| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
ZALOGE, PROIZVODNJA IN PORABA PREMOGA V SLOVENIJI
Tomislav Tomašić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene zaloge, proizvodnja in poraba premoga v Sloveniji. Omejili smo se na časovno obdobje med letoma 1991 in 2012. Namen diplomske naloge je predstaviti, kje in koliko premoga se proizvede, kje in kakšne so zaloge premoga, kje in kako se porabi premog v Sloveniji ter vse to analizirati.
Keywords: zaloge, proizvodnja, poraba, premog, Slovenija
Published: 30.01.2015; Views: 1856; Downloads: 427
.pdf Full text (2,55 MB)

4.
Obvladovanje materialnega toka v proizvodnem procesu pridobivanja premoga
Blaž Selan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Premogovnik Velenje, d. d. ima za osnovno dejavnost pridobivanje premoga. Pomembno vlogo pri pridobivanju premoga ima materialni tok, saj pridobivanje rude brez hitrega, zanesljivega in varnega pretoka ni mogoče zagotoviti. V nalogi je prikazan tok voznih enot, materiala in opreme. V proizvodnem procesu pridobivanja premoga je za uspešnost in obvladovanje materialnega toka potrebna smotrna organizacija. V informacijskem sistemu, ki ga uporabljajo v Premogovniku Velenje, d. d., se da iz podatkov razbrati informacije o voznih enotah, materialu in opremi. Zaradi slabe organizacije vpogleda udeležencev v informacijski sistem prihaja do neracionalnega, ne optimalnega materialnega toka. Rešitev je vidna v na novo napisanem poslovniku transporta materiala in opreme zunaj in v jami Premogovnika Velenje, d. d., kot predlog dokumenta, ki s svojo vsebino opiše potek in naloge udeležencev v transportu. Udeležencem v procesu predpisuje potek procesa, naloge, cilje in obveznosti, ki so v njem zahtevani, saj se s tem zagotavlja hiter, varen in ekonomičen način transporta.
Keywords: Premogovnik Velenje, premog, material in oprema, materialni tok, vozna enota.
Published: 19.10.2012; Views: 1267; Downloads: 116
.pdf Full text (2,82 MB)

5.
PROIZVODNJA SINTEZNEGA PLINA IZ RAZLIČNIH SUROVIN
Vid Brinar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Današnji industrijski razvoj in gospodarska rast temeljita na intenzivni rabi energije, ki jo dobimo pretežno iz neobnovljivih virov, zlasti fosilnih goriv. Študije kažejo, da bodo tudi v prihodnjih desetletjih fosilna goriva (kljub absolutnemu povečevanju izkoriščanja obnovljivih virov energije) igrala nosilno vlogo pri energijski oskrbi. V podjetju Nafta-Petrochem d.o.o so doslej proizvajali sintezni plin iz zemeljskega plina, katerega nabavna cena je dokaj visoka. Iz tega razloga in, ker je njegova dobava dolgoročno vprašljiva, želijo to surovino nadomestiti z drugimi, kot so: bioplin, premog in lesna biomasa. V okviru diplomskega dela smo za podjetje Nafta-Petrochem d.o.o izvedli študijo proizvodnje sinteznega plina iz zgoraj omenjenih alternativnih surovin, čeprav je med vsemi še vedno najbolj razširjena proizvodnja sinteznega plina iz zemeljskega plina. Kontinuirano proizvodnjo plina smo simulirali s komercialno dosegljivim računalniškim paketom Aspen Plus. Tako smo primerjali sestavo sinteznega plina, proizvedenega iz različnih surovin ter ustrezne energetske tokove. Za primerjavo smo uporabili tudi sestavo sinteznega plina, proizvedenega iz zemeljskega plina. V nadaljevanju smo s termodinamsko metodo uščipa znižali porabo pogonskih sredstev v osnovnem procesu in ostalih preučevanih variantah. Uporaba metode v realnih industrijskih primerih zahteva različne modifikacije. S tem smo se želeli čim bolj približati dejanskemu stanju v proizvodnji in dobiti uporabne rezultate, ki bi podjetju omogočili prilagoditev obstoječe proizvodnje načelom trajnostnega razvoja. Za izvedbo metode energetske integracije smo uporabili program Supet Target.
Keywords: proizvodnja sinteznega plina, zemeljski plin, bioplin, premog, lesna biomasa.
Published: 04.10.2012; Views: 1738; Downloads: 39
URL Link to full text

6.
RAZMERJE MED SODIŠČEM EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Avguštin Maučec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Evropska skupnost za premog in jeklo je bila ob svojem nastanku zasnovana kot gospodarska povezava. Države članice so del svoje suverenosti prenesle na skupno organizacijo v upanju, da bodo od tega dobile ugodne učinke za svoje gospodarstvo. Na začetku je to bilo področje industrije premoga in jekla, pozneje pa tudi številne druge panoge, predvsem v gospodarstvu. Takrat človekove pravice niso spadale med dejavnosti, za katera bi države članice prenesle svojo suverenost na Skupnost. Zaradi tega je Sodišče Evropskih skupnosti v začetku zavračalo obravnavanje zadev, ki so se nanašale na varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pozneje pa je oralo ledino na tem področju z izvirno interpretacijo, ko je reklo, da so človekove pravice del skupne ustavne tradicije držav članic in da jih Sodišče Evropskih skupnosti mora upoštevati kot splošna pravna načela, kljub temu, da Pogodbe ne vsebujejo konkret-nih določil o tem. Danes je Evropska unija integracija, ki vse močneje prodira v vse pore našega življenja. S potekom časa dobiva tudi vse več oblik državne, oziroma naddržavne povezave. Zato se danes zdi nekako samoumevno, da pod svoje okrilje jemlje tudi varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Izjemno neprimerno bi bilo, če bi bila Evropska unija edina skoraj državna povezava na območju stare celine, ki varo-vanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne bi podredila zunanjemu nadzoru Evropskega sodišča za človekove pravice. Odločilen korak je naredila z Lizbonsko pogodbo, kjer v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji določa, da ima Listina Evropske unije o temeljnih pravicah enako prav-no veljavo kot Pogodbi ter da Unija pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človeko-vih pravic in temeljnih svoboščin in da so temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic, kot splošna pravna načela del primarnega prava Evropske unije. Na drugi strani so tudi članice Sveta Evrope sprejele protokol št. 14 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki poleg drugih spre-memb v 17. členu določa, da Evropska unija lahko pristopi h Konvenciji. Zdi se, da so največje pravne ovire za pristop Evropske unije h Konvenciji odpra-vljene. Nekaj odločitev o tem, kako se bo glasovalo, način zastopanja Unije v organih Konvencije in Sveta Evrope postajajo vedno bolj tehnična vprašanja, najtežji pravno teoretični odgovori so že na mizi. Zakaj torej Unija še ni polnopravna članica Evropske konvencije o varstvu člove-kovih pravic in temeljnih svoboščin? Moje trdno prepričanje je, da odgovor na to vprašanje presega domet pravne stroke. Odgovor na to vprašanje bomo morali pois-kati na področju mednarodne politike. Moj odgovor na zastavljeno vprašanje se gla-si: Za obe, tako za Evropsko unijo, kakor tudi za Svet Evrope, bo boljše, če Unija pristopi danes, kakor pa, da bi čakala na jutri.
Keywords: Evropska skupnost za premog in jeklo, človekove pravice in temeljne svoboščine, suverenost, Skupnost, Sodišče Evropskih skupnosti, ustavne tradicije držav članic, splošna pravna načela, Evropska unija, naddržavna povezava, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Svet Evrope.
Published: 14.12.2012; Views: 2333; Downloads: 428
.pdf Full text (388,28 KB)

7.
TEHNOLOŠKI DOSEŽKI V SLOVENSKIH PREMOGOVNIKIH IN RUDNIKIH
Tomaž Šumah, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili tehnološke dosežke v slovenskih rudnikih od njihovih začetkov do danes, podrobneje pa smo tehnološke dosežke predstavili v Premogovniku Velenje, d. d. V drugem poglavju tako najprej opredeljujemo pojme rudnik, premogovnik in tehnologija, predstavimo rudnike in premogovnike v Sloveniji ter opredelimo premog kot primarni vir energije v Sloveniji in v svetu. Izbrane rudnike v Sloveniji, njihovo zgodovino in predstavitev, tehnološke dosežke, Premogovnik Velenje ter njegove tehnološke dosežke pa predstavljamo v nadaljevanju diplomskega dela.
Keywords: premogovnik, rudnik, premog, tehnološki dosežki, Premogovnik Velenje
Published: 10.03.2014; Views: 1714; Downloads: 252
.pdf Full text (2,19 MB)

8.
TRGOVANJE S PREMOGOM IN CENE NA MEDNARODNIH TRGIH
Primož Tomažin, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem predstavil trgovanje s premogom po svetu in njegove cene. Predstavljene so naslednje dejavnosti: proizvodnja, poraba, zaloga, uvoz in izvoz premoga. Opisal sem države, pomembne za svetovni trg premoga in načine uporabe premoga. Cilj diplome je predstaviti, zakaj je premog še vedno tako pomemben energetski vir.
Keywords: premog, proizvodnja premoga, poraba premoga, zaloge premoga, cene premoga, trgovanje premoga, izvoz premoga, uvoz premoga
Published: 30.09.2014; Views: 1293; Downloads: 195
.pdf Full text (1,82 MB)

9.
Razvoj in uporaba analiznih metod določanja težkih kovin v okoljskih vzorcih z emisijsko spektrometrijo z induktivno skopljeno plazmo
Darja Kavšek, 2014, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji smo razvili, optimizirali in s pomočjo validacije potrdili analizne metode za točno in natančno določevanje izbranih težkih kovin v različnih matricah okoljskih vzorcev z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP–OES). S pomočjo izmerjenih vsebnosti onesnaževal ter kemijskih in fizikalno–kemijskih parametrov smo izvedli kemometrijsko karakterizacijo različnih okoljskih vzorcev. Iskali smo korelacije med različnimi okoljskimi vzorci, ki so bili odvzeti na različnih vzorčnih mestih v različnih časovnih obdobjih.
Keywords: ICP–OES, premog, sedimenti, odpadne tekstilne vode, odpadne industrijske vode, težke kovine, validacija, kemometrijska klasifikacija, kemometrijska karakterizacija, analiza grupiranja, metoda glavnih osi, diskriminantna analiza
Published: 12.01.2015; Views: 1398; Downloads: 268
.pdf Full text (3,60 MB)

10.
STANJE PREMOGA V SLOVENIJI IN SVETU
Ratko Božić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Predmet raziskovanja je stanje premoga v Sloveniji in svetu. Raziskali smo, kolikšne so zaloge premoga ter koliko let bo premog še vir energije. Pridobivanje premoga se glede na geološke pogoje lahko izvaja jamsko ali podzemno in površinsko ali nadzemno. Poznamo tri vrste premoga, in sicer lignit, rjavi premog ter črni premog. Nadalje te vrste premoga delimo tudi glede na kurilnost, saj se razlikujejo glede na kvaliteto.
Keywords: Premogovnik Velenje, stanje premoga, rudnik, premog.
Published: 15.12.2015; Views: 1698; Downloads: 216
.pdf Full text (3,70 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica