| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 97
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Učenci s posebnimi potrebami v rednem oddelku osnovne šole
Tjaša Kurnik, 2021, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih se povečuje število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redno osnovnošolsko izobraževanje. V magistrskem delu smo se osredotočili na pregled stanja na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V raziskavi je sodelovalo 89 učiteljev/-ic osnovnih šol severovzhodne Slovenije. Podatke smo zbirali s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov. Rezultati raziskave so prinesli številne zanimive ugotovitve. Ugotovili smo, da so imeli anketiranci največkrat možnost spremljati otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, za delo s katerimi se počutijo tudi najbolj usposobljene. Največ znanja so učitelji pridobili s prakso in branjem strokovne literature. Razveseljivo je, da se večina anketirancev želi še dodatno izobraževati na področju dela z otroci s posebnimi potrebami. Ugotovili smo, da je več kot polovica anketiranih mnenja, da prisotnost otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na vrstnike. Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami učitelji poznajo povprečno. Skoraj polovica učiteljev je vedno vključenih v pripravo individualiziranega programa, nekaj več kot polovica pa jih pozna v njem zapisane prilagoditve. Pokazale so se statistično značilne razlike, ki govorijo v prid starejšim učiteljem in učiteljem z višjim nazivom.
Keywords: Otroci s posebnimi potrebami, predpisi in zakoni, ki urejajo vzgojno-izobraževalno delo otrok s posebnimi potrebami, postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, individualizirani program, splošne prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami.
Published: 13.12.2021; Views: 91; Downloads: 33
.pdf Full text (2,32 MB)

2.
Plačilna nedisciplina z vidika pravnih predpisov
Tanja Pandža, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Proučevanje problema plačilne nediscipline je pomemben dejavnik za nemoteno delovanje poslovnih procesov v povezavi s celotnim gospodarstvom, saj je to problem celotne populacije. Razsežnost plačilne nediscipline skušamo omejiti z uporabo različnih sredstev izterjave. Z nekaterimi smo bolj in z drugimi spet manj učinkoviti, vendar cilj uporabe teh je izterjati dolg v čim krajšem času, s čim nižjimi stroški. V skrajnih primerih, ko nam dolga ne uspe izterjati tudi po pravni poti, moramo tega odpisati. V prvi vrsti bi se moralo plačilno disciplino omejiti celostno, z večjo angažiranostjo države v tej smeri in posledično temu s sprejetjem novih, bolj učinkovitih pravnih predpisov. Skozi obravnavo razvoja pravnih norm se je pokazalo, da sta se morala in zavest človeka oblikovali že skozi zgodovino in še danes vplivata na nas in na naše odločitve. Rezultati opravljene ankete so pokazali, da so moralna in etična načela naših anketirancev pozitivno naravnana, da pa imajo vsekakor največji vpliv na plačilno disciplino posameznika z zakonom določeni predpisi in sankcije. Na plačilno nedisciplino lahko vplivajo tudi nepredvidljivi dejavniki, kot se je to letos zgodilo s pojavom pandemije COVID-19. V takih primerih to skušamo omejiti in vzdrževati gospodarstvo na funkcionalni ravni, s sprejemanjem interventnih zakonov. Dejanske posledice plačilne nediscipline oziroma plačilne sposobnosti zaradi pandemije COVID-19 se bodo pokazale v naslednjih letih.
Keywords: plačilna nedisciplina, pravni predpisi, terjatve, dolžniki
Published: 14.12.2020; Views: 225; Downloads: 20
.pdf Full text (1,58 MB)

3.
Nekateri vidiki avtoritete in avtonomije vzgojitelja
Metka Steržaj, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tematika našega diplomskega dela je bilo preučevanje sprememb v določenih starostnih skupinah vzgojiteljic (tistih, ki so zaposlene več kot 30 let, in tistih, ki so zaposlene manj kot 5 let) na področjih avtonomije, avtoritete ter sodelovanja s starši. Ugotavljali smo torej, ali so starejše vzgojiteljice občutile spremembe po uvedbi kurikuluma, kakšne pritiske s strani formalnih predpisov občutita obe starostni skupini pri načrtovanju dejavnosti, koliko vzgojiteljice pripomorejo k strokovnemu timu oz. koliko se upoštevajo njihovi predlogi, pripombe in pritožbe. Zanimala nas je tudi razlika v občutenju stresa pri obeh starostnih skupinah. V prvem, teoretičnem delu smo se posvetili predvsem pojmovanju oz. definiranju avtoritete in avtonomije, pri čemer smo zajeli tudi njune posamezne vrste in stopnje, se poglobili v odnos med avtonomijo in odgovornostjo ter formalnimi določili. Zanimala nas je tudi preteklost tako na področju avtonomije kot na področju avtoritete ter primeri dobre prakse za obe področji. Empirični del smo posvetili analizi rezultatov raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika smo na vzorcu 105 vzgojiteljev in vzgojiteljic izvedli raziskavo na območju osrednje Slovenije (Kamnik, Ljubljana, Polhov Gradec, Trzin, Domžale ...) ter jih s pomočjo programa SPSS, ki je namenjen statistični obdelavi, ustrezno interpretirali.
Keywords: avtonomija, avtoriteta, vzgojitelji, strokovni tim, stres, formalni predpisi, kurikulum za vrtce, sodelovanje s starši, komunikacija.
Published: 13.01.2020; Views: 504; Downloads: 157
.pdf Full text (1,10 MB)

4.
Pridobitev državljanstva - Slovenija in Združene države Amerike
Andreja Kapun, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Pravica do državljanstva je ena najpomembnejših temeljnih človekovih pravic, lahko bi rekli tudi »pravica imeti pravice«, ki je zagotovljena že s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Kot taka je temelj za ostale politične, socialne, ekonomske in državljanske pravice, ki iz nje izhajajo. Države pa se lahko same suvereno odločijo komu in pod katerimi pogoji jo bodo podelile. Večina držav tako podeljuje državljanstvo bodisi po načelu »ius sanguinis« (pridobitev državljanstva po rodu) ali »ius soli« (pridobitev državljanstva po kraju rojstva). V diplomskem delu sem primerjala obe ureditvi na primeru Slovenije, kot predstavnice načela ius sanguinis in Združenih držav Amerike, kot predstavnice načela ius soli. Z analizo obeh bom poskušala sklepati na prednosti in slabosti ureditve pridobitve državljanstva, uveljavljene v obeh državah.
Keywords: državljanstvo, pridobitev državljanstva, Slovenija, Združene države Amerike, ius sanguinis, ius soli, predpisi
Published: 18.11.2019; Views: 555; Downloads: 76
.pdf Full text (1,01 MB)

5.
Uporaba brezpilotnih letalnikov za zaščito kritične infrastrukture
Roman Pogačnik, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Uporaba brezpilotnih letalnikov za zaščito kritične infrastrukture Varnost na svetu postaja vse večja dobrina, tudi tam, kjer še do včeraj to ni bilo pomembno. V preteklosti doseže naraven varnosti je danes lahko hitro izgubljena, če družba kot celota varnosti širšega pomena ne namenja dovolj pozornosti. Kritična infrastruktura (v nadaljevanju: KI) je ena izmed pridobitev človeštva in je lahko zelo ranljiva tarča, če je ne varujemo. Pojem kritična infrastruktura se s časom in razvojem spreminja: tako je danes nemogoče povsem zavarovati vse, kar je ali bi lahko bilo kritična infrastruktura. Pred desetletji bi med KI šteli samo največje infrastrukturne objekte, danes pa med KI štejemo tudi državno mejo, informacijsko tehnologijo in prometno infrastrukturo. Kako jo zavarovati, da ob morebitnem poškodovanju ali ogrožanju družba ne bi imela nepopravljivih posledic? Varovanje KI ni samo naloga državnih organov, ampak je tudi zasebnih lastnikov in upravljavcev. Med načine varovanja spada tudi uporaba daljinsko vodenih letalnikov, saj omogočajo cenejšo in bolj kontinuirano delovanje. Hkrati s tem ni ogroženo človeško življenja, saj izvidovanje z DVLS ne zahteva neposredne navzočnosti človeka na kraju ogrožanja. V nalogi prikazujemo del ponudbe DVLS na trgu, z dodatno opremo, potrebno za uspešno opravljanje nalog, in področje predpisov. Predstavljamo tudi področje predpisov in kategorizacije kritične infrastrukture. V zadnjem poglavju prikazujemo ekonomsko upravičenost delovanja z DVLS.
Keywords: daljinsko vodeni letalnik, kritična infrastruktura, razred MINI, predpisi, koristni tovor, daljinsko vodeni letalski sistemi, radiološko-kemično-biološka obramba.
Published: 03.10.2017; Views: 890; Downloads: 132
.pdf Full text (1,68 MB)

6.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV GIMNAZIJCEV
Sara Anderlič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko varstva osebnih podatkov gimnazijcev. V prvem delu zaradi kompleksnosti področja obravnava splošni pojem osebnih podatkov, pravico do njihovega varstva in zgodovinski razvoj varstva. V nadaljevanju pravico do varstva osebnih podatkov umesti v nacionalni okvir, mednarodni pravni red in pravni red Evropske unije. Omenjeni so nacionalni predpisi, mednarodne konvencije in evropski akti, ki področje urejajo ter državna organa, ki reagirata v primeru kršitve ustavno zagotovljene pravice do varstva osebnih podatkov. V drugem delu pa se posveča področju varstva osebnih podatkov gimnazijcev. Tu, uvodoma, nekaj pove splošno o gimnaziji, nato pa obravnava nacionalne akte, ki urejajo področje gimnazij in srednješolskega izobraževanja. Poudarjena je nujnost po varovanju otrokovih koristi, kot šibkejšega člena. V zadnjem delu je obravnavan še odnos gimnazijcev do osebnih podatkov, kjer je izpostavljena problematika njihove neozaveščenosti o izpostavljenosti osebnih podatkov v svetu moderne informacijske tehnologije.
Keywords: osebni podatki, varstvo osebnih podatkov, predpisi, gimnazijci, odnos, informacijska tehnologija.
Published: 02.12.2016; Views: 975; Downloads: 112
.pdf Full text (800,20 KB)

7.
Organizacija prevoza živih živali v tujino
Lea Sluga, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Prevoz živali je dostikrat rizičen, saj nekateri prevozniki naložijo preveč goveda, opravljajo predolge vožnje in nepravilno manipulirajo z živalmi. Takšne nepravilnosti se kažejo kot poškodbe živali, ekonomska izguba ter v nekaterih primerih celo ogrožajo zdravje živali in ljudi. V diplomski nalogi bodo opisana prevozna sredstva za prevoz živih živali, način in gostota natovarjanja goveda, ustreznost živali za prevoz, nakladalne in razkladalne manipulacije, počivališča, postopek dezinfekcije vozila pred prevozom goveda, vsa potrebna dokumentacija, ki jo prevoznik mora imeti na poti, izvajanje nadzorstva, obveznosti naročnika, prevoznika in prejemnika živali ter ostale naloge, ki sem jih opravljala in spoznavala med praktičnim usposabljanjem. Organiziranost pri prevozu oz. odkupu živali je pomemben del trgovanja z živino, saj mora prevoznik dobro načrtovati, kje in kdaj bo nakladal govedo, kako bo potekala pot in na kakšen način bo izvedel prevoz, da bo le-ta čim krajši, izgube časa na poti pa čim manjše.
Keywords: prevoz živali, vozila za prevoz, zaščita živali, predpisi, izvajanje nadzora
Published: 23.11.2016; Views: 1622; Downloads: 248
.pdf Full text (3,10 MB)

8.
Servisiranje in vzdrževanje motorjev sodobnih osebnih vozil
Grega Knez, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali s servisiranjem in vzdrževanjem motorjev sodobnih osebnih vozil. Ugotavljali smo, kateri tip avtomobila je primeren za določenega voznika oz. za njegove vozne navade. Izvedli smo primerjavo petih avtomobilov različnih znamk, pri čemer smo upoštevali tako dizelski kot tudi bencinski motor. Glede na pridobljene rezultate je za voznike, ki prevozijo vsaj 100.000 km, najbolj primerna uporaba vozila z dizelskim motorjem.
Keywords: avtomobili, motor, predpisi, dizel, bencin
Published: 27.10.2016; Views: 759; Downloads: 131
.pdf Full text (2,11 MB)

9.
PRENOVA REZERVNE LOKACIJE V BANČNEM OKOLJU
Miran Mesec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena prenova rezervnega računskega centra v bančnem okolju. V nalogi so predstavljene vse aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da je prenova kompleksnega računskega centra uspešna. V prvem delu diplomskega dela predstavljamo veljavne standarde iz serije ISO/IEC 27000 in ostale, ki vplivajo na organizacijo rezervnih centrov in neprekinjenega poslovanja v bančnem okolju. Nadalje so predstavljeni zakoni in predpisi, ki jim mora banka pri svojem poslovanju zadostiti in posledično vplivajo na vzpostavitev rezervnega centra. V osrednjem delu opisujemo predpriprave in aktivnosti in, ki so potrebne za uspešno prenovo rezervnega računskega centra. Izveden je popis sedanjega stanja informacijskega sistema na primarni in rezervni lokaciji. Izpostavljene so njegove trenutne slabosti in pomanjkljivosti ter možnost za izboljšave v smislu racionalizacije stroškov in tehničnih izboljšav po standardih in zakonskih predpisih ter regulativah, ki banke na tem področju zavezujejo. Podrobneje so predstavljene aktivnosti, ki smo jih izvedli za selitev rezervnega centra na novo, prenovljeno lokacijo. Aktivnosti obsegajo vse faze od finančne konstrukcije, iskanja ustrezne lokacije, predstavitve tehničnih zahtev banke za rezervno lokacijo, do same selitve centra. V zaključku naloge navajamo še priporočljive nadaljnje aktivnosti za nadgradnjo sedanjega stanja informacijskega sistema na primarni in rezervni lokaciji.
Keywords: informacijska varnost, neprekinjeno poslovanje, primarni računski center, rezervni računski center, predpisi, prenova
Published: 13.10.2016; Views: 569; Downloads: 25
.pdf Full text (2,06 MB)

10.
DOŽIVLJANJE VLOGE MEDICINSKE SESTRE S STALIŠČA POSVOJITELJA
Božena Potočnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Posvojitev, katere namen je predvsem korist otroka, poveže ljudi, ki se med seboj dejansko niso poznali: družino, ki je otroka dala v posvojitev, otroka, ki je posvojen in družino, ki je otroka posvojila. Znotraj te triade pomembno vlogo odigra tudi medicinska sestra, ki sodeluje pri aktu posvojitve. V teoretičnem delu diplomske naloge predstavimo pojme posvojitve, predpise v Sloveniji, ki regulirajo posvojitev, opišemo vlogo medicinske sestre pri posvojitvi otroka, njeno skrb za posvojenca in biološke starše ter zdravstveno vzgojo posvojiteljev. V diplomskem delu uporabimo deskriptivno metodo dela. Raziskava temelji na kvalitativni metodologiji. Predstavimo študijo primera in uporabimo tehniko intervjuja, ki vsebujejo vprašanja odprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na osebno izkušnjo starša posvojitelja. Iz študije primera ugotovimo, da je posvojitelj prejel dovolj informacij s strani medicinske sestre o oskrbi novorojenčka, tako da je mami in otroku zagotovljena zdravstvena in psihična varnost v domačem okolju. Posvojeni otrok s pomočjo staršev posvojiteljev in zdravstvenega osebja napreduje v razvoju. Otrok potrebuje varnost, nego, ljubeč odnos ter spodbudo in pomoč staršev pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti. Prav zaradi tega je pomembno, da se posvojitelji izobražujejo in dobijo vse potrebne informacije glede skrbi za otroka predvsem od zdravstvenih delavcev oz. medicinske sestre.
Keywords: Posvojitev, posvojitelj, posvojenec, medicinska sestra, novorojenec, zakonski predpisi.
Published: 10.10.2016; Views: 692; Downloads: 50
.pdf Full text (400,45 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica