| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
PREGANJANJE JEHOVOVIH PRIČ NA SLOVENSKEM V ČASU KOMUNIZMA
Maja Varga, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Jehovove priče so ljudem znane po vsem svetu. Njihovo oznanjevanje in način čaščenja najdemo v vseh nacionalnih in rasnih skupinah, med mladimi in starejšimi, v vseh ekonomskih in izobrazbenih nivojih človeške družbe. Njihova gorečnost za oznanjevanje Božjega kraljestva je naredila vtis na mnoge ljudi, celo kritike. Se ne vmešavajo v politiko, a vendar zelo spoštujejo oblasti. Ljubezen, ki jo imajo med seboj in do drugih, navdaja ljudi z željo, da bi bilo več takšnih ljudi na zemlji. Kljub temu se mnogi vprašujejo: »Kdo so pravzaprav Jehovove priče?«, »Zakaj so ljudi, ki so znani po poštenosti in vdanosti, oblasti preganjale?« V svoji diplomski nalogi z naslovom PREGANJANJE JEHOVOVIH PRIČ NA SLOVENSKEM V ČASU KOMUNIZMA sem v prvem delu najprej predstavila Jehovove priče in njihovo verovanje, njihov razvoj v svetu ter razvoj na Slovenskem. V tem sklopu naloge sem prav tako predstavila politične razmere v Sloveniji po letu 1945. V drugem delu naloge obravnavam preganjanje Jehovovih prič pod komunističnim režimom, največjo pozornost pa sem usmerila na preganjanje v kasnejšem obdobju, po letu 1975, ko je komunistična oblast kršila človeške pravice, zapisane v Deklaraciji človekovih pravic. Pri mnogih Jehovovih pričah so bile kratene človekove pravice, s tem da so jih obsojali na zaporne kazni zaradi njihovega verskega prepričanja, ker niso hoteli odslužiti vojaškega roka ali pa se udeležiti orožnih vaj. Skozi intervjuje preganjancev sem predstavila njihove zgodbe in preizkušnje, ki so jih tisti čas zaradi ugovora vesti doživljali. Predstavila sem tudi Ustavo in ugovor vesti ter pobude civilnega služenja vojske s strani mirovnih gibanj, ki so bila po letu 1980 še posebej aktivna. Številne komentarje in novice, ki sem jih uporabila glede preganjanja Jehovovih prič zaradi odklanjanja orožja in uniforme, neodzivanja vpoklicu v vojsko ter odklanjanja služenja vojaškega roka, pobude in razprave o civilnem služenju vojaškega roka, o Ustavi in ugovoru vesti, sem našla v časniku Večer in Delo ter informativnem tedniku Dela Teleks . Največ novic in komentarjev pa sem našla v reviji Mladina , nekaj v 7D ter tudi v Dnevniku . Pregledala sem fond AS 1444 Republiškega senata za prekrške, škatla 1 -26. Iskala sem prekrške Jehovovih prič v zgodnjih obdobjih od leta 1952 dalje, vendar žal nisem našla ničesar. Ravno v tistem času so del arhiva obnavljali in ga selili, zato je bilo delo oteženo. V zgodovinskem arhivu Ljubljana sem pregledala fond K in II škatlo 14, ki je vsebovala nekaj dokumentov vojaškega sodišča od leta 1948 do leta 1979. Tudi med njimi nisem našla ničesar.
Keywords: Jehovove priče, komunistični režim, preganjanje, človeške pravice, civilno služenje, odškodnina, ugovor vesti
Published: 25.11.2009; Views: 2978; Downloads: 374 
(1 vote)
.pdf Full text (3,32 MB)

2.
ČASNIK ŠTAJERC MED PRVO SVETOVNO VOJNO
Liljana Hronek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava obdobje prve svetovne vojne in prikazuje preganjanje Slovencev, majniško deklaracijo, deklaracijsko gibanje ter kulturne dogodke skozi oči časnika Štajerc. Osnovni vir za diplomsko delo je torej predstavljal nemško orientirani časnik Štajerc, ki je izhajal od leta 1900 do 1918 v ptujski »nemški trdnjavi«. Le-ta je močno zaznamovala njegovo pisanje o dogodkih in njegova stališča, saj je prinašal članke naklonjene Nemcem in njihovim privržencem ter članke uperjene proti narodno zavednim Slovencem. V duhu močnega avstrijskega patriotizma in nemške orientacije je zato odobraval aretacije Slovencev v prvih letih vojne, ostro kritiziral majniško deklaracijo in nasprotoval deklaracijskemu gibanju ter se veselil protideklaracijskih izjav in shodov. Zaradi okrnjenega kulturnega življenja med prvo svetovno vojno je redko poročal o kulturnih dogodkih. Čeprav je bil nemško orientiran, je bil pisan v slovenskem jeziku, da bi se čimbolj približal slovenskemu kmetu na podeželju, kateremu je bil namenjen.
Keywords: prva svetovna vojna, preganjanje Slovencev, majniška deklaracija, deklaracijsko gibanje, kulturno dogajanje, Štajerc.
Published: 30.07.2010; Views: 2551; Downloads: 371
.pdf Full text (2,08 MB)

3.
VRSTNIŠKO PREGANJANJE - BULLYING
Andreja Pečuh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo o vrstniškem preganjanju — bullyingu zajema agresivnost in nasilje, ter opredelitev in oblike le teh. Osredotoči se na nasilje med vrstniki na šoli, s katerim se srečuje vedno več mladostnikov, staršev in učiteljev. Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na nasilje med vrstniki, predstavljene so tudi možnosti za preprečevanje le tega. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji z uporabo anketnega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 30 staršev. Raziskava je potekala na Osnovni šoli Brezno — Podvelka, podružnica Kapla. Rezultati raziskave. Z raziskavo smo ugotavljali vedenje in mnenje anketiranih staršev o vrstniškem preganjanju. Ugotovili smo, da 70 odstotkov anketiranih staršev ni bilo deležnih vrstniškega nasilja. Ugotovljeno je bilo tudi, da starši dokaj slabo poznajo oblike vrstniškega nasilja, vendar bi kljub temu znali pomagati otroku in o nasilju ne bi molčali. Sklep. Nasilja med otroci ne moremo odpraviti samo z varnostnimi ukrepi na šoli, potrebno je vključiti tudi družino. In ne nazadnje je potrebno vključiti tudi zdravstveno in negovalno osebje, čeprav nima neposrednega vpliva na nasilje med osnovnošolci, ima pa vpliv na blaženje posledic.
Keywords: Ključne besede: nasilje, agresivnost, šola, vrstniško preganjanje, starši
Published: 24.12.2010; Views: 2371; Downloads: 316
.pdf Full text (2,09 MB)

4.
PROBLEM VRSTNIŠKEGA PREGANJANJA
Urša Rebernak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu o problemu vrstniškega preganjanja smo obravnavali nasilje, s poudarkom na nasilju nad mladimi, pri katerem smo izpostavili problem vrstniškega preganjanja (bullyinga). Otroci so velikokrat žrtve nasilja tudi s strani vrstnikov, pogosto pa to nasilje ostane prikrito, ker žrtve, kot tudi opazovalci, zaradi različnih razlogov ne spregovorijo o tem. Vrstniškemu preganjanju pa dajejo strokovnjaki v zadnjem času vedno več poudarka. Za zbiranje podatkov smo uporabili domačo literaturo. Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki je zajemal 22 vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 100 naključno izbranih študentov rednega in izrednega študija FZV UM. Raziskali smo, ali študenti FZV UM vedo, kaj je vrstniško preganjanje, kakšno je njihovo stališče in izkušnje, ter kje bi po njihovem mnenju morali reševati problem vrstniškega preganjanja. Prav tako nas je zanimalo, ali so bili kdaj sami udeleženi pri vrstniškem preganjanju, bodisi kot žrtev, nasilnež ali samo kot opazovalec in kako so ukrepali. Prišli smo do ugotovitve, da je večina študentov že slišala za vrstniško preganjanje, da so bili nekateri v vlogi žrtve, majhen odstotek tudi nasilneži, več kot polovica anketiranih je bila priča vrstniškemu preganjanju, približno tretjina le teh pa je kakorkoli ukrepala. Ugotovili smo, da študenti ocenjujejo, da bi se problem vrstniškega preganjanja moral reševati predvsem v šolah in v družini. Za prepoznavnost, preprečevanje oziroma vsaj zmanjšanje nasilnih dejanj med otroci bo potrebno storiti še veliko. Zelo pomembni na poti do uspeha sta predvsem šola oziroma zaposleni v šoli in seveda starši, ki otroka vzgajajo, in od katerih otrok v veliki meri prevzema takšne in drugačne vzorce vedenja že zelo zgodaj v otroštvu.
Keywords: vrstniško preganjanje, vrstniki, otrok, nasilje, šola, družina  
Published: 03.08.2011; Views: 1706; Downloads: 178
.pdf Full text (1,26 MB)

5.
FRAGMENTIRANJE ŽENSKE IDENTITETE NA PODLAGI DISKURZA MOČI IN OBLASTI MED SPOLOMA PRIKAZANO NA PRIMERU NOVEL MELE HARTWIG ČAROVNICA IN ČUDEŽ V MESTU ULM
Gordana Wist, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V pričujoči diplomski nalogi sta predstavjeni dve noveli Mele Hartwig: Čarovnica in Čudež v mestu Ulmu. S sociohistoričnega in psihoanalitičnega zornega kota sem proučevala zgodovinske motive v teh delih ter podobnosti in razlike med njima; v obeh je zelo prisotna percepcija Freuda. Hipoteze in namen diplomske naloge ter vprašanja, na katera poskušam odgovoriti, so: Zakaj avtorica 20. stoletja prestavi čas dogajanja obeh zgodb v daljni in mračni srednji vek? Ali so moški osvajalci »črnega kontinenta«? Kako je v besedilih konstruirana in uničena ženska identiteta pod patriarhalnimi pogoji? Ali ženska individualizacija sploh lahko uspe v androcentričnem družbenem redu? Cilj naloge je prikazati literarno upodobitev fragmentacije ženske identitete v globalnem sistemu na podlagi diskurza moči in oblasti med spoloma, v katerega so ženske ujete kot objekti. Uporabljeni metodologiji sta literarna sociologija in Gender-Studies. »Mela Hartwig, očitno medicinka, namazana z vsemi žavbami Freuda in Adlerja, se je z vnemo in močjo lotila najtežjih problemov v družbi, ki so ponavadi radi zamolčani.« (Voss'sche Zeitung, 1928)
Keywords: histerija in ženska identiteta, preganjanje čarovnic, pogromi Judov, percepcija Freuda in srednjega veka, »stil ekspresionizma in nove stvarnosti« Čarovnica in Čudež v mestu Ulm
Published: 12.09.2011; Views: 2093; Downloads: 110
.pdf Full text (3,25 MB)

6.
PROBLEMATIKA DAVČNEGA UTAJEVANJA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN PRAVNIH OSEB V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z DRŽAVAMI EVROPSKE UNIJE
Pia Špendl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Davki so ena najpomembnejših oblik fiskalnih prihodkov, s katerimi se pokriva večji del državnih proračunskih izdatkov. Opredeljeni so kot prisilna dajatev, ki nima direktne in takojšnje protidajatve, zato je pri vseh davčnih zavezancih mogoče opaziti odpor do plačevanja davčnih obveznosti. Razlikujemo davčno izogibanje, ki zakonsko ni prepovedano, ter davčno utajevanje, ki je zakonsko prepovedano. Splošna definicija utaje davkov je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika navedena kot neustrezno posredovanje podatkov, po katerih bi se odmerila prava višina davčne obveznosti. Ločimo enostavne in kompleksne oblike davčnih utaj. V povprečju so v državah članicah Evropske unije v porastu vse oblike utajevanja davkov, največji porast pa je opaziti pri davku na dodano vrednost. Iz praktičnih primerov strokovnjaki ugotavljajo, da obstaja več različnih razlogov za davčno utajevanje. Razumevanje vplivnih dejavnikov davčnih utaj nam je lahko v pomoč pri razvijanju takšne davčne politike, ki spodbuja pozitiven odnos davčnih zavezancev do države in do obdavčitve kot take nasploh. Odpor do neplačevanja davkov v največji meri nastane zaradi tega, ker davčni zavezanci za plačane davke ne dobijo od države nobene neposredne protidajatve, če pa svojih davčnih obveznosti ne izpolnijo pravočasno, država proti njim uporabi prisilo in jih za storjeno dejanje kaznuje. Danes je problem davčnega utajevanja vse bolj pereča tema vseh držav, saj se stopnja davčnih utaj iz leta v leto povečuje. V Evropski uniji so v ospredju predvsem utaje v obliki »davčnega vrtiljaka«. Utaje so organizirane in sistemsko načrtovane, pri njih pa mnogokrat sodelujejo tudi banke, davčni svetovalci, odvetniki in drugi strokovnjaki. Znotraj vsake države predstavlja velik problem tudi davčno utajevanje manjših samostojnih podjetnikov. V vseh državah članicah Evropske unije, kakor tudi v Sloveniji, predstavlja velik del davčnih goljufij tudi delo na črno. Dopuščanje dela na črno ima ogromne ekonomske posledice, najpomembnejše med njimi pa so izpostavljanje manj delovnih mest, manjši priliv v pokojninsko blagajno in nenazadnje utaja davkov. Nadzor nad samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami izvajajo davčni in tržni inšpektorji, ki se morajo ravnati po določenih načelih. Inšpektor opravlja davčni inšpekcijski nadzor, preprečuje in odkriva davčne prekrške ter druga kazniva dejanja, opravlja davčne preiskave ter opravlja nadzor nad delom organizacijskih enot davčne uprave pri zavezancih za davek. V skladu s pravnimi podlagami se kršitve zakonodaje v zvezi z utajami davkov obravnavajo bodisi kot prekrški bodisi kot kazniva dejanja. Zakon o prekrških določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij, postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekrških.
Keywords: davek, davčni zavezanec, davčne utaje, odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj, kazensko preganjanje davčnih utaj
Published: 30.08.2012; Views: 1829; Downloads: 145
.pdf Full text (409,08 KB)

7.
REFLEKSIJA IN BOG V DELU ETTY HILLESUM PRETRGANO ŽIVLJENJE
Ksenja Kožar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pretrgano življenje je naslov knjige, v kateri so zbrani dnevniški zapisi in pisma Etty Hillesum. Etty začne pisati dnevnik leta 1941 na pobudo psihologa in hirologa JuliusaSpiera, in sicer med nemško okupacijo Nizozemske. V prvem delu dnevnika Etty namenja pozornost predvsem nestabilnim čustvom do Spiera, spoprijema se z notranjim kaosom, nezadovoljstvom in žalostjo. Pisanje dnevnika ji služi kot terapija za vzpostavljanje notranjega reda, zunanje okoliščine pa le redko omenja. Diplomsko delo se osredotoča predvsem na refleksijo Etty Hillesum skozi simbole, ki jih najpogosteje omenja, da bi izrazila lastne izkušnje v najtežjih in najbolj grozljivih okoliščinah. Ko postaja njena eksistenca vse bolj ogrožena, odkrije lastnega Boga, katerega dojema povsem nekonvencionalno. Dnevniški zapisi se tako iz terapevtskega orodja za iskanje notranjega reda spremenijo v pogovor z Bogom. Na koncu diplomskega dela obravnavamo Ettyjin odnos do Boga in njeno prehajanje iz mišljenja v delovanje.
Keywords: Etty Hillesum, Pretrgano življenje, dnevniška literatura, nacionalsocializem, holokavst, koncentracijska taborišča, preganjanje Judov, Bog.
Published: 20.09.2016; Views: 555; Downloads: 60
.pdf Full text (761,42 KB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica