da je s pravilnim pristopom in ustreznimi tehnologijami mogoča ekonomsko upravičena ekološka pridelava tudi na manjših, za konvencionalno kmetijstvo nezanimivih površinah. Z metodama simulacijskega modeliranja in izračuna skupnih stroškov smo z ustreznim orodjem za oceno ekonomike podprli preusmeritvene načrte za posamezne vzorčne kmetije in jih s tem želeli spodbuditi k prestrukturiranju in vključitvi v ekološko pridelovanje. S preusmeritvenim načrtom smo na prvi vzorčni kmetiji, živinorejsko zelenjadarski, prišli do rezultata, da je količnik ekonomičnosti že v preusmeritvenem obdobju porastel iz 0,84 na 0,89, s pridobitvijo ekološkega certifikata pa je narastel na 1,09. Na drugi poljedelski kmetiji se je količnik ekonomičnosti ravno tako zvišal, saj je že v drugem letu preusmeritve presegel 1, in v tretjem letu, ko je že potekala ekološka pridelava, dosegel 1,34.
Keywords: ekološko kmetijstvo, preusmeritveni načrt, simulacijsko modeliranje, ekonomika
Published: 14.01.2015; Views: 1085; Downloads: 134
.pdf Full text (2,15 MB)

6.
ANALIZA KMETIJSTVA V OBČINI ŽETALE IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Petra Plajnšek, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je bila izvedena analiza kmetijskih gospodarstev v občini Žetale, ki so v letu 2012 oddala zbirno vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za neposredna plačila v kmetijstvu. Raziskava glede možnosti uvedbe ekološkega kmetijstva je bila izvedena na podlagi podatkov Statističnega urada Slovenije o popisu kmetijskih gospodarstev leta 2010 za občino Žetale, iz katerega je razvidno zmanjševanje števila kmetijskih gospodarstev in zmanjšanja števila prebivalstva v občini. Upravičenost uvedbe ekološkega kmetijstva je bila raziskovana za dve vzorčni kmetiji iz območja občine Žetale, ki se nahajata na območju z omejenimi dejavniki in delno v območju NATURA 2000. Za oceno ekonomske upravičenosti kmetijske pridelave za obe vzorčni kmetiji je bil razvit preusmeritveni načrt in tehnološko-ekonomski simulacijski model s pripadajočimi kalkulacijami skupnih stroškov. S pomočjo razvitih tehnološko-ekonomskih simulacijskih modelov je bila izvedena ocena ekonomske upravičenosti ali neupravičenosti kmetijske pridelave v času preusmeritve iz konvencionalne v ekološko pridelavo. Ocenjeni so bili stroški pridelave in vrednost pridelave za posamezno vzorčno kmetijo skozi celotno obdobje preusmeritve. Rezultati raziskav so za obe vzorčni kmetiji pokazali, da v fazi preusmeritve vrednost pridelave pade in je finančni rezultat negativen. Pri vzorčni kmetiji Plajnšek se finančni rezultat že v tretjem letu močno dvigne in se v ekološki reji še zviša, saj je vrednost pridelave v ekološki reji 20.612,10 € in tako koeficient ekonomičnosti že 1,41. Vzorčni kmetiji Štajnberger konvencionalni način kmetovanja ne prinaša pozitivnih finančnih rezultatov. Vrednost pridelave prvo in drugo leto preusmeritve sicer rahlo pade, vendar se v ekološki reji dvigne in kljub temu, da ne dosežemo več vrednosti pridelave iz konvencionalne reje, je koeficient ekonomičnosti zaradi znižanja stroškov pridelave že 1,30.
Keywords: ekološko kmetijstvo, preusmeritveni načrt, kalkulacije, simulacijsko modeliranje, ekonomika
Published: 27.07.2015; Views: 882; Downloads: 138
.pdf Full text (1,55 MB)

7.
8.
9.
PREUSMERITVENI NAČRT ZA ŽIVINOREJSKO KMETIJO PAJTLER
Sandra Fiderih, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je bil razvit preusmeritveni načrt – preusmeritev iz konvencionalne v ekološko pridelavo za živinorejsko kmetijo Pajtler iz Lovrenca na Pohorju. Načrt je sestavljen iz opisa posameznih obdobij pred, med in po preusmeritvi. Za obdobje pred preusmeritvijo so predstavljeni osnovni podatki o kmetiji s posebnostmi kmetijskega gospodarstva. Obdobje v preusmeritvi, ki traja 2 leti, zajema vse potrebne spremembe oziroma operacije v skladu in z zahtevami ekološkega kmetijstva. Po končanem preusmeritvenem obdobju se stanje kmetije bistveno ne spremeni, saj je potrebno upoštevati vse zahteve ekološkega kmetovanja že v dveletnem obdobju preusmerjanja. Razvit je bil tudi tehnološko-ekonomski simulacijski model, na podlagi katerega smo opravili kalkulacije skupnih stroškov in analizirali ekonomsko stanje kmetije skozi vsa tri obdobja. Z razvitimi kalkulacijami smo ugotovili, da je kmetovanje v konvencionalnem obdobju neekonomično (finančni rezultat je –1.560,46 €). Rezultat projekcije dvoletnega obdobja preusmeritve in obdobja ekološkega kmetovanja je ekonomsko upravičen. Finančni rezultat v prvem letu preusmeritve znaša 6.786,34 €, v drugem 7.091,08 € in v obdobju ekološkega kmetovanja 9.994,49 €.
Keywords: ekološko kmetijstvo / preusmeritveni načrt / ekonomika / živinoreja
Published: 29.09.2015; Views: 1312; Downloads: 382
.pdf Full text (746,24 KB)

10.
Preusmeritveni načrt manjše pretežno poljedelske konvencionalne kmetije v ekološko
Gašper Žerjal, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V Sloveniji in drugih državah Evropske unije je opazen trend rasti ekoloških kmetij in povpraševanja po ekoloških pridelkih. Kmetije se za preusmeritev v ekološko kmetijstvo odločajo iz ekonomskih, okoljskih ali svetovnonazorskih razlogov ob predpostavki, da preusmeritev podpirajo tudi družbeno politične okoliščine. Za manjšo (6,64 ha) pretežno poljedelsko konvencionalno kmetijo iz severovzhodne Slovenije je izdelan preusmeritveni načrt. Na podlagi metode kalkulacij skupnih stroškov je razvit simulacijski model, s katerim lahko s pomočjo ekonomskih parametrov ocenjujemo upravičenost preusmeritve v ekološko pridelavo. Kalkulacije so izdelane za tri obdobja: konvencionalno, preusmeritev in obdobje po preusmeritvi, ko je dosežen ekološki status pridelkov. Izhodišče za kalkulacije je konvencionalna pridelava v letu 2015, temu sledita dve leti preusmeritvenega obdobja s potrebnimi spremembami, s katerimi postane način pridelave skladen z ekološkimi predpisi. Finančni rezultat konvencionalne pridelave je izračunan z obračunskimi kalkulacijami in znaša 837 €. Na podlagi planskih kalkulacij je v obdobju preusmeritve predviden finančni rezultat 3.343 €, po preusmeritvi v ekološko kmetijstvo pa 9.075 €. V SWOT analizi so predstavljeni pozitivni in negativni dejavniki, ki lahko vplivajo na sprejemanje odločitve za preusmeritev in druge načrtovane spremembe na kmetiji. Zaključujemo, da je pridelava z ekonomskega vidika upravičena v vseh treh obdobjih, je pa finančni rezultat v primerjavi s konvencionalno pridelavo že v preusmeritvi večji za 4x in celo za 10x po doseženem statusu ekološki. Navkljub odličnim ekonomskim kazalcem bo tudi v tem primeru za morebitno preusmeritev odločilen splet več dejavnikov.
Keywords: ekološko kmetijstvo, preusmeritveni načrt, ekonomika, kalkulacije
Published: 07.10.2016; Views: 1390; Downloads: 347
.pdf Full text (860,42 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica