| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
Nasilje nad otroki
Mojca Lukančič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Nasilje nad otroki je sestavljeno v celoti iz teoretičnega dela. Znotraj tega smo navedli in opisali različne ter najpogostejše oblike nasilja nad otroki, pomoč žrtvam in deklaracijo o otrokovih pravicah. Nasilje nad otroki je pojav, ki se je dodobra razkril v sodobni družbi.
Keywords: Nasilje nad otroki, nasilje v družini, oblike nasilja, posledice nasilja, predsodki in stereotipi o nasilju, soočanje in pomoč žrtvam nasilja, Konvencija o otrokovih pravicah.
Published: 10.03.2009; Views: 4214; Downloads: 1477
.pdf Full text (464,23 KB)

3.
Nekateri vidiki "čefurske" identitete
Kristina Patljak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Besedo »čefur« zlahka uporabimo v vsakdanjem pogovoru in jo prepoznamo v funkciji razlikovanja med »nami« in »njimi«, ki izkazujejo drugačnost. Pri vprašanju, kaj točno beseda »čefur« pomeni, se zaenkrat ne moremo zanesti na nobeno uradno definicijo. Namen diplomske naloge Nekateri vidiki »čefurske« identitete je bil preveriti splošne predstave o tem, kdo pravzaprav »čefur« je in kaj določa njegovo identiteto ter na podlagi subjektivnih mnenj anketirancev izluščiti neko splošno definicijo izraza in še nekatera druga spoznanja o tako imenovani »čefurski identiteti«. V teoretičnem delu naloge poleg poskusov definicij izraza obravnavam tudi relevantne pojme kot so identiteta, etničnost, ksenofobija, predsodki, migranti, stigmatizacija, kriminalizacija, delinkvenca in mediji. Empirični del naloge vsebuje kvantitativno analizo podatkov, za katero je kot osnova služila anketna metoda raziskovanja z vprašalnikom. Z raziskavo sem želela ugotoviti, koga beseda »čefur« zaznamuje, katere negativne sodbe nosi in ali na negativne sodbe vplivajo dejavniki kot so starost, spol, izobrazba ter kraj bivanja. Želela sem določiti tudi stopnjo ksenofobije med vprašanimi in ugotoviti, ali obstaja neko splošno mnenje, da so se elementi balkanske kulture infiltrirali v slovensko. Ugotovila sem, da izraz v vsakem primeru prinaša negativne predsodke, da ga posamezniki z balkanskim poreklom v večini primerov za poimenovanje sebe ne odobravajo, da ga v glavnem zaznamujeta narodnost in stopnja prilagojenosti slovenski kulturi in da se lahko izraz v nekaterih primerih uporabi tudi za posameznike slovenskega porekla. Poleg tega je kvantitativna analiza pokazala, da je bila stopnja ksenofobije med vprašanimi majhna, izkazalo pa se je, da velja splošno mnenje, da so se nekateri elementi balkanske kulture zasidrali v slovensko. Rezultati o vplivu okolja na negativne sodbe in rezultati o motečnosti »čefurjev« so me pripeljali do vprašanja, ali gre morda za dva vzorca obnašanja pripadnikov subkulture »čefurjev«.
Keywords: čefur, identiteta, ksenofobija, predsodki, stigmatizacija, migranti, subkultura
Published: 19.03.2010; Views: 3292; Downloads: 642
.pdf Full text (418,10 KB)

4.
PREDSODKI IN STEREOTIPI DO ISTOSPOLNO USMERJENIH POSAMEZNIKOV
Vanja Šnopl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Predsodki so stališča, ki niso upravičena, argumentirana ali preverjena. Spremljajo jih močna čustva, ki dajejo predsodkom potrebno »duševno energijo« ter hranijo globoko nezavedno dinamiko. Pred pisanjem diplomske naloge sem predvidevala, da je družba zelo nestrpna do »drugačnih«. Ker se v družbi vedno znova postavljajo vprašanja o načinu življenja homoseksualcev, o njihovih pravicah in možnostih, sem se odločila, da bom globlje raziskala problem predsodkov in stereotipov do »drugačnih«, še posebej do homoseksualcev. V prvem delu diplomske naloge sem s pomočjo strokovne literature podala teoretična izhodišča o predsodkih in stereotipih ter o istospolni usmerjenosti. Po podrobnejše informacije sem se zatekla k predstavnikom društva Legebitra in društva DIH. V drugem delu pa sem z anketnim vprašalnikom, ki sem ga izdelala s pomočjo mentorice, poskušala zbrati informacije in stališča naključno izbranih ljudi ter ugotoviti, kako oni sprejemajo »drugačne« v naši družbi in se soočajo z njimi. Želela sem ugotoviti ali obstajajo razlike v odgovorih glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe in tip skupnosti. Opravila sem tudi intervju z dvema lezbijkama in gejema, saj so me zanimala tudi njihova razmišljanja in izkušnje ob soočanju s svojo spolno usmerjenostjo in predsodki družbe. Pri rezultatih raziskave sem upoštevala, da je tema zelo kompleksna in občutljiva, zato so anketiranci morda odgovarjali z zadržkom oziroma so želeli podati »strpne« odgovore. Ugotovila sem, da imajo več predsodkov starejši anketiranci in prebivalci z vasi. Intervjuvani homoseksualci pri soočanju s svojo spolno usmerjenostjo nimajo večjih težav, a se zavedajo, da so omejeni v pravicah in željah.
Keywords: Predsodki in stereotipi, istospolna usmerjenost, homoseksualnost skozi zgodovino, sprejemanje homoseksualnosti, pravice homoseksualcev, nov družinski zakonik.
Published: 21.05.2010; Views: 6807; Downloads: 1449
.pdf Full text (791,99 KB)

5.
Stigmatizacija v psihiatriji
Andrej Knez, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, ki je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, je predstavljena problematikain prisotnost stigmatizacije pri nas in po svetu. Stigmatizacija bolnikov z duševnimi motnjami je še zmeraj močno prisotna. V nalogi je zato opisana pomembna vloga medicinske sestre pri destigmatizaciji. Predstavljeno je, kako stigmatizacija vpliva na kakovost življenja bolnikov z duševno motnjo. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati raziskave. V raziskavo so bili vključeni naključno mimoidoči prebivalci mesta Maribor in Geteborg na Švedskem. Raziskava je pokazala, da ljudje na severu (Geteborg) in pri nas (Maribor) razmišljajo in odgovarjajo na postavljena vprašanja podobno in da niso prisotna izrazita odstopanja. Tako smo ugotovili, da se prebivalci tako v Mariboru kot v Geteborgu v veliki meri strinjajo s prisotnostjo stigmatizacije v psihiatriji. Tudi vzroki prisotnosti stigmatizacije v psihiatriji so pri obeh skupinah anketirancev dokaj podobni. Rezultati raziskave so pokazali, da družba duševne motnje pozna, saj je le 5% anketiranih odgovorilo, da pojma duševna motnja ne pozna. Ugotovili smo, da je diskriminacija ljudi z duševno motnjo v družbi še vedno zelo prisotna. Z interpretacijo zbranih podatkov smo ugotovili, da je možno doseči destigmatizacijo bolnikov z duševno motnjo predvsem s pogovori o duševnih motnjah v družbi. Kar 68% vseh anketiranih je mnenja, da socialni standard ljudi v družbi vpliva na pogostost stigmatizacije. Stigmatizacija v psihiatriji predstavlja velik problem za bolnike z duševno motnjo, njena rešitev pa se vidi v ukrepih destigmatizacije.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Stigmatizacija, destigmatizacija, psihiatrija, duševna motnja, predsodki
Published: 09.08.2010; Views: 3735; Downloads: 1002
.pdf Full text (1,53 MB)

6.
7.
Sociološka refleksija stereotipov in predsodkov do Romov v filmskih reprezentacijah
Tihana Farkaš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Filmi predstavljajo enega izmed osrednjih načinov produciranja in reproduciranja družbenih ideologij, mitov, stereotipov in predsodkov. Pričujoče diplomsko delo je analiza filmskih reprezentacij pripadnikov romskega naroda, natančneje kako so te podobe povezane s stereotipi in predsodki do Romov. Pri tem gradivo za analizo obsega filme, katerih osrednja tema je prikazovanje pripadnikov tega naroda. Romska etnična manjšina se še dandanes na številnih področjih spopada z diskriminacijo večinskega prebivalstva. Otežena jim je integracija v večinsko družbo, saj v njej vladajo stereotipne predstave in predsodki o njih. K ohranjanju le-teh pa lahko pripomorejo tudi različni mediji, med njimi tudi televizija in film. Za proučevanje je bilo uporabljenih šest filmov. Edini slovenski film je bil Halgato režiserja Andreja Mlakarja, ostali filmi so iz držav bivše Jugoslavije — Zbiralci perja režiserja Aleksandra Petrovića, Ciganska čarovnija režiserja Stoleta Popova, Dom za obešanje in Črna mačka, beli mačkon, režiserja Emirja Kusturice ter Kdo to tam poje režiserja Slobodana Šijana. Pri analizi sem se uprla na metode za analizo vizualnih tekstov ter kritično diskurzivno analizo, ki je kvalitativna metoda družboslovne raziskave. Z analizo filmov o Romih sem v diplomskem delu ugotovila, da filmske podobe Rome prikazujejo stereotipno in tako ohranjajo ter povečujejo predsodke večinske družbe do te skupine, saj gledalci ne ustvarjajo kritične distance do prikazanih vsebin.
Keywords: filmske reprezentacije, Romi, stereotipi, predsodki, večinska družba.
Published: 25.10.2010; Views: 3245; Downloads: 340
.pdf Full text (1013,08 KB)

8.
Vpliv prvega vtisa na delo policistov : diplomsko delo
Luka Lužar, 2010, undergraduate thesis

Keywords: zaznavanje, vtisi, stereotipi, predsodki, policija, policisti, policijska subkultura, diplomske naloge
Published: 11.05.2011; Views: 1681; Downloads: 149
.pdf Full text (1,06 MB)

9.
VLOGA IZKUSTVENEGA UČENJA PRI PREMAGOVANJU PREDSODKOV DO ŽIVALI IN STRAHOV PRED NJIMI
Petra Rezec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Izkustveno učenje razvija drugačen pogled na odnose med učiteljem, delom in življenjem ter na odnose med osebnim in družbenim znanjem. Zagovorniki izkustvenega učenja verjamejo, da se vsako spoznanje (ideja, pojem, teorija ...) preoblikuje ob stiku z osebno izkušnjo. Znanje je potemtakem rezultat te rekonstrukcije. Izkustveno učenje pomaga razvijati lastnosti, ki jih bodo učenci potrebovali v prihodnosti, in sicer: sposobnost prilagajanja novim okoliščinam, osebnostna avtonomija, občutljivost in senzibilnost do samega sebe in drugih, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega dojemanja, sinteze, sposobnost iznajdljivosti v nepredvidljivih, kompleksih socialnih situacijah. Pri izkustvenem učenju človek ne usvaja ponovno le znanih stvari iz preteklosti, ampak se uči tudi predvidevanja prihodnosti. Namen diplomskega dela je ugotoviti, koliko lahko »resnični« primeri pripomorejo k boljšemu razumevanju in boljšemu odnosu do živali, pojmov, predmetov … Raziskava je pokazala, da učitelj, ki izkustveno učenje prakticira z učenci, lahko pripomore k boljšemu razumevanju in odnosu učencev do žive in nežive okolice. Če se učencem ponudi možnost, da se neposredno seznanijo z neznanim, bodo to v večini primerov tudi storili in s tem naredili korak naprej. Žive živali v razredu, v našem primeru navadna krastača in navadni močerad, lahko izboljšajo odnos otrok do živali, z neposrednim stikom pa se odpravljajo predsodki in tudi strah pred njimi.
Keywords: učenci, razredna stopnja, izkustveno učenje, predsodki do živali, strah pred živalmi
Published: 18.11.2011; Views: 1785; Downloads: 272
.pdf Full text (4,32 MB)

10.
Smo Slovenci obremenjeni s predsodki?
Bojan Macuh, 2010, other component parts

Keywords: družba, odnosi, predsodki, družbene skupine, kriza
Published: 07.06.2012; Views: 917; Downloads: 56
URL Link to full text

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica