| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PREDRAČUNAVANJE JAVNO - FINANČNIH PRIHODKOV NA UPRAVNI ENOTI
Suzana Jelušič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Nepridobitne organizacije so vse tiste organizacije, ki niso pridobitne, tj. ne glede na to, kdo jih ustanovi ali financira njihovo delovanje. Med nepridobitne organizacije uvrščamo tudi upravne enote. Temeljni cilj nepridobitnih organizacij in s tem upravnih enot je zagotavljanje čim širše ravni zadovoljstva potreb različnih interesnih skupin z zagotavljanjem stvari in predvsem storitev. Prihodki države so obvezne dajatve, ki so z zakonom predpisani kot splošno obvezni. Upravne enote pobirajo nedavčne prihodke, kot so: upravne takse, denarne kazni, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, in prihodke od prodaje blaga. Predračunavanje prihodkov na upravni enoti se izvaja le pri pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna. Predračuni prihodkov se pripravljajo na podlagi uresničenih prihodkov preteklega leta, ki ga v primernem odstotku povečajo. Pri tem se ne upoštevajo pričakovane spremembe, ki bodo vplivale na prihodke. To je vzrok, da so uresničeni prihodki v povprečju manjši od predračunov. Na to pa vpliva tudi dejstvo, da se predračunava prihodke le enkrat letno, kar je premalo, da bi lahko zaznali spremembe, ki nastajajo med letom. Poleg večkratnega predračunavanja pa je potrebno tudi analiziranje predračunov z uresničeni prihodki, s katerimi zagotovimo pravočasno odzivanje na spremembe. Tako se v prihodnjih predračunih ne bi pojavljale napake iz preteklih predračunov. Posebna pozornost je potrebna, ko so uresničeni prihodki manjši od predračunanih, saj se na podlagi njih načrtuje poraba sredstev. Ker je realizacija prihodkov manjša od predračunov, se pojavi pomanjkanje sredstev, kar lahko prinese veliko težav. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu se pogosto prodaja državno premoženje in uporablja rezerve, ki bi jih lahko drugače uporabili. Pri večjem pomanjkanju sredstev pa se lahko zaustavi plačilo obveznosti, ki imajo posledice tudi v gospodarstvu. Enkrat letno predračunavanje ne zadostuje, da bi pravočasno ukrepali pri primanjkljaju finančnih sredstev. Zato je nujno medletno predračunavanje in analiziranje predračunov.
Keywords: javna uprava, upravna enota, nepridobitna organizacija, javnofinančni prihodki, predračunavanje, uresničeni – obračunani prihodki, analiziranje
Published: 03.12.2009; Views: 2150; Downloads: 137
.pdf Full text (1003,40 KB)

2.
RAČUNOVODSKI POSNETEK POSLOVNIH PROCESOV NA PODROČJU CELOVITEGA FINANČNEGA PREDRAČUNAVANJA V POMORSKI AGENCIJI
Tanja Sabadin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Računovodsko predračunavanje je ponavadi razvito le v srednje velikih in velikih gospodarskih družbah, ki imajo na razpolago ustrezne kapacitete kot so npr. boljša informacijska tehnologija, kadri, finančna sredstva. V proučevanem podjetju, ki je po merilih Zakona o gospodarskih družbah majhno podjetje, pa imajo prav tako razvito celovito predračunavanje in je redno izvajano, ker so takšne zahteve poslovodstva in ladjarja (principala), ki sta s pravnega vidika dve samostojni pravni osebi. Dejansko pa gre za specifičen odnos med principalom in agentom, ki je urejen z agentsko pogodbo. Agent si poleg drugih poslovnih koristi, ki mu jih prinaša predračunavanje, zagotavlja tudi finančno stabilnost in plačilno sposobnost. Posredno pa jo zagotavlja tudi ladjarju. predračunska sporočila so torej potrebna in koristna poslovodstvu agenta in poslovodstvu ladjarja, oba pa na osnovi teh informacij sprejemata poslovne odločitve. Nekatere so v skupni domeni, o nekaterih pa odloča ali samo agent ali samo ladjar. Da bi prišli do predračunskih izidov, pa moramo izvajati določene postopke in naloge, ki bi jih lahko opredelili kot procese, ki potekajo po vnaprej določenih poteh. Prikaz in opis teh procesov je predmet pričujočega dela.
Keywords: računovodsko predračunavanje, procesi predračunavanja, celoviti predračuni podjetja, predračuni organizacijskih enot, posnetek računovodskih procesov;
Published: 01.04.2010; Views: 1663; Downloads: 104
.pdf Full text (339,20 KB)

3.
ANALIZA RAČUNOVODSKEGA PREDRAČUNAVANJA V REVIZIJSKI DRUŽBI "X"
Nevenka Jambrović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava teoretični in praktični vidik računovodskega predračunavanja. V teoretičnem delu smo proučili zakonodajo sprejeto na tem področju in teorije nekaterih avtorjev, v praktičnem delu pa smo proučili konkretni primer računovodskega predračunavanja v družbi in implementacijo metode predračunavanja. Pri preučevanju računovodskega predračunavanja v družbi, smo raziskali posebnosti predračunavanja v dejavnosti v kateri družba posluje, in hkrati usklajevanje teh aktivnosti z zahtevami velikega koncerna, kateremu družba pripada. Ugotovili smo, da je sam sistem predračunavanja dobro zastavljen, istočasno pa so dobro usmerjeni tudi vsi akterji pri predračunavanju in v skladu z to predpostavko nudijo dobro podporo pri odločanju top managementu.
Keywords: RAČUNOVODSKA FUNKCIJA, RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE, PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, METODA CILJNIH STROŠKOV, NADZOR, ANALIZA.
Published: 30.08.2010; Views: 1351; Downloads: 217
.pdf Full text (218,36 KB)

4.
PRENOVA IN PONOVNO UVAJANJE SKUPINE IZDELKOV NA TRG
Barbara Javornik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Boj za obstanek na trgu je iz dneva v dan ostrejši. Strokovnjaki neprestano razmišljajo, kako biti drugačen in boljši. Kozmetična industrija predstavlja na trgu monopolistično konkurenco. Istovrstni izdelki pridejo v ospredje s trženjskimi aktivnostmi ter tako prevladajo trgu. V diplomskem delu sem želela ta proces prenove in ponovnega uvajanja izdelkov na trg prikazati teoretično in praktično na konkretnem primeru skupine izdelkov Mandelj podjetja Kozmetika Afrodita, d.o.o.. Vsaka stopnja prenavljanja in uvajanja mora biti skrbno načrtovana, izvedena in nadzorovana. Vsaka, še tako majhna napaka je lahko usodna za uspešnost skupine izdelkov in nenazadnje tudi za uspešnost celotnega podjetja. Na začetku diplomskega dela sem opredelila ključne cilje, si postavila omejitve ter osnovne trditve dela. V prvem delu sem obrazložila pojem, kaj nov izdelek sploh je, njegov pomen, posvetila sem se življenjskem ciklu izdelka, teoretično sem predstavila proces razvijanja, testiranja in uvajanja izdelkov, predstavila sem trženjske aktivnosti ter preučila predračunavanje finančne uspešnosti uvajanja prenovljene skupine izdelkov na trg. Drug del diplomskega dela pa je namenjen praktični predstavitvi že prej ugotovljenega v teoretičnem delu. Izdelki in storitve niso večni. Porabniki stremijo k drugačnemu in boljšemu. Zato je pomembno prepoznati, kdaj izdelek ali storitev ne zadovoljuje več potreb ter nazaduje v prodanih količinah. Pravočasno zaznana stopnja zrelosti da podjetju še nekoliko časa, da razmisli, kaj bo z obstoječim izdelkom storilo. Lahko ga popolnoma ukine s trga ali pa temeljito razmisli, kaj na izdelku ali storitvi izboljšati in to ponovno ponuditi porabnikom. Vsekakor je prenova izdelka cenovno ugodnejša kot razvoj popolnoma novega izdelka. Za uspešen izdelek je potrebno dobro poznati porabnike, njihove navade ter potrebe. Na osnovi analize, kaj le-ti potrebujejo in želijo, strokovnjaki izdelajo prototip izdelka. Ciljna skupina ta izdelek uporabi ter poda konkretne predloge izboljšave. Končni izdelek je plod premišljenega dela mnogih strokovnjakov, ki dodelajo vsako podrobnost v kakovosti, obliki, embalaži, funkcionalnosti in mnogih drugih lastnostih izdelka. Za izvedbo trženjskih aktivnosti je potrebno dobro poznavanje ciljne skupine. Le-ta nam pove, na kakšen način porabniku približati izdelek, ki ga še ne pozna, kje ga oglaševati, kako prilagoditi osebno prodajo ter kako pospešiti prodajo. Nekoliko olajšano delo imamo pri prenovljenih izdelkih, kjer deloma že poznamo ciljno skupino. Pomemben dejavnik prenove skupine izdelkov so tudi stroški, ki z njim nastanejo ter bodoči prihodki, ki bodo ustvarjeni z izdelki. Poslovni izid v prvih obdobjih že uvedene skupine izdelkov na trg ne more pokazati pozitivnih rezultatov, saj stroški razvoja in prenove zahtevajo ogromna sredstva. Skupina petih izdelkov Mandelj je uspešno prestala vse prej navedene stopnje procesa. Podjetje ima lastni razvojni oddelek, ki je strukturo izdelkov izboljšala. Prav tako je grafična podoba embalaže delo lastnega kadra podjetja. Stroški so zato nekoliko nižji, kot bi bili, če bi vse te procese izvajalo zunanje podjetje. Trženjske aktivnosti so pritegnile pozornost kupcev, kakovost izdelkov pa je iz njih naredila zveste porabnike. Izdelki še dandanes zadovoljujejo potrebe porabnikov, ko pa bo prodaja začela stagnirati, pa bo spet napočil čas za temeljit premislek o nadaljnjih možnostih. V diplomskem delu sem prvo in tretjo trditev potrdila, drugo pa ovrgla. Kot prvo trditev sem si postavila, da podjetje sledi trendom. Veliko novih in predvsem uspešnih izdelkov na trgu v zelo kratkem času to potrjuje. Druga trditev, da podjetje ne opravi tržnih raziskav, ne drži. Vsi izdelki, ki ugledajo luč trga, so plod temeljitih raziskav in na podlagi tega strokovno nadzorovanega procesa prenove in uvajanja na trg. Prav tako so opredelili ciljno skupino, pripravili načrt prodaje ter izdelali načrt trženjskih aktivnosti. Žal nisem dobila celotnega vpogleda v predrač
Keywords: Nov izdelek, razvoj izdelka, življenjski cikel izdelka, trženjske aktivnosti ob uvajanju izdelka na trg, računovodsko predračunavanje uspešnosti izdelka.
Published: 18.11.2010; Views: 1952; Downloads: 279
.pdf Full text (2,25 MB)

5.
RAČUNOVODSTVO NA FINSKEM
Sabina Škoberne, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili razvoj finančnega računovodstva ter njegovih teoretičnih podlag na Finskem skozi različna obdobja. Predstavili smo tudi vplive mednarodnih računovodskih rešitev na zunanje računovodsko poročanje na Finskem. Ugotavljali smo tudi osnovne značilnosti stroškovnega in poslovodnega računovodstva te države. Prav tako nas je zanimalo, kako je urejeno revidiranje na Finskem. Izpostavili smo tudi nekaj razlik med razvojem in ureditvijo računovodstva in revizije na Finskem in v Sloveniji.
Keywords: Finska, finančno računovodstvo, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o računovodstvu, računovodenje, Mednarodni standardi računovodskega poročanja, predračunavanje, metoda ABC, revidiranje.
Published: 21.12.2010; Views: 1416; Downloads: 87
.pdf Full text (260,17 KB)

6.
RAČUNOVODENJE USTVARJANJA RAČUNALNIŠKIH REŠITEV
Vesna Črnčec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen projekt ustvarjanja računalniške rešitve Proman Insight. Na začetku smo predstavili projekt ter predračunavanje in knjigovodenje le tega. Na podlagi pridobljenega znanja smo predstavili razpoložljive podatke o predračunih in dejanskem stanju izbrane računalniške rešitve. Ob koncu diplomske naloge smo na podlagi vseh podatkov izdelali kratko analizo poslovanja podjetja. Spoznali smo, da je bilo podjetje, ki je sicer skušalo s svojimi plani dobro poslovati, o predračunavanju premalo poučeno. Imelo je premalo znanj o samih projektih, kar je posledično pripeljalo tudi do neuspešnega poslovanja podjetja. Poslovno okolje je v današnjem času zaznamovano z dinamičnostjo, globalno konkurenco, hitrim tehnološkim razvojem in vse večjo razdrobljenostjo trga. Če želi podjetje uspeti, se mora tem razmeram prilagoditi. Takšno prilagoditev mu delno ponuja tudi dobro poznavanje računovodstva in vsega, kar mu le to lahko nudi. Podjetja morajo razvijati nove izdelke, ki bodo kupce zadovoljili maksimalno.
Keywords: projekt, življenski cikel projekta, računovodstvo, knjigovodstvo, predračunavanje, analiza, ustvarjanje računalniških rešitev.
Published: 18.11.2010; Views: 1248; Downloads: 55
.pdf Full text (900,04 KB)

7.
PRIMER URESNIČEVANJA POSLOVNEGA NAČRTA
Mihael Kranjčević, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi želimo prikazati primer uresničevanja poslovnega načrta za pokriti bazen s pripadajočimi prostori za dopolnilne dejavnosti – Vodni park Ruše. Analizirali smo predvsem predračunane kategorije poslovnoizidnega toka ter jih primerjali z uresničenimi eno leto po odprtju pokritega bazena. Namen analiz je bil ugotoviti vzroke za razlike med uresničenimi in predračunanimi kategorijami, kolikšen delež pri poslovanju pokritega bazena mora za njegovo delovanje prispevati lokalna skupnost in kakšen je najprimernejši pravni status upravljavca. Predstavili smo različice poslovanja, ki so upoštevale dajanje v najem posameznih zaključenih enot objekta. Na osnovi primerjave med poslovnim načrtom in uresničevanjem le - tega, smo načrtovali potreben delež lokalne skupnosti za delovanje pokritega bazena.
Keywords: Poslovni načrt, predračunavanje, optimiranje, primerjava
Published: 13.07.2011; Views: 1802; Downloads: 179
.pdf Full text (757,63 KB)

8.
PRESOJA ORGANIZIRANOSTI RAČUNOVODENJA ZALOG V TRGOVINSKEM PODJETJU
Mojca Dacinger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava presojo organiziranosti računovodenja zalog v trgovinskem podjetju X. Računovodstvo lahko opravlja svoje funkcije le, če je ustrezno organizirano. Od organiziranosti je namreč odvisno, ali bodo računovodske informacije uporabne za notranje in zunanje uporabnike, torej, ali bodo kakovostne, relevantne, zanesljive, primerljive in razumljive. V raziskavi sem podala pregled veljavne zakonodaje, ki jo mora trgovinsko podjetje pri svojem delu upoštevati. Predstavljena je organiziranost računovodstva trgovskega blaga v trgovinskih podjetjih in sestavnih delov (knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja). Ugotavljam, da je v proučevanem podjetju računovodsko nadziranje dobro organizirano, računovodsko predračunavanje in računovodsko analiziranje pa imata določene pomanjkljivosti. Ugotovljene pomanjkljivosti so dopolnjene s predlogi za njihovo odpravo. Proučevano podjetje X je usmerjeno v trgovinsko dejavnost, zato večji del kratkoročnih sredstev predstavljajo zaloge trgovskega blaga. Zaloge potrebuje zaradi neprekinjenega toka poslovanja in redne preskrbe tržišča. Zaloge predstavljajo velik segment investiranega kapitala. Ugotovljene so pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem zalog, ki pa sem jih dopolnila s predlogi za odpravo.
Keywords: zaloge, organiziranje računovodstva, računovodske funkcije, računovodsko predračunavanje, računovodsko analiziranje, računovodsko nadziranje, knjigovodstvo, trgovinsko podjetje
Published: 11.07.2011; Views: 1411; Downloads: 166
.pdf Full text (364,11 KB)

9.
POSEBNOSTI ORGANIZIRANOSTI RAČUNOVODSTVA V DRUŽINSKEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA "X"
Karmen Žibrat, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja so v svetu in v Sloveniji, ena izmed temeljnih oblik podjetništva. Od drugih podjetij se razlikujejo po svojih značilnih lastnostih, iz katerih izhajajo številne prednosti in slabosti. V vsakem podjetju je računovodstvo temeljna informacijska dejavnost, s katero odgovorni v podjetju pridobijo pomembne informacije za upravljanje podjetja. Uspešnost in učinkovitost računovodstva, pa je odvisna od same organiziranosti vseh štirih računovodskih funkcij: knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja. Organiziranje računovodstva v družinskem podjetju pa se razlikuje od organiziranja računovodstva drugih podjetij. Do razlik prihaja predvsem zaradi čustvene povezanosti med podjetjem in družinskimi člani, kar vpliva na sprejemanje odločitev in posledično tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Primer družinskega podjetja »X« potrjuje, da so v mnogih pogledih družinska podjetja različna od drugih nedružinskih podjetij. Organizacija računovodstva je drugačna kot v večjih nedružinskih podjetjih. V računovodstvu podjetja »X« se pojavljajo pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti, da bo računovodstvo bolj učinkovito. Z bolj kakovostnimi informacijami bo podjetje sprejemalo boljše odločitve in bo uspešneje delovalo tudi na tržišču.
Keywords: Družinsko podjetje, majhno podjetje, računovodstvo, organiziranost, knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje, računovodsko informiranje.
Published: 24.01.2012; Views: 1582; Downloads: 227
.pdf Full text (621,31 KB)

10.
PRESOJA METOD IZDELAVE PREDRAČUNSKIH IZKAZOV ZA POTREBO PRIDOBIVANJA SREDSTEV SPS (SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD)
Nino Jurčan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja morajo za svoj nadaljni obstoj načrtovati potek prihodnjega dogajanja. Še posebej se ta potreba pojavi, ko želijo pridobiti vire zunanjega financiranja. Osnova za to so predračunski izkazi, ki so smernice prihodnjega delovanja podjetja. Določajo jih Slovenski računovodski standardi, ki so v veliki meri poenoteni s standardi računovodstva v Evropski uniji. Slovenski podjetniški sklad zagotavlja zunanje oblike financiranja malim in srednje velikim podjetjem v Sloveniji. Za ta namen večkrat v letu pripravijo razpise, na katerih se podjetja potegujejo za različne oblike finančnih sredstev. Za potrebe razpisa morajo podjetja pripraviti dokumentacijo v obliki, kot jo zahteva Sklad, ki kasneje odloča o perspektivnosti projektov. Zlasti pri manjših podjetjih je potrebno nenehno iskanje financiranja za projekte, saj podjetja večinoma ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za izpolnitev svojih poslovnih idej in projektov. Vire sredstev najprej iščejo med lastnimi viri, kasneje pa velikokrat posežejo tudi po zunanjih virih financiranja in tako morajo preučiti različne oblike financiranje. Zunanji viri in ponudniki le-teh velikokrat zahtevajo, da je investicija učinkovita in uresničljiva, zaradi tega morajo podjetja predstaviti bodoče poslovanje. V ta namen izdelajo predračunske izkaze, ki so odraz delovanja podjetja v prihodnosti, hkrati pa podjetjem služijo kot usmeritev za v prihodnje.
Keywords: predračunavanje, predračunski izkaz, viri financiranja, razpis, Slovenski podjetniški sklad
Published: 30.08.2012; Views: 916; Downloads: 122
.pdf Full text (13,55 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica